Do kategórie urologických nádorov patrí rakovina prostaty, semenníkov, penisu, obličiek, močového mechúra alebo močovej trubice. Ide o širokú paletu ochorení, ktoré sa líšia liečbou, lekárskym prístupom i vekom, v ktorom sa najviac vyskytujú. Čo sa týka prevencie, je opäť špecifická paleta návodov a rizikových faktorov pre rôzne ochorenia, a my si skúsime zhrnúť tie najdôležitejšie, ktoré poznáme.

Prostata

Nádorové ochorenia tohto orgánu patria medzi tretie najčastejšie v našej zemi u mužov. Čo sa týka rizikových faktorov, tie môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Medzi tie neovplyvniteľné patrí vyšší vek, genetika a vyššia hladina dihydroandrosterónu. Tie, ktoré môžeme ovplyvniť sú strava, sexuálna aktivita a profesionálna expozícia. Čo sa týka diéty, je vyššie riziko pri vysokom príjme živočíšnych tukov a konzumácii červeného mäsa. Zo sexuálnej aktivity tu patrí promiskuita, teda časté striedanie partnerov a pohlavné ochorenia. Expozícia RTG žiarenia alebo ťažkými kovmi je tak isto braná ako významný rizikový faktor tohto ochorenia.

Semenníky

Tieto nádory sú väčšinou založené na genetickej mutácií a kvôli ich manifestácií v mladšom veku nehovoríme o rizikových faktoroch.

Penis

Nádory mužského pohlavného údu predstavujú zhruba 1% všetkých zhubných nádorov u mužov. Medzi základný rizikový faktor patrí fimóza. Ide o zúženie koncovej časti predkožky, kedy nie je možné pretiahnuť cez ňu žaluď. Tento stav sa často rieši už v detskom veku obriezkou, celkovou alebo len čiastočnou. Vplyv fimózy je významný kvôli ukladaniu produktov žliazok, ktoré sa kvôli nedostatočnej hygiene hromadia.
Ďalším významným rizikovým faktorom je ľudský papilomavírus. Ide o onkogénny vírus, ktorý sa prenáša priamym kontaktom alebo sexuálnym stykom. V dnešnej dobe existuje očkovanie proti tomuto vírusu, ktoré je nepovinné.

Obličky

Medzi základné ovplyvniteľné rizikové faktory ktoré môžu mať vplyv na vznik karcinómu obličky patria : fajčenie cigariet, vysoký tlak, obezita, kontakt s ropnými produktami, azbestom alebo ťažkými kovmi. Prevencia preto spočíva v zanechaní fajčenia, redukcii telesnej hmotnosti, fyzická aktivita a zdravý životný štýl.

Močový mechúr

U tohto typu nádoru sa uplatňuje ako hlavný rizikový faktor fajčenie. Ďalej sú to expozície priemyselným škodlivinám, ako napríklad aromatickým amínom. Exotickejším RF, s ktorým sa v našich podmienkach nestretneme je schistosomiáza. Ide o parazitárne ochorenie, typické pre oblasť Afriky a Južnej Ameriky.

I keď je výskyt onkologického ochorenia nevyspytateľná záležitosť, mali by sme dbať na správny životný štýl a nezaťažovať naše telo škodlivinami, ktorý by mohli zvyšovať šance na tieto ochorenia.

Zdroje:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104

https://www.solen.cz/pdfs/uro/2008/03/05.pdf

Kniha: KOCÁK, Ivo. Karcinom prostaty [online]. ©2006. [cit. 2013-11-26]. <www.mou.cz/4-3-karcinom-prostaty/f86>.