Ako vieme, rakovina patrí medzi závažné ochorenia, ktoré netreba podceňovať. U takýchto chorôb je dôležitá včasná diagnostika a ešte rýchlejšie zahájenie liečby. Skorá liečba sa rovná väčšia šanca na plné uzdravenie, eventuálne menšie komplikácie spôsobené chorobou. Neostáva preto nič iné, len dbať na správnu životosprávu a pravidelne absolvovať preventívne vyšetrenia prostaty. Čo sa týka liečby, prejdeme si najmodernejšie operačné postupy aj začiatky, akými sa cesta medicíny vydávala займы 15000 без процентов на карту .

Diagnostika, základ pre metódu liečby

Pre zahájenie správnej terapie je dôležité zistiť, s akým nádorovým ochorením ideme bojovať. To nám poskytuje priestor pre čo najefektívnejšiu liečbu, ktorú budeme proti chorobe potrebovať. Medzi základné delenia patrí delenie nádorového ochorenia medzi lokálne ohraničené a ochorenie rozšírené, čo znamená „s metastázami“. Medzi diagnostické metódy, ktorými si pacient prejde patri : CT (počítačová tomografia), Magnetická rezonancia, ultrazvuk či vyšetrenie značenými izotopmi. Najväčšiu informáciu o presnej histológií nám však poskytne biopsia, čo znamená odber materiálu ihlou priamo z orgánu.

Operácia = rýchla akcia

Medzi základné operácie patrí radikálna prostatektómia, pri ktorej sa odoberie pacientovi celá prostata. Prvá taká operácia bola vykonaná v roku 1904 v Johns Hopkins Hospital v Baltimore. Vtedy sa operácia vykonala tzv. Otvoreným prístupom. Ten však prinášal radu závažných komplikácií od masívneho krvácania po riziko infekcie.
Zlepšenie priniesli osemdesiate roky a nové poznatky z anatómie ciev a nervov. V roku 1992 (Texas, USA)  bola operácia prvý krát prevedená laparoskopicky. Laparoskopia je metóda, pri ktorej sa do brušnej dutiny zavedie endoskop s kamerou, a preto nie je nutné vytvárať veľké operačné pole. Medzi ďalšie výhody tohto prístupu patrí presnejšia lokalizácia, menšie riziko komplikácií či rýchlejšia rekonvalescencia.
Ani tu však medicína neostala nič dlžná svojmu pokroku. V roku 2000 sa začal na tento druh operácie využívať robot. Nejde však o robota z diel Karla Čapka, ale robotický systém plne ovládaný operatérom. Lekár sedí u prístroja a díva sa do obrazovky, pričom rukami ovláda „joysticky“, ktoré ovládajú robota. Tento druh operácie prináša najmenej komplikácií a najväčší potenciál rozvoja.

Liečba metastatického nádoru prostaty

Pokiaľ je ochorenie už plne rozvinuté a došlo k vytvoreniu metastáz, operácia prestáva pre pacienta prinášať benefit. V tomto momente je dôležité sa zamerať na liečbu systémovú, nie lokálnu. Medzi miesta najčastejších metastáz patria uzliny či kosti. Liečebné postupy rozvinutého ochorenia zahrňujú rádioterapiu (ožiarenie),  chemoterapiu, hormonálnu liečbu alebo imunoterapiu. Je však na onkológovi, aby vybral čo najvhodnejší postup, ktorým by došlo k čo najväčšiemu prínosu pre pacienta.

Liečba nádoru potrebuje ako každá liečba individuálny prístup. Základom je určenie štádia nádoru, celkového stavu pacienta a rizikovosti liečby. U lokálne ohraničeného nádoru sa volí radikálna prostatektómia alebo rádioterapia. U pokročilých chorôb sa postupuje formou systémovej liečby. Základom je spolupráca medzi onkológmi a urológmi.

Nezabúdajme preto na dôležitosť preventívnych prehliadok a nepodnecujme náš zdravotný stav, pretože čím skôr začneme proti ochoreniu bojovať, tým vzrastá šanca na úspešnosť liečby.

Zdroje:

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/prostate-cancer/immunotherapy-for-prostate-cancerhttps://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.3322/canjclin.42.4.212

https://www.cancer.net/cancer-types/prostate-cancer/types-treatment