Karcinóm prostaty patrí u mužov medzi jedno z najčastejších onkologických ochorení (po karcinóme pľúc a hrubého čreva). So stúpajúcim trendom diagnostiky karcinómov postaty, stúpa i počet nutných operácií http://loans-cash.net/faq.php

Radikálna prostatektómia je operačné odstránenie predstojnej žlázy (prostaty) a semenných váčkov, z dôvodu nádoru prostaty. Hlavným účelom tohto výkonu je odstránenie celého nádoru a preto sa pokladá za bezpečné odstrániť celý orgán .Tento výkon vedie často ku skvelým onkologickým i funkčným výsledkom, a preto stojí tento postup v popredí záujmov urológov. Je to účinná metóda, ktorej výsledky stoja na množstve sledovaných výsledkov, ktoré ponúkla. 

Pre koho je RP vhodná ? 

Spomínaný zvyšujúci počet zachytených karcinómov zvyšuje i počet pacientov indikovaných ku definitívnej terapií. Ideálnym príkladom je pacient s očakávaným prežitím viac ako 10 rokov a súčasne bez významných pridružených ochorení. Medzi prekážky ochorenia sa neradí ischemická choroba srdečná či cukrovka. 

Príprava na operáciu

Ako pred každým výkonom i tu je prvým krokom poučenie a vysvetlenie pacientovi všetko ohľadom priebehu a možnostiach výkonu. Ku príkladu môžeme uviesť možnosť autotransfuze počas operácie, čo znamená odber krvi, ktorá bude použitá následne späť danému pacientovi priamo počas výkonu. Rovnako sa konzultuje aj prístup ku prostate. Samotná príprava na operáciu zahŕňa prevenciu trombembolických stavov (podávaním nízkomolekulárneho heparínu) a profylaktické (preventívne) podanie antibiotík. 

V rámci konzulzácie sa oboznámite aj s možnosťami prístupu k prostate. Tradičný otvorený postup operácie postupne nahrádza laparoskopický až robotický operačný prístup. 

Postup operácie

Pacient leží na chrbte so zavedeným močovým katétrom. Je potrebné spomenúť je operácia sa uskutočňuje v celkovej anestézií. Prístup k prostate si volí operatér podľa najlepších možností či dohode s pacientom. Podľa typu operácie je rezom uvoľnený priestor pre vizualizáciu močového mechúra a okolité väzivo. Lymfatické uzliny spolu s okolitým tukovým tkanivom sú často tiež odstránené, no záleží na indikácií. Ďalej sú postupne preparované steny prostaty, čím chceme dosiahnuť mobilizáciu prostaty bez narušenia cievných a nervových pletené malej panvy. Po oddelení prostaty od močového mechúra sa rovnako oddelia aj semenné váčky. Hrdlo močového mechúra sa zrekonštruuje a aplikujú sa jednotlivé vstrebatelné stehy. Močový katéter je ponechaný niekoľko pooperačných dní. 

Po operácií

Po operácií Vám môže lekár predpísať lieky proti bolesti rany. Je pravdepodobné že v nemocnici nestrávite dlhú dobu. Väčšinou ide pacient na 3. až 7. deň po operácií domov, no konečné rozhodnutie záleží na doktorovi, ktorý uzná za bezpečné Vás prepustiť. K lekárovi sa budete vracať po zhruba 10tich dňoch, kvôli výberu močového katétra. 

Po dobu 5 rokov budete však naďalej sledovaný a pri každej návšteve lekára sa bude sledovať hladina PSA (prostatický špecifický antigén) či možné vyšetrenie per rectum pre odhalenie potenciálneho návratu ochorenia. 

Rizika operácie

Ako každá operácia i RP prináša so sebou určité riziká. Najčastejšie sa jedná o krvácanie, ktoré je však vďaka laparoskopickým prístupom minimálne. Rovnako patrí medzi potenciálne rizika infekcia močových ciest, erektilná dysfunkcia či močová inkontinencia. Ak zistíte horúčku, budete mať silné bolesti alebo problémy s močením, kontaktujte lekára alebo nemocnicu. 

Radikálna prostatektómia patrí však už k rutinným operačným postupom s vysokou úspešnosťou. Jej postup sa časom zdokonalil a tým sa zminimalizovali riziká spojené s operáciou. Nebojte sa obrátiť na Vášho lekára pre ďalšie informácie, ktoré Vás o tomto prístupe zaujímajú. 

ZDROJE: 

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prostatectomy/about/pac-20385198
https://prostatecanceruk.org/prostate-information/treatments/surgery
https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2010/02/04.pdf