Karcinóm prostaty je druhé najčastejšie zhubné ochorenie mužov, ktorého výskyt narastá v 7 a 9 decéniu. Z pitevných nálezoch bolo zistené, že sa však behom života prejavuje len 10% prípadov https://rusbank.net/offers/microloans

Aké sú rizikové faktory ?

Ako už bolo spomínané, medzi najčastejší rizikový faktor sa dá pokladať vek. Zo sekcií vyplýva, že 70% mužov starších 90 rokov, má aspoň jedno ložisko karcinómu prostaty. 

Medzi nemenej podstatný faktor patrí naša genetická výbava. Vyššie riziko karcinómu majú príbuzní prvého stupňa (deti) postihnutého jedinca. 

Ďalším rizikovým faktorom je produkcia mužského pohlavného hormónu – testosterónu.Ten sám o sebe nie je karcinogénny, no môže sa podieľať na prejavoch ochorenia.

Rovnako strava, sexuálna aktivita a profesionálna expozícia (hlavne röntgenové žiarenie či pesticídy) majú vplyv na rozvoj samotného ochorenia.  

Platí však, že karcinóm prostaty býva na začiatku asymptomatický, čo znamená, že prvé príznaky sa prejavia až v pokročilejšom štádiu ochorenia. Je to vďaka tomu, že karcinóm najčastejšie vyrastá z periférie prostaty a tým funkčne nespôsobuje zmeny na ostatných orgánoch. 

Medzi príznaky lokálneho ochorenia patrí : 

–       Dysuria, čo je pálenie či rezanie pri močení 

–       Nykturia, čím rozumieme nočné močenie 

–       Polakisuria, je opakovné močenie malého množstva moči

–       Hematoúria, málo častý príznak, no znamená prítomnosť krv v moči

Diagnostika 

Skôr ako sa dostaneme k samotnej biopsií prostaty, nás bude čakať rada menej invazívnych vyšetrení, ktoré musím podstúpiť. 

Medzi najpoužívanejšie patrí vyšetrenie prostaty per rectum. 

Toto celkom banálne vyšetrenie je veľmi dôležité, pretože slúži ako metóda prvého záchytu zmeny na prostate. Preventívne by toto vyšetrenie mal podstúpiť každý muž, starší 40 rokov, a to aspoň raz ročne. 

Rozhodne sa netreba báť, pretože lekári vyšetrení vykonajú mnoho a samotný výkon netrvá viac ako jednu minútu. 

Jeden z ďalších diagnostických márkerov, je určenie hladiny prostatického špecifického antigenu (PSA). 

Fyziologicky, u zdravého muža, sa hladina PSA vyskytuje v krvi v malom množstve. Hladiny rovnako klesajú s vekom a odpovedajú veľkosti prostaty. PSA je síce podstatný ale rovnako aj nešpecifický marker, čo znamená, že jeho hladiny môžu byť zvýšené pri karcinóme, no taktiež i po vyšetrení per rectum, jazde na bicykli či koni. 

Pre definitívne potvrdenie diagnózy je potrebnábiopsia prostaty. 

Cieľom biopsie je odber vzorky prostaty, v ktorom sa následné pátra po prítomnosti karcinómu. Punkcia prostaty je invazívny (vzorky sú odobraté ihlou z prostaty) diagnostický zákrok, ktorý vykonáva urológ. Pri vyšetrení sa do konečníku pacienta zavedie ultrazvuková sonda, ktorá umožňuje lekárovi zobraziť prostatu. Na sondu je pripevnený vodič ihly, ktorou sa odoberajú samotné vzorky. Obvyklý počet vzoriek je 10-12. 

Výkon sa spravidla prevádza ambulantne s miestnym znecitlivením, no vo zvláštnych prípadoch je zákrok vykonaný v celkovej anestézie. 

Keďže sa jedná o invazívny výkon, môže po ňom dôjsť ku krvácaniu z konečníku, do moči či spermií aj niekoľko týždňov po výkone. 

K minimalizácií komplikácií vyšetrenia, stačí dodržovať zásady po samotnom výkone, medzi ktoré patrí kľudový režim s vysokým príjmom tekutín, či vyvarovaniu sa fyzickej záťaže po dobu 2-3 dní.

Biopsia teda patrí ku potvrdzujúcim vyšetreniam, ktoré nám môže s istotou potvrdiť alebo vyvrátiť diagnózu karcinomu prostaty, a preto patrí medzi vyšetrenia, ktoré by ste pri podozrení na toto ochorenie mali absolvovať. 

Zdroje :

KOCÁK, Ivo. Karcinom prostaty [online]. ©2006. [cit. 2013-11-26]. <www.mou.cz/4-3-karcinom-prostaty/f86>.

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/urologicka-klinika-uk-2lf-a-fn-motol/centrum-karcinomy-prostaty/diagnostika/
http://www.ftn.cz/upload/ftn/Kliniky/Urologie/Dokumenty/TN_URO_Pouceni_pred_Bx_prostaty.pdf