Volám sa Stano,

pracoval som ako riaditeľ veľkej firmy, bol som vyťažený, plný elánu a pracovného nasadenia. Nepozoroval som žiadne zdravotné komplikácie. Keď mi bol na preventívnom vyšetrení diagnostikovaný karcinóm prostaty, bol to pre mňa šok. Zmenil som životný štýl, upravil jedálniček a nevzdám to!

Klasifikácia karcinómov prostaty a ich liečba

Všetky spomenuté vyšetrovacie metódy umožňujú rozdeliť karcinóm prostaty do troch odlišných skupín. Prvú skupinu tvoria pacienti s nádormi lokalizovanými na prostatu, kde liečebne do úvahy prichádzajú: aktívne sledovanie, radikálna prostatektómia, rádioterapia, brachyterapia.  Druhú samostatnú skupinu tvoria lokálne pokročilé karcinómy prostaty, kde sú liečebné možnosti nasledujúce: radikálna prostatektómia, hormonálna liečba v kombinácii s rádioterapiou.  Tretiu skupinu tvoria metastatické karcinómy prostaty, kde úplne základnú liečbu tvorí hormonálna liečba, príp. v kombinácii s chemoterapiou, docetaxelom.

Klasifikácia karcinómov prostaty podľa rizika progresie je určujúca  pre optimálny výber liečby. Táto klasifikácia využíva kombinované hodnotenie klinického štádia, Gleasonovo skóre a hodnoty PSA. Karcinómy prostaty sa klasifikujú podľa stupňa rizika na nízkorizikové, stredne a vysokorizikové.

Sledovanie pacientov po liečbe

Po akejkoľvek liečbe karcinómu prostaty sú pacienti pravidelne sledovaní u svojho urológa. Sledovanie priebehu ochorenia je mimoriadne dôležité hlavne pre možnosť včasného záchytu recidívy ochorenia, ktorá  umožní včasnú  doplňujúcu liečbu.

Diagnóza „Benígna hyperplázia prostaty“

Diagnóza „Benígna hyperplázia prostaty“

Prostata, alebo predstojná žľaza je malý pridatný orgán uložený pod močovým mechúrom. Je veľká asi ako gaštan a plní úlohu vytvárania prostatického sekrétu, ktorý je súčasťou ejakulátu. Okrem iného tvorí aj prostatický špecifický antigén (PSA). Jeho hladina je...

preèítajte si viac
Prevencia urologických nádorov

Prevencia urologických nádorov

Do kategórie urologických nádorov patrí rakovina prostaty, semenníkov, penisu, obličiek, močového mechúra alebo močovej trubice. Ide o širokú paletu ochorení, ktoré sa líšia liečbou, lekárskym prístupom i vekom, v ktorom sa najviac vyskytujú. Čo sa týka...

preèítajte si viac
Liečba rakoviny prostaty včera a dnes

Liečba rakoviny prostaty včera a dnes

Ako vieme, rakovina patrí medzi závažné ochorenia, ktoré netreba podceňovať. U takýchto chorôb je dôležitá včasná diagnostika a ešte rýchlejšie zahájenie liečby. Skorá liečba sa rovná väčšia šanca na plné uzdravenie, eventuálne menšie komplikácie spôsobené...

preèítajte si viac