Vývin karcinómu prostaty je dlhodobý, pomalý molekulárny proces indukovaný genetickými a epigenetickými zmenami, ktoré narušujú kontrolné mechanizmy vyváženosti bunkovej novotvorby a odumierania buniek. Prvé pozorovateľné zmeny, ktoré predstavujú stav medzi normálnymi a zhubnými bunkami sa zaznamenávajú už 20 rokov pred klinicky evidentným karcinómom prostaty. Tento dlhý čas vývinu ochorenia teoreticky umožňuje zásahy do procesu vývinu karcinómu viacerými spôsobmi.

V rámci prevencie sú známe dva postupy, a to primárna prevencia a sekundárna prevencia.

Primárna prevencia

Primárna prevencia znamená zabrániť vývinu karcinómu prostaty od jeho úplného začiatku. Predpokladá poznanie rizikových faktorov podporujúcich vývin a faktorov, ktoré bránia vývinu karcinómu prostaty. V súčasnosti sú známe viaceré rizikové faktory podporujúce vývin karcinómu prostaty, niektoré sú ovplyvniteľné, iné nie.

Neovplyvniteľné faktory

Vek

Rodinná anamnéza

Rasa

Ovplyvniteľné faktory

Hormóny – chemoprevencia finasteridom a dutasteridom. Obidve látky sú inhibítory 5-alfa reduktázy, enzýmu, ktorý zabezpečuje premenu testosterónu na účinný dihydrotestosterón. Prítomnosť testosterónu, resp. jeho účinného variantu je podmienkou pre vývin karcinómu prostaty. Toto bolo aj dôvodom vykonania klinických štúdií, ktorých primárnym cieľom bolo znížiť riziko vývinu karcinómu prostaty. U obidvoch preparátoch sa potvrdilo, že znižujú riziko vývinu karcinómu prostaty o 23 – 30 % v rizikovej skupine mužov vo veku 50 – 70 rokov, ale nepotvrdilo sa zníženie úmrtnosti na karcinóm prostaty. Na druhej strane sa však u pacientov v klinickej štúdii užívajúcich inhibítory 5-alfa reduktázy zaznamenal zvýšený výskyt vysokorizikových karcinómov prostaty s Gleasonovým skóre 8 – 10. Doteraz preto chemoprevencia vývinu karcinómu prostaty inhibítormi 5-alfa reduktázy nie je oficiálne odporučená.

Iné potencionálne prípravky (lieky) v prevencii

Vitamín E podľa pôvodných názorov znižuje riziko vývinu karcinómu prostaty. Vo veľkej randomizovanej štúdii sa tento efekt nepotvrdil.

Vitamín D nie sú jednoznačné dôkazy o jeho účinku na vývin karcinómu prostaty. Niektoré posledné štúdie však naznačujú, že muži s agresívnym karcinómom prostaty majú nízke hladiny vitamínu D.

Statíny sú prípravky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny cholesterolu. Niekoľko štúdií preukázalo, že statíny majú chemopreventívne účinky, znižujú riziko klinicky signifikantných karcinómov prostaty. Iné štúdie tieto vlastnosti nepotvrdili.

Metformín je prípravok veľmi často používaný u pacientov s cukrovkou. Niektoré štúdie preukazujú, že metformín spomaľuje rast karcinómu prostaty a že môže byť účinný v prevencii karcinómu prostaty. Definitívne dôkazy však chýbajú.

Selén sa nachádza v mäse, rybách, hydine a niektoré štúdie potvrdili redukciu rizika vývinu karcinómu prostaty. Vo veľkej randomizovanej štúdii sa tento efekt nepotvrdil.

Zinok. Nie sú jednoznačné dôkazy o jeho účinku, ale skôr sa pripúšťa možnosť zvýšenia rizika pri jeho užívaní.

Kalcium. Ľahko zvýšené riziko vývinu karcinómu prostaty sa zaznamenalo pri strave bohatej na mliečne produkty a kalcium. Naopak, niektoré štúdie zvýšené riziko nepotvrdili.

Strava a životný štýl

Foláty sa zaraďujú do skupiny B vitamínov a nachádzajú sa v prirodzenej forme v niektorých druhoch potravín, napr. v zelenine, fazuli, pomarančovom džúse. Kyselina foliová, z ktorej foláty pochádzajú, sa pridáva do potravín, ako sú celozrnné chleby a cereálie. Preukázalo sa, že riziko vývinu karcinómu prostaty bolo nižšie u mužov, ktorí mali dostatok folátov v potrave.

Lykopén sa nachádza v paradajkách a v paradajkovej šťave. Lykopén je karotenoid, ktorý dáva paradajkám červené sfarbenie. Paradajky sú zdrojom 85 % lykopénu prijímaného v strave. Lykopén znižuje hladinu PSA ( prostatický špecifický antigén) zmenšuje nádor a má protektívny účinok na incidenciu karcinómu prostaty.

Sója a sójové produkty majú priaznivý efekt na redukovanie výskytu karcinómu prostaty.

Saturované tuky nachádzajúce sa v červenom mäse, v syroch, tučných mliečnych výrobkoch zvyšujú riziko vývinu karcinómu prostaty.

Omega-3 mastné kyseliny sa nachádzajú najmä v rybách a rybom oleji. Niektoré štúdie opäť potvrdili priaznivý efekt v prevencii, iné nie.

Zdravá strava s nízkym obsahom živočíšnych tukov a s vysokým obsahom vláknin, bohatá na ovocie a zeleninu má priaznivý vplyv na redukciu výskytu karcinómu prostaty. Jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, obsahujúce karotenoidy v prirodzenej forme, majú antioxidačný účinok s ochranným efektom na bunkovú nestabilitu. To sa nedá tvrdiť o užívaní karotenoidov vo forme liekovej náhrady, výživového doplnku.

Životný štýl, zákaz fajčenia, dodržanie správnej životosprávy, nebyť obézny, upraviť lipidové parametre a udržať si dobrú fyzickú kondíciu aj vo vyššom veku sa všeobecne odporúča. Mali by sa dodržiavať rovnaké zásady, aké sa odporúčajú u pacientov v prevencii srdcovo-cievnych ochorení.

J. Kliment