K špeciálnemu lekárovi v oblasti močových ciest – urológovi, ste sa väčšinou dokázali dostať po odoslaní od praktického lekára. Aktuálne sa môžete u urológa objednať sami, pokiaľ Vás začnú trápiť problémy s močovým systémom. Kedy je vôbec správny čas vyhľadať urologickú pomoc ?

Dôvodom k návšteve urológa sú : ružová moč (krv v moči), pálenie, bolesť, rezanie pri močení, nahmatanie si neprirodzeného útvaru na semenníkoch alebo nočné močenie rusbank.net .

Vyšetrenie v urologickej ambulancií

Každé vyšetrenie obecne začína anamnézou. Ide o zber informácií, ktoré slovne predáte vášmu  lekárovi. Väčšinou sa jedná o zodpovedanie cielených otázok, ktorými sa bude urológ snažiť priblížiť sa k Vášmu ochoreniu, jeho charakteru a dobe komplikácií.

Rovnako môžete časť informácií priniesť na mikčnej karte, ktorá zaznamenáva kvantitu a charakter prijatých a vymočených tekutín.

Ďalšou banálnou záležitosťou je odber moču do skúmavky. Je vhodné prísť preto s naplneným močovým mechúrom alebo priniesť so sebou ranný moč. Odoberá sa stredný prúd moču, ktorý sa následne vyhodnotí diagnostickými prúžkami. Tie dokážu okamžite zachytiť v moči krv, bilirubín, glukózu, bielkoviny, pH či ďalšie špecifické markery. Tie poskytnú rýchly obraz o rozsahu poškodenia močových ciest, poprípade závažnosti situácie.

Samotné fyzikálne vyšetrenie zahŕňa pohľad a pohmat. Lekár obzrie močovopohlavné ústrojenstvo a následne vyšetrí prostatu. Tá sa vyšetruje „per rectum“, čo v preklade znamená cez konečník. Toto vyšetrenie môže byť nepríjemné, no nie je bolestivé a hlavne je rýchle.

Po celkovom vyšetrení pacienta a analýze dát stanový lekár primárnu diagnózu. V prípade potreby predpíše prvé lieky, poprípade naplánuje doplňujúce vyšetrenia. Tie môžu zahŕňať zobrazovacie techniky ako ultrazvuk, CT či magnetickú rezonanciu.

Návšteva urológa patrí k základným predpokladom ku zvládnutiu Vášho ochorenia. Neodkladajte vyšetrenie na neskôr a zaujímajte sa o problémy, pretože rýchla a správna diagnostika môže zabezpečiť včasnú liečbu a vyhnutie sa následným komplikáciám.