home | kontakt

Odpovede

Dobrý den pan profesor.V roku 2013 mne zistili dobre diferencovaný adenokarcinom G1,Gleason2+3=5.Robili mi TUR.Hormonalnu lie?bu som absolvoval až do polovice roku 2017.bol som odoslany na MR-sagT2tse!tra:T1se,DWI!cor:T1se,T2tse!+kontrast Gd tra dyn_THRIVE,T1 spir tra,cor.St.p.TUR prostaty,rezidium tk.prostaty je pomerne homogene izo/hyperint. v T2bez zjavných zn.reštrikcie difuzie,pomerne postkontrastne,semenné va?ky mierne atroficke,homogénne izoint. T2-v.s.zmenený Si horm.terapiou.MMtenkostenný,slabo naplnený,ostro konturovaný.Bez zjavných zn.LAP v zachztenom rozsahu MP.Zobrazený skelet bez patol.ložiskových zmien.Zaver:St.p.TUR prostaty v ramci možností hodnotenia MR.vyšetrenie bez zn.recidívy.nazaklade MR.mmi bolo-t.?.stav bez lie?by,watch-full-vaiting, výsledok PSA O týžden.PSAv roku12/2015-013ng/ml v roku 8/2017-091.teraz mi to vysko?ilo na4ng/ml.rad by som vedel ?i je to dobre.Bolo mi povedane že je to v norme. mne sa tozda vysoke.Mam 70rokov.
Dobrý ve?er, aj ke? sa hodnota PSAS zvýšila, tak stav možno hodnoti? ako dobrý, môžete pokra?ova? v sledovaní dynamiky zmien PSA, zatial lie?ba nie je indikovaná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pán profesor. Môj ocino, 59 ro?ný, absolvoval dna 2.3.2018 CT vyšetrenie. Záver: TU prostaty s infiltráciou MM a recta, aj seminálnych vesicul, mass efect na okolité štruktúry. TU infiltruje distálnu ?as? pravého ureteru a vesico-uret. junkcie. Bez detekcie vzdialených MTS lézií alebo LAP morf.susp. z malignity.Ureterohydronefrosis I.dx.gr.III. Dla 6.3.2018 mu robili biopsiu prostaty, 6 vzoriek, PSA 39,8. Záver: Infiltrácia nízko diferencovaným prostatickým karcinómom, Gleason score 10(5+5, grade group 5. D?a 2.3.2018 dostal iniciálnu dávku Firmagom, dalšiu dávku má dosta? 3.4.2018. Prosím vás aké sú možnosti lie?by? Aká je šanca, že sa z toho dostane? ?o hovoríte na protónovú lie?bu? Za odpove? vopred ?akujem.S pozdravom M.Š.
Dobrý ve?er, histologický nález ako aj lokálny nález je nepriaznivý. Neviem aký postup bol v diagnostike kostných aj iných metastáz, ale takýto nález je obvykle sprevádzaný aj výskytom metastáz. Lie?ba potom je komplexnejšia a nespo?íva iba v užívaní firmagonu. Treba sa informovat o aké presné štádium ochorenia ide. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, lie?ba rakoviny prostaty antiandrogénom LEUPRORELIN a tabletami BICALUTAMIDE mi asi po roku prestala zaberat (PSA 13), preto mi urológ odporu?il XTANDI. Po ur?itých doplnujúcich otázkach mi ho DOVERA schválila. Mám brat paralelne XTANDI a injekciu LEUPRORELIN a tablety. Nie sú interakcie medzi týmito antiandrogénmi? Za odpoved vopred dakujem
Dobrý ve?er, Xtandi sa užíva spolu s leuprorelinom. Je to správna lie?ba. Netreba však užívat tablety bicalutamidu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den Vám prajem pán profesor, velmi Vás prosím o radu. Môjmu 71 ro?nému otcovi stanovili diagnózu C61 zhubný nádor prostaty. PSA 40,87. Vyšetrený na ONM, urobená trojfázová scintigrafia skeletu (záver: Ložiská zvýšenej kostnej prestavby charakteru mts v skelete t. ?. nenachádzame. Difúzna osteoporóza s degeneratívnymi zmenami.) Biopsia 3+3 z periférnej ?asti prostaty (záver: 1. útržky punktátov dlžky 9 mm, hr. 0,5 mm celé, 2. útržky punktátov šedobiele pozliepané dlžky do 12 mm, hr. do 0,5 mm celé. Záver: 1. 2. všetky punktáty ložiskovo prerastené asi 40-50% acinárnym karcinómom G2, Gleason skóre 8 (4+4). Imunohistochemické vyšetrenie: COMBOPIN+ v nádorových bunkách, - v bazálnych bunkách. Známky perineurálneho šírenia nenachádzam. MKCH: C61, SNOMED M: 8140/3, SNOMED T: 9200.0). Má zavedený katéter (PMR 200ml). MRI nemôže absolvovat (na srdci má chlop?u – mechanickú protézu), PET CT – ?aká, termín o mesiac. Prosím Vás o odpoved, ako postupovat dalej - treba ?akat na výsledky PET CT? Vopred velká vdaka za odpoved.
Dobrý vecer, ide o vysokorizikové ochorenie - PSA 40,87ng/ml, Histologicky Gleasonovo skóre 8 (4+4), scintigrafia skletu bola negatívna. Ak spontánne nemo?í alebo má zavedený permanentný katéter pre vysoký objem reziduálneho mo?u je potrebné urobit transuretrálnu resekciu prostaty, aby sa uvolnilo mo?enie. Treba tiež po?kat na výsledok plánovaného PET CT vyšetrenia, aby sa definitívne potvrdili alebo nepotvrdili metastázy. Podla tohto výsledku sa potom indikuje lie?ba. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý ve?er p.prof.,v 02/2017 som podstúpil radikálnu prostatektómiu pri PSA 8,9 bez nálezu na scintigrafii. Po?as rekonvalescenie najprv problémy s mo?ením,autokatetrizácia,neskôr robená 2x uretrotómia.Následne inkontinencia 2 plienky/den.Práve som podstúpil zavedenie slu?kovej Argus pásky pri hodnote PSA 0,07.Mám 53r.Aká je prognóza.Dakujem za odpoved.
Dobrý ve?er, pre posúdenie prognózy je dôležité vediet výsledok histologického vyšetrenia prostaty. Najmä ten je prognosticky významný, ak bolo Gleasonovo skóre 6 tak je prognóza výborná, ak bolo Gleasonovo skóre 7 prognóza vo vätšine prípadov je velmi dobrá. Ak bolo Gleasonovo skóre 8-10 tak je prognóza horšia, môže dôjst k recidíve ochorenia, ale nie je to absolútne pravidlo. Terajšia hodnota PSA o,07 je priaznivá. S pozdravom, J. Kliment

Prosím o zhodnotenie stavu.5.12.2017 PSA4,39 bakt109 kreatinín80,17 1.3.2018 S-PSA5,61 S volný0,66 fPSA/tPSA ratio11,76 S-p2PSA9,44 Prostata Health33,88
Dobrý ve?er, z uvedených hodnôt nie je možné urobit spolahlivý záver. K posúdeniu významu týchto hodnôt sú potrebné dalšie parametre- vek, výsledok vyšetrenia prostaty cez kone?ník, zdravotný stav, tažkosti . Hodnoty sú lahko zvýšené a treba zrejme uvažovat o biopsii prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor. Dovolujem si Vás požiadat o konzultáciu môjho zdravotného stavu a doporu?enie dalšieho postupu. Absolvoval som urológ. vysetrenie 5.12.2017 a následne 6.3.2018.Subjektivne bez obtiaži.Objektivne PSA 4.22(5.12.2017) aktuálne 4.71, mo? sed.negat.Pred 3 rokmi PSA 2.48.Doporucena kontrola o 3 mesiace odber PSA a mo? sed.Bol som pou?ený o možnosti biopsie prostaty- po?káme na dalšiu hodnotu a dynamiku PSA. DG: N 40 Hyperplazia prostaty.Mam 70 rokov a subjektívne nemám žiadne zdravotné problémy,absolvoval som preventívnu prehliadku- bez zjavných problémov. Prosím o doporu?enie dalšieho postupu lie?by.Nechcel by som nie?o zanedbal. S úctou Ing.Svorad Heger
Dobrý ve?er, myslím si, že sledovanie dynamiky zmien PSA je vo Vašom veku, pri?om nemáte žiadne tažkosti správny postup, ?asom sa uvidí, ?i biopsia prostaty bude potrebná. Ni? nezanedbáte. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den, p. doktor, 11. ro?nému synovi bola diagnostikovaná varikokéla 3. stupna a odporu?ená operácia. Snažím sa zistit, ?i sa na Slovensku robí takáto operácia mikrochirurgickým spôsobom, ktorý je vraj najlepší, a dopracovala som sa k Vám. Operujete, prosím, týmto spôsobom, resp. ak nie, vedeli by ste mi niekoho poradi?. Vopred velmi pekne dakujem za skorú odpoved. S pozdravom K.
Dobrý ve?er, mikrochirurgický spôsob lie?by varikokely nepoužívame. Nepoznám na Slovensku pracovisko, ktoré by túto techniku používalo. V ?echách mikrochirurgiu v lie?be varikokely používajú na Urologickej klinike 1. lekárskej fakulty v Prahe , Ke Karlovu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý de? pán profesor, srde?ná v?aka za Vaše rady a posúdenie našich problémov. D?a 28.11.2016 roboticky asistovaná prostatektomia. Zhrnutie : Nízko diferencovaný ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty s ?avostranným extrakapsulárnym šírením zasahujúci do okraja resekátu ( stredová ?as? v?avo ). pT3a, pNX, pMX 30.9.16 9,200; 10.1.17 0.01; 3.2.17 0.06; 4.4.17 0,056; 1.5.17 0,130; 20.6.17 0,143; 16.8.17 0,243, 14.9.17 0,420, 21.11.17 1,005, 20.12.2017 0,060, 18.1.18 menej ako 0,010 28.11.2017 Kontrolné vyšetrenie - Biochemická recidíva CaP . Podané Binabic 150 mg á 1x denne ve?er, ELIGARD 45 mg plv iol 1x(45 mg + solv.) 25.01.2018 PET/CT s 68Ga-PSMA za ú?elom pátrania po patologických léziách pri Ca prostaty. ZÁVER: T.?. nenachádzame patologické lézie so zvýšenou kumuláciou 68Ga-PSMA charakteru aktivity základného nádorového ochorenia. Gynekomastia bilat. TU lézia ?avej nadobli?ky/incidentalóm, v.s. adenóm/. Ingvinálna hernia l.sin. Ešte raz v?aka za Vašu obetavos? a posúdenie zdravotného stavu. Peter O.
Dobrý ve?er, lie?ba je správna, PET/CT vyšetrenie nepotvrdilo metastatické ložiská. Pri nízkych hodnotách, ktoré boli vo Vašom prípade, nebýva ani pozitívne. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý de? pán profesor môju svokorvi diagnostikovali rakovinu prostaty ale už má aj metastázy v kostiach chemoterapia je pre?ho nevyhovujúca pre slabé srdce a aj vek 81 rokov dozvedeli sme sa že lie?ba prostaty by mohla by? aj pomocou lieku xtandi _ enzalutamid kto môže lie?bu odporucit a predpísa? lieky.Jeho onkológ ešte žiadnu lie?bu ani neza?al a on. Prosím ak sa dá pomôc? kde a na koho sa máme obráti?. Teraz je hospitalizovaný pre opuch nôh a mal aj vodu v p?úcach no tento problém sa ptelicil . ?akujem za odpove? s pozdravom E. V.
Dobrý ve?er, neviem odkedy je Váš otec lie?ený na rakovinu prostaty. Ak má metastázy ur?ite užíva hormonálnu lie?bu a lie?ba spomínaným liekom za?ína vtedy, ke? dovtedajšia hormonálna lie?ba stratila ú?innos?. Užívanie Xtandi navrhuje ošetrujúci urológ prípadne onkológ. Zdôraz?ujem, lie?ba Xtandi sa môže za?a? iba vtedy, ak hormonálna lie?ba stratila ú?innos?. S pozdravom, J. Kliment

manzel ma 50 rokov cca 2 mes. intermid. retard.mikcie, afebrilny bez dysurii bolesti a hematurie, prud mocu slaby, nikturia 0=1.Prostata mensia, tuhsia, hrbolatejsia, ohran,nebolest. oblicky.bilat parenchym zachovaly,CE bez mestnania. dop.geroprostan. to bolo 29.11.2017.Dnes 15.02.2018 anamneza subj.mierne zlepsenie. afebrilny bez dysurii a hematurie udava bolestive tuhe lozisko na penise za glansom induracia 2 cm. UFM max16,9 ml-s,T69sV498ml. Testosteron v serenmol-1 6.150,PSA v sere ug-1 :0,87. aky postup liecby by ste navrhli vy a kedze ma teraz on i ja predpisane antibiotika na bakterie mohli sposobit bakterie toto lozisko v penise alebo to nema ziaden suvis s prostatou. dakujem
Dobrý ve?er, útvar v penise nesúvisí s prostatou. Krvné testy ako ich uvádzate sú v norme. Treba postupova? pod?a rady urológa, lie?ba je doteraz v poriadku. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý de? pán profesor Kliment, rada by som poprosila o Váš názor na spôsob lie?by pre môjho otca - 71r. Bol diagnostikovaný adenokarcinom vo všetkých punktátoch z pravej strany, zaberá cca.20% celkového objemu vyšetrených punktátov, perineurálna invázia nie je zachytená, intraduktálny karcinom nie je zachytený. Celkové Gleasonovo skore 7(3+4), 3-cca.90%, 4-cca.10%, grade skupina 2. Dakujem
Dobrý ve?er, v lie?be do úvahy prichádza radikálna operácia ako aj jedna z foriem rádioterapie. Konkrétne sa treba rozhodnú? pod?a ?alších kritérií, ktoré nie sú vo Vašej otázke uvedené. Lie?ba však bude potrebná. S pozdravom, J. Kliment

Pan profesor môžem sa otuzovat ak mi pred 2,5 rokom odstránili obličku kvôli dg C64.1 ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, neviem , aký spôsob otužovania máte na mysli, ale nepokladám za vhodné vo Vašom prípade skúšať extrémne formy otužovania. S pozdravom, J. Kliment

Prepacte p. profesor za moj predchadzajuci e-mail - oblickovy kamen, automaticky som popisala svoj problem, kedze som chcela vediet nazor odbornika a nevsimla som si, ze je to urcene pre problem rakoviny prostaty, este raz sa ospravedlnujem. S.
Dobrý večer, otázka je v poriadku, konkrementy do veľkosti v priemere 2 cm je možné dezintegrovať litotriptorom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý de? p. profesor, mám 61 rokov, na základe vyšetrenia PHI s výsledkom: PSA 10,63, fPSA 1,64, fPSA/tPSA ratio 15,43, p2 PSA 33,27, PHI 66,14, som absolvoval biopsiu prostaty. Výsledky z nej mám: vzorky A,B,C,D - s hyperplastickými zmenami, vzorka E - acinárny adenokarcinóm (AMACR+, p63-), Gleason skóre 6(3+3), rozsah infiltrácie cca 10%, Grade group 1, vzorka F - bez podstatnejších zmien, vzorka G - s hyperplastickými zmenami, vzorka H - acinárny adenokarcinóm (AMACR+, p63-), Gleason skóre 6(3+3), rozsah infiltrácie cca 5%, Grade group 1, vzorka I - s fokálnym riedkym chronickým zápalovým infiltrátom, vzorky J,K - s hyperplastickými zmenami. Diagnóza: Ca prostatae cT1c N0 M0, GS 6 (3+3). Ako lie?bu mi lekár vzh?adom k tomu, že mám Truncus coeliacus, namiesto chirurgickej lie?by navrhuje rádioterapiu. Prosil by som Vás o Váš názor na navrhovaný postup lie?by. ?akujem za odpove?. Juraj
Dobrý ve?er, môžete s navrhovanou lie?bou súhlasi?. Inou možnos?ou je ešte ochorenie sledova?, bez aktívnej lie?by. ?asom by sa ukázalo, ?i je aktívna lie?ba skuto?ne potrebná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, manžel bol na preventívnej prehliadke v 6/2017. Má 53 rokov.Výsledky PSA 9,1ng/ml, pomer 17% TRUS 25g.10.8.2017 vykonaná biopsia v BB - výsledky: odobratých 10 vzoriek - prúžkovité excizie dĺžky od 1 cm do 1,5 cm, hrúbky do 0,1 cm. 7 vzoriek -benígne prostatické tkanivo, CK34. Vzorka 2,6 a 10 adenokarcinóm prostaty grade I, gleason 6/3+3/(oba laloky) MKCH: C61 , MKCH:N41.1 Teraz v 1/2018 hodnota Psa 13. Absolvoval MR veľkosť prostaty 32x49x44,Lu bez LAP. Scinti skelet v poriadku. Pros?m Vás, aká je vhodná liečba, čo to znnamená, aká šanca je na uzdravenie? Pán profesor aký je Váš názor na protón? Ďakujem veľmi pekne
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré uvádzate, najvhodnejšia liečba je radikálna prostatektómia. Liečba protónom má podobné výsledky ako liečba modernými lineárnymi ožarovacími prístrojmi. Vo Vašom prípade by som však dal prednosť radikálnej operácii.- S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor. Už som Vám písal pred robotickou radikálnou prostatektómiou a lymfadenektómiou v BB 31.10.2017. Po biopsii pred operáciou bol nález acinárny adenokarcinom prostaty Gleason 8 (3+5) grade group.Mám 59 rokov dobrý zdravotný stav po operácii bez inkontinencie ale poruchou erekcie.Dva mesiace pred operáciou 14.8.2017 som dostal Eligard skrz čakania na operáciu.Zhrnutie výsledku po operácií: Adenokarcinom (grade group 3,Gleason/4+3/ grade group 1,Gleasson6(3+3)oboch lalokov prostaty infiltrujúci ľavostranné semináre vezikuly,bez známok metastázovania do RLU(7vyšetrených)MkCH:C61,TNM:pT3b,pNO,pMx,SNOMED-M:8140/3(P1).Po operácii1.12.2017PSA 0,01ng/ml.Nakoľko mi bolo podané Eligard tak odporúčané vyšetrenie PSA+ moč až 2.3.2018 Moje otázky by boli: 1.Nakoľko nádor infikoval ľavostranný semenník,nemal by sa čo najskôr chirurgický odstrániť ?Tým by sa nepredišlo progresii ochorenia? 2.Pri takejto diagnóze treba čakať na zvýšenie PSA ? 3.Akú liečbu by ste doporučil a kedy? 4.Aký liek by ste doporučil na erekciu? 5.Mám ešte šancu z tejto choroby vyliečiť ? 6.Mám syna a objavy,že aj on bude mať problém s prostatou.Od akého veku by ste doporučil sledovať PSA? Za odpovede Vám ďakujem.
Dobrý večer, pri histologickom vyšetrení odstránenej prostaty bolo zistené prerastanie karcinómu do semennych mechúrikov, teda štádium pT3b, nie do semenníka. Semenné mechúriky, ktoré sú v tesnej blízkosti prostaty boli odstránené. Žiadnu operáciu už nepotrebujete. Ak boli pozitívne chirurgické okraje pri pT3b je indikovaná adjuvantná rádioterapia ( doplňujúca liečba žiarením po operácii). Inak je možné iba sledovanie PSA a o ďalšej liečbe sa rozhodne pri stúpajúcich hodnotách PSA, ku ktorým môže dôjsť. Ohľadom liečby poruchy erekcie sa dohovorte s Vašim urológom, ale liečba je možná. Váš syn by mal mať prvé vyšetrenie PSA vo veku 40 rokov. S pozdravom, J. Kliment

DObry vecer, p.profesor. Moj otec 69 rokov mazo 14 punktatov na 8 novodiagnostikovany parcialne subtotalne az totalne infiltrovanz acinarny adenocarcinom prostaty ,gleas skore 4+3, bez zachytenia perineuralnej resp,lymfovaskularnej invazie. Jeden lekar odporucil injekcie ozarovanie druhy odporucil operaciu. PSA ma v referencnych hodnotach. Ktory postup je podla Vas vhodnejsi? Dakujem S pozdravom F. B.
Dobrý večer, nepoznám celkový zdravotný stav otce, ak je výborný, odporučil by som operačné odstránenie prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, v septembri 2017 a teraz v januári som Vám adresoval 2 otázky k mojej diagnóze.: Mám 52 rokov a v rámci ročnej preventívnej kontroly na urológii som mal v 6/2017 iPSA: 5,37 ng/l (rok predtým v 3/2016 3,74 ng/l a následne v 5/2016 3,08 ng/l). Na základe iPSA 5,37 ng/l v 6/2017 mi bola urobená biopsia prostaty s nálezom: hist.: adenoca Gleason 3+4 v SIN laloku, počet pozit. vzoriek 1+/10, percento postihnutia 3%, bez HT, standing ochorenia predbežne: T1c N0 M0, low/intermediate risk, diagnóza C61. V 8/2017 MR prostaty-malej panvy s výsledkom: MR prostaty s podaním k.l. (Gadovist), Prostata veľkosti 34x53x43mm (APxLLxCC) (v 8/2016 veľkosť prostaty 44x32x38). Zonálna anatómia zachovaná. PZ s dif. mierne zníženým SI v oboch lalokoch, ale bez jednozn. TU ložiskových zmien. Bez patol. signálu v DWI, alebo postkontrastne. Kapsula intaktná. Seminálne vezikuly bez zn. infiltrácie. Bez LAP v zobrazenom rozsahu. Moč. mechúr tenkostenný. Skelet bez susp. ložiskových zmien. Záver: Bez jednozn. TU zmien na prostate (nález zodp. PIRADS 2). Bez LAP. Od 7/2017 som radikálne zmenil režim, životosprávu, surová strava, 42 dňová liečebná hladovka - diéta, detox. V 9/2017 hepatológia/kontrola: Krvný obraz celkom v norme, hmotnosť ideálna. 14.12.2017 som bol na kontrole PSA a PHI v rámci akcie Movember v ČR – t.j. po polroku mám PSA znížené 5,37 ng/l na 3,24 ng/l. ďalšie namerané/vypočítané hodnoty z 15.12. sú: PSA 3,24 ng/l; PSA voľný 0,43 ng/l; free PSA/PSA 13,27%; pro PSA 24,50 ng/l; PHI 102,56. 16.9.2017 ste mi odpovedal: Dobrý večer, PZ znamená prechodná zóna - ide o časť prostaty, LAP- lymfadenopatia - postihnutie lymfatických uzlín ostatné skratky označujú prípadné zmeny v obraze získanom MR. Čo sa týka postupu v liečbe, to je pomerne zložitá otázka vzhľadom na Váš vek a riziko postihnutia kvality života aktívnou liečbou. Ide pritom o minimálny nález Všetky možnosti prichádzajú do úvahy. Aktívne sledovanie pri Gleasonovom skóre 7 (3+4) sa pripúšťa a dal by som osobne tomuto postupu prednosť. Určite je možné odložiť aktívnu liečbu o 6 mesiacov a aj dlhšie. Potom prehodnotiť diagnózu podľa hodnoty PSA a aj o prípadnej rebiopsii , ktorá by mala byť obvykle po roku ,sa rozhodnúť podľa hodnoty PSA. S pozdravom, J. Kliment Dnes, 15.1.2018 ste mi odpovedal: Dobrý večer, máte 52 rokov a histologicky z biopsie ste mali potvrdený karcinóm prostaty Gleasonovo skóre 7 (3+4). Ide o karcinóm stredného rizika a tento sa nedá pokladať za vhodný na postup, ktorý ste si zvolili. Vo Vašom prípade je plne indikovaná aktívna liečba, podľa môjho názoru najlepšie radikálna prostatektómia. Magnetická rezonancia o výsledok, ktorej sa opierate je nie úplne spoľahlivé vyšetrenie. Vždy je rozhodujúci nález z biopsie prostaty. Váš postu je rizikový a časom dôjde k progresii ochorenia. Stravovacia manipulácia, akú ste použili alebo používate, môže viesť k prechodnému zníženiu PSA, ale samotná hodnota PSA nevyjadruje závažnosť histologického nálezu ani ho neovplyvňuje Preto buďte opatrný vo vašom prístupe k ochoreniu. S pozdravom, J. Kliment Pán profesor, v priebehu 4 mesiacov cítim vo Vašich odpovediach istý rozpor. 16.9. ste pripustil „minimálny nález“, aktívne sledovanie a dal by ste mu prednosť. Zároveň ste pripustil odloženie aktívnej liečby o 6 mesiacov aj dlhšie. A tiež píšete, že diagnózu a prípadnú rebiopsiu treba prehodnotiť podľa PSA. Toto isté mi potvrdili aj na brachyterapeutickom oddelení v OUSA BA (aktívne sledovanie PSA). Teraz však uvádzate, že plne indikovaná liečba je radikálna prostatektómia. A tiež, že PSA nevyjadruje závažnosť histologického nálezu a neovplyvňuje ho. Ako to potom súvisí s aktívnym sledovaním a pravidelnou kontrolou PSA a tým, že diagnózu a prípadnú rebiopsiu treba prehodnotiť podľa PSA? Prosím, môžete mi to objasniť? Môžem podľa Vás pokračovať v režime aktívneho sledovania ešte nejaký čas, alebo nie? Môžem považovať za progres zníženie PSA z 5,37 na 3,24? Vopred Vám ďakujem (prípadne aj za odpoveď priamo na môj mail).
Dobrý večer, máte pravdu, že v mojich odpovediach je rozpor. Prvý krát som Vám odporučil aktívne sledovanie a s odstupom času som tento postup nepokladal za vhodný a odporučil som radikálnu prostatektómiu. Ako som už písal, rozhodnutie o spôsobe liečby je vo Vašom prípade zložité. Štandardne sa aktívne sledovanie odporúča pri Gleasonovom skóre 6 (3+3), pri max. 2 pozitívnych vzorkách a PSA menej ako 10ng/ml. Časť autorov však pripúšťa aktívne sledovanie aj pri, ako je to vo Vašom prípade, jednej vzorke s Gleasonovým skóre 7 (3+4). Ja som bol pri druhej odpovedi opatrnejší a navrhol som radikálnu operáciu, ktorá by bola definitívnym riešením vedúcim k vyliečeniu. Podľa informácií, ktoré ste napísali, mimoriadne aktívne pristupujete k svojmu ochoreniu, preto navrhujem do roka od prvej biopsie prostaty opakovať biopsiu. Ak nález histologický nebude zhoršený tak pri Vašom aktívnom prístupe k ochoreniu konzervatívny postup je stále možnosťou, ktorá môže oddialiť definitívnu aktívnu liečbu. Pri Vašom veku je však progresia ochorenia v budúcnosti pravdepodobná. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan Profesor Kliment, dnes som sa po mesiaci čakania od dátumu MR, dozvedel histologické vysledky moje druhej biopsie. 14 punktátov. Punktáty č.4,5,9,14 sú nereprezentativne. V ostatnych vzorkach nachadzame useky glandularnej hyperplazie, miestami s koprpora mylacea, ojedinele s periglandularnou lymfocytarnou celulizaciou. Bez zachytenia neoplastickych zmien . Vzhladom na zaver z MR z 11.12.2017 - benigna hyperplazia prostaty, periferna zona bez presvedciveho dôkazu ložisk.lezii. V strednej až dolnej TZ prostaty ventralne a parasigitalne vlavo je T2 hypointenzivne lozisko rozmerov 11x16x19 mm, s restrikciou difucie s hodnotami cca 700-800 um2/s, postkontrastne s wash - in, lozisko vysoko suspektne z Ca prostaty - PIRADS 4-5 . Be panvovej LAP,zachytenz skelet bez loziskovych zmien, mi sestricka odovzdala odkaz od lekara, ze bude biopsiu potrebne zopakovat . Objem prostaty na TRUS : 38-41, PSA 8/2017 11,5, PSA volny 1,3 . Vazeny p. Profesor Kliment , prosim o vysetrenie a zmenezovanie dalsieho postupu vysetreni a liecby u Vas. S pozdravom J. M.
Dobrý večer, ozvite sa na t.č. 043 4203.444 ohľadom konzultácie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, obraciam sa na Vás s prosbou o odborné stanovisko resp. navrhované riešenie liečby môjho 64 ročného otca s diagnózou zhubný nádor prostaty bez známok lymfangicinvázie a bez perineurálneho šírenia. Uvádzam všetky výsledky, ktoré mám k dispozícii. Biopsia : 5x pravý lalok, 5xľavý lalok a 2x cielene na prste z pravého laloku laterálne. Gleason grade 1, Gleason skore 6 (3+3) pri PSA:5,139 následne indikované kontrolné PSA: 5,116. Po konzultácií s doc. Dubinským bolo doporučené aktívne sledovanie. Kontrola o 3 mesiace 02/2018. Aký je Váš názor na aktívne sledovanie alebo pristúpiť k chirurgickej liečbe? Za Váš názor Vám veľmi pekne ďakujem.
Dobrý večer, súhlasím s odporúčaním doc. Dubinského. Ide o nádor nízkeho rizika, ktorý sa nemusí ďalej zhoršovať. Takýto prístup sa dnes vo svete odporúča a je plne zdôvodnený klinickými štúdiami. Do 1 roka od prvej biopsie je však potrebné opakovať biopsiu aby sa pôvodný nález potvrdil. S pozdravom, J. Kliment

Dobry chcela by som sa spitat co znamena tato diagnoza bezbolestna hematuria makroskopicka anemia moj stary otec niekedy moci krv a neboliho to a bol na visetreniach a nevieme co to znamena ci ma nejaky nador dakujem za odpisanie
Dobrý večer, bezbolestná hematúria znamená krvácanie pozorované v moči, pričom človek nemá žiadne ťažkosti. Takéto krvácanie býva pri nádoroch v močových cestách. Vyžaduje ihneď vyšetrenie na urológii. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. V novom roku všetko najlepšie najmä veľa zdravia.Mám 65 rokov.Moja otázka-ky: v júly minulého roku som bol operovaný na ca prostaty- nízko diferencovaný /grade III,Gleason 4+4 ,acedokarcinom oboch lalokov prostaty s bilaterálnou infiltráciou resekčných okrajov v miestach apexu. 4 LU bez známok nádorového rastu. pT2c?, pN0,pMX, PSA pred operáciou 15,6, mesiac po operácii 0,8,tri mesiace 0,4.Po operácii neabsolvujem žiadnu liečbu. Podĺa ošetrujúceho lekára sa rozhodne pre liečbu ak PSA bude viac ako 1,0.Čo podľa Vás hovorí PSA po operácii?Ja si myslím,že ak je všetko OK ,tak PSA by po operácii malo byť=0/ideálne/.Mám pravdu,keď hovorím,že by ošetrujuci lekár mal zahájiť minimálne preventívnu liečbu?Ak áno, akú by ste doporučil.Prosím, čo by ste mi navrhol?.Ďakujem pekne
Dobrý večer, mali ste urobenú radikálnu prostatektómiu, išlo o vysokorizikový karcinóm Gleasonovo skóre 8 (4+4) a mali ste pozitívne chirurgické okraje, čo znamená, že časť nádorových buniek nebola odstránená a zostali v mieste po odstránení prostaty. Tu je indikovaná, už aj vzhľadom na hodnoty PSA po operácii, ktoré ste uviedli, liečba raádioterapiou prípadne aj v kombinácii s hormonálnou liečbou. Nemá sa čakať na zvýšenie na 1,0ng/ml. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, mám 52 rokov a v rámci ročnej preventívnej kontroly na urológii som mal v 6/2017 iPSA: 5,37 ng/l (rok predtým v 3/2016 3,74 ng/l a následne v 5/2016 3,08 ng/l). Na základe iPSA 5,37 ng/l v 6/2017 mi bola urobená biopsia prostaty s nálezom: hist.: adenoca Gleason 3+4 v SIN laloku, počet pozit. vzoriek 1+/10, percento postihnutia 3%, bez HT, standing ochorenia predbežne: T1c N0 M0, low/intermediate risk, diagnóza C61. V 8/2017 MR prostaty-malej panvy s výsledkom: MR prostaty s podaním k.l. (Gadovist), Prostata veľkosti 34x53x43mm (APxLLxCC) (v 8/2016 veľkosť prostaty 44x32x38). Zonálna anatómia zachovaná. PZ s dif. mierne zníženým SI v oboch lalokoch, ale bez jednozn. TU ložiskových zmien. Bez patol. signálu v DWI, alebo postkontrastne. Kapsula intaktná. Seminálne vezikuly bez zn. infiltrácie. Bez LAP v zobrazenom rozsahu. Moč. mechúr tenkostenný. Skelet bez susp. ložiskových zmien. Záver: Bez jednozn. TU zmien na prostate (nález zodp. PIRADS 2). Bez LAP. Od 7/2017 som radikálne zmenil režim, životosprávu, surová strava, 42 dňová liečebná hladovka - diéta, detox. V 9/2017 hepatológia/kontrola: Krvný obraz celkom v norme, hmotnosť ideálna. 14.12.2017 som bol na kontrole PSA a PHI v rámci akcie Movember v ČR – t.j. po polroku mám PSA znížené 5,37 ng/l na 3,24 ng/l. ďalšie namerané/vypočítané hodnoty z 15.12. sú: PSA 3,24 ng/l; PSA voľný 0,43 ng/l; free PSA/PSA 13,27%; pro PSA 24,50 ng/l; PHI 102,56. Mám 2 otázky? 1. Prosím, môžem po režimových opatreniach považovať za progres zníženie PSA z 5,37 na 3,24? 2. Po akom čase sa prejavia v krvi – v antigéne PSA – režimové zmeny – diéta, „hladovka“, detoxikácia a pod.? Prípadne čo môže spôsobiť „kolísanie“ hodnôt PSA? Veľmi pekne ďakujem za Vaše odpovede na moje otázky. Zároveň Vám prajem šťastný a úspešný nový rok a pevné zdravie, pán profesor!
Dobrý večer, máte 52 rokov a histologicky z biopsie ste mali potvrdený karcinóm prostaty Gleasonovo skóre 7 (3+4). Ide o karcinóm stredného rizika a tento sa nedá pokladať za vhodný na postup, ktorý ste si zvolili. Vo Vašom prípade je plne indikovaná aktívna liečba, podľa môjho názoru najlepšie radikálna prostatektómia. Magnetická rezonancia o výsledok,ktorej sa opierate je nie úplne spoľahlivé vyšetrenie. Vždy je rozhodujúci nález z biopsie prostaty. Váš postu je rizikový a časom dôjde k progresii ochorenia. Stravovacia manipulácia, akú ste použili alebo používate, môže viesť k prechodnému zníženiu PSA, ale samotná hodnota PSA nevyjadruje závažnosť histologického nálezu ani ho neovplyvňuje Preto buďte opatrný vo vašom prístupe k ochoreniu. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor Mám 66 rokov, absolvoval som vyšetrenie "Metabolické PET/CT s 68Ga-PSMA za účelom pátrania po patologických léziach pri Ca prostaty . Výsledok z PSA:8,78 a Testosteron 0,20 -.Nález Hrudník Patologick akcentovaná kumulácia 68Ga-PSMA /SUVmax2.55/ v drobnej oválnej LU horného mediastina v úrovni hornej hrudnej apertúry paravertebrálne vľavo, veľkosti 6x5mm /stac.nález/. Aterosklerotické zmeny aorty a koronárnych tepien. Tukovo denenerované LU v axilách. Brucho Pečeň zväčšená, steatotická / c CC rozmere veľkosti 20 cm/. Kortikálna cysta s homogénnym denznejším obsahom priemeru 19,mm v oblasti horného pólu ľavej obličky /Bosniak 2/.Drobné paraaortokaválne LU veľkosti do 6x5mm, 1 LU paraaortálne vľavo v úrovni bifurkácie s patologicky zvýšenou kumuláciou 68Ga-PSMA /SUVmax 2,42/. Aterosklerotické zmeny aorty a iliackých tepien. Divertikle c.descendens a c.sigmoideum. Panva Prostata -stp. brachyterapii, s patologicky zvýšenou kumuláciou 68Ga-PSMA v iliackej LAP - v externej iliackej LU vľavo pod úrovňou bifurkácie iliackych ciev veľkosti 16x10mm a v spoločnej iliackej LU vpravo úrovni L5/Sl veľkosti 18x13mm- Tukovo denenerované LU v ingvinách. Sketel Patologicky zvýšená kumulácia 68Ga-PSMA v oblasti oblúka a proc. transversus stavca C7 vľavo, v oblúku stavca Th2 vpravo, v hlavici pravého humeru a v os sacrum vľavo /SUV max 38,01/ c CT obraze prítomné štrukturálne zmeny. Stp. implantácii TEP coxae bilat. V oblasti strechy ľavého acetabula v.s. cysta. Záver Pretrvávajúci nález patologicky zvýšenej kumulácie 68Ga-PSMA v pravom laloku prostaty, v panvových LU, paraaortálnej a mediastinálnej LU vľavo a v skelete - mts lézie pri základnom ochorení prostaty- počet lézií sa nemení, kumulácia RF mierne stúpa. Beriem 1x do mesiaca FIRMAGON. Som obyčajný človek, ktorý sa nevie a nedokáže v takejto situácií rozhodnúť sám, obraciam sa na Vás pán profesor a prosím o radu, aká liečba by bola najefektívnejšia v mojom prípade. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem, prajem Vám veľa zdravia, veľa Božích milostí, aby ste aj naďalej mohli s radosťou pomáhať ľudom, ktorí čakajú na vaše odpovede. Ešte ráz srdečná vďaka.
Dobrý večer, ide o pokročilé ochorenie, ako uvádzate ide o progresiu ochorenia po brachyterapii . V súčasnosti máte kastračnú hladinu testosterónu a hodnotu PSA 8,78ng/ml, metastázy sú identifikované PET/CT vyšetrením. Liečba firmagonom je správna, ostatnú doplňujúcu liečbu musí posúdiť ošetrujúci urológ alebo onkológ. Chirurgická liečba vzhľadom na rozsah ochorenia nie je indikovaná. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán prof. Kliment. Srdečne Vám ďakujem za odpoveď. Manželovi kateter po 5 dňoch /pre bolesti konečníka, prostaty a panvy / sestrička u urologa vybrala, lekár spravil sono prostaty, povedal, že tam nič "nevidí", po rozmočení mal v moči znova krv, krvné šupiny /tak mi to popísal/.K svojmu urologovi už ísť nechce, preto išiel na pohotovosť. Tam mu znovu ponúkli možnosť zavedenia katetra, čo odmietol z dôvodu bolestí. Vyšetrili ho sonom, povedali zväčšená prostata, v prípade potreby návšteva svojho urológa. Močil necelé 2 dni, dnes večer sa mu to znovu zablokovalo. Pred zhruba rokom mal veľké bolesti v panve, neurolog, ani ortopéd nevedeli zistiť príčinu /ortopéd sa vyjadril, že zrejme je to po ožiarení/. Prosím Vás, koho máme požiadať o kompletné vyšetrenie a cytoskopiu /jeho urolog nejaví záujem o pacienta/. S pozdravom a vďakou JB
Dobrý večer, je povinnosťou urológa pri problémoch, ktoré uvádzate, urobiť kompletné urologické vyšetrenie. Ak manžel nemá k ošetrujúcemu urológovi dôveru, môžete požiadať o vyšetrenie iného, ktorý sa v danom regióne nachádza. Kompletné urologické vyšetrenie a navrhnutie liečebného postupu je nevyhnutné. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, obraciam sa na Vás s veľkou prosbou o Vaše odborné stanovisko, navrhované riešenie liečby a prognózu k zdravotnému stavu môjho 62 ročného manžela s diagnózou CA prostatae. Doplňujem všetky doterajšie výsledky, ktoré máme k dispozícii. Neviem, či Vám budú postačovať údaje, ktoré Vám predkladám. Biopsia : 3x z pravého laloka, 3x z ľavého laloka Obj. biopsia prostaty : adenoCa prostatae GS 10(5+5) Scan kosti _ mts Th7, tuber ischiadicus 1.sin Podaný FIRMAGON 2340 mg Dg. : Ca prostatae novozistený pT3NxM1B Röntgenový nález : Prostata zväčšená, 4,5x5,0x4,9 cm, prominujúca do spodiny Mparaaortálne aj pozdĺž panvových tepien LU vpravo max. veľ. Do 30mm, vľavo max. veľ. Do 23mm, paraaortálne LU max. veľ. do 25mm 28.11.2017 – PSA:341, 9ng/m1 Je možná chirurgická liečba aj napriek vysokej hodnote s vysokým rizikom progresie ochorenia ? Pán profesor, srdečná vďaka za Vaše posúdenie našich veľkých zdravotných problémov. Prajem Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa dobrého zdravia, spokojnosti, dobrej rodinnej pohody. Mária
Dobrý večer, ide o pokročilé metastatické ochorenie s vysokou hodnotou PSA - 341,9ng/ml a s veľmi nepriaznivým Gleasonovým skóre 10. Liečba začala firmagonom, čo je v poriadku, ale mala by sa doplniť o chemoterapiu docetaxelom. Operačná liečba neprichádza do úvahy, iba paliatívna v prípade, že by mal zastavené močenie alebo výrazné problémy s vyprázdňovaním močového mechúra. Prognózu ťažko jednoznačne stanoviť, rozhodujúca bude účinnosť liečby a dĺžka odpovede na primárnu liečbu firmagonom+ docetaxelom. To spresní možné vyjadrenie o prognóze ochorenia. Ďakujem za želania a to isté prajem aj ja Vám. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa spýtať. Môjmu manželovi diagnostikovali zhubný nádor prostaty. Má sa rozhodnúť či pôjde na operáciu alebo radiologicka liecbu. Lekársky nález: pr.lalok v 2 exc je zachyt.acin.adenoCa prostaty-GS 7/4+3/grade 3 /who/,perineur.nador.inv nezachyt.celk.mikroskop.dlzka valčekom je 23mm lin.infilt 3mm,malingna infiltr.13%objemu,bez evid.,nádor infilt,periprost.,tuk./vesicula semin. Ľavý lalok v 3 vzorkách zachyt.acin.adeno čas GS 8/4+4/,gr.gropu/4who/,perineur.nador.inv.prit.bez intravaskj.nador propag. Dg.Ca prostaty T1cNxMx PL 2xpozit.acin adenokarcinom GS7/4+3/, LL 3xpozit Acin adenokarcinom GS 8 /4+4/ CT záver:novodiag ca prostaty so zväčšenou pristátiu mierne prominujucou na bázu MM s postkontr.centralnym.loziskom paramedialne vľavo bez zjavných CT známok infilt.LAP pod nbifurkaciou abd.aorty.divertikuloza sigmy,ostrovček sklerózy tela stavca L5.. Poprosili by sme o váš názor. A zhodnotenie manželovej diagnózy. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu odpoved
Dobrý večer, nepoznám všetky potrebné informácie, ale podľa uvedených parametrov ide o vysokorizikové ochorenie - Gleason 8.Nepoznám vek ani hodnotu PSA. Ak spĺňa všetky kritériá na operačnú liečbu, tak by som dal operácii prednosť pred rádioterapiou. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán Profesor Kliment. Manžel pred 20 mesiacmi pre karcinom prostaty absolvoval 25 ožiarov a brachyterapiu. Odvtedy má problémy s močením /musí tlačiť,aby sa vyprázdni,alebo neudrží moč ak nejde hneď/ a stolicou. Pred dvomi týždňami musel podstúpiť operatívny zákrok pre kalcifikát v ramene. Po zákroku mu boli naordinované inj. Fragmin, ktoré si pichal doma 14 dní. Počas aplikácie Fragminu mal krv v moči aj v stolici /jasnočervená-krvavá misa,papier/.Dva dni po dobratí Fragminu musel urgentne navštíviť urológa, nakoľko vôbec nevedel vyprázdniť močový mechúr.Urológ skontroloval mechúr sonom a zaviedol mu katéter,povedal, že krvácanie môže byť aj z Fragminu . Prosím o radu, čo môže byť príčinou jeho problémov, či nepotrebuje nejaké vyšetrenie, ktoré by určilo príčiny problémov. Onkológia ho odporúča na urológa, mne sa však zdá, že urológ to zľahčuje. Za odpoveď Vám vopred ďakujem. JB
Dobrý večer, prekážku v močení robí zrejme ochorenie prostaty a s tým súvisí aj krvácanie do močových ciest. Fragmin mohol podporiť krvácanie. Je potrebné kompletné dovyšetrovanie, vrátane cystoskopie . Na základe kompletného vyšetrenia sa potom rozhodne o liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, vážený pán profesor dovoľte mi prosím spýtať sa na Vaše vyjadrenie: Bol som na MR prostaty s nasledovným záverom: lahko zvacsena prostata. drobne lozisko susp. z TU lokalizované v cent. zlaze ventrolater vptavo na pozicii 10/11, ine susp. loz. zmeny v prostate sa nedokazali, nepozor. patol. zmeny na kapsule prostaty ani zmeny na sem vackoch, nepoz. zvacsene panvove LU ani susp. loziska na skelete, inguinalna hermia vpravo,benigna kostna lezia proximalnom femure I.dx. moja otázka znie či na základe MR sa da definitivne potvrdit katcinom prostaty? Nemal som biopsyu, PSA 11. Dakujem za odpoved s úctou
Dobrý večer, na základe MR sa nedá jednoznačne diagnostikovať karcinóm prostaty. Nález môže poukázať na prítomnosť tohto ochorenia a pri hodnote PSA 11 je potrebná biopsia prostaty a histologické vyšetrenie odobratej vzorky. To je jediné vyšetrenie na potvrdenie karcinómu prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pred 5 rokmi mi diagnistikovali masívny zápal prostaty, čo bolo sprevádzané bolesťami,test PSA bol 9. Po dvoch rokoch liečby bolesti pominuli, ale PSA stúplo nad 12. Urobili mi punkciu prostaty, po ktorej som mal bolesti na jednom mieste, akoby došlo k precviknutiu niečoho, lebo som stratil schopnosť tvoriť ejakulát. Trvalo 3 roky, kým bolesť v tom mieste prestala. Najnovší test PSA je vyše 15. Mám ísť na druhú punkciu, aj keď nemám žiaden z príznakov rakoviny, ktoré sú vymenované na vašej stránke. Je ukazovateľ PSA výlučným ukazovateľom rakoviny prostaty ? Nemôžu stúpajúce hodnoty svedčiť o inom zdravotnom probléme ? Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom, Dušan z Bratislavy
Dobrý večer, zvýšená hodnota PSA nie je výlučným ukazovateľom rakoviny prostaty. Vyššie hodnoty môžu byť najčastejšie pri benígnej hyperplázii prostaty a pri zápale prostaty. Príznaky nemusia byť žiadne. Hodnota, ktorú uvádzate, je indikáciou k biopsii prostaty, ale prediskutujte problém detailne s Vašim urológom. S pozdravom, J. Kliment

Važený pán profesor Mám 60 rokov, absolvoval som vyšetrenie prostaty kde mi bola odobraná krv s výsledkom PSA:6,23ng/ml. Podstúpil som ďalšie vyšetrenie: punkcia prostaty. Bolo mi odobratých 10 punktátov z prostaty z nasledujúcimi výsledkami: Makroopis: Pravý Lalok A-9,3 mm, B- 13mm, C- 12mm, D- 10mm, E- 3,4mm-veľmi tenký valček Ľavý lalok: F- 10,2mm, G- 10mm, H- 4mm, I- 11mm, J- 14mm Záver: A Acinárny adenokarcinón, Gleason skóre 6(3+3) Rozsah infiltrácie cca 10-15% GRADE GROUP 1.IMINOHHI STOCHEMICKY JE AMACR+, p 63- B: Vzorka z prostaty s okrskami atrofických zmien. C:Vzorka s prostaty so známkami ložiskovej NS chronickej prostatitidy. D:Vzorka s prostaty s hyperplastickými zmenami E:Vzorka s prostaty s prevahou atrofie F:Vzorka s prostaty s hyperplastickými zmenami G: Vzorka s prostaty s ložiskovými atrofickými zmenami H:Vzorka s prostaty s fokalnými riedkými chronickými zápalovými infiltrámi I: Vzorka s prostaty s okrskami atrofie J: Vzorka s prostaty s ložiskovými atrofickými zmenami, v ojedinelých žliazkách nepočetné neutrofily. MKCH: c 61 DRV: palp.elastická, malá prostata, bez evid.uzl. Dg: c 61 Ca prostatae T1cNxMx/GS 3+3 PSA 6,23mg/ml, LR/ Pán doktor nám vysvetľoval možnosti liečby -Aktívne sledovanie -Operácia -Rádioterapia spojená s hormon. Liečbou.. Mám sa rozhodnúť a keď prídem s výsledkom skenu kostí mam im povedať konkrétne rozhodnutie. Som obyčajný človek, ktorý sa nevie a nedokáže v takejto situácií rozhodnúť sám, obraciam sa na Vás pán profesor a prosím o radu, aká liečba by bola najefektívnejšia v mojom prípade. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem, prajem Vám veľa zdravia, veľa Božích milostí, aby ste aj naďalej mohli s radosťou pomáhať ľudom, ktorí čakajú na vaše odpovede. Ešte ráz srdečná vďaka.
Dobrý večer, pozitivita bola zachytená v jednej bioptickej vzorke, Gleasonovo skóre je 6 a hodnota PSA 6,23 ng/ml. Nepoznám ostatné parametre, ale kritéria na aktívne sledovanie plne spĺňate, preto by som začal s aktívnym sledovaním a v priebehu ďalších mesiacov sa uvidí, či bude potrebná aktívna liečba. S pozdravom, J. Kliment

dobry pan.profesor..pred mesiacom mi bol vykonany TURP avsak mam stale boelsti v okoli slabin a prblemy pri sadani si na stolicku alebo vstavani cotim v okoli pod varlatami napatie zvlastny pocit..Ranne mocenie je ciastocne palive ale cez den je to ok v noci chodim 1x mocit na kontrole mi dr.predpisal Algifen kvapky ale sa bojim ci to nie je nieco vaznejsie pooperacny problem,Bral som Medocyprin 3 tyzdne vysledky mocu neg. a karcinom bol vyluceny vzorky neg. Mal som BHP s chr.prostatitidou.Ako dalej dakujem za odpoved ..asi pred 20rokmi som bol Vas pacient...obriezka Vami vykonana spokojnost..dakujem
Dobrý večer, ide o krátky čas od operácie, hojenie trvá dlhšie a preto treba byť trpezlivý. Uvedené ťažkosti môžu súvisieť s inefkciou v močových cestách, ktorá nie je po operácii zriedkavá. Predpokladám, že v priebehu niekoľkých týždňov budete v poriadku a problémy ustúpia. S pozdravom, J. Kliment

Mám 63 rokov. Výsledky biopsy. V 6 tich z 10 punktátov z pravého laloka a zo strednej časti prostaty je prostatické tkanivo, z ložiskami acinárneho prostatického adenokarcinómu ,s malou rastovou fúziou malígnych žliaz. Malígne štruktúry sú v cca 30% plochy parenchýnu punktátov Prítomné sú časti tkaniva s obrazom adenomyomatóznej a myoepiteliárnej hyperplazie. Fokálne súprítomné kalcifikaty a zahustený prostatický sekret v žliazkach. Ostatný parenchýn je bez malignych štruktúr. Imunohistochemické vyšetrenia : M 903/HMWC - , racomázaP504S/+ v malígnych žliazkách. Gleason skóre : 3+3 =6 Stupeň diferenciacie karcinómu - G - 2 Grade Group 1 . Pán profesor aká je prognóza ochorenia ? A aká by bola podľa Vás najvhodnejšia liečba. Za odpoveď ďakujem
Dobrý večer, aktívna liečba ochorenia je potrebná a prognóza je priaznivá. Neuviedli ste hodnotu PSA. Do úvahy prichádza radikálna prostatektómia, ale aj rádioterapia a brachyterapia. Treba všetko dobre zvážiť pred rozhodnutím o liečbe na základe komplexného posúdenia všetkých parametrov. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pan Prof. Kliment, čítam o Vás len uznanlivé a pozitívne správy a teším sa, že máme takého odborníka aj na našom malom Slovensku. Píšem Vám v mene svojho otca, ktorý je už zúfalý zo svojej situácie. Preto som sa rozhodla, že Vás oslovím a poprosím o Váš názor, radu, príp. možnosť konzultácie s Vami. A teraz si dovolím prejsť konkrétne k problému. Po operácii prietrže, či hernie, v dolnej časti brucha mu začali problémy a to také, že začal badať v moči krv. To bolo niekedy na jar tohto roka. Bol aj hospitalizovaný, dostal antibiotickú liečbu, absolvoval rôzne vyšetrenia. Výsledkom bolo, že ma zväčšenú prostatu. Robili mu tuším aj biopsiu (a teraz neviem, či je to správne odborné pomenovanie), všetko bolo v poriadku. Mal "zvážiť" chirurgický zákrok. Počas leta sa to upokojilo, neboli žiadne problémy, žiadna krv v moči. A to sa hýbal, normálne fungoval, na záhrade atď. je to aktívny človek. Teraz na jeseň sa to začalo odznova, asi pred mesiacom. Opäť krv v moči, opäť hospitalizácia, opäť antibiotiká, vyšetrenia. Opäť povedali lekári, že prostata je zväčšená a sú tam žilky, ktoré praskajú a tým sa krv moči môže objaviť. pred týždňom sa otec vrátil z nemocnice a po akejkoľvek menšej námahe sa krv opäť objaví. V kľudovom režime sa potom moč vyčistí. Momentálne je stav taký, že ho objednali na operáciu a on sa má rozhodnúť, či podstúpi transuretrálnu resekciu prostaty, alebo otvorenú prostatektómiu (dúfam, že som to napísala správne). Nuž a tu je ďalší problém. Pre pacienta laika je toto rozhodnutie ťažké. A aj preto Vám píšem s prosbou a radu a možno aj názor iného lekára na takúto situáciu. Viem, že je ťažké takto dať jednoznačnú odpoveď. Lekár musí mať kompletné informácie o pacientovi, aby mohol zhodnotiť stav a rozhodnúť o ďalšom postupe. Preto by som Vás rada poprosila, je možné u Vás absolvovať nejakú konzultáciu? Vopred Vám srdečne ďakujem za odpoveď. Prajem veľa úspechov a ostávam s pozdravom. Maja I.
Dobrý večer, Vášmu otcovi bola odporučená operácia prostaty pre opakované krvácanie do močových ciest práve zo zväčšenej prostaty. Indikácia operácie je preto správna. Otázka je, či sa podrobiť otvorenej prostatektómii alebo transuretrálnej resekcii. Rozhodnutie o type operácie závisí od veľkosti prostaty. Prostaty väčšie ako 100gr sa obvykle operújú otvorenou cestou, prostaty menšie transuretrálnou resekciou. Samozrejme, transuretrálna resekcia je menej invazívna a treba jej dať prednosť ak je splnené už uvedené kritérium. Konzultácia je samozrejme možná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, srdečná vďaka za Vaše rady a posúdenie našich problémov. Dňa 11.2016 roboticky asistovaná prostatektomia. Zhrnutie : Nízko diferencovaný ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty s ľavostranným extrakapsulárnym šírením zasahujúci do okraja resekátu ( stredová časť vľavo ). pT3a, pNX, pMX Nález MRI 08.2017 Magnetická rezonancia - MR v oblasti malej panvy MR vyš. m. panvy s i.v. podaním KL:: Nalez parc. porovnávaný s MR vyš. z IX/2016. Stp. RAPE pre TU (v 28/11/2016), v poop teréne bez zmeny signálu a patologického hyperenhancementu, ktoré by poukazovali na lokorecidívu. Moč. Mechúr v parc. náplni. Distalne uretery nedilat. Bez panv. a ingvinalnej LAP Bez detekcie ascitu. Zobr. skelet bez susp. ložiskovej alterácie signálu. Stp. ľavostr. TEP. Zaver: V poop. teréne bez MR prejavov lokorecidívy v lôžku po RAPE. Bez LAP v zachytenom rozsahu 21.06.2017 Fractura femoris Lsin. Petrochanterica Nemocnica CaM Antolská 12.07.2017 CT 4612/17 PET/CT s flu6rcholinom (18F) (FCH)u pacienta s karcin6mom prostaty GS8, po RAPE, vzostup PSA z 0.01 na 0.3lng/ml. Lokalizacia recidivy. Aplikovana aktivita: 328,5 MBq FCH sn.imanie oblasti panvy 0-10 min po aplikacii FCE, celotelove s:Unanie od v=ratr~ kalvy po p=oh:i.::lalnu polovicu femu~ov_ 55 ~~n po aplikacii FCH. PET/CT Gemini TF, Philips full dose CT, p.o. a i.v. kontrast Nalez: V oblasti hlavy a krku: Fyziologicka biodistribucia FCH. V CT obraze: Mozog orientacne bez evid. podozrivYch lcziskOvYCh zmien, nespecificke hypodenzne zmeny BH hemisfer. Bez krcnej LAP. Stp OP EL stitnej ziazy. V oblasti hrudnika: ZvYsena akumulacia FCH v LU v urovni carina tracheau, SUVmax 3,95. Inak fyziologicka biodistribucia FCH. V CT obraze: bez evid. podozrivYch loziskovYch a infiltrativnych zmien v piucach, bez pleuralneho vYPOtku; v mediastine pretrachealne v Urovni kariny mierne nadhranicna LU llmm v kr. osi, v pr. pI. hile hranicna LU 9mm v kr osi, viavom hile 8mm, bez patol. LAP v axilach. Gynekomastia bilat. Mensia hiatova hernia zaludka. V oblasti brucha a panvy: Mierne ZvYSena akumulacia FCH v mnorfologicky nesuspektnej tukovo degenerovanej externej ilickej LU viavo, SUVmax 2,9. Inak fyziologicka biodistribucia FCH. Hepar hranicnej veikosti, bez evid. loziskovYch zmien v danom zobrazen1, ZC nedilat. Podiel dezneho obsahu v cholecyste v.s. chclecystolitiaza. Pa.~kreas, lien, nadoblicky a oblicky bez morfologickych strukturalnych zmien. Bez LAP intra a retroperitonealne. Tvrde AS zmeny AAo a iliackych ciev. Panva, inguiny: Stp RAPE s poOP zmenami tuku v malej panve. Intrapelvicky viacpocetne akcent. LU do Bmm v kr. osi. Inguiny bez LAP. MocovY mechur nenaplneny. Skelet: Viacere drobne skleroticke loziska v os illium viavo, bez ZvYsenej akumulacie FCH v porovnani s okolitou kostnou drenou. Fyziologicka biodistribucia FCH. V CT obraze bez osteodestrukcie charakteru MTS, degenerativne zmeny multietazovo, stp osteosytnteze Iaveho bedroveho kibu viavo, v podkozi pod jazvou ihranicena tekutinova kolekcia axialnych rozmerov 3lx20mm - na)skor poOP hematoser6m. Zaver: Bez nalezu makroskopickych lezii vykazujucich ZvYseny lipidOvY metabolizmus evokujucich metastaticke lezie zakaladneho ochorenia. ZvYseny lipidovY metabolizmus morfologicky nesuspektnej tukovo degenerovanej externej ilickej lymfatickej uzline viavo, suvis so zakladnYm ochorenim nemozno vyluci~, jej stranova prislusnos~ k dolnej koncatine po recentnom chirurgickom vY'kone pre frakturu vsak nasvedcuje aj pre jej reaktivny charakter. 26.10.2017 Operácia kýly PSA 07/17 7,010, 04/17 6,710, 08/17 0,243, 09/17 0,420, 11/17 1,005. 11/2017 naordinovaný Binabic 150 mg a ELIGARD 45 mg. Ešte raz vďaka za Vašu obetavosť a posúdenie zdravotného stavu.Peter O.
Dobrý večer, po radikálnej prostatektómii s histologicky potvrdeným karcinómom prostaty vysokého rizika a s pozitívnym chirurgickým okrajom Vám narastá hodnota PSA, posledná hodnota presiahla 1 ng/ml. Pre biochemickú progresiu ochorenia bola začatá hormonálna liečba. Predtým bolo urobené PET CT vyšetrenie pri hodnote PSA 0,3ng/ml s negatívnym výsledkom čo sa týka metastatického postihnutia. Pri tak nízkej hodnote však PET CT nebýva pozitívne. Terajšia liečba je v poriadku, len ju treba doplniť o rádioterapiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. profesor, mám 61 rokov, v r. 2015 som mal PSA 5,3, v septembri 2017 už 8,81. Najnovšie výsledky zo dňa 7.11.2017 sú: PSA 9,35, fPSA 1,77. Na základe toho som si dal urobiť vyšetrenie PHI, výsledky mám: PSA 10,63, fPSA 1,64, fPSA/tPSA ratio 15,43, p2 PSA 33,27, PHI 66,14. Indikujú výsledky rakovinu prostaty, je to už isté? Aké vyšetrenia a postup liečby by ste odporučili? Ďakujem za odpoveď. Juraj
Dobrý večer, výsledky poukazujú na možný karcinóm, ale musí byť najprv potvrdený biopsiou prostaty. Až potom sa dá diskutovať o liečbe a potrebných doplňujäúcich vyšetreniach. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Tento mesiac absolvoval ocino (79r.) po doporučení spádového lekára pri PSA 6,29 ng/ml, vyšetrenie biopsie prostaty P-5, Ľ-5. Z 10 vzoriek boli dve jednoznačne pozitívne na ľavej strane: 4. Vzorka – adenokarcinóm ( racemáza+, HMW-CK-), Gleason score 6(3+3), dĺžka nádorovej infiltrácie 2mm, 30% vzorky, bez nervu, atrofické zmeny žliaz, ložiskový chronický aktívny zápal. 5. Vzorka – adenokarcinóm, Gleason score 6(3+3), dĺžka nádorovej infiltrácie 2mm, 15% vzorky, bez PNI, atrofické zmeny žliaz. Záver: acinárny adenokarcinóm, Gleason score 6(3+3), grade group: 1, celková dĺžka nádorovej infiltrácie 4mm, celková dĺžka vzoriek 67mm, bez PNI, GPC: 30%, TPC: 6%, MKCH: C61, TNM: pT1c pNx pMx, SNOMED-M: 8140/3 (P1). Prosím Vás o radu, aký postup liečby by ste mu odporučili? Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem a prajem príjemný deň.
Dobrý večer, jednoznačne odporúčam iba sledovať. Kontroly u urológa robiť každý pol rok, pozostávajú z vyšetrenia PSA a palpačného vyšetrenia prostaty. Liečiť iba v prípade progresie ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor chcem sa spýtať. Moje laboratórne výsledky zo dňa 27.3.2017 Testosterón 2.48 tPSA 5,76 fPSA 0.20 PomerfPSA/tPSA 3,5 Biopsu mi robili dňa 8.11.2017 ešte nie sú výsledky. Na sono vyšetrení mi zistili cystu prerastajúcu z prostaty do močového mechúra a cystu na ľavej obličke ktoré som tam pred 2 mesiacmi nemal,mám bolesti,liečiť ma nechcú. Prosím o odpoveď čo mám robiť,neliečia ma z dôvodu ,že je to už zbytočné? Ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, cysty obvykle nespôsobujú žiadne ťažkosti. Podľa údajov, ktoré ste napísali sa nedá bližšie vyjadriť súvislosť cýst sa ťažkosťami. Treba sa poradiť s vašim lekárom. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor chcem sa Vás spýtať či sa dá rakovina spoľahlivo zistiť aj inak ako biopsiou prostaty.Ja som čítal,že sa dá aj krvou na PRO PSA a či je to spoľahlivé.Dakujem.
Dobrý večer, rakovina prostaty sa dá spoľahlivo zistiť iba biopsiou prostaty. Krvné testy môžu naznačiť prítomnosť ochorenia na rakovinu, ale nie sú dostatočné pre diagnózu (inak povedané, môžu byť nesprávne pozitívne). S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor Kliment. Obraciam sa na Vás s dôverou a prosbou o Vaše odborné stanovisko k zdravotnému stavu môjho 68 ročného manžela. Manžel bol sledovaný spádovým urológom pre TU tenis l.dx. od r. 2013. Opakovane robené CT vyšetrenie a pre nárast tumoru v 4/2015 doporučené operačné riešenie. V 5/2015 sa podrobil operačnému výkonu: parciálna resekcia pravej obličky. Histologický potvrdený svetlobunkový reálny karcinóm pT1a, pNX, pMX. Dg. Zhubný nádor pravej obličky okrem obličkovej pavničky. Pooperačné obdobie následná rekonvalescencia bez komplikácií. Vzhľadom na diagnózu bol dispenzarizovaný v uroonkologickej ambulancii, kde chodil na pravidelné kontroly s priaznivým výsledkom. Počas kontrol mu bol vyšetrený okrem iného aj PSA:1/2014 - 2,65;10/2016 - 4,90; 2/2017 - 5,66; 7/2017 6,91ng/ml. Vzhľadom na stúpajúce hodnoty PSA odoslaný na MR vyš. prostaty - 9/2017 s hodnotením : prostata zväčšená s maximálnym LL rozmerom 68 mm, AP rozmerom 47, KK rozmerom 40 mm. Periferná zóna je zachovaná , s ihomogenitou signálu v T2 VO - pravdepodobne na podklade zápalkových zmien. V periférnej zóne v oblasti apexu dorzolaterálne vľavo sa zobrazuje neostro ohraničené T2 hypointenzívne ložisko veľkosti cca 14x9mm, toto ložisko má v DW obraze vysokú intenzitu signálu , v ADC mape hypointenzívne s hodnotami cca 600um2/s. Poskontrastne v DCE vykazuje wash-im a wash-out. Iné suspektné ložiskové zmeny v periférnej zóne t.č. nediferencujeme. Centrálna zóna s inhomogenitou signálu pri benígnej hyperplazii, bez reštrikcie difúzie. Vesiculae seminale s primeranou náplňou, symetrické, bez infiltrácie. Kapsulám prostaty neporušená. Oblasť neurovaskulárneho zväzku bilat. bez jednoznačnej patológie. Močový mechúr minimálne naplnený, bez infiltrácie stien. Patologický zväčšené LU malej panve v zachytenom rozsahu nie sú diferencovateľné. Na rozhraní krčku a hlavice pravého frmolu cystické ložisko veľkosti 10mm. Záver: T2 hypointenzívne neostro ohraničené ložisko v periférnej zóne v apexe dorzolaterálne vľavo - PIRADS 4. Bez jednoznačnej panvovej lymfadenopatie. Bez evidentnejšími infiltrácie okolitých štruktúr. Na základe nálezu MR následne 10/2017 vykonaná cielená biopsia apexu ľavého laloku prostaty, odobratých 8 punkčných vzoriek. Histologický nález: všetky punkčné vzorky z cielenej biopsie apexu ľavého laloku prostaty sú reprezentatívne, s nálezom parciálnej až kompletnej /vz.č. 3 a 8/ nádorovej infiltrácie štruktúrami acinárneho adenokarcinómu prostaty / imunohistochemicky HMWCK-, AMACR+/,Gleason skóre 4+3=7, Grade group 3, ojedinele so zachytenou perineurálnou nádorovou inváziou. Taktiež vyš. TRUS- prostata 40 ccm, DRV hmatná rezistencia v apexe vľavo ako hráčok. Ošetrujúcich lekárom urológom indikované radikálne riešenie a doporučené radikálna prostatektómia buď robotická alebo otvorená, hormonálna terapia, rádioterapia alebo brachyterapia. Na základe doporučenia lekára je rozhodnutie na manželovi, ktorý z obáv možných komplikácií /inkontinencia a vedľajších nežiaducich účinkov hormonálnej terapie/ by volil liečbu brachyterapiou. Úctivo Vás prosím o názor, radu, doporučenie a na základe horeudených nálezov prípadnú prognózu vývoja ochorenia. Za Váše stanovisko vopred srdečná vďaka V.Č.
Dobrý večer, brachyterapia je jedna z možností liečby tohto stredne rizikového karcinómu prostaty. Ak jej dáva prednosť, tak je to v poriadku, aj vzhľadom na vek. Prognóza ochorenia v tomto štádiu býva priaznivá. S pozdravom, J. Kliment

manzel ma zvysenu hodnotu PSA 10 co to moze znamenat.
Dobrý večer, hodnota PSA 10 môže znamenať benígnu hyperpláziu prostaty, zápal prostaty, ale aj zhubné ochorenie prostaty. Váš urológ rozhodne ako postupovať v diagnostike ďalej. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den Pan Profesor,chcel by som sa opytat,ako zabranit castemu moceniu cez noc? a po biopsii prostaty sa mi v semenikoch nachadza krv,kedy to pominie? dakujem
Dobrý večer, je viac liekov, ktoré môžu zmierniť časté močenie v noci. Treba konzultovať Vášho urológa a dohovoriť sa s ním na konkrétnej liečbe. Krv v semene sa po biopsii vyskytuje často, trvanie sa nedá presne odhadnúť, ale je to prechodná komplikácia. S pozdravom, J. Kliment PS administratora: pozrite aj www.nocnemocenie.sk

Dobrý deň, pan profesor. Manžel 64 r.bol na prehliadke u urológa, kde mu zistili PSA:16,8 ng/ml. DRV: prostata mierne zväčšená , elastická, tuhší pravý lalok. USG: m.mechúra : hladké okraje, prostata homogénna 37 ml. Záver: BPH comp. Nsadil mu Geroprostan a kontrolu o 2 mesiace. Prosím Vás je diagnóza a postup liečby správny pri tak vysokom PSA. Ďakujem
Dobrý večer, máte vysokú hodnotu PSA, tuhší pravý lalok podľa palpačného vyšetrenia prostaty a relatívne malú prostatu. Biopsia prostaty je indikovaná, vhodné je ešte pred ňou opakovať vyšetrenie PSA. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. 3/2015 na základe biopsie diagnostikovali môjmu manželový 61 rokov rakovinu prostaty T3b G4+4 od toho času absolvuje hormonálnu liečbu každé tri mesiace Lauprorelín v 4/2015 absolvoval radioterapiu 25x 1,8, 14x2 Gy ktorú ukončil 30,6.2015.V 3 mesiaci 2018 to už bude tri roky čo berie hormonálnu liečbu prosím o ifo či sa táto liečba po troch rokoch ukončí alebo bude pokračovať inou liečbou. Ďalšou mojou otázkou je či bicyklovanie nemôže zle vplyvať na ochorenie môjho manžela. Ďakujem za odpoved
Dobrý večer, kombinovaná hormonálna liečba s rádioterapiou má trvať 3 roky. Na budúci rok by teda mala končiť.Ďalší priebeh ochorenia sa potom iba sleduje pomocou PSA a podľa stavu sa dopĺňa o ďalšie vyšetrenia. Bicyklovanie neškodí. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Mám 64 rokov, v r.2012 mi bola prevedená LSK nefroktómia pravej obličky s následným negat. histol. záverom (plazmocelulárny granulóm bez jednoznačných známok malignity). Od vtedy som sledovaný na PSA, ktoré mi v priebehu posledných 3 rokov stúpalo z 1,6 na 2,68. T.č. som po biopsii prostaty. Z 10 –tich odobraných vzoriek sú 4 s nálezom: Adenokarcinóm prostaty grade I, Gleason 6(3+3), 5,10,40 a 40% , CK34-. Po 2 na oboch stranách lalokov. Z 10 hlavných príznakov rakoviny prostaty nemám vážnejšie problémy ( možno len málinko ak zníženie prúdu moču a neudržanie dlhšej erekcie). Takže výsledok a závery z biopsie ma veľmi prekvapili. V rodine nik karcinóm prostaty nemal. Cítim sa veľmi dobre a som liečený na vysoký krvný tlak a na aritmiu srdca. Prosím o radu, či na základe záverov z histológie je potrebná radikálna prostataektómia alebo rádioterapia, ako mi radí ošetrujúci lekár. Mám si vybrať. Čo by ste mi doporučil ? O ako vysoko rizikový karcinóm prostaty sa jedná? Je možný a vhodný na základe uvedených výsledkov aj iný spôsob liečby? Veľmi pekne Vám ďakujem a prajem pekný deň.
Dobrý večer, ide o nízkorizikový karcinóm prostaty, bez akýchkoľvek príznakov. Odporúčal by som zatiaľ ochorenie iba sledovať, teraz žiadna liečba. Kontrolovať PSA v polročných intervaloch a časom sa uvidí, či liečba bude potrebná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, rada by som Vás poprosila o Váš názor a radu. Môj manžel má 67 rokov. Dňa 24.05.2017 mu bolo urobené vyšetrenie PSA 18,318 a dňa 26.06.2017 opakované vyšetrenie PSA 21,215. Kvôli stúpajúcej hodnote PSA mu bola dňa 19.09.2017 urobená v ATB clone pod USG kontrolou transrektálna biopsia prostaty 5+5 vzoriek. Nález zo dňa 10.10.2017 bol nasledovný: 1-4 Pravý lalok prostaty 1 zaslaný valček veľkosti cca 11mm carcinoma prostatae acinárny adenokarcinóm Gleason grade 3 Gleason score: 3+3=6 nádorové štruktúry tvoria cca 70 % objemu zaslaného valčeka bez známok lymfangioinvázie bez perineurálneho šírenia 2 zaslaný valček veľkosti cca 15 mm fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli 3 zaslaný valček veľkosti cca 10 mm carcinoma prostatae acinárny adenokarcinóm Gleason grade 3 Gleason score: 3+3=6 nádorové štrukrúry tvoria cca 20 % objemu zaslaného valčeka bez známok lymfangioinvázie bez perineurálneho šírenia 4 zaslaný valček veľkosti cca 10 mm carcinoma prostatae acinárny adenokarcinóm Gleason grade 3 Gleason score: 3+3=6 nádorové štruktúry tvoria 40 % objemu zaslaného valčeka bez známok lymfangioinvázie bez perineurálneho šírenia Pravý lalok spoločne: carcinoma prostatae acinárny adenokarcinóm Prognostic grade groups 1 (WHO 2014) Gleason score: (3+3) nádorové štruktúry tvoria cca 40 % objemu zaslaných valčekov najvyšší rastový vzor 3 tvorí cca 100 % objemu tumoru v zaslaných valčekoch 5-8 Ľavý lalok prostaty 5 zaslaný valček veľkosti cca 15 mm fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli 6 zaslaný valček cca 7 mm fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty chronická NS prostatída bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli 7 zaslaný valček cca 16 mm fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty chronická NS prostatída bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli 8 zaslaný valček cca 5 mm fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty chronická NS prostatída bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli MKCH: C61 SNOMED-M: 8010/3 SNOMED-T: T185.9 prostata b. n. Manžel bol oboznámený o všetkých možnostiach liečby vrátane operácie klasickej resp. robotickej, no nevie sa sám rozhodnúť, čo by bolo pri jeho náleze najvhodnejšie. Boli by sme veľmi radi, keby Ste nám napísali Váš názor. Ďakujeme.
Dobrý večer, vzhľadom na výsledok biopsie prostaty a hodnotu PSA je aktívna liečba potrebná. Neviem aký je jeho celkový zdravotný stav, ktorý treba vždy zohľadniť pri rozhodovaní o liečbe, ako aj niektoré ďalšie parametre. Výsledky oboch spomenutých operačných techník sú približne rovnaké, preto sa aj sám musíte rozhodnúť, ktorej dáte prednosť. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor Kliment,manzelovi diagnostikovali rakovinu prostaty C1 T3bN0MO, ma 63 rokov, sportovec, momentalne lieceny Firmagon inj., aku liecbu by ste odporucali a je mozna u Vas konzultacia. Dakujem za Vas cas, Katarina
Dobrý večer, zo stručných údajov sa nedá zaujať stanovisko k liečbe. Najvhodnejšia je preto osobná konzultácia. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, prosím Vás o konzultácie. Moja otázka - aké sú negatívne dôsledky a klinické prejavy toxicity po rádioterapii karcinomi prostaty, najmä čo sa týka konečníka, pečene, žalúdku a ďalších vnútorných orgánov, ako dlho trvajú a ako môže sám pacient prispieť k ich zmierneniu. Je pravda, že mŕtve bunky po RT sa ukladajú v pečeni a znižujú jej funkciu? ako to eliminovať? Ako dlho môže prežiť pacient po radikálnej operácii a ožarovaní ak odmietne ďalšiu liečbu? S pozdravom pacient Andrej
Dobrý večer, vedľajšie účinky súvisiace s rádioterapiou postihujú najmä konečník ( nutkanie na stolicu, častejšie stolice, možné krvácanie). Nie sú pravidlom u každého pacienta a obvykle po niekoľkých týždňoch vymiznú alebo sa výrazne zmiernia. Prechodne sa môžu objaviť aj ťažkosti s močením. Výskyt vedľajších komplikácií závisí aj od kvality zariadenia použitého na rádioterapiu. Iné orgány nebývajú postihnuté. Mŕtve bunky sa v pečeni neukladajú. Neviem o akú ďalšiu liečbu ide a tak sa k otázke nemôžem vyjadriť. Počas rádioterapie treba o prípadných ťažkostiach informovať rádioterapeuta, ten potom poskytne aktuálne informácie ako zmierniť ťažkosti. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán Profesor klient. Mám 64 rokov . V januári 2016 som pri PSA 6,5 absolvoval odber vzoriek z prostaty s negatívnym.výsledkom . Ďalší test PSA VIII/2016 bol 4. August t.r. 11,5,včera 11,6. Lekár uvažuje o MR,avšak jeho názor je,že to je zbytočné .V pondelok budúci týždeň sa po konzultácii s lekárom urológom vo FN Žilina rozhodne ,či opakovať odber vzoriek bez MR. Ako by ste postupovali Vy? Ďakujem
Dobrý večer, pred opakovaním biopsie prostaty sa má urobiť vyšetrenie MR. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den p. profesor. Chcela by som sa opytat ci je normalne,ze mojmu znamemu zistili rakovinu prostaty 5. Jula a do dnesneho dna nezacali so ziadnou liecbou.Ma za sebou biopsiu,MR.Stale mu povedia pridte neskor,toto je klasicka postupnost.Ma velke bolesti,dostal len lieky,ktore mu uplne utlmia bolest a neciti si panvovu cast. Preto sa Vas chcem opytat ci je tento postup spravny,pretoze sme uz zufalí.Dakujem za odpoved.
Dobrý večer, neviem dôvody takéhoto postupu. Určite nie je obvyklý, treba naliehať na vysvetlenie tohto prístupu. S pozdravom, J.Kliment

Dobrý deň pán profesor,rada by som Vás poprosila o Váš názor a radu, môj manžel má 64rokov a v rámci ročnej preventívnej kontroly na urológii mal PSA 5/2017 : 5,36ng/ml a následne v 8/2017 mal PSA v 6,86ng/ml). Dal si dodatočne robiť aj Helth index prostaty : S-PSA 6,61 ng/ml, S- voľný PSA 0,84 , fPSA/ tPSA ratio 12,71% , S-P2PSA 24,81pg/ml a prostate Health 75,94.Následne mu jeho urológ doporučil biopsiu prostaty a odoslal ho ku onkourológovi,tento ho vyšetril s výsledkom : prostata normálnej veľkosti, elastická, makká, benígna a doporučil manželovi prísť na odber krvi PSA o tri mesiace. Bojíme sa aby nebolo neskoro o tie tri mesiace. Čo by ste mu vy doporučili na základe uvedených výsledkov? Poprípade či by nemohol prísť na vyšetrenie ku Vám do ambulancie.Ďakujem Vám veľmi pekne. Prajem pekný deň
Dobrý večer, nemusíte sa obávať z omeškania diagnózy, navrhnutý postu je vhodný. Ak sa potvrdí narastajúca hodnota PSA tak biopsia je indikovaná. Vyšetrenie v ambulancii je možné. S pozdravom, J. Kliment

dobrý večer. písala som otázku, ale ešte pre dolpnenie: celkové zhrnutie diagnózy : C61 Ca prostaty dľa MRI cT2cN0M0 gleason score 4+3 /7/ grade 3, iPSA 48, 2x negatívna biopsia v regióne.. nalez na os illi uzatváram ako negatívny bez známok MTS, vzhľadom na MRi , uzatváram ako lokalizované ochorenie , doporučujem radikálnu liečbu. s pozdravom Zuzana
Dobrý večer, prečítal som si obidve e-mailové informácie. Ide o vysokorizikový karcinóm prostaty vzhľadom na vysoké iniciálne PSA 48ng/ml. Neviem presne, aké doplňujúce vyšetrenia mal urobené. Pri hodnote PSA, ktorú uvádzate je pravdepodobné rozšírenie nádoru mimo prostaty. Preto odporúčam urobiť PET-CT vyšetrenie 68 gáliom, ktoré je v súčasnosti najpresnejšie vyšetrenie na dôkaz možných metastáz v kostiach a lymfatických uzlinách.. Robia ho na pracovisku nukleárnej medicíny v Nitre. Podľa výsledku tohto vyšetrenia sa potom dá urobiť výber, resp. rozhodnúť sa medzi operáciou a rádioterapiou. S pozdravom, J. Kliment

dobrý deň pán profesor. mám otázku. Mojmu manželovi diagnostikovali po rokoch hladania problému rakovinu prostaty s takým to záverom : k. Punktát prostatického tkaniva acinárnym andenokarciónom 7(4+3), grade2, grade droupIII(WHO 2016). Infiltrovaných je 60% plochy. 2k: , 3 k : Valčeky prostatického tkaniva, cca 10% plochyinfiltrovaných vyššie uvedeným karcíonom 4k: kompaktný valec s plošnou infiltráciou(75-80% plochy) acinárnym prostatickým andenokarciónom 7(4+3), zachytený aj v prostatolit. 5k: 20% plochy infiltrovaných vyššie uvedeným karc. 6k: histologicky relevantný punktát, 95% plochy inf. ancin. prostat. andenokarc. 7(4+3), grade2, grade droupII, WHO 2016. Zachytené je aj peruálne šírenie. Material preverený IHC s negat. HMWCK a pozitivitou AMACR v tumore. Po dalších vyšetreniach sa zistilo , že metastáey nie sú zatiaľ nikde. Moja otázka je aký postup by Ste doporučil? Bila nám navrhnutá Robotická operácia v BB, alebo ožiare, alebo klasická operácia. Tým doktor ukončil starostlivosť o manžela, že sa má rozhodnúť a vybrať si čo chce. Manžel sa najvic bojí uniku moču, ktorý po operácii je ako porucha zvieračov. Ak by sa dal operovať tak aký máte názor na robotickú a klasickú operáciu? kardiolog aprvotný urolog, ktorý manžela 4 roky lieči doporučujú klasickú operáciu. Urolog ktorý doriešil záver vyšetrenia - teda urobil poslednú biopsiu doporučuje robotickú operáciu. Veľmi pekne prosím o odpoved.v roku 1996 manžel mal operáciu srdca - má 5 bipastov, je evidovaný cukrovkár. Vopred dakujem veľmi pekne za radu a odpoved.Manžel má 65 rokov. s pozdravom Zuzana
už bolo odpovedané v ďalšej odpovedi.

Pán profesor, prosím o radu. Môj manžel má po biopsii prostaty tento záver:- acinárny adenokarcinón,- Gleason score 7(4+3), - prognostická skupina ("grade group"):3, - celkový počet vzoriek 10, z toho sú tri vzorky pozitívne (vzorky z oboch strán), - celková dĺžka nádorovej infiltrácie 5mm, celková dĺžka vzoriek 85mm, - bez PNI, -GPC:30%, - TPC: 6%. MKCH:C61, TNM:pT1c pNx pMx, GRD:2, SNOMED-M:8140/3 (P1), SNOMED-T:T185:prostata. Priznám sa vôbec tomu nerozumien a manželovi pri dnešnej konzultácii odporúčali operáciu alebo ožarovanie. Má 69 rokov a nevie sa vôbec rozhodnúť ako ďalej. Máte veľa skúsenosti a preto Vás prosím o pomoc a radu, ako v jeho prípade postupovať. V rodine sme problém s prostatou nikdy nemali a počuli sme, že je možné liečiť sa aj v protónovom centre, ale toto mu lekár neodporúča. Prosím Vás, ktorý postup by ste Vy ako odborník môjmu manželovi doporučil a prečo. Ďakujem predom za Vašu radu, ktorá nás určite posunie ďalej. Ostávam s úctou
Dobrý večer, ide o ochorenie, ktoré skutočne vyžaduje aktívnu liečbu buď operáciou alebo ožarovaním + prechodná hormonálna liečba. Pred rozhodnutím je však potrebné urobiť vyšetrenie kosti rádionuklidovou scintigrafiou. Sám sa musí rozhodnúť medzi uvedenými dvoma spôsobmi, ak je vo veku 69 rokov vo výbornom zdravotnom stave tak je najvhodnejšia operácia, ak trpí na viaceré problémy tak je menej agresívnou liečbou, ale tiež účinnou liečbou, rádioterapia + krátkodobá hormonálna liečba. S pozdravom, J. Kliment

čo to znamená perineurálne šírenie nádoru
Dobrý večer, nádorové bunky prostaty majú schopnosť prechádzať do priestoru vedľa nervov v prostate. Tie sú lokalizované väčšinou pozdĺž puzdra prostaty a perineurálne šírenie môže byť spôsobom rozširovania nádoru mimo prostaty. V súčasnosti sa však napriek pokusom o analýzy významu tohto nálezu pre prognózu nepripisuje zvláštny význam. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor,manžel bol na preventívnej prehliadke, má 59 rokov.Výsledky PSA z 10.5.2017 - 15,69 ng/ml, PSA z 9.11.2011 - 1,90 ng/ml. Bola mu robená biopsia (3 vzorky z ľ.laloku, 3 z p. laloku).Výsledok biopsie prostaty z 22.8.2017: p.lalok prostaty - bez nádor.zmien, bez PIN high grade. Ľ.lalok prostaty-zachytený je acinárny adeno-karcinóm prostaty-Gleason 6(3+3), grade group 1, zachytené sú prejavy perineurálnej invázie, bez intravaskulárnej nádorovej propagácie, celk.dĺžka válčekov je 26 mm, celk.dĺžka nádor.infiltrácie je 2 mm, maligná nádor.infiltrácia predstavuje 8% objemu válčekov z ľ.strany, evidentnej nádor.infiltrácie periprostatického tukového tkaniva. Dg.: Novozistený CaP Gleason 6(3+3), grade group 1,iniciálne PSA 16,47 ng/ml. T1c. Pán profesor, chcela by som sa opýtať akúliečbu by ste manželovi odporučil. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom.
Dobrý večer, u Vášho manžela ide o diskrepanciu medzi vysokou hodnotou PSA a priaznivým histologickým variantom karcinómu prostaty - Gleasonovo skóre 6 v jednej vzorke - minimálny nález. Pre navrhnutie ďalšieho postupu treba poznať lokálny nález na prostate, treba potvrdiť, že hodnota PSA je skutočne vysoká a že nejde o zvýšenie z iných dôvodov a treba tiež pravdepodobne potvrdiť opakovanou biopsiou nádor prostaty -( boli totiž urobené len po tri bioptické vzorky z každého laloka a štandardom je odber 6 vzoriek z každého laloka, preto výsledok môže byť iný). Ešte raz treba komplexne zhodnotiť ochorenie a na základe toho sa rozhodnúť pre liečbu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, mám 52 rokov a v rámci ročnej preventívnej kontroly na urológii som mal v 6/2017 iPSA: 5,37ng/l (rok predtým v 3/2016 3,74ng/l a následne v 5/2016 3,08ng/l). Na základe iPSA 5,37ng/l v 6/2017 mi bola urobená biopsia prostaty s nálezom: hist.: adenoca Gleason 3+4 v SIN laloku, počet pozit. vzoriek 1+/10, percento postihnutia 3%, bez HT, standing ochorenia predbežne: T1c N0 M0, low/intermediate risk, diagnóza C61. V 7/2017 konzultácia na brachyterapii a v 8/2017 MR prostaty-malej panvy s výsledkom: MR prostaty s podaním k.l. (Gadovist), Prostata veľkosti 34x53x43mm (APxLLxCC) (v 8/2016 veľkosť prostaty 44x32x38). Zonálna anatómia zachovaná. PZ s dif. mierne zníženým SI v oboch lalokoch, ale bez jednozn. TU ložiskových zmien. Bez patol. signálu v DWI, alebo postkontrastne. Kapsula intaktná. Seminálne vezikuly bez zn. infiltrácie. Bez LAP v zobrazenom rozsahu. Moč. mechúr tenkostenný. Skelet bez susp. ložiskových zmien. Záver: Bez jednozn. TU zmien na prostate (nález zodp. PIRADS 2). Bez LAP. Výsledok mi zatiaľ nebol zrozumiteľne interpretovaný (čo je PZ? znížené SI? TU zmena? DWI? LAP?) a mám sa rozhodnúť pre niektorú z možností: aktívne sledovanie, BRT, operácia-odstránenie prostaty. Od 7/2017 som radikálne zmenil režim, životosprávu, surová strava, diéta, detox. V 9/2017 hepatológia/kontrola: Krvný obraz celkom v norme, hmotnosť ideálna. Môžem si dovoliť ešte aktívne sledovanie cca pol roka a v 2-3/2018 opäť kontrola PSA, prípadne musí byť hneď aj re-biopsia? Aké PSA bude potom "v norme"? Alebo by som mal hneď absolvovať BRT? Mám už aj termín na 11/2017. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.
Dobrý večer, PZ znamená prechodná zóna - ide o časť prostaty, LAP- lymfadenopatia - postihnutie lymfatických uzlín.´ostatné skratky označujú prípadné zmeny v obraze získanom MR. Čo sa týka postupu v liečbe, to je pomerne zložitá otázka vzhľadom na Váš vek a riziko postihnutia kvality života aktívnou liečbou. Ide pritom o minimálny nález Všetky možnosti prichádzajú do úvahy. Aktívne sledovanie pri Gleasonovom skóre 7 (3+4) sa pripúšťa a dal by som osobne tomuto postupu prednosť. Určite je možné odložiť aktívnu liečbu o 6 mesiacov a aj dlhšie. Potom prehodnotiť diagnózu podľa hodnoty PSA a aj o prípadnej rebiopsii , ktorá by mala byť obvykle po roku ,sa rozhodnúť podľa hodnoty PSA. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Srdečná vďaka za odpoveď a Vaše stanovisko. Veľmi si toho vážim. Doplňujem výsledky MRI a návrh imunóloga. Prosím Vás o Váš š názor a posúdenie. Ďakujem pekne. Peter O. "Dobrý večer, absolvovali ste radikálnu prostatektómiu, histologicky bol potvrdený karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 8 a zrejme bol pozitívny chirugický okraj. Asi nebola urobená panvová lymfadenektómia - odstránenie panvových lymfatických uzlín. Pooperačne pre zvyšujúce sa hodnoty PSA bola urobené PT CT vyšetrenie s nie úplne jednoznačným nálezom postihnutia jednej lymfatickej uzliny v panvovej oblasti. Treba pripomenúť, že pri tak nízkych hodnotách PSA: 0,31 je spoľahlivosť vyšetrenia metódou PET CT veľmi obmedzená . Bola Vám odporučená rádioterapia, tento postup je správny, doplnil by som ho o hormonálnu liečbu časovo obmedzenú. S pozdravom, J. Kliment" Nález MRI: Magnetická rezonancia - MR v oblasti malej panvy Nález 16..08.2017 08:30 MR vyš. m. panvy s i.v. podaním KL:: I 2622/17 Nalez parc. porovnávaný s MR vyš. z IX/2016. Stp. RAPE pre TU (v 28/11/2016), v poop teréne bez zmeny signálu a patologického hyperenhancementu, ktoré by poukazovali na lokorecidívu. Moč. Mechúr v parc. náplni. Distalne uretery nedilat. Bez panv. a ingvinalnej LAP Bez detekcie ascitu. Zobr. skelet bez susp. ložiskovej alterácie signálu. Stp. ľavostr. TEP. Zaver: V poop. teréne bez MR prejavov lokorecidívy v lôžku po RAPE. Bez LAP v zachytenom rozsahu. Odporúčanie: Ak pretrváva podozrenie na aktivitu ochorenia, odp. Doplníť PET/CT vyš. s FCH. 16.08.2017 Imunológ mi nasadil injekcie Polyoxyidonium 2 x týždenne a navrhuje intenzívne cytostatické dávky C vitamín 175 gr v jednom podaní. Znamená to 2x týždenne infúziu cca 3 hodiny.
Dobrý večer, absolvovali ste doplňujúce vyšetrenia, ktoré nepreukázali recidívu ochorenia. Podobne ako som už minule v minulej odpovedi spomenul, pri nízkych hodnotách PSA je výťažnosť týchto vyšetrenie - aj MR - veľmi nízka. Pôvodne navrhnutá liečba je správna a môžete zároveň podstúpiť aj navrhnutú liečbu imunológom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, mám 65 rokov,som po RA RAPE v 04/2017, Biopsia: Prostata veľkosti 4,5x4x3,8 cm s vezikulami v rozsahu 2,7x2 cm a modrým stehom v pravom apexe.Záver: Vesiculae seminales vľavo v mieste odstupu sú bez známok nádorového rastu. Kompletne spracovaný ľavý lalok lalok prostaty bez významnejšieho zápalu s úsekmi postatrofickej hyperplázie a invazívnym rastom (stredová časť periférne i centrálne, v apexe a miestami periuretrálne)stredne diferencovaného(grade II, Gleason 7/4+3/adenokarcinómu bez nekróz s imunoprofilom CK18+,PSA+,AMACR+,chromograninA fokálne+, MUC2 ojedinele+ a p63- s proliferačným indexom Ki67 v hot spots 25% a známkami perineurálneho šírenia. Rozsah infiltrácie tumorom je do 35%, CK34 negativitu nádorových štruktúr dokazujeme v 3 zhotovených preparátoch. Extrakapsulárne šírenie tumoru ani jeho zasahovanie do okrajov resekátu nepozorujeme.Prostatická uretra je bez známok nádorového rastu.Okrajové rezy apexom sú intaktné. Vesiculae seminales vpravo v mieste odstupu sú bez známok nádorového rastu.Kompletne spracovaný pravý lalok prostaty bez významnejšieho zápalu s úsekmi postatrofickej hyperplázie a invazívnym rastom (stredová časť periférne i centrálne a v apexe) stredne diferencovaného (grade II, Gleason 7/4+3/ adenokarcinómu bez nekróz s perineurálnou propagáciou.Rozsah infiltrácie tumorom je cca 15%. Extrakapsulárne šírenie tumoru ani jeho zasahovanie do okrajov resekátu nepozorujeme. Prostatická uretra je bez známok nádorového rastu. Okrajové rezy apexom sú intaktné. Zhrnutie: Stredne diferencovaný (grade II, Gleason 7/4+3/)adenokarcinóm oboch lalokov prostaty, ohraničený na prostatu. pT2c, pNX,pMX.PSA po operácii po 3 mesiacoch som mal v hodnote 0,02. Chcem sa však informovať, som anemický, ešte pred operáciou som bol, chodím na hematologické kontroly, navrhli mi liečbu Binocritom, preto sa chcem poradiť, keďže som po operácii prostaty (Ca prostaty), či tú liečbu je vhodné začať, poprosím o radu. Ďakujem.
Dobrý večer, navrhovanú liečbu pri Vašom ochorení môžete bez obáv začať, nemá nepriaznivý vplyv na priebeh ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Zdravim, mam uz za sebou chemo pri C62 a oba testis su prec v r.1995. Momentalne mam po sexualnej cinnosti akoby pocit miernej bolezti v bedernom klbe a uz aj v okoli kostrce. Pri vysetreni u urologa nebolo ani PSA ani sono ani palpacne nic zistene. Moze sa jednat o meta z prostaty?
Dobrý večer, určite nie, nemajte obavy. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, liečim sa z karcinomu prostaty (už som po radikálnej operácii i rádioterapii) a vy ste mi už poskytli niekoľko rád a odporúčaní. Obraciam sa na Vás teraz z možno márnivou otázkou , ale prečítal som si dnes článok SUS na tému Rakovina a sexualita - rady pre mužov a schcem vedieť Váš názor, čo sa týka suchého orgazmu. Píše sa tma, že sa dá dosiahnuť mechanickým drádením erotogénnych zón. Ja sa však pýtam, či to nie je kontraindikácia na prostatu, či to neškodí a nepodporuje produkciu nádorových buniek. Moja otázka - môžem to skúsiť, alebo sa radšej tomuto spôsobu sexuálneho života (libido som nestratil) vyhýbať kvôli liečbe. s pozdravom Andrej
Dobrý večer, sexuálna aktivita nepodporuje produkciu nádorových buniek, nemusíte mať nijaké obavy a netreba sa týmto aktivitám vyhýbať. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor,v r.2011 koncom roka mne diagnostikovali Ca prostaty,išlo o postihnutie v oboch lalokoch, PSA:5,5, Score 3x3.low risk. Rozhodol som sa pre brachyterapiu. Po 4 rokoch postupne ľahký vzostup PSA, dopor. PET-CT, išlo o progresiu opchorenia. Podstupil som robotickú operáciu v r2016, t.č. je to rok, po operačnom zákroku zostáva inkontinencia III. st,pomerne ťažká, 4 plienkové nohavičky, ale je to možné i pri mojej práci, pracujem ešte na amb., čast vstávam z kresla, čo zvýšuje môj tlak v bruchu. Postupne ľahko sa zdvíha psa-t.č. o,280 po roku. Po konzultácií s onkoradiologom dopor. šetrná radioterpia. Predtým 2 mesiace hormonálna terapia. Ešte som zabudol, v resekete je adenoikarcinom, vpravo sa dotýka okraja. Inkontinencia pretrváva. Je možné riešiť inkontinenciu-napr. v noci chodím mnočiť ale aj samovoľný únik moču. Ďakujem Mikuláš
Dobrý večer, navrhnutá liečba je primeraná, čo sa týka závažnej inkontinencie, ktorá trvá rok po operácii bude potrebné zvážiť je operačnú korekciu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň! Môj brat berie liek Dutamed. Mal ísť na kontrolu, ale z ambulancie mu telefonicky mu oznámili, že má prísť až na budúci týždeň. Môže byť bez tohto lieku týždeň ? Bol poprosiť v lekárni o "zapožičanie", ale odmietli to. Ďakujem.
Dobrý večer, niekoľko dňová prestávka je v tomto prípade možná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor Kliment! Chcela by som sa opýtať, aká je prognóza dĺžky života pri rakovine prostaty,keď metastázovala do kostí a lymfatických uzlín. V počiatočnom štádiu bola liečená ožarovaním a hormonálna liečba zatiaľ pokračuje. Chemoterapiu v tomto prípade náš blízky známy odmietol.Existuje ešte nádej na spomalenie rakoviny?
Dobrý večer, nepoznám bližšie priebeh ochorenia, ale existujú v súčasnosti ďalšie možnosti liečby okrem chemoterapie. Určite Vám ich Váš lekár vo vhodnej chvíli odporučí. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,manžel bol na preventívnej prehliadke. má 52 rokov.Výsledky PSA 9,1ng/ml, pomer 17% TRUS 25g.10.8.2017 vykonaná biopsia v BB - výsledky: odobratých 10 vzoriek - prúžkovité excizie dĺžky od 1 cm do 1,5 cm, hrúbky do 0,1 cm. 7 vzoriek -benígne prostatické tkanivo, CK34. Vzorka 2,6 a 10 adenokarcinóm prostaty grade I, gleason 6/3+3/(oba laloky) MKCH: C61 , MKCH:N41.1 Prosím Vás, aká je vhodná liečba, čo to znnamená, aká šanca je na uzdravenie? Všetci sme ostali úplne paralazyvovaní. Ďakujem veľmi pekne
Dobrý večer, u Vášho manžela bol diagnostikovaný nízkorizikový karcinóm prostaty - PSA: 9,1ng/ml, Gleasonovo skóre 6,Gr.1,pozitivita bola v troch vzorkách. Liečebne do úvahy prichádzajú všetky možnosti - aktívne sledovanie , radikálna operácia alebo jedna z foriem rádioterapie. Vzhľadom na mladý vek by som s aktívnou liečbou počkal, po 6 - 12 mesiacoch prehodnotil ochorenie (PSA, rebiopsia) a rozhodol sa o ďalšom postupe. Nemusíte sa obávať progresie ochorenia pri terajšom náleze a zmeškania liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, srdečná vďaka za Vaše rady a posúdenie našich problémov. Dňa 28.11.2016 roboticky asistovaná prostatektomia. Zhrnutie : Nízko diferencovaný ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty s ľavostranným extrakapsulárnym šírením zasahujúci do okraja resekátu ( stredová časť vľavo ). pT3a, pNX, pMX Pravidelne chodím na kontroly. V noci 2 až tri krát močím. Bolesti, rezanie nemám. Záver vyšetrenia 12.07.2017 PET/CT s fluorcholinom (18F) (FCH)u pacienta s karcinomom prostaty GS8, po RAPE, vzostup PSA z 0,.01 na 0.,31 ng/ml. : Bez nálezu makroskopických lézii vykazujúcich zvýšený lipidový metabolizmus evokujúci metastatické lezie základného ochorenia. Zvýšený lipidový metabolizmus morfologicky nesuspektnej tukovo degenerovanej externej ilickej lymfatickej uzline vľavo, súvis so základným ochorením nemožno vylúčiť, jej stranová príslušnosť k dolnej končatine po recentnom chirurgickom výkone pre fraktúru však nasvedčuje aj pre jej reaktívny charakter. (21.06.2017som si zlomil ľ. stehennú kosť – vložený klin).Bola mi doporučená rádioterapia 5 týždňov na lôžku. PSA 29.9.2013 2,2200 8.12.2016 6,4200 5.1.2016 7,0100 3.2.2016 6,9000 18.4.2016 6,7100 30.9.2016 9,2000 10.1.2017 <0.01 3.2.2017 0.06 4.4.2017 0,0560 1.5.2017 0,3100 20.6.2017 0,1430 16.8.2017 0,2430 Ešte raz vďaka za Vašu obetavosť a posúdenie zdravotného stavu. Peter O.
Dobrý večer, absolvovali ste radikálnu prostatektómiu, histologicky bol potvrdený karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 8 a zrejme bol pozitívny chirugický okraj. Asi nebola urobená panvová lymfadenektómia - odstránenie panvových lymfatických uzlín. Pooperačne pre zvyšujúce sa hodnoty PSA bola urobené PT CT vyšetrenie s nie úplne jednoznačným nálezom postihnutia jednej lymfatickej uzliny v panvovej oblasti. Treba pripomenúť, že pri tak nízkych hodnotách PSA: 0,31 je spoľahlivosť vyšetrenia metódou PET CT veľmi obmedzená . Bola Vám odporučená rádioterapia, tento postup je správny, doplnil by som ho o hormonálnu liečbu časovo obmedzenú. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mám 52 rokov a liečim sa na BHP, posledná hodnota PSA bola 3,28. Dňa 13.07.2017 som bol na sonografickom vyšetrení v rámci ročnej prehliadky s výsledkom : Hypetrofická prostata 64x41 mm s hyperechónnym ložiskom 28x13 mm. Následne 10.08.2017 som absolvoval CT vyšetrenie prostaty s výsledkom : Prostata nehomogénna 64x48 mm, s kalcifikátom v parenchýme rozmer 11x8 mm. Mohol by ste mi ku tomu povedať niečo bližšie ? Čo znamená kalcifikát v parenchýme ? Ďakujem. Miloš
Dobrý večer, kalcifikát v prostate je občasný náhodný nález zistený pri ultrasonografii alebo iných zobrazovacích vyšetreniach prostaty. Obvykle je asymptomatický a ani mu netreba venovať zvláštnu pozornosť. Nepredstavuje nebezpečenstvo pre pacienta. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, prosím Vás, odpovedáte na položené otázky ?CCa pred mesiacom som Vám položila otázku,dodnes som si nenašla odpoveď.Dakujem.
Dobrý večer, práve som sa vrátil z dovolenky, ospravedlňujem sa za oneskorenie.

Dobrý deň,mám ťažkosti dosiahnuť erekciu a mám bolestivú ejakuláciu, PSA mám 3,96. Je možné že mám nejáký stupeň rakoviny prostaty.
Dobrý večer, nedá sa vylúčiť, poradte sa so svojim urológom, ktorý pozná všetky Vaše príznaky . S pozdravom, J. *Kliment

urolog mi diagnostikoval stredne zväčšenu prostatu, bol som vyšetrený na psa výsledky udajne bez známok organicity, to asi značí bez nádoru, avšak pri tlaku na spodnu časť tela je táto oblasť cilivá,a pocit nevyprázdeného mechura, erekcia je poruchováak tak na erotické porno filmy sa mi postaví, občas ranajšia erekcia ma prekvapí,tok moču je občas slabší, prekonal som chronický zápal prostaty, som rozvedený,pravidelný sex abstinuje9 rokov, beriem prostenal od walmark ako prevencia proti rakovine na ošetrovanie prostaty nie príliš účinný-aký iný liek prirodného -chemického zlozenia na môj stav odporučili.
Dobrý večer, v súčasnosti neexistuje účinná prevencia vývinu rakoviny prostaty. Prostenal nie je liek na prevenciu rakoviny prostaty. Absolvujte pravidelné urologické kontroly to je jediná možná cesta ako prípadné ochorenie zistiť včas a tak aj umožniť liečbu v čase , keď je ochorenie vyliečiteľné. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor. 10.4. 2017 PSA 4.95ng/ml 6.6.2017 biopsia: Pravý lalok vzorke 2cm 5%adenokarcinom Gleason 3 Ľavý lalok: 1vzorka 1.7cm10% Gleason 3 2.vzorka 2cm 10% Gleason5 a 5% Gleason3 3.vzorka1.7cm 10%Gleason 3 4.vzorka1.2cm 10% Gleason 5 Záver Gleason skóre 8(3+5) grade group 4 Trofazová scintigrafia skeletu bez metastázy. 31.7.2017.PSA 6.16 I-PSS7/2 a OAB 8 Kreatívne:82,40 Álp:1.41 CA:2.34, Vitaminy:VD3:78.66 TTE:14.11 Prihlásený na robotickú radikálnu prostaktémiu 25.10.2017 s návrhom dovtedy na HT liečbu.Moje otázky: 1.Je lepšie dať urobiť hneď otvorenú prostaktémiu alebo čakať 2,5 mesiaca a postúpiť dovtedy hormonálnu liečbu ? 2.Po operácii je nutná potom rádioterapia a hormonálna liečba ? 3.Mám šancu z tejto rakoviny prostaty celkom vyliečiť ? 4.Je možné dostať rakovinu prostaty z Epidermoidného karcinómu kože ktorú mi úplnou extirpáciou odstránili 12.10.2016 alebo je to dedičná náklonnosť aj brat má rakovinu prostaty Gleason 3. Moja váha 85 kg výška 185cm vek 58 rokov močenie v noci 1 krát cez deň 8 - 9 krát trošku menším prúdom ako v mladosti.Za skorú odpoveď Vám dopredu ďakujem.
Dobrý večer, operácia je indikovaná, hormonálna liečba nie je potrebná. Z histologického vyšetrenia prostaty po operácii sa uvidí, či bude potrebná rádioterapia lebo hormonálna liečba. Máte šancu sa z ochorenia vyliečiť. Rakovinu prostaty nie možné dostať z epidermoidného karcinómu kože. Môže ísť o dedičný sklon. S pozdravom, J. Kliment

Vážený p. profesor, prosím Vás o ďalšiu konzultáciu, resp. nezáväznú radu k mojej liečbe karcinomu prostaty. Doterajší vývoj môjho ochorenia i Vašu odpoveď prikladám nižšie. Nové je to, že p. primár VOU Dubinský mi navrhol účasť v celosvetovom skúšaní novej terapie - EMBARK _ randomizované klinické skúšanie fázy III na vyhodnotenie účinnosti a bezpečnosti kombinácie enzalutamidu a leuprolidu, monoterapie enzalutamidom a kombinácie placeba a leuprolidu u mužov s vysokorizikovým nemetastatickým karcinómom prostaty progredujúcim po definitívnej liečbe, čo je asi aj môj prípad. Všetky podrobnosti mám v 25-stránkovom materiáli - Informovaný súhlas. Moja otázka - či máte informácie o tomto programe, jeho prínosoch a negatívach a či mi nezáväzne odporúčate sa do neho zapojiť a ťiež prosím Vás ako odborníka - aká iná liečba by prichádzala do úvahy v mojom prípade. ážený p. profesor, prosím Vás o konzultáciu k môjmu prípadu karcinomu prostaty. V decembri 2010 som absolvoval RP u prof. Valanského vo FN v Košiciach, bez následnej inkontinencie.PSA pred operáciou 6,5, pT2bpN0M0, R1, GS 7b(4+3). Po štyroch rokoch postupne PSA recidíva na hodnotu 0,52 ng/ml. pri tejto hodnote som bol v NOÚ v Bratislave na cholínovú PET, negatívna. Môj urológ MUDr. H. Schneider odporúčal rádioterapiu. Naordinoval mi ju prof, Pavol Dubinský, primár košickej radiačnej onkológie. Liečbu som ukončil v júli 2015 - v c.e. 52,7 Gy v 16 frakciách. Súčasne krátkodobá ADT - degarelixom. Dvakrát za sebou v prieberu roka som mal PSA 0,07, ale pri odbere v auguste 2016 to bolo už 0,16 a 3. februára 2017 už 0,36. Moja otázka - nie je takýto vývoj nebezpečný, keďže som aj po operácii nádoru aj po rádioterapii. Čo by ste odporúčali? Dá sa tento progresívny vývoj PSA nejako zastaviť, stabilizovať? Aká je moja prognóza? Netreba už teraz nasadiť nejakú liečbu? S pozdravom pacient Andrej S Dobrý večer, absolvovali ste potrebnú adjuvantnú liečbu degarelixom a externou rádioterapiou. Napriek tomu, opäť stúpa hodnota PSA. Zatiaľ by som iba v polročných intervaloch sledoval hodnoty PSA a s odstupom času sa prípadne rozhodne ako upraviť liečbu. T.č. by som liečbu neidikoval. S pozdravom, J. Kliment Toto vyššie som písal niekedy vo februári 2017-07-24 toto som písal niekedy v júli 2017 Vážený pán profesor, prosím Vás o konzultáciu. V rpku 2010 som mal RP, pred operáciou PSA 6,5, pT2bpN0M0, R1, GS 7b. Po 4 rokoch postupne recidíva PSA na 0,52, protomto PSA cholínová PET negatívna, močenie v poriadku, IPSS 5/2. Pri tomto stace mi indikovali ožiarenie lôžkam pri hypofrakcionovanej rádopterapii a Greason 7b súčasne krátkodobá ADT degarelixom. 8. júla 2015 ukončená rádioterapia , v c.e. 52,7 v 16 frakciách, pro ukončení príznaky proktitídy a cystitídy, obmedzujúce proktitia G2.počas pravidelných polročných kontrol u prof P. Dubinského mi stúpa PSA z 0,07 v novembri 2015 na 0,16 v auguste 2016, potom na 0,36 vo fwbruári 2017 a teraz - júl 2017 na 0,55. Moja otázka - čo znamená takýto vývoj pre moju prognózu a či netreba nasadiť nejakú liečbu, keďže pri podobnom PSA v roku 2015 mi indikovali rádioterapiu. Prof. Dubinský mi povedal, že sa nemám znepokojovaťm ale mne sa to akosi nepozdáva. Prosím Vás o vyjadrenie, čo je to tak bežné, alebo sa žiada nejaká terapia. S pozdravom Andrej Sekela. Mám 68 rokov. Zatiaľ nemám žiadne bolesti, len chronickú únavu a časti stolicu dopoludnia (aj 3x)ale nie sú to hnačky. odpove´d prišla 24.-25. júla 2017-07-25 obrý večer, myslím si, že doterajší postup v liečbe bol správny. V súčasnosti opäť dochádza k biochemickej progresii ochorenia, v liečbe do úvahy prichádza hormonálna liečba, s ktorou by som však počkal kým, hodnota PSA nepresiahne hranicu 1 ng/ml. Ak sa hodnota zvýši nad túto hranicu treba znova opakovať vyšetrenia PET CT na prítomnosť metastáz a podľa nálezu sa rozhodnúť o ďalšom postupe. S pozdravom,
Dobrý večer, ak spĺňate kritéria zaradenia do spomenutej štúdie tak neváhajte a zúčastnite sa jej. Výhodou tejto štúdie je možnosť dostávať lieky, ktoré v súčasnosti sa bežne nedajú použiť a ukazuje sa , že sú prínosom. Ak nebudete zaradený do štúdie zostanete na liečbe leuprolidom ako je bežná prax. Iné možnosti v súčasnosti nie sú. Preto opakujem, ak spĺňate kritériá pre zaradenie do klinickej štúdie, neváhajte. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, pri preventívnej prehliadke namerali partnerovi nasledovné hodnoty: PSA:3,15ng/ml, PSA voľná frakcia: 0,39ng/ml, Podiel FPSA/PS: 12%. T.č. bez príznakov onkologického i urologického ochorenia. Odporučili nám kontrolné vyšetrenie o 6 týždňov. Rada by som sa informovala, aké hodnoty su ideálne pre muža vo veku 46 rokov. A ci na hodnotu PSA môže mať vplyv pravidelné pitie proteinového nápoja, prípadne denné korčulovanie na inline korčuliach. Dakujem, prajem veľa zdravia.
Dobrý večer, hodnota PSA 3,15ng/ml u 46 ročného muža je vyššia ako by mala byť, rovnako podiel 12% nie je úplne v poriadku. Treba túto hodnotu overiť opakovaným vyšetrením, na ktoré bol aj objednaný. Ideálna hodnota sa nedá jednoznačne vyjadriť, ale istota by bola pri hodnote nižšej ako 1,0ng/ml. Vami uvedené aktivity nemajú na hodnotu PSA nijaký vplyv. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer p.profesor, prosím o Váš nazor na uvedený záver vyšetrenia z MR prostaty môjho manžela.Ma 55 rokov, momentálne je na liečení po operácii krčnej chrbtice,a jeho ošetrujúci lekár sa vyjadril,že to nie je až také zle,objednal ho na odber krvi o 2 mesiace a podľa výsledkov sa uvidí,čo dalej.Poprosim Vás o informáciu,či to v jeho prípade stačí o 2 mesiace a o vzsvetlenie záveru, keďže od jeho urológa sme sa vysvetlenia nedočkali.Dakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. Záver: Periférna zóna prostaty v oboch lalokoch bez jednoznačných ložiskových zmien, bez známok tumorózneho infiltrátu. Známky Ca prostaty v periférnej zóne neboli pozorované. Ložisko v centrálnej zóny .prostaty vlavo nad apexom malých rozmerov, s výraznejším enhancementom v skorej arteriálnej fáze kontrastného vyšetrenia a reštrikciou difúzie 0nemožno jednoznačne vylúčiť ložisko Ca prostaty v .centrálnej zóne, dif.dg. fokus prostatitídy. Malá panva bez lymphadenopathie... Zobrazené kostené štruktúry malej panve bez mts ložísk.
Dobrý večer, nemusíte mať obavy z oneskorenia, nález na MR nie je významný. Môžete pokračovať podľa odporúčania Vášho lekára. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Prosím o radu ohľadom môjho brata Jozefa (51.r) Dňa 22.5 2017 mu bol diagnostikovaný zhubný nádor prostaty, PSA cez 33. Je abstinujúcim alkoholikom, má časté nutkanie na močenie a problém s močením. Pridávam popis bioptického vyšetrenia: Mikroskopický popis A: (ľavý lalok) kompletne vyšetrený materiál, sériové rezy: - subtimálny, objemovo limitovaný materiál - ACINARNY ADENOKARCINOM PROSTATY - Gleason score 6 (3+3), grade group (WHO) - ojedinele zachytená perineurálna nádorová invázia - bez intravaskulárnej nádorovej propagácie - celková mikroskopická dlžka valčekov tkaniva prostaty je 3mm - celková lineárna dľžka nádorovej infiltrácie je 1mm malígna nádorová infiltrácia predstavuje 33% objemu valčekov z ľavej strany - fokálne v malom rozsahu s prejavmi nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva (extraprostatickej extenzie) B: (pravý lalok) Kompletne vyšetrený materiál, sériové rezy: - subtimálny, objemovo limitovaný materiál - ACINARNY ADENOKARCINOM PROSTATY -Gleason score 6(3+3), grade 1 (WHO) - ojedinele zachytená perineurálna nádorová invázia - bez intravaskulárnej nádorovej propagácie - celková mikroskopická dlžka valčekov tkaniva prostaty je 5 mm - celková lineárna dľžka nádorovej infiltrácie je 1mm - malígna nádorová infiltrácia predstavuje 20% objemu valčeka z pravej strany - bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva /vesicula seminalis (extraprostatickej extenzie Vyšetril a schválil MUDr . Babjaková Ľudmila MR prostata a malá panva - prostata nezväčšená dosahuje 39,7x35,7x33,3mm, v jej štrukture latero-kraniálne vpravo periférne ako aj obojstranne latero-kaudálne periférne prítomné areály so známkami reštrikcie difúzie, prostata ľahko komprimuje spodnú stenu močového mechúra. močový mechúr aj rektu ostro ohraničené. v ľavej polovici malej panvi prítomná ojedinelá LU do veľkosti 8mm so známkami reštrikcie difúzie. CD bez známok voľnej kolekcie tekutiny. Zachytený skelet bez ložiskovej reštrikcie difúzie. obojstranne ingvinálne prítomné ojedinelé nezväčšené LU do veľkosti 8,5mm. Záver MR: nález svedčí pre patologický ložiskový proces prostaty histologický verifikovanýCa t.č. s málopanvovou patologickou regionálnou LAP a bez ložiskovej reštrikcie difúzie v oblasti zachyteného skeletu SCINTIGRAFIA KOSTI : I. fáza venozna: (PA:LS+ panva+ bedr. klby) primeraná, diskrétna asymetria veľkosti obličiek - v pravo o niečo menšia II. fáza venozna: primeraná až hranične zvýšená III. fáza kostná: po i.v. podaní osteotropného rádiofarmaká došlo v skelete k fiziologický v difúznej forme k zvýšenej kumulácii a rádioaktivity v kalve, nosových kostiach, sterne vrátane sternolavikulárnych spojení, Th, L stavoch, SI spojeniach, bedrových klboch, kolenách, dorzálnych plochách chodidiel. V uvedenom teréne je drobnoložisková kumulácia v ramenách. Difúzne zvýraznené kostovertebrálne spojenie Th stavcov, v oblasti spojenia Th7 vparvo až naznačené drobnoložisková kumulácia rádioaktivity. ZAVER: aktuálny osteoscan bez jednoznačných MTS v skelete pri Ca prostaty novodiagnostikovanom. Na urologii podaná hormonálna liečba: Leuprorelín Z urologie brata odoslali na onkologiu, pretože operácia prostaty neprichádza do úvahy, nakolko je tam mala LU. Na onkologii robené kontrolné PSA Pred hormonálnou liečbou PSA 33, .. po 2 mesiacoch hormonálnej liečby pokles PSA na 8, .. Na onkologii robené CT brucha pluc a orgánov - všetko negat. Brat je 21. augusta 2017 objednaný na zahájenie rádioterapie. Veľmi pekne Vás prosím o Váš názor na spôsob pokračovania v liečbe a aj či bolo správne rozhodnuté ohladom neoperovať prostatu. Ďakujem veľmi pekne za odpoved. S pozdravom Helena
Dobrý večer, hormonálna liečba v kombinácii s rádioterapiou je jednou z možností liečby karcinómu prostaty takého rozsahu ako má Váš brat. Inou možnosťou v tomto prípade je operácia - radikálna prostatektómia, podľa môjho názoru je operácia vhodnejšia. Vyšetrujúci lekár zrejme dal prednosť konzervatívnejšiemu postupu. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan doktor chcela by som sa oyptat mam maleho syna 7.mesacneho nedsvno sm mali problem s mocom nasli mu v moci bielkovinu a hnis boli sme na prelieceni v nemmocnici s tym ze to bude asi zapal mocovych ciest nic sa nepotvrdilo no malemu zistili fimozu. Na penise ma len malu dierku na cikanie chcem sa Vas opytat ci je potrebny zakrok uz v takomto skorom veku. Vraveli mi ze by mu to spravili sondou. nechcem syna vystavovat takej bolesti ak to mozno este nie je nutne kedze sa to moze uoravit same. Dakuejm za vasu odpovved
Dobrý večer, je možné lokálne ošetrenie fimózy u svojho urológa, on aj posúdi, či je to nevyhnutné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán doktor priateľ mal problémy s močením tak šiel na vyšetrenie kde mu v konečnom dosledku bol diag. adeno ca prostaty... nechápem každý rok chodil na preventívne prehliadky kde bol vyšetrovaný per rectum,netuším či vyšetrenie PSA zdrav.poisťovňa prepláca v rámci prevencie každoročne ale pred dvoma rokmi ho mal dla lekára ešte v norme.Tento rok bola hodnota 9,2, je možná taká rýchla progresia? Biopsia Gleasonove skore 8 ca prerastá cez puzdro,pri scintigrafii sú prítomné aj mts v stavcoch terapia len hormonálna po mesacnej liečbe PSA kleslo na 5,4 priateľ má 62 rokov doteraz bez chronických ochorení zdravo sa stravujúci bývalý aktívny športovec momentálne sa cíti pomerne dobre problémy s močením už nemá (mal len pocit sťaženého močenia) ojedinele pobolievanie v krížoch. Zaujímalo by ma či sa v takomto prípade doporučuje aj ožarovanie prípadne chemoterapia.Všade sa píše že CA prostaty je relatívne dobre liečiteľné ale vzhľadom na nález mám veľké obavy...bojím sa prognózy...rok,dva?Aká je doba prežitia? Som z toho strašne nešťastná lebo naozaj poctivo chodil na prevenciu, on to chvalabohu znáša dobre, len ja som zúfalá...Ďakujem
Dobrý večer, ide o pokročilý karcinóm prostaty s metastázami v stavcoch chrbtice. Môže ísť o rýchlu progresiu pre ktorú je typický rýchlejší nárast PSA. Ožarovanie prostaty pri tomto rozsahu ochorenia sa neodporúča. Doba prežitia je veľmi rozdielna a je možné niekoľkoročné prežitie bez progresie ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, prepáčte, že vás obťažujem touto otázkou. Včera, 17. júla, som vás poprosil o konzultácie k vývoju mojej diagnózy. Večer som sa náhodou dostal k jednému článku na stránke Báečný lekár, kde uverejňujú rôzne rady pre chorých ľudí, Viem, že to lekári tomu nepripisujú veľký význam, skôr naopak, ale prekvapila ma tam jedne informácie, že rádioterapia, ktorú som absolvoval na prostatu po RP, vyvolála ešte agresívnejšie rakovinové bunky. Môže to byť pravda? článok je možné nájsť na stránke www.bajecnylekar.sk v kategórii rakovina.Môžete to ako náš špičkový odborník v tejto oblasti vyvrátiť? S pozdravom Andrej
Dobrý večer, nie je to pravda. Rádioterapia je štandardná metóda v liečbe niektorých štádií karcinómu prostaty odporúčaná svetovými organizáciami. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, prosím Vás o konzultáciu. V rpku 2010 som mal RP, pred operáciou PSA 6,5, pT2bpN0M0, R1, GS 7b. Po 4 rokoch postupne recidíva PSA na 0,52, protomto PSA cholínová PET negatívna, močenie v poriadku, IPSS 5/2. Pri tomto stace mi indikovali ožiarenie lôžkam pri hypofrakcionovanej rádopterapii a Greason 7b súčasne krátkodobá ADT degarelixom. 8. júla 2015 ukončená rádioterapia , v c.e. 52,7 v 16 frakciách, pro ukončení príznaky proktitídy a cystitídy, obmedzujúce proktitia G2.počas pravidelných polročných kontrol u prof P. Dubinského mi stúpa PSA z 0,07 v novembri 2015 na 0,16 v auguste 2016, potom na 0,36 vo fwbruári 2017 a teraz - júl 2017 na 0,55. Moja otázka - čo znamená takýto vývoj pre moju prognózu a či netreba nasadiť nejakú liečbu, keďže pri podobnom PSA v roku 2015 mi indikovali rádioterapiu. Prof. Dubinský mi povedal, že sa nemám znepokojovaťm ale mne sa to akosi nepozdáva. Prosím Vás o vyjadrenie, čo je to tak bežné, alebo sa žiada nejaká terapia. S pozdravom Andrej. Mám 68 rokov. Zatiaľ nemám žiadne bolesti, len chronickú únavu a časti stolicu dopoludnia (aj 3x)ale nie sú to hnačky.
Dobrý večer, myslím si, že doterajší postup v liečbe bol správny. V súčasnosti opäť dochádza k biochemickej progresii ochorenia, v liečbe do úvahy prichádza hormonálna liečba, s ktorou by som však počkal kým, hodnota PSA nepresiahne hranicu 1 ng/ml. Ak sa hodnota zvýši nad túto hranicu treba znova opakovať vyšetrenia PET CT na prítomnosť metastáz a podľa nálezu sa rozhodnúť o ďalšom postupe. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor píšem Vám ohľadom môjho otca,ktorému pri vyšetrení krvi a moču zistili PSA 183ng/ml,prostata:tuhý pravý lalok,Odp.:biopsiu prostaty,otec sa strašne bojí tej biopsie ako máme ďalej postupovať ?Otec má problémy s močením ,vybral 4-balenia antibiotík troška sa mu uľavilo a odišiel na 1-mesiac do práce bojíme sa aby sa niečo nestalo má 63-rokov. Sme z toho v šoku lebo nechce ísť na biopsiu poprosím Vás o radu .Vopred veľmi pekne ďakujem za Váš názor.
Dobrý večer, pri hodnote PSA, ktorú uvádzate, je nevyhnutné urobiť biopsiu prostaty a následne aj ďalšie vyšetrenia, pretože ide zrejme o pokročilé ochorenie. Biopsia sa bežne robí bez anestézie, ale ak má pacient prílišné obavy môže sa urobiť v celkovej anestézii, prípadne v lokálnej. Treba však Vášho otca presvedčiť o nevyhnutnosti tohto výkonu. Nedá sa nahradiť iným vyšetrením. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den, otec má 70 let a v roce 2014 mu byl diagnostikován karcinom prostaty s metastázami v kostech páteře. PSA 700, Gleason 4+5. Po 3 měsících hormonální léčby (Androkur) PSA se snížilo na 5 ng/ml.V prosinci 2014 byla provedena orchiektomie, po které hodnota PSA byla 1,37 ng/ml. Co 3 měs. otec dělá odběry na PSA a PSA se pomalu v posledních dvou letech zvyšuje. Poslední hodnota v červnu 2017 je 5,51 ng/ml. Testosteron 0,14 ng/ml. Je podle vás třeba v tuto chvíli podstoupit nějakou další léčbu pro snížení hodnoty PSA? Vzhledem k tomu, že dihidrotestosteron z nadledvin nebyl léčen, může nějaká hormonální léčba (Bicalutamide, Avodart, Estrogen...) či Ketokanazol být účinná pro snížení PSA? Nebo dalším krokem má být chemoterapie? Moc vám děkuji za vaši stránku a za pomoc lidem. Vladislav
Dobrý večer, u Vášho otca sa vyvinul kastračne rezistentný metastatický karcinóm prostaty. Tento je charakterizovaný vzostupom PSA z najnižšej dosiahnutej hodnoty a kastračnou hladinou testosterónu. V tejto fáze ochorenia je indikovaná doplňujúca liečba abiraterónom (Zytiga), ktorý blokuje syntézu testosterónu v ľudskom organizme na všetkých úrovniach alebo enzalutamidom (Xtandi), ktorý je silný blokátor androgénových receptorov a konečný efekt je podobný ako po abirateróne. Použitie týchto liekov schvaľuje zdravotná poisťovňa. Liečba prináša významný benefit pre pacienta. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, obraciam sa na Vás s prosbou o Váš názor, na ďalší postup mojej diagnózy. Mám 52 rokov. Moja rakovina prostaty sa našla úplnou náhodou vďaka mojej neurologicky, ktorá ma z dôvodu bolesti kĺbu, okrem iných vyšetrení odporúčila aj vyšetrenie u gastrológa a vyšetrenie urológa, ktorý ma poslal na vyšetrenie prostaty. 24.5.2017 mi diagnostikovali biopsiou prostaty carcinom prostaty. Dg: Ca prostaty, T3aN0M0, adenokarcinom GS 8 ( 4+4), PSA 12 – dg5/2017 Histológia: adenokarcinom Gs(4+4), 12/8 pozitívnych Doplňujúce vyšetrenia po biopsii prostaty odporúčané onkológom: 1. MR prostaty – 15.6.20107 – prostata 50ml, velmi susp. s extraprostatickou extenziou 2. Scan (gamagrafia) skeletu: 19.6.2017 – bez metaprocesu , 1. fáza arteriálna: ( PA:LSbolasť, panva):hraničná 2. fáza venózna: hraničná 3. kostná: Po i..v podaní osterotropného rádiofarmaka došlo k fyziologický zvýšenej komulácií v dif. Forme v nosových kostiach, axiálnom skelete,sterne, ramenách, klĺboch, SI spojeniach.V danom teréne sa znázornili sériovo usporiadané ložiska na zadných oblúkoch Th 7-10 vpravo.Ostatný scintigrafický záznam je primeraný. Záver scanu : Hraničná pozitíva I. a II.fázy vyšetrenia po Ca prostaty 6/2017 Aktuálny osteoscan bez jednoznačného MTS postihnutia. Stav po sériovej zlomenine rebier zadných oblúkov vpravo. 3. MR – malá panva V oboch lalokoch prostaty v centrálnej a periférnej zóne známky hyperplastickej, nodulárnej prestavby žľazového parenchýmu s impresiou na spodinu močového mechúra. Záver: St. po biopsii prostaty – acibrárny adenoca GS /4+4/ - 5/2017 Zväčšená prostata 50 ml,v oboch lalokoch známky hyperplastickej, modulárnej prestavby zľazového parenchymu s impresiou na spodinu močového mechúra. V ľavom laloku v úrovni strednej tretiny periférnej zóny areál. kat. MR PI RADS 5/v2/ - rozsahu ako v popise, s veľmi susp. známkami extraprostatickej invazie. V pravom laloku ventralnej časti perifernej zóny areál MR PI RADS 4/v2/ MR: staging: T3a,NO V malej panve bez patologických zväčšených LU. Po konzultácii v ambulancii radiačnej onkológie odporúčaná konzultácia s chirurgom, zvažovaná primárna operácia, ev. RT a dlhodobá ADT. V súčasnosti bolesti nemám, IPSS 3/1. Odpovede z dotazníka: 1. Časté močenie s pocitom neúplného vyprázdnenia močového mechúra nemám 2. Bolesť a krvácanie pri močení nemám 3. Slabý, pomalý alebo prerušovaný prúd moču s oddialeným začiatkom močenia nemám. 4. Pocit naliehavého nutkania na močenie nemám. 5. Častejšia frekvencia močenia nie, ale v súčasnosti po zvýšení svojho pitného režimu močenie 1x v noci 6. Bolestivosť v podbruší nemám. Pán profesor! Veľmi pekne Vás prosím o Váš názor na spôsob pokračovania v liečbe. Je potrebná operácia – odstránenie prostaty? Ak áno, potom čo si mám vybrať ? 1. Robotickúu laparoskopiu vykonanú prostatektómiu 2. Klasický chirurgický zákrok prostatektomie, 3. Bez operácie , radikálna radioterapia s hormonálnou liečbou 4.Protónová terapia v protónovom centre Praha – resp. niečo iné? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za Váš čas a skorú odpoveď. JM
Dobrý večer, ide o vysokorizikový karcinóm prostaty. Chirurgická liečba v tomto prípade má prednosť pred rádioterapiou a hormonálnou liečbou. Konzultácia je možná, t.č. som uviedol v ďalšej odpovedi. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer p.prof. Kliment ! Je možnosť konzultácie s Vami či už osobne alebo prostredníctvom emailovej komunikácie ohľadom karcinómu prostaty? Ak áno mohli by ste nám poskytnúť telefonický kontakt alebo email. Za odpoveď vopred ďakujem. M
Dobrý večer, konzultácia je možná, na t.č. 043 4203444 dostanete bližšie informácie. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor - môj vek je 62 rokov výsledok psa 20, absolvoval som biopsiu prostaty, nález v jednej vzorke pozitívny, gleason score 6 (3+3), grade group 1 (WHO), perineurálna invázia nezachytená, bez intravaskulárnej nádorovej propagácie, celková dĺžka nádorovej infiltrácie je 2mm, malígna infiltrácia predstavuje 4,5% objemu valčekov z ľavej strany, bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva. Lekár mi navrhuje robotickú operáciu prostaty. Ja som uvažoval o protonovej liečbe v Prahe. Keďže som sa dočítal o rizikách operácie a o výhodách menej invazívnej liečby protonovou terapiu. Pán profesor rád by som počul Váš názor na moje rozhodnutie lebo sú aj také názory, že propagácia protónovej liečby je len marketingová záležitosť. Mne ako laikovi je ťažko sa vyjadrovať k štatistikám, práve preto by som od Vás čakal nejakú dobrú radu. Nemám žiadne problémy s močením, žiadne bolesti, nie som diabetik jediný liek beriem na hypertenziu nefajčim nepijem. A mám chuť si ešte požiť a tešiť sa z vnúčatami. Ďakujem Vám za akúkoľvek odpoveď a prajem Vám všetko len to najlepšie
Dobrý večer, ak sa chcete vyhnúť operácii tak potom Vám navrhujem externú rádioterapiu na moderných lineárnych urýchľovačoch, ktoré sú dostupné na niekoľkých miestach na Slovensku. Výsledky sú rovnaké ako sa dosiahnu liečbou protónom, pričom rádioterapia je plne hradená zo zdravotného poistenia na rozdiel od liečby protónom. Inú alternatívu predstavuje brachyterapia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, dovolím si vás poprosiť o Váš názor na ďalší postup pri liečbe diagnozy C61 môjho manžela, prípadne, či by bola možnosť osobnej konzultácie.Ja som už Vám písala, posielam prvý dotaz na vás aj s Vaššou reakcoiu:Dobrý deň pán profesor, obraciam sa na Vás s prosbou o Váš názor,ako postupovať. Môj manžel, rok narodenia 1954 je po 3. biopsii prostaty, 2-krát negatívna, posledná s nálezom. Jeho hodnoty PSA boli : 3,34 (2013), 4,34(2014), 4,89(2015), 5,45(máj 2016), 6,16(november 2016). Výsledky posledného histologického vyšetrenia má: pravý lalok 4 prúžky benígny parenchým prostaty, ľavý lalok 4 prúžky, v jednom prúžku zachytené v tesnej blízkosti 2 malé skupinky atypických acinov(cca 11 a 8 žliazok a v ich tesnom okolí aj niekoľko samostatne rozptýlených žliazok) so stratou bazálnej vrstvy a cytologickými atypiami(CKHMW-, P504S+, zväčšené jadrá, jadierka, amfofilná cytoplazma). Nález hodnotíme ako acilárny mikrokarcinóm prostaty, Gleason 3+3(6), max. priemeru 0,5 mm.Prognostic group 1(WHO/ISUP). Ostatné prúžky bez záchytu malignity. Prosím, akú liečbu by ste doporučovali? Manželovi predpísali lieky Bicalutamide a dostal do brucha injekciu Leuprorelím, za mesiac má prísť na odber krvi. Ďakujem pekne za Vaše stanovisko. S úctou Anna D. Dobrý večer, Váš manžel má nízkorizikový karcinóm prostaty - mikroložisko- Gleason 6 a nízku hodnotu PSA. Žiaľ, liečbu, ktorú začal, pokladám za nezmyselnú. Tieto formy karcinómu sa v žiadnom prípade neliečia hormonálnymi preparátmi. Zatiaľ nie je dôvod k žiadnej liečbe a treba manžela aktívne sledovať v polročných intervaloch, časom sa uvidí, či liečba bude vôbec potrebná. S pozdravom, J. Kliment Potom mu robili MRI prostaty:hypointenzný infiltrát v PZ vľavo veľkosti 16 mm, ktorý infiltruje kapsulu a v.s. sa síri perikapsulárne do vzdialenosti 3-4mm, bez LAP v panve, T3a. ECE nie je veľmi presvedčivá, benígny typ krivky poukazuje skôr na benig. etio (post ADT??) V apríli 2017 mu robili Cholín PET/CT vyšetrenie : bez generalizácie, bez LAP, fokálne akcentovanejší lipidový metabolizmus v ľavom laloku prostaty môže zodpovedať primárnemu tumoru, standing ochorenie: low risk, nepresvedčivá ECE, potom bol na vyšetrení TRUS : objem 49 cmbez interferencie, vezikuly bez pozoruhodností, periférna zona nehomogennej chogenity bez evid. diagnostických ložiskových zmien, zonálna anatomia zachovaná. Manžel už berie hormonálnu liečbu od začiatku ADT. U manžela indikujú BRT prostaty zrnami 125I v celkovej anestéze. Posledný výsledok v máji 2017 mal S-TST 0,09 nmol/l a S--tPSA 0,130 ug/I. Pán profesor, prosila by som Vás o vaše posúdenie manželovho zdravotného stavu, prípadne, či by bola možná osobná konzultácia s Vami. Ďakujem za Vašu ochotu a pomoc. A D
Dobrý večer, liečba u Vášho manžela už prebieha, nemyslím si, že by bolo vhodné z mojej strany do nej zasahovať. Dôverujte svojim lekárom. Svoj osobný názor som Vám už napísal v prvej odpovedi. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, srdečná vďaka za Vaše rady a posúdenie našich problémov. Dňa 28.11.2016 roboticky asistovaná prostatektomia. Zhrnutie : Nízko diferencovaný ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty s ľavostranným extrakapsulárnym šírením zasahujúci do okraja resekátu ( stredová časť vľavo ). pT3a, pNX, pMX Pravidelne chodím na kontroly. Zatiaľ bez problémov. Inkontinencia sa zlepšila natoľko, že už 16 deň som bez plienky. Erekcia zatiaľ žiadna. Skúšal som Olvion, Vitaros, vakuovú pumpu ale bez úspechu. Dodržiavam pitný režim cca 2,5 až 3 litre tekutiny denne. Močím síce častejšie (cca 10x denne) , ale bez problémov. Bolesti, rezanie nemám. V noci bez problémov, prvý raz idem na záchod ráno okolo 6 hodiny. Na ďalšie kontrolné vyšetrenie som objednaný koncom septembra. Zdá sa mi to dosť dlhý interval - 4 mesiace. Ešte s tým skúsim niečo urobiť. Ďakujem za posúdenie a Vaše odborné stanovisko. Srdečne zdraví Peter O.
Dobrý večer, pooperačný priebeh je primeraný, problémy s erekciou sú po operáciách pravidelné, treba skúsiť intrakavernózne podávanie Karonu, ten je takmer vždy účinný. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor MUDr.Kliment. Obraciam sa na Vás prosbou o radu. V marci 2017 mi bola na základe magnetickej rezonancie vykonaná punkcia prostaty v mieste indikovaného nálezu podľa MR. Na Uro-onkologickej ambulancii Fakultnej nemocnice v Žiline mi dali nasledovné výsledky vyšetrenia: PSA-7,8 mg/ml,TRUS do 40ccm, DRV v oblasti sulku ložisko do 1cm, NMR parasagitálne 13mm lézia ,PIRADS4 Mikro: 14 punktátov.Všetky sú reprezentatívne. Vo väčšine nachádzame terén glandulárnej hyperlázie, miestami s miernym chronickým nešp.zápalom,úsekmi so skvamoznou aj uoteliálnou matapláziou. V punktáte 1 so zachytením parciálnej a v punktáte č.3 so subtotálnou /ca 90%/nádorovou infiltráciou acinárnym adenokarcinomom prostaty. Gleas.sk.3+3 s nálezom perineurálnej invázie. Imunohistochem.vyš.:p63-,HMWCK-,P504+,S-100+ v perif.nn.PSA+, C61, M8140/3 pT1c group. Následne po konzultácii s MUdr.Rosíkom z onkologickej ambulancie NsP pov.Bystrica v správe uvádza, záver: Ca prostatae pT1,G1,Gleason skóre 3+3. Odporúčanie:-vzhľadom na ochorenie s nízkym rizikom /cT1,PSA,Gleason/ indikovaná rádioterapia alebo radikálna prostatektómia. Pan doktor na Uro-onkologickej ambulnancii FNsP v Žiline mi dal na výber dve možnosti a to operácia s úplným odstránením prostaty s vysokým rizikom intenkontinencie, alebo rádioterapia ihličkami, prípadne brachyterapia v BA. Veľmi prosím o Váš názor. Som 72 ročný, pomerne v dobrej kondícii, praviedlne plávam, cvičím, pešia turistika a operáciu by som zvažoval v najnevyhnutnejšom prípade. Prosím, je možnosť osobnej konzultácie? V akom termíne? Veľmi pekne Vám ďakujem a prajem dobré zdravie a pokoj. Imrich.
Dobrý večer, príďte na osobnú konzultáciu, tak ako ste ju navrhli, v priebehu týždňa od 3.7. do 7.7.2017 alo v dňoch 10. a 11.7. 2017 cez obedňajšie hodiny. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, prosím Vás o názor na výsledky vyšetrení a posúdenie potreby biopsie pre mňa, mám 64 rokov a takéto výsledky z kontrol: UROLOGICKÉ VYŠETRENIE 29. 05. 2017 Prostata : hladká veku primeranej konzistencie medialny sulcus vyhladený, jednoznačný uzol alebo známky neo nehmatám USG: Močový mechúr prázdny bez PMR. Prostata (orientačne cez m.m.) 33*39 prominuje do m. mech. ťažko zamerať pre prázdny M.M. Výsledky laboratórnych testov : 22. 6. 2011 PSA 2,28 ng/ml 26. 11. 2014 PSA 4,03ng/ml S-Kreatinín:80,72 µmol/l S-voľný PSA:0,76 ng/ml fPSA/tPSAratio:18,86% 01. 06. 2015 PSA 4,28 ng/ml predpísaný Dutastereid Cipla 11. 01. 2016 PSA 1,43 ng/ml pokles po Dutasteride 03. 04. 2017 PSA 4,82 ng/ml Veľmi pekne ďakujem Ján
Dobrý večer, ak bola posledná hodnota PSA 4,82 po dutasteride, tak je biopsia prostaty indikovaná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Prosím Vás o radu; otec (76r.) bol na vašej klinike v 2014 operovaný: parciálna resekcia tumoru - renálny onkocytóm na pravej obličke, pričom na ľavej ostal nález na pozorovanie, doteraz po opakovaných MR bez zmeny. Dlhodobo má problémy s prostatou: neustále pálenie v oblasti prostaty, bolesti v krížoch, bokoch, nohách, tŕpnutie stehien, močenie každé 2 hod. aj v noci. Urológom predpísaný Ciprinol 500 nemohol užívať pre nevoľnosť a arytmiu. Geroprostan účinkoval dobre, no neužíva ho od 11/2016 z dôvodu poklesu TK až na 90/50. Pravdepodobne tým, že je tiež liečený kardiológom na arytmiu: Rytmonorm, Metoprol, Eliquis. Dávky liekov sú na minimálnej dávke. Je sledovaný aj v onkologickej ambulancii, bez nálezu. Doplnky ako Prostakan, čaje, tekvica sú neúčinné. Celý tento stav je psychicky mimoriadne ťažký, riešenie Lexaurin asi nie je najvhodnejšie. Jeho fyzický stav sa stále zhoršuje a táto patová situácia nás ničí aj psychicky. Ďakujem za odpoveď. Marián pripájam ešte podrobnosti: nefrol.vyšetrenie: 12.04.2017 - Adu Erytrocyty Addis 4 - s močovina 8,73 - kreatin 113,1 - Pt klireus kreatinu korig. 1,00 urol.vyštrenie 28.03.2017 - PSA 5,7 - erytrocyty 18
Dobrý večer, vzhľadom na uvedené ťažkosti by bolo vhodné kontrolné vyšetrenie na našej klinike, pri ktorom by sme rozhodli o ďalšom postupe v liečbe. Môžete prísť v priebehu budúceho týždňa v dopoludňajších hodinách. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor. Po biopsii prostaty mi bola navrhnutý TURP, pretože asi po mesiaci po nej niekedy pozorujem opozdený začiatok močenia. Prúd moču je dobrý tak ako pred biopsiou.Pravý lalok- v jednom z valcekov fokálne zachytené v rozsahu menšom ako 0,5 mm malé ložisko atypických žliazok s fokálnou pozitívnou expresiou AMACR a bez expresie bazálnych markérov p63 a CK14- nález hodnotime ako atypical small acinar proliferation (ASAP)Mnoho rokov použivam Avodart, teraz Dutamed a Tamsolusin. Mesiac po biopsii som mal PSA 2.45.Mám sa veľmi znepokojovať pre tento nález. Podľa vášho názoru je potrebný TURP, alebo ďalšia biopsia? Za radu vopred pekne ďakujem.
Dobrý večer, neudávate ťažkosti s močením a tak nevidím ani dôvod na TURP. Vzhľadom na nález ASAP treba zatiaľ sledovanie, s odstupom 6-12 mesiacov opakovanie biopsie. Nemyslí,m si však, že vo Vašom veku sa treba znepokojovať. S pozdravom, J. Kliment

dobrý den pan profesor,prosím o vysvetlenie môjho stavu-klinická diagnoza:štat.kod:C61,slovom:adenokarcinom prortaty TxNoMobol.Bol som poslaný na MRprostaty,na vylučenie neo procesu.Epikríza:adenoCa prostaty TxNoMo,v r.2013.TURprostaty,HV:dobre diferencovaný adenokarcinom,na HL.MR proataty:sagT2se:T1se,T2tse,DWI:cor:t1se,t2tse,+kontrastGd tra dyn THRIVE,T1spir tra,cor:St.pTURprostaty,rezidiumtk.prostaty je pomerne homogéne izo/hyperint.vT2bez zjavných zn reštrikcie difuzie,pomerne homogenej atenuácie popskontrastne,semenné vačky mierne atrofické homogéne izoint.vT2vov.s. zmenený Si.horm terapiou.MM tenkostený,slabo naplneny ,osro konturovaný.bez zjavnýchzn.LAP vzahytenom rozsahu MP.Zobrazený skelet bez patol.ložiskových zmien.Vyšetrenie v sére:PSA:0,60ng/ml.Volný post. antigen:neindik ng/ml,Testosteron:0,66mmol/l.dostaval som firmagon každy mesiac ,potom eligard a raz za šest mesiacov stym že so chodil každe tri mesiace nakontrolu.Skantrografia vylučila metaztazi.Avšak z hormonalnej liečby mam osteoporozu na ktoru beriem raz za pol roka proliju.
Dobrý večer, nemyslím si, že pri Vašom ochorení je potrebná dlhodobá hormonálna liečba, ktorá často vedie ku komplikáciám z nežiadúcich účinkov. Poraďte sa so svojim lekárom o jej prerušení. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor, prosím o informáciu ako mám postupovať ďalej v liečbe ochorenia mojej prostaty. V r.2014 som podstúpil v Košiciach prostatektómiu. Gleason 6. Domnieval som sa, že mám odstránenú prostatu. O dva roky začali podobné ťažkosti ako pred operáciou a vtedy mi urológ povedal, že asi som mal len parciálnu prostatektómiu. PSA mi stúplo za 1 rok z 1 na 6,8. Na gamagrafii bolo podozrenie na metastázy do ramien, rebra a lumbálnej chrbtice. MUDr. Szalontai ma chcel opäť operovať, ale vzhľadom na veľké pooperačné bolesti a minimáílny prínos som operáciu odmietol. Začal som vlani v máji zo samoliečbou. Beriem Vidatox-extrakt z modrého škorpiona, čagu, konzumujem hlavne zásadité potraviny a vylúčil som sladkosti. PSA mi kleslo za 5 mesiacov na 4,3, všetky ťažkosti vymizli a na gamagrafii nebolo zaznamenané žiadne nové zmeny. Asi pred 3 mesiacmi nastalo zhoršenie. PSA stúplo na 6,2. Magnetická rezonancia ukázala podozrenie na návrat pôvodného tumoru prostaty. Subjektívne nepociťujem žiadné ťažkosti. Ako mám ďalej postupovať? Aký je Váš názor na protónovú liečbu v Prahe? Ďakujem za odpoveď. S úctou T.
Dobrý večer, potreboval by som vedieť výsledok histologického vyšetrenia prostaty. Potom sa budem môcť vyjadriť k Vašim otázkam. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň chcel by som sa opýtať o radu resp o Vaše hodnotenie nasledujúcej lekárskej správy: 31.5. 2013 vyšetrenie u urológa všetky parametre – negatívne resp neprítomné PSA: 3,77 ng/ml fPSA: 0,29 ng/ml f/PSA: 7,61 % vyšetrenie obličiek a moč mechúra v norme prostata 22g TH: C01907, Silfeldrem 23.2. 2017 prostata 3x2cm, elastickej konzistencie, bez uzlov, palp. Nebolestivá žiadne obštrukcie, moč mechúr prav kontúr a homogénnej náplne prostata 21,2g ves seminalis a limf uzliny malej panvy nezväčšené diag Hy prostatae preventíva Diagnozy – Z125 – špec skriining vyšetrenie, zamer na nádor prostaty, N40 4.4. 2017 TH: ciprofloxacín, metronidazol 28.4. 2017 biopsia prostaty status praesens: PSA 11,87 Epikríza: pacientovi urobená biopsia prostay Diagnozy: N40 Hyperplázia prostaty Laboratórne vyšetrenie: odber krvy s hodnotami S-PSA: 11,87 ng/ml S-fPSA: 0,68 ng/ml fPSA/PSA: 5,72 % Odporúčanié vyšetrenia: objednaný na CT pľúc, brucha a MP gama kostí Aký je podľa Vás predpoklad postupu resp možnosť vyliečenia ochorenia? Ďakujem za odpoved
Dobrý večer, celkom som nerozumel výsledku biopsie. Píšete o diagnóze BPH, čo je nezhubné zväčšenie prostaty. Na druhej strane hodnoty PSA a pomer fPSA/PSA by svedčili pre karcin´´om prostaty. Vyšetrenia , ktoré boli odporúčané sú indikované tiež pri karcinóme prostaty. Preto treba vedieť , či biopsia skutočne potvrdila karcinóm prostaty alebo iba BPH. Potom je možné sa presnejšie vyjadriť k Vašej otázke. J. Kliment

Pán profesor, poprosil by som Váš názor na moje výsledky vyšetrení a na riziko vzniku rakoviny. PSA 13,8 (december 2016) PSA 20,58 (apríl 2017) biopsia prostaty - apríl 2017: 4x pravý lalok, 4x ľavý lalok I. pravý lalok: 4 prúžky 1xK/1/CKHMW, p504S II. ľavý lalok: 4 prúžky 1xK/2/CKHMW, p504S vo všetkých zachytených 8 valčekoch je benígne tkanivo prostaty Nález podporuje IHC vyšetrenie: HMW-CK+ a P504S vo všetkých punktátoch TRUS: prostata bez ložiskových zmien, prítomné ojedinelé prostatolity, prostatické cysty, kalk. objem 35 ml DRV: ampula voľná, prostata zväčšená, elastickej konzistencie, hladká, klinicky benígna Ďakujem.
Dobrý večer, vysoká hodnota PSA a malá prostata meraná pomocou TRU, ktorú uvádzate, poukazuje na možnosť karcinómu prostaty, aj keď sa pri prvej biopsii prostaty nepotvrdil. Treba s odstupom času podľa rozhodnutia Vášho urológa opakovať bioptické vyšetrenie. Predtým však sú potrebné nové doplňujúce testy a vyšetrenie MR prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, otec chodí pravidelne na prehliadky k urológovi.Má 64 rokov. V marci mal hodnotu PSA 5,9 ... v máji po užívaní Urorec 1tbl denne kleslo na hodnotu 4,2 a free PSA 0,55 , pomer volneho a celkoveho PSA je 13%. Je v takom pípade už potrebná biopsia? Celkové ťažkosti neudáva. Iba občas z rána ťažšie močenie. Ďakujem pekne za odpoveď. Michaela
Dobrý večer, biopsia prostaty pri uvedených hodnotách PSA je indikovaná, odporučil by som ešte urobiť ďalší odber na potvrdenie vyššej hodnoty. Vždy však treba brať pri definitívnom rozhodnutí o vykonaní biopsie do úvahy aj ďalšie parametre, ktoré musí posúdiť príslušný urológ. S pozdravom, J. Kliment

Srdečne Vás zdravím Vážený pán Profesor. Som Vašim pacientom. Operovali ste ma 2,5 roka dozadu na radikálnu prostatektómiu. Všetko je v najlepšom poriadku. Po pol roku od operácie som sa na Vás obrátil v súvislosti s erekciou. Nakoľko to môj lekár dostatočne neriešil. Zase ste mi pomohli Vy. Nasadili ste mi injekciu Karon. A až doteraz bolo aj po tejto stránke všetko v poriadku. Teraz ale nastal problém ten, že Karon zmizol z trhu a neviem ho zohnať ani u nás ani v Cz. Všade mi hovoria, že bude možno v septembri alebo v októbri a adekvátna náhrada vraj nie je. Nakoľko bývam blízko Maďarských hraníc tak som to skúšal aj tam. Tam Karon síce nepoznajú ale používa sa tam injekcia Caverject. Veľmi pekne by som Vás poprosil o radu či by som mohol používať injekciu Caverject namiesto injekcie Karon, alebo by bola aj iná možnosť. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď a prajem všetko najlepšie.
Dobrý večer, som predovšetkým rád , že sa máte dobre. Caverject môžete používať, je to rovnaký preparát ako Karon, iba od iného výrobcu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor Kliment Prosím Vás o radu. Otec sa od roku 2014 lieči na C61. Je na hormonálnej liečbe. V roku 2015 absolvoval rádioterapiu. Začiatkom tohto roka mal úraz. Má chodiť na rehabilitáciu. Môže brať elektroliečbu na rameno a krčnú chrbticu ? Ďakujem MJ
Dobrý večer, elektroliečba je možná. J. Kliment

Dobrý deň pán profesor Kliment Prosím Vás o odpoveď: V rámci preventívnej urologickej prehliadky sa odber krvi na PSA a vyšetrenia prostaty robia u zdravých mužov každé 3 roky, a to na základe výmenného lístka od praktického lekára. Ako je to v prípade pacientov, ktorí sa liečia na zväčšenú prostatu. Musí pacient, ktorý sa lieči na zväčšenú prostatu, žiadať urológa o vykonanie urologickej preventívnej prehliadky, alebo je urológ povinný bez požiadania pacienta urobiť preventívnu prehliadku v rámci liečby na zväčšenú prostatu ? Je urológ povinný robiť kontrolné odbery krvi na PSA a kontrolné vyšetrenia prostaty, ak sa pacient lieči BPH ? Ako často ? Ďakujem Anna B.
Dobrý večer, vyšetrenie PSA u pacientov, ktorí sa liečia na BPH je štandardným vyšetrením, možno povedať povinným vyšetrením. Urológ má PSA vyšetriť bez požiadania. Intervaly kontrolných vyšetrení PSA počas liečby BPH sa riadia hodnotou PSA, ktorá bola zistená pri predchádzajúcich vyšetreniach. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor MUDr. Kliment Dá sa rakovina prostaty vyliečiť v začiatočnom štádiu ? Ďakujem Vagačová
Dobrý večer, v začiatočnom štádiu je rakovina prostaty vyliečiteľná, ale termín začiatočné štádium nemusí byť tak jednoznačný ako sa to na prvý pohľad zdá.. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor, prosim Vas pekne o radu. Otec, 76 rokov, na rakovinu prostaty sa lieci 15 rokov. Nador sa nedal vyoperovat, lieci sa hormonalne -injekcie Eligard a tabletky Cyproplex. Cyproplex mu bol pred 2 rokmi vysadeny. Dostava iba Eligard kazdy polrok. Na zaciatku liecby mal PSA 24, po zacati liecby v roku 2002 sa podarilo PSA znizit a bol vzdy po 0,5. Na poslednej kontrole pred 3 mesiacmi PSA 0,31. Mal problemy s mocenim, v 2009 a 2013 mu bol robeny TUR prostaty. Po poslednej operacii mu doktor povedal, ze ma ochabnute svalstvo ale mocil cez den lepsie, v noci horsie, bez cievkovania. Uzival Ubredit. Posledne mesiace sa vsak vyrazne zhorsil jeho psychicky stav, trpi depresiou. Urolog ho upozornil, ze po nasadeni antidepresiv sa mocenie zhorsi. Pred mesiacom a pol napriek tomu vyhladal psychiatra. Nasadil mu antidepresiva Sertralin Actavis 1tb rano a zacal znizovat davky Lexaurinu a Stilnoxu ktore uzival dovtedy. Ked zacal znizovat Lexaurin, zacal mat zaludocne tazkosti. Bola mu zvysena davka Sertralinu aj Lexaurinu. Stav sa ale vobec nezlepsil ale naopak vyrazne zhorsil. Palenie a bolesti zaludka, zapcha, hnacka, nechutenstvo. Prestal mocit, 4 dni ma zavedeny kateter. Pred 5 dnami prestal uzivat Sertralin a uziva iba Lexaurin 1.5g 3x denne. Psychicky je na tom velmi zle, v noci nespi, zacal chudnut. Co by ste nam odporucali, ake su moznosti liecby? Dakujeme velmi pekne za pomoc.
Dobrý večer, ide o veľmi komplikovaný prípad a z mojej pozície sa sotva dá jednoznačne poradiť. Zdá sa mi, že liečba Eligardom dlhodobo dosiahla svoju účinnosť a môže byť prerušená. Samotná hormonálna liečba vedie k sklonu k depresiám. Ubretid tiež treba ukončiť, tento liek na nedostatočne fungujúci mechúr nie je účinný. Treba sa opäť poradiť s príslušným urológom a psychiatrom ako zvládnuť zhoršenie stavu, možnosti existujú. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, veľká vďaka za Vaše odborné posúdenie našich problémov. Dňa 28.11.2016 roboticky asistovaná prostatektomia. Zhrnutie : Nízko diferencovaný ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty s ľavostranným extrakapsulárnym šírením zasahujúci do okraja resekátu ( stredová časť vľavo ). pT3a, pNX, pMX Výsledky PSA 2017 - <0.01 0,06 0,056 Inkontinencia – na 99% stíham WC síce často každú 1 a ž 2 hodiny. Posledných 10 dní sa v noci budím a musím na WC. Spočiatku 1 x za noc, teraz poslednú noc som bol 4 krát. Môže to o niečom svedčiť, kontrolu u urológa mám až koncom mája. Srdečná vďaka za Vaše stanovisko. S úctou Peter
Dobrý večer, ak by Vaše ťažkosti s močením neustúpili treba vyhľadať urológa aj skôr ako to bolo odporučené. Príčiny zhoršenia močenia môžu byť viaceré, na základe vyšetrenia sa zistí ich pôvod. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, dovolím si vás poprosiť o Váš názor na ďalší postu pri liečbe mojej diagnozy C61.Mám 60 rokov.Doterajšíe vyšetrenia:Progres PSA na 5,65 za 12 mesicov. Biopsia 2/2017:adenoca Gleason 3+3 v DX laloku,počet pozitívnych vzoriek neuvedený,% postihnutia vpravo 8-12%,bez PNI,ložiskový zmiešaný zápal,imunohisochemicky dokázaná uplná strata expresie markerov bazálnych buniek (P63 a M903) pri silnej expresii Racemázy P504S MRI 3/2017:rozmer 45x42x40 (APxLLxCC),ostro ohraničená.V tranzitornej zone má heterogénnu intenzitu signálu s niekoľkými ložiskami vysolej intenzity signálu,jedno ložisko je ľahko hyperintenzývne aj v T1 VO-v dorzálnej časti tranzitornej zony rozmerov 7x16(AP x LL).Periférna zona primerane konfigurovaná,má pruhovito nižšiu intenzitu intenzitu signálu v T2 VO kaniálne viac vľavo v šírke 16mm. Jedna LU 18x12 v úrovni kraniálneho okraja acetábula a niekoľko menších LU pozorovať aj v oboch ingvínach. TRUS 3/2017:kalk.objem 43ccm,vezikuly bez pozoruhodností,periférna zona bez evid.diagnostických ložiskových zmien,zonalna anatomia zachovaná,centraone cysticke ložiská,kapsula bez evid.známok penetrácie. Aký spôsob liečby mojej diagnozy by ste doporučil a prečo? Vopreď Vám ďakujem za Váš názor a želám pekné veľkonočné sviatky.S pozdravom,Eduard U
Dobrý večer, podľa poskytnutých údajov máte nízkorizikový karcinóm prostaty (PSA:5,65 a Gleasonovo skóre 6), nie je uvedený počet pozitívnych vzoriek, čo je potrebný parameter, ale percentuálne zastúpenie nádoru je nízke. Odporúčam Vám aktívne sledovanie preto, aby ste sa vyhli možným komplikáciám po unáhlenej chirurgickej liečbe (inkontinencia a porucha erekcie) ako aj po rádioterapii. Časom sa u Vás ukáže, či vôbec bude potrebná liečba. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, chcel by som Vás poprosiť o posúdenie môjho problému. Som 65 ročný pacient s karcinómom prostaty. Dňa 12.12.2016 mi bolo zistené TPSA 5,07, FPSA 0,97, ratio 19% a pri ďalšom kontrolnom odbere 9.2.2017 boli nasledujúce údaje: TPSA 5,5, FPSA 1,1, ratio 20%. Bola mi následne zrealizovaná biopsia prostaty, (5+5 vzoriek)s pozitívnym histologickým nálezom (conventional/acinar adenocarcinoma) v dvoch vzorkách, v jednom s výsledkom Gleason score 6 (3+3) a v druhom Gleason score 8 (4+4). Prosím Vás o Váš názor na spôsob pokračovania v liečbe. Je potrebná operácia – odstránenie prostaty? Ak áno, potom čo si mám vybrať ? 1. Robotickou laparoskopiou vykonanú prostatektómiu v B. Bystrici ? 2. Klasický chirurgický zákrok prostatektomie, alebo 3. Bez operácie protónovú terapiu v protónovom centre Praha ? – resp. niečo iné? Veľmi pekne Vám ďakujem za skorú odpoveď.
Dobrý večer, vzhľadom na histologický nález (Gleasonovo skóre 8 (4+4) , ktoré svedčí pre vysokorizikový nádor, aktívna liečba je potrebná. Operačné techniky, ktoré spomínate majú rovnaké výsledky, preto pre jednu z nich sa musíte rozhodnúť sám. Protónovú liečbu neodporúčam, rovnaké výsledky sa dosahujú ožiarením na lineárnych urýchľovačoch, ktoré je dostupné na viacerých miestach na Slovensku. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, obraciam sa na Vás s prosbou o Váš názor,ako postupovať. Môj manžel, rok narodenia 1961 je po biopsii prostaty s výsledkom A1 prejavy hyperpázie prostaty a fokálne vyznačená chronická lymfocytárna prostatitída bez nádorových zmien A2-menšie skupiny acinárneho adenokarcinomu tvoriaceho cca 25%plochy valčeka s Gleas.skore2 A3-ide o areály acinárneho adenokarcinomu imunoischemickys pozitivitou AMACR a negativitou bazálnych elementov pri CK HMW a p63,gleas.skore 2 bez prejavov poerineurálneho šírenia a bez angioinvázie. 2. B1- ide o limitovaný areál acinárneho adenokarcinomu tvoriaci cca 50-30% plochy valčeka s Gleas.skore2,čiastočne nádor má vzhľad označovaný ako atrofický variant.Valček vyšetrený aj imunohistochemicky pomocou AMACR,CK HMW a p63.Bez prejavov poerineurálneho šírenia a bez angioinvázie. B2-B5-vo vyšetrených rovinách ide o obraz hyperplazie prostaty,fokálne aj s nálezom high grade.Bez nádorových zmien .Celkove Gleasonove skore 2 plus 2=4.Vyšetrenie kostí je negatívne .Je vhodnejšia radikálna operácia či rádioterapia?
Dobrý večer, ide o nesprávnu histologickú klasifikáciu nádoru, v súčasnosti Gleasonovo skóre 2+2=4 neexistuje. Preto požiadajte o prehodnotenie bioptických vzoriek na inom pracovisku. Po prehodnotení treba uvažovať o liečbe, teraz je to predčasné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, mám 61 rokov, v 8/2013 MR zistené ložisko v ľavej časti CZ prostaty 6mm (môže sa jednať o low grade Cap), biopsia 6+5 bez atypií, PSA pred biopsiou 4,0, 11/2015 MRI zistené to isté ložisko s rozmermi 12x8mm (pri 1.MR málo podľa tohto rádiológa rozmery 8,5x7, nie 6mmm), biopsia 8+6 bez atypií, ložiskový chronický zápal s cistickou dilatáciou niektorých žliazok), PSA pred biopsiou 3,29, 01/2017 MR - tretia na tom istom pracovisku popisovaná tretím rádiológom - susp. drobné ložisko 10 mm, apex I.sin. TZ-PlRADSv2-4 (pravdepodobne klinicky signifikantný CaP).Rádiológ mi telefonicky potvrdil, že sa jedná o to isté ložisko.PSA posledné hodnoty - 19.4.2016 - 2,8, 21.7.2016 - 4,47, 13.10.2016 - 4,07, 24.10.2016 - 3,62, ftree 0,58, pomer 16,02, 13.1.2017 - 3,76, free 0,91, pomer 24,2, 10.4.2017 - 2,92. Prosím o vaše stanovisko k ďalšej diagnostike resp. liečbe. Aká je podľa vás pravdepodobnosť, že sa jedná skutočne o Cap a nie len ložiskový zápal? Vedeli by ste mi v SR resp. zahraničí odporučiť a dať aj naň kontakt pracovisko, kde by mi vedeli spraviť cielenú (nie intuitívnu ako doposiaľ) biopsiu z daného ložiska? Ďakujem.
Dobrý večer, opakované biopsie nepotvrdili nádorové ochorenie, hodnoty PSA za uvedené obdobie sa podstatnejšie nemenili, nálezy na MR nemožno presvedčivo vyhodnotiť, preto si myslím, že môžete pokračovať v pravidelných polročných kontrolách PSA u svojho urológa a zbytočne sa nestresovať opakovanými MR vyšetreniami. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, dovolím si vás poprosiť o Váš názor na ďalší postu pri liečbe mojej diagnozy C61.Mám 60 rokov.Doterajšíe vyšetrenia:Progres PSA na 5,65 za 12 mesicov. Biopsia 2/2017:adenoca Gleason 3+3 v DX laloku,počet pozitívnych vzoriek neuvedený,% postihnutia vpravo 8-12%,bez PNI,ložiskový zmiešaný zápal,imunohisochemicky dokázaná uplná strata expresie markerov bazálnych buniek (P63 a M903) pri silnej expresii Racemázy P504S MRI 3/2017:rozmer 45x42x40 (APxLLxCC),ostro ohraničená.V tranzitornej zone má heterogénnu intenzitu signálu s niekoľkými ložiskami vysolej intenzity signálu,jedno ložisko je ľahko hyperintenzývne aj v T1 VO-v dorzálnej časti tranzitornej zony rozmerov 7x16(AP x LL).Periférna zona primerane konfigurovaná,má pruhovito nižšiu intenzitu intenzitu signálu v T2 VO kaniálne viac vľavo v šírke 16mm. Jedna LU 18x12 v úrovni kraniálneho okraja acetábula a niekoľko menších LU pozorovať aj v oboch ingvínach. TRUS 3/2017:kalk.objem 43ccm,vezikuly bez pozoruhodností,periférna zona bez evid.diagnostických ložiskových zmien,zonalna anatomia zachovaná,centraone cysticke ložiská,kapsula bez evid.známok penetrácie. Aký spôsob liečby mojej diagnozy by ste doporučil a prečo? Vopreď Vám ďakujem za Váš názor a želám pekné veľkonočné sviatky.S pozdravom,Eduard U.
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré ste poskytli ide o nízkorizikový karcinóm prostaty. Preto odporúčam aktívne sledovanie, kontroly v polročných intervaloch a časom sa uvidí, či bude potrebná aktívna liečba. Tento postup môžete uplatniť bez obáv. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, V septembri 2007 som bol operovaný na prostatu - radikálna prostatektómia (C61) ako 60-ročný. Takmer po desiatich rokoch sa cítim v podstate dobre s prihliadnutím na môj vek. PSA pri poslednej kontrole u urológa (január 2017) bolo 0,37, bez úniku moču. Dovoľujem si opýtať sa Vás na niekoľko procesných metód pri urologickom vyšetrovaní mojej osoby: 1. Ako často by som sa mal v každom roku podrobiť urologickému vyšetreniu (odber krvi a moču + ultrazvuk) ? 2. Je nutné palpačné vyšetrenie (vyšetrenie prstom cez konečník) pri každom vyšetrení a či vôbec je nutné ? 3. Aké sú momentálne poznatky s užívaním vitamínu B17 v súvislosti s prevenciou alebo prípadne prebiehajúcou rakovinou ? (V súčastnosti beriem po raňajkách, obede a večeri po 20 ks horkých marhuľových jadierok). Ďakujem za spätné zaslanie informácie. Martin
Dobrý večer, ste 10 rokov po operácii v dobrom stave, po piatich rokoch od operácie sa kontroly robia individuálne a Vám by som odporučil kontroly v ročných intervaloch, palpačné vyšetrenie sa pokladá za vhodné, dá sa od neho v individuálnych prípadoch ustúpiť. Vit. B17 pri karcinóme prostaty nemá významnejšiu úlohu. Ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď, ale bol som na PN-ke. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Chcela by som sa poradiť s Vami o najvhodnejšej liečbe môjho partnera. Vek 69 rokov. Roky bol sledovaný na mierne sa zvyšujúce hodnoty PSA. Naposledy v 01/2017 hodnota PSA 7,1. Bolo robené MRI s výsledkom : prostata zväčšená, dosahuje veľkosť 43x53x48.V oblasti AFS ventrálne parasagitálne vpravo v strednej až prox.tretine prostaty hypointenzívna lézia v popísanom rosahu s wash-in a výraznym wash-out fenoménom. V ADC mape s hodnotami cca 800um2/s. Periférna zóna so symetrickými s diskrétne hypointenzívnymi oblasťami, s wash-in a diskrétnym wash-out fenoménom. V ADC mape s hodnotami cca 1400 um2/s. Vesiculae seminales bez infiltrácie. Kapsula intaktná. Vyznačené LU pozdĺž vassa illiaca externa. Skelet v zachytenom rozsahu bez dôkazu patologických ložiskových lézií. Následne bola robená biopsia s histologickým nálezom: Kompletne spracovaných 15 punktátov prostaty, okrem vzorky č. 6 sú všetky ostatné reprezentatívne. Dominujúcim nálezom je infiltrácia konvenčným acinárnym prostatickým adenokarcinómom s Gleasonovým skóre 3+3 vyskytujúca sa v punktátoch č. 1-5 v nasledovnom približnom percentuálnom postihnutí tkaniva: 50%, 60%, 60%, 40%, 70%. Imunohistochemicky je fokálne pozitívny na AMACR a negatívny na HMWCK. C61, G2, pT1c, pNX, pMX. Prosím Vás, aký zákrok by ste odporúčali. Robotickú operáciu, laparoskopiu? Prípadne je vhodná liečba v protónovom centre v Prahe? Ďakujem Vám za odpoveď.
Dobrý večer, vzhľadom na potvrdenie karcinómu prostaty vo viacerých vzorkách s pomerne vysokým percentuálnym zastúpením aktívna liečba je potrebná. Sú možnosti operačné, všetky techniky operácie (klasická, robotická) majú rovnaké výsledky, rozhodnúť sa musíte Vy. Inú možnosť aj vzhľadom na vek predstavuje rádioterapia, nie protónová liečba. Moderné žiariče prinášajú rovnaký efekt ako protónová liečba. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mám 87 rokov, doteraz som užíval len lieky na hypertenziu, Tarka 180mg/4mg asi 11 rokov. Nepravidelne Indap 2,5mg.Niekoľko rokov mám problém s močením, so začatím a potom slabý prúd a aj menšie množstvo. V nocí som chodil 6-7 krát, ale čiastočne sa to upravilo na asi 3 krát, keď som začal užívať bylinné prípravky. Pred dvoma týždňami som začal pravidelne, denne, užívať Indap, nakoľko asi pred troma mesiacmi mi začali puchnúť členky, prsty a zápästia. Prvé 4 dni sa opuch začal zmenšovať, ale nočné močenie začalo byť problémom. Bol som aj 12 krát, ale z toho 6 krát len pár kvapiek a s bolesťami. Pálenie, rezanie a nemožnosť začať močiť. Cez deň sa všetko upravilo, močenie asi 5 krát, ale len s malými problémami. Tretia noc bola kritická s veľkými bolesťami, nemožnosťou močenia až prišlo ku inkontinencii. Doobeda som išiel do nemocnice, kde som absolvoval odbery, vyšetrenia a aj katetrizáciu. Všetkým pracovníkom nemocnice zo srdca ďakujem za starostlivosť. V močovom mechúri som mal 1500ml moču. Sedimentáciu som mal 69 a 104. PSA 1.75. Po štyroch dňoch mi vybrali katéter, moč je negatívny, naďalej užívam Ciphin 500mg 2x1 a Urorec 8mg. Urorec beriem tretí deň a zrejme ako reakciu mám závrat, mdloby, takmer celý deň spím, cítim sa slabý a nevládzem ísť ani na prechádzku. TK mi klesol na 115/69 mmHg,z priemerného 130/70 mmHg denne meraného, ale pulz stúpol z 80 na 100. Po odstránení katetra ráno o 10:00hod, som nemočil, aj keď som sa snažil, až do 20:00hod, kedy som sa rozhodol ísť opäť do nemocnice, kde mi zase zaviedli kateter a mal som 500ml moču. Chcel som Vás pán profesor úctivo poprosiť o Váš názor,ako by som mal ďalej postupovať, nakoľko som už veľmi zle na tom aj po psychickej stránke.Veľmi pekne Vám ďakujem za Váš vzácny čas a prajem len to najlepšie. S hlbokou úctou,Vladislav
Dobrý večer, ciphin aj urorec môžu byť príčinou výrazných ťažkostí preto ich treba prestať užívať. Ponechajte dlhší čas katéter, skúste užívať tamsulosín a opäť skúsiť odstrániť katéter. Ak ani po tom pokuse nebudete spontánne močiť treba zvážiť operačné riešenie alebo ponechanie trvalej cievky. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor,v roku 2004 som u Vás v Martine podstúpil radikálnu prostatektómiu.Tu sa niekto sťazuje ,že mu stúplo PSA z 0,04 na 0,06 a má obavy.Moje PSA:rok 2005-0,24 2006-0,30 2007-0,43 2008-0,43 2011-0,74 2014-0,76 2016-1,29 2017-1,28ng/l.Teraz som objednaný o pol roka na kontrolu PSA.Pred týždňom som absolvoval scintigrafiu skeletu-v norme.Iné kontroly ,ani žiadnu liečbu som neabsolvoval.O čom svedčí moje PSA ,je kľud môjho urológa na mieste? Ďakujem za odpoveď pán profesor. Mgr LTrenčín
Dobrý večer, ste 13 rokov po radikálnej prostatektómii s miernym vzostupom PSA. Postup Vášho lekára je podľa môjho názoru správny, ozvite sa mi po ďalšej kontrole PSA , rád by som Vás potom videl. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor, dobrý deň. Mám 61r., dobrý zdravotný stav , 184 cm/80 kg, PSA pri preventívkach 7/2011 3,90, 2/2013 3,66, 10/2016 5,301, 1/2017 5,803.Výsledky biopsie 2/2017:v 4 vzorkách z pravého laloka zachytená v kratších úsekoch infiltrácia prostatickým acinárnym adenokarcinómom (2-40%)Gleason skóre 3+3(6), v 4 vzorkách z ľavého laloka detto (10-70%), GS 3+3(6), perineurálne šírenie nádoru, number of positive cores 8/10, MKCH C61, TNM pTX. Záver scinigrafie skeletu: t.č. nenachádzame ložiskové zmeny kostnej prestavby charakteru MTS.Per rectum stredne veľká nefixovaná prostata, v ľavom laloku uzol, ale pohyblivá .Možnosti liečby: operácia RAPE alebo roboticky alebo rádioterapia.Prosím o odpoveď podľa čoho sa mám rozhodnúť, resp. akú metódu by ste vy odporúčali. Ďakujem vďačne.Michal
Dobrý večer, vo vašom prípade má podľa mňa prednosť operácia. Obidve metódy chirurgickej liečby sú rovnocené, musíte sa rozhodnúť pre jednu z nich sám. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, chcem Vás pekne poprosiť o radu, manželovi (bude mať 52 rokov) po biopsii prostaty diagnostikovali nádor. Pripájam výsledky histológie: I. pr.lalok-v jednom z prúžkov adenoca, Gleason 6(3+3), II.ľ.lalok chron.aktívna prostatitída, bez malignity. PSA +5,53 ugl Dg:Adenoca prostatae T1c NX MX-0, možnosti: aktívne sledovanie, RAPE, BRCHT, prosím viete nám poradiť najvhodnejší spôsob liečby? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, aktívne sledovanie je v tomto čase najvhodnejší postup. S pozdravom, J. Kliment

Prajem pekny den pan profesor. Prosim vas, mojmu otcovi diagnostikovali endovezikalny adenom prerastajuci do mocoveho mechura. Odporucili mu operaciu metodou TURP. Hodnoty PSA ma v norme. Aktualne pocituje obrovske zlepsenie mocenia (uz nema take reziduum ako pred 3 mesiacmi - vtedy mal aj infekciu mocovych ciest). Odporucali by ste mu operaciu? Da sa vseobecne povedat, ci adenom bude rast a ci je nebezpecny? Velmi pekne vam dakujem za odpoved.
Dobrý večer, ak benígne zväčšenie prostaty je aj vo forme endovezikálneho laloka, potom medikamentózna liečba nie je úspešná, pretože tretí endovezikálny lalok mechanicky môže uzatvárať hrdlo močového mechúra. Preto aj Váš lekár odporučil operáciu -TURP. Ak sa však má teraz dobre a je spokojný s močením, operácia môže počkať. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pan doktor chcely bo som opytať na môjmo manžela.. ma 60 rokov . Viac ako pred dvomy rokmi bol operovaný na rakovinu prostaty...po opakomaných kontrolach u lekara je v poriadku, ale ma problem s unikom moču, stale musi nosiť vložky. Prosim Vás vedeli by ste mu nejako pomôcť alebo poradiť čo by mohol urobiť. Veľmi pekne ďakujem Eva
Dobrý večer, únik moču je komplikácia operácie . Treba podrobne posúdiť intenzitu úniku, pri závažnejších únikoch je možná úprava stavu ďalšou korekčnou operáciou. Treba sa poradiť u svojho lekára, ktorý najlepšie pozná stav Vášho m,anžela. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, dovolím si vás poprosiť už druhýkrát v priebehu mojej choroby o posúdenie môjho problému. Nižšie uvádzam údaje o zistených informáciách od začiatku mojej choroby i vaše vyjadrenie k ďalšej liečbe, zvolil som si hormonálnu intermitentú liečbu firmagonom. Po 6-mesačnej liečbe bola táto prerušená a na základe krvných výsledkov bola úspešná, nakoľko hodnota PSA bola 0,13ug/l a TST 0,083, po dvoch mesiacoch bez liečby dosiahla PSA hodnotu 1,78ug/l a TST 16, 15. Po ďalších dvoch mesiacoch hodnota PSA dramaticky stúpla na 10,56ug/l a TST na 17,12. Ošetrujúci onkourológ zmenil liečbu, namiesto firmagonu (hoci ním liečba bola úspešná) určil liečbu injekciami dipherline S.R 11.25 MG plv iud 1x11, 25 mg sol (dôvod zmeny mi nevysvetlil) a túto liečbu doplnil ešte Binabicom 150 mg (ostalo bez vysvetlenia). Bola táto zmena pôvodnej liečby potrebná a či sa nemohlo pokračovať v liečbe firmagonom? Veľmi by som vás poprosil o váš názor a vopred vám ďakujem. S pozdravom Roland. Tu sú uvedené informácie o začiatkoch môjho problému Dobrý deň pán profesor, veľmi vás prosím o posúdenie môjho problému. Som 82 ročný pacient s karcinómom prostaty. 7.3.2016 mi bolo zistené PSA 11.270ug/l. Bola mi zrealizovaná biopsia prostaty, 10 punktátov (5+5)s nasledovnými výsledkami od patológa:pravý lalok gleason 4+3 (10%,30%,60%, 90%), perineurálne šírenie ano. druhý lalok: gleason 4+3, plošné postihnutie GPC 5%,30%,30%,50%,50%, perineurálne šírenie-ano. Staging: pT2c, PNX, PMX, V0,L0,PN1, teda 10pozitívnych punktátov, TPC 100%,21.3.2016 som bol odoslaný na Onkologický ústav sv.Alžbety za účeľom PET/CT vyšetrenie s cholínom,(ohľadne metastáz) so záverom: bez MTS, prostata s max.rozmerom 46mm, seminálne vezikuly bez známok infiltrácie, beriem hormonálnu terapiu (firmagon - 4 injekcie). Prosil by som vás o váš odborný názor na ďalší postup liečenia (rádioterapia, chemoterapia alebo len hormonálna terapia so sledovaním) vzhľadom na môj vek. Veľmi pekne vám vopred ďakujem za vašu odpoveď. Mohol by so zaslať aj vyššie uvedené výsledky ako súbory z počítača, Roland Dobrý večer, ak ste v dobrom zdravotnom stave a nie je kontraindikácia k rádioterapii tak liečba žiarením doplnená o krátkodobú - 6 mesačnú liečbu hormonálnu pokladám za jednu z možností. To by bola definitívna liečba. Druhou je intermitentná hormonálna liečba, to znamená 6 mesačnú hormonálnu liečbu, ktorá sa potom preruší až do opätovného zvýšenia PSA. Ten interval bez liečby môže byť od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov. S pozdravom, J. Kliment
Dobrý večer, liečba firmagonom mohla pokračovať, dôvody zmeny nie sú zrejmé. Efekt liečby netrval dlho,preto okrem, hormonálnej liečby by som liečbu doplnil o rádioterapiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor! Prosím Vás o radu ako mám postupovať v mojom prípade: výsledky PSA 16.11.2016 - 10,56 ug/ml 10.1.2017 - 8,05 ug/ml výsledky proPSA 24.1.2017 S_PSA Access 6,21 S_fPSA Access 0,55 S_p2PSA Access 12,79 S_fPSA/PSA Access 8,9 % PHI 57,9 % Výsledky biopsie : 14 punktatov. Vsetky su reprezentativne. Vo vz. c. 1,2,4,5,6,9, nachadzame parcialnu, vo vz. c. 7 a 10 subtotalnu nadorovu infiltraciu acinarnym adenokarcinomom prostaty, Gleas.sk. 3+3, ojedinele s perineuralnou invaziou. Vo vz. c. 11 s usekom HGPIN. Imunohistochem. vys.: p63-, HMWCK-, P504+, CL7-, CK20-, PSA+. C61 M-8140/3 pT1c Doporučenie onkourológa : Vykonanie prostatektómie chirurgickým spôsobom. Prosím Vás o Váš názor na spôsob pokračovania v liečbe. Mám si vybrať : 1. Protónovú terapiu v protónovom centre Praha alebo 2. Robotickou laparoskopiou vykonanú prostatektómiu v B. Bystrici alebo 3. klasický chirurgický zákrok prostatektomie Veľmi pekne Vám ďakujem za skorú odpoveď.
Dobrý večer, neodporúčam Vám protónovú liečbu, medzi dvomi chirurgickými postupmi sa musíte rozhodnúť sám. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den prajem pan doktor, obraciam sa na Vas so ziadostou o radu ako postupovat. Moj otec 62r. dnes prisiel od urológa s hodnotou PSA: 6,2 ng/ml pricom minuly rok 1.2.2016 mal tuto hodnotu 1,2 ng/ml. Dalej PSA free 1,2 a PSA r 0,19. Cely rok bol lieceny liekmi a výsledok je ako vidite zly. Suhlasite s postupom jeho urológa, ze musi este cakat do maja? Nebolo by vhodne urobit cim skor biopsiu aby sa tumor, ak tam je, este viac nezvacsil prip. predisli by sme metastazam. Dakujem, K.
Dobrý večer, môžete postupovať tak, ako Vám urológ odporučil. Vždy treba opakovať vyšetrenie PSA, aby sa zvýšenie potvrdilo. Nemusíte mať obavy zo zanedbania diagnostiky. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer, pán profesor.Manžel má vyoperovanú prostatu, PSA pri kontrolách bolo 0,03, 0,04. Po troch rokoch sa PSA zvýšilo na 0,06, Ja viem, že sú to nízke hodnoty, ale zvyšovanie nás postrašio. Môže to niečo znamenať? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Dobrú noc, s pozdravom.
Dobrý večer, ide o nepatrné zvýšenie PSA po troch rokoch od operácie, treba iba sledovať hodnoty PSA a nemusíte sa myslím si obávať ani do budúcnosti. Treba vždy pri posudzovaní brať do úvahy aj histologický nález z operácie. Ak bolo dobré Gleasonovo skóre, tak predpoklad progresie je minimálny, takmer žiadny . S pozdravom, J. Kliment

PSA mám 10,5,musím si dať urobiť biopsiu,aby sa potvrdila začínajúca rakovina prostaty?
Dobrý večer, je potrebné, aby vyššia hodnota PSA bola potvrdená opakovaným vyšetrením. Ak sa potvrdí, potom treba biopsiu prostaty urobiť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, už prebehla medzi nami komunikácia a ja vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.Posielam vám ju. Dobrý deň pán profesor, mojmu otcovi(62 rokov, inak v dobrej kondícii) bol cca pred dvomi tyzdnami diagnostikovany Invazívny prostatický adenokarcinóm. Hned nasadený Firmagon(prva davka) a Binabic. Na gamagrafiu skeletu je objednany o tyzden.PSA: 8,33 Výsledok bioptického vyšetrenia: Ľavý lalok: I. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+3=6(prognostic group I.), PnO. Tumor infiltruje 100% vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. II. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+3=6(prognostic gruup I.),Pn0.Tumor infiltruje 80% vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. III.Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+4=7(prognostic group II.) Pn0.Tumor infiltruje 80% vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. Prítomné aj ložiská s kribriformnou morfológiou( CKHMW+, P504S-/+môže ísť o intraduktálne šírenie karcinómu. IV. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+4=7(prognostic group II-) Pn0.Tumor infiltruje 80%vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. Prítomné aj ložiská s kribriformnou morfológiou( CKHMW+, P504S-/+môže ísť o intraduktálne šírenie karcinómu. PRavý lalok: V.Atrofický parenchým prostaty bez malignity. Chronická prostatitída.CKHMW+, P504S-. VI. V atrofickom parenchýme zachytená skupinka perineurálne sa šíriacich nádorových žliazok (s cytoloogickými atypiami, CKHMW-,P504S+, Gleason skóre nie je možné stanoviť.Chronická prostatitída. VII. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+3=6(prognostic group I.) s perineurálnym šírením, Pn0.CKHMW-,P504S+. Tumor infiltruje asi 15% materiálu. Chronická prostatitída. VIII. Invazívny prostatický adenokarcinóm , Gleason 3+4=7 (prognostic group II.), Pn0. CKHMW-, P504S+.Tumor infiltruje asi 15% materiálu.Chronická prostatitída. Prosím vás o váš názor na liečbu. Ďakujem CHCELA BY SOM TERAZ DOPLNIŤ MR A VÝSLEDOK TROJFÁZOVEJ GAMAGRAFIE: MR Malej panvy: Prostata nezväčšená, nehomogénnej štruktúry, bez prejavov ložiskovej expanzie, postkontrastne s nehomogénnym nafarbovaním, jednoznačné prejavy infiltrácieperiprostat. tukového tkaniva nepozorovať. Semenné vačky nezväčšené, symetrické. Moč. mechúr naplnený, hladkých kontúr, bez prejavov ložiskovej expanzie. Patologicky zväčšené LU v oblasti malej panvy nepozorovať. Bez voľnej tekutiny v Douglasovom priestore. Gamagrafia skeletu: Ložiská zvýšenej kostnej prestavby charakteru mts v skelete t.č. nenachádzame Po konzultácii s lekárom do úvah prichádza: RAPE, externá rádioterapia, brachyterapia Otec sa lieči na obličky a hypertenziu. Ochorenie srdca nemá, ani žiadne iné závažné ochorenia. Prosím vás, ku ktorej terapii sa prikláňate? Ďakujem srdečne za odpoveď
Dobrý večer, biopsia potvrdila významný karcinóm prostaty, nepotvrdili sa metastázy v kostiach ani významné zmeny na MR vyšetrení. Celkový zdravotný stav je dobrý, vážnejšie ochorenia nemá. Odporúčam radikálnu prostatektómiu. S pozdravom, J. Kliment

MANZELOVY SA ZVYSUJE PSA PO KONTROLE 6 MESIACOV 0,04 NA 0,06, CO TO ZNAMENA, DAKUJEM ZA ODPOVED
Dobrý večer, až ďalšie kontroly PSA ukážu, či tieto zmeny PSA sú významné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor. Otec má 64 rokov, pravidelne chodí na vyšetrenie k urológovi.Naposledy bol 22.2.Vykonané vyšetrenia: moč.sediment Ery 3,52 .. Leu 0,88..Neskvamoz. epit. 0,00.. svkamoz. epit. 0,00.. patol. valce 0,00.. hyalin. valce 0,00..krystaly 0,00.. kvasinky 0,00.. bakterie 16,72.. Prostata per rectum - zväčšená , nebolestivá ,tuhoelastická, ohraničená. USG- močový mechúr- cca 20ml anechog.náplne, bpn., prostata 33-34g s prostatolitmi. PSA - 5,9 Uz cca pol roka udáva slabšie močenie,bez pálenia,dlhšie , musí občas aj tlačiť, občas pobolievanie v podbrušku.Krvavý moč nepozoroval. Bez teploty a triašky. Boli mu naoordinovaný Urorec 8mg 1tbl a stanovená diagnóza benígna hyperpl.prostaty. Zvýšená hodnota PSA je teraz prvykrát. Má absolvovať uroflowmetriu o 3 mesiace. Aký ďalší postup by bol vhodný? Ďakujem. Michaela
Dobrý večer, postup , ktorý navrhol lekár je správny. Treba pokračovať v začatej liečbe, ako aj v kontrole PSA s odstupom času.- Podľa ďalších hodnôt PSA sa prípadne lekár rozhodne vykonať biopsiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, obraciam sa na Vás s prosbou o Váš názor,ako postupovať. Môj manžel, rok narodenia 1954 je po 3. biopsii prostaty, 2-krát negatívna, posledná s nálezom. Jeho hodnoty PSA boli : 3,34 (2013), 4,34(2014), 4,89(2015), 5,45(máj 2016), 6,16(november 2016). Výsledky posledného histologického vyšetrenia má: pravý lalok 4 prúžky benígny parenchým prostaty, ľavý lalok 4 prúžky, v jednom prúžku zachytené v tesnej blízkosti 2 malé skupinky atypických acinov(cca 11 a 8 žliazok a v ich tesnom okolí aj niekoľko samostatne rozptýlených žliazok) so stratou bazálnej vrstvy a cytologickými atypiami(CKHMW-, P504S+, zväčšené jadrá, jadierka, amfofilná cytoplazma). Nález hodnotíme ako acilárny mikrokarcinóm prostaty, Gleason 3+3(6), max. priemeru 0,5 mm.Prognostic group 1(WHO/ISUP). Ostatné prúžky bez záchytu malignity. Prosím, akú liečbu by ste doporučovali? Manželovi predpísali lieky Bicalutamide a dostal do brucha injekciu Leuprorelím, za mesiac má prísť na odber krvi. Ďakujem pekne za Vaše stanovisko. S úctou Anna D.
Dobrý večer, Váš manžel má nízkorizikový karcinóm prostaty - mikroložisko- Gleason 6 a nízku hodnotu PSA. Žiaľ, liečbu, ktorú začal, pokladám za nezmyselnú. Tieto formy karcinómu sa v žiadnom prípade neliečia hormonálnymi preparátmi. Zatiaľ nie je dôvod k žiadnej liečbe a treba manžela aktívne sledovať v polročných intervaloch, časom sa uvidí, či liečba bude vôbec potrebná. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor,24.8.16 som bol vysetreny urologom,odber krvy PSA 10,960ug/l,13.9.16 odber PSA 12,640ug/l.Dna 16.9.16 biopsia 6 vzoriek,bez malignych struktur.10.1.17 odber PSA 16,530UG/l.Doporucenie na MR 30.1.17 urovni baze prostaty vpravo paramedialne lezia prostaty v perifernej zone-PI-RADS III.a vlavo v urovni baze prostaty paramedialne lezia v perif. zone PI-RADS III.Vpravo ventralne v centralne zone v basalne oblasti T2 hypoitenzne lozisko 19x18mm zo zretelnou restrikciou difuzie-tumor PI-RADS V s v.s prerastanim kapsuly prostaty anteriorne v dlzke asi 10mm.7.2.17 biopsia 6L,6P.Vo vsetkych 6 vzorkach z praveho a v 2 vzorkach z laveho laloka su okrem benigneho tkaniva prostaty roztrusene aj struktury rastucich vzorov,bez fuzie malignych zliaz.Maligne zlazy rastu pomedzi non-neoplastickymi zlazami bez tvorby jednej suvislej tumoroznej masy.Vo zvysnych 4 vzorkach z laveho laloka je benigne postaticke tkanivo.Struktury karcinomu tvoria cca 25% z celkoveho objemu zaslaneho materialu.Zaver-Acinarny adenokarcinom prostaty.M8140/3Gleason skore 3+3,Gleason grade group 1.Imunohistochemicke vysetrenie M 903-,P504S/racemaza/+v malignych zlazach.Prosim o VAS nazor na pokracovanie v liecbe.Dakujem za odpoved,S pozdravom PAVOL.
Dobrý večer, nepoznám Váš vek, celkový zdravotný stav, iba hodnotu PSA a výsledok biopsie, pričom je diskrepancia medzi hodnotou PSA a priaznivým histologickým nálezom. Síce je to možné, ale skutočný histologický nález môže byť horší, prečo svedčí aj nález na MR. Priklonil by som sa v liečbe k radikálnej prostatektómii, ak s´plňate potrebné ostatné kritériá. S pozdravom, J. Kliment

ospravedlnujem sa zabudla som napisat posledne hodnoty S-PSA + 7,65 S voľný OK 0,88 fPSA/tPSA - 11,50 S-p2 PSA 27,33 prostata health 85,90 s hlbokou uctou Hanka
Dobrý večer, tak ako som už napísal je indikovaná biopsia prostaty. S pozdravom, J. Kliment

prajem pekný den,poprosim vas o posudenie nalezu MR: prostata je zvačšená 42x58x55mm pri BHP, v perifernej zone vľavo T2 hzposignalne ložisko vel 10x7x13 mm, ktore vykazuje reštrickiu difuzie a včasné sýtenie na dynamickom kontrastnom vyšetrení - vysoko susp. z karcinomu. Bez znamok extrakapsulárneho sýtenia.V perifernej zone prítomné bilat. nevýrazné neostroohraničené T2 hyposig zmeny - skor pobioptické alebo pri chron prostatitide. močový mechur,r.,váčky a uterery bez znamok infiltrácie.vlavo vedla a.ilica jedna LU vel. 8x11mm, inak bez ev.patol zväčšených LU. teraz ho pravdepodobne čaká odber v narkoze a potom ...(zakrok(...?
Dobrý večer, MR poukazuje na možnosť karcinómu prostaty, je indikovaná biopsia prostaty. S pozdravom, J. Kliment

dobrý den, prosim o vysvetlenie, lekár zváži - operácia bude realizovaná roboticky, alebo operacne v nemocnici niž. stupňa (som laik).co zaváži,je rozhodujúce, ked lekár navrhne roboticky postup?velkosť nálezu, naliehavosť, výsledky krvi? dakujem H.
Dobrý večer, výsledky chirurgickej liečby či klasickej alebo robotickej sú rovnaké. Operácie radikálnou prostatektómiou sa nerobia v nemocniciach nižšieho typu. Nepoznám klasifikáciu ochorenia, preto sa neviem vyjadriť k spomenutým kritériám v danom prípade, ak myslíte na konkrétny prípad. Avšak, kritériá sú rovnaké pre obidva spôsoby spomenutej liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mám 62 rokov, v novembri 2016 bola MR, v januári 2017 biopsia. Liečbu/lieky som nemal. Priebeh : október 2015 - PSA 7,3 ng/ml december 2015 - Biopsia – bez onkolog. nálezu jún 2016 - PSA 7,5 ng/ml október 2016 - PSA 10,7 ng/ml november 2016 – Magnetická rezonancia : Nalez: MR prostaty: mpMR prostaty: COR SAG TRA T2, TRA T2 SPAIR, DVO, 4D THRIVE, T1_SPIR: 1. vys. prostaty u nas: Pozorovat zvacsenu prostatu, ktora ma maximalne rozmery 58 x 46 x 59 mm, vypocftany objem je 80 ml. Tranzientna zona je hypertroficka s obrazom "organizovaneho chaosu", v oblasti apexu pozorovat: zonu, ktora je asymetricky hypointenzfvna s nie celkom ostrym ohranicenfm, v DVO b-1500 je asymetricky mierne zvysenej intenzity s drobnymi loziskami znízenej intenzity v DVO s hodnotami 770 µm2 / s . DCE v tejto oblasti vykazuje asymetricke zvysene vysycovanie, zvysene vysycovanie v PZ nepozorovat, aj ine loziska najma lozisko na rozhranf apexu a strednej casti ma zvysene vysycovanie a dokonca aj zvysene vymyvanie v oneskorenej faze (WI/ WO fenomen), priemer 11mm. V oblasti bazy vpravo sa zobrazuje polmesiacikovity utvar, ktory ma rozmery 12 x 5 mm v ADC mape je silne hypointenzfvny (701 µ.m2 s), jemu zodpoveda zona zvysenej intenzity v DVO b-1500, zvysene vysycovanie v casnej perfúznej faze ako i so zvyseným vymyvanim v oneskorenej faze (WI/WO fenomen), v T2vo v uvedenej ob!asti je zóna znízenej intenzity s nestrym ohranicením . Kapsula nie je porusena, semenne mechuriky su naplnene, nie su infiltrovane. LU v zobrazenej casti nie su patologicky zvacsene, zobrazeny skelet je bez loziskovych zmien. Zaver: . BPH. CaP v PZ sa nedokazal. Susp. klinicky nesignifikantny CaP v oblasti apexu v TZ zone vpravo - Pl-RADS 3/4. Dalsie klinicky susp. lozisko CaP je v TZ zone v oblasti bazy vpravo - Pl-RADS 4. január 2017 - Biopsia, výsledok tu : Patológia – výsledok bioptického vyšetrenia B Biopsia: Typ vzorky, lokalizácia, klinický nález Odber: 18.jan 2017 Fixácia 10% Formol prostata 5+5 +1 apes l.dx +1 báza l.dx Makroskopický popis Pravý lalok: I.-V. Ľavý lalok: VI.-X. Apex: XI. Báza: XII 12xKCKHMW, p504S --------------------------------- I. 1 belavý prúžok 1xK /1/ II. 1 belavý prúžok 1xK /2/ III. 1 belavý prúžok 1xK /3/ IV. 1 belavý prúžok 1xK /4/ V. 1 belavý prúžok 1xK /5/ VI. 2 prúžky 1xK /6/ VII. 1 belavý prúžok 1xK /7/ VIII. 1 belavý prúžok 1xK /8/ IX. 1 belavý prúžok 1xK /9/ X. 1 belavý prúžok 1xK /10/ XI. 1 belavý prúžok 1xK /11/ XII. 1 belavý prúžok 1xK /11/ Mikroskopický popis / Výsledok vyšetrenia Pravý lalok: 1. Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) a riedkym lymfocytárnym zápalovým infiltrátom. Bez malignity. 2. Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) a riedkym lymfocytárnym zápalovým infiltrátom. Bez malignity. 3. Punktát prostaty s benígnymi žliazkami (P504S-, CKHMW-). Bez zápalu, bez malignity. 4. Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) Bez zápalu, bez malignity. 5. Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) Bez zápalu, bez malignity. Ľavý lalok 6. Punktát prostaty s benígnymi žliazkami (P504S-, CKHMW-). Bez zápalu, bez malignity. 7. Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) a riedkym lymfocytárnym zápalovým infiltrátom. Bez malignity. 8. Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) a riedkym lymfocytárnym zápalovým infiltrátom. Bez malignity 9. Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) a riedkym lymfocytárnym zápalovým infiltrátom. Bez malignity. 10.Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) a riedkym lymfocytárnym zápalovým infiltrátom. Bez malignity. Apex: 11.Punktát prostaty s postatrofickou/postinflamatórnou hyperpláziou žliazok (P504S-, CKHMW+) a riedkym lymfocytárnym zápalovým infiltrátom. Ložisko ASAP (P504S slabo+, CKHMW-) Bez malignity. Báza 12. Punktát prostaty s benígnymi žliazkami. Bez zápalu, bez malignity. Zhrnutie ú Záver patológa Pravý a ľavý lalok, apex a báza  postatrofická/postinflamatórna hyperplázia žliazok, Benígna hyperplázia a mierny chronický nešpecifický zápal. V apexe zachytené ložisko atypical small acinar proliferation (ASAP). Bez malignity. MKCH N40 MKCH N41,1 ----------------- Prosím o Váš názor, ako postupovať ďalej v liečbe. Ďakujem veľmi pekne za odborné stanovisko/pomoc. S pozdravom Ing. Miroslav P.
Dobrý večer, karcinóm prostaty nebol v biopsii potvrdený. V apexe bolo zachytené ložisko ASAP, preto je indikovaná rebiopsia 6 mesiacov od predchádzajúcej biopsie. ASAP podstatne zvyšuje riziko prítomnosti karcinómu prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, chcel by som Vás poprosiť o Váš názor na moju liečbu, ktorú vykonáva urológia v bratislavskej Petržalke na Antolskej. V apríli 2016 mi diagnostikovali nádor v močovom mechúri, v máji 2016 mi vykonali TUR močového mechúra, následná histológia potvrdila záver , že je to „low grade neinvazívny uroteliálny karcinóm močového mechúra“. Hneď pri prvom zákroku došlo k poškodeniu steny močového mechúra a jej slabému zatečeniu, našťastie sa rana na močovom mechúri zrástla sama. K samotnému dočisteniu mechúra došlo v júni 2016. V októbri 2016 mi vykonali kontrolnú TUR, pri ktorej mi odstránili karcinóm vo veľkosti asi 0,5 cm. Vo februári 2017 mi znova vykonali kontrolnú TUR, pri ktorej mi znova prepichli močový mechúr. Ale na to sa prišlo až po niekoľkých hodinách po operácii, CT ukázalo, že je zatečená brušná dutina. Ihneď mi vykonali laparotómiu, kde zašili močový mechúr zvonka a bola vykonaná toaleta dutiny brušnej. V marci 2017 mi majú vykonať dočistenie močového mechúra. Pán profesor, mňa by zaujímalo, či je obvyklé mať dvakrát prepichnutý mechúr v krátkom období, či je správny postup pri danej diagnóze. Ešte musím dodať, že po každej TUR mi naplnili mechúr asi na hodinu tekutou chemoterapiou. Napriek tomu sa karcinóm stále vracia. Naozaj je jedinou liečbou každých pár mesiacov vykonať TUR ? Ďakujem za Váš vzácny čas a ostávam s pozdravom Richard L.
Dobrý večer, perforácia močového mechúra pri TUR močového mechúra je žiaľ možná komplikácia a ak sa stala 2 krát po sebe je aj raritná. Recidívy nádoru močového mechúra , aj keď bližšie okolnosti nepoznám, bude potrebné ovplyvniť profylakticky podávaním chemoterapie do močového mechúra a nielen jednorázovým podaním po výkone. Karcinóm močového mechúra vyžaduje starostlivé sledovanie cystoskopickými kontrolami. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň Prosím o Váš názor na diagnózu môjho otca. Má 70 rokov, Pred Vianocami mal problémy s močením. Po vyšetrení prostaty a krvi mu oznámili že má rakovinu prostaty. Opíšem Vám nález z 16.2.2017, lebo neviem vyjadriť situáciu slovami.: Prostata zväčšená – 52x56x58mm+zhrubnutý pravý sem. vačok, dorzálne tesne nalieha na rektum, pac. mal v tom čase aj prostatitídu, inak podľa urolog. Správy popisovaný ako nízke riziko- T1cN0M0, stp, biopsii, inic.PSA 6,68, acin adenoCa Gleason 3. Vzhľadom na nedodiagnostikovanie lokálneho rozsahu och. Sme doplnili ešte MRI panvy 14.2.2017. : viaceré fokálne TU lézie centrálnej a periférnej zóny prostaty s infiltráciou pravého semenného vačku a naliehaním na ventrálnu stenu rekta. Dg. C61 Ca prostaty po biopsii – cT3b N0 M0 – veľmi vysoké riziko Odporúčania: vzhľadom na potvrdenie T3b štádia ochorenia aj podľa MRI vyšetrenia, odp. Začať neoadjuv. Hormonálnu liečbu, následne radikálna rádioterapia. Pac. Preto odosielam na onko-urolog.ambulanciu za účelom naplánovania HORT. A tam odporúčili liečbu: pacient začne užívať Flutasin 3x1 tbl.- predpis 1 bal., predpis Leuprorelinu 5 mg. Kontrola 8.3.2017 podať Leuprorelin. Prosím Vás, vraj po podaní toho Leuprorelinu nie je možná operácia? Je potrebné čím skôr podstúpiť operáciu? Srdečná vďaka za odpoveď
Dobrý večer, vo Vašom opise priebehu ochorenia sú diskrepancie. Píšete, že biopticky bol potvrdený karcinóm prostaty nízkeho rizika. Následne píšete, že mal urobenú MR prostaty a zmenenú klasifikáciu na cT3bN0M0. Na základe MR vyšetrenia takáto klasifikácia nie je možná. Ak platí prvá klasifikácia stačí aktívne sledovanie, ak podľa MR vyšetrenia sa zdá, že je nález iný, treba biopsiu opakovať. Iba na základe opakovanej biopsie by ste mohli klasifikáciu ochorenia podľa prvej biopsie zmeniť. Inak je liečba iba na základe MR nesprávna. S pozdravom, J. Kliment

Pekný deň Vám prajem pán profesor. Touto cestou sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať a vyjadriť Vám moju nesmiernu vďačnosť za Vašu pomoc a za usmerňovanie posupu po diagnostikovaní mojej choroby-rakoviny prostaty v pokročilom štádiu vývoja. Vďaka Vám som absolvoval podrobnú diagnostiku na PET/CT, čo umožnilo Doc.MUDr. Dubinskému v Košiciach vybrať najvhodnejšiu metódu liečenia a namiesto pôvodne uvažovanej rádioterapie mi nasadil chemoterapiu docetaxelom. Tento týždeň, po vybratí predpísaných 6 dávok docetaxelu, som opätovne absolvoval vyšetrenie PET/CT, s týmto záverom "PET/CT nález zobrazuje dobrý efekt liečby,t.č. bez jednoznačných hypermetabolických ložísk, ktoré by svedčili o prítomnosti variabilného nádorového tkaniva". Pán profesor ešte raz Vám z celého srdca ďakujem.
Dobrý večer, som rád , že sa liečbou dosiahol dobrý efekt. Želám Vám všetko najlepšie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Môjmu otcovi robili TUR a odobrane tkanivo dali na histologiu. Ja uz viem zly zaver, moj otec este nie. Ako kazdy, on obzvlast, to bude niest velmi zle. ako dcera pracujuca v zdravotnictve, ale nie ako lekar, mu chcem zistit co najviac informacii este predtym ako mu to v utorok oznamia. Velmi pekne uctivo Vas chcem poprosit o Vas nazor na jeho stav a moznost lieby. DAKUJEM. Zo spravy z histologie: Mikroskopicky nalez: 1-K(!):p63, P504S, 2-K(II):p63, P504S, 3-K(III):p63, P504S, 4-K(IV):p63, P504S, 5-K(V):p63, P504S 1.-5. Fragmenty prostatickeho parenchymu s disperznymi loziskami acinarneho adenokarcinomu s Gleasonovym skore 6 (3+3). Nadorove tkanivo postihuje cca 25% rozsahu parenchymu. Zaver:adenokarcinom prostaty, Gleason score 6 (3+3), TUR-P material. T-C61, M-8140/3
Dobrý večer, ak nebol pred TUR prostaty karcinóm známy a diagnostikoval sa v tkanive odstránenom transuretrálnou resekciou, tak ide o štádium T1b, pričom Gleasonovo skóre je priaznivé 6 (3+3 ), asi nie je známa hodnota PSA. Liečba pri tpmto štádiu ochorenia je indikovaná buď radikálnou prostatektómiou alebo ožairením. Všetko však závisí od veku a celkového zdravotného stavu. Ak by nespĺňal kritériá pre spomenuté postupy do úvahy tiež prichádza sledovanie, bez aktívnej liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer, preposielam aj predošlú otázku s Vašou odpoveďou, máme už aj biopsiu, ľavý lalok a pravý lalok prostaty.Makroskopický popis A: zaslané 3 nitkovité valčeky belavého tkaniva priemernej dlžky cca 4 mm (3K). B: zaslané 2 nitkovité valčeky belavého tkaniva priemernej dlžky cca 3 mm (2K) Makroskopický popis A: Acinárny adenokarcinóm prostaty, Gleason score 7(3+4),grade group 2(WHO), perineurálna nádorová invázia nezachytená, bez intravaskulárnej nádorovej propagácie, celková mikroskopická dĺžka valčekov tkaniva prostaty je 19 mm, celková lineárna dĺžka nádorovej infiltrácie je 7,5 mm, malígna nádorová infiltrácia predstavuje 39% objemu valčekov z ľavej strany, bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva /vesicula seminalis (extraprostatickej extenzie). B: Acinárny adenokarcinóm prostaty, Gleason score 7(4+3), grade group 3(WHO), perineurálna nádorová invázia nezachytená, bez intravaskulárnej nádorovej propagácie, celková mikroskopická dlžka valčekov tkaniva prostaty je 14 mm, celková lineárna dlžka nádorovej infiltrácie je 5 mm, malígna nádorová infiltrácia predstavuje 36% objemu valčekov z pravej strany, bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva/vesicula seminalis(extraprostatickej extenzie). pTNM pT1c, Grading 3. Scintigrafia kostí: I fáza arteriálna: (PA:LS oblasť)hranične zvýšená, II fza venózna: zvýšená, III fáza kostná: po i.v. podaní osteotropného rádiofarmaka na celotelových záznamoch došlo v difúznej forme k zvýšenej kumulácii rádioaktivity v nosových kostiach, sterne, vrátane sternoklavikulárnych spojení, Th,L stavcoch SI spojeniach, talokrurálnych spojeniach- o niečo výraznejšie vľavo.V uvedenom teréne je zvýšená kumulácia v sánke, drobnoložisková kumulácia v ramenách, diskrétne drobné ložisko na ľavom okraji stavca cca C3-C4 v.s.osteofyt, drobné ložisko v ľavom kolene-distálny koniec femuru. Vedľajší nález- retencia rádiofarmaka v dutom systéme oboch obličiek- výrazne vpravo-pretrvávajúca aj pri zmene polohy tela. Záver: Pozitivita I.a II. fázy vyšetrenia pri Ca prostaty novodiagnostikovanom. Aktuálny osteoscan bez jednoznačných MTS v skelete. Degeneratívne zmeny v axiálnom skelete a veľkých kĺboch s max.v ramenách, ľavom kolene, drobné ložisko na ľavom okraji cca C3-C4 v.s.osteofyt. Zvýšená kumulácia v oblasti sánky v.s. dentálneho pôvodu. Predošlá otázka s odpoveďou: Dobrý deň pán profesor,píšem ohľadom svojho otca, má 65 rokov, PSA v októbri 2015 mal 3,13, v septembri 2016 ho mal 4,47, v decembri 2016 ho mal 6,35, mal nasadené ATB, ktoré bral mesiac, potom sa zopakovalo PSA, ktoré bolo 5,39, následne mal realizované MR prostaty a malej panvy: Prostata zväčšená dosahuje 39,4x48,3x24,8 mm, ľahko komprimuje spodnú stenu močového mechúra, s ložiskovou reštrikciou difúzie vľavo dorzo- bazálne v periférnej zóne o veľkosti 13,7x12,8 mm.CD bez známok voľnej kolekcie tekutiny. Malopánvové LU bez patologického zväčšenia.Semenné vačky bez patologických Si zmien. Záver nález svedčí pre ložiskovú léziu so známkami reštrikcie difúzie v štruktúre zväčšenej prostaty veľmi podozrivú z neo povahy.Chcela by som poprosiť o váš názor, aký by bol ďalší postup. Vopred ďakujem. Dobrý večer, indikovaná je biopsia prostaty. Podľa výsledku sa potom určí ďalší postup v liečbe. S pozdravom, J. Kliment
Dobrý večer, biopsia prostaty potvrdila karcinóm, ktorý je lokalizovaný na prostatu, neprerastá podľa MR do okolia prostaty a nie sú potvrdené metastázy. Pri uvedených nálezoch odporúčam radikálnu prostatektómiu, ak je v dobrý celkový zdravotný stav. S pozdravom, J. Kliment

Mám 65 rokov, bez problémové močenie od roku 2009 mám zvýšené PSA a to 4,8.,5,8.,6,9., v roku 2010 prvá biopsia prostaty s výsledkom bez atypíi v roku 2011 PSA 5,8.,6,0 a druhá biopsia s výsledkom bez atypií v roku 2012 PSA 6,7.,7,12.,7,9 a tretia biopsia s výsledkom bez atypií lieky od 2.2014 Duadart,PSA klesne na 5,4., 4,5.,4,3.,4,6.,5,9 a 13.5.2016 štvrtá biopsia s výsledkom bez atypií a ďalej bez liekov,21.9.2016 PSA 12,6 dna 29.9.2016 magneticka rezonancia so záverom: obojstranne v TZ prostaty nález patol. Si zmien charakteru fokus PI RADS 5 vpravo, PI Rads 4 vľavo dna 18.1. 2017 saturačná biopsia so zaverom:z 20 vzoriek 2 ks nadorové infiltráty dlžky do 0,5 mm Gleason 3+3 bez známok rastovej fúzie, vo dvoch vzorkách sú synchronne zachytené fokusy kribriformnej high grade PIN. MKCH=C61, M snomed 1= M-8140/3, pTNM=Tlc, Grading= 1 Pán Prof.Mudr. Klinent CSc., prosím o Váš názor na riešenie môjho zdravotného problému. Je možná len čiastočná alebo nutná celá radikálna prostatektomia alebo je vhodnejšia robotická operácia či iná liečba? Obdivujem Vaše lekárske znalosti a želám Vám veľa zdravia a úspechov v ďalšom živote.
Dobrý večer, nakoniec biopsia potvrdila v dvoch vzorkách karcinóm prostaty pri hodnote PSA 12,6ng/ml a pri pozitívnom náleze na MR . Vzhľadom na narastajúc hodnotu PSA, ktorá potvrdzuje aktivitu ochorenia odporúčam radikálnu prostatektómiu. Alternatívou môže byť rádioterapia, prípadne brachyterapia, ale prednosť má odstránenie prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor môjmu otcovi bola robena 28.10 2016 robena biopsia prostaty,vysledok-hist.acinarny prostaticky adenoca laveho laloka,Gr.III,GS6(3+3),v1 vzorke aj GS 7(3+4),PNI+,pravy lalok negativny,HTod 11/2016-Firmagon,Binabic.Objektivne:MRI vys.MPzo dna 23.01.2017-ca prostaty,bez jednoznacnych prejavov periprostat.infiltracie a LAP,gamagrafia skeletu05.01.2017-loziska zvysenej kostnej prestavby charakteru mts v skelete t.č.nenachadzame a este chcem uviest PSA 11.2 ng/ml..5,6ng/ml(09/16)Dnes na vysetreni vBA navrhnute oziarenie prostaty v dlzke 6-8 tyzdnov,chcem sa opytat ci by nebola vhodna operacia. Velmi pekne dakujem za zhovievavost a odpoved
Dobrý večer, u Vášho otca ide o lokalizované ochorenie, nepoznám však jeho vek ani celkový zdravotný stav. Ak by požadované kritériá na operáciu spĺňal, potom by bola operácia vhodná a dal by som jej prednosť.. Druhá možnosť je už navrhnutá rádioterapia v kombinácii s hormonálnou liečbou, účinnosť tejto liečby je niečo nižšia. S pozdravom, J. Kliment

Vážený p. profesor, prosím Vás o konzultáciu k môjmu prípadu karcinomu prostaty. V decembri 2010 som absolvoval RP u prof. Valanského vo FN v Košiciach, bez následnej inkontinencie.PSA pred operáciou 6,5, pT2bpN0M0, R1, GS 7b(4+3). Po štyroch rokoch postupne PSA recidíva na hodnotu 0,52 ng/ml. pri tejto hodnote som bol v NOÚ v Bratislave na cholínovú PET, negatívna. Môj urológ MUDr. H. Schneider odporúčal rádioterapiu. Naordinoval mi ju prof, Pavol Dubinský, primár košickej radiačnej onkológie. Liečbu som ukončil v júli 2015 - v c.e. 52,7 Gy v 16 frakciách. Súčasne krátkodobá ADT - degarelixom. Dvakrát za sebou v prieberu roka som mal PSA 0,07, ale pri odbere v auguste 2016 to bolo už 0,16 a 3. februára 2017 už 0,36. Moja otázka - nie je takýto vývoj nebezpečný, keďže som aj po operácii nádoru aj po rádioterapii. Čo by ste odporúčali? Dá sa tento progresívny vývoj PSA nejako zastaviť, stabilizovať? Aká je moja prognóza? Netreba už teraz nasadiť nejakú liečbu? S pozdravom pacient Andrej S
Dobrý večer, absolvovali ste potrebnú adjuvantnú liečbu degarelixom a externou rádioterapiou. Napriek tomu, opäť stúpa hodnota PSA. Zatiaľ by som iba v polročných intervaloch sledoval hodnoty PSA a s odstupom času sa prípadne rozhodne ako upraviť liečbu. T.č. by som liečbu neidikoval. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pan profesor, obraciam sa na Vás s prosbou o Váš názor a ako postupovať. Môj manžel rok nar. 1955 je po brachyterapii prostaty - jún 2015 + hormonalna liečba - poslená 3-mesačná injekcia podaná februar 2016. Odbery pri PSA a testosterone boli počas brania liečby pod 0,07... Prosím deje sa niečo keď 3.2.2017 mal PSA 2,34 a testosteron 18. Amb.urolog mu doporučil znova započať hormonalnu liečbu -názor druhého urológa je že nie je treba. Aký je Váš názor? Prečo sa mu znova začalo dvíhať PSA. On i pred biopsiou mal 1,3 1,9, 2,5, 1,7 atď. Teda najviac 2,5 a prostatu v norme a hladkú. Na biopsiu šiel len pre kolísajúce hodnoty PSA. Opíšem Vám Vysledok histologického vyšetrenia pred brachyterapiou. 1.Punkcie z laveho laloka prostaty -Hyperplastické zmeny žliazok, bez známok malignity. 2.Punkcie praveho laloka prostaty -Invazívny acinárny adenokarcinom prostaty,Gleskon grade 3 M-8550/3, T-C61.9, Gleason skore6, pTNM-pT2a Nx Mx, STAGE I. Z 5 vzoriek pr.laloku pozítevne 4, miera infiltracie pružku s najväčším množstvom tumoru 7mm/10mm,70%, blokk č.9 Invazia do: Periprostatického tuku nezastihnutá semenných vačkov nezastihnuta lymfatických kapilar nezastihnutá perineuralne a intraneuralne šírenie tumoru zastihnuté- prosím tento nález nie je nebezpečný? / slovo zastihnutý neviem do akej miery je nebezpečné alebo či to má vplyv na PSA / Pán profesor možno som Vám to dobre nenapísala , nakoľko nie som lekár a som vystrašená či sa niečo zlé nedeje , tak mi prosím prepáčte a prajem pekný deň Jana G.
Dobrý večer, vzostup PSA po ukončení brachyterapie a hormonálnej liečbe svedčí pre progresiu ochorenia. Treba však opakovať vyšetrenie PSA, aby sa zvýšená hodnota z februára skutočne potvrdila. Ak sa potvrdí , potom je potrebné kompletné reštádiovanie, teda komplex vyšetrení na zistenie rozsahu ochorenia. Až na základe týchto vyšetrení treba sa rozhodnúť o liečbe. Hormonálna liečba teraz nie je indikovaná. S pozdravom, J. Kliment

Dobry vecer pan profesor,chcela by som sa opytat,moj otec ma 72 rokov a pri vysetreni mocu,mu boli zistene tieto vysledky mal zvysene dusitany;leukocyty;a hlavne bakterie velmi vysoko a to 7000 co prevysuje hranicu,ktoru by mal mat a okrem toho ma krv v moci +1 a ma aj bolesti krizov,ktore mu prechadzaju do nohy,nevieme,co mozu znamenat tak vysoke hodnoty bakterii a ci maju bolesti nohy nieco s tym spolocne.Dakujem za odpoved.
Dobrý večer, je potrebné kompletné urologické vyšetrenie. Neváhajte a navštívte svojho urológa. S pozdravom, J. Kliment

Váženy pán profesor,absolvoval som biopsiu prostaty pre zväčšeenie prostaty cca 80ml a pre hodnoty PHI..Pri vyšetrení bolo: S-PSA 3,5 ng/ml , FPSA/tPSA ratio 25,43%, voľný PSA 0,89ng/ml,S-p2PSA 13,50 pg/ml, Prostata Health Index 43,03.Výsledky bioptického vyšetrenia: Pravý lalok :č.l.vzorka prostaty s atrofickými zmenami,č.2.vzorka prostaty s ložiskami bazocelulárnej hyperplázie aj prechodnobunkovej metaplázie a riedkymi chronickými zápalovými infiltrátmi,č.3. vzorka prostaty s atrofickým úsekom . riedkymi chronickými zápalovými infiltrátmi a ložiskami bazocelulárnej hyperplázie, č.4. vzorka prostaty so známkami miernej NS chronickej prostatitídy, okrskami prechodnobunkovej metaplázie/GATA3+,PSA-,AMACR-,CK34beta E12+/a bazocelulárnej hyperplázie so zvyšenou proliferačnou frakciou/Ki67/ č.5:vzorka s obdobnými proliferatívnymi zmenami ako v o vzorke č.4., ľavý lalok: č.6: vzorka prostaty s prevahou atrofie a riedkymi chronickými zápalovými infiltrátmi č.7.:vzorka prostaty s okrskom bazicelulárnej hyperplázie č.8.: vzorka prostaty so známkami NS chronickej prostatitídy s bazolelulárnou hyperpláziou, č.9.:vzorka prostaty s riedkymi chron. zápalovými infiltrátmi a ložiskami bazocelulárnej hyperplázie, č.10: ako vzorka č.9.Chcem sa Vás , pán profesor, opýtať, či pre okrsky metaplazie v pravom laloku budem musieť znovu absolvovať biopsiu prostaty, či stačí len sledovať hodnoty PSA,vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, výsledok histologického vyšetrenia odobratých bioptických vzoriek nevyžaduje opakovanie biopsie. Treba iba sledovať hodnoty PSA v polročných intervaloch. Nález je pre Vás veľmi priaznivý. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,píšem ohľadom svojho otca, má 65 rokov, PSA v októbri 2015 mal 3,13, v septembri 2016 ho mal 4,47, v decembri 2016 ho mal 6,35, mal nasadené ATB, ktoré bral mesiac, potom sa zopakovalo PSA, ktoré bolo 5,39, následne mal realizované MR prostaty a malej panvy: Prostata zväčšená dosahuje 39,4x48,3x24,8 mm, ľahko komprimuje spodnú stenu močového mechúra, s ložiskovou reštrikciou difúzie vľavo dorzo- bazálne v periférnej zóne o veľkosti 13,7x12,8 mm.CD bez známok voľnej kolekcie tekutiny. Malopánvové LU bez patologického zväčšenia.Semenné vačky bez patologických Si zmien. Záver nález svedčí pre ložiskovú léziu so známkami reštrikcie difúzie v štruktúre zväčšenej prostaty veľmi podozrivú z neo povahy.Chcela by som poprosiť o váš názor, aký by bol ďalší postup. Vopred ďakujem.
Dobrý večer, indikovaná je biopsia prostaty. Podľa výsledku sa potom určí ďalší postup v liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, rada by som sa spýtala, môj otec -56 rokov, má karcinóm prostaty - (zistený v novembri 2016 ) - Invazívny acinárny prostatický adenokarcinóm (potvrdený vo všetkých punktátoch z oboch lalokov prostaty). Gleasonovo skóre 5+4=9, grade group 5.Pn 1. Dg: Ca prostatae pT 3-4 NX MX. PSA v sére : 224.89 ug/I Prosím o približnú prognózu. Môžeme očakávať vyliečenie ?Dakujem, Dagmar
Dobrý večer, ide o pokročilé ochorenie s nepriaznivým Gleasonovým skóre a zrejme aj s metastázami v kostiach, i keď nález zo scintigrafie skeletu neuvádzate. Liečba by mala zahrnovať primárne hormonálnu liečbu spolu aj s chemoterapiou docetaxelom, vit.D a kalcium, kys. zoledronovú alebo xgevu _ ak sa potvrdia kostné metastázy. Ochorenie je pokročilé, nedá sa vyliečiť, ale liečba môže byť prechodne počas aj niekoľkých rokov úspešná. Výhliadky do budúcnosti sa dajú opdhadnúť podľa odpovede na liečbu v prvých týždňoch resp. mesiacoch aplikovanej liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán professor, môjmu otcovi 71 r. diagnostikoval jeho urológ v decembri 2016 rakovinu prostaty. Kreatinin: 147 umol/sl, PSA viac ako 154 ng/ml. Výsledky biopsie boli: vo všetkých valčekoch prítomný acinárny adenokarcinóm prostaty, Gleason score 7 (3+4) grade group 2, perineurálna nádor. invázia prítomná, bez evidentnej extraprostatic. nador. Extenzie. MR: CA prostaty stage T3 A, N1, MX, infiltrácia zona periferica oboch lalokov, centralnej zony viac v ľavo, diskretna fokalna periprostaticka infiltracia paramedialne posteriorne vľavo bez jednoznacnej infiltracie steny rekta. Sekundarna LU-pathia v skupine inter. Iliickych bilat. Vyrazne vlavo, v skupine spoloc. illickych bilat. v skupine inferiornych retroperitonealnych. Scintigraficky nalez je obrazom solitarneho patologickeho loziska vysokej kostnej prestavby v stavci L2/3, character ossealnej mts degenerativnych zmien spondylartrotickeho a arttotickeho charakteru v ostatnom zobrazenom skelete Prosím, akú liečbu by ste doporučovali. Otec berie Ftutasin 90 3x1 a jednorazovo Leuprorelim. Ďakujem velmi pekne za odpoved.
Dobrý večer, ide o pokročilé ochorenie s postihnutím aj lymfatických uzlín a aj s metastázou ( nie je mi jasné či jednou alebo viacerými). Základná liečba je správna,treba pridať kalcium s vitamínom D, kys. zoledrónovú alebo xgevu. S popzdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, veľká vďaka za Vaše odborné posúdenie našich problémov. 28.11.2016 roboticky asistovaná prostatektomia Po operácii okrem inkontinencie a erekcie žiadne problémy nemám. Predmet vyšetrenia : prostata a semenné vačky Klinická diagnóza : C61 PSA 6,0, Gleason 7/4+3 10/1+ ľavý lalok Dg C 61, Makroopis : Exc. 29.11.2016 o 12:40 R Prostata veľkosti: 4,6 x 4,0 x 3,8 cm s vezikulami v rozsahu 2,0 x 3,3 cm a veľkým modrým stehom zrejme v pravom apexe. Záver : 97806-07,08-18,19-21/16 Vesiculae seminales vľavo v mieste odstupu sú bez známok nádorového rastu. Kompletne spracovaný ľavý lalok prostaty s ložiskovým miernym chronickým zápalom, výskytom PIN 1 až 3 atypií epitelu žliazok a rozsiahlymi úsekmi ( báza periférne i centrálne, stredová časť periférne i centrálne a v apexe ) invazívneho rastu nízko diferencovaného ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinómu bez nekróz s imunoprofilom CK18+, PSA+, chromograninA disperzne+, AMACR slabo+, MUC2- a p63- s proliferačným indexom Ki67 15-20% a známkami perineurálnej propagácie. Rozsah infiltrácie tumorom je cca 50%, CK34 negativitu nádorových štruktúr dokazujeme v 3 zhotovených preparátoch. V stredovej časti sa tumor miestami šíri extrakapsulárne a tu i ojedinele zasahuje do okrajov resekátu. Prostatická uretra je bez známok nádorového rastu. Okrajové rezy apexom sú intaktné. 97822-23,24-34,35-37/16 Vesiculae seminales vpravo v mieste odstupu sú bez známok nádorového rastu. Kompletne spracovaný pravý lalok prostaty s ložiskovým miernym chronickým zápalom, výskytom PIN 1 až 3 atypií epitelu žliazok a ojedinelými úsekmi ( stredová časť centrálne ) invazívneho rastu nízko diferencovaného ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinómu bez nekróz so známkami perineurálnej propagácie. Rozsah infiltrácie tumorom je do 5%. Extrkapsulárne šírenie tumoru ani jeho zasahovanie do okrajov resekátu nepozorujeme. Prostatická uretra je bez známok nádorového rastu. Okrajové rezy apexom sú intaktné. Zhrnutie : Nízko diferencovaný ( grade III, Gleason 8 /4+4/ ) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty s ľavostranným extrakapsulárnym šírením zasahujúci do okraja resekátu ( stredová časť vľavo ). pT3a, pNX, pMX Výsledky PSA <0.01 Vďaka za posúdenie stavu a Vaše stanovisko ako dalej. S úctou PP
Dobrý večer, histologické vyšetrenie odstránenej prostaty potvrdilo vysokorizikový karcinóm prostaty prerastajúci cez kapsulu a s pozitivitou okraja. Hodnota vyšetrenia PSA po operácii bola priaznivá. Odporúčam kontrolu PSA po 3 mesiacoch od operácie, ak hodnota PSA bude mať stúpajúci trend odp. doplňujúcu rádioterapiu vzhľadom na riziko možnej progresie ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem Vás poprosiť o zhodnotenie manželových výsledkov z biopsie prostaty zo dňa 2.1.2017. 10 vzoriek - 1 až 5 - bez cytologických, architektonických aj imunohistochemických znakov malignity, 6. - v punktáte z prostaty ložiská HG PIN, 7. - nález ako 1., 8.- ložiská HG PIN a ložisko atypickej adenózy (ASAP), 9. - nález ako 6., 10. - nález ako 1. Zhodnotenie : 1.-5. : Punktáty z pravého laloka prostaty bez znakov malignity 6.-10. : V punktátoch z ľavého laloka prostaty ložiská HG PIN a ložisko ASAP. Užíva Alfuzosin Sandoz, povedali že je všetko OK a kontrola o pol roka. Je to naozaj tak, alebo by sa mala nasadiť iná liečba? Ďakujem veľmi pekne za odbornú pomoc.Z
Dobrý deň, nález z biopsie nepotvrdil nádor. Zmeny, ktoré boli popísané HG PIN ale najmä ASAP predstavujú riziko prte možný vývin karcinómu v budúcnosti. Bude potrebné opakovať biopsiu o 6-12 mesiacov. Terajšia liečba je správna. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, pan profesor Posielam Vam vysledok biopsie mojho 67 rocneho otca. na biopsiu bol poslany po zvyseni hodnot PSA na 16,530ng/ml, fPSA 2,520 a f PSA/tPSA 15,3 Na urolog.amb. je sledovani od roku 2001,je po nefrektomii vlavo pre tumor.Posledne dva roky sa liecil aj na zvacsenu prostatu, hodnoty PSA sa pohybovali +/-4ng/ml. Lekari mu odporucaju radioterapiu(zacina 18.1.2017)Chcem Vas poprosit o Vas nazor, ci by predsa nebola lepsia operacia, ako mu pred biopsiou spominali. dakujem velmi pekne D. obj. : Biopsia: BL6/j_0723 Predrmet vysetrenia : Punktdtzprostaty 5+5. Zbver : A (P1) - tkanivo prostaty s rnierne hyperplastickfmi zliazkami. v str6me sr1 ]oziskov6 denzn5 lymfocyt6rne infiltr5ty tvoren6 popul6ciou monot6nnych marlich llmfocytov, tieto sri pri imunohistochemickom wy5etreni cD20+, cD5+ a cD23+, 6o zodpoved6 infiltracii prostaty Etruktirrami klinicky zn6meho a nami veri-fikovan6ho malobunkov6ho B-NHL tl/pu B-CLL,/SLL. B (P2) - drto. C (P3) - dtto. D (p4) - dtto. E (P5) - tkanivo prostaty s rulerne hlperplastickfrni Lli:azkatni, v ktorlich sri aredly LG-prN. F (x1) -acin6rny adenok arcin6m, Gleasonsk6re6 (3+3), karcin6mtvorld.olotzobjemu vysetren6ho tkaniva' sridasne sri v str6me fok6lne lymfocytSrne infiltr6ty charakteru B-NHt oplsan6ho v bode AG {\2', - n61ez ako v A. zachytenf aj ritrZok slizniee hrub6ho dreva. H ([3) - nfi:[.e_z;..ako v F. r (t4) - n5l"ez ako v F, pridom karcin6m tvorl asi 208 z objemu vy5etren6ho tkaniva. J tts) - acin6rny adenoka rcin6m, Greasonsk6re 6 (3+3), karcin6mtvorlasi 50t zobjemu vySetren5ho tkaniva, zachyten'i aj 6trZok sliznice hrub6ho d-reva. Dg.:C6L ?,}:rt:&rn! n6.dor prostaty Vrod, trornbofilnli stav B- Chron. lpafocystod Leuk6mioa, t.d. bez liedby odPor66anie: dopl-nit cr brucha, rnalej panvy, s vfsl- sa h16sj-t na onkourorog. amb.
Dobrý deň, indikovanú rádioterapiu pokladám za vhodnú liečbu aj vzhľadom na ochorenie, na ktoré už trpí dlhšiu dobu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, najprv sa Vám chcem poďakovať za odpoveď z 23.12.2016, kde mi píšete, že nepoznáte parametre môjho zdravotného stavu, ktoré môžu byť významné pri rozhodovaní. Po dlhom váhaní som sa nakoniec znova rozhodol obrátiť sa na Vás s tým, že upresním môj zdravotný stav a vyšetrenia, ktoré som absolvoval. Moje trápenie začalo 16.augusta tohto roku. Mal som hnačku, tráviace ťažkosti a neskôr aj potiaže s močením, čo nakoniec vyvrcholilo zástavou moču a zavedením PK. Bol som úplne zaskočený, lebo do tohto času som rekreačne športoval/trénoval som -2x týždenne 10km beh, 2x stolný tenis a behával som súťažne polmaratóny/Kondične sa cítim ešte stále dobre, ešte pracujem s určitými obmedzeniami, horšie je to ale s mojou psychikou. 18.08.2016 som sa hlásil u svojho urológa, ktorý mi predpísal Alfuzosin mylan a vysvetlil mi ako sa dá vybrať PK. Objednal ma na 25.08.2016 na 15hod. s tým,že ráno si mám vybrať PK. To som aj urobil, len bohužiaľ zase som sa nedokázal vymočiť. Po obede som prišiel do jeho ambulancie, na otázku ako sa mám, som teda odpovedal nie veľmi dobre lebo sa vlastne znovu neviem vymočiť. Sťažoval som sa na krv a hnis v moči, že pociťujem permanentný tlak zhora s tráviaceho traktu smerom na močový mechúr zozadu. Jeho odpoveď ma šokovala:"Čo ste mi tu prišli čítať básničky?" Prezrel mi ultrazvukom brucho , nasadil PK, predpísal naviac CIPROFLAXACIN SANDOZ 500mg, dodal, že sa to musí operovať, že mám prísť o tri týždne a ukázal mi dvere smerom ku sestričke. Tak som sa trápil zopár dní, kým mi kolega neporadil iného urológa. Takže zmenil som lekára, ale bol som z toho rovnako smutný, pretože mal podobné správanie ako môj doterajší lekár. Prepáčte pán profesor, že to všetko tak podrobne opisujem, chcel som len vyjadriť môj smútok nad tým, že skoro po piatich mesiacoch mám stále rovnaké ťažkosti resp. bolesti a nikto mi nevie pomôcť. Ďalej už uvediem len výpisy z lekárskych správ. a nakoniec sa pokúsim položiť zopár otázok. 13.09.2016 - PSA 6,10, zmena liekov na BISEPTOL a DUTASTERID. 11.10.2016 - prostata cca18,45ml(pri zaz. PK), dopor.:biopsia prostaty, 03.11.2016 - na základe opakovaných návštev u všeobecného lekára s tým, že mám perm. tlak od brušnej dutiny smerom k m. mechúru a k trubici a že po každom hlavnom jedle mám stolicu absolvoval som kolonoskopické vyšetrenie. Záver kolonoskopie:normálny pankologický nález do ceka, vnútorné hemoroidy II.št., 24.11.2016 - TRUS: prostata zv. cca 48-50ml., 15.12.2016 - výsledok histológie : z 10vzoriek boli tri pozitívne na acinárny ademokarcinóm, Gleason grade groups 1, WHO 2014, Gleason score:G(3+3), nádorové štruktúry tvoria cca5% objemu pravý lalok, 2a2% objemu ľavý lalok. Tri mesiace som užíval DUTASTERID CIPLA, ktorý má v príbalovom letáku uvedený nežiadúci účinok, že u citlivých pacientov môže vyvolať rakovinu prostaty. Mohlo sa to stať aj v mojom prípade?, Je možné, že zástava moču u mňa môže byť spôsobená tlakom cez konečník na prostatu, teda nedokonalým trávením a zostatkom nadmernej plynatosti zbytkov potravy? Podotknem len, že pokiaľ sa dokážem dokonale vyprázdniť necítim ani len PK v m. mechúry. Môže spôsobiť trvalé zdravotné následky tak dlho nosený PK a tie permanetné tlaky konečníka na m. mechúr a prostatu. Aký ja Váš názor absolvovať operáciu s takýmto tráviacim problémom? Aké by boli možnosti liečby v mojom prípade na Vašej klinike? Pán profesor ĎAKUJEM VÁM, že som sa mohol vyjadriť, veľmi sa mi uľavilo. Vopred ďakujem za zhovievavosť a odpovede.
Dobrý deň, prečítal som si Váš podrobný opis problémov, ktorými trpíte. Podľa uvedených hodnôt ide u Vás o nízkorizikový karcinóm prostaty v koincidencii s nezhubným zväčšením prostaty, čo je aj príčina zastavenia močenia. Teraz odpovede na Vaše otázky. 1. Dutasterid určite nevyvolal u Vás rakovinu prostaty. Na podrobnejšie vysvetlenie údaja z príbalového letáka nie je tu priestor, ale ubezpečujem Vás, že nie je príčinou Vášho ochorenia. 2. Nie je pravdepodobné, že Vaše zažívacie ťažkosti podporujú zastavenie močenia. Nesúviasia s užívaním liekov? Treba sa poradiť s gastroenterológom.3. Dlhodobo zavedený PK môže spôsobiť problémy s infekciou aj s poškodením sliznice močovej rúry.4. Operácia je u Vás potrebná, nie je dobré dlhodobo existovať s PK, zvlášť, keď ste inak v dobrom zdravotnom stave. Treba však absolvovať gastroenterologické vyšetrenie. 5. Liečba na našej klinike je možná, všetky aspekty liečby predtým treba prediskutovať. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, mám 78 rokov od marca 2013 mám v oboch lalokoch prostaty mikroacinárny adenokarcinóm G-2, Gleason 3+4=7. Od tohoto času som bol liečený Degarelixom. Začiatkom roku 2016 mi prestal učinkovať a rapídne začalo stúpať PSA až na hodnotu 498,60 ng/ml. Následne mi boli zistené metastázy v kostiach a v lymfatických uzlinách. Absolvoval som 10 chemoterapií . Po prvých 7 chemoterapiách mi PSA kleslo na 174,30ng/ml ale následne už bolo PSA rozkolísané stúplo mierne a zas kleslo mierne. Momentálne po 10 chemoterapiách mám PSA 237,60 ng/ml. Aké mám ešte šance na úspešnú liečbu? Obdivujem Vašu ochotu a trpezlivosť venovať sa aj touto formou pacientom. Želám Vám veľa energie pri tejto nezištnej práci a veľa radosti z odoziev úspešne vyliečených. So srdečným pozdravom Viktor
Dobrý večer, sú ďalšie možnosti ako ovplyvniť priebeh ochorenia. Ide o nasledovné preparáty, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť priebeh ochorenia: abiretarón, enzalutamid, cabazitaxel a rádium 223. Ktorý z nich použiť, to musí na základe všetkých informácií o ochorení rozhodnúť lekár, ktorý Vás lieči. Všetky spomenuté lieky preukázali účinnosť predĺžením života a sú u nás dostupné na základe schválenia príslušnou poisťovňou. Prajem Vám veľa šťastia, J. Kliment

Dobry den, pan profesor, v roku 2013 som absolvoval totalnu prostatektomiu a velmi mi pred operáciou pomohla konzultacia u Vas. V utorok 20.12. budem v Martine. Mohol by som sa u Vas zastavit na kratku konzultaciu o moznostiach pooperacnej liecby ? Niekedy po 14.00h. PSA po operacii 0,04, teraz 0,01. Dakujem za pochopenie. S uctou Ing.Ladislav V. Kosice
Dobrý večer, k Vašej informácii som sa dostal, žiaľ, až po uvedenom dátume. Skúsim sa však s Vami skontaktovať. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, mám 66 rokov a pred tromi mesiacmi u mňa nastali odrazu problémy s močením, ktoré vyvrcholili zavedenín permanentného katetra do močového mechúra.Nedávno som absolvoval biopsiu s týmito výsledkami: Z 10 vzoriek boli tri pozitívne na acinárny adenokarcinóm ,Gleason grade group 1 , Gleason score 6 /3+3/, nádorové štruktúry 2,2,5 % objemu. Prosím o názor na nevyhnutnosť operácie alebo použitie rádioterapie.V správe je konštatovaná fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty ,mierna chronická prostatitída a ložiská malo početných prostalitiáz. Vopred ďakujem.
Dobrý večer, obidve možnosti sú aktuálne, vzhľadom na retenciu moču by som skôr uvažoval o chirurgickej liečbe. Nepoznám však ďalšie parametre Vášho zdravotného stavu, ktoré môžu byť významné pri rozhodovaní. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, veľká vďaka za Vaše odborné posúdenie našich problémov. Mal som diagnostikovaný C 61 zhubný nádor prostaty MRI_Pomerne rozsiahle postihnutie ľavého laloka prostaty s pravdepodobne lokálnou infiltráciou kapsuly, no t.č. bez zjavného prerastania extraprostaticky (hraničný nalez ) . Bez intrapelvickej LAP. 28.11.2016 roboticky asistovaná prostatektomia Po operácii okrem inkontinencie žiadne problémy nemám. Výsledky histológie zatiaľ nemám. Moja otázka : V akých intervaloch je potrebná kontrola hodnôt PSA ? Posledné PSA 30.9.2016_9,20 Aký je Váš názor na užívanie : Spasmed 15T a LOXENTIA 40 , odporúčate to? Ďakujem Zdraví P.
Dobrý večer, PSA sa v prvom roku kontroluje v 3 mesačných intervaloch od operácie, potom v polročných intervaloch do 3 rokov. Neskoršie podľa stavu. Dĺžka Intervalov sa môžu meniť podľa dosiahnutých hodnôt prípadne aj od výsledku definitívneho histologického vyšetrenia. Spomínané lieky teraz po operácii nie sú nevyhnutné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pan profesor.prosím vysvetliť čo znamená-adenokarcinom prostaty TxNxMx,st.p.t.TURPv.r.2013,naHL+OA
Dobrý večer, klasifikácia adenokarcinómu prostaty podľa údajov, ktoré ste poslali,nie je určená, preto sa nedá vysvetliť.. Treba vysvetlenie žiadať u urológa, ktorý tieto neúplné údaje poskytol. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Chcem Vás poprosiť o Vašu radu. Mám 67 rokov, som dôchodca, okrem prostaty nemám žiadne zdravotné problémy, denne fyzicky pracujem. Od roku 2002 som sledovaný v urologickej ambulancii kvôli zvyšujúcej sa hodnote PSA. Tá bola v roku 2002- 1,1; 2006- 2,2; 2010 až 2014- od 4,1 do 5,5; 2014-6,2; 2015- 6,7;v januári 2016 6,2.V júni tohto roka bola hodnota PSA 9,43. Dovtedy som užíval Fokusin, Penester, od júla bola liečba zmenená na Urorec, Dutasterid (od 4.10. Dutamed), Zabcare. V roku 2013 a 2015 bola realizovaná biopsia so záverom chronická prostatitída a hyperplázia prostaty. 28.11.2016 bola opäť urobená biopsia s týmto výsledkom: Diagnostický záver: C61. Zhubný nádor prostaty N40. Hyperplázia prostaty (predstojnice) N41.1 Chronická prostatitída N31.0 Nestabilný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde 28.11.2016 14:27 Biopsia: B16/030464 Predmet vyšetrenia: Biopsia prostaty, PSA 7, 167,P-Pravý lalok 5x vzorka, Ľ-Ľavý lalok 5x vzorka Dg: N41.1 vedľajšie: N40. , N31.0 Makroopis: I. Zaslané valčeky: I.Pravý lalok 1- 16 mm; 2- 14 mm; 3- 15 mm; 4- 10 mm; 5- 14 mm II.Ľavý lalok 6- 12 mm; 7- 14 mm; 8- 14 mm; 9- 12 mm; 10- 10 mm Záver: I. 1-5 Pravý lalok 1 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 16 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 2 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 14 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty - chronická NS prostatitída Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 3 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 15 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty - chronická NS prostatitída Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 4 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 10 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty - chronická NS prostatitída Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 5 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 14 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. II. 6-10 Ľavý lalok 6 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 12 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty - chronická NS prostatitída Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 7 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 14 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty - ťažká chronická NS prostatitída Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 8 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 14 mm - carcinoma prostatae - acinárny adenokarcinóm - Gleason grade 4 - Gleason score: 8 (4+4) - nádorové štruktúry tvoria cca 20% objemu zaslaného valčeka 9 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 12 mm - carcinoma prostatae - acinárny adenokarcinóm - Gleason grade 4 - Gleason score: 8 (4+4) - nádorové štruktúry tvoria cca 100% objemu zaslaného valčeka 10 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček veľkosti cca 10 mm - fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. Ľavý lalok spoločne: - carcinoma prostatae - acinárny adenokarcinóm - Gleason grade groups 4 (WHO 2014) - Gleason score: 8 (4+4) - nádorové štruktúry tvoria cca 60% objemu zaslaných valčekov Záver: Karcinóm prostaty Gleason grade 4, Gleason score 8 (4+4) pri PSA 7,167 (max. 9,431), BPH, Chronická prostatitída. Odp.: pacient poučený o diagnóze a štádiu ochorenia, o možnostiach liečby chirurgickej- radikálnej prostatektómii klasickej alebo laparoskopickej robotickej alebo konzervatívnej- externejRAT alebo brachyRAT. Rozmyslí si a bude objednaný na liečbu. Bol by som Vám vďačný za Vašu odbornú pomoc pri výbere vhodného druhu liečby. Ďakujem. S pozdravom Martin
Dobrý večer, chirurgická liečba vo vašom prípade má prednosť pred kombinovanou liečbou rádioterapiou a hormonálnou liečbou. Chirurgické metódy majú rovnaké výsledky preto voľba závisí na Vašom rozhodnutí. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, manzel by rad prisiel k Vam na vysetrenie. Ma dlhorocne problemi s mocovym cestami, ale zatial nam nikto nevie poradit co s tym. Viete nam povedat ci je to mozne, a ak ano, kedy? Dakujem
Dobrý večer, je to možné. Ozvite sa na t.č. 043 4203444.

Vazeny pan profesor, Rad by som vas poziadal o vas kratky nazor na vysledok mojho MT-prostaty. Je mozny stav, ze len treba neustale skusat biopsiou najst ten 3mm usek? dakujem pekne. MR – Prostata nalez: Prostata vcelku mierne zvacsena, v TRA rovine a rozmermi do 54x40mm (LLxAP), s chaotickou centralnou prestavbou s uzlami. Dobre ohranicenie centralnej a perifernej zony, pricom v perifernej zone dorzalne vlavo na hod.c.ruciciek 5 v hornom useku zona s mierne nizsim signalom v T2vo, kde v DVO v nej len drobna areas s hypersignalom vo vysokom b_vazeni a s nizsimi ADC hodnotami, s piemerom do 3mm, s hodnotami priemerne 710 jednotiek. V danej lokalite len naznacene zvysene sytenie v skorej faze. Kapsula prostaty intaktna, okolie tkanivo bez infiltracie. Zvacsena prostata s propagaciou do bazy mocoveho mechura s impresiou, pricom nepozorovat fokalne zhrubnutie steny. Bez LAP. Bez tekutiny v malej panve. V kostnych zobrazenych strukturach osteodestrukcnych zmien v zmysle MTS procesu.
Dobrý večer, uviedli ste iba výsledok MR prostaty, nepoznám ďalšie parametre, preto sa mi nedá jednoznačne odpovedať. Vaša otázka neustále skúšať randomizovanú biopsiu s nádejou nájsť 3mm suspektný útvar je úplne logická a poukazuje na nezmyselnosť takéhoto postupu. Opäť však musím podotknúť, že nepoznám ostatné parametre Vášho stavu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,dovolil som si vás osloviť a požiadať o zhodnotenie môjho zdravotného stavu,3.10.2016 mi zistili že PSA mám 6,82 19.10 2016 PSA 7,01 FPSA/PSA 8.99.Biopsia7.11 2016 zistila:záver patologa-makroopis:1.Ľavý lalok prostaty:1cm,2cm,1.5cm,1,3cm,0,5cm.2.Pravý lalok prostaty:1,6cm1,5cm0,5cm1,5cm,0,5cm.Mikroskopický nález:1.a-benigne prostatické tkanivo.b-acinárny adenokarcinom Gleasson G-3,cca5%,ImunohistochemickýHMW-CK,c-acinárnyadenokarcinom Gleason G-3,20%Imunohistochemicky HMW-CK-p40-AMACR +++,d-benigne prostatické tkanivo,e-acinárny adenokarcinom GleasonG-3,20-30% s miernym crush artefaktom na okraji Imunohisotchemicky HMW-CK,p-40-AMACR+++,f-benígne prostaticke tkanivo. 2.a-acinárny adenokarcinom GleasonG-3,cca15%.ImunohistochemickyHMW-CK,b-acinarny adenokarcinom Gleason G-3,do 15%.Imunohistochemicky-HMW-CK-c-benígne prostatické tkanivo.d-acinárny adenokarcinom Gleaso G-3,cca5%.Imunohoistochemický HMW-CK,e-acinarny adenokarcinom Gleason G-3,cca5% Imunohistochemicky-HMW-CK.Zaver v 3 vzorkách z praveho laloka a v4 z íavého z celkom vyšetrených 10,acinarny adenokrcinom Gleason G-3,skore6/3+3/.Maximálna infiltracia jednej vzorky do 30%.29.11.2016 bolo robené MSCT vyšetrenie brucha a malej panvy v natívnom a postkontrastnom obraze.Prostata mierne zväčšená,prominuje do spodiny MM,s hrudkovitými kalcifikátmi,paramedialne vpravo bazálne ventralne sýtiace sa ložisko postkontrasne veľ.8mm v priemere.Vezikuly symetricke,vezikoseminálne uhly volné.Moč.mechur naplnený,hladkostenný,separovaný.Bez LAP v MP a iguinach.Záver:Mierne zväčšená prostata so sýtiacim sa ložiskom paramedialne vpravo/dľa dokument hist./verifik.Ca prostaty/.Aktualne bez jednoznačne preukázanej intraabdom,retroperiton,intrapelv a inguinalnej LAP.Drobná hypodenzná lézia v hepare v.s drobná cysta.Denzné ložisko osilium vľavo nejednoznačné etiol.Nodulárne zhrubnutie pr.nadobličky v.s adenom.Na zachitenýchpľ skenoch nešpecifické noduly v plúcach bilat.Divertikle sigmy.To je v podstate všetko čo bolo zistené.Prosím pán profesor aku liečbu doporučujete.Veľmi pekne ďakujem.
Dobrý večer, do úvahy prichádzajú dve liečebné možnosti , chirurgické odstránenie prostaty alebo kombinovaná liečba hormonálna s rádioterapiou, resp. niektorou z jej foriem. Neviem viac o Vašom celkovom zdravotnom stave a ani nepoznám vek preto sa treba na definitívnom liečebnom postupe dohovoriť s Vašim lekárom. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, v máji roku 2014 po náraste PSA na 7,15 mi pri biopsii prostaty bolo zistené adenoca prostaty gr.II,gleason 5/2+3/,pravý lalok,podľa MR postih oboch lalokov.19.5.2014 mi bol podaný Leuporin 5mg,následne 1O.11.2014.Súčasne som absolvoval rádioterapiu s ukončením v novembri 2014.Leuporin som dostával ďalej pri štvrťročných kontrolách,naposledy v 05/2015.Na ďalšiu kontrolu som išiel 02/2016 do iného zariadenia.Bol mi predpísaný liek Betmiga pre urgentné močenie po rádioterapii.Na kontroly chodím previdelne,ale vývoj PSA bol nasledovný:11/2014 0,04,05/2015 O,O1,05/2016 0,O79,08/2016 0,312,09/2016 0,309,10/2016 0,458.Ošetrujúci lekár vyslovil obavy nad nárastom PSA s tým,že možno sa nádor znova prebudil.Chcem sa opýtať,či je takýto nárast PSA nebezpečný,či je potrebná znova hormonálna liečba,resp.čo ma asi čaká z hľadiska vývoja choroby.Podotýkam,že po rádioterapii som sa cítil dobre,po kontrole na onkológii po roku od skončenia terapie môj stav zhodnotili ako veľmi dobrý.Po skončení rádioterapie som nemal problémy s erekciou,tie začali neskôr,možno ako dôsledok hormonálnej liečby,pretože po jej skončení sa mi to upravilo.31.10.2016 mi ešte zisťovali S-testosteron,úroveň bola 5,62 ng/ml. Ďakujem za odpoveď a radu,V.
Dobrý večer, po ukončení liečby u Vás postupne stúpa hodnota PSA. Treba zatiaľ pokračovať v sledovaní bez liečby s tým, že prípadná ďalšia liečba sa zváži až pri hodnotách presahujúcich 2,0ng*/ml. S pozdravom, J. Kliment

váž.p.prof. 24.11. som sa pýtala na nutnosť RT a na dĺžku prestávky medzi užívaním lieku bicalutamide, s tým, že výsledky PSA budú 29.11. a tie sú 0,06.Srdečne pozdravujem. Anna
Dobrý večer, odpovedal som na predchádzajúcu otázku a odpoveď platí aj po doplnenom výsledku PSA. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mojmu otcovi(62 rokov, inak v dobrej kondícii) bol cca pred dvomi tyzdnami diagnostikovany Invazívny prostatický adenokarcinóm. Hned nasadený Firmagon(prva davka) a Binabic. Na gamagrafiu skeletu je objednany o tyzden.PSA: 8,33 Výsledok bioptického vyšetrenia: Ľavý lalok: I. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+3=6(prognostic group I.), PnO. Tumor infiltruje 100% vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. II. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+3=6(prognostic gruup I.),Pn0.Tumor infiltruje 80% vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. III.Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+4=7(prognostic group II.) Pn0.Tumor infiltruje 80% vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. Prítomné aj ložiská s kribriformnou morfológiou( CKHMW+, P504S-/+môže ísť o intraduktálne šírenie karcinómu. IV. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+4=7(prognostic group II-) Pn0.Tumor infiltruje 80%vzorky. Imunohistochemicky CKHMW-, P504S+. Prítomné aj ložiská s kribriformnou morfológiou( CKHMW+, P504S-/+môže ísť o intraduktálne šírenie karcinómu. PRavý lalok: V.Atrofický parenchým prostaty bez malignity. Chronická prostatitída.CKHMW+, P504S-. VI. V atrofickom parenchýme zachytená skupinka perineurálne sa šíriacich nádorových žliazok (s cytoloogickými atypiami, CKHMW-,P504S+, Gleason skóre nie je možné stanoviť.Chronická prostatitída. VII. Invazívny prostatický adenokarcinóm, Gleason 3+3=6(prognostic group I.) s perineurálnym šírením, Pn0.CKHMW-,P504S+. Tumor infiltruje asi 15% materiálu. Chronická prostatitída. VIII. Invazívny prostatický adenokarcinóm , Gleason 3+4=7 (prognostic group II.), Pn0. CKHMW-, P504S+.Tumor infiltruje asi 15% materiálu.Chronická prostatitída. Prosím vás o váš názor na liečbu. Ďakujem
Dobrý večer, podľa údajov (výsledky biopsie a PSA), ktoré ste uviedli a vzhľadom na vek a dobrý zdravotný stav je indikovaná radikálna prostatektómia, na druhom mieste možno uvažovať o kombinovanej hormonálnej liečbe s rádioterapiou. Treba samozrejme počkať na výsledok scintigrafie skeletu. S pozdravom, J. Kliment

Váž.pán profesor,môjmu manželovi 71r.s dg.nestabilná angína pectoris, diabetes melitus2,v 2009 diag. zv. prostaty a 2013 PSA mal 3,67. Bol mu predpísaný Tamsolusín. V 12/15prostata viac,ako 60g, PSA 4,88. Podaný E ligard + Bicalutamide. Dg.Adenoca prostaty T2bNOMO, Gleason 7 /4+3/ Gamagrafia skeletu 12.2.16 bez oss,MTS,v MR bez kapsul.a vezik invázie zakrvácanné pravostr.vezik. O8/16 PSA 0,17,príznaky zostali ako predtým, "len" časté močenie.Teraz 16.11. opäť podaný Eligard+90x150mg Bicalutamide. PSA výsledok má byť výsledok 29.11.Prostata z viac ako 60g je 50g. Pre opakujúce sa potiaže od 1983 a od 2005 3x opakované srdcové príhody -vysoký TK užíval okrem tamsolusínu, diaprelu,sioforu:anopyrín, tarku,trombex,sortis,olicard,cavinton,betahistín,helicid. /nitroglycerín/ Keďže každý z liekov mal podiel na TK + od 08/16 zmena stravy:zeleninové šťavy, bez červ.mäsa,...začal TK klesať pod 100/64, čo spôsobovalo závrate,únavu a pod.Prichádzalo k výmene liekov a keďže TK bol stále nízky i k ich vypusteniu. Od augusta užíva:ráno 1/2 anopyrínu+1/2 sioforu;večer 1/2sioforu a TK sa pohybuje 128;135/74;80. Meriame denne 2-3x, z 90 kg schudol na zatiaľ stabilných 75kg, cukor sa upravil ráno 6,1; 6,7; niekedy nad 7. Okrem spomínaného častého močenia nemá potiaže, cíti sa dobre.Prosím, ak je možné na základe týchto informácií o odpoveď:1/ je nutná RT, ktorá je mu neustále odporúčaná bez ohľadu na dg. s nešťastnou kombináciou? 2/ nie je dobré po vybratí 90 tabl.bicalutam. urobiť nejaký týždeň pauzu v hormonálnej liečbe? Teraz má začať užívať tretie balenie. Váž.p.profesor za odpovede vopred ďakujem, prajem zdravie a rodinnú pohodu. s pozdravom Anna
Dobrý večer, Váš manžel mal podľa údajov, ktoré ste uviedli, diagnostikovaný karcinóm prostaty stredného rizika pre progresiu. Má viaceré ochorenia, preto liečba hormonálna v kombinácii s rádioterapiou je indikovaná. Hormonálna liečba má byť krátkodobá, trvajúca 6 mesiacov a užívanie bicalutamidu nie je potrebné., úplne stačí Eligard Liečbu treba doplniť o ožarovanie, výsledky liečby práve touto kombináciou sú najlepšie. S pozdravom, J. Kliment

Vazeny pan profesor, mam 68 rokov, uz viac ako 10 rokov som lieceny na dg. N40 hyperplazia prostaty, pocas liecby som pouzival prostakam forte,posledny rok sa my zvysovalo hodnota PSA z 5,87 na 8. V tomto mesiaci som bol na biopsiu prostaty. Zaver vysetrenia: 1.-6. Pruzky praveho laloka prostaty- invazivny acinarny adrnokarcinom. M-8550/3, T-C61.9, Gleason skore 7, p TNM: pT2a Nx Mx, anatomicke stadium/prognosticka skupina: IIA. 7.-12. Nenadorove tkanivo laveho laloka prostaty Bol my podany Androcur a Eligard a objednany som na kostny sken a MR. Poprosim Vas o radu dalsej liecby. Dakujem
Dobrý večer, mali ste diagnostikovaný karcinóm prostaty stredného rizika. Liečebne do úvahy prichádza radikálna prostatektómia alebo jedna z foriem ožiarenia. Výber z týchto 2 možností musíte urobiť po dohovore s Vašim lekárom sám, záleží od viacerých faktorov (napr od celkového zdravotného stavu). Váš lekár Vám pravdepodobne odporučí ožarovanie, vzhľadom na začatú hormonálnu liečbu, ktorá nie je pred operáciou indikovaná pri rozsahu ochorenia, ktoré ste uviedli. S pozdravom, J. Kliment

prosím o odpoveď,dnes mm diagnostikovali rakovinu prostaty,v ŽA ho objednali na 23.1.2017 na operáciu,stašne sa oň bojím,síce MUDR mu povedal,že nie je to akoby som roztoto,ale aj tak,strach oň mám preveliký,spolu sme vychovali 4 deti,čítala som čosi o tom,ale informácii mám málo,dá sa napísať čo ho čaká?je pracujúci 2 roky pred dôchodkom,je polovičný invalid má vymeneú chlopňu,ďakujem za váš čas a odpoveď.
Dobrý večer, veľmi rád by som Vám poradil, ale nemám nijaké bližšie informácie o ochorení. Treba dôverovať lekárovi, ktorý podával informáciu o ochorení. Ak je objednaný na operáciu tak ide obvykle o ochorenie s priaznivým priebehom a možným vyliečením. S pozdravom, J. Kliment

test test
test test

test
gjhgkjhkhkhjhj

Dobrý večer, páne profesore. ráda bych znala prognózu mého otce. Je po robotické operaci prostaty a závěr z propouštěcí zprávy zní: Dobre až stredne diferencovaný /grade I-II/ Gleason 6/3+3/, resp. 7/3+4/ - adenokarcinom oboch lalokov prostaty bez extrakapsulárneho sírenia zasahujíci do okrajov resekátu /stredová časť vpravo/ pT2c, pNX, pMX . 2 mes. po operaci je hodnota PSA 0,00. Jakou má naději na vyléčení? Děkuji moc za odpověď.
Dobrý večer, podľa uvedených výsledkov je prognóza dobrá, riziko biochemickej progresie však nie je úplne vylúčené najmä pre pozit okraj resekátu ak som tejto formulácii dobre rozumel. Preto je potrebné pravidelné sledovanie aj v budúcnosti. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor je možne vyšetrenie na vašej klinike aj keď som zo Žiliny ďakujem.
Dobrý večer, je to možné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer. Pán Doktor už dlhšie má trápia bolesti V oblasti pohlavného ústrojenstva. Začalo to tým že som sa nemohol dostatočne vyprázdniť alebo keď sa aj podarilo tak to len tak zľahka vytieklo. Potom začali bolesti penisu pri koreni ale aj V spodnej časti teda panvoveho dna. Takisto bolesť začína ako keby pri konečníku ale zo spod A v oblasti bedrového kĺbu krížom dole. Robím sedavé zamestannanie. Keď som chvíľu nerobil tak bolesti prestali a prestal som mať aj problémy S erekciou. Potom sa to znova vrátilo. Mal som nejaké zápaly keď som navštívil urológa tak mi ich pre liečili A bol chvíľu kľud. Ale opätovne sa to vrátilo. Posledný výsledok bol že mám problém S cievach, že sa krv nahrnie normálne ale rýchlo odtecie. A ešte mám niekedy problém s močenie ako keby som tam nemal cit. Raz sa mi s partnerkou stalo že som z nej vyklzol A narazil som si ho. Môžete mi poradiť? Lebo som sa dočítal že tieto príznaky vedú k rakovine prostaty A už som vystriedal 4 urológia. Každý povedal niečo iné. Ďakujem.
Dobrý deň, z Vášho popisu ťažkostí sa nedá urobiť jednoznačný záver. Vyhľadajte andrológa, je potrebné andrologické vyšetrenie na objasnenie ťažkostí. S poopzdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, veľka vďaka za Vše odborné posúdenie našich problémov. Mal som diagnostikovaný onk. nález prostaty. Výsledky biopsie a magnetickej rezonancie prikladám nižšie. Termín operácie mám 28.11.2016. Od 30.9.2016 beriem denne BINABIC 150 mg.(bikalutamid). Biopsia Typ vzorky, lokalizácia, klinicky nalez Odber:l2 Júl 2016 Fixácia: !Oo/o Formal Biopsia prostaty Pravý lalok 5 segment [av)' lalok 5 segment Vyexcidovane náhodné ako: I. - veľkým tlačeným II. - malým písaným Makroskopicky popis Obidve dodane nádoby označené ako ľavý lalok, jedna označená vel'kym tlačeným písmom, druha malým písaným písmom. I. (Nádoba označená veľkým tlačeným) 5 prúžkov + 1 krátky prúžok /!/ lxK CKHMW, p504S II. (Nádoba označená malým písaným) 5 prúžkov + 1 krátky prúžok + fragmenty /2/ lxK CKHMW, p504S Mikroskopicky popis I Výsledok vyšetrenia I. materiál: v jednom punktate zachytený invazívny adenokarcinom, Gleason 4+ 3=7, PnO (prognostik group III.). CKHMW-, P504S+. Tumor infiltruje asi 5-10% materiálu, II. materiál: Väčšinu materiálu tvorí fibromuskulama stroma. Parenchým prostaty zachytený iba okrajovo, v norme. CKHMW+, P504S-. Zhrnutie I Zaver patol6ga I. materiál: Invazívny adenokarcin6m, Gleason 4+3=7, PnO (prognostic group III.). Tumor infiltruje asi 5-10% materiálu. II. materiál: Väčšinu materiálu tvorí fibrornuskularna stroma. Parenchým prostaty zachytený iba okrajovo, v norme. Magnrtická rezonancia * prostata 48 x 32 x 45 mm, s dobrou diferenciáciou periférnej a centrálnej zony * viacpočetne, čiastočne splývajúce T2 hypointenzne infiltraty v PZ vľavo, zasahujúce čiastočne i centrálne; rozsahom postihujú viac ako 50% PZ, miestami široko naliehajú na kapsulu, no t.c. bez jednoznačnej infiltrácie periprostatickych štruktúr; tieto arey vykazujú pomerne výraznú reštrikciu difúzie v DWI/ADC a po podani k.l. sa včasne post kontrastne sýtia (krivky typu TIC II) - nalez Je podozrivý z pomerne rozsiahlej infiltrácie predovšetkým PZ ľavého laloka * rn. rnechúr, vv.seminales a zachytená časť rektosigrny bez MR pozoruhodnosti * bez záchytu ascitu * bez intrapelvickeJ a ingvinalneJ LAP * zobrazený skelet bez zjavných ložiskových zrnien podozrivých z rnts Zaver: Pomerne rozsiahle postihnutie ľaveho laloka prostaty s pravdepodobne lokálnou infiltráciou kapsuly, no t.č. bez zjavného prerastania extraprostaticky (hraničný na Laz ) . Bez intrapelvickej LAP. Ďakujem za Váše stanovisko ku môjmu problému. S úctou Ing. Peter
Dobrý deň, prečítal som si Vaše výsledky vyšetrení a odporúčam Vám absolvovať operáciu tak ako ste objednaný. Popísaný nádor je operáciou odstraniteľný a mali by ste byť vyliečený, aj keď nepoznám ostatné výsledky najmä hodnotu PSA. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den p. Profesor. Manželovi diagnostikovali nador mocoveho mechura bol odstranený. Zaver patologa vo vzorkach sliznice nachadyame obraz lowgrade urotelialneho papilokarcinomu, invazia do muscularis propria nepritomna. IHC:Ck7+fok.,Ck20,Gata3.psa,ki-67 5%. low grade urotelialny papilokarcinom moc. mechura.Dostal prvu chemoterapiu do mechura ale po 3 dnoch zacal krvacat a upchal sa mu moc. mechur. teraz je hospitalizovaný dostal 2 konzervy krvi. Chcem sa opytať ci to može byt reakcia na chemoterapiu a ake su prognozy. Dakujem xxx
Dobrý večer, krvácanie pravdepodobne nebolo v súvislosti s aplikovanou liečbou. Skôr malo súvislosť s predchádzajúcim operačným výkonom na močovom mechúri. Ide však o komplikáciu, ktorá je vyliečiteľná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem Vás poprosiť o Váš názor. Mám 47 rokov a od roku 2013 som mával z dôvodu pretrvávajúcich urologických problémov vyšetrované PSA. Najprv to boli v rokoch 2013-2014 hraničné hodnoty PSA mierne nad 4 ng/ml. V roku 2015 som bol pre pretrvávajúce problémy a komplikácie 3 x hospitalizovaný na urologickom oddelení, kde sa to riešilo ako akútna prostatitída a Hy. prostaty vždy pomocou ATB liečby, avšak bez podstatného efektu. Strata hmotnosti 30 kg (zo 115 na 85 kg). Hodnoty PSA sa v roku 2015 pohybovali od 4 – 5,1 ng/ml, v dôsledku čoho mi bola v 10/2015 vykonaná biopsia prostaty s nasledovným výsledkom: Histologický nález šesť punkčných vzoriek z prostaty: 1. vzorku tvorí len tkanivo hrubého čreva. 2. vzorku tvorí len tkanivo hrubého čreva. 3. Vzorku tvorí tkanivo hrubého čreva a malý útržok tkaniva prostaty s myoadenomatóznou hyperpláziou, miestami PlN nízkeho stupňa. 4. Myoadenomatózna hyperplázla. 5. Mýoadenomatózna hyperplázia, miestami PlN nízkeho stupňa. 6. Mýoadenomatózna hýperplázia, miestami PIN nízkeho stupňa, Mikrofoto: lmunohistologické vyš. : Záver : Myoadenomaatózna hyperplázia prostaty, ložiskovito PlN nízkeho stupňa, zaslané vzorky bez zápalovej celulizácie. V roku 2016 sa hodnoty PSA opäť zvyšujú, v 02/2016 – 5,17 ng/ml a v 05/2016 6,25 ng/ml. Odporučená je MR prostaty s výsledkom : „Prostata nezväčšená, mierne nehomogénna PZ, skôr zodpovedá nálezu prostatitídy, jedno drobné ložisko vpravo v distálnej tretine na čísle 6-8, môže byť podozrivé z CaP low grade. Bez LAP v panve, bez patologických ložísk v skelete“. Následne preto ďalšia biopsia prostaty s výsledkom: 1. Pravá strana - celková dĺžka 70 mm, vo všetkých blokoch (cca. 50 % objemu vyšetrovaného tkaniva) zachytený acinárny adenokarcinóm prostaty, Glesonovo skóre 6 (3+3), bez zreteľného perineurálneho šírenia, HG PIN nezachytená. 2. Ľavá strana – celková dĺžka 64 mm, tkanivo bez zreteľných atypií a nádorového rastu v rozsahu vyšetrovaných rezov. Záver: Acinárny adenokarcinóm prostaty vpravo, Glesonovo skóre 6 (3+3), grade group 1. Hlavná DG: C61 Ako by ste postupovali pri liečbe ? P.S. Posledné roky mám okrem urologických problémov aj permanentne veľmi výrazné šklbanie v ľavej časti podbruška (nad ľavou bedrovou kosťou) s pocitom, ako by tam niečo stále zavadzalo, akoby tam bol neustále nejaký zápal, búšenie, praskanie sprevádzané častými urgentnými stolicami. Opakovane vyšetrovaný na GEA s nálezom intolerancie laktózy. Po vysadení potravín s obsahom laktózy mierne zlepšenie len v počte stolíc, nie však so šklbaním v ľavom boku ... Môže tento problém súvisieť s diagnostikovaným CaP prostaty ? Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a ochotu mi odpovedať. Peter
Dobrý deň, prečítal som si Vaše údaje, bol potvrdený nízkorizikový karcinóm prostaty Gleason 6 a PSA menej ako 10. Vzhľadom na vek a mierne kontinuálne narastajúcu hodnotu PSA podľa môjho názoru treba postupovať chirurgickou cestou a teda vykonať radikálnu prostatektómiu. Ostatné spôsoby sú menej účinné. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den p. profesor. Pri CT vysetreni kvoli divertikulitide-hospitalizovany na chirirgii 6.2016 som mal vysledok prostaty: nehomogenna, zvacsena 52x41mm vesivuli seminales bilat. mierne zhrubnute, vpravo hr. do 23 mm, vlavo do 20 mm. Inak chodim na urologicku kontrolu kazdy pol rok - ale mi urobia iba sono ("zvonku") vzdy s vysledkom hom ohranicena bez progresie, cca za 2 roky PSA a predpisu alfuzosin - v 10.2009 30ml PSA 1,08, 1.2013 32ml PSA 2,7, 4.2014 40ml PSA 1,7 , 3.2015 40mml, 10.2015 bez progresie PSA 1,75, 4.2016 cca 50ml ves urin po mikcii 11ml kontury ostre bez vypadu, posledna kontrola 10.2016 bez progresie - neviem ci si pozreli CT z nemocnice, najblizsia kontrola planovana 5.2017 s kontrolou PSA. Mohli by ste prosim zhodnotit vysledok CT a ci je sposob kontrol i z tohoto pohladu adekvatny. Subjektivne potiaze nemam, v sucasnosti mam trvale bolesti na hrudi – asi rebier, pricinu ktorych internista, kardiolog, neurolog ani reumatolog jednoznacne nestanovili – nenasli vyznamny nalez. Na kontroly na urologiu som zacal chodit po 50 roku, teraz mam 59. Dakujem. Vsetko dobre Maros M.
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré ste uviedli, ste správne kontrolovaný a vedený a v súčasnosti iné vyšetrenia ani nie sú potrebné. Udržujte pravidelné kontroly, sú potrebné na včasné zachytenie prípadnej progresie nálezu. Teraz môžete byť so svojim urologickým stavom spokojný. S pozdravom, J. Kliment

Psa 208 vo veku 77 rokov.Ake su sance na uplne vyliecenie?
Dobrý deň, na predpoveď vyliečenia nestačí výsledok PSA, ale sú potrebné ďalšie parametre. V každom prípade však ide o veľmi vysokú hodnotu s vysokým rizikom progresie ochorenia v budúcnosti. S pozdravom, J. Kliment

dobrý deň pán Profesor, už som Vám písala raz ohľadom môjho otca text posielam aj s Vašou odpove´dou nižšie, najrpv moja nová otázka. Otec mal posledné výsledky 02.08.2016 - 4.88 ng/ml 04.10.2016 - 4.18 ng/ml, S-fPSA - 0,42 ng/ml, pomer fPSA/PSA - 10,05% (pacient od primára MUDr. Mikurčíka doporučený na RAPE s postupným nárastom). Otázka, ak je nevyhnutná operácia prosím Vás o radu, ako by bolo najvhodnejšie ju realizovať. V robotickom centre Banská Bystrica, alebo laparoskopicky v Trnave. MUDr. Mikurčík neodporúča operáciu robotom nakoľko prichádza k nadmernému poškodeniu tkaniva a susediacich ciev, čo môže spôsobovať u pacienta únik moču. Dakujem veľmi pekne. Pôvodná otázka z marca 2016 Dobrý deň pán profesor, chcem sa informovať na svôjho otca, ktorý má rakovinu prostaty a zároveň Vás poprosiť o názor a ďalší navrhovaný postup v jeho liečbe. Otec má 59 rokov, pracuje, je fajčiar. Vo februári 2013 mal výsledky: PSA 3,02 ng/ml, fPSA/tPSA 9,60%, palpačne benígna prostata (recept na ciprofloxacín) bol poslaný na biopsiu. Výsledok z biopsie:invazívne stredne diferencovaný acinárny adenokarcinóm prostaty, GR II, Gleason score 6 (3plus 3), bez perineurálnej a lymfangioinvázie, prerastajúci 20 % punkátu, neprerastajúci do semenných vačkov a bez známok šírenia cez kapsulu, v okolí prítomná myoadenomatózna hyperplázia prostaty s chronickou prostatitídou, CK HMWˇplusv bazálnych bunkách zdravých žliazok - objednaný na MRI. Výsledok z MRI: prostata hraničnej veľkosti 48x42mm LLxAP, normálneho tvaru, ostro kontúrovaná, periférna zóna prostaty primeranej hrúbky 8 mm. V pravo v periférnej zóne sledovať pat,léziu na ploche cca 20x8mm, diskrétne hyperint v T1vo, hypoint.v T2vo, so zvýšením intenzity po kontraste. NIe je porušené puzdrvo prostaty. nepozorovať infiltráciu semenných mechúrikov. Vľavo atypický obsah semenných mechúrikov - hemoragické cysty?, mechúriky sú hyperint v nativnom T1vo, sú diskrétne zväčšené a zvýšenej intenzity - homogénne v postkontrastnom T1 FS. Záver: pato.zóna v pravej časti periférnej zóny prostaty s obrazom zakrvácania, jednozn.tumor nesledujem; v ľavých semenných mechúrikoch - zakrvácanie?, nie sú znaky tumoriformnej infiltrácie z prostaty. Následné kontroly a odbery: 31.05.2013 PSA:3,30 ng/ml, kontrola 19.12.2013 PSA 2,68 ng/ml; kontrola 25.03.2014 PSA 2,98, fPSA 0,27, pomer fPSA/PSA 9,06 %, S-NSE 19,2 ng/ml; kontrola 19.6.2014 PSA 3,01 ng/ml, S-fPSA 0,32, pomer fPSA/PSA 10,63 %; kontrola 4.12.2014 PSA 2,63, S-fPSA 0,32 pomer fPSA/PSA 12,17%; kontrola 9.4.2015 PSA 4,22 S-fPSA 0,66, pomer 15,64 %; kontrola 25.6.2015 PSA 2,52, fPSA 0,20 pomer 7,94 %; kontrola 29.9.2015 PSA 3,97 ng/ml; kontrola 14.1.2016 PSA 3,6 odoslaný na MRI. Výsledok z MRI: prostata normálneho tvaru, veľkosti, uloženia, ostro kontúrovaná, v priečnom reze dosahuje 45x38mm. periférna zóna rovnomernej hrúbky 11 mm. v pravej časti perif. zóny, viac bazálne sledovať nehomogénnu hyposignálnu zónu cca 9x8mm s nejednoznačným obrazom v DVO a dyn. enhanc vyšetrení. záver: len susp.drobný tumor periférnej zóny pravého laloka prostaty, bez prerastania do okolia, bez lézie púzdra, bez lokoreg. LAP a bez priekazných lokálnych kostných MTS. Ošetrujúci urológ nepozeral CD, vychádzal z pospisu z MRI. Na poslednej kontrole z januára bola ocovi navrhnutá operácia laparoskopicky a to aj napriek tomu, že doteraz ošetrujúci lekár tvrdil, že operácia nie je potrebná vzhľadom na viacmenej stabilné a nízke PSA. lekár navrhol laparoskopickú operáciu. otec a starý otec mali tiež rakovinu prostaty. otázka je či je potrebná operácia, resp. čo by bolo vhodné nejaké ˇajšie vyšetrenie atd...Ďakujem veľmi pekne za odpoved. Dobrý večer, Váš otec približne pred 3 rokmi mal diagnostikovaný karcinóm prostaty nízkeho rizika - PSA menej ako 10ng/ml, Gleason 6,palpačne benígna prostata, MR vyšetrenie prostaty s minimálnym susp. nálezom. Tri roky bez evidentnej progresie. Odporúčam počkať s aktívnou liečbou, sledovať PSA v polročných intervaloch a časom - o rok - opakovať biopsiu prostaty. S pozdravom, J. KLiment
Dobrý večer, zostávam pri svojej pôvodnej rade a to pokračovať v aktívnom sledovaní. Malé zvýšenie PSA nie je indikáciou k aktívnej liečbe. V odporúčanom intervale treba opakovať biopsiu prostaty (1-2 roky od prvej biopsie), tá je rozhodujúca pre zmenu liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,poprosil by som Vás o radu. Mám 62 rokov.CCa posledný rok som mal pocit, že slabšie močím, ináč žiadny iný urologický problém. Vzhľadom k veku som si povedal, že pôjdem preventívne na kontrolu. Bol som v zime, kde mi zistili zvýšené PSA Dg.záver N40 s doporučením opakovanej kontroly PSA po pol roku.7.9. 2016 som absolvoval kontrolné vyšetrenie, kde sa PSA mierne zvýšilo na 5,69 a doktor mi doporučil biopsiu prostaty. Dňa 20.9. 2016 som absolvoval biopsiu s odberom 10 vzoriek. Záver - citujem :histológia: B16/24760-B16/24769 v materiáloch č.6k-10k.acinárny prostatický adenokarcinóm, Gleason 6 (3+3), G2. Snomed M: 8140/3 Dg. záver: C61 Doktor mi doporučil úplné odstránenie prostaty, buď otvoreným rezom, resp. robotom, alebo rádioakt.ihličkami. Vedel by ste mi poradiť, či je fakt nutná "totálna" operácia, resp. či to nejde nejako "medikamentózne" ? Vopred ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, z údajov, ktoré ste uviedli nie je úplne zrejmé koľko bioptických vzoriek bolo pozitívnych. Ak boli pozitívne iba dve, je možné iba sledovanie v polročných intervaloch a časom sa uvidí, či bude potrebná liečba. Ak ich bolo pozitívnych viac, tak odporúčania Vášho lekára boli správne. Medikamentózna liečba pri nízko rizikovom karcinóme ako ho máte Vy nie je odporúčaná. S pozdravom, J. Kliment

V roku 2013 bol mi zistený zhubný nádor ľavej obličky, okrem obličkovej panvičky. Po operacií, kde mi bola odobratá oblička sa zistili väčšie hodnoty PSA od 8 do ll,99, prakticky je to od roku 2013 až doteraz tie hodnoty sa pohybujú v uvedenom rozmedzí, odber krvi na PSA raz za 6 mesiacov. Dvakrát som vykonanú biopsiu prostaty so záverom hyperplázia prostaty. Posledná kontrola mesiac okóber 2016- kreat. 130, CRP 7,2, PSA 11.99- KM 533, moč. bak. 33.V noci močenie 1-krát, občas pálenie penisu nie pri močení, slabší prúd moču, cez deň častejšie močenie, beriem aj lieky na tlak, vek 61 rokov. Prosím o rádu čo mám ďalej robiť. Ďakujem
Dobrý večer, hodnoty PSA sa za uvedené obdobia sa nemenia, 2 krát bola biopsia negatívna. Odporúčam sledovanie hodnôt PSA ďalej, pri náraste absolvovať MR vyšetrenie prostaty a potom urobiť systémovú biopsiu prostaty v celkovej anestézii ( to znamená odobrať 20 vzoriek prípadne viac). S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, dovoľujem si doplniť moju predchádzajúcu správu. Konzultoval som môj problém na urologickej klinike v BB. Navrhujú radikálnu prostatektonómiu, termín zákroku by som mal dostať na druhú polovicu novembra 2016.Môj urológ mi naordinoval hormonálne liečbu BINABIC 150 mg. Liek som začal ožívať 30.09.2016. Prosím Vás o Vaše stanovisko a posúdenie liečby. Ešte raz veľká vďaka za Vaše cenné rady a obetavosť pre nás onkologických pacientov.S úctou Ing.Peter xx
Vážený pán inžinier, ak sa rozhoduje medzi operáciou a brachyterapiou tak vzhľadom na vek, histologický nález, hodnotu PSA by som dal prednosť konzervatívnejšiemu postupu a to brachyterapii. S pozdravom, J. Kliment

dobrý den, prosím o radu pri diagnoze : rakovina prostaty, vek 45 rokov, váha 95 kg, na RTG vizite PTC shlédnuto MR:závěr T2CNX /zvětšené uzliny ingvinální bilat. nejasné/ MX /scintisusp. ložisko nezachyceno/ Res: Ca prostate, dg 7 /2016, C61 i PSA 3,43 /v3/2016, 2,76/ c T2c NXMX /dle scinti nejasné ložisko v přední části pravé lopatky kosti kyčelní/, histol-: adenoCa Gleason 6 /3+3/ 5/5 vzorku-vyšetšen pouze pravý lalok, bez periveurálního šíření, bez angioinvaze, M 8146/3. st.p. TRUS biopsii 22.7.2016 OPAVA, prostata velikosti 23 g, vpravo laterálně hypoechogemnější perif. zóna vesikuly bpn, provedena biopsie prostaty 1.pravý lalok 5 vzorku /pozn. levý lalok nebioptován/ C61 zhoubný novotvar předstojné žlázy prostaty. Prosím jakou léčbu by ste doporučoval? Operaci, syberklife Ostrava, nebo protonova léčba Praha. Ďekuji Jana B
Dobrý večer, vzhľadom na vek a predpoklad dobrého zdravotného stavu by som dal prednosť radikálnej chirurgickej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Chcem Vás požiadať o radu, môjmu otcovi diagnostikovali pred 3 rokmi adenoca prostaty, s tým, že mu neodporučili ani operáciu, ani ožarovanie. Absolvovali sme scintigrafiu s nálezom 4 -5 suspektných MTS v kostiach, čo bolo sporné, lebo MTS sa nachádzali v miestach po starých fraktúrach. Ocko sa subjektívne cíti dobre, avšak v januári tohto roku mu robili TURP pretože bol dlhodobo zacievkovaný. Odvtedy mu stúpa PSA. V 12/2015 bola hodnota do 10, dnes je 90. Subjektívne sa cíti rovnako. Jeho onkourológ mu navrhuje chemoterapiu (docetaxel?). Chcem sa Vás opýtať či zvoliť chemoterapiu alebo skúsiť kontaktovať protónové centrum v Prahe. Doteraz bral 1x mesačne Xgevua raz za 3 mesiace LHRH. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď. S úctou S.
Dobrý večer, ak som správne porozumel, tak Váš otec je približne 3 roky liečený hormonálne LHRH analógmi a Xgevou, teraz mu stúpa hodnota PSA , posledná bola 90 ng/ml. Svedčí to o rezistencii na hormonálnu liečbu, zrejme nálezy na kostiach sú metastatické ložiská a na vrhovaná liečba docetaxelom je jednou z možností tzv druholíniovej liečby pri tomto štádiu ochorenia (okrem iných možností). Liečba protónom vzhľadom na rozsah ochorenia nie je indikovaná.. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pane Profesore, 14/07/16 PSA: 4,62,S_fPSA:0,851, q_PSA:18,42 22.8.2016 biopsie - prostata 73ml, adenom 52ml, 12 vz bloky A-F vzorky prostatické žlázy s acinátním adenokarcinomem Gleaso grade 3 v bloku C a vykazuje perineuráního šíření, inazivní neoplazie dosahuje okrajů. Pac. sznamen s výsledkem - možným řešením - AS vzhledem biopsii spíše ne, vhodnější radik řešení - RaRP/RT. Prosím co říkate na nízkodávkouvou radioterapiipermanentní (LDR). Děkuji pěkně a přeji hezký den P.B.
Dobrý večer, Váš lekár navrhol správne aktívnu liečbu radikálnou prostatektómiou alebo rádioterapiou. Vami spomínaná liečba je forma rádioterapie a je tiež vhodná a má dobré výsledky s minimálnymi vedľajšími účinkami. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, mam 19 rokov a mam caste bolesti v krizovej oblasti, rano ked sa zobudim caste bolesti brucha,casto chodim mocit a problemy udrzat erekciu. Stacia tieto priznaky na podozrenie rakoviny prostaty ?
Dobrý večer, určite nie. S uvedenými problémami sa obráďte na Vášho lekára.

Dobrý deň, p. profesor Kliment Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o vyjadrenie sa k výsledkom vyšetrení prostaty môjho manžela. V júli 2016 mu diagnostikovali DG 61 - Carcinoma prostae Gleason 7, grade III v oboch lalokoch. PSA 17,62 USG brucha - v poriadku. CT vyš. v CT scanoch drobné sklerotické ložiská dorzálneho useku IV. rebra v ľavo v. 7 mm, 6mm a v tele stavca Th4 v. 4 mmm a 3 mm - lezie typu MTS. MTS aj v tele stavca Th v. 5 mm, Th7 v. 4 mm a v L2 v. 15 mm a v L5 c 29 mm. Drobne mikro MTS aj v kostiach panvy a v sakralnej oblasti, L2 a Th12. MTS dorzalneho useku V. rebra vpravo v. 6 mm. MTS sterna v . 5 mm v tele v manubriu v. 4 mm a 3 mm. Doporučená liečba: Firmagon 1 amp s.c., Alfuzosin 1 tbl večer. Kontrola PSA o 2 mesiace. MR Prostaty: suponovaný malígny v MR obraze diskrétny hypocelulárny primárny TU proces prostaty , možno prepokladať vpravo v tranzitornej a perifernej zone pravého laloka prostaty s pravdepodobnou infiltráciou semenných vačkov. TNM T3b, N1x, MOx - stae IV. Mierna hyperplázia prostaty. Boli sme rozhodnutý pre robotickú operáciu v BB, ale p. doktor nedoporučil operáciu a nariadil hormonálnu liečbu, ktorú som už spomenula. Myslíte že je to správne rozhodnutie? Za Vašu odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.
Dobrý večer, ide o diseminované ochorenie s početnými metastázami v kostiach. Liečba je správna, vzhľadom na rozšírenie ochorenia mimo prostaty nie je indikované operačné odstránenie prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Vážený p. profesor, prosím o konzultáciu. V roku 2010 som bol operovaný na RP prostaty. Za 5 rokov sa zvýšilo PSA z 0,01 na 0,52. Preto som v roku 2015 absolvoval rádioterapiu. (16 dávok). Za rok za zvýšilo PSA z 0,07 na terajších 0,16 (údaj z 19. augusta 2016). Zatiaľ ma objednalo na kontrolu vo februári 2017. Nemal by som to riešiť (môj lekár je prof. Pavol Dubinský. Je to nejaký varovný signál, alebo je to všetko v norme?. Za odpoveď ďakuje pacient Andrej S. okres Košice -okolie.
Dobrý večer, ste 6 rokov po radikálnej prostatektómii, ale nepoznám parametre Vášho ochorenia v čase operácie a histologický nález z odstránenej prostaty. Postup v liečbe je však správny, ide o minimálny vzostup PSA, ktorý nie je indikáciou k liečbe, iba na sledovanie, môžete plne dôverovať Vášmu lekárovi prof. Dubinskému. S pozdravom, J. Kliment

Dotaz Dobrý deň pán Profesor MUDr. Kliment CSc, prosím Vás o názor a posúdenie správnosti liečby môjho manžela. Manžel má 68 rokov. Pred rokom mu diagnostikovali Ca prostata C61. Bola mu robená biopsia dňa30.04.2015. PSA 25,64.Acinárny adenokarcinóm Gleason skóre 8/4+4/ -2vzorky pravý lalok, Ľavý lalok - 1vzorka bez nálezu,druhá vzorka Gleason skóre 6 /3+3/. 28.04.2015. Mal CT panvy: LU a skelet bez MTS,vyklenuje sa do MM, nevie vylučiť infiltr.steny MM Gama kostí: rumus infer. ossis pubis, I. sin., 5 rebro vpravo dorzálne aj prekrvené, event. Môže ale aj nemusí byť MTS., ost. len degenerat. zmeny. USG brucha: pečeň bez MTS, RTG pľúc- bez ložisk. zmien. Liečba:-LEUPRORELIN SANDOZ 5 MG inj. + BINABIC 150MG + GEROPROSTAN 0,4 MG od 12.05.2015, 17.08.2015 kleslo PSA na 0,36, liečba pokračovala, každé 3.mesiace injekcia .22.02.2016 PSA 0,84 Avšak 19.05.2016 PSA začalo stúpať 7,64, kontrolný odber 15.06.2016 PSA 11,79 Zmena liečby 23.06.2016 na FIRMAGON,plviol 2x120 mg+2x6 ml solv,I/unam/,ad man med. /vylúčený BINABIC/TsT 1,42. Ďalšia inj.podaná 28.07.2016 inj.80 mg. 19.07.2016 konzultácia na onkolog. ambulancii kde odporučali zopakovať vyšetrenia pred radikálnou RT kde ho objednali na 12.08.2016. Bohužiaľ výsledky nie sú jednoznačné. : RTG hrudníka/20.07.2016/ bez MTS USG bez MTS v hepare, bez LAP. Prostata zväčšená , veľkosti 49x48 mm, na povrchu lobularizovaná, parenchymnehomogénny, prostata spôsobuje impresiu do spodiny MM, nevylučujem prerastanie do spodiny MM. CD bez voľnej tekutiny. Gama kosti: V blood flow a blood pool fáze panvy ako aj na whole body blood pool bez lokality patologicky zvyšeného prekrvenia. V metabolickej fáze sa v porovnaní s minulým vyšetrením zo 6/2015 zobrazuje nižšou intenzitou a v menšom rozsahu ložisko v ramus inf. ossis pubis 1. sin.a v mediálnej časti ramus sup. ossis pubis 1. sin. Ložisko V 5 rebre vpravo dorzálne sa t.č. nezobrazuje vôbec. Okrem toho pretrvávajú lokality so zvyš. osteogenézou v stavci L5 vpravo okrajovo, v dolnej časti oboch SI-spojení a difúzne nehomogenne v hrudnej chrbtici. Záver: V porovnaní s minulým vyšetrním zo 6/2015 regresia nálezu v zmysle zníženia intenzity a rozsahu mts ložiska v ramus inf. ossis pubis 1. sin.a v medialnej časti ramus sup. ossis pubis 1. sin. Na odporučanie onkológa manžel nenastupil na RAT a bol vrátený na liečenie k obvodnému urológovi . .Doporučenie onkológa: vzhľadom na disemináciu ochorenia, nepritomnosť klinických ťažkosti /dyzuria,krvácanie,bolesť/ RAT na oblasť prostaty ani oss.MTS t.č. neindikujem.Stav bol konzultovaný s klin.onkol., v prípade nezáberu II- línie HOTP je na zváženie liečba Zytigou / ak pacient splňa požadované kritériá/ cestou urolog.ambulancie, alebo paliativna CHT cestou ambulancie klin. onkológa. Úctivo Vás prosím o Váš názor, či takáto liečba FIRMAGON je postačujúca, či potrebuje manžel urobiť ešte nejaké vyšetrenia. Toho času sa cíti dobre, nemá žiadne ťažkosti. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom M
Dobrý večer, aj keď nepoznám kontrolnú hodnotu PSA po opakovanom podaní Firmagonu, ide zrejem o vývin tzv kastračnej rezistencie, inak povedané hormonálna liečba už nie je efektívna napriek kastračnej hodnote testosterónu. Onkológ správne neidikoval rádioterapiu vzhľadom na progresiu ochorenia a aj prítomnosť metastáz. Ak sa potvrdí stúpajúca hodnota PSA a kastračná hodnota testosterónu aj po aplikácii Firmagonu , indikovaná je liečba Zytigou alebo Xtandi a pokračovať sa musí v podávaní Firmagonu. Liečba spomenutými 2 preparátmi - Zytiga a Xtandi- sa povoľuje iba pri splnení kritérií, ktoré zhodnotí Váš urológ. S pozdravom,. J Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem Vás poprosiť o Váš názor. Môj otec (67r.-cíti sa dobre až na silenie pri močení) pred mesiacom stanovený histologiský nález: Pravý lalok:acinárny adenokarcinóm, gleason 7(3+4 grade group 2)perineurálna invázia nezachyt., malígna nádorová infiltr. predstavuje 64% objemu valčekov. ľavý lalok: v jednom valčeku zachytený acinárny adenokarcinóm gleason 6(3+3 grade 1) malígna nádorová infiltrácia 2% objemu valčekov. Gamagrafia kostí bez MTS. Ako by ste postupovali pri liečbe v takomto rozsahu? Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a ochotu mi odpovedať. Petra
Dobrý večer, ak je Váš otec v dobrom zdravotnom stave, odporučil by som radikálnu prostatektómiu, ak nie, tak rádioterapiu. Nepoznám však všetky parametre ochorenia - hodnotu PSA, lokálny nález , preto sa mi ťažko dá jednoznačne vyjadriť S pozdravom, J. Kliment

Dobry den p.Prof.J.Kliment.Chcela by som poprosiť o radu.Mam priateľa 66rokov,ochorel rakovinou prostaty,dostával ženské hormóny,absolvoval rádioterapiu a brachyterapiu.Zdalo sa že je všetko vporiadku,ale po týždni došli komplikácie s mocenim.Nasadili mu kateter.Po odstránení katetra zase sa vrátilo do starých koľaj.Znova mu dali kateter hrúbkou 18,alě už mal z tým problémy,nesmierne ho to bolelo a paliilo.Po jednom dni ho odstránili.Problem z mocenim pokračoval,predpísali mu prenosné slamky aby mohol sa vycievkovat.Trvalo to asi mesiac,vždy si ich aplikoval ráno a večer,kedy je najviac plny močový mechúr.Bolesti má ako keby mocil kyselinu.Takze tento týžden sa rozhodol že musí mat zase kateter lebo ináč to nejde.Tento krát mu dali veľkosť 20 kedže 18 bola veľmi tenká,ale bolesti neustúpili.Na druhý deň mu museli dať 22.Ten prvý kateter po zákroku bol veľmi dobrý,ale lekár nezapísal akú hrubku katetra mu dal.Mysleli sme že z tou 22 bude dobre,ale pravda je opak.Moze iba ležať.Uz aj urológ je zúfalý.A ja ako partnerka tiež,lebo mu neviem pomôct.Musi mat pitný režim,ale keby nemal kateter nemôže piť,lebo nemôže sa vybočiť,maximálne tak tri kvapky a neznesiteľne palive bolesti.Ale aj s katetrom neni to ružové,lebo od tej bolesti musí tri krát denne jesť lieky od bolesti a ja si myslím že to neni riešenie dopovat sa liekmi.Prosim poraďte ako odborník prečo telo sa tak sprava, nič neni dobre.Ked mu budú musieť dať aj tento kateter preč tak ja neviem čo mame robiť.A ešte lekár hovoril že mu budú musíet v septembri spraviť ešte jeden zákrok,má veľmi úzky otvor kam prechádza moc,tak to musia zvacsit .Ale problémy z mocenim nikdy nemal.Dakujem
Dobrý večer, ide o nemožnosť močenia v súvislosti s nádorom zmenenou prostatou. Stav možno upraviť transuretrálnou resekciou prostaty, prípadne aj s rozšírením močovej rúry. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, obraciame sa na Vás s manželom o radu, pri biopsii mu zistili zhubnýn nádor prostaty - histologia pozit. 3 vzorky zo šiestich z pravého laloka, vľavo negat. PSA 3,830 Výsledok bioptického vyšetrenia Záver patológa-makroopis 1-17mm 2-12mm 3-10mm 4-4mm 5-6mm 6-8mm 7-14mm 8-12mm 9-11mmm 10-15mm 11-7mm 12-9mm Záver patologa I. 1-6 1 Kompletne vyšetrený materiál - zaslaný valček velkosti cca 17mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty. -chronická NS prostatitída. -fokálne sú zachytené mikrokalcifikáty. Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 2 Komplatne vyšetrený materiál -zaslaný valček veľkosti cca 12 mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty. -chronická NS prostatitída. -fokálne prítomné PIN,low grade -carcinoma prostatae -acinárny adenokarcinóm -Gleason grade 3 -Gleason score:6 /3+3/ -nádorové struktúry tvoria cca 5% objemu zaslaného valčeka. Imunuhistochemická analýza: Cytokeratin,Confirm,34BE12,Ventana bez expresie.p634A4 DAKO bez expresie.Prostate Specific Antigen/PSA/ polyclonalDAKO exprimuje pozitivne,E-cadherin NCH-38 DAKO exprimuje pozitivne,CD45,LCA,2B11aPD7/26,Cell Marque exprimuje pozitivne,AMACR,P504S,clone 13H4 exprimuje pouitivne. 3 Kompletne vysetrený materiál -zaslaný valček veľkosti cca 10mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty. -chronická NS prostatitída, -carcinoma prostatae -acinárny adenokarcinóm -Cleason grade 3 -Cleason score 6/3+3/ -nádorové štruktúry tvoria cca 50% objemu zaslanôého valčeka,Cytokeratin,Confirm,34BE12, Ventana bez expresie,p63 4A4 DAKO bez exprsie, Prostate Specific Antigen/PSA/ polyclonal DAKO exprimuje pozitívne,E-cadherin NCH-38 DAKO exprimuje pozitívne, CD45,LCA,2B11aPD7/26,Cell Marque exprimuje pozitívne,AMACR,P504S,clone13H4 exprimuje pozitívne, 4 Kompletne vyšetrený materiál -zaslaný valček velkosti cca 4mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty. Bez malignych nádorových zmien v danom materiáli. 5 Kompletne vyšetrený materiál -zaslaný valček velkosti cca 6mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty -chronická NS prostatitída Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 6 Kompletne vyšetrený materiál -zaslaný valček velkosti cca 8mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty, -carcinoma prostatae -acinárny adenokarcinóm -Cleason grade 3 -Cleason score: 6/3+3/ -nádorové štruktúry tvoria cca 30% objemu zaslaného valčeka. Imunohistochemická analýza: Cytokeratin,Confirm,34BE12,Ventana bez expresie,p63 4A4 DAKO bez expresie.Prostate Specific Antigen /PSA/ polyclonal DAKO exprimuje pozitívne,E-cadherin NCH-38 DAKO exprimuje pozitívne.CD45,LCA,2B11aPD7/26,Cell Marque exprimuje pozitívne.AMACR,P504S,clone 13H4 exprimuje pozitívne. II. 7-12 7 Kompletne vyšetrený materiál-zaslaný valček velkosti cca 14mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty, -chronická NS prostatitída. Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 8 Kompletne vyšetrený materiál -zaslaný valček velkosti cca 12mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty. -chronická NS prostatitída. Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 9 Komplatne vyšetrený materiál -zaslaný valček velkosti cca 11mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty, -chronická NS prostatitída, Bez malígnych náôdorových zmien v danom materiáli. 10 Kompletne vyšetrený materiál -zaslaný valček velkosti cca 15mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty, -chronická NS prostatitída, Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. 11 Komplatne vyšetrenýô materiál -zaslaný valček velkosti cca 7mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty. -chronická NS prostatitída. Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli 12 Kompletne vyšetrený materiál -zaslaný valček velkosti cca 9mm -fibromyoadenomatózna hyperplázia prostaty., -chronická NS prostatitída. Bez malígnych nádorových zmien v danom materiáli. Pán profesor mám 65 rokov ťažko sa rozhodujem či operácia alebo RAT / alebo je nejaká iná možnosť?/ prosím o radu S pozdravom S Mikuláš
Dobrý večer, máte priaznivé parametre ochorenia - teda iba 3 bioptické vzorky pozitívne a Gleasonovo skóre 6, veľmi nízku hodnotu PSA (3,83ng/ml)., vek 65 rokov. Splňate kritéria na tzv akttívne sledovanie, čo znamená kontroly PSA v polročných intervaloch a s odstupom 1-2 roky opakovanie biopsie prostaty. Myslím si, že tento spôsob je pre Vás vhodný a s akoukoľvek liečbou by som počkal a zčal iba v prípade progresie spomenutých parametrov. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, pan profesor. Prosim vas o radu. Mam 58 rokov. Pri vysetreniach u urologa som mal zvysene hodnoty PSA. Momentalne 6. Urolog mi navrhol biopsiu. Chvala Bohu, vysledok biopsie bol v poriadku - nemam karcinom. Vysledok chronicka prostatitida. Kontrolu mi odporucil o 1 rok. Neviem , co to presne znamena, ako sa mozem starat o svoje zdravie pri tejto chron. prostatitide? Biopsia neposkodi zdravu prostatu ? dakuje Juraj
Dobrý večer, biopsia dopadla priaznivo, ale sú potrebné trvalé kontroly u Vášho lekára, tak ako Vám to bolo odporučené. Biopsia nie je rizikom pre prostatu. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan Doktor, mam ocka s ochorenim rakoviny prostaty PSA 149, ostoscan bez kostnych metastaz, CT panvy robene naposledy 13.7.2016 ukazalo zvacsenie lymfatickych uzlin, ktore tvoria vypotok, ktory chodime odstranovat pravidelne drenazou, na oblicke je urobeny vyvod od 26.7.2016, funguje ukazkivo, druha oblicka sa tiez snazi, kedze stale je moc nie sice vela ale predsa je aj v katetri, ktory je urobeny z mocoveho mechura od 7.6.2016, kedze bol problem s mocenim, pravdaze meneny pravdaze po mesiaci, 13.6.2016 sme podstupili operaciu odstranenie semennikov. Liecba trva cca od 24.juna 2015, kedze bola hormonalna terapia, ktora nezabrala odporucili nam chcemoterapiu, moja otazka znie teda, ci by ste bol ochotny zvazit a pozriet si CT panvy a zcazit pripadnu operaciu, ockov onko-urolog sa k tomu stavia, zaporne. Ak by sa dalo zaslat nejaky kontakt na Vas alebo priamo mail, aby sme to prediskutovali ak sa da? Otec je 60 rocny. Dakujem S pozdravom Natalia W.
Dobrý večer, tak ako píšete, ide o pokročilé ochorenie, kde vzhľadom na stratu účinnosti hormonálnej liečby je potrebná ďalšia liečba ako ju navrhuje Váš urológ. Ťažko sa mi dá vyjadriť k celkovému stavu a ďalšiemu postupu v starostlivosti, pretože nepoznám všetky okolnosti ochorenia. Kontaktovať ma môžete na t.č. 043 4203 444. S pozdravom, J. *Kliment

Dobrý deň pán profesor. Ďakujem Vám za ochotu a obetavosť pre nás pacientov. Písal som Vám minulý týždeň a potom som ešte konzultoval môj problém s. MUDR. Lukačkom z OUSA. Dovolím si Vám zaslať nálezy od oboch urológov. Na MR malej panvy som objednaný na 21.09.2016 a potom sa rozhodne o mojej liečbe. Zatiaľ to vyzerá s najväčšou pravdepodobnosťou na hormonálnu liečbu spojenú s ožarovaním. Na magnetickú rezonanciu mám čakať do 21.septembra 2016 zo dôvodu toho, že som po biopsii prostaty a táto sa musí najprv zahojiť. Mne ako laikovy sa to zdá dlho, ale verím odborníkom. Pacient: Ing. Peter P Adresa Bratislava 811 07 Poistovna 2561 26.07.2016 Pacient prisiel na vysetrenie kontrolne + biopsiu prostaty, hovori, ze sa mu celkove zlepsil stav s ED pri olvione pre ED vyskusal cialis, levitru, viagru bez efektu za 5 rokov 30 tbl, skusal aj vakuovu purnpu, moci dobr::{m prudom, nokturia Ox OA:tachykardia obcas, AHT, APE 1984, st.p.plastike hydrckely AA:O LA:valsacoir, milurit palenie, rezanie, nutkania na mocenie neudava, krv v moci nepozoroval, genital bpn, brucho volne priehmatne, bez rezistencie, palpacne nebolestive, DRV palpacne mierne tuhsia prostata USG obliciek bilat bez znamok stazy a konkrementov, moc.mechur, prostata,testis negat, PMR 100 ml PSA 29.10.2013 2,22 12/2015 PSA 6,41 4/2016 S-tPSA 6.710+ ug/l 0.01-4.40 mal TST 2,0 teraz 12/2014 S-TST 10.28 nmol/l 7.00-26.0 Pacient: P. Peter Lab.ID.kod: 201607141471 Bydlisko: I Prevadzka: Bratislava Rod r ci.s : xxxxxx Odber: v ambulancii Po i s t'ovna : 2500 Datum prijmu do LAB: 14.07.2016 07:27 Lekar: DUBRAVICKY Jozef MUDr.Zadal: Tarabkova Oddelenie: UROCENTRUM-BRATISLAVA, s.r.o., urolog,vajnorska 40,832 63,Br Uvolnenie vysledku: 18.07.2016 13:24 Diagn6za: N40 Biopsia Typ vzorky, lokalizacia, klinicky nalez Odber:l2 Jul 2016 Fixacia:l0% Formol Biopsia prostaty Pravy lalok 5 segment ~avy lalok 5 segment Vyexcidovane nahodne ako: I. - veik::{m tlacenym II. - maLym p.is anym Makroskopicky popis Obidve dodane nadoby oznacene ako Iavy lalok, jedna oznacena veik::{m tlacen::{m pismom, druha mal::{m pisan::{m pismom. I. (Nadoba oznacena veikym tlacen::{m) 5 pruzkov + l kratky pruzok /1/ lxK CKHMW, p504S II. (Nadoba oznacena mal::{m pisan::{mJ 5 pruzkov + 1 kratky pruzok + fragmenty /2/ lxK CKHHW, p504S Mikroskopicky popis I Vysledok vysetrenia I. material: v jednom punktate zachyteny invazivny adenokarcin6m, Gleason 4+3=7, PnO (prognostic group III.). CKHMW-, P504S+. Tumor infiltruje asi 5-10% materialu. II. material: Vacsinu materialu tvori fibromuskularna str6ma. Parench::{m prostaty zachyteny iba okrajovo, v norme. CKHHW+, P504S-. Zhrnutie I Zaver patol6ga I. material: Invazivny adenokarcin6m, Gleason 4+3=7, PnO (prognostic group III.). Tumor infiltruje asi 5-10% materialu. II. material: Vacsinu materialu tvori fibromuskularna str6ma. Parenchym prostaty zachyteny iba okrajovo, v norme. Spoluvysetroval: MUDr. Boris Bartovic MKCH C61 Zaver: ca prostaty, ED, LOH ODP: dostatok tekutin pocas dna, vecer menej, kontrola pri zhorseni stavu ihned, tribulus terestris, Diohes lxl, spedra/ovlion 1 hodinu pred stykom 1 tbl alebo menej, laskavo prosim o psychologicke vysetrenie u Mgr. Vanka stefanvanko@gmail.com, t.c. 0905139486, kontrola 3.8.2016 20:00 + rozhodne sa o druhu liecby MUDr.Dubravicky 0904890601 urocentrumbratislava@gmail.com www.dubravicky.zzz.sk Pacient: Ing. P PETER Bydlisko: 81107 BA - Stare Mesto, okr. Bratislava I Klinika radiacnej onkol6gie SZU a OUSA - Radioterapeutlcka ambulancia 4 (BRT) Dna: 01.08.2016 13:42 - MUDr. Pavel Lukacko Anamneza: BT konzilium 72-rocny pacient s ca prostaty, otazka BT ako solo/boost liecba. iPSA: 6, 7lng/l 7/2016 biopsia prostaty, hist.: adenoca Gleason 4+3 v SIN laloku, pocet pozit. vzoriek l+/10, percento postihnutia 5-10%, bez PNI HT zatiaľ nemá MRI prostaty: este nemal dokončený staging staging ochorenia: predbežne intermediate kornorbidity: art. hypertenzia, CMP ani IM nemal, st.p. infekcii SIN oka (amaur6za l.sin.) I st.p. OP štítnej žľazy, st.p. OP spinocelularneho ca na SIN ušnici st.p. OP v 2000 (kontrolovaný u dr. Havrankovej Diagnosticky zaver: C61. Zhubný nádor prostaty Zaver: pacient predbežne vyzerá intermediate risk (Gleason 4+3) a je vo veľmi dobrom biologickom veku dokončili by sme staging ochorenia, pre intermediate risk indikujem MRI panvy, nasledne sa rozhodneme Dna: 01.08.2016 Ďakujem za vaše odborné stanovisko. S pozdravom Ing. Peter P
Dobrý deň pán inžinier P. , postup v diagnostike Vášho ochorenia je správny a rovnako navrhnutá liečba je správne indikovaná. Môžete dôverovať všetkým konzultantom s ktorými ste sa radili. S pozdravom, J. Kliment

Mám rakovinu prostaty, liek Degarelix pomáha aj pri liečbe metastáz, ktoré mám na panvovej kosti?
Dobrý deň, liečba degarelixom je základnou liečbou pri karcinóme prostaty s metastázami. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Pán Profesor. Dnes bol manžel na preventívnej prehliadke u urológa za účelom preventívnej prehliadky.Vyšetrenie per rectum:Prostata výraznejšie zväčšená,plochá,ohraničená.Biochemické výsledky zamerané na nádor prostaty : PSA:5,58 ng/ml,fPSA:1,020 ng/ml,fPSA/tPSA:18,3%.Dop. th.Tamsulosin 0,4 mg p.os 1 cps denne,Nifuratel 200 mg 1 tbl. a 8 hod.Kontrola PSA 8.11.2016.Touto cestou sa chceme poradiť,či zvoliť vyčkávaciu taktiku do 8.11.2016 a počkať na kontrolný výsledok PSA,alebo ako máme postupovať ďalej. Za radu Vám vopred ďakujeme.
Dobrý deň, postup Vášho lekára je správny, bez obáv môžete do novembra na opakované vyšetrenie počkať. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p.profesor Kliment , chcel by som sa prosím opýtať ohladom osobnej konzultácie zdravotného stavu môjho otca s RP .Je prosím možné dohodnuť si termín stretnutia ??? dakujem pekne Portašik
Dobrý deň, navrhujem Vám termín stretnutia v dňoch 17, 18, 19.8.2016 v poludnajších hodinách. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Profesor, Podľa zákona majú muži nad 50 rokov nárok na urologickú preventívnu prehliadku každé 3 roky, t. j. vyšetrenie prostaty cez konečník, odber krvi na PSA, a ostatné vyšetrenia. V súvislosti s prevenciou rakoviny prostaty sa chcem opýtať ako je to v prípade, ak sa pacient narodený v roku 1941 8 rokov lieči na zväčšenú prostatu. Je urológ povinný sledovať hodnoty PSA a robiť vyšetrenie prostaty cez konečník u pacientov, ktorí sa liečia na zväčšenú prostatu, ak hodnota PSA pri prvom vyšetrení bola v norme a vyšetrenie prostaty cez konečník bolo v poriadku ? Ako často je urológ povinný urobiť odber krvi na PSA a vyšetrenie prostaty u pacientov, ktorí sa liečia na zväčšenú prostatu ? Ďakujem za odpoveď Bučeková
Dobrý deň, počas dlhodobej liečby zväčšenej prostaty má lekár kontrolovať lokálny nález na prostate vyšetrením cez konečník v intervaloch 6-12 mesiacov. Hodnoty PSA sa pohybujú v určitom rozsahu, normálna hodnota je do 3,5ng/ml, ale je závislá aj na veku, takže pre muža vo veku 70 -79 rokov je hodnota PSA 6,5ng/ml primeraná. Kontroly PSA počas liečby zväčšenej prostaty sa robia v intervaloch 1 - 2 roky. Dlžka intervalu závisí od východzej hodnoty PSA. Pri východzej hodnote PSA napr 1,2ng/ml môže byť interval dlhší ako pri hodnote 3,4ng/ml, kde je riziko progresie a možný výskyt karcinómu prostaty podstatne vyššie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. profesor bol mi diagnostikovaný Ca prostaty. Do stredy sa mám rozhodnúť na spôsob liečby varianty sú Dieta - s vynechaním živočíšnych bielkovín Hormonálna liečba Chemoterapia Ožarovanie Chirurgické odstránenie problému Dovolím si Vás požiadať o Vaše nezáväzné stanovisko. Ďakujem veľmi si Vážim Vašej pomoci onkologickým pacientom. Ing. Peter Poláček, rok narodenie 1944 PSA 29.10.2013 2,22 12/2015 PSA 6,41 4/2016 S-tPSA 6.710+ ug/l 0.01-4.40 mal TST 2,0 teraz 12/2014 S-TST 10.28 nmol/l 7.00-26.0 Biopsia Typ vzorky, lokalizacia, klinicky nalez Odber:l2 Jul 2016 Fixacia:l0% Formol Biopsia prostaty Pravy lalok 5 segment ~avy lalok 5 segment Vyexcidovane nahodne ako: I. - veik::{m tlacenym II. - maLym p.is anym Makroskopicky popis Obidve dodane nadoby oznacene ako Iavy lalok, jedna oznacena veik::{m tlacen::{m pismom, druha mal::{m pisan::{m pismom. I. (Nadoba oznacena veikym tlacen::{m) 5 pruzkov + l kratky pruzok /1/ lxK CKHMW, p504S II. (Nadoba oznacena mal::{m pisan::{mJ 5 pruzkov + 1 kratky pruzok + fragmenty /2/ lxK CKHHW, p504S Mikroskopicky popis I Vysledok vysetrenia I. material: v jednom punktate zachyteny invazivny adenokarcin6m, Gleason 4+3=7, PnO (prognostic group III.). CKHMW-, P504S+. Tumor infiltruje asi 5-10% materialu. II. material: Vacsinu materialu tvori fibromuskularna str6ma. Parench::{m prostaty zachyteny iba okrajovo, v norme. CKHHW+, P504S-. Zhrnutie I Zaver patol6ga I. material: Invazivny adenokarcin6m, Gleason 4+3=7, PnO (prognostic group III.). Tumor infiltruje asi 5-10% materialu. II. material: Vacsinu materialu tvori fibromuskularna str6ma. Parenchym prostaty zachyteny iba okrajovo, v norme. Spoluvysetroval: MUDr. Boris Bartovic MKCH C61 Zaver: ca prostaty, ED, LOH
Dobrý deň, v liečebnom postupe sú všetky 3 navrhnuté postupy možné. Máte 72 rokov, neviem v akom ste celkovom zdravotnom stave, nepoznám lokálny nález na prostate, resp. jeho rozsah. Pozitivita v bioptickom materiály bola iba v jednej vzorke s Gleasonovým skóre 7 (4+3). Odporúčam sa rozhodnúť medzi radikálnou prostatektómiou (ak ste v dobrom celkovom zdravotnom stave) a rádioterapiou v kombinácii s krátkodobou hormonálnou liečbou. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Pán Profesor. Chcel by som Vás požiadať o radu,mam 52rokov a po biopsii mam zistenu rakovinu prostaty.je nutna operacia alebo stacia kontroly?vysleky biopsie su -PROSTATA22GR. PSA3.86. 1,2APEX,3.4STRED, 5BAZA 1DX. 6.7APEX,8.9STRED,10BAZA 1 SIN. mam obavy z pooperacnych tazkosti.za odpoved vopred dakujem
Dobrý deň, výsledky, ktoré ste uviedli, sú neúplné a preto sa nemôžem k ďalšiemu postupu vyjadriť. Chýba Gleasonovo skóre, počet pozitívnych vzoriek, lokálny nález na prostate a niektoré ďalšie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den p. profesor, otec je 16 rokov liečený na Ca prostaty, v úvode TUR, RAT, stále má MAB-Zoladex a Bicalutimid. PSA je stále v norme. Teraz na MR LS popisované ložisko v tele stavca L2, susp. MTS, vľavo v oblúku L2 dif.dg. MTS alebo hemangiom. Myslíte, že je možná mts, ak má roky PSA v norme, menej ako 0.04? Ako to možno oddiferencovať- scintigrafiou skeletu? aj laboratorne? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Dobrý deň, pri hodnotách PSA 0,04ng/ml, ktoré sú dlhodobo stabilizované, nebývajú metastázy. Doplnte vyšetrenia o scintigrafiu skeletu, tá môže poskytnúť spresňujúce informácie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň.Veľmi pekne Vás prosim o radu,Vaš názor.Mojmu otcovi diagnostikovali rakovinu prostaty.Podstupil radikalnu prostatektomiu a vsetko bolo v poriadku.Chodieval na pravidelne kontroly a po troch rokoch doslo k vyraznemu zvyšeniu psa.Po vysetreniach mu zistili uzlik v blizkosti oblicky a lekar skonštatoval ze operacia nepripada do uvahy ,tak podstupil radioterapiu a nasledne hormonalnu liečbu.Potom boli vysledky zase rok dobre.Dnes však prisiel s vysledkom zvyšenym,konkretne je tam uvedene S-T PSA-0,7.Pred 2mesiacmi bola hodnota 0,4.Otec je objednany o mesiac na kontrolny odber krvi.Lekar nam vravel ze ak sa hodnota zvysi na 1,0az vtedy sa zacina s liecbou.Je to prosim spravne?Ak sa hladina zvysuje,nie je lepsie zacat liecbu skor,ale cakat na horsie vysledky?Stava sa ze vysledky aj klesnu,alebo to vobec nieje mozne?Prečo to vlastne tak,že na určity čas su vysledky dobre a potom už nie?Da sa to nejako ovplyvnit?Vopred dakujem pekne za odpoved.
Dobrý deň, postup lekára je správny, výsledky PSA testu môžu čiastočne kolísať. V prípade Vášho otca zrejme ide rozšírenie ochorenia do lymfatický uzlín (presnejšie údaje však nepoznám) a aktivita nádorového procesu bola rádioterapiou a hormonálnou liečbou utlmená. Teraz opäť dochádza, na základe posúdenia hodnoty PSA, k postupnej aktivizácii ochorenia. Stav bude vyžadovať ďalšiu doplňujúcu liečbu a nové diagnostické zhodnotenie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Mam 69 rokov. V decembri 2014 mi diagnostikovali rakovinu prostaty. Diagnóza znela adenokarcinóm prostaty GS 6/3+3/PL 2+, LL 2+ . 30.4.2015 som absolvoval robotickú radikálnu prostatektómia v BB. Vtedy bol zaver : Stredne diferencovaný (grade II. GS 7/3+4/) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty infiltrujúci seminalne vazikuly a neliehajúci na okraje resekatu(baza vľavo a paex vpravo) pT3b, pNX, pMX. Po prvom vyšetrení po operácii dna 26.8.2015 sú hodnoty nasledovne: KO HB172, kreat. 35, KM 112, HT v norme aj min PSA prve po operácii PSA 0,03 moc sed le 32. Dalšia konrola 15.10.2015 - ústne oznámenie od urológa PSA ako predtým 0,03. Kontrola 24.11.2015 - PSA bez zmeny. 1.3.2016 lab vyšetrenie KO Hb 156 kreat 52 KM 130 HT a min v norme PSA 0.03, moč negat Th 0 stabil. 8.7.2016 KO Hb 164 , kreat. 53. KM 140 HT v norme aj min K 5,4 PSA 0,08 moč negat sA .Po operácií som zatiaľ iba v sledovaní. Chcel by som sa opýtať aký je odporúčaný postup pri takomto zvýšení PSA a čo to s hľadiska prognózy ochorenia znamená. Ďakujem za odpoveď , s pozdravom Milan.
Dobrý deň, spôsob sledovania po radikálnej prostatektómii ako sa uskutočňuje vo Vašom prípade je možný, k prípadnej doplňujúcej liečbe dochádza potom až pri ďalšom a výraznejšom vzostupe PSA. Z hľadiska prognózy zvyšovanie hodnoty PSA poukazuje na perzistujúce nádorové bunky (v tomto prípade ,aj keď je to nie úplne jasne napísané, prítomnosť nádorových buniek na chirurgickom okraji odstránenej prostaty). Doplňujúca liečba býva však účinná a preto si myslím, že prognóza je dobrá. S pozdravom,J. Kliment

Po oznameni vysledku z kontro-ly "odberu markerov" urologic-keho vysetrenia prostaty som sa na internete dostal k Vasim odpovediam tykajucich sa pro-blemov prostaty. Podlahol som, preto si Vas pan Profesor dovolujem uctivo poziadat o radu pre dalsi postup v diag-nostike problemov prostaty u mna a pripadneho dalsieho postupu. Na konci roka 2014 som mal problem s lavou slabinovou prietrzou. Vysledok ultrazvukoveho vysetrenia pred operaciou prietrze: 27.11.2014 USG vysetrenie makkych casti lavej inguiny: Mocovy mechur dobre naplneny, tenkostenny s anechodennym obsahom. Do jeho bazy sa hrbolato vyklenuje zvacsena prostata, ktora ma rozmery 51x46x45 mm a objem 55 ml. Struktura lahko nehomogenna. Zachytene femoralne arterie a veny vlavo su v medziach normy. Popri nich sa herniovy vak nevykle-nuje ani pri kaslani, ani pri brusnom lise. Herniovy vak sa vyklenuje v smere inguinalneho kanala az nad os pubis, vlavo dosahuje velkost 16x29x52mm, v stoji dosahuje prierez 35x42 mm s obsahom kluciek TC. Konfiguracia okolitych svalovych skupin je primerana, nie su pritomne loziskove zmeny, ani intramuskularne tekutinove kolekcie. Podkozie normalnej echostruktury, bez lymfedemu a loziskovych zmien. Zvacsene LU v lavej inguine nedetekujem. Zaver: Ciastocne fixovana inguinalna hernia vlavo s obsahom kluciek TC podla popisu vyssie Diff. zvacsena prostata s hrbolatym vyklenovanim sa do MM. 14.06.2016 som mal naplanovane zahajenie preventivnej prehliadky v ramci ktorej som bol 21.06.2016 na urologickom vysetreni prostaty s vysledkom: Subj stav dobry. Bolesti nema. Mikcia norm. Bez dysurie. Krvavy moc neudava. Nocturia nepritomna. Bez nauzey a vomitu. Afebrilny stav. Obj tapot bilat negat. Moc BO: chem neg. sed. neg. Brucho vplne priehmatne bez rezistencie. Nebolestive. Oblicky nehmatne, nebolestive. USG: ulozenie velkost obliciek bpn. Parenchym zachovany. Bez loziskovych zmien. Duty system bez mestnania, bez konkrementu. Mechur hladky. Reziduum-Oml. Prostata-echopozit loziska. Genital-bpn. DG: Urolog nalez v norme. Odber markerov. Vysledok z oberu markerov: S-PSA 4,71 ug/l, referencne hodnoty (0,00 - 4,00), Dg: N40 Urolog mi navrhol biopsiu prostaty a porozmyslat nad dalsim postupom.? Tymto sa snazim pomoct si prostrednictvom Vasich skusenosti. Odber markerov som absolvoval prvy krat. Mam 61 rokov, zijem v Leviciach. Po precitani si Vasich odpovedi na internete sa mi zda dost rychlo navrhnuta biopsia prostaty. S pozdravom.
Dobrý deň, v súčasnosti sa pri podobných hodnotách PSA ako uvádzate odporúča zopakovať vyšetrenie PSA s odstupom 3 - 6 mesiacov a rozhodnúť o prípadnej biopsii prostaty až po potvrdení zvýšenej hodnoty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Pán Profesor. Chcel by som Vás požiadať o radu. Ide o môjho otca 75. ročného. Pred 1,5 rokom mu doktori zistili pri Gleason (3+5), PSA 166. Početná metastáza v kosti. Po chirugickej kastárci a následne hormonálnej liečbe Cacodex sa znízila hodnota PSA postupne 70/ 2,5/0,24 .Po celej dobe potom PSA ustála na úrovni od 1,5 do 4,5 ale zároveň mu narastol velký nádor na krku. Po histologí sa potrvduje ako druh metastáza. Okrem tohto stále zvyšuje hodnota CEA z 74 na 144. Abslovoval PET CT, výsledok : nenašiel žiadny daľší nález okrem Prostaty, kosti a nádoru na krku. Pred 2 mesiami začal brať Zytiga . Teraz PSA klesla na 1.5 ale CEA stále narástla na 288 a CYFRA 21-1 je 7,8. Prosím Vás o radu ako by sme mali pokračovať? Je normálne že PSA je stále nízka a metastáza sa tak rozšíruje? Máme opakovať vyšetrenie nádoru na krku, či ide o iný typ rakoviny? alebo patrať sa skôr po plúcach a orgánoch ako hrubé črevo, žalúdok... ? Keď nebolo vidieť na PET CT pred 2 mesiacmi? Ako dlho je potrebné brať Zytigu ? ďakujeme veľmi pekne za radu . Vladimir Lamduc
Dobrý deň, je potrebné pátrať po nádoroch v iných orgánoch. Karcinóm prostaty je podľa hodnôt PSA ustálený a pod kontrolou, ale narastajúca hodnota CEA svedčí o inom zdroji. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer p. profesor. Až dnes som zhistil, že ste mi odpovedal na mojú otázku, začo Vám veľmi pekne ďakujem. Pre identifikáciu zopakujem jej úvod:,, Mám 67 rokov a s veľkou prosbou sa na Vás obraciam pre posúdenie mojej liewčby, ďalej nasledovalo popísanie postupného zvyšovania PSA, výsledky biopsie, ktorú som absolvoval v marci 2016, ďalšie moje zdravotné problémy hypertenzia v III. št. rezistentná na liečbu a cukrovku II. typu zatiaľ na diete. Doplňujem ešte výsledky MRz 12.04.2016. MR prostaty: T2 sag, T2 copr, T2 tra, DWI, T2 fs cor, T1 vibe-tra-dynamické vyšetrenie s podaním Gadolínia. Prostata zväčšená , dosahuje max. rozmery 56x46 mm, s inhomogenitou signálu periférnej a centrálnej zóny- obraz BHP. V periférnej zóne v oblasti apexu sa zobrazuje neostro ohraničené mierne hypointenzívne ložisko v T2 váženom obraze priemeru 6 mm. V DW obraze je ložisko mierne hyperintenzívne , v ADC mape má nižšiu intenzitu signálu a namerané hodnoty 770 um2/s. V DCE toto ložisko vykazuje wash in a wash out.V pravom laloku na na rozhraní apexu a strednej časti v centrálnej zńe lokalizované ložisko nižšej intenzity signálu v T2vážení , priemeru 8 mm, toto ložisko je v DWI výrazne hyperintenzívne , na ADC mape namerané hodnoty 620 um2/s, je výrazne hypointenzívne, v DCE však nevykazuje patologický wash in a wash out. Kapsula prostaty nie je evidentne porušená. Vesucule semináles sú primerane naplnené, bez jednoznačnej infiltrácie . LU v zobrazenej časti nie sú patologicky zväčšené. Zachytený skelet bez jednoznačných ložiskových zmien. Záver: Veľmi pravdepodobný ca prostaty lokalizovaný vľavo v oblasti apexu, bez patologického zväčšenia lymfatických uzlín, bez známok prerastenia cez kapsulu, bez infiltrácie okolitých tkanív.Liečba. 20.04.2016 podaný Dipherelín 11,25 mg i.mZáver: Ca prostate c T2NXMO, Gleason 6, PSA 5,91 ng/ml-stredné riziko, kontrola o 12 týždňov- odobrať PSA, podať Dipherelín. Na doplnenie všetko. S vďakou príjmam možnosť na konzultáciu tak, ako ste ma informoval vo Vašej odpovedi, avšak neviem, ako si môžem u Vás dohodnúť termín s Vaším dovolením. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem a budem čakať na Vašu odpoveď.
Dobrý deň, konzultáciu môžete dohovoriť na t.č. 043 4203 444. S pozdravom, J. Kliment

cDobrý deň. Vážený pán profesor.Chcela by som sa Vás opýtať na vysvetlenie diagnózy môjho manžela. V mesiaci apríl 2016 absolvoval robotickú radikálnuprostatektomiu v Banskej Bystrici. Prosím Vás o vysvetlenie TNM :pT3bpNx, NOS P1. Ak by tieto informácie nepostačovali doplnila by som ich o ďalšie výsledky. /pôvodne som si myslela že po absolvovaní operácie sa hodnoty zlepšia kedže pred nástupom na operáciu jeho hodnoty boli :cT1c cN0 c M0 Gl 7 4 +3/ ?Ďakujem. J.P.
Dobrý deň, TNM klasifikácia, ktorú uvádzate, znamená, že nádor prerastal do semenných mechúrikov mimo prostatu - pT3b, pNx znamená, že nemal vyšetrené lymfatické uzliny. Táto klasifikácia odráža stupeň závažnosti ochorenia, treba ju však korelovať ku Gleasonovmu skóre a hodnote PSA ako aj k ďalším parametrom, ktoré popísal patológ - konkrétne chirurgické kraje. Prvá, klinická klasifikácia cT.. je orientačná, patologická je presná. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, mám 65 rokov, v 07/2007 som bol operovaný na radikálnu prostatektómiu, cítim sa dobre, hodnoty PSA stúpajú 05/2016 - 0,508, 11/2015 -0,360, 06/2015 - 0,367, 07/2014 - 0,256, v 08/2014 som absolvoval PET/CT s cholínom bez ložisiek s patologicky zvýšeným metabolizmom. Pred mesiacom som vysadil po dohode s lekárom dlhodobé užívanie statínov (zvýšený cholesterol), aký postup odporúčate? Lebo som znekľudnený.
Dobrý deň, ste takmer 10 rokov po radikálnej prostatektómii. PET CT nebýva pri hodnotách, ktoré ste uviedli, pozitívne a teda nebýva užitočné. Nárast hodnôt PSA je veľmi pomalý, klinicky sa cítite výborne. Odporúčam Vám iba kontroly PSA v polročných intervaloch a s odstupom času sa rozhodne podľa aktuálnych hodnôt PSA o potrebe doplňujúcich vyšetrení. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Mám 45rokov, mám dlhodobo slabý prúd moču a dlhé odkvapkávanie moču. Na tieto potiaže sa liečim 2.5 roka a posledný 0.5 roka pociťujem tŕpnutie v zápästiach, jemné kŕče v predlaktiach a stehenných svaloch, bolesť v krížoch. Počas liečby som nepociťoval žiadne výrazné zlepšenie. Liečba UROREC 2.5 roka, posledný 0.75 roka pridaný Ubretid. Nikdy som nemal robené PSA lebo mi lekár vyšetril prostatu pohmatom a povedal, že je mäkkučká. OBJ stále približne rovnaké: moč: ph6,ostat. neg., brucho palp. v norme, t paott bilat. negat., USG obličky bialt.bpn, MMhladkostený prostatahomogénna kalk objem 18ml, uroflow V celk 578, Q max 9ml/s Q aver 5ml/s. DG: Dysfunkčné močenie, N40 Hyperplázia prostaty (predstojnice), N39.9 Mal by som si dať spraviť test PSA. Ak mi ho nespravil lekár sám od seba? Dá sa spraviť aj na požiadanie, že by som si ho hradil? Od 50. roku je prevencia kde sa každému robí test PSA ale ešte mi chýba 5. rokov.
Dobrý deň, vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti napriek liečbe, ktorá je neúčinná, treba urobiť urodynamické vyšetrenie na spresnenie príčiny poruchy močenia. Vyšetrenie PSA je potrebné a môže ho urobiť Váš urológ. Ďalšie problémy, ktoré uvádzate, vyžadujú neurologické vyšetrenie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den MUDr.Kliment,už som Vám písal, len ste nevedel podrobnosti o mojej chorobe. Kvôli zvýšenému PSA 7,5 mi bola robená v 6/2015 biopsia prostaty- kde hist: adenoca Gleason 4+3 a 3+3 v jednom laloku, počet pozit. vzoriek 2+/10, percento postihnutia 10+40%, bez PNI. ADT od 10/2015, leuprolerin. Staging ochorenia T1c-2b NO MO, INTERMEDIATE risk. Na základe toho mi bola robená intersticiálna BRT. 18.2.2016 v CA aplikovaných 58 zŕn 125I/24 ihiel do prostaty s terap. zámerom TD 145.0 GY. Medikamentózna liečba: Ciphin 500, Ciphin Pro Infusione 200 mg/100, Espumisan, Tamsulotsin Actavis. Vzhľadom na to, že som mal zväčšenú prostatu kalk. objem 52ccm bola mi podaná hormonáklna terapia za účelom zmenšenia prostaty pred zákrokom. V čase zákroku bola veľkosť 45 ccm. Po zákroku odporúčajú ešte brať HT 6 mesiacov ( vybral som dve ). Chcel by som Vás požiadať o radu resp.odpovede na moje otázky: Pri poslednej kontrole v marci,bolo moje PSA 0,38. Po týchto injekciách sa mi značne zväčšilo brucho,prsia,mám návaly,celé telo ma stále bolí,som neustále unavený,hlavne ráno mám opuchnuté ruky a nohy a od večera a celú noc mám problémy s močením.Teraz mám zakázaný bicykel,saunu a horúci kúpeľ.Chcel by som sa spýtať,či takýto stav je normálny,či bude dočasný alebo trvalý?Taktiež kedy môžem sadnúť na bicykel,ísť do sauny či horúceho kúpeľa.Ešte jednu hormonálnu injekciu podľa svojho lekára by som mal dostať.Je potrebná?Za skorú odpoved Vám veľmi pekne dakujem.S pozdravom Juraj
Dobrý večer, absolvovali ste brachyterapiu pre karcinóm prostaty so stredným rizikom progresie a zároveň hormonálnu liečbu. V hormonálnej liečbe nie je dôvod pokračovať Ťažkosti, ktoré uvádzate súvisia práve s hormonálnou liečbou a po odznení účinku hormonálnej liečby ustúpia. Hodnota PSA je veľmi dobrá a zrejme ešte klesne. Obmedzenia, ktoré Vám odporučili by bolo najvhodnejšie prediskutovať priamo s lekármi, ktorí vykonali brachyterapiu. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Profesor MUDr. Kliment, prosím Vás o váš názor k nasledovnej veci: Urológ liečil môjho otca (narodený je v roku 1940) od 14.12.2006 na zväčšenú prostatu. Pri prvom vyšetrení (v roku 2006) urobil lekár vyšetrenie prostaty cez konečník a odber krvi na PSA. Výsledky boli v norme. Otec chodil na pravidelné kontroly každé 2 mesiace s tým, že lekár nerobil žiadne kontrolné vyšetrenia, len predpisoval lieky na zväčšenú prostatu Prostakan forte a Alfuzosin. Po 8 rokoch (v roku 2014) urobil urológ druhý odber krvi na PSA. Hodnota PSA bola 22,3 ng/ml. Urológ urobil aj vyšetrenie prostaty cez konečník. Pri tomto vyšetrení zistil, že prostata je tvrdá a hrboľatá. Po týchto vyšetreniach objednal lekár otca na biopsiu prostaty. Z biopsie prostaty sa zistilo, že otec má rakovinu prostaty 2. štádium Gleason 7 (3+4), obidva laloky. Otec je na hormonálnej liečbe. Pán doktor prosím Vás, aký máte k uvedenej veci názor – považujete uvedený postup urológa v poskytovaní zdravotnej starostlivosti za správny ? (vyšetrenie prostaty cez konečník a odber krvi na PSA 2 krát za 8 rokov (v roku 2006 a v roku 2014) a následne v roku 2014 diagnostikovaná rakovina prostaty). Ďakujem Jamrichová
Dobrý večer, dĺžka intervalu medzi vyšetreniami je skutočne neobvyklá. Neviem , aké boli dôvody, ktoré viedli lekára k takémuto postupu, ale je to príliš dlhá doba. S pozdravom, J. Kliment

dobry den, otcovi zistili minuly tyzden rakovinu prostaty oznacene ako T3NxMx glaeson 8{3+5} grade 4 - PSA 51mg/ml grade II. Na CT brusnej a panvovej casti uz bol, ale vysledok este nevieme. Je objednany aj na scintigrafické vyšetrenie. Dostava hormonalnu terapiu Binabic a Eligard. Chcem sa spytat na Vas nazor, ak sa da. Preco zacali hormonalnou terapiou? dakujem gabriella csirke
Dobrý večer, u Vášho otca ide o vysokorizikový karcinóm prostaty ( to riziko sa týka biologickej agresivity a možnosti postupnej progresii ochorenia) - mal Gleasonovo skóre 8, cT3 a PSA:51ng/ml. Podľa posúdenia Vášho urológa ide o lokálne pokročilé ochorenie , ktoré sa lieči hormonálne a ak nebudú dokázané metastázy aj ožiarením. Postup v liečbe je správny aj keď by sa vždy malo počkať na výsledky vyšetrení, ktoré určia rozsah ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Čo sa má vo všeobecnosti robiť, aby sa zabránilo vzniku rakoviny prostaty, ak sa pacient (vo veku 70 rokov) lieči na urologickej ambulancii pre problémy so zväčšenou prostatou ? Ďakujem Vagačová
Dobrý večer, spoľahlivá prevencia vzniku karcinómu prostaty nie je. Treba dodržiavať pravidelné kontroly u svojho urológa, aby sa prípadný karcinóm včas zachytil. Zväčšená prostata nie je príčinou vzniku karcinómu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, V prvom rade by som sa Vám chcel poďakovať za Vašu odpoveď, ďakujem veľmi pekne. Teraz Vám posielam už aj výsledky z m. r. A chcel by som sa spýtať, že akú liečbu odporúčate? Výsledky: Iné nálezy: - high grade PIN plus - chronické nešpecifické zápalové zmeny plus - atypická adenomatózna hyperplázia - - ASAP- Záver: 1.- 5. Punkcie z ľavého laloka prostaty - Hyperplastické zmeny žliazok, bez známok malignity. 6. -10. Punkcie pravého laloka prostaty- invazívny acinárny adenokarcinóm prostaty, M-8550/3, T-C61.9, Gleason skóre6, pTNM - pT2a Nx Mx, STAGE lla. MKCH : N40 M.R.: T 2 váženom meraní hyposignálne zmeny v PZ vľavo parasagitálne  v posteriórnom aspekte na ploche 13x10 mm bez vyklenovania , fibromuskulárna stroma s primeraným nálezom. Chirurgická kapsula je hyposignálna, dobre ohraničená. Objem prostaty pri rozmeroch 4 X 2,8 X 3,5 cm dosahuje 20,3 cm3.Postkontrastne patologický enhancement nediferencujem. Inhomogenita PZ a CZ aj v rámci postpunkčných zmien  s T1 posthemoragickými zmenami. Infiltratívne zmeny do okolia nepozorovať. V oblasti vesiculae seminales vpravo sa definuje cystická expanzia do veľkosti 23 mm s hyposignálnym korelátom, lézia je v T 2 intermedio signálnej charakteristiky, v T 2 s potlačením tuku nehomogénne hypersignálna, T1 w hypersignálna - najpravdepodobnejšie cysta s výraznejším proteínovým obsahom. Infiltratívne zmeny semenných vačkov nepozorovať. Obturatórne LU sú v norme,paravasálne zväčšené LU nediferencujem.Paravasikálne LU a inguiálne sú normálnej veľkosti, bez známok reštrikcie difúzie. M. mechúr je bez nálezu infiltratívnych zmien, stena je pravidelná bez patologického enhancementu. Rektum a rektosigma v zachytenom rozsahu vyšetrenia s normálnym nálezom bez infiltratívnych zmien. V panve bez voľnej tekutiny. Na zobrazenom skelete v zachytenom rozsahu bez nálezu ložiskových zmien. Záver: Diagnostikovaný CA prostaty, lézia parasagitálne vľavo na báze posterolaterálne, bez nálezu infiltratívnych zmien okolitých štruktúr a vasiculae seminales. Cystoid vesiculae seminales vpravo popísanej veľkosti s proteínovým resp. obsahom. Bez nálezu patologickej LAP. PSA 10,010 bg/l 1.3.2016, DRV hladká, tuhšia, TRUS susp.neo, nerovn. kapsula Vek 53 rokov Ďakujem vopred za Vašu odpoveď. S pozdravom Miroslav M.
Dobrý večer, MR nepotvrdila rozšírenie nádoru mimo prostaty, ani postihnutie lymfatických uzlín. Vzhľadom na vek lokálny palpačný nález a viaceré pozitívne vzorky z jedného laloka prostaty Vám odporúčam radikálnu prostatektómiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, veľmi vás prosím o posúdenie môjho problému. Som 82 ročný pacient s karcinómom prostaty. 7.3.2016 mi bolo zistené PSA 11.270ug/l. Bola mi zrealizovaná biopsia prostaty, 10 punktátov (5+5)s nasledovnými výsledkami od patológa:pravý lalok gleason 4+3 (10%,30%,60%, 90%), perineurálne šírenie ano. druhý lalok: gleason 4+3, plošné postihnutie GPC 5%,30%,30%,50%,50%, perineurálne šírenie-ano. Staging: pT2c, PNX, PMX, V0,L0,PN1, teda 10pozitívnych punktátov, TPC 100%,21.3.2016 som bol odoslaný na Onkologický ústav sv.Alžbety za účeľom PET/CT vyšetrenie s cholínom,(ohľadne metastáz) so záverom: bez MTS, prostata s max.rozmerom 46mm, seminálne vezikuly bez známok infiltrácie, beriem hormonálnu terapiu (firmagon - 4 injekcie). Prosil by som vás o váš odborný názor na ďalší postup liečenia (rádioterapia, chemoterapia alebo len hormonálna terapia so sledovaním) vzhľadom na môj vek. Veľmi pekne vám vopred ďakujem za vašu odpoveď. Mohol by so zaslať aj vyššie uvedené výsledky ako súbory z počítača, Roland
Dobrý večer, ak ste v dobrom zdravotnom stave a nie je kontraindikácia k rádioterapii tak liečba žiarením doplnená o krátkodobú - 6 mesačnú liečbu hormonálnu pokladám za jednu z možností. To by bola definitívna liečba. Druhou je intermitentná hormonálna liečba, to znamená 6 mesačnú hormonálnu liečbu, ktorá sa potom preruší až do opätovného zvýšenia PSA. Ten interval bez liečby môže byť od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den MUDr.Kliment,chcel by som Vás požiadať o radu resp.odpovede na moje otázky: Mám 59 rokov,som športovo založený.Vo februári tohto roku som absolvoval brachyterapiu na Urologickej klinike v BA.Mám za sebou 3 hormonálne injekcie a pri poslednej kontrole v marci,bolo moje PSA 0,38. Po týchto injekciách sa mi značne zväčšilo brucho,prsia,mám návaly,celé telo ma stále bolí,som neustále unavený,hlavne ráno mám opuchnuté ruky a nohy a od večera a celú noc mám problémy s močením.Teraz mám zakázaný bicykel,saunu a horúci kúpeľ.Chcel by som sa spýtať,či takýto stav je normálny,či bude dočasný alebo trvalý?Taktiež kedy môžem sadnúť na bicykel,ísť do sauny či horúceho kúpeľa.Ešte jednu hormonálnu injekciu podľa svojho lekára by som mal dostať.Je potrebná?Za skorú odpoved Vám veľmi pekne dakujem.S pozdravom Juraj
Dobrý večer, nepoznám bližšiu charakteristiku Vášho ochorenia. Absolvovali ste brachyterapiu a súčasnú hormonálnu liečbu pokladám za zbytočnú a dokonca vo Vašom prípade za škodlivú. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem pán profesor. Rád by som vedel Váš názor na priebeh môjho ochorenia.Dňa 18.3.2015 mi diagnostikovali karcinóm prostaty. Mám 51 rokov. Záver histológie : 1.-8. V teréne prostatickej intraepitelovej neoplázie je v pravom laloku zachytený invazívny karcinóm s Gleason skóre minimálne 3+3=6, M8140/3, T-C61,9, pTNM : minimálne pT2a, Stage II V dňoch 28.10.2016 – 6.11.2016 som v PTC Praha absolvoval rádioterapiu protonovým zväzkom na prostatu + lem. Aplikovaná dávka bola (CGE): 36,25 počet frakcií 5 Liečebný plán dodržiavam a pravidelne chodím na odbery PSA. Pred ožarovaním som mal honoty PSA nasledovné : Február 2015 – S PSA total 9,6 11. September 2015 – S PSA total 6,60 S PSA free 0,80 Index PSA 0,12 9. Október 2015 S PSA total 7,36 S PSA free 1,00 Index PSA 0,14 Nasledovala rádioterapia v PTC ako je horeuvedené 6.11.2016 Kontrolný odber po rádioterapii 5.2.2016 s výsledkom : S PSA total 5,68 S PSA free 1,00 Index PSA 0,18 6.5.2016 s výsledkom S PSA total 5,98 S PSA free 0,35 Index PSA 0,06 Nakoľko PSA začala mierne stúpať miesto toho, aby klesala začínam mať vážne obavy, že rádioterapia nepriniesla žiadaný výsledok. Celkovo sa necítim zle, občas mám menšie bolesti v oblasti hrádze, ktoré zvykli prestať samé od seba. Močenie je v norme, nemám pocit neúplného vyprázdnenia. So však znepokojený nakoľko to vyzerá ako by sa karcinóm znova aktivoval a navyše nerozumiem hodnotám ako je S PSA free a Index PSA lebo aj tie sa dosť zmenili. Predbežne som dohodol ďalší odber o 1 mesiac, aby som si preveril tendenciu. Rád by som Vás poprosil o konzultáciu na Vašom pracovisku ak je to možné nakoľko môj urológ mi nevie iné doporučiť len operáciu RAPE. Prípadne kontrolné MR vyšetrenie pokiaľ to je vhodné. Vopred Vám veľmi pekne Ďakujem za skorú odpoveď a budem sa snažiť Vás skontaktovať čo najskôr aj telefonicky, len som Vám chcel zaslať detailné výsledky. Ďakujem pekne, zostávam s pozdravom a prianím pekného dňa L. Vrečič.
Dobrý večer, vhodná je osobná konzultácia, môžete ju dohovoriť na t.č. 043 4203444. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, prosím Vás o radu. Mám stredne diferencovaný /grade II/ adenokarcinóm prostaty podľa WHO-klasifikácie, infiltrujúci obidva laloky prostaty. Gleasonovo skóre 6/3+3/, Grad:group2 Infiltrácia tkaniva prostaty adenokarcin´mom v %:Celkove skóre: 79/18 Percento vyšetreného tkaniva prostaty, infiltrovaného adenokarcinómom:22,8% TNM: pT1c,pNx,pMx, GRADE2, MKCH C61 PSA 5,84ng/ml Vek mám 63 rokov a som aktívny ešte pracujúci človek v dobrej fyzickej kondícii. Prosím Vás o radu lebo sa rozhodujem medi robotickou prastatektómiou alebo protónovou liečbou v Prahe lebo sa obávam inkontinencie a erektílnej dysfunkcie po operácii, na druhej strane neviem, či výsledky z Protón. liečby sú naozaj také dobré. Ďakujem za radu Ing. D.K.
Dobrý večer, ak máte obavy z pooperačných komplikácií, potom liečba žiarením je ďalšou možnosťou s podobným konečným efektom liečby. Nemusí to byť liečba protónom, v súčasnosti moderné žiariče na Slovensku majú rovnakú účinnosť a vedľajšie účinky liečby sú minimálne. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den.Mám zistený zhubný nador prostaty.PSA Január 2016 4,7. apríl PSA 6,70 Výsledok histologie pr lalok HG PIN ľavý lalok adenoca prostatae Gleason 3plus 3 výsledny 6. mam 59 rokov Beriem Bicalutamid 1x1 a urologom aplikovaný Leuprorelin 5 mg implantat Bola mi doporučená robot. rape u doktora Babeľu v Banskej B. Druha alternatíva u Mudr. Lukačko v NOU Sv. Alžbety Bratislava brachyterapeuticke oddelenie. Prosím laskavo o Váš nazor čo doporučjete na moju diagnozu
Dobrý večer, obidva spôsoby liečby sú vhodné a aj možné. Operácia je invazívna metóda, brachyterapia konzervatívna s menším rizikom vedľajších účinkov. Musíte sa rozhodnúť sám. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,osobne sme sa už stretli na konzultácii vo Vašej nemocnici a píšem Vám znova ohľadom môjho otca.Je asi rok po ožarovaní prostaty 35x,predtým bral hormonálnu liečbu Leupropelin 5 mg.Operovaný nebol. Teraz má PSA 2,34.Je iba sledovaný urológom, neberie žiadnu liečbu iba VESICARE 10 mg na močenie.Po ožarovaní začal mať problém s hrubým črevom - krv v stolici.Stačí to, ak je raz za polrok sledovaný ? Čo ak sa PSA opäť zvýši. Nemal by brať preventívne aspoň hormonálnu liečbu? Počula som o novom lieku DEGARELIX, bol by vhodný pre otca? Ďakujem. Monika, Svidník. S pozdravom
Dobrý večer, Váš otec je správne liečený, je kontrolovaný v pravidelných polročných intervaloch čo je odporúčaný postup. Prípadná recidíva ochorenia sa pri kontrolných vyšetreniach zachytí, nemusíte mať obavy z opozdenia diagnostiky. Liečba preventívna, ktorú spomínate, nie je vhodná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor. Stretli sme sa 20.4. 2016 u Vás v nemocnici na konzultácií o ďalšom postupe mojej liečby. Objednali ste ma na operáciu 27.4. 2016, bohužiaľ som tento termín musel zrušiť z dôvodu môjho ochorenia. Dnes mi volala pani sestrička z nemocnice kvôli dohodnutiu nového termínu operácie. Predbežne sme sa dohodli na prvý júnový týždeň. Predtým však by som sa rád ešte s Vami konzultoval tú operáciu. Chcem Vás poprosiť o nejaký termín konzultácie, kde by sme prebrali všetky aspekty operácie. Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu.
Dobrý večer, ozvite sa na č.t. 043 4203 444 ohľadom dohovoru konzultácie. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Profesor, Môj otec 75 r. má Ca prostatu Gleason (3+5), vianásobne metaz. na kostiach, D12,L1 a malé panvy. Pred 1,5 rokom robili transuretrálnu resekciu prostaty a zároveň chirurgickú kastráciu. Stav PSA pred operaciou je 166, po mesiaci 2,4., neskôr 0,25 . Uzival Casodex 50gr. Dlhodobo bola hodnota PSA okolo 0.75-3,5. Ale pred pár mesiacom sa mu narastol veľmi rýchle nádor na pravom krku ( z 2,5 cm na 12 cm x 8 počas 3 mesiacov). Výsledky z histológie ukazuje na metastážný druh rakoviny. PSA 0.76 ale CEA stupol na 96 a neskôr 144. Po abslovaní PET CT nezistili žiadný daľší nález na iný orgán okrem spominutého nádoru na krku a metastázy v kostiach. Zatiaľ je odporúčaný liečebný postup: Zytiga + Prednone, Zometa, Vitamín D, Calci a prípadne lokálne ožiariť chrbticu a nádor na krku. Prosím o Váš názor, či je normálne, že sa metastáza rýchlo rozšíruje ( nádor na krku) aj kedˇ hodnota PSA je stále nízka. Ako by sme vedeli hodnotiť účinnosť lieku Zytiga kedˇ hodnota PSA nie je smerodatná? A prosím o Váš názor resp. radu o liečiebnom postupe . Dˇakujem pekne
Dobrý večer, ide o metastatický karcinóm prostaty, ktorý dobre odpovedal na hormonálnu liečbu - viď pokles hodnoty PSA. Metastaza na krku nezodpovedá aktuálnej hodnote PSA. Histologické vyšetrenie z uzliny na krku by malo ozrejmiť jej pôvod. Nárast hodnoty CEA by svedčil pre karcinóm gastrointestinálneho traktu. Je v celom prípade viac diskrepancií, ku ktorým sa podľa jednotlivých údajov, ktoré ste poskytli ťažko môžem jednoznačne vyjadriť. Liečba Zytigou nie je indikovaná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na giagnózu môjho otca, že čo to vlastne znamená, čo sa s tým dá robiť a či je to veľké riziko? Viem, že treba čakať na výsledok z magnetickej rezonancie, ale chcel by som len vedieť či je to vyliečiteľné. nálezy: - high grade PIN plus - chronické nešpecifické zápalové zmeny plus - atypická adenomatózna hyperplázia - - ASAP- Záver: 1.- 5. Punkcie z ľavého laloka prostaty - Hyperplastické zmeny žliazok, bez známok malignity. 6. -10. Punkcie pravého laloka prostaty- invazívny acinárny adenokarcinóm prostaty, M-8550/3, T-C61.9, Gleason skóre6, pTNM - pT2a Nx Mx, STAGE lla. MKCH : N40 Za odpoveď vopred ďakujem Miroslav M.
Dobrý večer, Váš otec mal potvrdenú rakovinu prostaty , biopsia z pravého laloka bola pozitívna vo všetkých vzorkách. Histologický typ, resp Gleasonovo skóre je priaznivé, preto si myslím, že aj liečba bude úspešná. Nepoznám ďalšie parametre ochorenia (PSA, lokálny nález na prostate, celkový zdravotný stav, vek)), ale ak budú tiež priaznivé tak nádej do budúcnosti pre udržanie dobrého stavu je vysoká. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň ! Som liečený na neo prostaty so skeletárnymi MTS. Eligard 45mgs.c + Androcur dep. a X-geva Aká je kvalita týchto liekov, existujú aj kvalitnejšie a šetrnejšie ? Ďakujem
Dobrý večer, liečba Vášho ochorenia je správna, kvalita porovnateľných liekov je približne rovnaká. Ak sú kontrolné výsledky počas liečby dobré, nie je potrebné meniť liečbu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcel by som ešte doplniť všetky informácie k mojej predchádzajúcej otázke na ktorú čakám odpoveď. Mám 63 rokov a som na aktívnom sledovaní od 25.8.2015. CT obličiek 9.7.2015: CT natívne+70ml lomeron 350+30ml FR i.v.,MPR: Obe obličky norm. veľkosti, polohy, tvar je miestami deformovaný viacerími cystami, ktoré dosahujú veľkosť 3cm vpravo a 52x37 mm vľavo, najväčšia cysta vľavo deformuje priebeh KPS. Denzita cýst okolo 3 HU. Bilat. bezkonkrementov, bezdilatácie KPS. pravá oblička vylučuje niečo oneskorene, po 7 min. po podaní KL i.v. je KL v panvičke. Po 20 min. sú naplnené oba močovody, ktoré, ktoré sú norm. priebehu, aj šírky, bezkonkrementov. Močový mechúr v norme. prostata zväčšená na 58x46 mm. Ojedinelé menšie cysty sú aj v pečeni. Ostatné brušné orgány v medziach normy. Záver: Viaceré jednoduché cysty oboch obličiek. hypertrofia prostaty. Po prvej biopsii 28.8.2015 s PSA=4,05 ng/ml , mi bolo odobraných 10 vzoriek, z ktorých vyšlo na pravej strane prostaty 2x mikrokarcinom + 1 vzorka adenoca Gleason 6(3+3), dĺžka infiltrácie 6mm, 60% vzorky,bez PNI.Boli mi navrhnuté si vybrať z možností: AS +/-, RRP, Externá rádioterapia + prechodne hormon. th, event. Brachyterapia (TRUS 43ml). Ako odporučaná liečba mi bola navrhnutá buď radikálna prostatektomia alebo radioterapia . Ja som si vybral Aktívne sledovanie. 23.2.2016 som absolvoval rebiopsiu 23.2.2016 PSA=4,07ng/ml, kde mi bolo odobraných 10 vzoriek, z ktorých vyšlo na pravej strane prostaty: v 1.-3.vzorke- benigne tkanivo prostaty.V 4-tej vzorke- fragment väziva a hladkej svaloviny bez zachytenia štruktúr prostaty, nereprezentantívny materiál. V 5-tej vzorke benígne tkanivo prostaty, chronický zápal. Na ľavej strane prostaty: v1.vzorke- adenokarcinóm (racemáza+, HMW-CK-). Gleason score 6(3+3) dĺžka infiltrácie 1,3mm, 15% vzorky, bez PNI, high-grade PIN. V 2.vzorke- adenokarcinóm, ktorý už v IHC preparáte (HMW-CK) nie je zachytený. Gleason score 6(3+3) dĺžka infiltrácie 1,5mm, 20% vzorky , bez PNI, high grade PIN.V 3.vzorke- mikroložisko adenokarcinómu, bez možnosti posúdenia Gleason score, dĺžka infiltrácie <1mm, <5% vzorky bez PNI, atrofické zmeny žliaz. V 4.vzorke- high grade PIN. V 5.vzorke- mikroložisko adenokarcinomu, Gleason score 6(3+3), dĺžka infiltrácie <1mm, cca 5% vzorky, bez PNI, high-grade PIN, atrofické zmeny žliaz. Môj lekár mi navrhuje: Vzhľadom k miere postihnutia prostaty(pôvodne vpravo, aktuálne vľavo) je indikovaná kuratívna liečba robotickú RRP v B.Bystrici, alebo otvorenú RRP v Martine respektíve rádioterapiu a že Brachyterapia nie je pri objeme 43 ml a difúznom postihnutívs najvhodnejšia alternatíva. Chcel by som Vás poprosiť o radu akú liečbu by ste mi navrhovali? A ak RRP tak ktorá je menej nebezpečná? Mohol by som pred tým absolvovať MR prostaty zistiť stav brušnej dutiny? Vopred Vám pekne ďakujem za radu a prajem Vám všetko dobré vo Vašom osobnom živote a v práci, Jozef
Dobrý večer, všetky z uvedených návrhov na liečbu prichádzajú do úvahy, aj brachyterapia. Obidve chirurgické metódy majú porovnateľné výsledky a aj riziká sú rovnaké. Doplnenie vyšetrení o magnetickú rezonanciu prostaty a panvových lymfatických uzlín je vhodné . Ak dávate prednosť konzervatívnejšiemu postupu, prekonzultujte túto možnosť na Onkol. ústave Sv. Alžbety v Bratislave. Podľa môjho názoru je brachyterapia tiež vhodnou metódou. Dobre treba zvážiť všetky Vaše možnosti, s liečbou sa nemusíte ponáhľať, parametre ochorenia sú priaznivé. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor,môjmu 68 ročnému otcovi diagnostikovali Ca prostaty. Až 6.biopsia /5.2.2016/potvrdila v odobratých (5+5 vz.) v 3.vzorkách Ľ1, Ľ2 a Ľ3 areal acinárneho adenokarcinomu/menej ako 10% z objemu tkaniva prostaty/Gleason skore 6(3+3) so záv.:Adenokarcinom,NOS.(P1). PSA:37,58,bez urol.ťažkostí,prostata zväčšená,ohraničená.CTvyš.:novozist.histol-verif.ad.prostaty s v.s.drob.sýtiacim ložiskom 8 mm v ľav.laloku,bez MTS.Statická gamag.kostí-trojfázová+SPECT:bez nálezu solídnych zmien charak.MTS.Máme sa rozhodnúť buď pre rad.prostatektomiu event.RAT.Chcela by som poprosiť o Váš názor na liečbu,ďakujem.
Dobrý večer, obidve liečebné možnosti prichádzajú do úvahy. Gleasonovo skóre je priaznivé, ale hodnota PSA je pomerne vysoká pri tak priaznivom Gleasonovom skóre. Treba túto hodnotu potvrdiť opakovaným vyšetrením. Metastázy nie sú prítomné. Ak je Váš otec v dobrom zdravotnom stave tak by som dal prednosť radikálnej operácii. S pozdravom, J. Kliment

Diagnostikovali mi nezhubne zväčšenie prostaty...s velkosťou 32 cm3. Problemy boli a aj sú s častým močením, udržaním moču. Bol mi nasadení SPADMED 15mg, CAVINTON FORTE 10mg,UROTEC 8 po troch týždňoch užívania týchto liekov mi pribudli tup? bolesti na lavej strane podbrušku, na chrbte v oblasti ladvin a v lavom semeniku..pri močení bolesti nemám. Bojím sa či by nemohlo ísť o zhubn? ochorenie. Bolo mi roben? sono vyšetrenie a potom prietokový test močenia kde mi boli stanovene závažne poruchy....prosím ako rozoznam či je to zhubn?. Kolko trvá priemerná rekonvalescencia? Môže nezhubný nádor prejsť do zhubn?ho..
Dobrý večer, liečený ste pre nezhubné zväčšenie prostaty. Vyššia hladina PSA v krvi môže poukázať na prípadnú rakovinu prostaty. Poraďte sa so svojim lekárom ohľadom svojich obáv. Nezhubné zväčšenie prostaty neprechádza do rakoviny

Vážený pán profesor, pri prevnetívnej prehliake vo feb.2016 mi zistili PSA 5,06 , fPSA 0,936. , pomer 18.5 / hodnoty 11/2013 PSA 3,98. , fPSA 0,59. , pomer 14,72 /. Výsledok MRI prostat len diskrétne zvačšená priečne 42x28mm, LLxAP.Normálne formovaná periférna zóna prostaty, vľavo nepatrne širšia. Vľavo v periférnej zóne ľavého laloka prostaty sledovať T2 hypo zónu 8,5x14mm, bezlézie kapsule, bez prerastania do okolia. Lézia má jednoznačne reštrikciu difúzie. V dynamickom postkontrastnom vyšetrení, sledovať len nepatrnné skoršie sýtenie spomínanej lézie. Semenné vačky v norme. Bez lokoreg LAP. Bez kostných ložiskových zmien susp z MTS. Záver: ložisko 14 x8 mm v perif. Zone ľavého laloka prostaty dorzobazálne, paramedialne veľmi susp TU prostaty, bez prerastania do okolia. Biopsia pravy lakok kompletene spracované 3 prúžky prost. tkaniva s ložiskovou gl. hyperpláziou, fokálne s hyperpláziou strómy, miestami obraz gl. atrofie s oplośtením v´stielky, v stróme nepravidlne distribuovaný mierny, prevažne periglandulárne uložený, lymfocytárny zápalový infiltrát, bez signifikantných atypii. Ľavý lalok kompletnespracované a seriovo zrezané 4 reprezentatívne prúžky tkaniva prostaty so štruktúrami malig. tumoru A typ tumoru acinálny adenokarcinóm B hist grade tumoru - predominantný Gleason grade 3 - sekundárny Gleason grade 3 -Gleason grade 6 C klasifikácia tumor - počeť vzorieks prítomným tumorom 2 - celkový počet vzoziek 4 - celková miera infiltrácie vyšetrovaného tkaniva tumoru 2% - miera infiltracie prúžku s naj. množstvom tumoru 1 mm/10 mm, 12% blok č.4 Invazia do - semenných vačkov nezastihnutá - periprostatický tuk nezastihnutá - lymf. Kapilar nezastihnutá - perineul. a itraneur. Šírenie tu. zastihnuté Iné nálezy High grade PIN - , chron nešp záp zmeny + , ASAP -, Záver: 1-3 prúžky prostatravého lalokaso znamkami benignej stromogl. hyperplázie, chronická prostatitída, bez znamok malignity. 4-7 prúžky prostaty ľavého laloka ivazívny acinóznyadenokarcinóm prostaty Gleason skóre 6, pTNM p2aNxMx prog skupina IIa PET/CT nachádzame hypermetabolizáciu 18F-cholinu charakteru zákl.ochorenia v ľavom laloku prostaty, inak bez jednozančných známok uzlinovej, kostnej či visceralnej diseminácie. Prosím o zhodnotenie nálezu a návrh ďalšej liečby a posúdenie vhodnosti protónovej liečby resp. brachyterapie. S pozdravom a ďakujem MUDr Dušan Táborský
Dobrý večer, ide o karcinóm prostaty nízkeho rizika, nepoznám však ostatné požadované parametre na rozhodnutie o liečbe. Zrejme ste však naklonený konzervatívnejšiemu postupu ako to vyplýva z Vašej otázky. Navrhujem Vám preto brachyterapiu, ak spľňate kritéria, napr veľkosť prostaty nemá presahovať 50ml. Treba konzultovať pracovisko, kde sa brachyterapia vykonáva - Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň ! Mám neo prostatae T2b , NO, M1b, G2, Gleason 7 /3+4/, PSA 34,96 doporučená liečba HT + kys. zoledronová. Otázka : Je táto ličba vhodná, alebo existujú aj iné možnosti ? Ďakujem
Dobrý večer, navrhnutá liečba je správna. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. profesor Mám 67 rokov a s veľkou prosbou a dôverou sa na Vás obraciam pre posúdenie možnosti mojej liečby. Vzhľadom na postupné zvyšovanie PSA február 2014-4,66, septembeer 2014- 4,73, marec 2015-4,91, júl 2015-5,04 a február 2016-5,91 bola odporučená mojim ošetrujúcim urológom BP. Túto som absolvoval v marci 2016. Bolo odobratých 10 vzoriek. Záver znie: Pravá strana 1-okrsok high-grade PIN, 2-okrsok high-grade PIN, 3-benigne tkanivo prostaty, 4-mikrokarcinón, 5-benigne tkanivo prostaty. Ľavá strana 1-benigne tkanivo prostaty, 2-benigne tkanivo prostaty, 3-mikrokarcinóm, 4-adenokarcinóm Gleason score 6/3+3/, dĺžka infiltrácie 2 mm, 20% vzorky, bez PIN, 5-adenokarcinópm Gleason score 6/3+3/, dĺžka infiltrácie 1 mm, 10% vzorky, bez PIN. Záver: - acinárny adenokarcinóm prostaty,-GS 6/3+3/, celkový počet vzoriek 10 / počet nádorovo infiltrovaných vzoriek 4 / infiltrované obe stray/,- celková dĺžka infiltrácie cca 3 mm, - bez PIN, GPC 20 %, - TPC 3 %, TNM: pT1cpNx, SNOMED-M: T158.9: peritoneum b. n., nález označený ako stredné riziko. po výsledku NMR bude určená liečba. Dlhé roky sa liečim na arteriovú hypertenziu 3 stup. III št. rezistentnú na liečbu, lieky Ebranril 60 mg, Losartan 50 mg, Cordipin ret. 20 mg, Carvedilo Teva 25 mg, Cynt 0,4 mg, Furon pp, Anopyrin 100 mg, , Frontin. Polročné kontroly kardiológa a cukrovka II. typu zatiaľ na diete. Budem čakať na Vašu odpoved´a vopred Vám zo srdca ďakujem
Dobrý večer, treba počkať na výsledok MR a potom prehodnotiť všetky možnosti ako ďalej postupovať. Vzhľadom na Vaše ďalšie zdravotné problémy treba hľadať riešenie, ktoré bude aj zodpovedať Vášmu celkovému zdravotnému stavu. Osobná konzultácia by bola vhodná. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pane profesore ještě k výše psanému dotazu. Pokud má otec nyní TÁB Zoladex + Bicutalamid, nestálo by za to vyzkoušet vysadit antiandrogen? Dočetla jsem se že cca u 30% nemocných se stane, že na cca půl roku klesne PSA. Jaký Vy na tento postup máte názor? Velmi Vám děkuji a zdravím Soňa Goralková.
Dobrý večer, vysadenie antiandrogénu, ak sa vôbec dostaví efekt tohto postupui, je určite kratší ako 6 mesiacov. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pane profesore, sice mi ještě nedošla odpověď na můj předcházející dotaz, ale já mám na Vás již další. Můj otec, 71 let má diagnostikovanou rakovinu prostaty od ledna letošního roku, ihned byla zahájena hormonální léčba, jde totiž o onemocnění metastatické do kostí i lymfatických uzlin. Nasazena byla TAB, Zoladex 1x za 3 měsíce + Biculatamid, vápník + Qgeva. PSA hezky klesalo, jak jsem Vám nadšeně minule psala, z původních 244 na 80, pak na 29 (23.únor). Nemile mě tedy překvapilo, že včerejší odběr 22.3. nedopadl dobře a PSA stouplo na 40. Samozřejmě jsem mluvila s paní doktorkou, která radí vyčkat do dalšího odběru za měsíc a pokud PSA opět stoupne, začít další hormonální léčbu nebo chemoterapii. Mám více dotazů: 1. Je možné, že PSA ještě klesne, i když teď naposledy mělo vzestupný charakter? 2. Minule jste mi psal, že je lepší, účinnější začít Zytigou před chemoterapií. Jak dlouhý může být účinek léčby v tomto případě? 3. Pokud selže i Zytiga nebo Xtandi, je opravdu účinná chemoterapie? Velmi Vám děkuji za Váš čas a doufám, že se mi dostane odpovědi od Vás. Děkuji a zdravím, Soňa Goralková.
Dobrý večer, doterajší postup v liečbe pokročilého ochorenia je správny. K prvej otázke, najpravdepodobnejšie PSA bude stúpať.2. Efekt Zytigy môže trvať niekoľko mesiacov. Zahájenie liečby je podmienené splnením kritérií, ktoré som Vám napísal minule.3. Chemoterapia má účinnosť aj po Zytige. Efekt liečby je však obvykle nižší. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, pokračujem z predchádzajúcej správy ohľadne môjho ocina. Výsledky z trojfázovej scintigrafie skeletu celotelovej. Nález: Na vyhodnotení scintigrafickej štúdie z počítačového záznamu E.Cam v prvej arteriálnej a v druhej venóznej fáze nachádzame zvýšené prekrvenie v oblasti ľavého femuru a sakra. V tretej fáze nachádzame viacpočetné ložiská patologickej kumuácie RF charakteru MTS v oblasti Th 1,5,L2,5 a v sakre. V zadných oblúkoch 3.a 4.rebra vľavo a v prednom oblúku 4.rebra vľavo, v sterne a v oblasti proximálneho konca ľavého femuru. Budúci týždeň ide na vstupné vyšetrenie na onkologickú ambulanciu. Momentálne je urológ ktorý mu vyšetrenia robil dlhodobo PN takže nevieme aký postup ďalej zvoliť. Či hladať druhého urológa. Chcem sa opýtať na váš názor na postup liečby a či by z vášho pohľadu bola možná pri takýchto výsledkoch operácie. Či sa má čakať aby kleslo PSA alebo či by boli možné chemoterapie, ožiare. Veľmi pekne vás prosím o odpoveď. Ďakujem a prajem všetko dobré. S pozdravom Zuzana F. NR
Dobrý večer,, u Vášho otca podľa uvedených údajov ide o karcinóm prostaty s viacerými metastázami v kostiach podľa scintigrafického vyšetrenia. Začatá liečba je správna, operácia, žiaľ vzhľadom na rozšírenie ochorenia do kostí neprichádza do úvahy. V súčasnosti sa odporúča pri takomto ochorení ako má Váš otec začať liečbu kombináciou hormonálnej liečby s chemoterapiou docetaxelom. Zatiaľ mal začatú liečbu hormonálnymi preparátmi a to Eligardom a binabicom, čo je správna voľba. Skúste sa poradiť ešte s Vašim onkológom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem sa informovať na svôjho otca, ktorý má rakovinu prostaty a zároveň Vás poprosiť o názor a ďalší navrhovaný postup v jeho liečbe. Otec má 59 rokov, pracuje, je fajčiar. Vo februári 2013 mal výsledky: PSA 3,02 ng/ml, fPSA/tPSA 9,60%, palpačne benígna prostata (recept na ciprofloxacín) bol poslaný na biopsiu. Výsledok z biopsie:invazívne stredne diferencovaný acinárny adenokarcinóm prostaty, GR II, Gleason score 6 (3plus 3), bez perineurálnej a lymfangioinvázie, prerastajúci 20 % punkátu, neprerastajúci do semenných vačkov a bez známok šírenia cez kapsulu, v okolí prítomná myoadenomatózna hyperplázia prostaty s chronickou prostatitídou, CK HMWˇplusv bazálnych bunkách zdravých žliazok - objednaný na MRI. Výsledok z MRI: prostata hraničnej veľkosti 48x42mm LLxAP, normálneho tvaru, ostro kontúrovaná, periférna zóna prostaty primeranej hrúbky 8 mm. V pravo v periférnej zóne sledovať pat,léziu na ploche cca 20x8mm, diskrétne hyperint v T1vo, hypoint.v T2vo, so zvýšením intenzity po kontraste. NIe je porušené puzdrvo prostaty. nepozorovať infiltráciu semenných mechúrikov. Vľavo atypický obsah semenných mechúrikov - hemoragické cysty?, mechúriky sú hyperint v nativnom T1vo, sú diskrétne zväčšené a zvýšenej intenzity - homogénne v postkontrastnom T1 FS. Záver: pato.zóna v pravej časti periférnej zóny prostaty s obrazom zakrvácania, jednozn.tumor nesledujem; v ľavých semenných mechúrikoch - zakrvácanie?, nie sú znaky tumoriformnej infiltrácie z prostaty. Následné kontroly a odbery: 31.05.2013 PSA:3,30 ng/ml, kontrola 19.12.2013 PSA 2,68 ng/ml; kontrola 25.03.2014 PSA 2,98, fPSA 0,27, pomer fPSA/PSA 9,06 %, S-NSE 19,2 ng/ml; kontrola 19.6.2014 PSA 3,01 ng/ml, S-fPSA 0,32, pomer fPSA/PSA 10,63 %; kontrola 4.12.2014 PSA 2,63, S-fPSA 0,32 pomer fPSA/PSA 12,17%; kontrola 9.4.2015 PSA 4,22 S-fPSA 0,66, pomer 15,64 %; kontrola 25.6.2015 PSA 2,52, fPSA 0,20 pomer 7,94 %; kontrola 29.9.2015 PSA 3,97 ng/ml; kontrola 14.1.2016 PSA 3,6 odoslaný na MRI. Výsledok z MRI: prostata normálneho tvaru, veľkosti, uloženia, ostro kontúrovaná, v priečnom reze dosahuje 45x38mm. periférna zóna rovnomernej hrúbky 11 mm. v pravej časti perif. zóny, viac bazálne sledovať nehomogénnu hyposignálnu zónu cca 9x8mm s nejednoznačným obrazom v DVO a dyn. enhanc vyšetrení. záver: len susp.drobný tumor periférnej zóny pravého laloka prostaty, bez prerastania do okolia, bez lézie púzdra, bez lokoreg. LAP a bez priekazných lokálnych kostných MTS. Ošetrujúci urológ nepozeral CD, vychádzal z pospisu z MRI. Na poslednej kontrole z januára bola ocovi navrhnutá operácia laparoskopicky a to aj napriek tomu, že doteraz ošetrujúci lekár tvrdil, že operácia nie je potrebná vzhľadom na viacmenej stabilné a nízke PSA. lekár navrhol laparoskopickú operáciu. otec a starý otec mali tiež rakovinu prostaty. otázka je či je potrebná operácia, resp. čo by bolo vhodné nejaké ˇajšie vyšetrenie atd...Ďakujem veľmi pekne za odpoved.
Dobrý večer, Váš otec približne pred 3 rokmi mal diagnostikovaný karcinóm prostaty nízkeho rizika - PSA menej ako 10ng/ml, Gleason 6,palpačne benígna prostata, MR vyšetrenie prostaty s minimálnym susp. nálezom. Tri roky bez evidentnej progresie. Odporúčam počkať s aktívnou liečbou, sledovať PSA v polročných intervaloch a časom - o rok - opakovať biopsiu prostaty. S pozdravom, J. KLiment

Dobrý deň pán profesor. Je nutná biopsia? ,mám 74 r.,PSA 1,470 ug,brucho voľné,DRV-v ľavo a v oblasti sulcus rezistencia,inak prostata celkovo tuhšia TRUS-kalk.obj. prostaty 41 ml. bez hypoechogenit v oblasti perifernej zóny,perif.zóna v ľavo s miernym výpadom vo vaskularizácii.Záver:LUTS asoc.BOO,moč. negat.,bez PMR,napriek poklase PSA vzhľadom na susp. drv obj. na biopsiu. v LA.Ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, máte veľmi nízku hodnotu PSA a nález na prostate, ktorý z uvedeného popisu neviem posúdiť, musel by som to vyyšetrenie urobiť sám. Inak povedané, tento nález je potrebné opäť overiť skúseným urológom a až potom sa definitívne rozhodnúť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, môjmu priateľovi-vek 65 rokov urobili kompletný rozbor krvi, kde všetky výsledky boli v norme, ale vyskočila S_/SA-total PSA 9,850ng/ml. Prosím Vás pekne, čo to znamená a ako máme postupovať...Ak je treba navštíviť odborného lekára, poprosím poradiť, aké pracovisko máme navštíviť, nakoľko nemáme dobré skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný večer.
Dobrý večer, hodnota PSA je vyššia a je aj indikáciou k biopsii prostaty. Treba však vyšetrenie PSA zopakovať a ak sa vyššia hodnota potvrdí tak až potom treba biopsiu urobiť. Neviem, z ktorého regiónu pochádzate, preto sa mi ťažko dáva konkrétne odporúčanie. S pozdravom, J. Kliment

Pan profesor chcela by som sa vas opytat,manzel po horm.liecbe a radiacnej liecbe ma stale problemy s mocenim,stale nutkanie a slaby prud mocu-vzdy viac zostava v mechure ako vymoci.Ale otazka prosim vas-na vasej klinike robite liecbu zelenym laserom GreenLight ake su podmienky prijatia?Jeho urolog mu to doporucil.Velmi pekne dakujem za odpoved.
Dobrý večer, liečba zeleným laserom na našej klinike je možná, ale vyžadujeme pred rozhodnutím o liečbe touto metódou vyšetrenie na našej klinike. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pane profesore. Trpělivě jste mi odpověděl na mé dvě otázky, za což Vám velmi děkuji. Odpověď na můj třetí dotaz mi nepřišla. Ptala jsem se na kritéria, dle kterých pojišťovna schvaluje léčbu dalšími hormony Xtandi či Zytiga. Můj další dotaz...otec dostal poprvé injekci Xgeva cca před 14 dny a včera 2. dávku Zoladexu po třech měsících a trochu ho teď pobolívají záda, může to být následkem výše zmíněného? Víte, já se hned bojím, že hormonální léčba přestává být účinná (byla započata před třemi měsíci a PSA hezky kleslo z 244 na 29, další krevní testy až zase za 14 dní). Velmi Vám děkuji za Váš čas a přeji pěkné dny, Goralková Soňa.
Dobrý večer, myslím,, že sa nemusíte obávať straty účinnosti hormonálnej liečby po tak výraznom a rýchlom poklese PSA . Iste účinnosť liečby bude pokračovať ďalej. Bolesti najpravdepodobnejšie nemajú priamu súvisloť s doterajšou liečbou. Liečba Zytigou alebo Xtandi je podmienená splnením nasledovných kritérií. 1. musí zlyhať dovtedy aplikovaná hormonálna liečba. Prejaví sa to postupným zvyšovaním hodnôt PSA od pôvodne najnižšie dosiahnutej hodnoty a súčasne sa potvrdí kastračná hodnota testosterónu v krvi. 2. pacient musí byť v dobrom celkovom stave bez symptómov alebo s miernymi symptómami a jeho výkonnosť musí dosiahnuť v stupnicovej škále 0-1-2-3 hodnotu 0-1, teda musí byť dobrá. 3.pacient nesmie mať metastázy v iných orgánoch. 4. nesmie mať nádorovú bolesť alebo minimálnu. 5. hodnota PSA musí byť nižšia ako 114ng/ml, hemoglobín 13g/dl a viac a zdvojenie PSA viac ako 55 dní. Pri splnení týchto kritérií sú výsledky liečby najlepšie, preto ich poisťovňa vyžaduje. Liečba je ekonomicky náročná. Ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď. S pozdravom, J. Kliment

Vazeny pan profesor,znova Vam zasielam moju otazku, ako ste mi kazali. Mam 66rokov,vaha 73kg a 16.1.2012. mi prvy raz bolo z krvi urcene PSA 4,11, a potom nasledne vysledky z krvi boli taketo: 7.5.2012. PSA 3,73, 16.12.2013. PSA 5,00., 9.6.2014.PSA 5,44.,5.9.2014. PSA 6,30., Nasledovali biopsie prostaty: 10.12.2014., 9.1.2015., 19.6.2015.-vsetky vysledky boli nagativne. Medzi tym odber krvi 22.5.2015., PSA 7,94. Posledny odber krvi po poslednej biopsii 3.7.2015. PSA 8,54. Potom som si dal v Rim.Sobote 24.9.2015. urobit magneticku rezonanciu s tymto vysledkom /citujem/: Prostata zvacsena,s rozmermi LL48mm, AP34mm, CC38mm, centralna zona naznacenej uzlovitej struktury, v perifernej zone vpravo kaudalne je diskretny okrsok T2 znizeneho signalu na ploche 6x6mm, na ADC mape tiez s miernym znizenim signalu, pricom v centralnej zone je signal mapovito znizeny, postkontrastne je vysycovania asymetricke, kapsula nie je prerusena, okolite struktury bez infiltrat.zmien. Periferna zona prostaty ma kranialne bilat.celkovo mierne znizeny T2 signal. Vesiculae seminales nezvacsene, bez infiltrativnych zmien. Mocovy mechur stredne naplneny, stena primeranej hrubky, distalne s vplyvom prostaty. Rectum hladkych kontur, stena primeranej hrubky, bez infitrativnych zmien. Vo vysetrenom rozsahu pozorovat nezvacsene LU. Bez pritomnosti volnej tekutiny v malej panve. Zaver: Diskretna alerteracia signalu perif. zony kaudalne vpravo-nejednoznacna TU infiltracia,bez nalezu LAP v malej panve. Toto bola MR. Dalsi odber krvi 20.1.2016. a PSA je 8,67. Asi osem mesiacov beriem ALFUZOSIN, jednu tabletku denne. Mocenie mam v poriadku, pocas spanku nemusim chodit mocit. Vazeny pan profesor, svojmu lekarovi verim, len by som chcel vediet Vas odborny nazor na tieto vysledky MR.,a na to-hoci mierne-zvysovanie PSA. Ci by nebolo dobre sa zamerat na tu zonu 6x6mm vpravo co bolo v spominane vo vysledku MR? Za Vasu odbornu odpoved Vam velmi pekne dakujem
Dobrý večer, vzhľadom na narastajúce hodnoty PSA nález na MR môže súvisieť s pomaly rastúcim nádorovým ložiskom. Nález na MR je však celkom priazniový, jednoznačne nesvedčí pre karcinóm. Ak tendencia k zvyšovaniu hodnoty PSA bude pokračovať alebo sa zrýchľovať treba opakovať biopsiu, ale musí to byť biopsia systematická to znamená odber aspoň 18 vzoriek v celkovej anestézii. S opakovaním biopsie sa však neponáhľajte, treba zatiaľ určite iba kontrolovať hodnoty PSA. S pozdravom, J. Kliment

Vazeny pan profesor, dopredu sa ospravedlnujem, ze Vas okradam o Vas drahoceny cas, ale vidim ake odborne rady davate trpiacim ludom. Aj ja by som rad pocul Vas nazor na moj problem a preto som Vam poslal moj dotaz, najprv 20.1.2016. a ked som nevedel najst Vasu odpoved medzi ostatnymi, znovu som Vam poslal ten isty dotaz 11.2.2016. Sledujem Vase odpovede na internete, ale odpoved na moj dotaz som zatial nevidel. Mozno, ze moj dotaz k Vam ani nedosiel, lebo bol dost obsirny,citoval som v nom aj vysledok MR, alebo je tu ina pricina. Po zaslani mojich dotazov. mi vzdy prisla sprava na email, ze moj dotaz bol registrovani. Ak je to potrebne, znova mozem zaslat moj dotaz do Vasej poradni a budem sledovat kazdy den Vase odpovede, zaco Vam vopred dakujem.
Dobrý večer, prepáčte, ale neviem, pre ktoré dôvody ste nedostali odpoveď. Prosím Vás, pošlite otázku ešte raz. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Veľmi rád by som sa s Vami poradil. Môjmu otcovi koncom roku 2015 diagnostikovali rakovinu prostaty. Otec má 68 rokov, je fajčiar, ale okrem toho nemá žiadne iné zdravotné problémy. Celé to začalo tým, že sa liečil na nejaký zápal na urologickej ambulancii v Trečianskej Teplej. Po odbere krvi mu zistili marker PSA 20,48. Následne mal z biopsie (v Trenčíne) tento záver: Punkcie ľavého laloka prostaty – invazívny acinárny adenokarcinóm prostaty, M-8550/3, T-C61.9, Gleason skóre 7, pTNM – pT2c Nx Mx STAGE IIb. Punkcie pravého laloka prostaty – invazívny acinárny adenokarcinóm prostaty, M-8550/3, T-C61.9, Gleason skóre 7, pTNM – pT2c Nx Mx STAGE IIb. Následne bol otec na CT (v Trenčíne), kde sa bol takýto nález: Tu prostatae susp. stage III. T3N0M0 s dif.dg... nehomogénna ohraničená prostata so susp. infiltráciou seminálnych vačkov, L-L 51mm. Ďalej absolvoval vyšetrenie skeletu rádiofarmakom (v Trnave) , ktoré bolo negatívne: Ložiská zvýšenej kostnej prestavby charakteru mts v skelete t.č. nenachádzame. Degeneratívne zmeny v skelete s kompresívnou fraktúrou v stavci Th10 (to bude zrejme následok jedného starého športového úrazu). Na onkologickom oddelení v Trenčíne dostal takúto onkologickú diagnózu: Ca prostatae, Gleason 3+4, PSA počínajúce 20,48. Performance status 0. CT, gamagrafia bez známok generalizácie, len lokálne pokročilý. Odporučili ešte MRI malej panvy. Záver z MRI je takýto: Histologicky už verifikovaný CA prostaty s nálezom neostro ohraničených hyposignálnych zmien v PZ prostaty obojstranne posterolaterálne bez vyklenovania a disrupcie kapsuly, bez evidentných infiltratívnych zmien. Posteromediálne cystická lézia charakteru d. Mulleriani. Bez nálezu patologickej LAP v zachytenom rozsahu vyšetrenia. Otec začal brať hormonálne injekcie, teraz práve začal 2. mesiac hormonálnej terapie. Celé Vám to píšem preto, lebo na onkologickom oddelení v Trenčíne otcovi povedali o možných alternatívach liečby. Prvá alternatíva je operácia, druhá alternatíva je hormonálna liečba a radioterapia. No a tvrdia, že sa má pacient rozhodnúť. Operatér v Trenčíne mierne naznačil, že by odporúčal operáciu, ale taktiež povedal otcovi, že on sa má rozhodnúť. Samozrejme že chceme, aby bola tá otcova onkologická diagnóza vyriešená čo najistejšie. Veľmi rád by som vedel Váš názor na otcovu diagnózu a na ďalšiu liečbu. A v prípade, že by bolo správnejšie operovať, chcel by som sa spýtať, či by bolo možné realizovať operáciu aj u Vás v Martine. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za radu. s pozdravom PhDr. Peter XXXXX
Dobrý večer,podľa údajov z vyšetrení, ktoré ste mi poskytli odporúčam aj ja operáciu, radikálnu prostatektómiu. Hormonálna liečba v tomto prípade nie je indikovaná. Operácia je možná u nás na našom pracovisku, ešte pred operáciou je potrebná konzultácia v niektorý deň budúci alebo ďalší týždeň. S pozdravom, J. Kliment

dobry den,chcem sa Vas opytat na problem,ktory teraz preziva moj otec.Dnes mu diagnostikovali rakovinu prostaty.Ma si vybrat ci operacia alebo ozarovanie.Istejsie je operacia podla primara,ale co vedlajsie priznaky a je moznost navratu choroby.Dakujem za odpoved
Dobrý večer, aby som Vám zodpovedne mohol dať radu potrebujem kompletné údaje o ochorení ako aj o zdravotnom stave Vášho otca. Ozvite sa ešte raz s doplnenými údajmi. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den, pane doktore, chci se zeptat, jaký byste doporučil další postup v případě mého otce. Jestli existuje jiná možnost, když nezabírá hormonální léčba + Binabic - průběh viz níže. V 8/2013 byl hospitalizován na TRN pro supraklavikulární lymfadenopatii v levém nadklíčku, provedena exstirpace – hodnoceno jako reaktivní lymfadenopatie, vzorek však neobsahoval tkán ze zvětšených uzlin. 28.2.2014 vyšetřen internistou pro resistenci v levém nadklíčku, otok nohou a genitálií. Proveden UZ – res: patol. zvětšení LU v retroperitoneu, levém nadklíčku – odeslán na internu. 3.-18.3.2014 hospit. na interně – susp. generalizovaný karcinom prostaty, patologicky zvětšené lymf. uzliny, zvětšná prostata + PSA 1718. 27.3.2014 dg. gener. adenokarcinom prostaty, GS 4+5, meta do lymf. uzlin – hormonální terapie Firmagon 120 mg, další aplikace měsíčně 80 mg. Došlo k poklesu PSA, subj. návaly, špatně spí V září 2015 růst PSA 70, v listopadu 2015 provedena orchiektomie PSA v 12/2015 252, Firmagon ex, přidán Binabic 150 mg PSA v 3/2016 529 – susp. rezistentní CA prostaty s meta do lymf. uzlin Otci je 60 let, jiné ozemocnění nemá, je možnost, jak prodloužit život? Podotýkám, že je v péči urologické amb., do péče onkologa nebyl předán. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý večer, ide o pokročilé ochorenie v štádiu kastračne rezistentného karcinómu prostaty, teda ide o ochorenie, ktoré progreduje napriek hormonálnej liečbe. V tomto prípade je indikovaná chemoterapia docetaxelom, ktorá môže predĺžiť život Kontaktujte ohľadom tejto liečby Vášho urológa alebo onkológa. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, prosím o Váš odborný názor. Mam 58 rokov. Prvy krat som bol na vysetreni prostaty pred 3 rokmi. 1. rok som mal S_PSA 3,5 . 2. rok 4,2 q tento rok som mal 5,59. Oblicky , mechur su v poriadku. Per rectum prostaty stredne velka tuhoelasticka . Velkost 44x38x38 mm. Moj odborny lekar - urolog mi odporuca biopsiu prostaty . Obavam sa tohto vysetrenia ( bojim). Existuje este ina metoda na vysetrenie prostaty pri zvysenych markeroch ? dakujem, a prajem vsetko dobre Juraj
Dobrý večer, vo Vašom veku pri tejto hodnote PSA je biopsia prostaty indikovaná. Žiaľ nijaké iné vyšetrenie nevie karcinóm prostaty potvrdiť iba histologické vyšetrenie tkaniva prostaty odobratého biopsiou. Aj keď ide o invazívne vyšetrenie s možnými komplikáciami, je v absolútnej väčšine prípadov dobre znášané, preto nemajte prehnané obavy. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den, rada by som sa informovala ohladom otcových výsledkov. V roku 2013 mal ukoncené ozarovanie (rádioterapia, 37 oziarov prostaty). Následne v polrocných intervaloch 6 hormonálnych injekcií. V case liecby PSA 0,01. Pol roka po ukoncení liecby (vrátane hormon.liecby) PSA 0,54. Následne, po troch mesiacoch, PSA 1,4. Norma v laboratóriu je 3,10. Následná kontrola az o pol roka. Tiez az teraz po liecbe sa objavil príznak, ktorý je vraj typycký v priebehu liecby, a síce zdurené a bolestivé prsné zlazy. Ide o to, ze otcovi bol odobratý len posledný odber, hodnota 1,4 a telefonicky bol objednaný az o pol roka bez toho, aby mu niekto objasnil znacný nárast hodnoty PSA. Na zdurenie prsnných zliaz lekár len skonstatoval, ze je to neobvyklé tak dlho po liecbe. Otcov otec zomrel na rakovinu prostaty, otcovi ju vybrat kvoli predoslej nie vydarenej operácii pruhu nemohli. Chcem sa spýtat, ci je nárast hodnoty PSA v tak krátkom case obvyklý, ci sa na tejto hodnote moze stabilizovat, alebo je predpoklad, ze sa v organizme opat nieco deje. Viem, ze výsledok je nateraz negatívny, ale náraz PSA v rozmedzí troch mesiacov sa mi zdá enormný. Rovnako, co mozu znamenat tie prsné zlazy? Postacuje podla Vás kontrola o pol roka? Netreba sa dozadovat radsej dalsích vysetrení? Dakujem za vysvetlenie, Vás cas a ochotu.
Dobrý večer, k hodnoteniu stavu by som potreboval úplne začiatočné hodnoty, ešte pre liečbou, a to vek, hodnotu PSA, Gleasonovo skóre a klasifikáciu podľa štádia. Posledná hodnota PSA naznačuje, že by mohlo dôjsť k aktivácii ochorenia, zrejme nasledujúce vyšetrenie PSA túto skutočnosť potvrdí. Pre potvrdenie je vhodné skoršie vyšetrenie PSA. Nález na prsných žľazách súvisí najpravdepodobnejšie s predchádzajúcou hormonálnou liečbou, ale tentio nález treba kontrolovať. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan doktor. Chcela by som sa spytat.Urolog ma u mojho dedka( 76rokov) podozrenie na karcinom prostaty,bude zaslany na biopsiu.Jeho stav bol bezpriznakkovy,nijake caste mocenie,ani nutkanie na mocenie.V naleze sa nasli tri cysty,2x1cm a 1x 2,7cm.Po poslednom vysetreni asi do 5 dni sa zacala objavovat krv v moci.Moze to byt sposobeneabsolvovanym vysetrenim alebo je nutne kontaktovat lekara ohladne tohto stavu? Dopporucena liecba mu bola Alfuzosin 1x1. Dakujem za odpoved
Dobrý večer, krv v moči najpravdepodobnejšie nesúvisí s vyšetreniami, ktoré absolvoval. Je však potrebné navštíviť lekára a informovať ho o krvácaní. Urológ potom zabezpečí potrebné vyšetrenia na zistenie zdroja krvácania. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pane profesore. Dovoluji si Vás od nás z Moravy oslovit s otázkou, týkající se léčby manžela. Manžel má 73 roků a onemocnění mělo tento sled.N40 zbytnění prostaty.UFM: Q max 13,8 ml/d, Q ave 8,1 ml/s, V 306 ml. PSA 2.43, T 17% za dva dny PSA 2.8, T 15%. Nasazen Omnic T a odeslán k biopsii. Její výsledky - 8/16, GS 7 /3+4/ max.80%. PSA 2,8, T 15%. TRUS 40g.DRV: cT3. Scinti skeletu - bez mets ložisek, UTZ - játra bez mts ložisek, CT plic bez ložisek. Byl mu diagnostikován zhoubný novotvar prostaty - C61. Rozhodnutím urolog.indikační komise byla navržena hormonální léčba s následnou radioterapií. Manžel k Omnicu T ještě dostal k užívání tablety Lambica a k tomu mu byla po měsíci užívání tablet Lambica aplikována první injekce 22,5mg Eligardu. V aprili jde na vyšetření CT malé pánve a v máji na druhou aplikaci Eligardu.Současně bude dále užívat OmnicT i Lambicu. Pak bude odeslán na onkologii k domluvě termínu radioterapie. Prosím Vás pane profesore o zhodnocení stavu manžela a o Váš názor na stanovený postup v léčbě a ještě o Váš názor na vyhlídky úspěšnosti této léčby. Srdečně Vám děkuji předem za Vaši odpověď. Zdraví J.xxxxxz Brna.
Dobrý večer,ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď. Poskytnuté údaje potvrdzujú karcinóm prostaty stredného rizika progresie. Navrhnutá liečba je správna a je nádej do budúcnosti, že bude úspešná. S pozdravom, J. Kliment

Vážený profesor, prosím o Váš odborný názor, resp. rad. Mám 71 rokov, po biopsii prostaty (november 2015) bola stanovená táto diagnóza: C61 CA prostatae T2 NX MX na ľavom laloku, hist. prostatický acinárny adenoCa, GS 6/3+3, PSA 4,6 bez HT. Na odporúčanie môjho urológa absolvujem od 21. 01. 2016 rádioterapiu (doposiaľ som absolvoval 20), ktorú neznášam dobre; v noci z 8. na 9. 2. som močil krv; výsledok mikrobiologického vyšetrenia moču (5. 2.)znel "proteus vulgaris"; pH 6, bielkoviny 0,3 g/l, ketolátky 0,0, krv, hemoglobín stopybilirubin neg., UBG neg.; erytrocyty 3-4 v z. p., leukocyty 12-14 v z. p., vyštrenie moču u urológa (18. 2.): veľa baktérií, zhluky, veľa solí. Okrem toho mám bolesti pri stolici, časté močenie, noktúria 5x. Chcel by som Vás poprosiť o Váš názor, či mám pri týchto ťakostiach pokračovať v rádioterapii; zostáva mi absolvovať ešte 15 sedení (smerom k 74 Gy). Srdečná vďaka za Vašu odpoveď! S pozdravom Juraj
Dobrý večer, vzhľadom na štádium ochorenia a nízku hladinu PSA a vzhľadom na komplikácie, ktoré súvisia s rádioterapiou nie je nevyhnutné pokračovať v rádioterapii. Treba ju určite prerušiť a zostať potom na aktívnom sledovaní. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcela by som sa spýtať, či ocov urológ postupuje správne. Otec bol v januári u urológa, diagnóza: 7.1.2016 : močovina: 6.850 mmol/l, S- kreatinin: 73.300 mmol/l, CRP ( našiel som predsa) : 0,94 vyšetrenie prostaty : hrboľatá, tuhý až tvrdý pravý lalok vyšetrenie semeníkov : vpravo zväčšený, mierne bolestivý Potom bol opäť vo februári, diagnóza: 4.2.2016 : Semeníky : vpravo sa zväčšuje hydrokéla vľavo prítomná tekutina prostata :veľká hrbolatá s ryhou 18.2.2016 : PSA : 34.990 ug/l, slabá hemolýza, moč sterilný, moč.sed.: Ery 0-2, Leu 0-2, Moč chem.: neg, špecif. váha 1020 Teraz mu urológ nasadil už tretie antibiotiká, ktoré má brať 3 týždne. chcem sa spýtať, či pri takom vysokom psa by nebolo najlepšie urobiť hneď biopsiu. ale má dobrať tie antibiotiká a potom sa uvidí? Len aby nebolo neskoro. Ďakujem za Vašu odpoveď
Dobrý večer, podľa môjho názoru biopsia sa pri náleze na prostate, ktorý takmer jednoznačne svedčí pre karcinóm prostaty, má urobiť ihneď. Antibiotiká hodnotu PSA v tomto prípade výraznejšie neovplyvnia. Na druhej strane oddialenie biopsie neznamená pre ochorenie podstatnejší význam, preto sa nemusíte obávať oneskorenia diagnózy. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor,môj 83-ročný otec sa 2roky lieči na rakovinu prostaty,urológ mu predpisuje Diferelin+Binabic a v januári t.r.ukončil chemoterapiu /docetaxol + kyselina zoledrónová/. Jeho stav sa však ani po chemoterapii nezlepšil, testosteron ma síce stabilizovaný,ale PSA má 906,rovnaké ako na počiatku liečby.V priebehu terapie mu metastázy prešli do kostí a začal mať problémy s močením, preto mu urológ zaviedol vývod,ktorý má 2.mesiac.Chcela by som vedieť akým spôsobom by bolo možné zaradiť otca do klinického výskumu na vakcínu DCVAC/Pca,ktorú vyvíja česká firma Sotio. Hnevám sa na lekárov,že otecka o tomto výskume na začiatku liečby neinformovali,resp.neposkytli informáciu ako je možné sa do tohoto výskumu zaradiť.Otec má okrem karcinomu prostaty na svoj vek celkom dobrú kondíciu,iné zdravotné problémy okrem prostaty nemal.Dočítala som sa,že boli aj iné možnosti liečby jeho diagnozy-liekmi Zytiga/abirateron/ alebo Xtandi /enzalutamid/.Požiadala som preto onkológa, aby otcovi tieto lieky predpísal,taktiež po mojej požiadavke mu začal podávať Denosumab/na kosti/.Buďte taký dobrý a poraďte nám aké sú možnosti liečby pre nášho otecka,čo môžeme podniknúť,aby sa mu stav jeho choroby nezhoršoval ale aspoň stabilizoval.Ďakujem vopred za vašu dopoveď, Edita S
Dobrý večer, doterajšia liečba bola správna, teraz skutočne do úvahy prichádza liečba už spomenutými preparátmi - Zytiga alebo Xtandi a ďalšiu možnosť predstavuje rádium 223 , preparát Xofigo. Ošetrujúci onkológ musí rozhodnúť , ktorý z týchto preparátov na základe posúdenia všetkých ukazovateľov bude najvhodnejší. Čo sa týka štúdie Sotio, ide skutočne o štúdiu bez známych definitívnych výsledkov. Liečba už spomenutými overenými preparátmi v tomto prípade je vhodnejšia. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pane profesore. Psala jsem Vám před pár dny otázku Firmagon versus Zoladex. Můj otec je měsíc po 1. aplikaci Zoladexu, PSA kleslo z 244 zatím na 30. Myslíte, že je šance, že ještě poklesne i po měsíci na nižší hodnotu? Samozřejmě vím, že hormonální léčba po čase přestane účinkovat. Chci se již dopředu informovat, jaké jsou další možnosti léčby. Vím o chemo a další hormonální léčbě (Zytiga nebo Xtandi). Vždycky se musí začít chemoterapií? Nebo lze i bez přeléčení chemoterapií nasadit hormonální léky Zytiga nebo Xtandi? Co se jeví účinnější a hlavně život prodlužující? Velmi děkuji za odpověď a Váš čas. Soňa Goralková.
Dobrý večer, hodnota PSA významne klesla už mesiac po aplikácii Zoladexu, čo je priaznivý ukazovateľ. Hodnota bude určite ešte klesať V prípade biochemickej progresie, čo znamená stratu účinnosti hormonálnej liečby, prichádza do úvahy najmä ďalšia hormonálna liečba, ako ste spomenuli Zytiga alebo Xtandi. Účinnosť oboch preparátov je podobná, pri obidvoch je potrebné splniť určité kritériá, na základe ktorých dáva zdravotná poisťovňa súhlas k ich použitiu. Podľa možnosti ich treba aplikovať pred chemoterapiou, kedy je predĺženie života významnejšie. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, prosím o Váš odborný názor na môj onkourologický problém. Som 78 ročný. Absolvoval som pravidelné urolog. prahliadky. Vr.2014som malzvýšené PSA a absolvoval som biopsiu prostaty 7/2014 bez neo.PSA6,4ng/1. Rebiopsia prostaty 11/2015. Zistené:adenoca Gleacon 4+3 v DX laloku, TPC 30%, prítomná PNI, ložiskovo zmiešaný zápal, vľavo negat., HT zatiaľ nemá, MRI prostaty ešte nemal, TRUS ešte nemal, staging ochorenia - predbežne intermediate risk. Komorbidity:art.hypertenzia, st.p.OPsrca (katetrizácia 2014), odvtedy na warfaríne, INR 2,7. Ca recti T2-3 N1 MO (9-12 cm od anu, predoperačnej EXRT á 1,8gy do 45gy a konkomit CHT FUFA(11/12/2003) .st.p.Dixon resekcia 26/1/2004 a 12/2/2004-extr.stomie, hist.muciozny G1 ypT3 ypN1 MO ešte 6 mesiacov CHT, posledná kontrola na NOU v sept.2015 v norme.Diagnostický záver:21/12/2015 (MUDr Lukačko):zhubný nádor prostaty C61. 5/12/2015 absolvoval gama skeletu-bez nálezu, MRI panvy objednané na 16/2/2016. Prosím o Váš odborný názor aj v súvislosti s možným riešením v Prahe na PTC, alebo ak je adekvátne riešenie na Slovensku - poisťovňa VZP. Vemi pekne ďakujem.Ján Repa
Dobrý večer, neodporúčam Vám žiadnu liečbu karcinómu prostaty. Iba sledovanie ochorenia. Ide o karcinóm stredného rizika s veľmi nízkou hodnotou PSA. Rovnako všetky vyšetrenia, ktoré ste uviedli v súvislosti s diagnostikou karcinómu prostaty pokladám za zbytočné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, pred nedávnom mi bola zistená nasl. dignóza: C61, T2cN0MX, Gleason 6 (3+3)´,doporučená celotelová gamagrafia a hormonálna liečba. Prosím o Váš názor na doporučenú liečbu a odpoveď, či sa už v SR aplikuje Degarelix. Ďakujem. Peter
Dobrý večer, nepoznám potrebné údaje k tomu, aby som sa zodpovedne mohol vyjadriť k odporúčanej liečbe /aspoň hodnota PSA, vek, celkový zdravotný stav). Degarelix je u nás dostupný pod názvaom firmagon. S pozdravom, J. Kliment

Dobry vecer. Chcela by som sa spytat ake vazne je ochorenie mojho otca a ake su vyhliadky na vyliecenie. A ci je postup spravny. Vek 58 rokov. Nalezy: biopsia: adenokarcinom prostaty G2 so znakmi perineuralneho sirenia, gleason skore 7(3+4) Psa 5,52ng/ml, volny prost.antigen 0,7 ng/ml, fpsa/tpsa 13% Kontrola o mesiac /odbery urea, kreat, hepat.enzymy,testosteron, psa, objednany o mesiac na CT vys.malej panvy, rtg pluc, scintigrafie skeletu. Nasadene lieky eligard, binabic Vaznejsie tazkosti nema, len castejsie mocenie, slabsi prud moca. Dakujem
Dobrý večer, podľa údajov ide o ochorenie stredného rizika s dobrými vyhliadkami na vyliečenie. Liečba, ktorú začal (eligard + binabic) nepokladám za vhodnú. Treba sa rozhodnúť medzi dvoma spôsobmi liečby a to radikálnou prostatektómiou, ktorú pokladám za najvhodnejšiu a najúčinnejšiu, alebo rádioterapiou. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor. Prosím Vás o radu, či bola správne zvolená liečba manžela, ktorý má rakovinu prostaty -C 61 zhubný nádor predstojnice. Bolo mu naordinovaných 25X EXRT /ožarovanie/, následne aplikácia Brachyterapie /ktorej sa veľmi bojí/.Toto ochorenie mu bolo zistené vo februári 2015, v tom čase mal PSA 11,550. Urolog zahájil liečbu začal užíva Urorec 8mg a Bicusan /užíva stále/. Absolvoval biopsiu s hist.výsledkami : adenoca G2 vo všetkých 8 vzoriek GS 6 /3+3/ pravý lalok: 80-70-70-10%, Lavý lalok: 30-70-70.80%. HT od 03/2015 bicalutamid+dipherelin, MRI prostaty OUSA: bez detekcie tumoru, kapsula intaktná, bez LAP. TRUS: kalk. objem 16ccm, vezikuly bez pozoruhodností, periferna zona bez evid.. diagnostickych ložiskovych zmien, zonalna anatomia zachovaná, disperzne drobne prostatolity, kapsula ez evid. známok penetracie. Staging ochoenia T1c-2a NO MO, intermediate/high risk. Komrobidity : nemá žiadne ochorenia, zdravý . PSA hodnoty mal: 02/2015 11,550 09/2015 0,012 12/2015 0,008 01/2016 0,002. Stále má zvýšený kreatinin, v decembri 114. Trpí Ladvinovými kolikami - naposledy december 2015. 14.12.2015 sa podrobil celotelovej gamagrafii skeletu. Popis:Gamagraficky ložisko intenzívne zvýšenej kostnej prestavby v 8. rebre vpravo kostochondrálne okrúhleho tvaru, v SPECT/CT relatívne čerstvá fraktúra, menej intenzívny nález podobného charakteru v 11. rebre vlavo, v SPECT/CT nezachytený v zornom poli-v.s. tiež fraktura, staršieho dáta-susp. prejavy osteoporozy. Inak v skelete ložiskové zmeny osteogenezy epozorovať.Je prítomná difuzne nehomogenne zvýšená kostná prestavba v chrbtici, najmä v thorakálnom a lumbálnom úseku, v oboch ramenných pletencoch, zápästiach, malých klboch rúk, sakroiliakálnych a bedrových zhyboch- nález charakteru osteodegeneratívnych zmien. Vedl. nález Asymetrická aktivia v obličkách-zvýšená depozícia RF v parenchýme obličky vlavo-obraz nefropatie-korelovať s anamn.,klin.,labor.,USG nálezom. Záver: Gamagraficky bez prítomnosti ložiskového nálezu patologicky zvýšenej kostnej prestavby charakteru ossealnych mts . Nález fraktury rebier rozneho data-susp. osteoporoza Dif. osteoartroza v chrbtici a klboch . Otec manžela zomrel 72 ročný na rakovinu prostaty. Prosím Vás o zhodnotenie, či má manžel podstúpiť brachyterapiu, alebo sa má rozhodnúť len pre ožarovanie. Sme úplne bezradní a zúfalí, nevieme, čo bude v danom prípade najvhodnejšie. Ak som dobre pochopila z výsledkov gamagrafie skeletu, metastázy v kostiach nemá. Prosím napíšte mi, či som to dobre pochopila. Neviem, či som Vám poskytla všetky informácie, ktoré k posúdeniu potrebujete, dúfam že ano, lebo vyjadrenie či chce brachyterapiu musí dať do pondelka 15.02.2015. Veľmi pekne Vám ďakujem . Beata Žvastova Pezinok
Dobrý večer, brachyterapia, ktorá mu bola odporučená, je vhodná metóda na liečbu tohto štádia ochorenia. Nemusí sa jej obávať, znášanlivosť výkonu je veľmi dobrá. Vzhľadom na jeho vek ju považujem za vhodnejšiu liečbu ako externú rádioterapiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, prosím Vás o rámcové priblíženie možnej liečby pri diagnostikovanom karcinóme prostaty s metastázami v pľúcach. Veľmi pekne Vám ďakujem.
Dobrý večer, potreboval by som vedieť viac informácií o ochorení. Metastázy v pľúcach pri karcinóme prostaty nebývajú časté, obvykle sa vyskytujú až v neskorších štádiách už liečeného ochorenia. Ak však v tomto prípade ide o primárnu diagnostiku pokročilého karcinómu prostaty s metastázami v pľúcach tak prichádza do úvahy kombinácia hormonálnej liečby (najlepšie firmagon) s chemoterapiou docetaxelom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, písal som Vám, či by ste sa nemohli vzjadriť k mojim vysledkom, čakám vyše dvoch týždňov a odpoveď mi neprišla, viem, že máte veľa takýchto prípadov, no bol by som rád, ak by ste povedali svoj názor na výsledky vyšetrení, liečbu a jej postup, ako by to malo prebiehať na ct, ešte stále čakám, scan kostí už mám za sebou, no výsledky budem vedieť až po ct, ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, odpoveď som Vám písal, neviem, prečo ste ju nedostali. Ak budete mať k dispozícii požadované vyšetrenia, ozvite sa . S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať. Akými testami sa musi prejsť nato, aby doktor zistil, či mám rakovinu prostaty? Mám strasne vela priznakov, že by som mohol mať. ale je mi len 22.Je možne, zeby to mohlo byť aj niečo ine? Po pripade, čo?
Dobrý večer, vo veku 22 rokov rakovina prostaty je takmer vylúčená, jednoducho toto ochorenie vo Vašom veku nebýva.S ťažkosťami, ktoré uvádzate sa obráťte na Vášho praktického, lekára a on Vás iste poukáže na urologické vyšetrenie.

Pane profesore, ještě jedna otázka, jaký je rozdíl mezi Zodalexem a Firmagonem? Vím, že oba blokují tvorbu testosteronu, je některý ale účinější? Děkuji A zdravím Soňa Goralková.
Dobrý večer, odpoveď na túto otázku som uviedol v predchádzajúcej odpovedi. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pane profesore, náhodou jsem narazila na Vaši poradnu a obdivuji Vás, jak zde lidem trpělivě a ochotně odpovídáte, i proto se na Vás obracím s dotazem ohledně mého tatínka (71). Od ledna letošního roku má diagnostikován karcinom prostaty, bohužel GS skore je 5+5,postiženy uzliny, meta v kostech a PSA je 244. Jsem si velmi dobře vědoma vážnosti zdravotního stavu otce a nepříznivé prognózy, přesto stále doufám, že se lékařům podaří mu prodloužit život. Chci se zeptat na pár informací. Byla mu nasazena hormonální léčba Zoladex a Biculamid 50 mg. Po zubním vyšetření bude nasazena Zometa či Denosumab. Je tato léčba v pořádku? Dál mě zajímá, zda i v tomto případě (vysoké GS skore) je šance, že nádor zareaguje na hormonální léčbu? Zatím nemám výsledky krevního testu, který byl po 14 dnech léčby. Po jaké době od zahájení léčby by mělo klesnout PSA? Vím, že další léčbou je chemoterapie, ale dočetla jsem se, že není příliš účinná. Velmi děkuji za odpovědi na mé dotazy, zdravím Soňa Goralková.
Dobrý večer, u Vášho pána otca ide skutočne o veľmi pokročilé ochorenie, ktoré je rozšírené do lymfatických uzlín a do kostí. Liečba tzv. maximálnou androgénovou blokádou, v tomto prípade kombináciou zoladexu a bicalutamidu je síce primeraná, ale vzhľadom na vážnosť a pokročilosť ochorenia by som dal prednosť použitu firmagonu. Firmagon zaistí bezprostredný pokles hladiny testosteronu na kastračnú úroveň, kým po zoladexe k poklesu dochádza po približne 1 mesiaci od podania lieku. Aj keď dostáva od začiatku bicalutamid, nedá sa vylúčiť možnosť prechodného zhoršenia stavu v prvých 2 týždňoch liečby, pretože v tom období sa dokonca zyvšuje produkcia testosterónu. Plánovaná liečba denosumabom je v poriadku, účinnosť je o niečo vyššia ako pri zomete. V prvých 3 mesiacoch liečby sa ukáže, či nádor bude reagovať na hormonálnu liečbu. Nepriaznivá histologická varianta je síce veľmi problematická, ale nevylučuje účinnosť hormonálnej liečby. Ak by bola zlá odpoveď na hormonálnu liečbu, existujú ďalšie možnosti okrem chemoterapie. To však ukáže až priebeh liečby v nasledujúcich týždňoch. S pozdravom, J. Kliment

Moja otazka je,že mojmu svagrovi diagnistikovali rakovinu prostaty,ma zvysene 20 krát markery v krvi,maju ho operovat,ma zvacsene uzliny.Je sanca na uzdravenie,keby bol nador zhubny?ďakujem za odpoved
Dobrý večer, žiaľ neviem posúdiť ochorenie Vášho príbuzného, pretože poskytnuté údaje nie sú dostatočné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, 28.12.20015 som prosila o radu v súvislosti s ocinom ,70r, po REPA. Chápem Vašu zaneprázdnenosť, len neviem, či poradňa ešte funguje, alebo len čakať. Ďakujem.
Dobrý večer, ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď, ale pred chvíľou som ju napísal. S pozdravom, J. Kliment

dobry den pan profesor Kliment,pisala som vam ohladom otca uz davnejsie,minuly rok na jar mu bola zistena rakovina prostaty s metastazami v skelete PSA mal vyse100,bral lieky binabic myslim 150mg.kyselinu zoledronovu a ma nasadenu hormonalnu liecbu,bral aj flector proti bolesti,momentalne neberie lieky proti bolesti,ma liek tritace 5mg,a atoris.na nedavnej kontrole urologa mal vysledky PSA nizsie-zo 100 mu to kleslo na 47.mozte mi prosimm povedat aky bude dalsi postup,je tu moznost operacie,jeho stav je dobry citi sa dobre,je tu moznost,ak metastazy nie su rozsirene operovat ho? zabudla som este dodat ze v roku2015 gleason score bolo 8+4+4 a biopsia 10vzoriek pozitivna,a dostava este infuzne CECKO.myslite ze by sme mohli skusit protonove centrum,alebo existuje aj nieco ine,prosim poradte mi dakujem
Dobrý večer, Váš otec má pokročilé ochorenie , karcinóm prostaty s metastázami. Je doteraz, podľa toho čo uvádzate, patrične liečený a pravdepodobne stále citlivý na hormonálnu liečbu. Strata účinnosti hormonálnej liečby sa prejaví najprv vzostupom hodnoty PSA pri braní do úvahy tej najnižšej hodnoty ,na ktorú PSA po začatí hormonálnej liečby kleslo. Tento vzostup znamená, že ochorenie sa zhoršuje. Ak by sa vzostup potvrdil existujú v súčasnosti ďalšie liečebné metódy, ktoré môžu progresiu ochorenia pribrzdiť. V tomto štádiu ochorenia nie je možná operácia ani liečba protónom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, mám 55 rokov, už som Vám tu písal, no nestihol sa poďakovať za Vaše odpovede a už opäť sa na Vás obraciam s prosbou o radu, po problémoch s psa a hospitalizácie s vysokými horúčkami,po 6týždňovom odstupe mi bol robený kontrolný odber na psa, výsledy sú: PSA 12,11 ng/ml, f/PSA 1,23 ng/ml, prep. 10,2 %, neskôr 5.1 2016 odobraná biopsia z prostaty 10 vzoriek, po ktorej som mal vysoké horúčky, aj keď som bral atb ciprinol spolu s entizolom, krv CRP 71,35 mg/ml, veľa leukocytov a hlien,na kontrole mi lekár zmenil atb na unasyn a Levalox, tepltoy ustúpili a po dobratí ma čaká ešte CT brucha , scan kostí a magnetická rezonancia, je dôležitý aj nejaký časový odstup od odobratia biopsie a následne vykonanie CT, scan... Záver z biopsie : vzorka A:vzorka z prostaty s miernymi atrofickými zmenami, B: vz.z prost. bez podstatnejšieho nálezu, C:Acinárny adenokarcinóm, Gleason skóre 7(4+3), rozsah infiltrácie cca do 10%, D: vz. z prost. s adenokarcinómom Gleason skóre 7 (3+4, rozsah infil. cca do 25%, E: vz. z pros. bez podstatného nálezu, F:vz z pro. s hyperplastickými zmenami, G: vz. z pros. s fokálnym chronickým zápalovým infiltrátom, H: a I: a J : vz. z pros. bez podtstaného nálezu, v lete mi bolo spravená magnetická rezonancia a vyšetrenie cez konečník vraj s dôrazom na črevá, nič zvláštne okrem tej cysty na obličke mi nič zvláštne nezistili,viete mi poradiť alebo podať k tomu nejaké stanovisko, je to veľmi dramatické? aké sú moje prognózy, čo všetko by som mal ešte absolvovať,alebo aká je najvhodnejšia liečba? bola by účinná protónová liečba v prahe? Viete som z toho dosť zmätený, chcel by som to, čo najskôr poriešiť, aby sa môj stav nezhoršoval, je to veľmi agresívna forma adenokarcinómu?Za odpovede Vám veľmi pekne ďakujem S pozdravom pacient
Dobrý večer, prečítal som si Vaše údaje o ochorení, na základe ktorých Vám odporúčam radikálne odstránenie prostaty - radikálnu prostatektómiu. Samozrejme , spomínané vyšetrenia treba absolvovať. Ide o karcinóm prostaty stredného rizika a operácia by Vás mohla vyliečiť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem! Mám 61 r., pri preventívnej prehliadke v okt.2015 mi zistili BPH I-II.st., prostata 32g, po rozbore krvi potom PSA 7,19 ratioo 14.9. V nov.2015 pri biopsii: prostata hyperechogénnejšia, cca 38 g, vľavo okrúhle hypoecho v laloku, inak bez zjavnej echogenity, vezikuly bpn. Výsledok biopsie: A:Zaslaných 5 nitk.valčekov belaveho tkaniva,z toho 3 valčeky priemernej dlžky cca 15mm a 2 valčeky dlžky cca 6mm6.(5K) B:Zaslané 4 nitkovité valčeky belaveho tkaniva priem.dľžky cca 12 mm.(4K). Mikro popis: A(Pravý lalok)Kompletne vyšetrené materiály,sériové rezy: v 1 valčeku zachytený ACINÁRNY ADENOKARCINÓM PROSTATY - Gleason score 6(3+3),grade II, -perineurálna nádorová invázia nezachytená-bez intravaskulárnej nádorovej propagácie-celková mikroskopická dľžka valčekov tkaniva prostaty je 43 mm -celková lineárna dľžka nádorovej infiltracie je 2mm -maligna nádorová infiltrácia predstavuje 4,6%objemu valčekov z pravej strany -bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva. B:(Ľavý lalok): - tkanivo prostaty fokálne so známkami miernej chronickej NS prostatitídy, bez nádorových zmien a bez high-grade PIN. záver: MKCH 1 - C61 M_snomed 1 - M-8140/3 pTNM - pT1c Grading - 2. Dg.:Ca prostatae Gleason 6(3+3) Odporúčanie: navrhovaná radik. prostatektómia. RAP mi jednoznačne a bez debaty navrhol aj môj urológ. Na moju nesmelú námietku či to nepočká, odpovedal, že nie a do mesiaca sa mám rozhodnúť. Inak zdrav.problémy nemám, žiadne lieky som nikdy nebral, v noci idem na WC 1x. Vážený pán profesor, vopred ďakujem za Váš názor na moju diagnózu, ako aj celkovo za ochotu nezištne pomáhať pacientom s ich problémami a hlavne za Váš ľudský prístup - v našom zdravotníctve je to už rarita. Pre admina stránky mám návrh na zlepšenie - mohla by tu byť možnosť pridať malý súbor, napr. oskenovanú lek.správu - opisovanie odborných výrazov je pre laikov pracné a môže dôjsť aj ku chybám. Vďaka. Juraj z Košíc
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré ste uviedli ide u Vás o karcinóm prostaty s nízkym rizikom progresie ( Gleason 6(3+3) v jednej vzorke, PSA:7,19ng/ml). Jednou z možností, ktorá sa v súčasnosti pri takýchto nálezoch odporúča na celom svete je aktívne sledovanie, teda zostať bez liečby a po čase sa ukáže, či nádor má tendenciu progredovať, ak áno, potom je plne indikovaná liečba. Tento postup Vám odporúčam aj ja. Sledovanie spočíva v polročných kontrolách PSA a opakovaní biopsie po 1-2 rokoch, prípadne aj po dlhšom čase podľa stavu a sledovaných hodnôt. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, mám 58 rokov a diagnostikovali mi adenokarcinóm prostaty Gleason 9, PSA 122. Absolvoval som radioterapiu. Na PET/CT mi zistili suspektne ložisko v klavikul a na CT v 1. rebrách. Avšak stupeň postihnutia je záverovaný ako T3bN1M0- zistili mi pakety nekrotických uzlín v panve. Som na liečbe Firmagon a bicalutamid.Mám obavy či nálezy na kostiach nembudu pokračovať. Je treba kontrolné vyšetrenie kostí? Zatiaľ moje bolesti v klboch boli hodnotené ako mnohopočetná artritída. Ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, ste na hormonálnej liečbe a absolvovali ste rádioterapiu. Opakovanie vyšetrenia kostí s odstupom času bude potrebné podľa posúdenia Vaším lekárom, pretože ak sa potvrdia kostné metastázy bude potrebné doplniť terajšiu liečbu. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor prosím o informáciu.Mám rakovinu prostaty,v roku 2006 som absolvoval rádioterapiu,teraz mám PSA 4,3 a začínam mať problém s močením.Aké sú ešte liečebné možnosti na spomalenie procesu rakoviny.Za odpoveď ďakujem.
Dobrý večer, nepoznám všetky údaje o Vašom ochorení, ale teraz do úvahy prichádza najmä hormonálna liečba. Ak by problémy s močením trvali, treba zvážiť transuretrálnu resekciu prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor, prečítal som si viaceré články o výhodnosti a vhodnosti liečby CA prostaty Degarelixom, hlavne jeho rýchly nástup blokácie testosterónu. Preto mi nie je jasné a nechápem, prečo mi onko-urológ po pozitívnych výsledkoch všetkých 10 vzoriek biopsie prostaty G 7 ( 3+4 )aplikoval Sandoz Leuprorelin 5 mg. Prvé merané PŠA pri preventívnej prehliadke som mal 66 a teraz mesiac po aplikácii Leuprorelinu mám PŠA 44,8, testosterón 0,34 a kreatinín 73. Keď sa začalo liečbou Leuprorelinom, môže sa ďalej pokračovať Degarelixom? Na základe čoho, sa doktor rozhoduje pre konkrétny liek? Pritom viem, že sa zúčastňuje urologicko-onkologických seminárov, kongresov apod., takže pochybujem, že ten liek nepozná. Nechápem tomu. Oba lieky boli registrované v r. 2009, pričom Leuprorelin má platnú registráciu do 09/2014 s podanou žiadosťou o predĺženie a Degarelix je o cca 65€ drahší (rozdiel na mesiac je skoro 200€). Je mi jasné, že rozdiel v cene je väčší, pretože jeden je na mesiac, druhý je na 3 mesiace. Ale to ma nemusí zaujímať, to je vec zdravotnej poisťovne. Mal som dostať možnosť voľby, či chcem byť pichnutý 1x mesačne, alebo 1x za 3 mesiace s vysvetlením rozdielu účinku, čo je vzhľadom na moju diagnózu veľmi dôležité. Tým pádom, že sú všetky tieto informácie voľne dostupné, sa cítim oklamaný, poškodený a sklamaný. Trocha som sa rozpísal, rozkecal, ale som s prepáčením nasraný. Pekný deň Vám praje a ďakuje Vladimír Bahna
Dobrý večer, veľmi ľutujem, ale neviem posúdiť dôvody lekára k indikácii liečby Leuprorelínom. Iste, mali ste byť informovaný o možnostiach hormonálnej liečby a vôbec o možných spôsoboch liečby v tomto štádiu Vášho ochorenia.. Okrem výsledku biopsie prostaty a hodnoty PSA( svedčia pre vysokorizikové ochorenie ) nepoznám ďalšie parametre ochorenia - výsledok scintigrafie skeletu, MR prostaty - preto sa bližšie k liečbe neviem vyjadriť. Želám Vám všetko najlepšie a veľa šťastia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, otec ,70r, v septembri absolvoval REPA, nálezy: makro- č.1- vezikuly-95- pravá, 96-ľavá,97-apex s uretrou okraj, 98-báza,99-pravý lalok periférna časť s resekčným okrajom, 600- ľavý lalok periférna časť, res. okr.600A-centrálna časť-, č.2 (601-4)- fragment tukového tkaniva na povrchu s prekrvácaním 5x5x2cm, na reze vs 4LU-časť, č.3-(605,A,B)-viaceré fragmenty vs 3 LU-časť mikro: 1. V sledovaných rezoch z prostaty nachádzame v obidvoch lalokoch časti apexu aj bázy, nádorou infiltráciu konvečným acinárnym adenokarcinómom prostaty Gleas.sk.3+4 s nálezom perineurálnej invázie. Lymfovaskul. inváziu sme v rezoch nezychytili. Nádor infiltruje apex aj časť bázy, obidva laloky, výraznejšie vpravo cca60% tkaniva. Vpravo nachádzame aj inváziu do kapsuly aj známky počín. invázie do priľahlého extrakapsulárneho periprost. tukového tkaniva. V ostatných úsekoch nachádzame terén glandulárnej hyperplázie. V rezoch z bidvoch ves. seminales, bez známok nádorovej invázie. Resekčné okraje bez známok nádorovej infiltrácie. Imunohiostochem. vyš.: HMWCK-, p63-,CK7-,P504+,PSA+,D2-40+ v lymfat.cievach, CD34+ v krv. cievach, S100+ v perif.nn. 2,3. V rezoch z mater. č2 a č.3, nachádzame celkovo 7 LU s regresívne- reaktívnymi zmenami, známkami tukovej atrofizácie, ložiskami hyalinózy aj sínusovou histiocystózou. bez jednoznačných známok mts nádorového postihnutia. Prosím o zhodnotenie výsledkov. Otec zatiaľ dostal hormonálnu liečbu.Momentálne inkontinentný. 2x musel absolvovať zákrok, z dôvodu neodtekania moču z mechúra,včera z rovnakého dôvodu musel navštíviť pohotovosť. Pán profesor, aký by ste navrhovali ďalší postup, liečbu? Po horm. liečbe bude ocino podstupovať ožarovanie . Nie je nutné absolvovanie vyšetrenia príp. metastáz (kostný sken). Ďakujem za Váš čas.
Dobrý večer, prečítal som si údaje, ktoré ste uviedli. Ide o karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 7 (3+4), s prerastaním cez puzdro prostaty, teda zrejme T3a, ale s negatívnyxmi chirurgickými okrajmi, bez infiltrácie semenných mechúrikov. Potreboval by som vedieť hodnotu PSA po operácii (aj pred operáciou), pretože z Vašich údajov nie mi je jasné použitie hormonálnej liečby, ani plánovanie rádioterapie. Nevidím na túto liečbu dôvod. Indikácie na vyšetrenie kostí sú dané hodnotou PSA, v tomto prípade ak bola predoperačne hodnota PSA viac ako 10 ng/ml a Gleasonovo skóre je 7 indikácia na vyšetrenie je Striktúra močovej rúry sa pooperačne vyskytuje, možno ju však upraviť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán Profesor Kliment . Dňa 15.04.2015 som bol na preventívnej prehliadke na urologickej ambulancii ,kde mi bola odobraná krv a následne dňa 22.04.2015 mi boli dané tieto výsledky: PSA: 6,270ng/ml. fPSA:0,950 ng/ml. fPSA/tPSA:15,2%.Bez výrazných ťažkosti s močením .Bolesti nemá. Teraz bez liečby .Diagnóza :N40- Hyperplázia prostaty (predstojnice) . Pri poslednej kontrole dňa 30.07.2015 na urologickej ambulancii boli tieto výsledky : PSA:5,740 ng/ml. fPSA:0,880 ng/ml. fPSA/tPSA:15,3%. Pacient bez výrazných dyzurických ťažkosti. Bolesti nemá. Brucho nebolí. Zatiaľ bez liečby. KO: PSA o pol roka-12.01.2016 .Pri ťažkostiach KO skôr .Diagnóza : N 40. Pán Profesor , na základe odporúčaní a následnom vyhľadaní na internete tejto stránky, vás prosím o váš názor na hore uvedené výsledky , prípadné rady a postupy pre mňa. Touto mojou prosbou nechcem diskvalifikovať ,alebo znehodnotiť prácu lekára ,ktorý ma kontroluje ,ale prosto chcem počuť, respektíve prečítať aj iný názor, názor odborníka. Ďakujem srdečne vopred za akúkoľvek odpoveď. Peter Kober zo Starej Ľubovni.
Dobrý večer, hodnota PSA je ľahko zvýšená, ale treba ju posudzovať vzhľadom na vek, ktorý nepoznám. Tie ostatné parametre sú primerané. Nemáte ťažkosti s močením. Hodnota PSA pri druhom vyšetrení bola nižšia . Ste sledovaný u Vášho urológa a to je aj záruka, že prípadnú biopsiu prostaty Vám navrhne podľa výsledkov ďalších kontrolných vyšetrení a jeho uváženia v správny čas. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor! Obraciam sa na Vás s prosbou o radu ohľadom urologických problémov môjho 80 ročného manžela, ktorý sa lieči na Hy prostaty už viac rokov teraz liekmi UROTAM 0,4mg a Finanorm 5mg, zatiaľ bez vážnejších problémov.Od 8.10 2015 trpí krvácaním z močového mechúra v intervaloch 2-3 dni dosť intenzívneho krvácania občas so zrazeninami a potom 5-6 dní z tzv. kofolovitej do bledej okrovitej farby moču.Na urologickej ambulancii nemocnice určili bez vyšetrenia diagnózu krvácania z cievy /v mechúre ?/následkom užívania Warfarinu /cca 4 roky/,z dôvodu voperovaného kardiostimulátora. Po konzultácii s kardiológom bol tento od 25.10.2015 nahradený Anopyrinom, ale krvácanie aj tak pokračuje. Vzhľadom k tomu, že manžel má kardiostimulátor,je diabetik II. typu, lieči sa na vysoký tlak a na diabetickú nefropatiu je považovaný za rizikového pacienta, preto upustili od vyšetrenie močového mechúra cystoskopiou pod anestézou s prípadným vypálením nálezu krvácania. Liečba stále prebieha konzervatívne, užíva 3x2 Ascorutin, užil Dicynone 500 4 dávky, 2x Monural s rozpätím 3- och dní a Cefixime InnFarm. Sono UGT bolo vyhotovené až 4.12.2015 : oblička obojstranne s primeraným parenchýmom, obojstranné cysty, MM hladkostenný, prostata pomerne veľká 60x50mm.PSA nebolo zisťované a cystoskopiu bez anestézie na kontrolu močového mechúra vyhotovia až keď bude flexibilný prístroj, ktorý je v oprave dodaný.Aeróbna kultivácia nález:Pôdy ostali sterilné.Manžel bolesti vôbec nemá,ale trvá to už dlho a máme obavy ako sa to podarí zastaviť. Ošetrujúci lekár má názor, že väčšina pacientov v jeho veku pri zisťovaní PSA nejaký nález by mala a bola by väčším rizikom liečba prípadného nádorového ochorenia chemoterapiou alebo ožarovaním ako ponechanie pacienta bez liečby.Manželov stav sme konzultovali aj s iným urológom,ktorý mal na vec opačný názor. Pán profesor, veľmi by som Vás ako kapacitu v obore prosila o Váš názor, či je lepšie u takéhoto pacienta pokračovať v konzervatívnej liečbe a dúfať, že sa krvácanie postupne samé zastaví,alebo riskovať radikálnu liečbu a požadovať od lekára vyšetrenie PSA. Manžela už dlhotrvajúci zdravotný problém postupne fyzicky zoslabuje a ja mám oňho vážne obavy. Za Vašu odpovedˇvopred ďakujem a zostávam s pozdravom. K.V.
Dobrý večer, nahradenie Warfarínu anopyrínom nie je vhodné, pretože tiež zvyšuje krvácivosť. Treba opäť konzultovať kardiológa. Cystoskopia je potrebná,dokonca nevyhnutná, treba ju urobiť flexibilným cystoskopom bez anestézie. Rovnako treba vyšetriť PSA . Na základe týchto vyšetrení zvoliť ďalší postup v liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Je muz po Tur prostaty neplodny
Po TUR prostaty sa ejakulát dostáva do močového mechúra

Vážený pane profesore, je mi 54 let. Před časem jsem se na Vás obrátil s dotazem ohledně rebiopsie. Na základě Vašeho doporučení jsem rebiopsii podstoupil 20.11. Diagnosa: AKP <5% objemu vzorků, GS neurčeno. PSA 3,87 (měřeno 14.8.). Hodnota PSA naměřená 22.4. byla 4,56. Ošetřující lékař mi doporučuje operaci. Vím, že existují i jiné možnosti, ale nevím, jak se mám nyní rozhodnout: 1. Operace nebo ozáření? V případě operace je lepší klasická metoda nebo robotická? 2. Ještě nějaký čas (např. 6 měsíců) sledovat vývoj PSA, zda se nepotvrdí dále klesající tendence, a na základě výsledků se pro operaci rozhodnout později. Výsledky rebiopsie totiž nic neříkají o vývoji AKP - zda nádor roste či naopak ustupuje (což teoreticky také není vyloučeno). Vážený pane profesore, jaký postup byste mi doporučil Vy?
Dobrý večer, aj keď nemám úplne podrobné informácie, určite by som ešte volil vyčkávaciu taktiku. O pol roka skontrolovať hodnotu PSA a tiež v tom období vykonať multiparametrickú magnetickú rezonanciu prostaty. Spresnila by terajší nález na prostate a určite by prispela k rozhodovaniu o ďalšom postupe. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, obraciam sa na Vás s prosbou o možnú osobnú konzultáciu. V stručnosti popíšem: otcovi (73 r.) podľa výsledkov z biopsie (19.10.2015) diagnostikovali acinárny prostatický adenokarcinóm v ľavom aj pravom laloku prostaty, GS 6 (3+3), PSA 5,43. CT vyšetrenie má podstúpit 1.12.2015 a z toho dôvodu neviem poslať konkrétnejšie informácie o jeho výsledkoch. Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť, či by sa po obdržaní výsledkov CT vyšetrenia a návrhu liečby dala dohodnúť aj osobná konzultácia s Vami, nakoľko je to pre nás veľmi dôležité pri ďaľšom rozhodovaní sa o možnej liečbe. Vopred veľmi pekne ďakujem za informáciu. S pozdravom xxxx xxxxxxxx@gmail.com
Dobrý večer, na t.č. 043 4203 444 alebo 335 treba dohovoriť konzultáciu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,pán profesor,obraciam sa na vás s prosbou,respektíve sa poradiť,ako postupovať dalej.Môjmu manželovi,vek 60r.bol diagnostikovaný acinárny adenokarcinom prostaty.Po zisteni PSA celkový-6,070,PSA voľný-1,32,Pomer FPSA/PSA -22 bol poslaný na biopsiu prostaty.Výsledky biopsia:Makro popis:A:Zaslane 4 nitkovité valčeky belaveho tkaniva,z toho 3 valčeky priemernej dlžky cca5mm,1 valček dlžky cca 4mm a fragmenty.(4K)B:Zaslané 3 nitkovité valčeky belaveho tkaniva,z toho 2 valčeky priemernej dľžkycca 8 mm a 1 valček dľžky cca 4 mm.(3K).Mikro popis:A(Pravý lalok)Kompletne vyšetrené materiály,sériové rezy:-tkanivo prostaty s prejavmi atrofie,bez nádorových zmien a bez high-grade PIN.B:(Ľavý lalok):ACONARNY ADENOKARCINOM PROSTATY-Gleason score6(3+3),grade II-perineurálna nádorová invázia nezachytená-bez intravaskulárnej nádorovej propagácie-celková mikroskopická dľžka valčekov tkaniva prostaty je 22mm-celková lineárna dľžka nádorovej infiltracie je 2mm-maligna nádorová infiltrácia predstavuje 9%objemu valčekov z ľavej strany-bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva.pTNM pT1c Grading2.Dg.:Ca prostatae T1cG2(nízke riziko).Manželovi bola doporučená radikálna prostatektomia eventualne aktivne sledovanie.Chceli by sme sa s manželom opýtať,ci by nebolo potrebné ešte dalšie vyšetrenie,alebo čo by ste nám poradili Vy.Ďakujeme za odpovedˇa ostávame s pozdravom manž.xxxxxxxx
Dobrý večer, ide o nízkorizikový karcinóm prostaty. Ďalšie vyšetrenia teraz nie sú potrebné. Odporúčam aktívne sledovanie, kontroly PSA v polročných intervaloch a podľa hodnôt sa doplnia prípadne ďalšie vyšetrenia. Takýto postup teraz pokladám za najvhodnejší. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Môjmu otcovi bol diagnostikovaný pred 12 rokmi adenokarcinóm prostaty. Doteraz bol liečený len hormonálnou liečbou. Pred 2 mesiacmi pri kontrolnom odbere mal zrazu zvýšené PSA na 13ug/ml. Bol potom i na trojfízovej gamagrafii, ktorá potvrdila, že nález sa od posledného vyšetrenia roku 2009 nezmenil. Následne bol teraz v novembri zaslaný urológom na ur.oddelenie kde mu urobili TUR-CaP, po pokuse o liberalizáciu močovodov a puknčnú nefrostómiu vpravo. Bolo by možné sa u Vás objednať na konzultáciu o možnostiach ďaľšej liečby? Ďakujem. PS. Ospravedlnite prosím prípadné nezhody v otázke - nie som lekár, tak neviem správne definovať výrazy, ale v prípade potreby Vám viem preposlať aktuálne lekárske správy otca. Ešte raz ďakujem vopred za odpoveď.
Dobrý večer, konzultácia je potrebná. Zavolajte, prosím, na t.č. 043 4203 444 alebo 335. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem p.profesor. Včera manžel dostal do rúk výsledky biopsie prostaty. Je sledovaný cca 3 roky, posledné PSA 3,25. Biopsia z 18.11.potvrdila adenokarcinóm v ľavom laloku.Gleason score 6(3+3),gradeII, perin.nádorová invázia nezachytená, bez intravask.nádorovej propagácie. Celková dĺžka valčekov pr. z ľ.strany je 70mm, celk.lineárna dĺžka nádorovej infiltrácie je 1,5 mm. Maligna nád.infiltrácia je 2%objemu valčekov z ľ.str,bez evidentnej extraprostatickej nádorovej extenzie. Imunohistochem an. -3 vyšetrené valčeky:AMACR len slabo fokálne+,p63-,CK5/6. Pravý lalok-tkanivo prost.fokálne s prejavmi atrofie,bez nádorových zmien a bez high-grade PIN. Manžel má 58 rokov, nemá žiadne komplikácie ani bolesti. Bolo nám odporúčané porozmýšľať, nakoľko je vhodným adeptom na všetky metódy liečby-RAPE,RAT,brachy,Proton,aktívne sledovanie. Veľmi pekne prosím o radu. Ktorá v metód by bola najvhodnejšia pre neho.Vopred ďakujem za radu. Lenka z Košíc
Dobrý večer, veľmi nízka hodnota PSA a priaznivý histologický výsledok z biopsie prostaty. Jednoznačne Vám odporúčam aktívne sledovanie spočívajúce v kontrolných vyšetreniach v polročných intervaloch. Neskoršie sa uvidí, či bude potrebná aktívna liečba. Takýto postup je bezpečný, nič nezanedbáte. S pozdravom, J. Kliment

Prajem príjemný deň pán profesor, chcel by som Vás poprosiť o Váš názor ohľadom ďalšieho liečebného postupu u môjho otca (62r, bez pridružených komorbidít v dobrom klinickom stave), u ktorého bol dg. adenoCa prostaty v štádiu T3b s prerastaním do pravej vesik. semin. bez infiltrácie okolitých štruktúr, histolog. adenoCa grade II, Gleason 7/4+3/, resp. grade III Gleason 8/4+4/, scintigrafia skeletu bez preukázania mts, cholínové PET/CT potvrdilo zvýšený metabolizmus v panvových (externej iliackej a parakolických) a hilových pľúcnych LU (mts), v subkarinálnej oblasti LU v dif.dg. mts. Od operačného riešenia onkourológ ustúpil, zvažuje RT a HT. Prosím o Váš názor ohľadom ďalšieho liečebného postupu a Váš pohľad na prognózu v danom štádiu ochorenia. Možno považovať Protonovú liečbu v tomto štádiu za efektívnejšiu než RT? resp. doporučil by ste nám ju? Veľmi pekne Vám ďakujem.
Dobrý večer, k údajom, ktoré ste poskytli, chýba ešte údaj o hodnote PSA, ktorý by bolo potrebné vedieť. Návrh na kombinovanú liečbu hormonálnu s rádioterapiou je primeraný štádiu ochorenia. Vzhľadom na vek a dobrý zdravotný stav by som však navrhoval začať s hormonálnou liečbou, po 3 mesiacoch opakovať cholínové PET CT a prípadne podľa výsledku zvážiť radikálnu prostatektómiu+ lymfadenektómiu, z ktorej by mohol mať väčší benefit. Nález v hilových pľúcnych LU nie je typický pre karcinóm prostaty. Protónová liečba v tomto štádiu nemá vyššiu efektivitu v porovnaní s terajšou modernou rádioterapiou. S pozdravom, J. Kliment

Pekný deň prajem pán profesor, môžete mi prosím odpovedať na otázku, či je potrebné, aby od vykonanej biopsii prostaty a následnej magnetickej rezonancie uplynul interval 6-tich týždňov? Resp. je možné vykonanie magnetickej rezonancie aj skôr? Mohla by som Vás veľmi pekne poprosiť o konzultáciu s Vami (buď telefonicky alebo osobne na Vašej klinike)? Ďakujem Vám veľmi pekne za Vašu odpoveď. S pozdravom Šxxxxx
Dobrý večer, 6 týždňový interval sa skutočne odporúča. Je potrebný čas na vyhojenie po biopsii prostaty, aby nález na magnetickej rezonanci bolo možné spoľahlivo hodnotiť. Konzultácia je možná, t.č. na pracovisko 043 4203 444. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, môjmu ordinnému príslušníkovi bola diagnostikovaná Ca prostaty, PSA viac ako 100, nález malignity bol aj na MRI a pri scintigrafii skeletu mnohopočetné mts kostí. Má 57 rokov a ináč sa na nič nelieči, momentálne je odporučený na radioterapiu. Rada by som sa opýtala aká je prognóza - koľko času mu ostáva. ďakujem.
Dobrý večer, aby som mohol zodpovedne vyjadriť svoj názor na liečbu a prognózu ochorenia potrebujem viac informácií. Napr. neviem dôvod indikácie rádioterapie, neviem aká bola histológia z biopsie prostaty, hodnota PSA viac ako 100 je pre posúdenie úplne nevhodná ( môže ísť o hodnotu napr 120, ale aj hodnotu 1500, čo je veľký rozdiel ). Ak trvá Váš záujem o moje posúdenie, pošlite, prosím, doplňujúce informácie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, už dvakrát som písal o svojom probléme, no žiadna odpoveď mi neprišla, prešli už dva týždne,neviem,kde robím chybu,alebo či nesprávne posielam, alebo už vaša poradňa nefunguje, dajte mi prosím vedieť, automatická odpoveď mi došla,no nie od vás pán profesor,s porozumením Ďakujem
Dobrý večer, odpoveď som Vám už písal. Niekedy sú odpovede opozdené z rôznych dôvodov. Tak sa ospravedlňujem

Dobrý deň,mám 59 rokov, v 08/2013 mi bola robená z dôvodu hemospermie MRI prostaty - jedno ložisko v ľavej časti CZ s podozrivým signálom 0,6 cm, následne biopsia pri PSA 4,0, 11 vzoriek, výsledok negatívny.Od vtedy pravidelne sledované PSA, hodnoty kolíšu - 3.1.2014 2,79, 19.6.2014 2,23, 16.3.2015 4,25, 26.3.2015 3,21, 22.4.2015 2,37, 3.8.2015 2,9, 9.11.2015 3,8,PSA voľný 0,67, podiel 17,63%, nyktúria 2-3 krát, od leta 2015 opäť hemospermia, po preliečení antibiotikami menšia, úplne nevymizla, ejakulát žltooranžovej farby, predtým hnedý, moč aj palpačné vyšetrenia opakovane negatívne. Prosím o vaše stanovisko k ďalšiemu postupu kontrol resp. liečby. Môže veľké kolísanie PSA signalizovať ca prostaty? Ďakujem.
Dobrý večer, kolísanie PSA nesignalizuje ca prostaty, pomerne často sa pozoruje.Hemospermia môže byť zápalového pôvodu. Naďalej treba v 6 mesačných intervaloch kontrolovať PSA. Ak bude tendencia k zvyšovaniu treba opakovať multiparametrickú magnetickú rezonanciu a na základe výsledku opakovať biopsiu prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,16.1.2015 som bol u vás na radikálnej PE pre CaP,v PSA z 15.4.2015 0,002ng/ml,2.10.2015 PSA 0,002ng/ml,inkotinencia skoro žiadna,zatial erektilná dysfunkcia,/je nádej na zmenu/chcel by som sa poďakovať za prístup a prevedenú operáciu,ďakujem, ďakujem,a ešte raz ďakujem,pekný deň praje Oto z Košíc
Dobrý večer, ďakujem za informáciu. Želám Vám všetko najlepšie, J. Kliment

Dobry,vecer chcel som sa opytat este k otazke,ktoru som poslal skor, ak vysledky :s- psa 12,55, s-psa volny 1,07, PHI 99,7%, fpsa/tpsa ratio 8,53 %, S-p2PSA 30,17, ci to moze byt aj pri zapaloch prostaty,pretoze v lete som bol 2x hospitalizovany pre vysoke horucky 40celzia a crp okolo 200, problemy s mocenim a bolesti, na magnetickej rezonancii nevedeli urcit,kde sa zapal nachadza,ziadne ine abnormality okrem cysty na oblicke neboli,odvtedy mam problem s psa, mozte mi k tomu napisat nejake stanovisko, co robit, aby bolo vsetko v poriadku,aby sa vcas zachytil nejaky problem, po pripade riesil, ak by to bola rakovina prostaty, ake vysetrenia mam absolvovat,ake su moje prognozy a je to velmi dramaticke s hodnotami, zatial ma lekari nesuria,ani do biopsie,dakujem za skoru odpoved
Dobrý večer, zvýšená hodnota PSA po zápale prostaty býva, predpokladám, že Váš lekár urobil vyšetrenie dostatočne dlho po zápale, vtedy už hodnota PSA sa dostáva na úroveň pred zápalom. Je dobré si overiť hodnotu PSA opakovaným vyšetrením. Hodnota, ktorú ste uviedli nie je dramatická, je mierne zvýšená. Biopsia prostaty je však potrebná aj vzhľadom na pomer f/t PSA. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mám 62 rokov a v rámci preventívneho urologického vyšetrenia mi bola nameraná hodnota PSA=4,05 ng/ml a absolvoval som biopsiu, kde mi bolo odobraných 10 vzoriek, z ktorých vyšlo na pravej strane prostaty 2x mikrokarcinom + 1 vzorka adenoca Gleason 6(3+3), dĺžka infiltrácie 6mm, 60% vzorky,bez PNI. Mám si vybrať z možností: AS +/-, RRP, Externá rádioterapia + prechodne hormon. th, event. Brachyterapia (TRUS 43ml). Ako odporučaná liečba mi bola navrhnutá buď radikálna prostatektomia alebo radioterapia . Chcem sa Vás preto opýtať: 1. Ktorú z alternatív by ste mi odporučili v tomto prípade Vy? 2. Aká je podľa Vášho názoru odhadovaná dlžka “bezproblémového” života v prípade, že by som sa nateraz rozhodol len pre metódu ostražitého pozorovania/aktivneho dohľadu? Subjektivne zatiaľ nemám žiadne potiaže. 3. Aké percentuálne riziko vzniku trvalej inkontinencie vidíte v prípade, že by som podstúpil radikálnu prostatektomiu alebo radioterapiu? Vopred ďakujem pekne za odpovede a ochotu.
Dobrý večer, na otázky som už viac menej odpovedal, ale ešte môžem môj názor zopakovať. Indikácia na aktívnu liečbu (operácia alebo brachyterapia ) je odôvodnená. Ak by ste sa rozhodli pre aktívne sledovanie, čo je tiež možnosť, tak ťažko presne predpovedať bezproblémovú dĺžku života. Určite to bude niekoľko rokov. Inkontinencia býva obvykle prechodne niekoľko týždňov po operácii, zriedkavejšie sú problému počas celého života. Po brachyterapii inkontinencia prakticky nie je. S pozdfravom, J. Kliment

Dobrý večer, chcel som sa opýtať, ak sú na mieste obavy z možnej rakoviny prostaty, ak výsledky su : PSA 12?55 ng/ml, fPSA 1,07 ng/ml, pomer 8,53% PHI 99,70, urea 4,3 a kreat 100, ph je v norme, MM takmer prazdny prostat 42mm, za skorú odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem
Dobrý večer, výsledky, ktoré ste uviedli naznačujú, že obavy z možnej rakoviny prostaty sú opodstatnené. Treba sa poradiť s Vašim urológom o ďalšom postupe vo vyšetreniach. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyjadrenie názoru k mojej diagnóze. Mám 65 rokov a na základe bežnej preventívnej prehliadky mi bolo cca pred 5-timi rokmi zistené zvýšené S-PSA, ktoré sa po pravidelných kontrolách pohybovalo v rozmedzí od 3,1 po 5,5 ng/ml (v súčasnosti 4,1). Po mojom odmietnutí biopsie som minulý rok absolvoval aj vyšetrenie PHI, ktorého výsledok bol nagatívny a podľa vyjadrenia môjho urológa hlboko pod hranicou signalizujúcou možnosť výskytu rakoviny. Napriek tomu som ešte absolvoval vyšetrenie magnetickej rezonancie s nasledovným výsledkom: PZ vľavo-má nehomogénny signál, složiskom hypointenzívnym v T2vo v strednej tretine, na č.4-5, ložisko má rozmery 12x7mm a má výrazný hypersignál v DVO hypohodnotami v ADC pame, ktoré hosahujú aj hodnoty okolo 600. Vonkajšia línia kapsuly prostataty má zachovaný hyposignál bez bulgingu do okolia. Postkontrastne v T1 DCE pozorovať rýchly WI a taktiež rýchlejší WO z lézie, vyrekonštruovaná TIC krivka III (malígne charakteristiky). PZ vpravo-s nehomogénnym signálom v T2vo na č. 7-8 na rozhraní dolnej a strednej tretiny,s areou hyposignálu rozmerov 10x7mm s mierne vyšším signálom v DVO s hypohodnotami v ADC mapa, ktoré dosahujú okolo 1000 jednotiek. Línia kapsuly v danom mieste je zachovaná. Postkontrastne TIC krivka II. Centrálna žľaza je nehomogénneho signálu a štruktúry, vpravo ventrálne s cystoidným ložiskom rozmeru 10x8mm. V úrovni bázy prostataty pred a nad vyústením semenných vyčkov pozorovať proximálne prominujúci uzol rozm. 10x8mm, ktorý samotne nevykazuje reštrikciu difúzie ale na báze tohto uzla je ložisko s reštrikciou difúzie priemeru 5mm s výraznými hypohodnotami v ADC mape okolo 600-700 jednotiek. Toto ložisko je prítomné na rozhraní centrálnej žľazy a PZ v úrovni č.5-6 bázy prostaty. Na základe tohto výsledku mi môj ošetrujúci lekár opätovne doporučil biopsiu prostaty absolvovať. Od tohto zákroku ma ale neustále odrádza moja laická predstava možného "naštartovania" prípadného zhubného procesu. Čo sa týka môjho celkového zdravotného stavu, subjektívne sa cítim veľmi dobre, bežne absolvujem kondične pomerne náročné športové aktivity v oblasti vysokohorskej turistiky a cyklistiky, behu, lyžovania, plávania a pod. bez akýchkoľvek náznakov mimoriadnych fyzických či zdravotných potiaží. V urologickej oblasti zaznamenávam jedine možno nie až tak bezproblémové močenie ako v mladosti (slabší prúd, dotláčanie), ale bez akejkoľvek nutnosti častého močenia či nočného vstávania, úniku moču a pod. Keby som danú preventívnu kontrolu neabsolvoval, možno by som ani nejakú zásadnú zmenu nepostrehol. Vážený pán profesor, dovolím si Vás poprosiť o Váš odborný pohľad na vyššie uvedené, ktorý by mi veľmi pomohol správne sa rozhodnúť v ďalšom postupe riešenia mojej diagnózy. Za Vašu skorú odpoveď vopred srdečne ďakujem S úctou Peter Balog
Dobrý večer, biopsia prostaty na základe vyšetrení, ktorých výsledky ste uviedli je indikovaná. Nemusíte sa obávať naštartovania ochorenia v súvislosti s biopsiou.Nie je známe , že biopsia vedie k progresii ochorenia. Dôležité je následné rozhodnutie po obdržaní výsledku biopsie a to v oboch prípadoch, teda v prípade pozitívneho nálezu ale aj negatívneho . S pozdravom, J. Kliment

Dobry den mam rakovinu prostaty T2,progn.group 2b .Zijem v Kosiciach a moj urolog ma odporucal k Vam ,chcem si dohofnut konzultaciu alebo mi dajte kontakt Dakujem Vojtech Onderko 09036494xx
Dobrý večer, zavolám na uvedené t.č. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Mam 69 rokov. V decembri 2014 mi diagnostikovali rakovinu prostaty. Diagnóza znela adenokarcinóm prostaty GS 6/3+3/PL 2+, LL 2+ . 30.4.2015 som absolvoval robotickú radikálnu prostatektómia v BB. Vtedy bol zaver : Stredne diferencovaný (grade II. GS 7/3+4/) adenokarcinóm oboch lalokov prostaty infiltrujúci seminalne vazikuly a neliehajúci na okraje resekatu(baza vľavo a paex vpravo) pT3b, pNX, pMX. Po prvom vyšetrení po operácii dna 26.8.2015 sú hodnoty nasledovne: KO HB172, kreat. 35, KM 112, HT v norme aj min PSA prve po operácii PSA 0,03 moc sed le 32. Dalšia konrola 15.10.2015 - ústne oznámenie od urológa PSA ako predtým 0,03. Zatiaľ som nepodstúpil žiadnu ďalšiu medikamentóznu ani inú liečbu. Chcel by som sa opýtať na prognózu ohľadne môjho ochorenia pripadne aký by mal byť ďalší postup. Tiež sa u mňa približne v čase diagnostikovania karcinómu objavili komplikácie a to svrbenie a pálenie pokožky celého tela - možno to s tým nesúvis ale, keďže zatiaľ žiaden z odborníkov(kožný lekár, internista , gastrológ,neurológ) nezistil príčinu toho stavu,chcel by som sa opýtať, či ste sa s podbnými problémami už nestretli alebo nemáte o tom nejaké informácie . Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Milan
Dobrý večer, nález infiltrácie semenných mechúrikov je prognosticky nepriaznivý. Nie je mi jasný termín " naliehajúci na okraje resekátu". Treba presne vedieť či ide o pozitívne alebo na nádor negatívne okraje resekátu. Ak sú negatívne tak doterajšie sledovanie je v poriadku. Ale vzhľadom na vyššie riziko možnej recidívy treba dodržiavať kontrolné vyšetrenia, ktoré sú navrhnuté. Ak by boli okraje pozitívne, môže to zmeniť liečebný postup.Hodnoty PSA sú doteraz v poriadku. Svrbenie a pálenie pokožky by nemalo súvisieť s ochorením prostaty, nestretol som sa s týmito problémami u mojich pacientov. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, Mám 62 rokov a mám klinickú diagnozu BPH. 30.7.2015 som absolvoval CT vyšetrenie s nálezom viacerých cýst bilat, bez iných abnormalít + hypertrofia prostaty bez popísaných iných zmien. DRW vysoko susp., PSA 4,05 ng/ml- elevácia pri veku pacienta. Urologické vyšetrenie: RA: Ca prostaty – negat. Obj.. DRW- nebolestivá, tuhšia, bilat. laterálne pod bázou prítomné hmatné nodularity cca 8 mm, vpravo laterálne v strede druhá modularita cca 5 mm, zväčšená ináč palpačne prostata hladká, symetrická, ohraničená TRUS- kalk. objem prostaty 42,8 ml, vezikuly nedilatované, symetrické, perif. zona bez ložískových zmien. Realizovaná dekantová biopsia prostaty pod USG kontrolou. Záver: LUTS/BPE Susp. DRW nález Elevácia PS+ ost. Dg. 25.8.2015- som absolvoval biopsiu prostaty s výsledkom: Predmet vyšetrenia a lokalizácia: biopsia prostaty L1-5, P1-5 Klinická diagnoza : BPH Záver patologa- mikroskopický nález: Pravá strana: 1.- benígne tkanivo prostaty 2.- mikrokarcinom 3.- adenokarcinom, gleason score 6(3+3), dlžka infiltrácie 6mm, 60% vzorky,bez PNI 4.- mikrokarcinom 5.- benígne tkanivo prostaty Ľavá strana: 1.- 3.- benígne tkanivo prostaty 4.- benígne tkanivo prostaty, ložiskový aktívny zápal 5.- ASAP Záver: - acinárny adenokarcinom prostaty - Gleason score (3+3) - celkový počet vzoriek 10/počet nádorovo pozitívnych vzoriek 3(pravá strana) - celková dlžka infiltrácie 7mm - bez PNI - GPC: 60% - TPC: 6% Ošetrujúci lekár mi vysvetlil možnosti: aktívne sledovanie, RRP, Externá radioterapia + prechodne horm. therap., brachyterapia. prosím Vás o radu ktorú možnosť si mám vybrať, Za skorú odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem a prajem Vám všetko dobré a veľa úspechov vo vašej práci pre dobro ľudí, S pozdravom, Jozef
Dobrý večer, vzhľadom na opísaný nález z biopsie prostaty ( 3 pozitívne vzorky, z toho jedna so 60% nádorového postihnutia) ako aj palpačný nález na prostate Vám odporúčam radikálnu operáciu. Ak by ste mali výhrady k operačnej liečbe, druhá možnosť je brachyterapia. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pan profesor.Mám 54 rokov pri preventivnej prehliadke mi urolog zistil ,že mam mierne zväčšenu prostatu a PSA3.10Nasledne ma odoslal na kliniku ,kde mi urobili ďalšie vyšetrenieTRUS BX5+5 per rectum-ohranicena,tuhoelasticka mierne heterogenna,ohranicena.TRUS-ohranicena prostata hypoechogenneložisko najme pr. lalok,zony vyjadrene.Histologia-B15/07381-B15/07382,1.pravy lalok prostaty,2.lavy lalok prostaty.Zaver-Acinarny adenokarcinom prostaty G-2,Gleason skore6/3+3/celkovo vyšetrenych 12vzoriek z toho dve vzorky z praveho laloka prostaty su pozitivne 10%Dg-Acinarny adenokarcinom prostaty G2, GS6,iPSA3,10 IX/15 SBP cT2NxMx doporučene vyšetrenie naCT.Lekar mi doporučil uplne odstranenie prostaty.Doteraz som nemal žiadne problemy ani som netrpel žiadnymi chorobami.Pán profesor velmi Vas prosim o Vaš nazor a zhodnotenie mojej diagnozy.Spozdravom BA.
Dobrý večer, Vaša diagnóza spĺňa kritériá nízkorizikového karcinómu, pri ktorom je v súčasnosti odporúčané aktívne sledovanie spočívajúce v pol ročných kontrolách PSA a opakovaní biopsie po 1-2 rokoch podľa nálezov. Takýto postup Vám odporúčam aj ja. Aktívna liečba by prišla do úvahy pri prípadných známkach progresie ochorenia. Odporúčam Vám ešte multiparametrickú magnetickú mrezonanciu (nie CT) aspoň 6 týždňov po biopsii. Toto vyšetrenie spresní nález na prostate. S pozdravom, J. Kliment

dobry den prosim čo to znamena,Areobna kultivacia:Nalez:Viridujuce streoptokoky 10na4/1ml
Dobry den, prepacte, odpovedame iba na otazky v suvisloslosti s rakovinou prostaty. Spravca poradne

Dobrý deň pán Profesor.Môjmu rodinnému príslušníkovi otcovi(vek 70) diagnostikovali po BP pred mesiacom zhubný nádor prostaty C61, histolog. adenoca GS 4+4, PSA pri finasterdie 4,71ug/ml. 14 punktátov-všetky reprezentatívne. V punktátoch 2,4,6,7-parcialna nádorová infiltrácia s konvenčným acinárnym adenokarcinómom proetaty. Bez zachytenia perineurálnej resp. lymfovaskulárnej invázie. Diagnózu som vypísal z nálezu zdravotnej karty.CHcem Vás touto cestou veľmi pekne poprosiť o radu a vysvetlenie odborných termínov uvedených v diagnóze. Otca čaká vyšetrenie na MR- na lokálne zhodnotenie nálezu perrast ? panvové LU? Ďakujem vopred za každú informáciu ohľadom zdravotného stavu môjho otca. S pozdravom.
Dobrý večer, v tomto prípade i ochorenie s vysokým rizikom progresie podľa Gleasonovho skóre (4+4). Hodnota PSA je po prepočítaní 9,4 ng/ml. Ďalšie výsledky vyšetrenia ešte nie sú k dispozícii , z MR a poptrebuje aj vyšetrenie kostí, tzv scintigrafiu skeletu na vylúčenie metastáz v kostiach. Ak nebude mať ochorenie rozšírené mimo prostatu a interný nález bude dobrý, potom Váš otec je kandidátom na radikálnu prostatektómiu. V opačnom prípade je potrebná liečba kombináciou hormonálnej liečby s ožarovaním. Jeden z týchto spôsobom liečby je vzhľadom na vysoké riziko ochorenia potrebný. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, môj starky má rakovinu prostaty. Má však už aj dlhodobo problémy s tlakom a to, večer ma nízky a ráno privysoký a neskôr znova nízky. Môže mať tento kolisavý tlak vďaka chorobe? Dá sa liečiť rakovina? Nevieme v akom štádiu je, pretože to zatajuje a skrýva to. Ďakujem
Dobrý večer, kolísanie krvného tlaku nesúvisí s ochorením. K liečbe a prognóze by som sa mohol vyjadriť až vtedy, keby som mal bližšie informácie o ochorení. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor.Manzelovi bola spravena transuretralna resekcia prostaty 25.8.2015,pocituje stale bolesti v podbrusku,bolesti sa trosku zmensili,ale chcela by som Vas poprosit o radu ako dlho trvaju tie bolesti po zakroku,manzel je z toho trochu nervozny.Pohlavny styk mozme mat ak sa manzel dobre citi,ale je to lepsie odlozit na neskor?Dakujem!
Dobrý večer, bolesti po uvedenej operácii sú prechodné a mali by ustúpiť po niekoľkých týždňoch, pokiaľ nie sú problémy s vyprázdňovaním močového mechúra. Pohlavný život môže pokračovať bez obmedzenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Už asi 5 dní mám žlté semeno (teda ejakulát). Môže to byť niečo vážne? Ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, pretože nepoznám Váš zdravotný stav, vyhľadajte pre tento údaj Vášho urológa, ktorý urobí potrebné vyšetrenia.

dobry vecer pan doktor mam 45 rokov a mam diagnozuC61 CAprostatyT3cNMX1,Gleason4+4 8,PSA250ng-ml,na MAB ansrektalnabiopsia7.15,adenoCAprostatylavy lalok Gleason8 4+4,pravy lalok Gleason7 3+4 Gskelet :mnohopocetne MTSpostihnutie celeho Th-L s vynimkou Th4,tol.fr.Th11,paravertebralne širenie intraspinalna epiduralna propagacia v g. Th10-12 mam aj zdedenu generativnu poruchu zrazanlivosti krvi mal som flebotrombozu pdk a mal som aj nevyraznu plucnu emboliu bol som nastaveny na varfarine a teraz si picham fraxiparin uzivam lieky :Binabic 150mg 1-0-0,Firmagon á 1 mesiac.,Caltrate 1x denne , Kyselina zoledronova sandoz 4 mg-100 ML infuzny roztok SOL 1X4 mg-100M,1 bal. D.S. ad manus medici ,Fraxiparin 2x1,5mg denne a mam naplaste opioveFentanyl ratiopharm 25yg-h a novalgin 500 pri velkych bolestiach .Bol som aj na scintigrafii nalez je taky dlhy ze ho neviem ani napisat mam MTSvsade v lebke lopatkach klboch panve rebrach patologicka zlomenina th11, v lonovej kosti prosim vas mam hrozne bolesti od kedy mi prvy krat podali tu infuziu dostal som vysoke horucky ako chripku keby som mal a kosti ma strasne bolia a ten stavec zlomeny ani nehovorim ako ma boli a praska mi v celej chrbtici chcem Vas poprosit o radu ako mam dalej postupovat alebo ci postupuju lekari spravne teraz mam ist na ozarovanie th chrbtice ani neviem coho som bezradny neviem najst informacie ake su vedlajsie ucinky ake reakcie mozem mat na podane lieky ,ako mam postupovat ajh stym fraxiparinom ci nemaju lieky na rakovinu vplyv na riedenie krvi prosim o Vaš nazor ci moji lekari postupuju spravne a čo by ste mi doporučil velmi pekne Vam dakujem za odpoved s pozdravom Roman
Dobrý večer, ide o pokročilé ochorenia, doterajšia liečba je správna. Ďalšie doplnenie liečby závisí od hodnôt PSA, tam sú viaceré možnosti liečby a rozhoduje sa podľa klinického stavu a rozsahu metastatického postihnutia. Vaši lekári postupujú správne, dôverujte im. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, p. profesor. Bola mi diagnostikovaná CA prostaty. Premýšľam o možnosti absolvovania protónovej liečby. Čítal som však na túto formu rôzne stanoviská. Rád by som Vás poprosil o konzultáciu a poslal Vám výsledky vyšetrení, ktoré som absolvoval k nahliadnutiu. Mám 66 rokov, bývam v Seredi. Budem rád,ak svoju diagnózu a možnosť najlepšej a najvhodnejšej liečby, budem mať príležitosť s Vami odkonzultovať. S úctou Pavol
Dobrý večer, ozvem sa Vám na uvedenom t.č. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, prosim Vas o nazor, pomoc a vyhliadky. Moj otec, vek 64rokov dnes dostal vysledky z biopsie prostaty, v sprave sa nachadzaju tieto hodnoty:pre PSA 10,68, biopsia-pozita, nastaveny na MABafebrilny, bez dysurii a hematurie.Mikroskopicky popis: Ľavý lalok: 1.V pumktáte prostaty benígne zliazky, fokálne s corpora amylacea (CKHMW+p504s- 2. V punktáte prostaty benígne zliazky, fokálne s hyperláziou bazálných buniek (CKHMW+,p540s- 3. Vo fragmentovanom punktáte prostaty beníngne zliazky , fokálne s hyperláziou bazálnych buniek /CK HMW+,p504s-/ a s loziskom chronickej prostatitidy. 4. V punktate prostaty beníngne zliazky, fokálne s corpora amylacea /CKHMW+,p504s-/. Prítomné ložisko atypickej mikroacinárnej proliferácie - ASAP /p504s+,CKHMW-/ suspektne ale nie diagnosticke z malignity. Pravý lalok: 5. V punktáte prostaty benigne zliazky, fokálne s hyperláziou bazálnych buniek /CKHMW+,p504s-/ 6. V punktáte zachytene zliazku okrajovo, benigne /CKHMW+,p504s-/ 7.V centrálnej casti punkatu prostaty je pritomna maligna nadorova proliferacia v objeme 5%puntatu zasahujuca do lateralnych okrajov punkatatu, tvorena mikroacinarnymi formaciami /CKHMW-,p504+/ Bunky s vacsim N/C pomerom, so stredne vyznacenou anizonukleozou, jadra su hyperchromne, cytoplazma je svetlo eozinofilna, zrnita az vodojasna. Okolita stróma s lahko vyznacenou dezmoplaziou. Gleason 3+3. Perineuralne sirenie nadoru nie je zachytene. 8. V punktate prostaty benigne zliazky, fokalne s corpora amylacea /CKHMW+,p504-/. Pritomne lozisko atypickej mikroacinarnej proliferacie - ASAP /p504s+,CKHMW-/. Mikroskopicky popis: suspektne ale nie diagnosticke z malignity. Zhrnutie/ Zaver patologia: Lavy lalok: 1.Punktat prostaty bez atypii 2-3.Hyperplazia bazalnych buniek zliazok prostaty. 3.Lozisko chronickej prostatitidy. 4.Atypicka mikroacinarna proliferacia - ASAP. Pravy lalok: 5.Hyperplázia bazalnych buniek zliazok prostaty. 6.Punktat prostaty bez malignity. 7.Mikroacinárny adenokarcinom prostaty. Gleason skore 3+3. Pn0. 8.Lozisko atypickej mikroacinarnej prliferacie - ASAP. MKCH C61 M_snomed_1 M-8140/3 Dakujem velmi pekne za pomoc a informacie, je mozne navstivit pripadne aj Vasu ambulaciu? S pozdravom
Dobrý večer, nemyslím si, že liečba MAB pri uvedených parametroch ochorenia je správna. Celý problém je potrebné prediskutovať. Dohovorte termín konzultácie na t.č. 043 4203 444 alebo 335. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcela by som Vás porosiť, či by bolo možné sa ku Vám objednať na konzultáciu s mojím manželom. Lieči sa na rakovinu prostaty hodnoty PSA v 12/2014 mal 15,8ng/ml,v 1/2015 mu bola vykonaná biopsia ide o nález T3b. Momentálne berie hormonálnu liečbu Leuprorelin á 3mesiace. 30.6.2015 ukončil RAT. Radi by sme poznali Váš názor na postup liečby.Je vhodná protonová liečba v Prahe. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem
Dobrý večer, konzultáciu prosím dohovoriť na t.č. 043 4203 444 alebo 335. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Obraciam sa na Vás v mene svojho otca, ktorému pred mesiacom diagnostikovali karcinóm prostaty. Otec má 72 rokov, ischemickú chorobu srdca, diabetes mellitus II, všetko medikamentózne liečené a stabilizované. Je aktívny, v dobrom fyzickom a psychickom stave. Od roku 2010 je zároveň liečený na benígnu hyperpláziu prostaty. Začiatkom tohto roka pri pravidelnej urologickej kontrole bol napriek užívaniu liekov zistený mierny nárast PSA a pri palpačnom vyšetrení hrbolček na jednej strane prostaty. Podrobil sa biopsii (12 vzoriek)s nasledovným výsledkom: A (pravý lalok) - tkanivo prostaty fokálne s areálmi high-grade PIN, bez malígnych nádorových zmien; B (ľavý lalok) - acinárny adenokarcinóm prostaty, gleason score 7 (3+4), grade III, fokálne prítomná perineurálna nádorová invázia, bez intravaskulárnej nádorovej propagácie, celková mikroskopická dĺžka valčeka tkaniva prostaty je 60 mm, celková lineárna dĺžka nádorovej infiltrácie je 11 mm, malígna nádorová infiltrácia predstavuje 18,3% objemu valčekov z ľavej strany, bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva; Zhrnutie: MKCH: C61; M_snomed_1: M-8140/3; pTNM: pT1c; Grading: 3. Posledné zistené PSA: 4,6 ng/ml, PSA voľný 0,9 ng/ml. Urológ otcovi odporúča liečbu rádioterapiou alebo chirurgickým odstránením prostaty. Pán doktor, prosím o Váš názor, ktorá z uvedených možností je v tomto prípade vhodnejšia a aká je prognóza ochorenia. Otec sa skôr prikláňa k odstráneniu prostaty (samozrejme, pokiaľ to odsúhlasí internista) a to aj z toho dôvodu, že zväčšená prostata ho už dlhšie obmedzuje v bežnom živote (nočné močenie 3-5x, problém pri cestovaní na dlhšie vzdialenosti). Ďakujem veľmi pekne za Vaše odborné stanovisko. S úctou Alena M.
Dobrý večer, obidva navrhnuté spôsoby liečby sú možné a aj indikované pri tomto štádiu ochorenia. Operačnú liečbu podporuje dobrý celkový fyzický stav (tak to uvádzate) a problémy s močením. Treba si však tiež uvedomiť, že chirurgická liečba má svoje komplikácie. Ak teda nebude mať závažnejšie interné diagnózy chirurgická liečba je možná. Rádioterapia má menej vedľajších komplikácií a tiež je jednou z variant liečby možno je aj vzhľadom na vek a nízku hladinu PSA vhodnejšia. Neviem však ďalšie parametre ochorenia tak sa mi ťažšie k výberu optimálnej liečby vyjadruje Prognózy ochorenia je dobrá, možno očakávať priaznivý stav v ďalších rokoch života. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcem sa spýtať, čo sa dá ešte robiť. Otec má 77r., adenokarcinóm prostaty Gleason skore 9. Liečený injekciami Diphereline. Teraz PSA znova stúpa už 100, vyvinula sa hormonálna rezistencia. Objavil sa opuch v podbrušku a semenníkov. Jeho lekár odporučil orchiektomiu. Ja si myslím, že by mal dostať inú liečbu, možno chemoterapiu. Zatiaľ normálne chodí, relatívne nie je v zlom stave kto by nevedel ako veľmi je chorý. Čo sa ešte dá robiť? Resp. dá sa to aj v tomto stave nejako ovplyvniť alebo si myslíte že chemoterapiu nemá dostať? Ďakujem za Váš názor
Dobrý večer, podľa údajov ide o kastračne rezistentný karcinóm prostaty. Treba upraviť, resp. doplniť liečbu podľa odporúčaní, ktoré existujú pre toto štádium ochorenia. Nemusí to byť iba chemoterapia, ale sú aj iné možnosti. Treba však poznať detailne stav Vášho otca a potom zvoliť postu v liečbe. Orchiektómia obvykle nie je nevyhnutná. S pozdravom, J. Kliment

Prajem pekný deň, pán doktor môj manžel je rok po operácii prostaty diagnoza C61. Bol operovaný roboticky v B. Bystrici, operácia dopadla v poriadku, neužíva žiadne lieky, kontrola bola tiež v poriadku. Sme veľmi radi že to tak dopadlo ale v kútiku duše manžel dúfal, že nebude mať problém resp. až taký problém s erekciou. Bol aj u sexuológa predpísal mu viner 100, ale za trištvrte roka užil len dve tabletky a žiaden účinok a navyše nebolo mu veľmi dobre po užití tej tabletky tak ich ani neužíva. Snažíme sa pomaličky či sa nestane nejaký zázrak. Samozrejme, že sme šťastní, že je všetko v poriadku, ale cítim, že manžela to trápi, nakoľko do tej operácii nemal s tým žiaden problém (má 53 rokov). Píšem Vám preto lebo sme sa stretli aj osobne pred operáciou sme celú vec s Vami konzultovali a vtedy ste nás síce na to upozornili, ale zároveň ste dodali aj jednu peknú vetu, že všetko sa dá keď sa chce a keď bude problém máme sa ozvať. Ten problém je tu a ja v kútiku duše verím, že nám pomôžete tak ako ste nám pomohli s rozhodovaním pred operáciou. Máte pekný prístup k ľuďom čo je už dneska vzácnosť a stačila mi hodina rozhovoru s Vami a vedela som, že ste človek na pravom mieste. Ešte raz prajem pekný deň a veľa úspechov v práci. D.
Dobrý večer, na prediskutovanie problému je najvhodnejšia osobná konzultácia. Iste na mňa alebo moje pracovisko máte kontakt. Telefonicky sa môžeme dohovoriť na konkrétnom dátume stretnutia. S pozdravom, J. Kliment

Mám 72let. V roce 2007 jsem podstoupil Rape, výsledek: pTc, Nx Mo G1, GS2+2. Nebral jsem po operaci žádné léky, pouze mě zůstala inkontinence. PSA jsem měl 0,04, až poslední dva roky se plíživě začalala zvyšovat až letos v květnu dosáhla 0,219. 26.5 nasazen Firmagon. PSA okamžitě 0,04. 13.10.2015 mám brát poslední 6 injekci s tím, že pojišťovna více nehradí.Můj dotaz zní jak dlouho by se mněl firmagon aplikovat. Zajisté po vysazení může PSA zase stoupat, ale nevím jakým tempem. Co pak. Jaký další postup by jste doporučil? Děkuji za odpověď na mail.
Dobrý večer, v októbri môžete prerušiť hormonálnu liečbu a prípadne prejsť na intermitentnú hormonálnu liečbu ak časom vôbec dôjde k významnejšiemu zvýšeniu hodnoty PSA. Po prerušení hormonálnej liečby môže hladina PSA zostať takmer nezmenená 1- 2 roky.Hodnota PSA , ktorú ste mali pred začiatkom hormonálnej liečby bola veľmi nízka a svedčí to pre výbornú prognózu Vášho ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor,mám zaujem s oteckom navštíviť vašu klinuku ohľadom op.riešenia BHP,prosím aky je postup,objednavate pac.na konzultaciu zav.ma PK ,ležal v Bojnickej nemocnici ako hydronefroza nechcem ho dať zoperovať u nás.Som zdrav.sestra a prosím Vás ak je možne prijať nás ku Vam.Poradili mi obratiť sa na Vás.Dakujem za pochopenie s pozdravom R.
Dobrý večer, príďte v stredu 16.9.2015 v dopoludňajších hodinách alebo v priebehu ďalšieho týždňa. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň.Váž.pán profesor.Mám 40r.chcem Vás poprosiť na jednom z urologických vyšetrení mi lekár urobil ultrazvuk a povedal že mám niečo bud v močovom mechúre vnútri alebo zvonku 2cm.Dg:Neo ves urin vpravo bočná patoecha.vtedy ked som tam bol ma nič nebolelo bolo to kožného pôvodu ale náhodne mi urobil ultrazvuk.poslal ma na vyšetrenie kde to robia.ja som nešiel kedže som dostal strach a ma to nebolelo.a teraz mam bolesti v oblasti križoch,bedier a sem tam pocitujem aj ako keby v menšiu bolesť v penise.S močením nemám nejaký problém v noci nejdem ani raz.jedna sa o niečo važne?Može to byť kameň,piesok alebo ... Lieky uživam Nebilet 5,Kalnormin,Lipanthyl Supra.Moč,krv som mal u praktickeho lekára v poriadku.Dakujem.
Dobrý večer, treba opäť navštíviť urológa, ktorý urobí potrebné vyšetrenie na vylúčenie alebo potvrdenie nálezu zisteného ultrasonografickým vyšetrením.´a aj Vám navrhne ďalší postup. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pan doktor. Nahmatal som si bolestivu hrcku v oblasti laveho nadsemenika.Chcel by som Vas poprosit či by som sa mohol k Vam objednat aby ste sa na to pozreli.Mám 41 rokov. Velmi pekne dakujem za pripadnu odpoved
Dobrý večer, môžete príst v priebehu nasledujúceho týždňa.

Dobrý deň, bola mi diagnostikovaná rakovina prostaty, bez metastáz, doc.Obšitník mi odporučil odstránenie prostaty. Ja som si našiel v Prahe Portonové centrum, ktoré podľa vlastných hodnotení je 97% uspešné. Viete mi o tejto alternatíve niečo povedať? Ďakujem
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré ste poskytli viem iba to, že ide o rakovinu prostaty bez metastáz.Pre bližšie odporúčanie liečby treba všetky ostatné údaje a zatriedenie karcinómu prostaty podľa stupňa rizika. Alternatívou k operácii je vždy aj liečba žiarením, ktorú predstavuje aj liečba protónom. Výsledky liečby protónom sú však veľmi podobné liečbe modernou externou rádioterapiou, ktorá je dostupná na Slovensku. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor manžel má 57 rokov. Mal už problémy s ľadvinami, aj kontrolu prostaty. Chodí na kontrolné vyšetrenie 1x za rok. Naposledy bol na kontrole 12. júna 2015. Krv, moč, všetko v poriadku. Dňa 11.8.2015 sa necítil dobre, išiel na pohotovosť, konštatovali zápol močových ciest. Užíval Ciprolon každýhc 12 hodín. 12.8.2015 prestal močiť úplne na urológii zavedený kateter. záver: retencia moču. Dňa 12.8.2015 o 4 hodiny kontrola na urológii, vymenený katater. Dňa 13.8.2015 kontrola na urológii katater odstránený , naordinovaný Alfuzosin1x1, Cefixime 2x1, Odber krvi na PSA, kreatinin. 14.8.2015 znovu retencia moču, zavedený katater, Lab. výsledky PSA50,50, kreatinin 83,05. Záver: Poestatitis ac. Dňa 18.8.2015 kontrola odstránený katater, naoedinovaný Medipyrin,. Dňna 19.08.2015 znovu zvedený katateter, kontrola 24.08.2015 kateter ponechaný do 31.08.2015. žiadne výsledky na PSA ani moč sa od 14.08.2015 nerobili. Na´dalej užíva Alfuzosin a Medipyrin. V prípade retencie má navštíviť pohotovosť, kontrola o týždeň. Chcem poznať Váš názor, ak je potrebné liečiť sa na prostatu podstúpi liečbu. Jeho otec sa liečil na rakovinu prostaty a zomrel vo veku 66 rokov. z toho rok ležal pripútaný na lôžko. Prosím Vás veľmi o Váš názor. Čakám skorú odpoveď. pekný deň praje Mária
Dobrý deň, podľa údajov bol Váš manžel pravidelne kontrolovaný urológom. Kontrola 12.júna 2015 bola, ako píšete, v poriadku. Predpokladám, že vtedy mal vyšetrený aj prostatický antigén -PSA. Ak bola hodnota vtedy v rámci normy, tak terajšia vysoká hodnota - 50,5 ng/ml najpravdepodobnejšie svedčí skutočne na zápal prostaty. Ak však hodnota PSA bola vtedy vyššia , prípadne nebolo vyšetrenie PSA urobené, treba myslieť na nádorové ochorenie. Najbližšie kontrolné vyšetrenie PSA, ktoré treba rozhodne urobiť a určite ho ošetrujúci lekár plánuje, prinesie objasnenie ochorenia. Ak hodnota PSA po doterajšej liečbe výrazne poklesne bude to svedčiť pre zápal. Ak nedôjde k zmene alebo iba k minimálnej zmene treba myslieť na nádorové ochorenie a bude indikovaná biopsia prostaty. To je stručné zhodnotenie podľa údajov, ktoré ste poskytli. Chýbajú niektoré ďalšie , ktoré by viac objasnili situáciu, napr. palpačný nález na prostate atď. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer, p.profesor, chcela by som vás pekne poprosiť, či by bolo možné sa ku vám objednať na konzultáciu s mojim ockom.Lieči sa na rakovinu prostaty a boli mu nájdené metastázy v kostiach teraz v utorok.Odporúčajú chemoterapiu chceli by sme poznať váš názor ako skvelého odborníka v danej problematike.Nakoľko má ocko už 82 rokov chceme poznať možno viac možností. Za odpoveď veľmi pekne vopred ďakujem. Jadranka Krasňanská
Dobrý večer, môžete prísť na konzultáciu v priebehu nasledujúceho týždňa ( streda, štvrtok, piatok) v dopoludňajších hodinách. Ohláste sa na t´.č. 043 4203 335. S pozdravom, J. Kliment

Vazeny pan profesor, na Slovensku sa ako riesi rozsiahla nekroza v celusti sposobena X gevou prosim ? Odporucili ste X gevu na riesenie mnohopocetnych metastaz na chrbtici sposobenych rakovinou prostaty. Otec uz odstranenie celuste absolvoval, napriek reverzibilnemu ucinku denosumabu, skor nez po troch mesiacoch po vysadeni Xgeva. V literature je popisovana znizovana hustota kosti pri Xgeve i Eligarde, ktory teraz berie. Ako riesit znizovanie hustoty kosti, chronicku myelopatiu, ci dalsie uz chronicke zapalove ochorenia prosim? Dakujem.
Dobrý deň, hormonálna liečba karcinómu prostaty eligardom alebo iným prípravkom vedie k rýchlejšej strate kostnej hustoty. Z tohto dôvodu sa odporúča liečba denosumabom alebo kys. zoledrónovou, ktoré bránia intenzívnejšej strate hustoty. Komplikáciou tejto liečby býva aj keď zriedkavo nekróza čelustnej kosti. Býva to častejšie u pacientov, ktorí majú problémy s chrupom, preto sa pred začatím liečby týmito preparátmi odporúča vyšetrenie na stomatológii, aby sa predišlo tejto omplikácii. Ak sa komplikácia vyskytne musí sa liečba denosumabom alebo kys. zoledrónovou prerušiť, pričom stav vyžaduje stomatologické ošetrenie. S pozdravom, J. Kliment

Váž. pán prof. Kliment, obraciam sa na Vás s problémom močových ciest/mechúra. Mám 21 rokov a od augusta 2014 (vtedy prišiel prvý zápal moč. ciest, kt. som "úspešne" prekonala) mám neustále vracajúce sa problémy. Každé tri týždne/mesiac rezáky spojené s močením krvi. Prešiel rok a zápal ma potrápil asi tak 10 krát (nie vždy tak intenzívny). Prešli mnou asi všetky antibiotiká ako Biseptol, Zinnat, Abactal a pod... už mi nezaberá nič. Som v teple, dávam si pozor, preventívne užívam kvapky z Kapucínky, brusníc, ale zápaly sa stále vracajú. U urológa som každú chvíľu a o pohotovosti ani nehovorím. Už si musia myslieť, že si to vymýšľam (až kým nevidia výsledky moču). Už druhý krát beriem Urovaxom - nepomáha. Nie som žiadna padavka a po tom všetko už nejakú tú bolesť vydržím, ale už som skutočne zúfalá. Bojím sa, že to bude mať aj nejaký dopad na otehotnenie. Medzitým som prekonala aj vagin. infekciu, ktorá sa opäť vrátila aj s plesňou. Môže byť aj toto príčina zápalov? Čítala som aj o injekciách s kyselinou hyaurónovou, rozširovaní moč. trubice, vypaľovaní slizníc mechúra a pod., mohlo by to pomôcť? Viete mi odporučiť vyšetrenia, kt. by neriešili len samotný problém, ale hľadali by aj jeho koreň/podstatu? Možno je problém úplne niekde inde a preto sa nedarí vyliečiť ma. Prípadne, je možné objednať sa na vyšetrenie k Vám? Ďakujem za každú odpoveď. S pozdravom Andrea
Dobrý deň, vzhľadom na doterajší priebeh ochorenia Vám navrhujem vyšetrenie u nás v priebehu budúceho týždňa, ak Vám to bude vyhovovať. Ohláste sa na t.č. 043 4203 444 alebo 335. S pozdravom, J. Kliment

Přeji hezký den. Je mi 55 let a v červnu 2014 na providelné prohlídce u lékaře mi byla odebrána krev a výsledná hodnota PSA -3,04. Bylo mi doporučeno návštěvu urologie což jsem učinil. Další odběr krve mi byl proveden v listopadu 2014 s výsledkem PSA 3,97. Ošetřující lékař na urologii mi doporučil biopsii prostaty. V prosinci 2014 jsem podstoupil biopsii prostaty. Bylo odebráno 12 vzorků a v jednom vzorku zachycen acinární adenokarcinom, Gleason skore 6(3+3), rozsah infiltrace 2,3 mm tj. 15 % v jednom válečku. V únoru 2015 jsem byl na vyšetření MR ( bez konkrétního nálezu ). Následně jsem navštívil nemocnici v Českých Budějovích, kde mi byla doporučena operace ( RAPE ) nabo radioterapie. Ještě jsem navštivil urologii v ÚVN v Praze, kde upřednostnili v mém případě operaci ( vzhledem k věku ). Když jsem se zmínil o tzv. aktivním sledování, ne všech třech pravištích mi to bylo nedoporučováno. Prozatím jsem se rozhodl sám po konzultaci s ošetřujicím urogem a v červnu 2015 jsem byl na odběru krve s výsledkem PSA 3,4. Byl bych vám vděčen za váš názor na postup léčby a případně i pohled na možnou protonovou léčbu.
Dobrý večer, podľa Vašich údajov o ochorení ide o nízkorizikový karcinóm prostaty, ktorý spĺňa podmienky na aktívne sledovanie. Iste máte informácie o stratégii aktívneho sledovania, v polročných intervaloch kontrolovať hladinu PSA a opakovať biopsiu prostaty najskôr po roku od diagnózy. Aktívnu liečbu podstúpiť vtedy, keď sa zaznamená progresia ochorenia. Váš vek nepokladám za kritérium, ktoré by vylučovalo aktívne sledovanie. Odporúčam Vám tento postup. Ušetrenie možno niekoľkých rokov doterajšej kvality života v mnohých prípadoch stojí za to. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, v rodine máme pacienta ( 60r)kt. má nasledujúce hodnoty: GS 7, iPSA 51,5 ng/ml, z hľadiska prostaty ide o nález T3 N1 M1 / skelet, LU/. V pankrease v hlave 4,4 mm hypodenzita. Momentálne berie hormonálnu liečbu, čaká na vyšetrenie pankreasu. Ako by ste následne pokračovali v liečbe? ..Je vhodná radioterapia, chemoterapia, čo vrávite na protónovú liečbu v Prahe?
Dobrý večer, podľa údajov ide o pokročilé ochorenie s metastázami v kostiach a v lymfatických uzlinách u vekovo mladšieho pacienta. Liečba hormonálna je správna, otázkou zostáva súčasná liečba chemoterapiou, ale pre jej odporúčanie by som musel mať podrobnejšie informácie o rozsahu metastáz v skelete a v uzlinách. Protónová liečba nie je indikovaná, vzhľadom na rozsah ochorenia. Podobne ani rádioterapia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, môj manžel má 55 rokov a po preliečení zápalu semenníka mu bol urobený 16.6.2015 odber krvi na vyšetrenie - TPSA 5,95 ng/ml, FPSA 0,3, Ratio 5,04%, všetky tri výsledky sú susp. z neoprostaty, palp. tumor nehmat. Ko vyš. krvi v septembri 2015, potom pp aj biopsia prostaty. Aká je prognóza? Ďakujem, s úctou ES
Dobrý večer, hodnota PSA je nízka, treba počkať na výsledok plánovaných vyšetrení v septembri a potom sa možno vyjadriť o prognóze. Vzhľadom na nízku hodnotu PSA a negatívny palpačný nález na prostate možno očakávať pre prognózu priaznivé výsledky. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den. Chcem sa spytat manzelovi diagnostikovali adenokarcinom prostaty G2,histologia zo 6.8.20150je B15/19106-B15/191150 Gleason skore 6 a PSA _S5,650 S Testo _0.19 S FPSA0.850 PV FPSA15.0 Chcem sa spytat aku by ste odporucili dalsiu liecbu? za odpoved vopred dakujem
Dobrý večer, Váš manžel ochorenie s Gleasonovým skóre 6, čo je celkom priznivé, ale s vysokou hodnotou PSA - 55,65ng/ml. Vyšetrenie treba doplniť o scintigrafiu kostí, treba vedieť palpačný nález na prostate, prípadne nález na magnetickej rezonancii prostaty. Iba potom je možné sa vyjadriť k liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pane profesore, obracím se na Vás s prosbou o Váš názor a doporučení. Na jaře 2014 jsem prodělal zánět v oblasti močových cest (patrně zánět prostaty) s vysokými horečkami (přes 40 °C) s nasazením DOXYHEXAL 200 TABS 20X200MG. V rámci vyšetření na urologii 28.4.2014 mi byla mj. zjištěna středně zvětšená prostata 40x45x40 mm a nasazen ALFUZOSTAD 10 MG. Po roce 22.4.2015 mi byla odebrána krev a naměřena hodnota PSA 4,56 (předtím PSA nebylo měřeno). 29.4.2015 mi byla provedena biopsie prostaty s výsledkem histol. BPH + ASAP. Vzhledem k nálezu ASAP ošetřující lékař doporučil rebiopsii s tím, že předtím provede ještě jedno vyšetření krve. Po 3 měsících mi 14.8.2015 byla naměřena hodnota PSA 3,87. Ošetřující lékař mi i přes klesající hodnotu PSA kvůli předchozímu nálezu ASAP doporučuje provést rebiopsii, kterou bych měl absolvovat za 2 měsíce. Já bych ale raději ještě počkal a zkusil nové měření PSA a na základě výsledku se rozhodl o dalším postupu. Jaký je Váš názor a co byste mi doporučil? Resp. doporučil byste mi rebiopsii i v případě, že by i další test krve potvrdil klesjící trend PSA? Předem moc děkuji za Vaši odpověď.
Dobrý večer, nález ASAP v prostatickom tkanive získanom biopsiou je skutočne indikáciou k rebiopsii. Tá by sa mala vykonať približne po 6 mesiacoch od prvej biopsie. Hodnota PSA nie je v tomto prípade úplne spoľahlivá, pri opakovaní vyšetrenia môže byť opäť trochu vyššia. Existuje určitá variácia v hodnotách pri opakovaných vyšetreniach PSA. Preto si myslím, že treba dodržať odporúčané zásady v diagnostickom postupe. Pozitívne rebiopsie v týchto prípadoch bývajú približne v 40%. Ak sa nepotvrdí karcinóm pri rebiopsii treba pokračovať v kontrolách PSA v ročných intervaloch. S pozdravom, J. Kliment

Vážený p. prof. Kliment, môj otec má 56 rokov a bol mu diagnostikovaný invazívny acinárny adenokarcinóm prostaty. Absolvoval biopsiu a jeho hodnota PSA je 425 ng/ml, jeho Gleason skóre je 9. Má mnohopočetné kostné metastázy. Uvedomujeme si pokročilé štádium, ale chcem sa Vás spýtať na možnosti liečby, alebo ako mu zabezpečiť čo najdlhší život. Má obrovské bolesti chrbtice a nôh a momentálne užíva MABRON RETARD 200 na zmiernenie bolesti. Taktiež užíva BICALUTAMIDE PHARMEVID. Chcem sa spýtať ako by ste postupovali pri liečbe kostných metastáz a samotného nádoru, či by mohli pomôcť liečivá ako napr. Denosumab, Prolia (cielené liečivo kostných metastáz) a Bisfosfonáty? A aký je váš názor na vitamín B17? Veľmi pekne ďakujem za Váš čas.
Dobrý večer, ide o pokročilé ochorenie s mnohopočetnými kostnými metastázami. Liečba, ktorú uvádzate, je nekompletná, predpokladám, že ste ju úplne neuviedli. V súčasnosti sú novšie možnosti liečby , ale nedá sa všetko opísať a vysvetliť v tejto krátkej informácii. Preto Vám navrhujem osobnú konzultáciu už v priebehu nasledujúceho týždňa od 17.8.2015. Presný termín dohovoriť na t.č. 043 4203 444 alebo 335. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, manželovi Juraj Kurdi nar.7.2.1959 určili Dg:C61 zhubný nádor predstojnice(prostaty),výsledky histológie sú: pravý lalok:4/4+ GS 6(3+3) G1 celk.miera infiltr. 50% prúžok s najv. infiltr. 80% ľavý lalok:4/4+ GS 6(3+3) G1 celk.miera infiltr.30 prúžok s najv. infiltr.70 MUDr.Jozef Mardiak urológ odporúča brachytheraiu,MUDr.Alžbeta Molnárová onkológ odporúča RAPE externá rádioterapia najprv 3-4 mesiace HT, externá RT+interstic.boost po MRI malej panvya následnej HT. Prosím Vás o Váš názor prípadne termín na osobnú konzultáciu. V prípade osobnej konzultácie v čase od 10.9 do 21.9 sme v zahraničí.Ďakujem Kurdiová.
Dobrý večer, osobná konzultácia je potrebná, môže sa uskutočniť v priebehu budúceho týždňa, prípadne aj nasledujúceho. Konzultáciu treba dohovoriť na t.č. 043 4203 444 alebo 335. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, p.profesor, prosím Vás o zhodnotenie stavu a prognózu ochorenia, resp. výhliadky do budúcna. Ocino, 70 r., absolvoval biopsiu prostaty s nálezom- PSA 11,9ug/ml, 20 punktátov, všetky reprezentatívne, vo väčšine vzoriek terén glandulárnej hyperplázie, miestami periglandulárne s guľatobunečnou leukocytárnou celulizáciou, ojedinele nález HGPIN. Vo vz. č.11,12,13 nachádzame parciálnu, až subtotálnu nádorovú infiltráciu konvenčným acinárnym adenokarcinómom prostaty. Gleas.skóre 4+4 bez zachytenia perinerálnej, resp.lymfovaskulárnej invázie. Imunohistochem.vyš.HMWK-, p63-, P504+,CK7-,CK20-,PSA+ C61 M-8140/3 G3 pT1c indikovaná RAPE Ďakujem za odpoveď a Váš čas. S pozdravom Anna K.
Dobrý večer, ide o vysokorizikové ochorenie (Gleasonovo skóre 8 (4+4) a radikálna prostatektómia je indikovaná, ak pravda spĺňa aj ostatné kritériá (negatívny kostný sken, lokálny rozsah ochorenia, celkový zdravotný stav atď). Ochorenie je liečiteľné, všetko bude závisieť aj definitívnej histológie z odstránenej prostaty, preto aj vyjadrenie k prognóze bude spoľahlivejšie až po odstránení prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Pan profesor, prosim Vas o nazor a radu: Vek: 73 r., Vysledky PSA (RIA metodou na OUSA,horna hranica 2,5): 1,4 (2010),2,38 (2012),3,00 (2013),3,4 (jan.2014), 4,1 nov.2014)Znepokojuje ma ta dynamika narastu hodnoty. Pomery: od 2010-2014 v rozmedzí 11,2-14,71 %). Zatial prostata vysetrena len palpacne a DG: benigna hyperplazia. Otazka: Je mozne len palpacne jednoznacne odlisit benignu a malignu prostatu? Laicky si myslim, ze asi 100%-ne nie. Som znepokojeny z toho, ze nenasleduju dalsie diagnosticke metody. Mam prist opat po 3-4 mesiacoch. Len aby nebolo neskoro. Vopred dakujem S uctou, M.S.P.
Dobrý večer, obavy nie sú opodstatnené, nárast hodnoty PSA je veľmi pomalý, Váš lekár správne postupuje. Ak sa bude naďalej hodnota PSA zvyšovať iste Vám časom navrhne biopsiu prostaty, ale teraz nie je podľa môjho názoru indikovaná. Iné vyšetrenia tiež nie sú indikované. Palpačne sa nedá jednoznačne potvrdiť karcinóm prostaty. Vo Vašom prípade ide o palpačne benígnu prostatu, podľa palpačného nálezu nie je ani podozrenie na karcinóm. Dôverujte Vášmu lekárovi a zbytočne sa netrápte. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan doktor...moj otec je po robotickej operacii....cakali sme ze mu bude odstranena len cas prostaty- ta ktora bola napadnuta....lekari vsak odstranilu oba laloky....chcem sa spytat ci je to standardny postup, ci sa prostata odstranuje vzdy cela alebo len cast. Samozrejme nespochybnujem pracu lekarov len chcem vediet ci to tak ma byt a aku prognozu co sa tyka mocenia ma moj otec ( ma 58) rokov.chceme pre neho len to najlepsie a vieme ze unikom mocu bude psychicky trpiet.
Dobrý deň, operáciou pre karcinóm prostaty sa vždy odstraňujú obidva laloky prostaty, nikdy nie časť prostaty.´Pooperačný únik moču sa časom upravuje. S pozdravom, J. Kliment

Od roku 2007 PSA kolíše 4,2 v jednnom prípade aj 12,5 tohto roku 7,5.Absolvoval som magnetickú rezonanciu- stredne zväčšená prostata 5,4x2,8x5,2 cm s drobnými cystami degeneratív. charakteru priemeru do 3mm. Puzdro prostaty bez prerušenia. Semenné vačky veľkosťou a SI nenápadná. Intraperitoneálne patologickú kolekciu tekutiny nepozorovať.Bez zretelnej patologickej LAP. Robená biopsia prostaty - 5 vzoriek- z toho 2 pozitívne - 10% a 40%. Taktiež robený osteoscan- aktuálny nález nesvedčí pre MTS v skelete. Bola mi odporučaná operácia-odstránenie prostaty. Je v mojom prípade ( mám 58 rokov, aktívne športujem) nutné odstránenie prostaty, alebo sa to dá riešiť tiež inak? Nedá sa biopsia po čase opakovať pre kontrolu, nemôže sa to nejako samo upraviť? Mala by prípadná operácia vplyv na sexualitu a pomočovanie?Ďakujem. S pozdravom Juraj
Dobrý deň, neuviedli ste Gleasonovo skóre v dvoch pozitívnych vzorkách z biopsie prostaty. Ak Gleasonov skóre je 6 tak môžete pokračovať v tzv. aktívnom sledovaní a opakovať biopsiu prostaty približne do 2 rokov od predchádzajúcej. Operácia ovplyvní sexualitu a prechodne aj schopnosť úplne kontrolovať močenie. Ďalšou možnosťou liečby je brachyterapia. S pozdravom, J. Kliment

Dobry vecer pan profesor. Velmi by som Vas chcela poprosit o pomoc a Vasu radu. Manzel za chvilu 38 rokov, bol 15.7.2015 na Biopsii prostaty s pozitívnymi výsledkami v 3 zvorkach z 12. Ma tam pisane: -fibromyoadenomatozna hyperplazia prostaty -fokalna mierna chronicka NS prostatitida -carcinoma prostatae -acinarny adenokarcinom -Gleason grade 2/mildly aggresie -Gleason score:6(3a+3a) -nadorove struktury tvoria v prvej vzorke cca 5%, v druhej vzorke cca 30% a v tretej vzorke 10% objemu zaslaného valcka -bez iného podstatnejsieho nalezu Imunohystochemicka analyza: Cytokeratin,Confirm,34BE12,Ventana bez expresie. p63 4A4 DAKO bez expresie. Prostate Specific Antigen (PSA) polyclonal DAKO difuzna 2/3+ pozitivna expresia. E-cadherin NCH-38 DAKO difuzna 3+ pozitivna expresia. CD45,LCA,2B11aPD7/26,Cell Marque fokalna sporadicka 3+ expresia. AMACR,P504S,clone 13H4 difuzna 2/3+pozitivna expresia.V 5 vzorkách sa pise fokalne pritomne PIN,low grade a v 4 vzorkách bez malígnych nádorových zmien v danom materialy. Pacient s pozit RA a PSA 2,42ng/ml. Histologia:Pozit.3 vzorky z 12-tich.Gleason 6/3+3/Vzhladom na vek doporucuje operovat. V Kosiciach nam odporucil doktorov,ale jeden je na PN-ke zo zapalom pluc a ten druhy do polovice augusta na dovolenke,ale tvrdili mu,ze po biopsii musi byt odstup 2 mesiacov a tak mozu operovat,je to pravda? Manzel sa boji ci sa nemozu tvorit metastazi, takze po zistovani a hladani na internete sme nasli vasu poradnu a Vase dobre meno. Manzel je dost slaby,schudol,citi obcasne bolesti v hradzi ktore casom prejdu.Palenie v slabinach a na bruchu(tieto príznaky uz ma od roku 2011 ale po mnohých vysetreniach na nic neprisli).Pred cca tyzdnom sa mu to obcasne palenie opät vratilo.Pocituje celkovu slabost a niekedy sa ho zmocni celkova unava,hoc poslednu dobu bol dost pracovne vytazeny a tyzden je uz doma,tak ta unava moze byt z nic nerobenia? Je sice pravda,ze mal dost zly sposob sedenia pri praci a uz dlhsiu dobu mava obcasne bolesti v bedrových klbov a kosti na zadku.Moč je negativny,bez tazkosti,ale casto( ked ma vyssi prijem tekutin).Toho casu uziva REISHI od spolocnosti LR 3X3 tbl,rano a vecer caj vrbovku malokvetu,na obed caj graviolu,cviklovu stavu a vela,vela zeleniny ktoru sme jedli a budeme jest aj nadalej.Vazeny pan profesor,prepacte,ze som sa tak rozpisala,ale zaujima ma Vas profesionalny nazor. S uctou a pozdravom K.
Dobrý deň, ide o nízkorizikový karcinóm prostaty pri pozit. rodinnej anamnéze. Neviem, či vek, ktorý uvádzate je správny - 38 rokov - a aké boli dôvody k vyšetreniu prostaty vo veku 38 rokov. Navrhujem Vám osobnú konzultáciu, pretože z poskytnutých údajov sa zodpovedne nedokážem vyjadriť k ďalšiemu postupu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Prosím vás mám jednu otázku. Mam 27r. Podsemennikmi respektíve medzi semennikmi a konečníkom som si nahmatal trimalicke hrcky. Niesu na povrchu je ich cíti iba keď si zatlačim ale pride mi to ako keby boli na nejakej žilke alebo tak lebo niesu na jednom mieste ale keď ich nahmatam tak cítim ze sú není spojené alebo zrastené zo svalom co je tam. Nebolia ma a ani sa umne neprejavuje nejaké komplikácie. Tie hrcky sú tam už niečo vyše roka respektíve možno aj dlhšie ale len vtedy som ich náhodou nahmatal. ale chcem sa spýtať či to môže byť niečo vážne? Ďakujem za odpoveď Daniel
Dobrý deň, z Vášho popisu ťažko urobiť záver, treba navštíviť Vášho urológa, ktorý na základe vyšetrenia posúdi spomínaný nález. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, moj otec ma 65 rokov a v ramci preventivneho urologickeho vysetrenia mu bola diagnostikovana rakovina prostaty. Na zaklade nameranej hodnoty PSA=7,11 ng/ml bol poslany na biopsiu, kde mu bolo odobranych 10 vzoriek, z ktorych vyslo GS 6(3+3) 50% 4 vz+ a diagnostikovany adenokarcinom prostaty stadia T2 bez metastaz (cT2cN0M0). Ako odporucana liecba mu bola navrhnuta bud radikalna prostatektomia alebo radioterapia. Chcem sa Vas preto opytat: 1. Ktoru z alternativ by ste odporucili v tomto pripade Vy? Osetrujuci doktor nemal medzi nimi ziadnu preferenciu a nechal rozhodnutie na nas. 2. Aka je podla Vasho nazoru odhadovana dlzka jeho “bezproblemoveho” zivota v pripade, ze by sa nateraz rozhodol len pre metodu ostraziteho pozorovania/aktivneho dohladu? Subjektivne zatial nema ziadne potiaze. 3. Ake percentualne riziko vzniku trvalej inkontinencie vidite v pripade, ze by podstupil radikalnu prostatektomiu alebo radioterapiu? Vopred dakujem pekne za odpovede a ochotu.
Dobrý deň, podľa Vami uvedených údajov ide u Vášho otca o nízkorizikový karcinóm prostaty (PSA menej ako 10ng/ml), Gleasonovo skóre 6). Aj keď nespĺňa klasické kritérium na aktívne sledovanie (počet pozit. vzoriek menej ako 3) táto stratégia je použiteľná aj v tomto prípade.Dĺžku bezproblémového života pri tejto stratégii jednoznačne nemožno určiť, ale môže byť niekoľko rokov, presnejšie sa to dá posúdiť resp. odhadnúť sledovaním PSA napríklad počas jedného roka. Aktívna liečba či už operáciou alebo ožiarením je ďalšia voliteľná možnosť. Únik moču je častejší po radikálnej prostatektómii ako po rádioterapii, postihuje po radikálnej prostatektómii v ľahkej forme do 10% mužov a v závažnej menej ako 5%. Treba zvážiť aj možnosť brachyterapie , čo je jedna z foriem rádioterapie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na Váš názor ohľadne zdravotného stavu môjho uja. 78 ročný pacient s ICHS, je po koronaroangioplastika pre IM s ponechaním stentu. PSA: 12,37 Dg. C61 Zhubný nádor predstojnice Z 10 vzoriek vyšli 4 pozitívne. 1, 2, 4, 6, 9, 10 vzorka – Tkanivo prostaty bez PIN high hrade, bez evidentných nádorových zmien, bez iného podstatnejšieho nálezu. 3 - Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA - Gleason score 6 (3 + 3), grade II - bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie - celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 8 mm - celková lineárna nádorová infiltrácia cca 2,5 mm - maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 30% objemu zaslaného materiálu 5 – Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA - Gleason score 6 (3 + 3), grade II - bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie - celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 8 mm - celková lineárna nádorová infiltrácia cca 2,5 mm - maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 25% objemu zaslaného materiálu 7 – Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA - Gleason score 6 (3 + 3), grade II - bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie - celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 7 mm - celková lineárna nádorová infiltrácia cca 0,5 mm - maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 7% objemu zaslaného materiálu 8 – Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA - Gleason score 6 (3 + 3), grade II - bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie - celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 6,5 mm - celková lineárna nádorová infiltrácia cca 4,5 mm - maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 70% objemu zaslaného materiálu Odporúčajú mu radikálnu prostatektomiu. Vopred ďakujem za odpoveď Jana
Dobrý deň, u 78 ročného pacienta s diagnostikovaným karcinómom prostaty Gleasonovo skóre 6 vo všetkých vzorkách, PSA 12,37ng/ml a s významnou komorbiditou nevidím dôvod na radikálnu prostatektómiu. Odporúčam zatiaľ sledovanie , bez liečby, v prípade potvrdenej progresie rádioterapiu. S pozdravom, J. Kliment

Vazeny pan profesor Kliment. Mam 66rokov,a dna 9.6.2014.som mal PSA 5,44 a nasledna biopsia prostaty 3+3 vzorky bola negativna. Dna 21.11.2014.bola PSA 6,3 a dalsia biopsia prostaty 6+6 vzoriek a vsetko negativne. Tohto roku 24 aprila som mal PSA 7,94. Dalsi odber 3.7.2015. a PSA uz bola 8,54. Dna 6.7.2015. som sa dal v Kosiciach na Institute nuklearnej a molekularnej mediciny vysetrit na scintigrafiu skeletu s tymto zaverom: V porovnani s predchadzajucim vysetrenim v 3/2013.je scintograficmy nalez skeletu stabilizovay a nie je charakteristicky pre kostne mts. Mam mierne tupe bolesti v oblasti slabin a dolnej casti semenikov. Pan profesor,velmi Vas prosim o Vasu radu, ako mam dalej postupovat. Vopred Vam dakujem za Vase vyjadrenie.
Dobrý deň, mali ste opakovane zaznamenanú zvyšujúcu sa hodnotu PSA, pričom 2 krát bola biopsia prostaty negatívna. Scintigrafia skeletu, ktorú ste mali urobenú je pri takomto náleze zbytočná. Odporúčam kontrolovať ďalej hodnotu PSA (zároveň s určením pomeru voľnej a celkovej PSA), ak sa nárast zaznamená opäť, urobiť magnetickú rezonanciu prostaty a po zvážení všetkých parametrov sa prípadne rozhodnúť o ďalšej biopsii . S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor, obraciam sa na Vas s prosbou o radu. Mam 63rokov. V juli 2013 mi diagnostikovali N40 hyperplaziu prostaty a N210 konkrement v mocovom mechure so zaverom BPH, cystolitihasis {2,2x1,7cm} a odporucanim na operaciu. Nasledne na to som v septembri 2013 podstupil operaciu {prostatectomia transvecicalis a cystolithotomia} s histol.vys. low grade adenoca prostaty T1 NX MX - invazivne rastuci multifokalny, v terene prostatickej hyperpl. Po operacii som mal hodnotu PSA 2,45 ng/ml. Na kontrolnom odbere v januari 2014 mi bola namerana hodnota PSA 0,55. Po dalsom pol roku t.j. jul 2014 bola hodnota PSA 0,6, v januari 2015 0,85 a pri poslednej kontrole 7.7.2015 som mal hodnotu PSA 1,10 {so zaverom C61 zhubny nador prostaty, N358 ina striktura uretry a N281 cysta oblicky, ziskana}. Mal som mierne bolesti v oblasti mocoveho mechura a pri kontrole ma osetrujuci lekar zaskocil otazkou, ci v ramci mojej diagnozy nemam nasadene nejake lieky na prostatu. Moj urolog vsak nenavrhol ziadnu medikamentoznu liecbu, vysledky PSA su udajne v poriadku. Zaujimal by ma preto Vas nazor, ci by za danych okolnosti bolo vhodne uzivat nejake lieky prip.ake alebo su moje vysledky v norme a dalsia liecba nie je nevyhnutna. Dakujem.
Dobrý večer, karcinóm prostaty bol diagnostikovaný v benígnom prostatickom tkanive odstránenom pri otvorenej prostatektómii. Mohlo ísť o štádium T1a alebo b, nie je to v poslaných údajoch uvedené. Hodnoty PSA sú t.č. primerané, nie je potrebná žiadna liečba. Potrebné je však pravidelné sledovanie v polročných intervaloch a prípadná liečba iba ak by došlo podstatným zmenám v hodnotách PSA, prípadne palpačného nálezu na prostate. S pozdravom, J. Kliment

Prajem príjemný dobrý deň! Mám Ca61 T2NxMx skore 6/3+3/ pozitývny apex,stred TZ,apex v ľavo nález zo dňa 25.02.2009.Sledovaný do 16.6.2009.PSA tomto sledovanom období na urovni cc 4,6 až posledny odber po pol roku 9,24.Zaujímavé že po podaní jednej dávky eligard 7,5 plus 2x1flutasin poleslo PSA na 1,88.I napriek tomu som 16.6.2O11 podstupil brychyterapiu s následnou liečbou 12 mesiacov eligard 7,5 plus binabic 5O.Počas celej liečby PSA menej ako O,O4.Následne vývoj PSA nasledovne: 8.3.2013 menej ako 0,04 19.11.2013 O,36 kontrolný odber O,25 25.8.2014-O,50 1.12.2014-O,47 2.6.2015-O,83 kontr.odber 3.6.2015-1,10. Prosil by som o zhodnetenie stavu a doporučenie daľsieho postupu.Verím svojmu lekárovi ale skúsenosti su na Vašej strane.
Dobrý večer, v roku 2009 ste mali diagnostikovaný karcinóm prostaty s nízkym rizikom progresie ( Gleasonovo skóre 6, PSA menej ako 10 ng/ml). Potom ste boli liečený hormonálne eligardom a v júni 2011 ste sa podrobili brachyterapii s následne pokračujúcou hormonálnou liečbou (eligard+ binabic) trvajúcou 12 mesiacov. Počas liečba sa hodnota PSA udržovala na úrovni 0,04ng/ml, ale 9.11.2013 sa prvý krát zaznamenalo zvýšenie na hodnotu 0,36, resp. 0,25ng/ml. Odvtedy sa hodnota PSA postupne zvyšuje na terajšiu hodnotu 0,83ng/ml, resp. 1.10ng/ml, čo predstavuje zdvojenie hodnoty PSA menej ako 9 mesiacov. Pri nízkorizikovom karcinóme prostaty a pri alebo po tak agresívnej liečbe (hormonálna liečba + brachyterapia) je taktýto priebeh neobvyklý. Pravdepodobne pri primárnej histologickej diagnostike išlo o podhodnotenie karcinómu prostaty, čo sa vzhľadom na odber bioptických vzoriek naslepo /randomizovane )môže stať. Odporúčam kontrolu PSA o 3-6 mesiacov, ak vzostup bude pokračovať reštádiovanie ochorenia - MR prostaty a lymfatických uzlín, scintigrafia skeletu a podľa výsledkov ďalšia liečba . S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, otcovi minulý týžden v anglicku diagnostikovali rakovinu prostaty, vysledky máme len v angličtine, ale skusim Vám poslať snad to podstatne: Gleason 3+4 CA 3/6 (core involved) v ľavo, Gelason 3+3 v prave (1/6core involved), PSA: 3,7.. Viete nám povedať aká liečba je najvhodnejšia? Otec má 55 rokov, v mladosti mal problém prebrať sa z narkózy... Dakujeme
Dobrý večer, Váš otec má 55 rokov , nízku hodnotu PSA, ale v 4 vzorkách z 12 mal histologicky z biopsie potvrdený karcinóm prostaty, pričom v 3 odobratých vzorkách išlo o Gleasonovo skóre 7 (3+4). Aj keď nepoznám celkový zdravotný stav Vášho otca, odporúčam radikálnu prostatektómiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. p.Doktor moj otec ma 75 rokov a ma opuch nohy ,kde sa zistila tromboza po tyzdennom pobyte v nemocnici a náhodnom zistení zvačseneho mieška sme navstívili urológa vysledky psa su 133 nasledoval odber vzorky prostaty čakame na vysledky obidve predkolenia su opuchnute prečo? je to z ochorenia prostaty? ďakujem
Dobrý večer, môže to súvisieť s ochorením prostaty. Treba však počkať na výsledky z biopsie prostaty a z ďalších doplňujúcich vyšetrení. Potom sa môže príčina opuchov objasniť. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, veľmi pekne Vás prosím o súrnu informáciu, či je jeden mesiac dostačujúca doba na ukončenie liečby Zytigou z dôvodu neúspešnosti liečby. Manžel má diagnostikovaný CA prostaty a po absolvovaní 9 chemoterapií a ožiaroch mu bola doporučená Zytiga. Po jednom mesiaci liečby Zytigou nás manželov ošetrujúci lekár informoval, že liečba je neúspešná a je nutné prejsť opäť na chempoterapiu, ktorá je pre manžela úplne likvidačná, bez liečebného efektu. Prosím o Váš názor, či po jednom mesiaci užívania Zytigy je dôvod na ukončenie liečby Zytigou ako neefektívnu a po mesačnom užívaní sa manžel necíti tak zle ako po chemoterapii. Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď, nakoľko nevieme ako ďalej. Ďalšiu chemoterapiu manžel odmieta.
Dobrý večer, nemyslím si, že po mesačnom užívaní Zytigy sa dá definitívne povedať, že je liečba neúčinná. Treba pokračovať v užívaní ďalšie dva mesiace, aby sa neúčinnosť alebo účinnosť preukázala. Nepoznám hodnoty PSA, čo je škoda. S pozdravom, J. Kliment

Lekar mi zistil rakovinu prostaty.ct a sken kosti su v poriadku to znamena ze je to zaciatocne stadium.navrhol mi liecbu operaciov alebo hormonalnu liecbu.ako sa mam rozhodnut?
Dobrý večer, poskytli ste mi úplne nedostatočné údaje o ochorení, na základe , ktorých Vám neviem dať radu. Pošlite údaje o veku, zdravotnom stave, výsledku biopsie, hodnote PSA, klasifikácii ochorenia, ktoré urobil Váš lekár, potom sa môžem vyjadriť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, nahmatal som si hrčku medzi semenníkmi a konečníkom. Chcel by som sa opytať či sa môže jednať o rakovinu prostaty??
Dobrý večer, tento nález nesvedčí pre rakovinu prostaty.

dobrý deň, pán profesor, manžel má problémy s prostatou - zväčšená, navštevuje urológa, doporučená je operácia, prosím, nemohli by prísť ku Vám na vyšetrenie a konzultáciu, ak áno, napíšte kedy by to bolo možné, býva v Starej Ľubovni. Ďakujem za odpoveď. J.D.
Dobrý večer, môžete v priebehu nasledujúceho týždňa. Termín dohovorte na čísle telefónu 043 4203 444. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem Prof.MUDr.Kliment, CSc., Prosím Vás o radu: môj manžel má diagnózu C61.V správe od ošetrujúceho lekára sa uvádza postupná elevácia PSA pri mierne zväčšenej benignej prostate,TRUS 34 ml.Punkcia prostaty :pozit. 1 vz./9vz.,Záver: adenoca prostaty, cT1cNxMx,GS 3+3,iPSA 5,92,stp.APPE, poj.211.,BMI 43,77. Má pochybnosť, keď 1 z 9 vzoriek je pozitívna, či odber vzorky nemôže byť ovplyvnený nádorovými bunkami z konečníka, nemal by si dať vyšetriť hrubé črevo? lab.urea 6,3,KM604,GF 1,552,krea: 77.Jednou z moožností liečby je RARP.Zvolil si správne túto možnosť? Ďakujem Vám za odpoveď M.CH.
Dobrý večer, nález nesúvisí s ochorením hrubého čreva. Hodnota PSA, pozitivita v jednej vzorke s Glesonovým skóre 6 svedčí , že ide o nízkorizikový karcinóm prostaty, ktorý nie je indikáciou na operáciu. Odporúčam iba sledovanie v polročných intervaloch - teda zatiaľ bez akejkoľvek liečby - a prípadnú aktívnu liečbu až pri progresii nálezu. Progresia sa dá posudzovať podľa nameraných hodnôt PSA a opakovaním biopsie prostaty po obvykle 2 rokoch. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. doktor, môj otec má 59 rokov.. PSA má 51, Gleason skóre má 7 ( 4+3 ) Nastavili mu momentálne hormonálnu liečbu ( injekcia - účinnosť pol roka + lieky ) Je veľká pravdepodobnosť, že to bude mať aj v kostiach? Mne sa zdajú tie výsledky veľmi vysoké...
Dobrý večer, treba urobiť scintigrafiu kostí, aby sa vylúčili prípadné metastázy do kostí a treba vykonať aj magnetickú rezonanciu prostaty. Liečba začala hormonálnym preparátom. Vzhľadom na vek prichádza do úvahy aj operácia - radikálna prostatektómia, ktorú by som preferoval, ak sa nedokážu metastázy a ak je v dobrom celkovom zdravotnom stave. Odporúčam Vám venovať spôsobu liečby dostatočnú pozornosť S pozdravom, J. Kliment

Vážený p. profesor. Srdečne Vás zdravím. Mám na Vás jeden dotaz. Mám 64 rokov. Bol som operovaný u Vás na klinike na radikálnu prostatektómiu pred 7-mi mesiacmi. Močenie je v poriadku. Nádor bol v začiatočnom štádiu. Mám ale problém s erektilnou dysfunkciou. Pred operáciou som v tomto smere nemal žiadne problémy. Môj urológ mi vypísal Sildenafil Sandoz, ktorý mi ale vôbec nepomáha. Mám ešte nádej žiť plnohodnotný život? Čo by som mal robiť a ako postupovať? Za odpoveď ďakujem
Dobrý večer, liečba je možná. Ohľadom ďalšej liečby sa zastavte na našej klinike a nastavíme Vás na iný spôsob liečby. S pozdravom, J. Kliment

dobry den.mam 46 rokov v juli. som vodič kamionu,mam problem sa vymočit pri stolici,mocenie je ale nie uplne,po stolici musim vstat a dokoncit mocenie po stojačky.aj ranna erekcia uz nieje pravidelna aj pri suloži je malo tvrdy čo mi vyčita moja manželka.pri ejakulacii ak sa 3,4 dni nemilujeme je to dost bolestive.prud moču je silny ale dost časty hlavne cez den.moj urolog ma posiela na skrining vyšetrenie ale ja som stale za volantom,domov prichadzam v sobotu a v pondelok odchadzam mimo slovensko.môže to mat spojitost s rakovinou prostaty čo mi odporučate ako mam dalej postupovat?dakujem
Dobrý večer, nepredpokladám vo Vašom prípade rakovinu prostaty, ale vzhľadom na ťažkosti odporúčané skríningové vyšetrenie na karcinóm prostaty by ste mali absolvovať. S pozdravom, J. Kliment

Manzel ma zapal prostaty,urolog mu predpisal Ciprofloxacin 500 ale len 1x denne na dobu 10 dni.Chcela by som sa Vas opytat,ci to nie je kratka doba na liecenie.Dakujem
Dobrý večert, bežná dávka uvedeného lieku je 2x500 mg denne. Nepoznám však podrobnosti o stave ochorenia, je preto vhodné pokračovať podľa odporúčania Vášho lekára. S pozdravom, J. Kliment

Mám 67 rokov. Po zistení hodnoty PSA>30 som pred 5 mesiacmi bol operovaný (RAPE), predtým biopsia a scintigrafia. Tri mesiace po operácii bolo PSA<0.05 takže zatiaľ žiadna liečba. Cítim sa dobre, len som ešte mierne inkontinentný a celkom impotentný. Už som začal aj s náročnejšou turistikou a bicyklovaním. Názor, že bicyklovanie prostate škodí je dosť rozšírený. Keďže ja prostatu už nemám, myslíte si, že je potrebné, aby som sa v tejto záľube obmedzoval? Výsledok scintigrafie pred operáciou bol negatívny, ale odporučili mi opakovanie po roku. Myslíte si, že to bude potrebné aj keď hodnota PSA bude okolo nuly. Úprimne Vám ďakujem za Váš nádherný prístup k pacientom.
Dobrý večer, ste 5 mesiacov po radikálnej prostatektómii , spomínané problémy by sme mohli prediskutovať osobne. Čo sa týka bicyklovania môžete sa mu primeraným spôsobom venovať. Nemyslím si, že bicyklovanie škodí prostate, tento názor nemá racionálne zdôvodnenie. Čo sa týka opakovania scintigrafie skeletu po roku, tiež na to nie je dôvod a pri udržaní vyhovujúcej hodnoty PSA je úplne zbytočná. S pozdravom, J. Kliment

Pán doktor, prosím Vás o radu. Môjmu ockovi bola diagnostikovaná rakovina prostaty s týmito výsledkami: pSA:15,98ng/ml, odobratých 10 vzoriek z toho vo vzorke Ĺ7 a 10 1\5 tkaniva infiltrovana primáárnym acinárnym adenokarcinómom so zodpovedaj?cim IHCH profilom (P63-, HMWCK-, P504S) Gleason skore 3+3=6....ockov urolog aj onkourolok nam odporucili roboticku operaciu chcem sa spytat ake mame vyhliadky a ci je to najlepsie riesenie.Veľmi pekne ďakujem
Dobrý večer, podľa uvedených výsledkov vyšetrení má Váš otec výborné výhliadky do budúcnosti. Liečba podľa odporučenia lekárov je vhodná. S pozdravom, J. Kliment

Pred 10-timi dňami som ukončil ožarovanie prostaty(16x) momentálne pokračujem v hormonálnej liečbe uživam aj alfa blokator a napriek tomu čato a s velkou námahou bolestivo močím. Ako dlho mám očakávať tieto problémy ?
Dobrý večer, ťažkosti s močením po rádioterapii trvajú niekoľko týždňov, ale mali by sa postupne zmierňovať. Musíte byť trpezlivý a poradiť sa so svojim urológom o prípadnej úprave liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem sa Vás opýtať, či je vhodné po laparoskopickom odstránení prostaty vhodné užívať Wobenzym a či má podporný účinok v rámci pooperačnej rekonvalescencii? Ďakujem.
Dobrý večer, nie sú známe alebo potvrdené priaznivé účinky Wobenzýmu v rámci pooperačnej rekonvalescencie po operácii prostaty. S pozdravom, J. Kliment

dobry den pan doktor.pisem vam znova lebo som nenapisala vsetko v prvej a druhej sprave,ide o mojho ocina 58rokov,12.5 2015mal vysledky z biopsie,z 10-tich vzoriek vsetky pozitivne,3tyzdne pred tym zistene metastazy v chrbtici,jeho PSA 100NG/ML,gleasove score je 8/4+4oba laloky.na zaklade vysledkov mu dali BINABIC150/98 1+1 a ma este TRamal.o tyzden ide na gamagrafiu skeletu aby potvrdili rozsah metastaz,je stale unaveny od zimy schudol 11kilo,pekne vas prosim velmi vas prosim pomozte mu nejako,jeho doktor povedal ze pri tejto liecbe hormonalnej moze dozit dlhsie ak to zabere,ak nie co mame cakat,prosim dajte nam nadej,povedzte co treba robit,nechcem otca stratit,ked nema tabletku boli ho krk,uz nie krize ale krk,da sa to operovat alebo nieco,prosim dajte mi vediet popripade mi zavolajte 0908562166,lebo som zufala.otec sa trapi vsetci sa trapime,prosim velmi o radu.Dakujem Petrincova
Dobrý večer, Váš otec má pokročilú rakovinu prostaty s metastázami do kostí. Ochorenie sa dá ovplyvniť hormonálnymi preparátmi, operácia nie je vzhľadom na rozsah ochorenia indikovaná. Z hormonálnych preparátov už dostáva, ako uvádzate Binabic 150 mg denne, ale táto liečba sa nepokladá pri takomto rozsahu ochorenia za dostatočnú. Treba ju nahradiť za firmagon, ktorý v tomto konkrétnom prípade pokladám za najvhodnejší. Ďalej by bolo vhodné v prevencii komplikácií z kostných metastáz užívať denosumab alebo kys. zoledrónovú a analgetiká pri bolestiach. Vhodná je tiež suplementácia kalcia. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor, bol mi diagnostikovaný CA prostaty t.ť. s drobným kalcifikátom bez známok infiltrácie do okolia. PSA 17,44, Gleason skóre 6-7. Navštívil som včera Protónové centrum v Prahe, kde mi navrhli hormonálnu liečbu na 3+3 mesiace a po jej absolvovaní a znížení PSA ožarovanie v 20 - tich opakovaniach protónovým paprskom.Je táto liečba vhodná, alebo mám podstúpiť radikálnu prostatektómiu?
Dobrý večer, podľa uvedených paramterov, aj keď ďalšie potrebné nepoznám, Vám skôr navrhujem radikálnu prostatektómiu, ale presné odporúčanie môžem dať iba po podrobnom zhodnotení všetkých paramterov, ktoré sa pri rozhodovaní o liečbe posudzujú. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň ešte raz pán profesor,len som zabudol ešte doplniť predchádzajúáci mail.Pred pol rokom som t.j.toho 13.11.2014 kreatíunín 91 umol a pán doktor ma v tedy ešte vyšetrilcez konečník:prostata zväčšená,elasticá,hladká,nebolestivá,viac prominuje prvý lalok.Podbruško bez rezistencie.Tapott-negat.Ďalej vyšetril sonom:obličky norm.lokalizacia a velkosti.Aprenchým primerane hrubý.Vľavo horná polovica obličky pohltená veľkou 10 cm anechogénnou cystou CE vpravo bez konkrementov a bez mestnania.Vľavo pravdepodobne bez kameňov a bez mestnania.M.m sa plní bez patol súčastí.Promiuje veľká prostata,má noprm.echoštruktúru.Objem je 88cm3.Rezídium=287ml.Uroflowmetria:Qmax=7ml/s.Doba močenia je predĺžená o 275%.Vymočený volum=285ml.Pán doktor ma poslal ešte vtedy na CT obličiek.:Veľký konglomerát parapel a kortik.cýst vľavej obličke typu Bosniak II veľkosti 114 mm.Viacpočetné cysty pravej obličky Bosniak I.Zväčšená prostata.Cysty heparu,adrenálny adenón vľavo.Pán doktor mi predpśal Geraprostan 100 a prísť na kontólu o pol roka ,čo som bol dnes s výsledkom krvi PSA=6,52ng/ml.fPSA 1,26ng/ml,čo je 19,33%a pred pol rokom boli výsledky :PSA=5,97ng/ml.fPSA=1,48ng/ml čo je 24,79%%Prosím,poradte mi čo mám robiť aké vyšetrnie si dať spraviť aby som nezanedbal niečo.Mám 70 rokov.Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď a radu.
Dobrý večer, podľa uvedených výsledkov vyšetrení je rakovina prostaty vylúčená. Ste veľmi dobre, dokonca podrobne vyšetrený a ďalšie nové vyšetrenia nie sú potrebné. Udržujte aj do budúcnosti pravidelné kontroly u svojho lekára, ktoré určite včas zachytia akékoľvek zmeny súvisiace s ochorením prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Mám probémy s močením v noci chodím na WC cca 3-4x,prúd je slabší a prerušovaní.Preto som išiel pred pol rokom na vyšetrenie prostaty.Mám 70 rokov.pred pol rokom t.j.13.11.2014 so išiel na vyšetrenie prostaty.Mal som tieto hodnoty:PSA 5,97ng/ml.a fPSA1,48ng/ml-čo je 24,79%.Pán doktor mi kázal prísť o pol roka.Prišiel som 13.5.2015 a hodnoty som mal po pol roka nasledovné:PSA 6,52ng/ml a fPSA 1,26ng/ml. čo je 19,33%.Pán profesor,poradte mi prosím čo mám robiť ďalej,ako mám ďalej postupovať,aby som niečo nzanedbal.Vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý deň, hodnoty PSA sú pre Váš vek hraničené. Váš urológ Vás pravidelne kontroluje a zrejme aj lieči pre časté močenie v noci a slabší prúd moču. Dodržujte odporúčania Vášho urológa a nič by sa nemalo zanedbať. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, prosím Vás o konzultáciu a doporučenie ďalšieho postupu liečby. Otcovi (65 rokov) bola na začiatku apríla po problémoch s močením robená biopsia prostaty a výsledok, ktorý prišiel 11.5.2015 je nasledovný - odobraté boli 4 vzorky z pravého a 4 vzorky z ľavého laloka. V pravom laloku - v dvoch valčekoch acinárny adenokarcinóm prostaty, Gleason. score (3+3)=6, grade II., perineurálna nádorová infiltrácia nezachytená, bez intravasculárnej nádorovej propagácie,celková lineárna dĺžka nádorovej infiltrácie cca.2mm. Malígna nádorová infiltrácia predstavuje 5% objemu valčekov z pravej strany, bez evidentnej extraprostatickej nádorovej infiltrácie. V ľavom laloku - v jednom valčeku acinárny adenokarcinóm, gleason.score (3+3)=6, ďalší popis sa zhoduje s popisom v pravom laloku len celková dĺžka nádorovej infiltrácie je 1 mm - malígna nádorová infiltrácia predstavuje 2% objemu valčekov.AMCR - slabá pozitívna expresia v štruktúrach karcinómu. Cytokeratín HMV a t63 - bez expresie v okolí nádorových acínov. Hodnota PSA - 1,62 mg/ml. Otcov urológ mu odporučil osobnú konzultáciu s Vami a v najbližších dňoch sa má s Vami telefonicky spojiť, ale keďže nás tá správa biopsie vyľakala, tak využívam aj tento spôsob mailovej konzultácie. Za Vaše vyjadrenie vopred ďakujem. S úctou Radoslava
Dobrý deň, u Vášho otca ide o nízkorizikový karcinóm prostaty. Pred rozhodnutím o ďalšom postupe treba komplexne zhodnotiť všetky potrebné parametre ochorenia. Doteraz poznám iba výsledok histológie z odobratých vzoriek z prostaty. Osobná konzultácia je preto vhodná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer. Pán Prof. nakolko mám viacere príznaky a vek pred 50kou, bolo by možné objednať sa u Vás na vyšetrenie. Už dlhšie to odkladám resp. som nenašiel odvahu isť k urologovi , tak snáď, ak by sa dalo touto cestou. Ďakujem
Dobrý deň, je to možné, termín dohovorte na telefónnom čísle 043 4203444. S pozdravom, J. Kliment

Pan profesor,prosim o Vasu radu. Mam 65 rokov a dna 9.6.2014. som mal PSA 5,44 a nasledna biopsia prostaty 19.6.2014. 3+3 vzorky bola negativna. 21.11.2014. som mal PSA 6,3 a dalsia biopsia 24.12.2014. 6+6 vzoriek a vsetko negativne. Tohto roku 24.aprila som mal PSA vyse 7.Prosim Vas musim znova absolvovat biopsiu, alebo je aj ine vysetrenie? Velmi pekne dakujem za Vasu odpoved.
Dobrý večer, ďalšiu biopsiu Vám neodporúčam, zatiaľ kontrolujte PSA, ak bude hodnota v priebehu roka sa naďalej zvyšovať, navrhujem magnetickú rezonaciu prostaty a podľa výsledku sa rozhodnúť o prípadnej dalšej biopsii. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Prof.MUDr.Ján Kliment, CSc, môj manžel má 67 rokov a včera sa dozvedel, že má rakovinu prostaty. Z vyšetrenia vyplynulo, že vzorka je zhubná, ale že má 80% šancu na úspešnú liečbu. Má sa rozhodnúť, či sa dá ihneď operovať, alebo začne s ožarovaním. Ako sa rozhodnúť? S liečbou začína už od pondelka.Podstúpiť ožarovanie, a je tu predpoklad, že nádor zmizne, alebo operácia a následne liečba? Prosím Vás o Vašu radu. Ďakujem. Mária Chovancová
Dobrý večer, aby som Vám poradil musím poznať všetky údaje o ochorení (PSA, lokálny nález, kompletný výsledok histológie, celkovýzdravotný stav), inak sa to skutočne nedá. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, prosím Vás o konzultáciu a doporučenie ďalšieho postupu. Mám 75 rokov a takéto problémy: PSA za dlhšie obdobie bolo 7.5 až 11.5,koncom marca vystúpilo na 13,09 (voľný 2,95), v minulosti 3x biopsia bez známok malignity. 24.3.zistili hodnotu U - krv 3 plus. V týždni od 13,4. som zbadal postupné uvoľňovanie drobných zrazenín krvi pri močení, maximum haematurie 22,4. ráno. V tom čase som sa zle cítil a mal som aj vnútornú horúčku. Hodnota S CRP 8,32 mg na l. Močenie išlo ťažšie pri miernom pálení. V súčasnosti sa cítim dobre, len močenie ide ťažšie. Záver navštevovaného urológa:haematuria micros, neglomerul, TU ves urin susp.,hyperplázia prostaty, chronická prostatitída(histol),stav po TURP-BHP (2001) s doporučením: panendoskopia,CRP a PSA, podľa výsledkov rebiopsia a Prostakan forte. Veľmi pekne ďakujem za odpoveˇ.S pozdravom Štefan Čapó
Dobrý večer, musí sa urobiť cystoskopické vyšetrenie močového mechúra. Krvácanie, ak je vylúčené z obličiek, môže byť z močového mechúra alebo z prostaty. Cystoskopia objasní príčinu krvácania a potom sa rozhodne aj o ďalšej liečbe. Prostakan forte je zbytočný. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, pan Profesor, Moj otec 75 r. ma Ca prostatu 57g,Gleason (3+5), metaz. na kosti D12,L1 a male panvy. Pred 3 mesiacmi sa robila transuretrálna resekcia prostaty a zaroven chirurgicka kastracia. Stav PSA pred operaciou je 166, po mesiaci 2,4. Uziva Casodex 50gr. Prosim poradte nam ci ma ist este na radioterapie alebo pripadne odporucate pouzivat iny hormonalny liek. Dakujem pekne
Dobrý večer, u Vášho otca ide o pokročilý karcinóm prostaty s metastázami do kostí. Liečba, ktorú dostáva je správna , hormonálnu liečbu netreba meniť. Rádioterapia metastatických ložísk je indikovaná v prípade výrazných bolestí v týchto lokalitách. Sú potrebné pravidelné kontroly u svojho urológa, do úvahy ešte prichádza podávanie kys. zoledrónovej alebo denosumabu ako prevencia komplikácií z metastáz v kostiach. Zároveň je vhodné podávať calcium s vit. D, napr. preparát KombiKalz. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor,chcem Vas poprosiť o odborne posudenie zdravotného stavu môjho ocina.Vek 69,výška 171 cm,váha 96kg.Výsledok bioptického vyšetrenia.Biopsia Prostata 3 vzorky vpravo,3 vzorky vľavo,PSA 4,14,Ca prostatae susp.Makroskopický popis 1.Pravý lalok:2 prúžky+2 fragmenty 1xK/1/ CKHMW,p504S.2.Ľavý lalok:2 prúžky+1 krátky prúžok+fragment 1x K/2/ CKHMW,p504S.Mikroskopický popis,výsledok:I.Pravý lalok:Punktáty prostaty s benígnou hyperpláziou žliazok s corpora amylacea(CKHMW+P504S)Bez malignity.II.Ľavý lalok:V jednom punktáte je zachytená nádorová infiltrácia veľkosti 20% objemu punktátu,tvorená nerovnako veľkými tubulárnymi formáciami atypických prostat.buniek s vysokým NB/C pomerom,hyperchrómnymi jadrami s nápadne zväčšeným jadierkom a blandnou slabo eozinofilnou cytoplazmou,ktorá je racemáza pozitívna(P504S+).GS 3+3=6.Bazálne bunky nie sú prítomné.Perineurálne šírenie nádoru nie je prítomné.V ostatných dvoch punktátoch je zachytené po jednom ložisku ASAP a benígna hyperplázia žliazok.Zhrnutie/záver patologa I.Pravý lalok:benígna hyperplázia prostaty.II.%Lavý lalok:acinárny prostatický adenokarcinóm,Gleasonovo skóre 3+3=6.Ložiská ASAP. MKCH C61.M snomed 1 M-8140/6.hcela by som sa spýtať na prognozu a možnosti liečby a popripade,keby sme sa rozhodli ísť na vašu kliniku,kde by som sa mala obrátiť.Vopred ďakujem za Vášu odpoveď.
Dobrý večer, u Vášho otca ide o nízkorizikový karcinóm prostaty, ktorý spĺňa kritériá na aktívne sledovanie. Uvedené parametre ochorenia sú veľmi priaznivé a aj vzhľadom na vek neodporúčam žiadnu liečbu, iba sledovanie PSA v polročných intervaloch. Prognóza je výborná. Ak by ste chceli konzultovať na našom pracovisku, obráťte sa na sekretariát kliniky - 043 4203 444. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jestli po orchiektomii je podle vašeho názoru třeba pokračovat v hormonální terapii? Řada lékařů si myslí že ano, aby se potlačila tvorba testosteronu z nadledvin a jiní naopak říkají, že takové množství tvorby testosteronu již není třeba nijak omezovat a jediné co je po orchiektomii důležité, je kontrola hodnoty PSA. Jedná se o pokročilé stádium rakoviny prostaty, muž 68 let.Mockrát děkuji za případnou odpověď, a děkuji za možnost se vás tímto způsobem obrátit. S pozdravem, Ahaškova
Dobrý večer, orchiektómia predstavuje základnú hormonálnu liečbu, odstrani sa hlavný zdroj testosterónu. Pridanie antiandrogénu k tejto liečbe znamená tzv. maximálnu androgénovú blokádu, pretože antiandrogén zablokuje účinok nadobličkových androgénov na prostatu. Výsledky klinických štúdií s maximálnou androgénovou blokádou potvrdzujú veľmi mierne lepšie prežívanie bez progresie ochorenia a veľmi mierne lepšie celkové prežívanie.. V svetle dnešných poznatkov sa potvrdzuje, že aj tie malé množstvá androgénov, ktoré sa tvoria v nadobličkách zohrávajú úlohu pri progresii ochorenia. Maximálna androgénová blokáda je vhodná u pacientov s vysokorizikovým, pokročilým karcinómom prostaty. V vrámci tejto liečby však treba použiť maximálne účinný antiandrogén - bicalutamid. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer, pán doktor. Chcem sa spýtať na Váš názor, aká je vážna choroba môjho manžela a čo sa dá urobiť preto, aby sa vyliečil. Naposledy bol na kontrole v Onkolog.ústave sv.Alžbety v Bratislave dňa 9.4.2015. Diag.záver je:C61. Zhubný nádor predstojnice-prostaty. Záver:24 mes.po liečbe PSA VII.13-0,919 a TST 11,57, XI.13-0,672, IV.14-0,794 a TST 12,57, X.14 PSA 0,823, II.15 PSA 1,21, TST 11,47. MAB nemal. Subj.:močenie občas s pálením, rezaním, občas slabší prúd moča, býva preliečený ATB, potom sa všetko zlepší, stolica bez obtiaži.DIAGNOSTICKÝ ZÁVER: Tu prostaty T2NOMO 1.sin, inic.PSA 3,18. St.p.biopsii prostaty 20.11.2012 urolog.ambul. Košice, histol. acinárny adenoca GS 6 /3+3/ v dvoch vpichoch /zo 6/ z ľavého laloka. St.p.sólo BRT prostaty 9.4.2013 OUSA TD 145 Gy vLDR. Čo sa dá robiť, aby sa jeho stav nezhoršil? Snaží sa o veľa fyzickej námahy, avšak pozorujem, že je unavený. Prosím, poraďte nám.
Dobrý večer, Váš manžel absolvoval brachyterapiu pre karcinóm prostaty veľmi nízkeho rizika. Podľa uvedených údajov z vyšetrenia je jeho stav výborný, nevyžaduje ďalšiu liečbu. Vzhľadom na iniciálny charakter ochorenia sú jeho výhliadky do budúcnosti výborné. Nie je potrebná liečba, iba pravidelné sledovanie u svojho urológa. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor Kliment, v mene môjho otca by som Vás rada požiadala o radu ohľadom jeho zdravotného stavu. Pred pár mesiacmi sme Vás už kontaktovali prostredníctvom fóra, no odvtedy sa situácia pozmenila. Nižšie uvedené sú všetky údaje o zdravotnom stave môjho otca, ktoré má k dispozícii: Otec je po operácii PHP (február 2014). Pred operáciou mala prostata 35 g, PSA 2:7. Po operácii prostata 21 PSa 2.3 Nález po TURP 17,2 2014. Záver: V kompletne spracovanom materiáli:v materiáli, ktorý bol čiastočne poškodený odberom-v hodnotiteľných častiach je zachytený parenchým prostaty s obrazom benignej haperplázie-ojedinele je zachytené incidentalne ložisko veľkosti 1mm s nálezom acinárneho adenokarcinomu,Gleason score 6/3plus 3,grade 2.bez zistenej angioinvázie a perineurálnej nádorovej permeácie,pri imunohistocgemickom vyšetrení s expresiou AMACR,bez expresie p63 a CKHMW-bez ineho podststnejšieho nalezu.Dg.Ca prostatae GS6.PSA 2,3. Pri tomto výsledku otcovi doktor na oddelení odporučil vybrať čím skôr prostatu, ale aj ožiar.Po dohode na uro ambulacii sme sa dohodli na 3 mesačnom pozorovaní a meraní PSA. Aj keď občas bicykluje a vraj to má vplyv na PSA, sme znepokojení a vystrašení z výsledkov, nakoľko ambulantná urologička ho opäť posiela na onkológiu- asi na ožiar. Tam odmieta ísť, keďže 10.3.2014 tam bol a dohodli sme sa sledovanie WW,ale do správy doktorka napísala, že berie hormoteraiu MAB,čo nie je pravda. Stratili našu dôveru, nehovoriac o strašných vedľajších poškodeniach okolitých orgánov. Dočítali sme sa aj o Protónom ožarovaní v Prahe, ktoré je o niečom inom, no žiaden doktor mi o tom nevedel povedať viac, ako ani o DA VINCI. Nakoľko otec pracuje v školstve, potrebuje sa správne rozhodnúť ako kvôli vlastnému zdraviu tak aj kvôli práci, na ktorej mu veľmi záleží, no nevie ako. Nepije,nefajčí, 30 rokov- úprava stravy, veľa zeleniny a ovocia,tekutín. Má 57 rokov. Na poslednej kontrole v urologickej ambulancii:Prostata p.r.je min. väčšia tuhoelastická,v obl,.pravého laloka na perferii tuhá,ohraničená,nebolestivá. USG moč.mechur len slabo naplnený,prostata cca 21g,prostatolitiáza. Dodá celkovu dynamiku PSA. 28.8 2013 PSA 2,8 6.3.2014 PSA 2,3 po TURPe.28.4.2014 PSA 3,29. 23.9.2014 PSA 2,62.5.12.2014 PSA 3,2.25.2.2015 PSA 3,54 0:43 RAIO 14 percent. Podotýkam, že otec užíva svojvoľne FLAVOGEMIN - doplnok stravy,apigenin a výťažok 4 hub/ šitake atd. Zdá sa, že keď to užíva, upavuje sa RATIO z 7.72 percent na 12,146 percent. Veľmi by sme ocenili Váš názor,alebo radu čo máme robiť,kedže už nevieme, ktorému lekárovi možno veriť. Taktiež sme sa pýtali urologičky na prípadnú biopsiu/ rebiopsiu, no tá len odpovedala: že načo? Boli by sme veľmi vďační za Vašu radu, v prípade, že Vás to neobťažuje a bolo by to potrebné, nemal by problém pricestovať na konzultáciu z Košíc do Vašej ambulancie. Za Vašu odpoveď a čas Vám vopred ďakujeme. S prianím pekného dňa, Martina Virágová
Dobrý večer, u Vášho otca ide podľa údajov, ktoré ste mi poskytli o karcinóm prostaty diagnostikovaný v tkanive získanom pri transuretrálnej biopsii prostaty. Ide o drobné ložisko 1mm, čo zodpovedá diagnóze T1a. Od operácie ubehol už 1 rok, pričom hodnota PSA sa významnejšie nezmenila. Odporúčam pokračovať iba v kontrolách PSA a palpačného nálezu na prostate, zatiaľ bez aktívnej liečby, teda žiadna hormonálne liečba, žiadne ožarovanie ani operácia. Podľa hodnoty PSA neskoršie možno zmeniť postup v sledovaní (doplnenie o ďalšie vyšetrenia) ,prípadne začať v aktívnej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

pekny vecer prajem pan profesor. prave vcera som sa dozvedela, ze moj brat ma pravdepodobne (99,7%) rakovinu prostaty v pokročilom štádiu, pričom ju už má vraj aj na chrbtici. zatjra by mal podstupit vysetrenie na odobratie vzoriek. musel podpisat papier, ze rodina nebude robit ziadne problemy, ak sa toto vysetrenie zvrhne a pacient "neprezije". prosim vas velmi pekne...ak sa tymto vysetrenim (vraj o dva tyzdne budu vysledky) potvrdi diagnoza...prosim, ake sance na dalasi zivot bude mat...nemozeme o neho prist, minuy rok nam odisiel otec a cele to bolo velmi velmi velmi emotivne a pretazke...do dnes sa z toho nevieme spamatat... prosim, ake by boli moznosti...co tento najnovsi liek ?...da sa k nemu dostat ? dakujem vam za akukolvek odpoved...pekny vecer prajem
Dobrý večer, odpovedám neskoršie, iste už máte aj výsledok biopsie prostaty a pravdepodobne aj liečba sa začala. Môžem sa detailnejšie vyjadriť iba po zaslaní doterajších výsledkov ako aj o prípadne už aplikovanej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, na internete som sa dočítal, že iba 2-3% z pacientov trpiacich rakovinou prostaty sa uplne vylieči. Považujem to za šokujúce ale neviem sa dostať k žiadnemu inému štatistickému údaju. Je to číslo pravdivé? Verím že nie ale nejestvujú žiadne iné. Dakujem za odpoveď S úctou MarianMokrolusky
Dobrý večer, číslo vyliečených pacientov s rakovinou prostaty asi nebude správne. Ani sám toto číslo nepoznám. Karcinóm prostaty je heterogénne ochorenie, s veľmi rozdielnym priebehom, u časti pacientov bez liečby ochorenie nikdy nebude počas života progredovať a naopak u časti pacientov napriek liečbe môže progredovať. Preto aj vyjadrenie o počte vyliečených je problematické. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Mám 64 r. po biopsii prostaty pre eleváciu PSA 4,35 mi bol histologicky diagnostikovaný adenokarcinóm grade II., Gleason 7/3+4/ resp. 6/3+3/ vo vzorkách č. 1 /50%/, 6/10%/ a 10/50%/. Mám diabetes mellitus II. t.č. na diéte s PNP. Chcem poprosiť o radu – vzhľadom na uvedené výsledky – či zvoliť radikálnu prostatektómiu alebo brachyterapiu (ktorá sa mi zdá menej drastická) resp. iný spôsob liečby. Za odpoveď vopred ďakujem.
Dobrý večer, brachyterapia je menej invazívna metóda, môžete konzultovať tento výkon na Onkologickom ústave &sv. Alžbety v Bratislave. Osobne vzhľadom na Gleason 7 by som dal prednosť radikálnej prostatektómii. Brachyterapia však ako možnosť zostáva. S pozdravom, J. Kliment

vek 58, diabetik na PAD. Absolvoval som test PSA. Po výsledok som sa mal ohlásiť po dvoch dňoch. Mám prísť na opakovaný test o pol roka. Výsledok je vraj nie zlý, ale, že je pomer čohosi, ku čomusi príliš malý. Je dôvod na obavy, alebo ako sa to môže vyvíjať? S lekárom som nehovoril, výsledok mi oznámila cez telefón sestra. Pôvodne som sa dal vyšetriť kvôli bolestiam v semenníkoch, ktoré boli na dotyk, aj bielizne, aj pri chôdzi citlivé, bolesti som niekoľko dní pociťoval aj v posteli. Tieto bolesti postupne odozneli,ale nie je to ešte celkom bez citlivosti. Lekár mi miešok, aj semenníky prehmatal, presvietil, urobil mi UZV vyšetrenie, prostatu vyšetril cez konečník. Podľa neho som v poriadku. Avšak, moja ejakulácia je veľmi slabá, spočiatku žiadna, až následne vytečie malý objem, výlučok je lepkavý, asi ide teda o ejakulát. Nevim teda, či je to už dôsledok veku, alebo iný dôvod, ale cítim sa neisto. Dal mi ešte vyhodnotiť estrogén(?) to má byť hotové cca o tri týždne. Lekár má dobré meno, je aj skúsený, máaj moju dôveru, ale ako som uviedol, nie som si istý svojim zdravotným stavom, a nemám duševnú pohodu, neviem ako pokračovať. Pýtal som sa ho na nejaké súvislosti s mojou erekciou, nie je to ako za mladi, doporučil mi, ak ja mám osobne záujem, sexuológa v BB. Aký môže byť ďalší vývoj? Je dobre robiť nejaké opatrenia v rámci výživy, alebo nejakej podpornej liečby?
Dobrý večer, postup Vášho urológa je správny a majte k nemu dôveru. Boli ste kompletne vyšetrený, pričom sa nenašli žiadne závažné nálezy. Vaše obavy nie sú t.č. opodstatnené. S pozdravom, J. Kliment

Moj otec ma 74 rokov Klub Ca Prostatu Gleason 8 (3 + 5), PSA 166, 70 g, metastáz do kosti (D12, L1, Kriza, lávovými panvica). Pred 2 mesiacom abslovoval transuretrálna resekciu prostaty a chirurgickú kastráciu. Mesiac užíval Casodex 50mg. Zdravotny stav teraz je dobry. Hladina PSA 1,5 mesiac po kastrácii je total 2,44 ng/ml. free 0.8 ng/ml. free/total PSA 0,328.Prosim o informace resp. odporucanie na dalsi postup liecby. Je potrebne este urobit PET CT? Caka ho este rádioterapia? dalsie formy hormonalnej terapie ( odporucane lieky, doba nasadzenia liekov ). Dakujem pekne
Dobrý večer, liečba Vášho otca bola správna. Absolvoval základnú hormonálnu liečbu - chirurgickú kastráciu a transuretrálnu resekciu prostaty kvôli možnosti spontánnej mikcie. Liečbu vzhľadom na metastázy v kostiach treba doplniť o kys. zoledronovú alebo denosumab a užívať kalcium s vit. D ( KombiKalz). Treba kontrolovať PSA, po určitom čase sa hodnota začne zvyšovať - tzv biochemická progresia - a potom treba zvažovať doplnenie liečby, možností je viac. PET CT nie je potrebné, výsledok vyšetrenia neovplyvní liečbu. Rádioterapia by bola indikovaná len na bolestivé metastatické ložiská alebo pri lokálnej progresii ochorenia. Inak nie. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán primár,ďakujem za možnosť osobnej konzultácie môjho problému s Vami ale momentálne to nie je možné.Od 30.3som nastúpil na RAT v OÚ SA Bratislava.Po jej absolvovaní sa z Vašim dovolením opäť ozvem a konzultáciu by som vo vlastnom záujme chcel absolvovať.Ďakujem
Dobrý večer, po absolvovaní liečby rádioterapiou rád prekonzultujem s Vami problémy Vášho ochorenia. SD pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, poprosil by som Vás o Váš názor, resp. doporučenie. Mám 49 rokov na preventívnej prehliadke mi 19.2.2015 zistili PSA 9,6, pri opakovanom odbere 12.3.2015 kleslo na 8,4 následne 18.3.2015 biopsia prostaty - nález 1.-8. V teréne prostatickej intraepitelovej neoplázie je v pravom laloku zachytený invazívny karcinóm s Gleason skóre minimálne 3+3=6. M-8140/3, T-C61,9, pTNM : minimálne pT2a, Stage II. V deň biopsie ešte odber krvi na zistenie volného PSA výsledok PSA kleslo na 7,2 pomer bol 16,2 %. Prosím Vás o názor či je operácia najvhodnejšie riešenie, ak áno tak dokedy, či nie je možný iný postup, napr. aktívny dohľad. Mám totiž z operácie obrovský strach, ešte som nebol nikdy operovaný. Vopred Vám ďakujem za skorú odpoveď s úctou Ladislav Vrečič
Dobrý večer, vo Vašom prípade ide o nízko rizikový karcinóm prostaty s potvrdeným karcinómom v jednej vzorke. Váš nález je vhodný na aktívne sledovanie , v polročných intervaloch treba kontrolovať hodnotu PSA, do 2 rokov urobiť rebiopsiu prostaty. Určite by som Váš terajší nález neindikoval ihneď k aktívnej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobré ráno pán profesor. Manželovi diagnostikovali história vo všetkých punktatoch acinarni adenokarcinom g3 gs 7/3plus 4.sciniti bez mts V skelete.sono obličky negatívne. Mechúr hladkostenny prostata 38*35 mm per rectum tvrdá fixovana prostata.hlavne pravý lalok hrbolaty a fixovaný.dgt ca upriostatae t2 -3 nx mo g3 gs 7, dop neodjuvantne hormonálne liečba a potom rádio terapia. Chcem sa spýtať či existuje ešte nejaká iná liečba ako táto čo je navrhnutá a aké sú jej minusi a V akom štádiu je manzelove ochorenie. Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Ingrid.
Dobrý večer, u Vášho manžela ide o lokálne pokročilý karcinóm prostaty, bez metastáz, neuviedli ste však hodnotu PSA, ktorá je pre posúdenie diagnózy veľmi dôležitá a nevyhnutná neuviedli ste ani vek manžela. Navrhnutá liečba je v poriadku, do úvahy by po troch mesiacoch okrem rádioterapie prišla do úvahy aj radikálna prostatektómia, ale pre navrhnutie tohto postupu by som potreboval kompletné informácie, resp. ďalšie, ktoré chýbajú . S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, rád by som s Vami konzultoval môj zdravotný stav ohĺadne postupne sa zvyšujúceho PSA, ktoré za dva roky stúplo z normálnych hodnôt z 1,6 na 4,7, k čomu sa pridružila aj krv v ejakuláte v masívnom množstve . Posledné výsledky sú z tohto týždńa, neboli kultiváciou vzorky moču žiadne pozitívne výsledky . T.č. mám doporučené prísť na kontrolné vyšetrenie o 2-3 mesiace, piť vrbovkový čaj popri užívaní Prostamolu . Znervózňuje ma však krv, ktorú som zistil pred 2 týždńami prvýkrát. Ďakujem,Majdák
Dobrý večer, krv v ejakuláte nie je výnimočný nález, príčiny môžu byť viaceré, spontánne sa upravuje vo väčšine prípadov, nemusíte mať prehnané obavy. Treba sa riadiť pokynmi Vášho urológa. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,v decembri 2014 som sa obrátila na Vás s prosbou o posúdenie potreby biopsie môjho manžela. V tom čase boli jeho výsledky nasledovné V 8/2013 PSA 4,81 ng/ml, fPSA 0,96ng/ml, f/PSA 19,90%. V 12/2014 S-PSA:7,90ng/ml, S-fPSA:1,95ng/ml, fPSA : 24,98%.Manžel má 62 rokov, lieči sa na krvný tlak a srdcovú arytmiu. Doporučili ste opakované odbery, ktoré dopadli nasledovne S-PSA: 6,7ng/ml, S-fPSA:1,16 ng/ml, fPSA : 17,31%. Nerozumieme výsledkom, či sú zlepšené alebo zhoršené. PSA sa znížilo, ale nie dostatočne a fPSA sa znížilo, ale nevieme či je to na prospech, alebo nie. Prosíme Vás s manželom o Váš názor na výsledky i potrebu biopsie. Veľmi pekne ďakujeme
Dobrý večer, hodnoty PSA môžu v priebehu času kolísať a tak je to aj u Vášho manžela. Aj keď posledná hodnota PSA je o niečo nižšia ako pri predchádzajúcom vyšetrení, zostáv však stále vyššia. Vzhľadom na to Vám odporúčam vykonať biopsiu prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Prosím Vás o radu... Pacient 52 rokov, po biopsii prostaty pre vysoko susp. DRV a vyššie PSA, toleroval dobre, po výkone bez hemtúrie, vzhľadom na charakter histológie indikovaná gmg skeletu, prichádza na kontrolu. PSA:12,14 ng/ml, free 11,3%. Obj.: Histol. vyš.: 1, 2. Punktáty prostaty: ADENOKARCINÓM, zachytený na oboch stranách, vo všetkých valčekoch, Gleasonovo skóre 9 (4+5), zaberá cca 85% celkového objemu vyšetrených punktátov, perineurálna invázia prítomná, ložiskový zmiešaný zápal, HG PIN nie je zachtyený. Scintografický obraz ložísk patologicky zvýšenej osteogenetickej aktivity v stavcoch Th 9 a L2 - v.s. kostné mts. V kĺboch periférneho skeletu a v chrbtici sú kostné zmeny charakteru osteoartézy, ev. osteoporózy. Z: CaP /cT3, NX, MX, G3/ Gleason 4+5. Dop.:Pacient poučený o stave a možnostiach riešenia, vzhľadom na typ nádoru, vek, lok. nález nie je úplne jasný gmg obraz je indikovaná RAT s ADT, od dnes po dobu 3 rokov, scintigr. kontrola po pol roku na posúdenie dynamiky. Chcem Vás velmi pekne poprosiť o komentár a vysvetlenie diagnózy. Otec mi nevie presne povedať, co mu doktor odporucil, aky ma byt dalsi postup liecby.Ci je mozna operacia alebo len cehmoterapia.Ďakujem veľmi pekne.
Dobrý večer, ide o pokročilý karcinóm prostaty s pravdepodobnými metastázami v stavcoch chrbtice a s nepriaznivým Gleasonovým skóre, ktoré svedčí pre vysokú agresivitu nádora. Vzhľadom na to, že metastázy v Th9 a L2 nie sú diagnostikované presvedčivo je potrebné vyšetrenie magnetickou rezonanciou , ktorá spresní nález na scintigrafii skeletu. Magnetická rezonancia je presnejšie vyšetrenie, prípadne je potrebné urobiť PET CT vyšetrenie, ktorého presnosť je ešte vyššia. Vzhľadom na vek pacienta je potrebné urobiť všetko pre spresnenie diagnózy. A až potom sa rozhodnúť o liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobry večer pan profesor.Rada by som sa Vas spytala na problem svojho pribuzneho.Ma 43rokov,v auguste prekonal druhu operaciu-amputaciu rekta pre nizkopoloženy adenocarcinom T3.2-3mesiace sa rana čistila nepravidelnym vytekaním tekutiny konečníkom.Vždy pri kontole operater zdoraznil,že sa rana čisti niekedy aj 4-5 masiacov.Medzitym časte zapaly,krv v moči.Nasadene antibiotika,od operacie sa to zopakovalo už min.6krat.Podavanie chemoterapie sa prerušuje kvoli zapalom,IFL a Avastin.17.3bol na kontrole u operatera,nasledne odoslany na urologiu,nakolko z konečnika mu preteka moč z moč.mechura.Urolog to aj potvrdil vyšetrenim kontrastnou latkou,ale podotkol že je to vec chirurga,pan doktor je sam urolog-onkochirurg..Pri sa s tym neda nič robiť,ani operovat,do spravy napisal progresia choroby,vypísal podložky do postele a poslal k onkologovi,aby posudil či mu chemoterapiu ešte da.Možte poradit ako mame postupovat,je možnosť pacientovi pomocť?Alebo to pretekanie moču cez konečník je normalne?Prepačte mi,ale neviem kam s ním,nie je pomoc?Dakujem Vam vopred za radu.
Dobrý večer, pretekanie moču po uvedenej operácii určite nie je normálne. Ide o arteficiálne pretekanie moču z močového mechúra zrejme súvisiace s lokálne pokročilým ochorením. Treba sa poradiť s operujúcim chirurgom o možnostiach liečby na základe posúdenia rozsahu ochorenia. S pozdravom, JK. Kliment

Prajem pekný deň, pán profesor, dňa 09.03.2015 som sa na Vás obrátila s prosbou o odborné posúdenie zdravotného stavu môjho druha, ktorý má 60 rokov, meria 180 cm a váži 102 kg. Opätovne využívam možnosť komunikácie s Vami, aby som doplnila o novovzniknuté skutočnosti moju pôvodnú otázku, ktorú som Vám odoslala 09. 03.2015 a na ktorú ste zatiaľ nereagovali (dúfam, že internetová stránka www.rakovinaprostaty.sk/pacienti/sekcia-sk-30-Odpovede, na ktorej sú uverejnené odpovede na otázky pacientov a z ktorej som odoslala svoju otázku a ja, je stále aktuálna). Osobne sa domnievam, že doplňujúce info sú podstatné pre komplexné posúdenie Dg, pre následné zaujatie odborného stanoviska a prijatie potrebných záverov. Dňa 16.03.2015 absolvoval môj druh po ukončení 2-týždňovej ATB liečby následnú kontrolu v onkourolgickej ambulancii (čo bolo uvedené v pôvodnej otázke), kde ho pán doktor vyšetril a zistil Tapott. bilat. negat., p. rectum – prostata je zväčšená, vpravo lalok tuhší, neostro ohraničený, MRI – nález priložený, bez známok prerastania do okolitých štruktúr, púzdro prostata nie je zhodnotené, bez l. u. postihnutia; Vonk. genitál – vpravo nadsemenník výrazne zhrubnutý v celom rozsahu, nebolestivý; USB obličiek v norme. Na základe týchto zistení stanovil v prípade Dg Ca prostate, že ide o štádium T2b-T3N0M0 (pôvodne T1cN0M0) a pri Dg. Orchiepididymitis ac. 1. dx uviedol, že je v regresii (pôvodne v recid.). Taktiež pán doktor môjmu druhovi doporučil indikovaná RAPE, pac. bude objednaný na operáciu a predpísal mu tablety MACMIROR (2 bal. po 20 tab.), ktoré má užívať každých 12 hod. 1 tab. To o tých tabletách pán doktor do správy z KO dňa 16.03.2015 neuviedol (podľa môjho druha, lieky mu boli predpísané po tom, keď pri KO informoval o obavách svojej všeobecnej lekárky, že zápal semenníka sa môže zopakovať). Pri vzájomnej konzultácii onkourológ môjho druha informoval, že po RAPE bude pravdepodobne nasledovať RT liečba (ožarovanie). Spomenul aj prípadné „podviazanie“ pravého semenníka. Zároveň pri KO dňa 16.03.2015 pán doktor v súvislosti s vyšetrením, ktoré vykonal a s následne prijatým záverom uviedol aj to, že magnetickou rezonanciou nie vždy sa zaznamená, resp. zachytí stav ochorenia s presnosťou na 100 %. Na doplnenie ešte uvádzam, že dnes 17.03.2015 sa bol môj druh objednať na operačný zákrok, ktorý je predbežne naplánovaný na 25.05.2015. Za pochopenie srdečne ďakujú a s netrpezlivosťou očakávajú Vašu odpoveď Ľubica a jej druh.
Dobrý večer, je potrebné,aby ste mi poslali ešte raz otázky z 9.3.2015. Potom sa k ochoreniu vyjadrím. S pozdravom, J. Kliment

Mám 66 rokov.Dva mesiace sa liečim na rakovinu prostaty Firmagononom.Mám problém s pohlavným životom - objavila sa erektílna disfunkcia. Prosím o radu, pomocou akých prostriedkov môžem zlepšiť/obnoviť/ svoj pohlavný život. Za poskytnuté rady vopred ďakujem. m.
Dobrý večer, hormonálna liečba karcinómu prostaty vedie k erektilnej dysfunkcii. Možnosti zlepšenia existujú, okrem liečby karcinómu prostaty treba brať do úvahy aj Váš celkový zdravotný stav, preto je vhodné navštíviť urológa-andrológa, ktorý posúdi možnosti liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,chcem sa opýtať či by bola možná osobná konzultácia,minulý ror mi diagnostikovali rakovinu prostaty.PSA 170,Gleason6(3+3),ďalšie vyšetrenie preukázalo že metastázy napadli aj stavce Th2,Th3,mal by som v najbližšom čase nastúpiť naRAT,momentálne PSA1,8.Dostávam firmagon,zometu,urorec,alfakalcidol.Mam 50r.Za osobnú konzultáciu by som bol veľmi vďačný.ĎAKUJEM,Štefan
Dobrý večer, konzultácia je možná, navrhujem Vám termín 1.4.2015 alebo utorok po Veľkej noci. S pozdravom, J. Kliment

Pan doktor co okrem karcinomu prostaty moze zvysovat hladinu PSA v krvi?dakujem
Dobrý večer, hodnota PSA sa môže zvýšiť aj pri benígnej hyperplázii prostaty, zápaloch prostaty a po niektorých výkonoch na močových cestách, napr, cystoskopii

Dobrý den užívam injekcie firmagon pri poťení okolo vaječníkov najskôr cítim chlad a neskôr bolesť a to mi robí celý den aj celú noc, je to velké trápenie. Prosim vás nedá sa to nejako zmierniť za odpoved vám dopredu Dakujem.
Dobrý večer, liečba firmagonom je veľmi účinná, občas sa vyskytujú bolestivé reakcie v mieste vpichu tesne po aplikácii. Poradte sa so svojim lekárom ohľadom zmiernenia Vašich ťažkostí, možnosti sú. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,pán profesor, chcela by so Vás poprosiť o možnosť konzultácie s Vami a PET vyšetrenia mojej mamy, ktorej diagnostikovali nádor na obličke. Je rizikovou pacientkou s vysokým KT (bypasy) a ďalšími komplikáciami. Ďakujem Vám za odpoveď
Dobrý večer, konzultácia je potrebná, treba priniesť dokumentáciu - resp záznam z CT vyšetrenia (predpokladám, že CT mala urobené) a celú zdravotnú dokumentáciu. Navrhujem Vám termín 16.-17.3. 2015 cez obedňajšie hodiny. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, môjmu otcovi(69) v decembri 2014 diagnostikovali RP, údaje ktoré mame k dispozícii sú : PSA 12,6 Gleason score 6(3+3) grade II,zachytená perineurálna nádorová invázia, lavy lalok infiltracia 76%, pravy lalok 50 % MKCH C61 N_snomed_1 M-8140/3 pTNM pT1c Magneticka rezonancia: Mierne zvacsena prostata , bez znamok extraprostatickeho sirenia vo všetkých valčekoch prítomný acinarny adenokarcinom prostaty, Chcel by som VAs poziadat a nazor na moznosti liecby a prognozu ochorenia. Dakujem
Dobrý večer, podľa Gleasonovho skóre ako aj hodnoty PSA je prognóza ochorenia priaznivá. Liečebne prichádzajú do úvahy viaceré varianty od aktívneho sledovania, kombinácie krátkodobej hormonálnej liečby s rádioterapiou až po radikálnu prostatektómiu. Konkrétne rozhodnutie potom závisí od ďalších faktorov, napr. na celkovom zdravotnom stave, preferencii pacienta a pod. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem sa informovať či súčasné použitie hormonálnej terapie spolu s rádioterapiou môže nejako výraznejšie oddialiť vznik hormonálnej rezistencie oproti iba samotnej hormonálnej terapii. Ďakujem
Dobrý večer, klinické štúdie preukázali, že kombinovaná liečba rádioterapia + hormonálna liečba je účinnejšia ako samotná hormonálna liečba. To isté platí o oddialení vzniku hormonálnej rezistencie. Významnú rolu v priebehu ochorenia má však Gleasonovo skóre. Vaša otázka je určite na širšiu diskusiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor,chcela by som vás poprosiť o informáciu,radu...môj otec 68 ročný bol hospitalizovany/po operácii/mu bolo zistené- uroteliálny karcinom s invazivitou do svalovej vrstvy steny moč.mechúra,grading III.Ložisko sa vyklenuje nad okolitý povrch moč.mechura extraluminálne.Ložisko meria 38mm priečne,21mm pozdlžne ,hrubku má do 14mm.PROSTATA meria 47mm,34mm VENTRODORZALNE A 35mmvertikalne.Patologicky zväčšene lymf.uzliny v malej panve nezobrazené,v inguinach sú lym.uzliny velkosti 12mm.Heterogenny signal centralnej zony prostaty.LOZISKO patol.signalu v oblasti perifernej zony prostay na lavej strane-v.s.tumor.Prosím Vás,protonova liečba je možná?Ci odstranenie moč.mechura,alebo chemoterapia ,alebo iný zákrok je vhodný?DAKUJEM
Dobrý večer, ide o svalovinu infltrujúci zhubný nádor močového mechúra,pravdepodobne aj prerastajúci stenu močového mechúra podľa zrejme CT vyšetrenia, Gr 3, Liečba tohto typu nádoru, ktorý je vysoko agresívny, spočíva v radikálnom odstránení močového mechúra spolu s prostatou. Liečba sa v súčasnosti začína podávaním chemoterapie ešte pre operáciou. Liečba protónovým žiarením nie je vhodná. Podrobnejšie posúdenie by bolo možné iba osobnou konzultáciou. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Pacient 62 rokov, ASA 3, predošlá biopsia prostaty v 2008 negatívna 14vzoriek pri PSA 6,3 ; teraz pri PSA 9,57 rebiopsia 30.1.15 opäť 14 vzoriek, v 2 vzorkách /1.,7./ z pr.laloka parciálna nádorová infiltrácia acinárnym adenoca, Gleason 3+3 s nálezom perineurálnej invázie, imunohistochemicky PSA+, P504+, ostatné negat; Aj ked mám k RAPE rešpekt, rozhodol som sa s urologom pre chirurgický výkon, kedže zároveň je prítomné aj trochu problematickejšie močenie pre BHP. Chcem Vás len poprosiť o komentár a prípadné povzbudenie, že moje rozhodnutie o radikálnom spôsobe liečby nie je prestrelené. Aké máte, prosím Vás, skúsenosti s výskytom inkontinencie po RAPE, respektíve miera inkontinencie napríklad po polroku či roku od operácie u pacientov, ktorých sledujete Vy. Pre istotu ešte v pláne kostná scintigrafia pred termínom operácie. Ďakujem veľmi pekne.
Dobrý večer, Vaše rozhodnutie treba rešpektovať, aj keď po 7 rokoch došlo k zvýšeniu PSA iba približne o 3ng/ml, máte ASA 3 a iba 2 pozitívne vzorky., čo by svedčilo pre nízku aktivitu ochorenia. Čo sa týka inkontinencie po operácii, obvykle sa v priebehu 3-6 mesiaoov upraví, časť pacientov používa hygienickú pomôcku príležitostne a zriedkavejšie pacienti potrebujú viac ako 1 pomôcku.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, môj otec, (66r.), mal pred pol rokom hodnoty PSA 4,5, pri poslednom vyšetrení z tohto týždňa mal hodnoty zvýšené o 0,2, takže 4,7, ďalšia kontrola je naplánovaná o dalšiho pol roka.Chcem sa spýtať, nakoľko sú tieto hodnoty rizikové, aké hodnoty sú prijateľné, a či vieme niečím, (napr.výživový doplnok), znížiť, alebo udržoavať tieto hodnoty. Informujem sa pre upokojenie mojho otca,aj nás samozrejme :) S úctou Zuzana S
Dobrý večer, uvedené hodnoty sú celkom priaznivé,resp. prijateľné, aj keď riziko možného karcinómu prostaty je vyššie. Odporúčam iba sledovanie PSA v polročných intervaloch. Hodnoty môžu do určitej miery kolísať, až časom sa ukáže dynamika zmien týchto hodnôt. Nemyslím si, že teraz by ste mali mať obavy. Výživové doplnky, ktorých je pomerne veľa a sú dostupné, môže užívať, ale hodnoty PSA neovplyvnia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň .Ďakujem Vám za odpoveď .Následne by som sa chcela ešte opýtať. Nie je aj iná možnosť ako odstránenie moč .mechura? pri T2NXMx,PSA 1,4grading2 nedá sa to liečiť? Otec je momentálne v dobrom psych. stave má62r.a odstráneniu moč mech.by sa rád vyhol...uviedli ste však že ide o biologický agresívnu variantu. Čo to presnejšie znamená- ako to ohrozuje jeho život? Ak by sme mali cestu zač. apríla uvažujeme sa za Vami zastaviť a poradiť ak by to bolo možné. Zatiaľ vopred Ďakujem
Dobrý večer, v určitých prípadoch je možný taký postup liečby, ktorý zachováva močový mechúr. Indikovať tento postup je možné na základe komplexného posúdenia ochorenia. Preto Vám navrhujem konzultáciu , po ktorej sa vyjadrím k ďalšej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, p. profesor, pred rokom som tu riešil pokračovanie môjho ochorenia, teraz som 4. mesiac po brachyterapii, ostáva mi ešte 6 mesiacov hormonálnej podpornej liečby (Dipherelin). Samotná liečba pokračuje podľa plánu (PSA po 3 mesiacoch 0,08, TST 082). Vážne chorým sa bude moja otázka zdať možno zvláštna, ale zaujímalo by ma, či nie je nejaký podporný prostriedok na zlepšenie erekcie počas týchto "hluchých" mesiacov. Zaoberá sa niekto so špecialistov aj týmto problémom? vopred ďakujem , pacient 61r.
Dobrý večer, ste po brachyterapii zrejme pre nízkorizikový karcinóm prostaty a pokračujete v hormonálnej liečbe o zmysle ktorej pochybujem. Neviem síce presne štádium ochorenia, ale pri nízkorizikovom karcinóme nie je indikovaná. *Táto liečba prispieva k Vašim problémom s erekciou. Prostriedky na zlepšenie erekcie existujú a treba vyhľadať svojho urológa alebo urológa- andrológa, ktorí sa touto problematikou špeciálne zaoberajú. Erektilná funkcia sa Vám určite zlepší pri medikamentóznej podpore. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, Moj otec ma 74 rokov Ca Prostatu Gleason 3+5, metastaza na kosti. PSA 166, velkost prostatu okolo 70g. Kvoli zvacenej mechure ( 550 ml/ po moceni ) a zrejme moznemu akutnemu ohrozeniu obliciek ( podla CT oblicky su premocene) . tak je indikovane na Laparoskopicku prostatektómia a odstranenie 2 semenikov. Ako je vas nazor na liecebny postup ? Hormonalna liecba asi nie je dostatocne rychla pre upravy problem s mechurou? Je v tomto pripade lepsie chirurgicka kastracia ako pouzivat hormonalne lieky. Dakujem za rychly odpoved. Ing. Lamduc Vladimir
Dobrý večer, u Vášho otca ide o pokročilé ochorenie, karcinóm prostaty s metastázami v kostiach, aj s problémami pri vyprázdňovaní močového mechúra. Odporúčaná liečba je správna, treba urobiť transuretrálnu resekciu prostaty, aby sa mu uvolnilo močenie (iste ste si to pomýlili, nejde o laparoskopickú prostatektómiu, ktorá nie je indikovaná v tomto prípade). Odstránenie semenníkov je vhodná forma hormonálnej liečby, je však nahraditeľná liekmi, ktoré sú rovnako účinné ako chirurgická kastrácia. S pozdravom, J. Kliment.

Dobry den pane profesor-mam 60 rokov Od 2/2014 rozne zapaly-antibiotika. V 8/2014 hosp.pre flebotrombozu PDK s embolizaciou do AP.Zahajil MBA u urologa s poklesom PSA 1111...119...68 DG:ZAVER:C79,5 Sekundarny zhubny nador kosti a kostnej drene. inginy-bilat horsie priehmatne mozna LAP hlavne vpravo Ca prostaty,klin.st.IV./OSS/ St.p.paliat.RAT na obl.chrbtice L1-5,os sacrum plus Sl zhyby bilat.-Co60,TDc 10krat3Gy--od 10.12.2014 do23.12.2014 St.p.paliat.RAT na obl.chrbticeTh 6-12,T3P s klinmi,TD:20Gy/5krat4Gy/-12 az 16.1.2015 St.p.podani zoledronatu bisfosfonatu :15.12.2014.--15.1.2015.--12.2.2015. Podani Leuprorelin 24.2.2015. Bicalutamid-TEVA50mg 0-1-0 PSA 1111 su s tim nejake skusenosti ako dlho trva liecba udajne dozivotne ??? metastazi v lebke nie je potrebne ozarovat ?kedy a aku pracu budem moct vykonavat a kedy skonci ze nebudem potrebovat nic proti bolesti ??? dakujem...
Dobrý večer, ide o pokročilý karcinóm prostaty s metastázami v kostiach, ktoré Vám spôsobujú bolesti. Liečba, ktorú dostávate je správna, klesla hodnota PSA a predpokladám, že sa zmiernili aj bolesti. Ožarovanie metastáz v lebke, pokiaľ nespôsobujú bolesti nie je potrebné. Liečba Vášho ochorenia je trvalá. Možnosť pracovať závisí od účinnosti liečby , celkového priebehu ochorenia a Vášho celkového fyzického stavu.- S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, chcem Vás poprosiť o radu aká liečba by bola najvhodnejšia pri zistenej diagnóze Invazívny acinárny adenokarcinom prostaty u mojho manžela -59 rokov. Vovysledku je ešte uvedené M-8550/3, T-C61.9, Gleason skóre 6, pTNM- pT2a Nx Mx, STADE1.Jeho BPH, N 40 Benigna hyperpl.prostaty, sledovaný pre BPH, PSA 1,42 ..2,5...1,7...1,5...1,9 Nasvrhovaná je radioterapia alebo brachyterapia. Manžel sa ešte dočítal o nejakej protonovej liečbe v Prahe na Bulovke . Nevieme pre krorú liečbu sa rozhodnúť. Som vystrašená nakoľko mi obaja rodičia zomreli na rakovin /akutna leukemia, plazmocytom/. Prosím poraďte nám čo by bolo najvhodnejšie. Ďakujem
Dobrý večer, údaje, ktoré ste mi ochorení Vášho manžela poskytli nie sú kompletné, ale z hodnôt, ktoré ste napísali môžem povedať, že ide o nízkorizikový karcinóm prostaty (Gleasonov skóre 6, PSA menej ako 10ng/ml, cT2a). Tento nádor možno iba sledovať a liečiť až pri potvrdených známkach progresie.- Ak však trváte na liečbe, spomínaná brachyterapia alebo ožiarenie sú vhodné. Nie je indikácia na liečbu protónom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor.Prosím Vás o vyjadrenie k problému môjho manžela s prostatou.Doteraz nepociťoval žiadne problémy.V decembri pri preventívnej prehliadke /má 55 rokov/ mu zistili: odobrali mu po 3 vzorky z PL a z ĽL, PSA 5,73. I. pravy lalok prostaty: vo všetkých vzorkách prítomné benígne hyperplastické žliazky prostaty bez atypií,CKHMW+,p504s II. Ľavý lalok prostaty: v jednej vzorke prítomných asi 50 žliazok mikrocinárneho typu, ktoré svojou architektonikou, cytologickými atypiami a imunohistochemickým profilom CK HMW -,9504s+ zodpovedajú karcinómu. Zhrnutie: 1. Benigna adenomyomatózna hyperlázia pravého laloka prostaty bez atypií. II. Mikroacinárny karcinóm G1 v jednej vzorke ľavého laloka prostaty/približne 30% jednej vzory tvorí karcinóm.Gleason skore 3+3=6 MKCH C61 M snomed 1 M-8140/3 Grading 1 Údaje som opísala tak ako boli napísané.Prosím Vás o vyjadrenie o aký druh rakoviny sa jedná a či je tu požnosť a nádej na liečbu.A ešte Vás prosím o vyjadrenie k bylinkám manžel pije 2xdenne čaj na prostatu z vrbovky malokvetej a pije 2x denne olej z rajčinových semienok.Viem že to je veľmi malý účinok takýchto receptov,ale nádej umiera posledbná. Prosím o vyjadrenie k prípadnej liečbe. Veľmi pekne ďakujem.Pekný deň prajem.Simonuttiová Levice
Dobrý večer, Váš manžel mal diagnostikovaný karcinóm prostaty v jednej vzorke s Gleasonovým skóre 6 a nízkou hodnotou PSA. T.č. nie je indikovaná nijaká liečba, treba len absolvovať pravidelné kontroly u svojho urológa v polročných intervaloch. Čas ukáže, či bude v budúcnosti vôbec potrebná liečba. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor, Obraciam sa na Vas so ziadostou o pomoc pre svojho ocina. 77 rokov, diabetik, neuropatia, warfarinovy. Vo februari 2014 bol operovany v Bratislave na hrube crevo (karcinom, zaciatocne stadium). Rodicia byvaju v Leviciach a na urologiu chodi do Nitry. Koncom minuleho oktobra mu bol odstraneny maly tumor na mocovom mechuri (Nitra). Vzhladom k zvacsenej prostate mu pan doktor predpisal Duodart. Jeho stav sa skomplikoval na Vianoce, ked sa mu zvysil cukor na 16 a musel prejst z tabletiek na inzulin a pred tyzdnom, ked sa mu vplyvom Duodartu rapidne znizil tlak aj tep (na 40). Duodart bol preto vysadeny, tlak aj tep sa vratil do normalu, ale velmi sa mu skomplikovalo mocenie. Na zaklade vcerajsich vysetreni, pri ktorych sono ukazalo zadrziavanie mocu v mechuri, mu pan doktor odporucil operaciu prostaty. Preto by som Vas chcela poprosit o radu, vzhladom ku komplikovanemu zdravotnemu stavu ocina (2 tazsie operacie, pocas cystoskopie mu bola v Leviciach zanesena infekcia a stratil vela krvi - problem so srazanlivostou kvoli warfarinu, cukrovka, neuropatia, oslabena imunita, hrozba rozvoja dalsich rakovinotvornych buniek), je dalsia radikalna operacia naozaj nutna? Vela pozitivneho som napriklad pocula o vytazku z fialovych bobul palmy Serenoa plaziva (Saw Palmetto). Pan doktor Sokol z Trencina mi tiez poradil moznost operaciou Green Light, ktora sa da podstupit prave u Vas a znamena mensiu zataz pre pacienta. Velmi sa totiz bojim komplikacii s krvacanim a celkoveho oslabenia uz aj tak slabseho organizmu. Ja som Vam vedela zatial len laicky nacrtnut problem, bohuzial presne vysledky testov su u rodicov doma (zijem v zahranici), ale verim, ze mi budete vediet aspon poradit. Velmi pekne dakujem! Pekny den aj vikend a vela uspechov v praci! Denisa
Dobrý večer, ako uvádzate, po vysadení duodartu sa výrazne zhoršilo močenie. Treba vždy zvážiť ďalší postup liečby a posúdiť riziko operácie k benefitu, ktorý tento výkon prinesie. Nepoznám ďalšie potrebné údaje o ťažkostiach s močením, napr aké množstvo moču zostáva po vymočení v mechúri a ďalšie, ktoré sú potrebné k tomu, aby bola indikovaná operácia. Myslím si však, že treba ďalej skúsiť medikamentóznu liečbu tamsulosínom po porade s internistom - kardiológom ohľadom krvného tlaku. Serenoa repens nie je vhodná liečba, jej efekt je marginálny alebo nijaký. Čo sa týka liečby laserovou vaporizáciou - Green *Light - tak takáto možnosť existuje, je menej invazívna a vhodná hlavne pre starších polymorbidných pacientov. S pozdravom, J. Kliment

Dobry vecer Je potrebna biopsia prostaty ak hodnota PSA je 10.2 po dvoch odberoch v priebehu 2 mesiacov. Mam 68 rokov? Dakujem za odpoved.
Dobrý večer, biopsia vo Vašom prípade je indikovaná. S pozdravom, J. Kliment

Dobry večer.Môj otec v septembri ukončil radioterapiu, ktoru absolvoval 45x spojenú s hormonálnou liečbou.Hodnoty rakoviny prostaty uplne zminimalizovali, no v posledných dvoch mesiacoch sa sťažuje na veľke bolesti svalov, kľbov,nieje schopný sa hýbať, je to následok rádioterapie a ako dlho to bude trvať? Čím by sa to dalo zmierniť, ak to bude dalej pretrvávať.Má 82 rokov, je veľký optimista, bývalý workoholik. Má pocit z niektorých doterajších prístupov lekárov, že už nieje potrebný. Ďakujem.
Dobrý večer, uvedené ťažkosti môžu súvisieť s liečbou, nielen rádioterapiou ale aj hormonálnou. Treba však absolvovať interné a neurologické vyšetrenie na presnejšie zhodnotenie ťažkostí. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor Kliment. Mám 46 rokov a už cca 3 roky mám problémy s častým močením (aj v noci 3-4 krát) a slabým prúdom moču. Užívam dlhodobo tamsolusín (Geroprostan, predtým Tamsolusin Teva, resp. Omipro). V roku 2013 som mal nasledovné hodnoty PSA : 07/2013: S-TST: 7,85; S-tPSA: 4,09; S-fPSA: 0,195; fPSA/tPSA: 4,77 % 08/2013: S-TST: 4,43; S-tPSA: 3,81; S-fPSA: 0,608; fPSA/tPSA: 15,96 % Pred mesiacom sa však moja situácia urgentne zhoršila, začali návaly pocitu teploty (ale nameranú teplou nemám), ktoré trvajú stále a veľmi sa potím (aj v noci), časté a urgentné močenie (v noci kvôli bolestiam cca každých 30-60 minút, pričom len malé množstvá s malým prúdom, až kvapkaním moču), pocit neúplného vyprázdnenia mechúra, občas potreba tlačenia pre samotné začatie močenia. Zároveň začali silné bolesti, tlak a rezanie v podbrušku, ktoré cez triesla prechádzajú až do semenníkov, všetko mám citlivé a ubolené, robí mi problém preto späť na bruchu/boku, kedy sú bolesti najsilnejšie. Urológ mi zmeral UFM, (Q max. 11,1 ml/s, Time to max flow 9s, Flow time 25s, Average flow rate 7,5 ml/s, V-191ml. sed. ery stopy), UZV m.m. postmik. rezidium 30 ml, to všetko však po predchádzajúcom vypití 3L vody, realita je však iná a prúd oveľa slabší, keďže nemám taký nárazový príjem tekutín. Predpísal mi teda ATB Medociprin, no po ich využívaní bez efektu. Následne bol lab. vyšetrený moč - Aeróbna kultivácia - pôdy ostali sterilné, takže môj stav zhodnotil tým, že nález moje ťažkosti nevysvetľuje. Vzhľadom na môj zlý stav mi však spravil KO, Biochemiu, PSA - s výsledkom: 01/2015: PSA celkový: 4,90, PSA voľný: 0,41 a % fPSA - len 8 %, na základe čoho mi bola odporučená opäť liečba ATB, tentoraz Macmiror a liek Urowaxom. Pre pár dňami som v súvislosti s inými (pravdepodobne súvisiacimi) problémami absolvoval vyšetrenie CT irigografia, v popise ktorého sa okrem iného uvádza: „Močový mechúr nie je naplnený. Prostata zväčšená, veľkosti 51x34 mm, s početnými kalcifikátmi centrálne. Záver: V oblasti hrubého čreva bez morfolog. – štukt. zmien. CT známky hyperplázie prostaty. Môže sa pri takýchto hodnotách PSA jednať o zápal prostaty a liečiť ho formou ATB alebo je skôr pravdepodobná rakovina prostaty a bolo by na mieste absolvovať BIOPSIU prostaty ? Alebo aký spôsob ďalšej liečby/diagnostiky odporúčate ? P.S. Od roku 2010 mám tiež problémy s častou a urgentnou stolicou, neskôr aj rezanie, kmitanie, tlačenie v ľavej časti hypogastria v oblasti malej panvy, viac krát absolvovaná kolonoskopia (tubulárny adenóm low grade dysplázia), inak zatiaľ bez nálezu. Môže však tieto problémy podľa môjho názoru spolu súvisia. Ďakujem za odpoveď, Peter.
Dobrý večer, máte na Váš vek vyššie hodnoty PSA ma aj výrazné ťažkosti pri močení a ďalšie Vami opísané problémy. Váš urológ ich pravdepodobne pripisuje zápalu prostaty, ak však zápal nie je prítomný je indikovaná biopsia prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Chcela by som vedieť ako mame postupovať pri liečbe môjho otca na základe týchto správ. Ca vesicae urinariae T2NX MX papilarny invazivny uroteliálny karcinom močového mechúra grading III Arteriová hypertenzia ICHS DMII.typ. Výsledky sú z 15.12.2014. 19.01.2015 prvý krát robené PSA hodnota 1,4 0,0-4,0 ng/ml
Dobrý večer, ca vesicae urinariae T2NXMX znamená, že karcinóm prerastá do svaloviny steny močového mechúra. Ide o biologicky agresívnu variantu karcinómu močového mechúra kde je indikované odstránenie močového mechúra s následnou potrebnou deriváciou moču. Pri rozhodovaní o tejto závažnej liečbe treba však brať do úvahy celkový zdravotný stav a nálezy na počítačovej tomografii týkajúce sa močového mechúra a lymfatických uzlín, prípadne ďalšie vyšetrenia. Hodnota PSA bola v norme. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor Kliment, dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátila s prosbou o posúdenie môjho zdravotného stavu. Či je nevyhnutné riešiť môj zdravotný stav: " Navrhnuté oper. riešenie - radikálne prostatektómia". Prehľad zdravotných správ (opis znoriginálov): Mám 59 rokov a doposiaľ som nemal závažnejšie ochorenia. Dňa 28.1.2013 som bol na urgentnom príjme v nemocnici, ráno som mal bolesti v podbrušku, spontánne nutkanie na močenie, ktoré po krátkom čase ustúpilo. Večer sa bolesti zopakovali, keď som si sadol k radiátoru bolesť sa nedala vydržať. Výsledok vyšetrenia : moč negat., lieky: Ciplin a Algifen. Príčinu bolesti v podbrušku spôsobilo pravdepodobne prechladnutie, bol som na plese a cestou domov bolo zima. Dňa: 22.2.2013 S-PSA 5,76ng/ml, S-fPSA 0,49 ng/ml, Pomer: fPSA/PSA 8,51% Dňa: 1.7.2013 S-PSA 7,07ng/ml, S-fPSA 0,63 ng/ml, Pomer: fPSA/PSA 8,91% Dňa: 12.8.2013 Biopsia (8 odberov negatívna) Makroskpis: 1. Fragmenty punktátov šedohnedé, cvernovité, dĺžka do 5mm, hr. 1/3 mm celé. 2. Útržky punktátov cvernovité, hr. 1/3, dĺžky 5 - 8 mm celé. Záver: 1. 2. Myoadenomatózy hyperplázia prostaty s chronickou prostatitidou, v jednom fragmente z ľavého laloka na okraji zachytených zopár atypicky tvarovaných žliazok, bez výraznejšej jadrovej pleomorfie alebo prominujúcich jadierok, vzhľadom na malé množstvo suspektného materiálu, tým pádom nebola výpovedná, COMBOPIN -. Zhrnutie: 1. 2. Myoadenomatózy hyperplázia prostaty, v prípade potreby odporúčame zopakovať biopsiu. Dňa: 10.1.2014 S-PSA 5,57ng/ml, S-fPSA 0,49 ng/ml, Pomer: fPSA/PSA 8,80% Dňa: 20.6.2014 S-PSA 5,81ng/ml, S-fPSA 0,57 ng/ml, Pomer: fPSA/PSA 9,81% Dňa: 25.8.2014 S-PSA 6,13ng/ml, S-fPSA 0,55 ng/ml, Pomer: fPSA/PSA 8,97% Dňa: 20.10.2014 Biopsia (10 odberov) Makroskpis: 1. 5 pásovitých punktátov dĺžky 1 cm, priemeru 1 mm 2x celé. 2. 4 pásovité punktáty dĺžky 1 cm, priemeru 1mm. 2x celé Záver: Hlásenie 1. Útržky tkaniva prostaty infiltrované štruktúrami stredne diferencovaného acinárneho adenokarcinómu G2, Gleasonovo skóre 5 (3+2), v rozsahu 20% prítomného tkaniva prostaty, bez zachyteného perineurálneho šírenia. Nádorové štruktúry sú imunohistochemicky: CK HMW-, P504s+. 2. Útržky tkaniva prostaty infiltrované štruktúrami stredne diferencovaného acinárneho adenokarcinómu G2, Gleasonovo skóre 5 (3+2), v rozsahu 25% prítomného tkaniva prostaty, bez zachyteného perineurálneho šírenia. Nádorové štruktúry sú imunohistochemicky: CK HMW-, P504s+. Zhrnutie: Acinárny adenokarcinóm oboch lalokov prostaty G2, GS6, pT1c. Z: AdenoCa oboch lalokov prostaty. Pacient obj. na MR MP - LU, rozsah ochorenia. Navrhnuté oper. riešenie - radikálne prostatektómia, pacient si rozmyslí. Dňa: 17.12.2014 MR prostaty, moč. mechúra, panvových LU Prostata má normálny tvar, je difúzne mierne zväčšená 50x37x10 mm, v zadnej periférnej zóne v mediálnej rovine sa nachádza horizontálna hypodenzná zóna s LL rozmerom 25 mm, hrúbkou 8mm. Znútra nalieha na kapsulu, ktorá je v mieste kontaktu mierne zhrubnutá, ale nedochádza k prerastaniu perikapsulárne. Pri zadnom okraji prostaty je solitárna okrúhla zväčšená LU s priemerom 9 mm. Semenné vačky sú atrofické, mierne nehomogénne, ale bez krvácania v zmysle zápalu. Vpravo je na 17 mm zväčšená vonkajšia ilická LU, má však pretiahnutý tvar, nemusí byť indiltrovaná. Záver: hypodenzná zóna v PZ dorzálne mediálne s vnútornou infiltráciou kapsuly, bez prerastania cez ňu. Zväčšená periprostatická LU vpravo dorzálne
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré ste uviedli, ide o karcinóm prostaty nízkeho rizika (Gleasonovo skóre menej ako 6, PSA menej ako 10ng/ml), MR vyšetrenie nepreukázalo prerastanie cez puzdro prostaty iba vnútornú infiltráciu puzdra prostaty. Radikálna prostatektómia, ktorú Vám navrhli je jedným z možných riešení. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den,Vazeny Pan Profesor,prosim Vas o radu a pomoc,manzel ma 60rokov,182cm,114kg roku 2011 mu diagnostykovali diagnozu c61 zhubny nador predstojnice prostaty,v Banskej BystriciFD,Roosevelta kde dodnes navstevujeme onkologicku ambulanciu,na prvom vysetreni04,04,2011 mal manzel PSA viac ako 100 v tom case mu bola urobena biopsia styri vzorky vsetky reprezentativne,Adenokarcinom prostaty grade II,Gleason6/3+3 vo vsetkych zaslanych vzorkach oba laloky,08,12,2011 manzel zacal s RT celkom 16x znasal to celkom dobre,nasledonali injekcie do brucha Dipherelin 11,25mg kazde 3 mesiace od 08,02,2012 po aplikacii 2 davky doslo k poklesu PSA na 2,56ng/ml,10,2011 gama skelet bez mts,12,12,2012 PSA 47,34 lekar doporucil CHT Taxoterea +Prednison kyselinu zoledronovu dostaval aj bisfosfonat,Laboratorne vysetrenia.Le,10,9 Hb,15,4 Tr,252 Hypokalieemia,hypomagneziemia,PSA 187,69 dalsie vysetrenie gama skeletu boli uz pritomne mts v malej panve CHT vybral 13-nast do 13,01,2014 medzi tym PSA stupalo 393,aj632 teraz berie injekciu do brucha kazdy mesiac Firmagon 80mg CHT aj injekciu znasa dobre,od 27,01,2014sme uzivali Zytigu 250mg 1xdenne 4 tablety,1xdenne Novalgin 500mg,Prednison 5mg 2x,Gabapentil 3x,Kombi-Kalz500mg 1x,kvapky Algifen neo3x25kv,rok uzivame naplaste proti bolesti TRANSTEC 35-ky teraz sme zvysili davku na 52,5 manzel ma bolesti DK a krizov aj chrbta,na poslednej gama skelet sme boli 31,03,2014,vysokosusp,mts os sacrum,Th 11-L5,sI posledny odber na PSA bol 15,01,2015 1068 manzel schudol za posledne 2mesiace 7kg a velmi sa poti,dalsiu Zytigi nam uz poistovna neschvalila prosim Vas o vase vyjadrenie alebo pripadnu konzultaciu s lek,dokumentaciou u Vas za odpoved Vam vopred srdecne dakujeme s pozdravom Miriam,
Dobrý večer, ochorenie Vášho manžela je veľmi pokročilé, doteraz takmer vyčerpal všetky liečebné možnosti, ktoré sa dajú poskytnúť pacientom v tomto štádiu ochorenia. Liečebný postup bol správny, ale účinnosť liečby je individuálne rozdielna a ak je tak trvá dočasne. Zostáva ešte jedna možnosť a to liečba Kabazitaxelom, to je chemoterapeutikum, ktoré sa používa u pacientov po zlyhaní liečby docetaxelom. Liečba má pomerne veľa vedľajších účinkov, treba posúdiť celkový stav Vášho manžela onkológom, aby rozhodol, či liečba kabazitaxelom je pre neho vhodná. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den p.Profesor. Mam prosbu. Pred mesiacom som chytil zimnicu, teplotu a dostal som silne a caste mocenie. V noci to bolo aj 50x resp. sustavne, ale len kvapocky. Po navsteve urologa mi to preslo za jeden den po nasadeni liekov-cedax/400, Spasmobed/15 a Tamsulosin HCI Mylan 0,4mg. Na druhy den mi odobrali krv s vysledkami : S-Tes. 37,95// S-PSA 10,43// S-voľný PSA 0,41// fPSA/tPSA 3,93// Vcera som bol na biopsiu. Mam otazku ? Je spravne, ze urolog mi odobral krv v case v akom som spomenul ? Pred pol rokom som mal PSA 1,6. Dakujem pekne za odpoved.
Dobrý večer, pri zápaloch močových ciest a prostaty sa zvyšuje hodnota PSA.Z tohto dôvodu sa biopsia má urobiť až s odstupom niekoľkých týždňov ak sa s odstupom času potvrdí pretrvávanie vyššej hodnoty PSA. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Doktor Ján.Prepáčte,že som tak osobný ale potrebujeme pomoc a preto sa na Vás obraciame s prosbou o Vaše slovo a názor, nakoľko ste uznávaný odborník v oblasti urologickej chirurgii.Volám sa Michal a píšem Vám lebo môj otec už nenachádza nikde pomoc, keďže po 4 rokoch chodení po ambulanciách a nemocniciach už stratil dôveru v pánoch Doktoroch,nakoľko ich prístup bol arogantný akoby bez srdca.Mrzí ma, že je to tak ale my musíme ísť ďalej.Otec Michal má problém s Varikokelou a má 67 rokov.Bol na operácii v Košiciach ale nič sa nezmenilo.Otec je už z toho psychicky na dne lebo stále ho to bolí a má aj popritom depresiu,ktorá mu znásobuje problémy.Viem,že opísať celý problém jeho choroby nie je možné,preto sa Vás s veľkou prosbou chceme opýtať, či ste ochotný nám pomôcť v tomto chúlostivom probléme.Vaše Áno by znamenalo v tomto čase pre neho najkrajší darček k Vianociam aj keď má z toho všetkého strach.Prosím Vás napíšte nám.Syn Michal s ostatnou rodinou.Ďakujem
Dobrý večer, bude potrebné vyšetrenie a posúdenie stavu, objednajte sa na t.č. 043 4203444. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa opýtať na váš postup pri liečbe prostaty. Jedná sa o otca vek 67. Iný zdravotný stav primeraný veku.Otec podstúpil 17.2.2014 biopsiu na základe hodnoty PSA 7,6. Záver biopsie /1-9/ V teréne benígnej hyperplázie prostaty sa na punktáte č. 5 nachádza acinárny adenokarcinom, Gleason skore6 /3+3/. Záver MR : Zobrazujú sa 2 ložiská v strednej časti vpravo, jedno lokalizované v PZ, druhé je lokalizované v TZ vpravo, vykazujú patologické zmeny len v jednom parametri/ DCE, T2vo, resp./ v hodnotení podľa PI-RADS nevykazujú zvýšenú suspekciu pre CaP. Agresívny CaP sa MR nedokázal. Otec chodí každé 3 mes, na kontrolu. PSA stále stúpa a aktuálna hodnota z 10.12 je 11. Jeho urolog ho objednal 17.12.na konzultaciu, takže vám neviem ešte povedať čo navrhol. Ja sama som po liečbe invazívneho duktálneho CA prsníka a viem, že včasná diagnostika je dôležitá ale čo ďalej. S úctou Švecová.
Dobrý večer, karcinóm s Gleasonovým skóre 6 sa našiel iba v jednej vzroke odobratého tkaniva, MR vyšetrenie dopadlo s priaznivým výsledkom, ale stúpa PSA. Myslím si, že treba pokračovať v sledovaní, resp kontrolách tak ako doteraz. Vzostup PSA samotný nie je indikáciou k aktívnej liečbe. Časom sa ukáže, kedy bude potrebná rebiopsia prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mám 56 rok, 82 kg. tPSA. 7.58>. fPSA 1.37> Pomer 18.1 Lekár doporučil biopsia na jauár 2015. V januári som mal byť odcestovaný. Mám to zrušiť a ísť na biopsiu co najskôr, pripadne to absolvovať ešte do konca roka ak mi to je niekto ešte schopný urobiť. Veľmi pekne ďakujem.
Dobrý večer, dajte si zopakovať vyšetrenie PSA, vždy by mali byť urobené 2 hodnoty pre potvrdenie nálezu. Inak, netreba sa ponáhľať, biopsiu si dajte urobiť až po návrate.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor Kliment, dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátila s prosbou o posúdenie zdravotného stavu môjho manžela. Môj manžel pravidelne dochádza na preventívne prehliadky v urologickej ambulancii. Už v minulom roku mal hviezdičkou označenú jednu hodnotu, ale nepripisovali sme tomu nijaký význam. Keďže v tomto roku sa hodnoty PSA zhoršili, prosila by som Vás o Váš názor. V 8/2013 PSA 4,81 ng/ml, fPSA 0,96ng/ml, f/PSA 19,90%. V 12/2014 S-PSA:7,90ng/ml, S-fPSA:1,95ng/ml, fPSA : 24,98%.Manžel má 62 rokov, lieči sa na krvný tlak a srdcovú arytmiu. Moč mal chemicky negat. sed er a le ojedinele, prostata objemu 28g. Diagnóza N40 - Hyperplázia prostaty, kontrola 3/2015 a biopsia s otáznikmi.Som znepokojená týmito hodnotami i návrhom na biopsiu. Obávam sa, či náhodou biopsiu neodmietol. Prosila by som Vás o Váš názor, aby som v prípade potreby biopsie mohla na neho pôsobiť, aby si ju dal urobiť. Veľmi pekne Vám pán profesor vopred ďakujem. 9n53v
Dobrý večer, zaznamenalo sa zvýšenie hodnoty PSA na 7.9ng/ml, ale stále zostáva priaznivý pomer F/PSA: 24,98%, ktorý svedčí skôr pre benígne ochorenie. Hodnoty PSA môžu kolísať, preto si myslím, že navrhnuté kontrolné vyšetrenie v marci 2015 je v poriadku. Ak sa zvýšenie hodnoty potvrdí,alebo bude hodnota ešte vyššia bude potrebná biopsia prostaty, najmä ak ide o pomerne malú prostatu 28gr(ak je však tento údaj správny). S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor.Som sestrička a robím 34rokov.Mám 56ročného manžela,ktorý 28.11.2011 bol vyšetrený na urolog.ambulancii pre bolesti v podbrušku,zvýšenú teplotu,noktúriu.Dg.Prostatitis a cystitis acuta.V odberoch mal CRP102,6 a PSA47,770.Bol preliečený Nolicínom,odvtedy je sledovaný urologom.Jeho hodnoty PSA kolíšu medzi 5 až 8.Robili mu biopsiu 6.2.2013.Zobrali mu 12 vzoriek.Vo všetkých je obraz adenomyomatoznej hyperplázie prostaty,fokálne sú ložiská PIN2.V strome je chronický mierne aktívny zápalový exudát-obraz chronickej nešpecifickej prostatídy.Bez maligných štruktúr v zaslanom materiali. Dnes bol na kontolu.Hodnota PSA7,0 Z:BPH-LUTS.Dop.Finajelf5mg denne.Chcela by som Vás poprosiť o Váš názor.Je možné,aby hodnoty PSA boli stále zvýšené?Manžel nemá žiadne problémy,chodí 2xza noc močiť a občas má ráno slabší prúd moču.Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.Dovidenia
Dobrý večer,biopsia prostaty bola negatívna, stále zostávajú vyššie hodnoty PSA. PSA môže byť zvýšený pri benígnej hyperplázii prostaty, takže tie hodnoty môžu súvisieť s týmto ochorením a doterajší priebeh tomu aj nasvedčuje. Napriek tomu by bolo vhodné doplniť vyšetrenia o stanovenie percenta pomeru voľnej frakcie k celkovémuPSA, phi,prípadne aj MR, snaď tieto vyšetrenia by mohli prispieť k vylúčeniu alebo potvrdeniu karcinómu prostaty pri opakovanej biopsii, s ktorou bude najpravdepodobnejšie treba počítať. S pozdravom, J. Kliment

dobrý deň od leta ma pobolieva v oblasti pravého semenníku a nad semenníkom, tiež ma v poslednom čase pobolieva spodná časť brucha a dolná chrbtová časť - spodná časť krížov. semennik je bolestivý pri chôdzi ale je citlivý aj v pokoji.bol som niekoľko krát u obvodného lekára, odber kry v poriadku, tiež som bol opakovane u miestneho urologa, moč v poriadku, sono semenníkov, mechúra, obličiek v poriadku, vyšetrenie prostaty pohmatom- malá hladká,nebolestivá.podľa urologa nález nevysvetľuje moje ťažkosti. Neviem či sú tieto vyšetrenia dostačujúce, alebo by bolo niečo potrebné doplniť? urolog mi odporučil neurologa, a ten ma odporučil k urologovi nech ma lepšie vyšetrí... opakovane návšteva urologa- vraj je to z chrbtice a mám ísť znova k neurologovi... s močením ťažkosti nemám, močenie je časté ale v noci nemočím. Okrem toho mám dlhotrvajúci kašeľ - z odberov zistené baktérie klebsiella pneumoniae, citobacte gillenii, escherichia coli (preliečované v novembri- 10 dní ciplox 500 ) a tiež zistená candida krusei (už mesiac preliečovaná dietou a potr. doplnkami, je rezistentná na flukonazol aj Itrakonazol)) Ďakujem za info
Dobrý večer, máte viaceré chronické ťažkosti, na ktoré sa nedá jednoznačne odpovedať. Preto je potrebné pokračovať v konzultáciách s lekármi, ktoré Vás detailne poznajú. S pozdravom.

Dobrý deň pán profesor, prosím o Váš názor a zhodnotenie výsledkov z urológie: S-PSA 4,04; S- testosteron 18,96 Sú tieto hodnoty v poriadku? Dakujem za Vas nazor.
Dobrý večer, nepoznám vek , čo je dôležité pre posudzovanie hodnoty PSA. Ak vek nepresahuje 60 rokov, tak ide o mierne zvýšenie PSA a hodnotu treba overiť opakovaním vyšetrenia. Ak je osoba staršia ako 60 rokov možno túto hodnotu pokladať za normálnu. Hodnota testosterónu je v norme. S Pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pán profesor Som 69r. pacient s adenoca ca prostaty-T3NOMO.V 07/13 biopsia prostaty,hist.adenoca Gleason 3+3 počet pozitývnych vzoriek 3z12.Všetkých 6 vzoriek z DX laloka je bez CA.Sledovanie prostaty v 08/13 PSA postupne 6,3..7,7..12,5 (03/14)GI.6(3+3) high risk.Hormonálna liečba(Flutasin a Leuprorelin 5mg)od 06/14,stp hypofrakcionovanejIMRT prostaty v CD56 GY bola ukončená 9. 10 2014(16 ožiarov),tolerovaná bola prejavmi rad. GI a GU toxicity 2.stupna. PSA 11/2014 0,03u/I. Hormonálna polročná liečba bola ukončená súčasne. Pán profesor prosím Vás o Váš názor či pokračovanie v hormonálnej liečbe(aká kombinácia a ako dlho)podporí celkový další vývoj,alebo sa pokračovať nemôže resp. to nie je nutné. Srdečne dakujem Juraj
Dobrý večer, Vaša liečba kombináciou rádioterapie a hormonálnej liečby bola správna, podľa parametrov ochorenia, ktoré ste uviedli,nešlo o vysokorizikový karcinóm prostaty, ale nízkorizikový. Hormonálna liečba v týchto prípadoch je krátkodobá, postup Vašich lekárov bol správny. Dlhodobá liečba hormonálna by podľa súčasných názorov už nepriniesla ďalší benefit, naopak, mohli by sa prejaviť všetky nepriaznivé dôsledky takejto liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mám 70 rokov a problémy s prostatou.Na urologické vyšetrenia chodím niekoľko rokov, v intervaloch 2-3 krát ročne.Moja diagnóza je zväčšená prostata.Od roku 2010 sa mi pravidelne zvyšuje hodnota PSA z 3,8 ng/ml na 6,15. V roku 2012 a 2013 som podstúpil biopsiu prostaty kde my bola nameraná ohraničená veľkosť 37x59x49 mm a 62 ml.Bolo mi odobraných 10 vzoriek s negatívnym výsledkom. Doposiaľ som užíval Prostanol uno a teraz beriem Prostakan forte.Bolesti nepociťujem žiadne. Sila moču dobrá. Obličky sú v poriadku. Výsledky z posledného vyšetrenia 5.11.2014: PSA 6,15, moč ph 5, Bi opal,KEto neg., krv. neg. Nakoľko mám obavy zo zvyšovania hodnoty PSA prosím o radu ako ďalej postupovať alebo prípadné vyšetrenie u Vás. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď Jozef
Dobrý večer, posledná hodnota PSA je primeraná veku a Vami uvádzaný nárast hodnoty ide skôr na vrub zväčšenej prostaty. Nie je potebné opakovať biopsiu prostaty. Stačí sledovať PSA v 6-12 mesačných intervaloch, ani mierny nárast v budúcnosti nech Vás neznepokuje, ak by však došlo k rýchlejšiemu nárastu hodnoty je potrebné stav opäť konzultovať,. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor,mohli by ste mi to presnejšie obzrejmiť?O aký typ karcinómu ide.Zaujíma ma hlavne prognóza.Len opíšem údaje ku ktorým som sa dnes dostala,otec mi dal preúštaciu správu (bol hosp. bre bolesti v klboch,ale nič nenašli.).Takže: histologicky verifikovaný G3 acinárny adenokarcinom prostaty v oboch lalokoch,Gleason 7 (3+4).Pacient so stredným rizikom relapsu je po 3mesačnej neoadjuatívnej MAB.Po EXRAT na oblasť MP v TD 74Gy. Dla CT bez evidentných expanzívnych prejavov prostaty v CT obraze.27.10.2014 u pac. Realizovaná kontrolna GMG kostí s pozitivitou I. a II. F.vyš. v porovnaní s 3/2014 nález bez podstatnejších zmien. Krv ma v poriadku PSA na maximalnom minime.Velmi pekne dakujem za Vasu odpoved.
Dobrý večer, ide o stredne rizikový karcinóm prostaty po prechodnej hormonálnej liečbe a externej rádioterapii. Nepíšete hodnotu PSA, ani nespomínate vek. Obidva tieto údaje sú potrebné pre spresnenie prognózy. Prognóza je obvykle celkom priaznivá, sú potrebné pravidelné kontroly u svojho urológa na základe ktorých sa dá hodnotiť stav ochorenia a prípadne sa upraví ďalší liečebná postup. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, prosím o radu ohľadne ďalšieho postupu liečby. Môjmu otcovi 71r. bola pri inom komplexnom vyšetrení náhodne zistená hladina PSA nad 100, na základe čoho bola doporučená a aj vykonaná biopsia prostaty s výsledkom diagnózy invazívneho adenokarcinómu prostaty v obidvoch lalokoch, Gleason skóre 4+5=9, G3-4 podľa WHO, pTNM nie je možné určiť, T-C61.9, M-8140/3. Vzorky boli odobraté dve a to z pravého a ľavého laloku, vpravo obraz malígneho nádoru 60% vľavo 90% objemu. Otec je celkovo v dobrej fyzickej kondícii, k diagnóze sa prišlo náhodne, vôbec nemá žiadne problémy ani bolesti ani iné klinické prejavy. Obvodný onkourológ začal liečbu injekciami Diphereline a poslal ho na scintigrafiu kostí ktorá vyšla negatívne, nemá žiadne metastázy v kostiach. Chcem sa Vás spýtať aké by mali byť ďalšie vyšetrenia resp. postup v jeho prípade aby sme niečo nezanedbali. Dá sa ešte operatívne odstrániť prípadne prostata? Ako určiť čo najlepší postup liečby ďalej? Ďakujem za ochotu a radu.
Dobrý večer, ide o vysokorizikový karcinóm prostaty, ale s negatívnou scintigrafiou skeletu. Nepoznám lokálny nález na prostate. Je potrebné ešte doplniť vyšetrenia o magnetickú rezonanciu prostaty a panvových a retroperitoneálnych lymfatických uzlín na určenie lokálneho rozsahu ochorenia a na posúdenie stavu lymfatických uzlín. Ak toto vyšetrenie nepotvrdí rozšírenie ochorenia mimo prostatu tak do úvahy by prišla aj operačná liečba doplnená o adjuvantnú hormonálnu liečbu a rádioterapiu. Skôr sa však vzhľadom na vysokú hodnotu PSA prikláňam ku kombinovanej hormonálnej liečbe s rádioterapiou. Hormonálnu liečbu už začal, po 3. mesiaci sa liečba dopĺňa o rádioterapiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, otec má pokročilé štádium rakoviny prostaty s metastázami do kostí. Absolvoval liečbu hormonálnymi tabletkami a 10 cyklov chemoterapie Taxotere. Berie lieky od bolesti, ktoré čiastočne tlmia bolesť. O týždeň má naplánované ožarovanie panvy len kvôli zmierneniu bolesti. Chemoterapia veľmi nepomohla, metastázy sa naďalej rozširujú. PSA má cez 300. Lekár chcel nasadiť liečbu tabletkami Zytiga, poisťovňa to však neschválila, preto by ošetrujúci lekár chcel ďalej pokračovať v podávaní chemoterapie. Chcela by som sa spýtať či v otcovom stave ešte je vhodná liečba liekom Zytiga a je teda sa vhodné odvolať na poisťovni alebo to je vopred jasné, že to opakovane zamietnu. Taktiež či je ešte vhodné pokračovať v chemoterapii, ktorá predtým nepomohla a ešte viac zaťažovať organizmus. Sú ešte nejaké alternatívy liečby v tomto stave? Ďakujem za rady a pomoc.
Dobrý večer, ako uvádzate ide o pokročilé ochorenie už po absolvovaní chemoterapie, napriek liečbe, karcinóm progreduje. So Zytigou po chemoterapii sú problémy, podľa mojich informácií (ak sú správne) poisťovňa uhradila iba niekoľkým pacientom po absolvovaní chemoterapie Zytigu do vyčerpania sumy, ktorá údajne bola na liek vyhradená. Ak by to malo fungovať podobným spôsobom aj budúci rok, skúste požiadať opäť bezprostredne po začiatku nového roka. Inak treba v druhej línii opať skúsiť chemoterapiu docetaxelom.Budúci rok, možno aj od začiatku roka sa dostane do používania ďalší nový preparát vhodný pre pacientov s bolesťami z kostných metastáz. Ide o Afaradin (rádium 223), ktorý sa aplikuje na nukleárnej medicíne. Moje pracovisko malo s týmto liekom v rámci klinického skúšania možno povedať výborné skúsenosti. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. profesor,potrebovala by som poradiť ohľadom liečby mojho otca.Chcela by som vedieť Váš názor na liečbu rakoviny prostaty s lokalizáciou v prostate bez prerastania. Nevieme sa rozhodnuť medzi rádioterapiou a brachyterapiou. Čo je podľa Vás šetrnejšie ?Čo má menej vedľajších účinkov?
Dobrý večer, neviem presne aké parametre má ochorenie Vášho otca (iba lokalizáciu v prostate), ale ak vyhovuje kritériám na aplikáciu brachyterapie, tak tento spôsob je šetrnejší. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Nedávno sa mi v slabine objavili hrčky ktoré mi následne vybrali s tým že je to v poriadku. Mával som však bolesti a kedže som dávnejšie mal problémy s obličkami navštívil som doktorku ktorá ma poslala na natív CT panva a DB kde záver znie Mnohopočetné MTS do pečene BHP s prominenciou do m.m .... vôbec netuším čo to znamená. Chcel by som poprosiť o radu na koľko som ešte s týmto CT výsledkom nebol u doktorky z dôvodu mojho pracovného vytaženia Ďakujem s pozdravom Michal
Dobrý večer, uvádzané výsledky z CT vyšetrenia vyžadujú ďalšie vyšetrenia na ich objasnenie. Vaša praktická lekárka určite zabezpečí pre Vás ďalšie vyšetrenia. S pozdravom, J. Kliment

Po diagnostikovani ca prostaty som absolvoval radioterapiu,ukončil 1.7. Následne ťažkosti s .ocenim a stolicou ustúpili asi po mesiaci. V poslednom čase som párkrát objavil krv v stolici. Radiolog povedal e je to nasledkom ozarovania. Nie je to nebezpecne? Je na to nejaka liecba alebo uprava stravy? Dakujem.
Dobrý večer, krv stolici najpravdepodobnejšie súvisí s ožiarením prostaty. Treba navštíviť gastroenterológa, ktorý vykoná potrebné vyšetrenia a odporučí aj vhodnú liečbu. Podobné ťažkosti sa vyskytujú u časti pacientov liečených pre karcinóm prostaty rádioterapiou. S pozdravom, J. Kliment

Važený pán Profesor Kliment, Moj manžel bol operovany pred 20 mesiacmi na karcinom prostaty. Stav biopsie pred operáciou bol: - PSA 5,4 - 7 vzoriek z 10 pozitiv - Gleason 6 /3+3/ - adenokarcinom prostaty - low grade/G2/ - T1c Histologia po operacii: -2 Pelvicke LU bez nador.infiltracie - Adenokarcinom prostaty - lowgrade G2 - Gleasonscore 6 /3+3/ - zo 47 parafin.blokov 18 nadorovo infiltrovaných - najvačši nad. uzol 12x5 mm - apex infiltracia obojstranne bez extenzie do resekcneho okraja - baza bez nadorovej infiltracie - puzdo obojstranna invazia bez znamok extraprostatickej extenzie - seminalne vezikuly bez nadorovej infiltracie -lymfo vaskularna invazia jedoznacne nepotrvdena - peineruralna invazia pritomna -okraje resektatu bez nadorovej infltracie -STATING pTc,NO,RO.Mx Znepokojuju nas hodnoty Psa, hlavne ich vykyvy , ktore boli nasledovne: -3 mes po op: psa0,03 -6 mes po op: psa0,06 -12mes po op: psa0,03 -18mes po op: psa0,06 Prosim Vas o Vaš nazor na hodnoty Psa a možne vyhliadky do buducna Dakujem Petrovce
Dobrý večer, hodnoty PSA sú výborné, histopatologické parametre ochorenia pred operáciou, ale najmä po operácii, ktoré ste uviedli, sú priaznivé a nasvedčujú, že ani v budúcnosti by nemalo dôjsť k zvyšovaniu hodnoty PSA. Kolísanie hodnôt môže byť z viacerých príčin, ťažko ich jednoznačne vysvetliť a okrem iných príčin môžu súvisieť a s laboratŕnou metodikou. Karcinóm prostaty u Vášho manžela na základe histológie by nemal v budúcnosti progredovať S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Prosím o zhodnotenie výsledkov z urológie: PSA -celkový - 1,760 PSA - voľný - 0,55 Pomer FPSA/PSA - 31,3 Sú tieto hodnoty v poriadku? Vek: 54 Váha: 74 Vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, Vaše hodnoty sú úplne v poriadku. S pozdravom, J. Kliment

Mám záujem kôpiť PSA test. Kde ho môžem zohnať? Skúšal som v niekoľkých lekárňach v Bratislave, ale nikde ho nemali. Ďakujem, Peter Gonda
Dobrý večer, PSA sa vyšetruje z krvi odobratej v ambulancii a odoslanej do príslušného biochemického laboratória

Dobrý deň.Prosím o Váš názor , ak je to na základe takto položenej otázky možné , na prejavujúcu sa tendenciu po radikálnej prostatectómie retropubickej , vykonanej 26. septembra 2012 v UN Martin a hospitalizácia bola ukončená 1.10. 2012. Pravidelné trojmesačné kontroly ukazujú na pos- tupné zvyšovanie hodnoty S-PSA. 29.7.2013 PSA O,O4, 22.11. 2013 PSA 0,06, 17.3. 2014 S-PSA O5, 14.7. 2014 S-PSA 0,07, 28.10. 2014 S-PSA 0,11 - elevácia . Aká je hranica hodnôt PSA pri ktorej sú nevyhnutné ďalšie medicínske zákroky? Ďakujem. Ľubomír Donoval
Dobrý večer, hraničnou hodnotou je PSA je 0,2ng/ml. Táto hodnota a vyššie potvrdené opakovaným vyšetrením PSA sa pokladá za biochemickú progresiu ochorenia. Do úvahy prichádza adjuvantná liečba rádioterapiou ev. hormonálna liečba. Treba však posúdiť všetky histopatologické charakteristiky ochorenia a potom sa rozhodnúť. S pozdravom, J. Kliment

dobrý deň,pán profesor,ďakujem za odpoveď z 21.10.2014,doporučili ste mi aktívny dohľad,veľmi mi to pomohlo sa zorientovať,moj urológ sa prikláňa k rádioterapii a posiela ma za onkologom,pretože sa mu v MR nepáči citujem-zasahovanie infiltrátu v hornej časti centrálnej zóny vľavo periprostaticky na ploche cca 12krát8mm,že je to skor T3a,znamená to prienik mimo prostaty?začínajú ma pobolievať stehná v prednej časti nad kolenami,akoby svalovka,znamená to niečo?ďakujem za odpoveď,prípadne možem Vás požiadať o prípadnú konzultáciu v ambulancii v Martine?zopakujem otázku z 5.1O.pán profesor,mám 59 rokov,mal som biopsiu prostaty 05/2010 a 05/2012 negatívnu 29.7.2014 pozitívnu pravá strana bez nádorových zmien ľavá B3 a B6 parenchým prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA Gleason score 6/3+3/,grade II malígna infitrácia 20% a 3% objemu bez zistenej angioinvázie a perineurálnej nádorovej permeácie ,PSA 29.1.2013 4,57 ratio 18%,5.6.2014 5,48 ratio 25,73,MR malá panva TU prostaty s dominanciou centrálnej zony,TU arey aj v strednej a hornej časti periférnej zóny oboch lalokov.Zasahovanie infiltrátu v hornej časti centrálnej zony vľavo periprostaticky na ploche cca 12*8 mm/LL*AP/Oto z Košíc
Dobrý večer, najvhodnejšia by bola osobná konzultácia v priebehu nasledujúceho týždňa. Hociktorý deň v čase medzi 12.00 13.00 hod. S pozdravom, J. kliment

Vazeny pan profesor,viete mi prosim poradit? Otec ma 61 rokov od roku 2010 navstevuje urologicku ambulanciu a kazdeho polroka mu hodnota PSA stupala, hodnoty boli vzdy okolo 32,36,38 nasledne podstupil biopsiu a MRI pricom vysledky boli zhodnotene ako chronicky zapal prostaty.Lekar mu vzdy predpisal ATB liecbu ale hodnoty PSA stale vysoke.Menili sme urologov a stale rovnaky postup liecby.Momentalne ma otec hodnotu PSA 45,opat biopsiu za sebou a co je dolezite urologa,ktory konecne zacal nieco podnikat v dalsom zistovani zdravotneho stavu mojho otca.Podstupil piaty krat biopsiu vysledky si dovolujem vam popisat:1.-5. Lavy lalok prostaty-invazivny acinarny adenokarcinom prostaty,Gleason skore 8,grade3,T-C61.9 M8550/3 pT2aNxMx stadium IIB dalej 6.-10. Pravy lalok prostaty- atypical small acinar proliferation,objednany na MRI a gamagrafiu skeletu.Zahajena MAB a bude mu podana LH-RH.Viete mi prosim napisat prognozu pri danom stanoveni diagnozy? Je tentokrat postup urologa spravny? Ako je mozne,ze 4 biopsia bola negativna a teraz takyto hrozny vysledok v priebehu dvoch rokov? Bojim sa,ze uz budu metastazy.Velmi pekne dakujem za odpoved.Pekarekova
Dobrý večer, hodnoty PSA boli skutočne vysoké, pričom až pri hodnote PSA 45 a pri piatej biopsii prostaty sa dokázal karcinóm prostaty.Takýto priebeh občas u pacientov býva, v súčasnosti sa odporúča pri už druhej alebo tretje biopsii odber viacerých vzoriek z prostaty, teda nie 10-12 ako sa obvykle robí ale 20 alebo viac v celkovej anestézii, čo potom zvyšuje záchytnosť karcinómu prostaty. Podľa histológie a hodnoty PSA ide o vysokorizikový karcinóm prostaty.Zrejme začala hormonálna liečba. V podstate sú 2 liečebné možnosti: 1.ak sa na scintigrafii skeletu nepotvrdia metastázy v kostiach a ak aj MRI bude priaznivé hormonálna liečba doplnená o externú rádioterapiu. 2.druhou možnosťou ak splní už spomenuté kritériá je radikálna prostatektómia, tejto by som dával prednosť aj vzhľadom na vek Vášho otca. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, ďakujem za Vaše odpovede na moje otázky spred mesiaca k diagnóze môjho otca (rakovina prostaty T3, N 0-1?, M1b s otáznikmi a podozrením na metastázu v ramene). Po konzultácii s ortopédom a onkológom je z toho teraz diagnóza T1c,N0,M0 (pri GS 8/4+4/), navrhovaná hormonálna liečba degarelixom 6 mesiacov s ožarovaním myslím po troch mesiacoch.PSA kleslo z 10,26 na 8 (odber cca pred 3 týždňami) ešte ani nezačala liečba, možno kvôli rádioaktívnym dávkam pri CT, skene kostí a troch rőntgenoch ramena.Pred dvoma týždňami otcovi pichli prvú dávku degarelixu a asi pred týždňom začal mať problémy s močením, časté nutkanie ale nemôže sa vymočiť, alebo len málo a má pri tom bolesti. Doteraz nemal vôbec žiadne problémy (na rakovinu prostaty sa prišlo len kvôli zvýšeniu PSA, žiadne príznaky nemal), môžu byť jeho terajšie problémy s močením nežiadúcimi účinkami degarelixu? Dá sa s tým niečo robiť? Vymiznú tieto nežiaduce účinky po skončení liečby? Prosím Vás aká je prognóza pri nádoroch s GS 8? K liečbe degarelixom som sa dočítala, že účinok trvá počas 12 mesiacov, čo potom ďalej? Vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, je dobré, že sa nepotvrdila metastáza a teda výhliadky do budúcnosti sú podstatne priaznivejšie. Ak je Váš otec v dobrom celkovom stave (neviem však jeho vek) za výhodnejšiu liečbu pokladám radikálne odstránenie prostaty. Navrhovaná resp. začatá hormonálna liečba by musela byť kombinovaná s externou rádioterapiou. Pokles PSA súvisí najpravdepodobnejšie s často pozorovanou meniacou sa hladinou PSA, ktorá môže byť zapríčinená viacerými dôvodmi. Liečba degarelixom vedie k zmenšeniu prostaty približne o 25%, ku ktorému dochádza po niekoľkých mesiacoch. Problémy s močením by nemali súvisieť priamo s liečbou, je potrebné prekonzultovať problémy so svojim urológom.Hormonálna liečba pri tomto vysokorizikovom karcinóme má trvať 2-3 roky + absolvovanie rádioterapie. Nie je pravda, že účinok degarelixu trvá iba 12 mesiacov. Opäť, zvážte radikálnu prostatektómiu, ak Váš otec splňa aj ostatné indikačné kritériá. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, chcela by som sa spytat, otec bol na vysetreni a cca po 2t mu doktorka oznamila vysledky-vraj nasla nález, posiela ho na magneticku rezonanciu a 13.decembra na operáciu aby nález vybrali. Neviem,a le nieje to pridlhá doba cakania? Ak je dnes 20.októbra tak ďalśí mesiac a pol..? %dakujem za informáciu J.
Dobrý deň, z Vašich údajov neviem posúdiť o aký nález išlo a ani sa vyjadriť k dobe čakania. Spresnite údaje, potom sa môžem k otázke vyjadriť. S pozdravom, J. Kliment

dobry den pan profesor, chcela by som vas poziadat o vas nazor a radu. Mojmu otcovi bola diagnostikovana rakovina prostaty v roku 2012, kde nasledne podstupil operaciu. Konkretne vypis z lekarskej spravy: Pac. s Ca prostatae pT2c pN0 M0 II. klin. st., st.p. radik. retropubickej prostektomii v r. 2012 s tesnym resekcnym okrajom, perineuralnou a intraneuralnou propagaciou, endolymfat. a endovaskularnou permeaciou, Gleason 8, PSA predoper. 17,4. Po operacii sledovany na urologii, teraz odoslany pre elevaciu PSA (0,25 jun 2014 a 0,716 august 2014) na RAT. CT panvy - lozko prostaty bez makroskop. recidivy, panvove LU bez mts, brusne organy bez mts, ale v retroperitoneu interaortokovalne na difurkaciou aorty ovalna patolog. LU dlzky 23 mm. RTG pluc bez mts, kosti bez mts. Predoperacne tato LU nebola popisovana. Zaverom mu jeho osetrujuci lekar po konzultacii odporuca paliativnu radioterapiu s naslednou hormonalnou liecbou, kedze retroperitonealna lymfadenektomia nie je indikovana. Je podla vas tato navrhovana liecba jedinou moznostou a da sa rozmyslat v jeho pripade pripadne aj nad protonovou liecbou? velmi pekne dakujem.
Dobrý večer,ide o vysokorizikový karcinóm prostaty po radikálnej prostatektómii s pomerne rýchlo narastajúcou hodnotou PSA / v júni 0,25 a v auguste 0,716ng/ml/. Na CT je zachytená jedna zväčšená lymfatická uzlina. Pre spresnenie prípadných aj ďalších ložísk je vhodné PET CT vyšetrenie. Samotné CT vyšetrenie nie je úplne spoľahlivé Navrhovaná liečba je správna. Je potrebná kombinovaná liečba rádioterapiou + hormonálna liečba LH RH analógmi trvajúca 2-3 roky. Protónová liečba neposkytne úžitok navyše. Skôr by som zvažoval lymfadenektómiu ak PET CT nezachytí viac ložísk. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, prosím o pomoc a radu brat má 55 rokov je 6 rokov po radikálnej prostatoktomii všetko bolo v poriadku podstupil 30 ožarovaní, výsledok posledneho vyšetrenia scintigrafii je vraj horší a dostáva už injekcie do brucha tuším firmagon ale psa stále stupa, minule mal 2,4, teraz včera už 3,8. Robím si o neho starosti, navrhli ste nám osobnu konzultáciu, chceme príst za vami čo najskor ubezpečit sa či liečba je správna, poprípade či by ste nám doporučil to protonové centrum v Prahe. Dakujem za skoru odpoved a poprípade aj dátum kedy by sme mohli ku vám príst. Este raz dakujem. Co vsetko potrebujete k posudeniu jeho zdravotneho stavu? Pokusim sa vám zajtra zavolat len neviem či sa mi to zajtra podari. Velmi pekne dakujem za ochotu a prajem pekný večer.
Dobrý večer, vzhľadom na charakter ochorenia by bola vhodná osobná konzultácia. Prineste si všetky zdravotné záznamy, do konca tohto týždňa je konzultácia možná počas pracovného času najlepšie okolo 13.00 hod. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor, prepacte ze moja otazka je mimo temy. Zaujimalo by ma, ci sa na Slovensku niekto špecializuje na liečbu striktur uretry. Alebo kde s liečbou maju najvacsie skusenosti. Dakujem, prajem pekny den.
Dobrý večer, neudávate o aký typ striktúry ide (posttraumatická, striktúra zadnej uretry, striktúra bulbárnej uretry a pod.) Jednoduché striktúry sa liečia bežne na urologických pracoviskách, komplikované striktúry sú už väčším problémom. Bližšie o ďalšom postupe Vás môžem informovať až po vyšetrení na našom pracovisku. S pozdravom, J. Kliment

dobrý deň,pán profesor,včera 5.9.2014 som písal otázku,ale som nenapísal zrejme všetko z MR,preto by som doplnil,MR malej panvy-T2 trufi fs cor,T2 bl sag,T2 tse tra,cor,DWI,ADC,T1 vibe fs tra,T1 tra + KL,prostata je ohraničená,zväčšená,rozmerov cca 49*38 mm.Centrálna zona zväčšená,v T v.o. takmer difúzne hypointenzívnejšia,žliazky nediferencovateľné,v DVO prítomnosť reštrikcie difúzie prevažne v ľavej polovici centrálnej zony.V hornej časti zhrubnutie prechodnej zony,inhomeginita signálu perifernej zony oboch lalokov,vľavo zreteľný prestup infiltrátu z centrálnej zony do perifernej.Postkontrsne zretľný výrazný nehomogenny enhacement centrálnej zony vľvo prítomné zneostrenie okraja prostaty ako aj výbežok infiltrátu do periprostatického tkaniva na ploche 12*8 mm/LL*AP/Vesiculae seminales primeranej veľkosti a konfigurácie,bez známok infiltrátu.Zväčšená prostata nalieha na prednú stenu recta,bez jednoznačnej infiltrácie.Tlakové prejavy prostaty na bázu MM,ktorý je slabo naplnený,stena mierne hrubšia,hodnotenie orientačné.Bez voľnej tekutiny a zväčšených LU v MP.Bilat. parailiakálne ojedinelé drobné LU v krátkej osi do 3,5 mm záver:TU prostaty s dominanciou centrálnej zony,TU arey aj v strednej a hornej časti perifernej zony oboch lalokov.Zasahovanie infiltrátu v hornej časti centrálnej zony vľavo periprostaticky na ploche cca 12*8 mm/LL*AP/,vyšetrenie cez konečník prostata je mierne zväčšená,ľavý lalok tuhší a palp. citlivý,ohraničená,ďakujem za odpoveď,pekný deň
Dobrý večer, odpoveď som poskytol v predchádzajúcom vyjadrení. MR nie je úplne spoľahlivé vyšetrenie a treba ho brať opatrne. S pozdravom, J. Kliment

dobrý deň pán profesor,mám 59 rokov,mal som biopsiu prostaty 05/2010 a 05/2012 negatívnu 29.7.2014 pozitívnu pravá strana bez nádorových zmien ľavá B3 a B6 parenchým prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA Gleason score 6/3+3/,grade II malígna infitrácia 20% a 3% objemu bez zistenej angioinvázie a perineurálnej nádorovej permeácie ,PSA 29.1.2013 4,57 ratio 18%,5.6.2014 5,48 ratio 25,73,MR malá panva TU prostaty s dominanciou centrálnej zony,TU arey aj v strednej a hornej časti periférnej zóny oboch lalokov.Zasahovanie infiltrátu v hornej časti centrálnej zony vľavo periprostaticky na ploche cca 12*8 mm/LL*AP/,mám sa rozhodnúť z 3 možností liečby 1.operácia,2.ožarovanie,3.sledovanie,čo by ste mi doporučili,ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, ide podľa Vašich údajov o nízkorizikový karcinóm prostaty (PSA:5,48ng/ml, Gleasonovo skóre 6, pozitivita v 2 vzorkách s 20 a 3% postihnutím v jednom laloku prostaty). Odporúčam počkať , resp. iba aktívne sledovať vývin ochorenia podľa PSA, ktoré by sa malo kontrolovať raz za pol roka a rozhodnúť sa neskoršie podľa výsledkov o prípadnej aktívnej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Som po saturovanej biopsii prostaty.PSA 7.3,20 vzoriek-všetky reprezentatívne Adenokarcinóm prostaty grade II,Gleason6/3+3/ vo vzorkách č.3,4,5,12,13,15/pravý lalok/ Dopor.ad.MRI,ko s nálezom.Diagnózy C61 zhubný nádor prostaty. Lekár mi odporučil odstránenie prostaty.Mám 64 rokov,77 kg.Som zdravý,neberiem žiadne lieky,až do teraz som bol darca krvi. Važený pán profesor,prosím vás o váš nazor na spôsob liečby.Ďakujem Jaro.
Dobrý večer, ide o difúzne postihnutie pravého laloka prostaty, nepoznám palpačný nález na prostate, ale je plánované vyšetrenie MR. Tiež sa prikláňam k názoru operačnej liečby, radikálnej prostatektómii. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den, manželův otec (67 let) má rakovinu prostaty s metastázami do kostí, PSA 700, byla mu nastavena léčba - 1x týdně injekce Androkuru depot.Můžu se zeptat,jestli je tento způsob léčby správný a dostatečný?Na internetu jsme většinou našli doporučení užívat při hormonální terapii více léků najednou. Děkuji předem moc za vaši odpověď. Nováková
Dobrý večer, liečba metastazujúceho ochorenia samotným Androcurom - steroidným antiandrogénom nie je dostatočná. Je potrebná liečba LHRH analógom alebo LHRH antagonistom. Prediskutujte zmenu liečby s Vašim urológom. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor! Budeme 8.10.2014 s manželom v Martine na scintigrafii.Prosím,nebola by možná s Vami osobná konzultácia v tomto termíne okolo 12 hodiny?Ak tento termín Nevyhovuje,prosím o iný termín.Manžel má diagnostikovaný CA prostaty 6 rokov.Za ochotu vopred ďakujem.Ak to nie je problém tak mi,prosím odpovedzte na hore uvedenú e-mailovú adresu. S pozdravom A.S.
Dobrý večer, môžte sa zastaviť, odpovedal som aj cez uvedený email. J. Kliment

Dobrý deň, mám len jedinú otázku, rád by som sa k Vám objednal na vyšetrenie, je to možné? Ďakujem Jozef Hrobák
Dobrý večer, môžte prísť na vyšetrenie buď v piatok tento týždeň alebo pondelok až stredu budúci týždeň v dopoludňajších hodinách. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, ešte k mojim predchádzajúcim otázkam k diagnóze môjho otca (T3 N 0-1 ?, M1b) s otáznikmi a uvedenou metastázou v ramene zo skenu kostí. Dnes bol otec na vyšetrení s ramenom u špecialistu ortopéda (odporúčanie urológa, ktorý stanovil diagnózu) a ten sa vyjadril, že nejde o metastázu rakoviny prostaty, ale nejaké kalcifikáty, ktoré bude operovať. Takže ak otec nemá metastázy (sken kostí hovoril iba o metastáze v ramene, ktorá ale nie je metastázou), je potrebná hormonálna liečba Firmagonom? Nestačí rádioterapia? Ďakujem.
Dobrý večer, teraz som si všimol Vašu druhú otázku. Metastáza je teda vylúčená, nakoniec nebolo potrebné ani PET CT vyšetrenie. Rádioterapia samotná sa nepokladá pri vysokorizikovom karcinóme za dostatočnú. Ako som už spomenul, najlepšie výsledky sa dosahujú kombinovanou liečbou. Hormonálna liečba by mala trvať pri karcinóme tohto rizika 2 - 3 roky. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, rada by som Vás poprosila o názor na stanovenú diagnózu a liečbu môjho otca. Má 73 r., pre zvýšenie PSA na 10,26 (posled. hodnota z 1. pol. júla 2014) ho urolog poslal na biopsiu prostaty. Biopsia 5.8.2014: 10 vzoriek - 5x pravý lalok bez nálezu, 5xľavý lalok s nálezom adenokarcinómu vo všetkých vzorkách s výsledným GS:8(4+4, 3 vzorky GS 7, 4+3, 2 vzorky GS 8, 4+4). Následovalo CT a sken kostí. Stanovená diagnóza: T3, N 0-1 ?, M1b. Ako vidíte je tam otáznik. Okrem toho je na záverečnej správe urológa s touto diagnózou aj otáznik pri PSA (10,26) a tiež pri závere zo skenu kostí, podľa ktorého je metastáza v pravom ramene (hlavica humeru). Môžu tie otázniky znamenať že si nie sú 100% istí diagnózou? Aj lekár na skene kostí a následne urológ sa otca pýtali či ho bolí pravé rameno, vraví že áno, ale už vyše 20 rokov odkedy sa zahnal ťažkým drevom, v ramene ho vtedy silno zabolelo ale bolesť postupne prešla tak nešiel k lekárovi. Odvtedy ho to rameno občas pobolieva, ale bolesť nie je silná.Sken kostí sa o inej metastáze nezmieňuje, bolo by možné, že v ramene je iný nádor nesúvisiaci s prostatou, príp. niečo iné? Urológ navrhol hormonálnu liečbu Firmagonom. Ak je v ramene metastáza karcinomu prostaty nemal by s Firmagonom dostávať aj nejaký prostriedok na ochranu kostí? Ak to nie je metastáza rakoviny prostaty, je potrebná hormonálna liečba? Čo si o tom prosím myslíte? Prípadne ak by ste sa chceli pozrieť na správy z jednotl. vyšetrení,mohla by som Vám ich poslať poštou? Ďakujem.
Dobrý večer, u Vášho otca bol diagnostikovaný karcinóm prostaty vysokého rizika (Gleasonovo skóre 8 (4+4) pri pomerne priaznivej hodnote PSA l0,26ng/ml.. Vyšetrenie kostí poukázalo na možnú metastázu v hlavici humeru , ale záver nie je jednoznačný (metastázyv kostiach nebývajú pri hodnote PSA 10,26, ale na druhej strane môžu byť pri vysokorizikovom karcinóme prostaty - Gleason 8. Skôr môže ísť o zmeny po úraze, ktoré udávate a tie sa prejavia na skene podobne ako metastázy Problém rozrieši PET CT vyšetrenie, ktoré buď potvrdí alebo vylúči metastázu. Čo sa týka liečby tak hormonálna liečba je na mieste v každom prípade, mala by však byť doplnená o rádioterapiu, ak sa nepotvrdí metastáza v kostiach.KOmbináciou hormonálnej liečby a rádioterapie sa dosiahne najlepší výsledok. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem Vážený p. profesor. Obraciam sa na Vás s prosbou o posúdenie môjho zdravotného stavu , následnej liečby. Mám 63 rokov. Mal som teraz urobenú biopsiu. Môj nález: Makro popis I. 4 prúžky + 1 krátky prúžok 1x K/1/ CKHMW, P504S. II. 4 prúžky + fragmenty 1xK /2/ CKHMW, P504S. Mikro popis: I. V punktátoch z prostaty ložiská HG PIN a jedno ložisko atypickej mikroacinárnej proliferácie (priemer 3mm) s cytolopgickými, architektonickými aj imunohistochemickými znakmi malignity. Grade:WHO G1, Gleason 3+3=6 II. V punktátoch z prostaty atypické mikroaglandulárna proliferácia (plošné 50% punktátov) s cytologickými, architektonikými aj imunohistochemickými znakmi malignity. Grade: WHO G1-2 Gleason 3+4=7. Zhodnotenie: I. Mikroacinárny adenokarcinóm pravého laloka prostaty. Grade:WHO G1, Gleason 3+3=6 II. Mikroacinárny adenokarcinóm žavého laloka prostaty. Grade: WHO G1-2, Gleason 7. Klin. nález Od: 05. Sep. 2014 Ft. 10% Fomol. Bioptické vz. pod trus kontrolou: I. lalok - 5 vz. II. lalok - 5 vz. Hyperplázia prostaty, na kombinovanej konzervatívnej terápii. Hodnota PSA 9 ug/l. Môj lekár mi doporučil radikálnu prostatektómiu. Chcel by som Vás poprosiť či by som sa nemohol na operáciu objednať k Vám. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem pekne.
Dobrý večer, radikálna prostatektómia je indikovaná. Na operáciu sa môžte objednať na našom pracovisku, kontakt 043/4203 444. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu tykajucu sa mojho otca. Uz je 1,5r. po radikalnej prostatektomii a este sa stava, ze mu unikne moc a tiez vravi, ze ma pomaly prud mocu a chodi castejsie mocit. Uziva Smasmed 1 denne. Co by ste mu odporucili? Dakujem za pomoc.
Dobrý večer, únik môču sa po operácii môže vyskytnúť. Na objasnenie aj slabého prúdu moču by bolo vhodné endoskopické vyšetrenie (uretrocystoskopia). Slabý prúd moču môže byť dôsledok zúženiny v močovej rúre. S pozdravom , J. Kliment

Dobrý den, pane profesore, mému dědečkovi právě diagnostikovali c61 zhoubný novotvar předstojné žlázy prostaty. Je mu 80 let a poslali ho důmů s tím, že má přijít za 3 měsíce a pak nasadí léčbu(pravděpodobně ozařování). Žádné jiné testy mu nedělali. Je tento postup v pořádku? Nejsou tři měsíce čekání příliš dlouhá doba? Neměli bychom se obrátit na jiného odborníka? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý večer, uviedli ste iba diagnózu novotvaru prostaty, žiadne iné parametre ochorenia. Iba na základe nich by som dokázal vyjadriť sa k prípadnej liečbe. Treba vyhľadať príslušného urológa a žiadať bližšie informácie o ochorení . Novotvar prostaty môže mať priaznivé parametre, často dokonca nevyžaduje nijakú liečbu, zvlášť vo veku 80 rokov, ale môže mať aj veľmi nepriaznivé parametre a vyžaduje aktívnu liečbu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor.Prosím Vás o radu. Môj ocko 74 ročný podstúpil v marci 2013 TURP s diagnózou ca prostaty hist. adenoca G II, Gleason 7/3+4/, PSA 96. Po 35 RT PSA kleslo v januári na 0,03. Pre bolesti v chrbte v júni absolvoval CT vyšetrenie so záverom početné hypodenzné ložiská heparu susp - mts! Hepatomegália a parapelvické cysty obličiek. Akú ďalšiu liečbu by ste navrhli Vy? Otec odmieta nastúpiť na chemoterapiu. Aký máte názor na xenovaccinotherapiu rakoviny prostaty. Sú s tým nejaké skúsenosti na Slovensku? Je táto liečba účinná a bezpečná? Môžeme ísť do tohto rizika? S pozdravom PhDr. Slámková
Dobrý večer, predpokladám, že po TURP mal okrem rádioterapie aj hormonálnu liečbu. V januári mu kleslo PSA na hodnotu 0,03ng/ml, ale nepíšete akú hodnotu PSA má v súčasnosti, nepíšete, či má metastázy v kostiach a nie je potvrdené ani to, či má metastázy v pečeni. Neviem teda presne definovať súčasné štádium jeho ochorenia. Ak je navrhnutá chemoterapia ide zrejme o kastračne rezistentný karcinóm prostaty. Vakcíny v liečbe tohto štádia ochorenia nie sú dostupné, ani skúsenosti s ňou. Nemyslím si, že hľadať pomoc od tejto liečby a na ňu sa sústreďovať je rozumné. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den.Otcovi bola pred tromi rokmi diagnostikovana rakovina prostaty.Podstupil operačnu liečbu a všetko bolo v poriadku.Odvtedy chodieval na pravidelne kontroly a vždy sme všetci dufali že bude všetko v poriadku.......lenže akurat dnes sa vratil z kontroly a vysledky PSA su vysoke.Uz pred tromi mesiacmi mal viac ako 50,teraz presne neviem kolko ale zvysilo sa to.Je objednany na ct vysetrenie a podla toho sa rozhodne co bude dalej.Znamená to prosim podla Vas ze sa rakovina vratila?Je ešte nejaka šanca že nie?Ak ano,aky byva postup liecby v takom pripade?Velmi pekne Vas prosim o odpoved.Želam si z celeho srdca aby všetko dobre dopadlo,aby tu s nami naš "tatik" ako ho volame,bol ešte dlho.Vopred dakujem velmi za odpoved.Lenka
Dobrý deň, hodnota PSA viac ako 50ng/ml po radikálnej prostatektómii je vysoká a svedčí pre recidívu ochorenia v mieste po odstránenej prostate a podozrenie na metastatické postihnutie kostí a lymfatických uzlín. Nález treba pokladať za vážny a vyžaduje liečbu. Pre bližšie posúdenie by som potreboval vedieť charakteristiku ochorenia pred operáciou a histologický nález odstránenej prostaty. Liečba bude spočívať v hormonálnej liečbe a zrejme aj v ožarovaní. Prognóza ochorenia bude závisieť od výsledku terajších vyšetrení a odpovedi na liečbu. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor. Prosim o odpoved - odporucanie. Moj otec ma 72 rokov. Pre hydrokelu navstevuje urologa cca 2 roky. Pred polrokom mu urobili testy na PSA. Vysla mu hodnota 6,33. V priebehu polroka, po opakovenej liecbe ATB, hodnoty klesali na 5,28; 5,86 a posledna hodnota je 4,34. Velkost prostaty je 3,5 x 4,5 cm. Lekar navrhoval biopsiu, ale po poslednom odbere, kedy bola hodnota 4,34, zacal otca od biopsie, aj od naslednej pripadnej operacie - odstranenia prostaty, odhovarat. Vraj je to vazna operacia. Chcem sa spytat, aky je Vas nazor na p2PSA vysetrenie, ci je mozne na zaklade vysledku vylucit alebo naopak urychlit rozhodnutie ohladom biopsie? A druha otazka, ci by nebolo vhodne urobit MRI alebo CT pred samotnou biopsiou, nakolko som citala, ze ani opakovana biopsia, pokial sa neodoberie tkanivo priamo z miesta, kde je "podozrive tkanivo", nemusi mat pozadovanu vypovednu hodnotu. Velmi pekne Vam dakujem za odpoved. S pozdravom Navojska
Dobrý deň, hodnota PSA u Vášho otca je vzhľadom na vek 72 rokov hraničná. Podobne ako Váš lekár ani ja neodporúčam biopsiu prostaty. Stačí sledovanie PSA raz za pol roka až rok a podľa dynamiky zmien sa prípadne rozhodnuť o biopsii prostaty. Hodnoty , ktoré ste uviedli sú stacionárne , nezvyšujú sa. Čo sa týka ďalších spomenutých vyšetrení ani jedno znich nemá spoľahlivú výpovednú hodnotu pre diagnostiku rakoviny prostaty. Preto je úplne zbytočné ich robiť a neodporúčajú sa. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Prof.Kliment môj urológ mi doporučil biopsiu prostaty vzhĺadom na postupnú progresiu PSA 1/2012 1,04 , 16.10.2012 1,67, 15.8.2014 3,67 . Tento úkon však robí bolestivo, bez lokálnej anestézy . Mám prosbu, nechcem nič zanedbať, mama zomrela na CA žlčovodu . Mám 61 rokov, môžem Vás po 18.9. navštíviť a absolvovať biopsiu u Vás ? S pozdravom Jozef Majdák
Dobrý večer, môžte ma navštíviť v termíne, ktorý uvádzate. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, môj dedko má obrovské bolesti v nohe a lekár ho poslal na CT s podozrením na metastázy. Prišiel mu výsledok vyšetrenia rádiofarmakom 99mTc-MDP. Poprosila by som Vás o vysvetlenie výsledku. Tu je popis nálezu: Perfúzna scintigrafia v oblasti panvy a Th-I. chrbtice (predná a zadná projekcia): V arteriálnej i vo venoznej fáze je výrazne zvýšené prekrvenie v oboch SI zhyboch, vo viacerých stavcoch C-Th-LS chrbtice, vo viacerých rebrách v oboch lopatkách. Metabolická fáza - statická scintigrafia skeletu (predná a zadná projekcia): Vo vyšetrených projekciách registrujeme mnohopočetné ložiská zvýšenej kostnej prestavby prakticky v celom aciálnom skelte a v prox. častiach oboch humerov a femororv. Difúzne znížené vychytávanie rádiofarmaka v ostatnom skelete s degeneratívnymi zmenami. Záver: Superbone scan. Mnohopočetné ložiská zvýšenej kostnej prestavby charakteru osseálnych mts v axiálnom i apendikulárnom skelete. Za Vašu odpoveď veľmi ďakujem.
Dobrý deň, Váš dedko má podľa údajov, ktoré ste mi poslali, mnopočetné kostné metastázy. Podľa všetkého ide o karcinóm prostaty s metastázami do kostí. Vyžaduje urologické vyšetrenie a liečbu, ak ju doteraz nemá. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor! Manžel má diagnostikovaný Ca prostatae Grade 2,Gleson 6-pravý lalok-4 vzorky z piatich pozitívne, T2b pri PSA 9,29. Indikovaná je 6 mesačná MAB a cca o 2 mesiace radikálna hypofrakcionovaná IMRT 56 Gy. Súhlasíte s touto indikáciou? Má 59 rokov, nemal žiadne ťažkosti. Teraz, podruhej dávke Fimagonu má veľmi časté návaly tepla a jeho psychický stav je zlý. Mám pochybnosti o správnosti liečby.Nebola by možná iná šetrnešia terapia? Prosím, poraďte. Ďakujem za Váš vzácny čas!
Dobrý večer, navrhnutá, resp. prebiehajúca liečba je správna. Je jednou z troch možností a to radikálna prostatektómia, brachyterapia alebo IMRT+ krátkodobá hormonálna liečba. Hormonálna liečba bude trvať krátko, sprevádzajú ju horúce návaly, ktoré však po ukončení liečby, po 6 mesiacoch, postupne ustúpia. Treba ho psychicky uspokojiť, liečba bude iste úspešná. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den mojmu otcovi diagnostikovali zapal prostaty s PSA 8.42 po nasadeni antibiotik bol 14 dni bez teplot ale teraz ma znova teploty hoci dalej berie antibiotika aTaroflox 400 mg mozu tieto teploty suvisiet s rakovinou prostaty lekari hovoria ze teplota nieje z tohto ochorenia mal urobene vysetrenia a momentalne lezi na uinternom oddeleni ale nevedia kam sa pohnut prosim o radu Dakujem
Dobrý večer, teploty nemusia súvisieť so zápalom prostaty. Treba kompletné vyšetrenie na int. odd., ktoré už pravdepodobne prebieha. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den Zistili mi zvýšenu hladinu PSA-6,73, ura-5,6,Kr-104, kys.močová-399.0. Terapiu som mal-KLERIMED 500MG 14x500mg,2x1tbl. Potom SUPRAX400MG,14x400mg, 1tbl denne.Doktor 3 týždne neordinuje a neviem dalšiu terapiu,liečbu. Poradte mi.Dakujem
Dobrý večer, musíte počkať na návrat Vášho lekára a s ním sa poradiť o ďalšom postupe.

Dobry den ak je PSA 2,6, vek muza 50 rokov, ziadne problemy. Je toto PSA v poriadku?
Dobrý večer, vo Vašom veku ide o hraničnú hodnotu PSA. Môže byť z rôznych príčin, ale treba jej v každom prípade venovať pozornosť. Predovšetkým treba opakovaným vyšetrením overiť , či táto hodnota je skutočná, alebo iba prechodne vyššia .S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pán profesor. Chcem Vás poprosit o radu a popr. aj pomoc. Ide o mojho brata, má 55 rokov a pred 6 rokmi podstúpil prostatoktomiu, následne rádioterapiu, odvtedy hormonálna liečba, PSA bola stále okolo nuly, no pri kontrole v juli mu hodnota stúpla na 1,49 a včera na 2,6. Rada by som vedela Váš názor na tento stav, poprípade aj o osobnú konzultáciu. Dakujem.
Dobrý večer, podľa uvedeného popisu priebehu ochorenia ide o vývin kastračnej rezistencie. Tiež si myslím, že osobná konzultácia je vhodná, ťažko sa hodnotí ochorenie iba zo stručných údajov. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor Obraciam sa na Vás s prosbou o posúdenie môjho zdravotného stavu , následnej liečby a prognózu prežitia. V roku 2008 mi bola prognózovaná rakovina prostaty. GL. skóre 9 PSA 80. V roku 2009 mi bolo urobené RAPE. PSA 0,13. V roku 2010 som absolvoval ožarovanie. Od toho dátumu mi začalo PSA stúpať. Hormonálna liečba bola rezistentná.Dnes mám hodnotu PSA 51,vyšetrenie skeletu negatívne. Mgr malej pánvy negatívna.Ďakujem Vám za odpoveď. S úctou prof.
Dobrý večer pán profesor, z Vášho opisu ochorenia môžem konštatovať, že ide o kastračne rezistentné ochorenie, t.č. bez dokázaných metastáz v skelete alebo v lymfatických uzlinách. Pri Vami uvedenej hodnote PSA 51ng/ml však je vysoká pravdepodobnosť , že metastatické ložiská, spomínanými vyšetreniami nepotvrdené, budú prítomné. Odporúčam vykonať PET CT vyšetrenie a liečbu upraviť podľa výsledku vyšetrenia.Podľa výslledku, ale aj podľa niektorých ďalších parametrov sa dá vyjadriť k prognóze ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, mám 62 rokov , 3 roky chodím na pravidelnú kontrolu k urologovi - zväčšená prostata , v 02/2011 som mal PSA 1,35.Toho roku pri kontrole v 07/2014 som mal PSA už 6,13. Bola mi vykonaná biopsia prostaty 10 vzoriek, v jednej z nich bola pozitívna- prítomný mikroacinárny mikroadenokarcinóm G1,Gleason skóre 3+3=6, MKCH 61 M-snomed_1 M-8140/3 Grading 1 Je mi navrhovaná liečba kombinovaná - brachyterapia s hormonálnou terapiou Prosím o Váš názor. Ďakujem
Dobrý večer, mali ste diagnostikovaný nízkorizikový karcinóm prostaty - PSA menej ako 10ng/ml a pozitívnu biopsiu prostaty v jednej vzorke s Gleasonovým skóre 6. Podľa súčasných názorov sa v týchto prípadoch odporúča sledovanie stavu, kontroly PSA v polročných intervaloch a aktívna liečba, ktorá Vám bola navrhnutá iba v prípade , keď sa potvrdí aktivita ochorenia meraná hodnotou PSA a opakovanou biopsiou prostaty. S pozdravom, J. Kliment

1 krát v moči krvná zrazenina ale moč čistý následne kvapka krvi z penisu (1krát) bolest nepocitujem jemné palenie ked šla ta zrazenina čo to môže byť? za skorú odovedˇ vored dakujem
Dobrý deň, môže ísť o nádorové ochorenie močového mechúra, prípadne inej lokalizácie urogenitálneho systému. Treba nevyhnutne vyhľadať urológa, ktorý vykoná potrebné urologické vyšetrenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem. Mám 60 rokov a v apríli 2014 mi bol diagnostikovaný CaP pri PSA 9,1 ng/ml (022014)a Gleason 6 (3+3)T1c Nx Mx. Scintigrafia skeletu (062014)a MRI (072014)neg.052014 aplikované LH RH analogom. Dovolil by som si preto požiadať o Váš názor a prípadné odporúčanie ďalšieho postupu. Prajem pekný deň. Siranko
Dobrý deň, mali ste diagnostikovaný nízkorizikový karcinóm prostaty. Neuviedli ste počet bioptických vzoriek, v ktorých bol karcinóm histologicky potvrdený. Počet je dôležitý pri rozhodovaní o liečbe. Vo Vašom veku pri tomto type karcinómu nie je indikovaná liečba LH RH analógom, ktorý Vám bol už podaný. Sú 3 možnosti, pre ktoré sa treba rozhodnúť. 1. iba sledovanie bez liečby ak počet pozitívnych bioptických vzoriek nebol vyšší ako v 2. 2.radikálne operačné odstránenie prostaty,3. ožiarenie prostaty. Každý z týchto postupov má svoje výhody a nevýhody.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer p.profesor chcem sa poradiť o postupe liečenia môjho manžela.Od 2008 je sledovaný v urol.amb.pre zvýšené PSA od 17-28ng/ml 2x MR vyš.neg.2xbiopsia prostaty kde výsl.BHP. máj 2014 PSA 49,82 urobené PET/CT nález výraznej patol.hypermetabolizácie 18F-cholínu v prostate vľavo-vysoko suspektnej na primárny TU.Diskrétna metabolizácia 18Fchol v drobných LU v externom ilickom priestore bilat.nejasnej etio. Na základe výsledku urobená biopsia prostaty(3x)cielené do miesta zvýšenej aktivity pri PET CT ,histol.vyš.:1.,2,punktáty prostaty:ložiskový mierny zmiešaný zápal,bez atypií. Všetky vzorky boli vyš.aj imunohistochemický-strata expresie markerov bazálnych buniek nebola dokázaná (CK34BE12 pozit).7 vzoriek ĽL prostaty hyperplastické aj atrofické žliazky,7 vzoriek PL prostaty -detto.Prosím p.profesor o Váš názor- postúp liečenia u môjho manžela.Ďakujem .
Dobrý večer, bioptická diagnostika karcinómu prostaty zostáva v niektorých prípadoch napriek opakovaným biopsiám neúspešná, tak ako je to aj u Vášho manžela. V súčasnosti nie sú jasné pravidlá ako postupovať v diagnostike ďalej a táto problematika sa neustále diskutuje. Jednoznačne sa však odporúča urobiť po prvých neúspešných bioptických pokusoch tzv. saturačnú biopsiu prostaty. Touto technikou sa odoberá 20, prípadne aj viac bioptických vzoriek a záchytnosť touto metódou je potom najvyššia. Výkon je však vhodné urobiť v celkovej anestéze, prípadne v lokálnej. U Vášho manžela zobrazovacie metódy naznačujú prítomnosť karcinómu, preto je potrebné saturačnú biopsiu urobiť. inou možnosťou je vykonať transuretrálnu resekciu prostaty, pri ktorej sa získa na histologické vyšetrenie dostatok tkaniva prostaty. Tento spôsob však prichádza do úvahy iba v prípade ťažkostí s močením. S pozdravom, J. Kliment

Dobry vecer Pan profesor. Bola by som Vam velmi vdacna, ak by ste mi laicky zhodnotili otcov priebeh, pripadne prognozu pri jeho ochoreni. Lekari su pri jeho stave velmi opatrni vo vyjadreniach. Otec 66 rocny, na magnetickej rezonancii zistena rakovina prostaty, na zaklade vysokeho PSA 100. Predchadzajuce vysetrenia Sono, kolonoskopia boli negativne. Otcovi do mesiaca nastupili velke bolesti pohyboveho ustrojenstva, schudol 8 kil, pridali sa k tomu opuchy clenkov. Vsetko to nastupilo velmi rychlo. Bola mu robena biopsia, s nepriaznivym Gleason(4+5), a zaverom C3 N1 M1. Navyse je to neoperovatelny stav. Dufam, ze som napisala to najpodstatnejsie. Bojime sa o otca, nevieme co nas caka, kedze lekari su ozaj opatrni a zatial ho pripravuju na liecbu hormonalne. Velmi pekne Vam dakujem za ochotu odpovedat. S pozdravom Zuzana
Dobrý deň, u Vášho otca ide o pokročilý karcinóm prostaty so symptomatickými metastázami v kostiach, Gleasonovo skóre je 9 (4+5). V liečbe sa v takýchto prípadoch aplikuje hormonálna liečba, ktorá má efekt trvajúci individuálne dlho, v priemere 1-3 roky, potom sa stav zhoršuje a liečba sa dopĺňa o chemoterapiu, prípadne o ďalšiu formu hormonálnej liečby. V tomto roku boli v USA referované výsledky podávania chemoterapie docetaxelom súčasne s primárnou hormonálnou liečbou a výsledky boli neočakávane priaznivejšie pri porovnaní s iba hormonálnou primárnou liečbou. Treba túto možnosť zvážiť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som Vás poprosiť o bližšie vysvetlenie ockovej diagnózy. Ocko má 73 rokov, v júni mu brali krv a PSA mal 20,preto bol na biopsiu. Dnes priniesol výsledky od urológa, ktoré vyzerajú nasledovne- histol.:Adenoca gr. II. GleaSON: 7/+4/Vo vz.:1,2,3,4,5,6,10,obidva laloky. Bola mu pichnutý Eligard 45 mg, o tri mesiace má prísť na kontrolu. Ďakujem.
Dobrý večer, u Vášho otca podľa uvedených parametrov ide o rakovinu prostaty so stredným rizikom pre progresiu v budúcnosti ( PSA 20ng/ml, Gleason 7, nie je uvedené klinické štádium). Ochorenie vyžaduje ešte dovyšetrenie o scintigrafiu skeletu na vylúčenie metastáz, prípadne magnetickú rezonanciu na posúdenie lokálneho rozsahu ochorenia a postihnutia panvových lymfatických uzlín. Liečba by mala byť kombináciou hormonálnej liečby a rádioterapie. Hormonálna liečba má trvať iba 6 max. 12 mesiacov a ožarovanie sa má začať 3 mesiace od začiatku hormonálnej liečby, ktorú už začal užívať (Eligard 45 mg, efekt liečby trvá 6 mesiacov). Samotná hormonálna liečba sa nepokladá pri tomto štádiu ochorenia za dostatočnú. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem p. prof., u manžela, 55 ročného, v máji 2014 diagnostikovali rakovinu v pravom laloku prostaty - cca 80 %, Gr 2, GS 7/4+3/, pritomné perineurálne širenie, T3aNOMO, hormonálna liečba od 21.05.2014, PSA na začiatku 17,6 teraz 0,27, navrhli mu radioterápiu, zaujíma ma či by nebola vhodná operácia alebo až po radioterápii, Ďakujem
Dobrý večer, u Vášho manžela je indikovaná radikálna prostatektómia, teda operačné odstránenie prostaty. Rádioterapia vo forme doplňujúcej liečby po operácii,iba ak by to histologický nález z odstránenej prostaty vyžadoval. Váš manžel je mladý a operáciu pokladám za plne indikovanú a aj ostatné parametre ochorenia, ktoré uvádzate, sú argumentami v prospech operácie. Operácia po ožiarení nie je vhodná. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, p.doktor. Môjmu svokrovi bola diagnostikovaný nádor prostaty. PSA mal 3,5 a teraz 3,7. Ideme konzultovať rádioterapiu, lenže tam podľa vyjadrenia p.doktorky by malo byť PSA 0. Je možné niečo urobiť, aby sa to PSA znížilo? Svokor má 66 rokov a dostáva aj hormonálne injekcie do brucha. Ďakujem
Dobrý večer, pravdepodobne došlo k nedorozumeniu pri komunikácii s p. doktorkou o hodnote PSA. Nulová hodnota PSA nie je podmienkou liečby ožarovaním. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den p.profesor. Uz v minulosti som Vam pisala o ocinovej problematike. Ide o rakovinu prostaty C61. S metazatazami do kosti.Vybral 8davok taxotere v januari skoncil a 27.6. mu nasadil pan doktor dalsiu chemo Jewtana. Dnes vybral druhu davku. Na plane ich je 6. Hodnotu PSA pred prvym podanim mal 260. Dnes bohuzial 270. Mohli by ste ma prosim informovat o tom ako bude telo reagovat na tuto chemo, ci je silnejsia, ci uz zaucinkuje na dlhsiu dobu a ake su s nou skusenosti. Dakujem
Dobrý večer, Váš otec po liečbe taxoterom začal pre progresiu ochorenia a rezistenciu na liečbu taxoterom, druholíniovú liečbu kabazitaxelom (Jewtana). Ide o účinnú liečbu s preukázaným predĺžením prežívania , toxicita liečby kabazitaxelom je podobná ako pri taxotere.Účinnosť liečby je individuálne rozdielna, rovnako aj prejavy toxicity tejto chemoterapie. Predlžuje život, podľa výsledkov klinickej štúdie, na ktorých je jej používanie povolené o niekoľko mesiacov. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, ďakujem pekne za rýchlu odpoveď.Ja by som bola tiež za osobnú konzultáciu,mohli by ste mi poslať prosím kontakt, kde by som mohla požiadať o termín.Radi by sme Vás ak by bolo možné, navštívili čo najskôr, zobrali by sme celý zdravotný záznam aj s najnovšími výsledkami. ďakujem s pozdravom Judita Magyarová
Dobrý večer, práve som začal dovolenku, preto navrhujem termín konzultácie na 18.8.2014. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, môjho otca (74 rokov ) operovali roboticky v roku 2011 na rakovinu prostaty. V roku 2012 absolvoval ešte ďalšiu operáciu ( ARGUS) kvôli trvalému úniku moču. Odvtedy hladina PSA sa pohybovala v hodnotách od 0,1 do 0,8 ale stále sa sťažoval na silné bolesti. Minulý týždeň pri kontrole mu zistili, že hodnota PSA vyskočila na 10,6 .Dnes musel ísť na MR, výsledky ešte nemáme. Chcela by som sa spýtať čím to môže byť zapríčinené, čo môžeme očakávať, veľmi sme sa zľakli. Ak budeme mať výsledky mohla by som Vám ich poslať ? Rada by som si prečítala Váš názor prípadne ak by bolo možné osobnú konzultáciu. Ďakujem veľmi pekne Judita Magyarová
Dobrý večer, vzostup PSA na uvedenú hodnotu po radikálnej prostatektómii svedčí o recidíve karcinómu prostaty.Môže ísť o lokálnu recidívu, ale skôr o rozšírenie choroby do lymfatického systému alebo kostí. Všetko môže objasniť MR, ktorú mal dnes urobenú. Výsledky mi môžte poslať, možno vhodnejšia by bola osobná konzultácia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý ďeň pán Doktor,môjmu manželovi pri prehliadke zistili PSA 9.6 Má 54 .Nasledne mu bola spravená biopsia,kde záver je nasledovný Ca prostatea pT1C NX MX.Prosím o váš názor je v tomto prípade nutne odobratie prostaty,alebo bude účinná brachyterapia,alebo iná liečba.Za odpoved vopred Ďakujem.
Dobrý večer, rozhodnutie o spôsobe liečby závisí aj od ďalších kritérií, od Gleasonovho skóre,počtu pozitívnych bioptických vzoriek, veľkosti prostaty, celkového zdravotného stavu, prípadne aj ďalších kritérií. Iba po vyhodnotení všetkých spomenutých sa dá rozhodnúť o optimálnej liečbe.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadne môjho otca čo to pre nás znamená a akú má diagnózu? 14 punktátov. Všetky sú reprezentatívne. Vo všetkých vzorkách nachádzame subtotálnu až totálnu nádorovú infiltráciu konvenčným acinárnym adenokarcinómom prostaty, Gleas.sk.4+3. Vo viacerých vzorkách nachádzame perineurálnu aj veľmi susp. lymfovasculárnu nádorovú inváziu. Imunohistochem.vyš. HMWCK-,p63-, P-504+, PSA+, D2-40+ v lymf.cievach, S-100+ v perif.n, CK7-, CK20-. C 61 M-8140/3 pTlc rada by som sa informovala čo to znamená a aký bude postup. Klinický priebeh: PSA 63.5 teraz vzostup z 32.65ng/L od marca 2014, DRV vpravo susp. objem 65cm, D 40.00 elevácia Veľmi pekne ďakujem za informácie
Dobrý večer, ide o karcinóm prostaty, zrejme lokálne pokročilejší vzhľadom na pozitivitu vo všetkých bioptických vzorkách a vysokú hodnotu PSA 63,5ng/ml. Pri tejto hodnote sú možné metastázy v kostiach, preto je potrebné scintigrafické vyšetrenie skeletu, prípadne aj vyšetrenie počítačovou tomografiou alebo magnetickou rezonanciou na určenie rozsahu ochorenia. Neviem vek Vášho otca,ktorý je dôležitý a je jedným z kritérií pre určenie liečebného postupu, ale nakoniec až po všetkých spomenutých vyšetreniach a po presnom určení štádia ochorenia, sa rozhodne o spôsobe liečby.S pozdravom, J. Kliment

Dobry den Minuly tyzden som Vam pisal ci mozem poslat oscanovane zdrav. zaznamy. Zial ked to poslem na adresu z ktorej ste mi poslali mail stale mi chodi spat chybova hlaska ze adresa neznama. Je nejaka moznost Vam to dorucit na inu adresu? dakujem.
Dobrý večer, skeny pošlite na adresu kliment@jfmed.uniba.sk S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Otec je liečený asi 8 rokov na rakovinu prostaty. Dostával každé tri mesiace Eligard do brucha. PSA mával okolo 7-8. Zvýšilo sa na 70. Teraz sa to zhoršilo, zobrali mu v júni prostatu, nosí plienkové nohavičky lebo sa pomočuje. Metastázi sú v uzlinách, nohy má spuchnuté ako balón. K tomu má parkinsona s pádmi, ťažké vstávanie a chôdza. Predpísali mu aj cyproplex. Môže to mať aj rýchly priebeh s 24 hodinovou opaterou alebo môže sa to troška ustáliť? Dakujem
Dobrý večer, podľa Vašich údajov ide o kastračne rezistentný metastazujúci karcinóm prostaty.V júni mal urobenú zrejme transuretrálnu resekciu prostaty, aby mohol močiť voľnejšie . Neviem koľko má Váš otec rokov a na aké iné ochorenia okrem Parkinsona trpí. Ak to celkový zdravotný stav dovoľuje mal by podstúpiť liečbu, ktorá je indikovaná pri kastračne rezistentom karcinóme prostaty. Čo sa týka terajšieho unikania moču, ak nebol poškodený pri operácii vonkajší sfinkter, stav by sa mohol časom upravovať. Ťažko sa vyjadriť k prognóze, pretože nepoznám ďalšie parametre ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor. Mam 47 rokov. Otec zomrel na rakovinu protaty. Kedze po preventinej prehliadke som mal PSA 12.28 absolvoval som biopsiu kde mi vysli aj pozitivne vzorky. Nazory lekarov kedze som bol u viacerych su rozne. Rad by som Vas poprosil o Vas nazor. Chcel by som Vas poprosit ci by som mohol spravu poslat oscanovanu na mail nakolko je tam dost textu ktoremu nerozumiem. Ak by to bol problem skusim to prepisat do textu. Dakujem pekne za odpoved.
Dobrý večer, oskenovanú správu môžte poslať na môj e-mail. S pozdravom, J. Kliment

Dobry vecer.vcera t.j.30.6.2014 operovali mojho uja na nador na prostate robili to laparoskopiou a vsak nador vraj prerasta do mocoveho mechura tak to podviazali a za pol roka vraj daju oziare...mam pocit,ze je to v stadiu ked sa uz neda nic robit...aky je vas nazor???
Dobrý večer, zrejme nádor prostaty zhodnotili ako inoperabilný. Neznamená to, že sa nedá liečiť. Operácia je iba jedna z možností, ďalšiu predstavuje rádioterapia, ktorú mu aj zrejme navrhli. Výsledky liečby sú veľmi podobné ako pri liečbe operáciou. Môžte sa preto optimisticky pozerať do budúcnosti. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den. Mam 41 rokov,82 kg.Pracujem v zahranici a prednedavnom mi robili krvne testy - prisli vysledky na PSA a mam cislo 500. Vlastne ani neviem co sa Vas mam spytat. 500 je to vobec mozne? Dakujem. Pan doktor to som Vam pisal pred par dnami a odvtedy sa zmenilo to ze rakovina prostaty je potvrdena psa je vyssie ako 500 dokonca 560. Zatial nemam nasadenu ziadnu liecbu beriem len Bicalutamide 150 mg.Bolesti mam prevazne v oblasti panvy a obcas to ide do noh. Predpokladam ze radioterapia je pre mna neskoro. mozete prosim napisat co si o tom myslite a aka liecba by pre mna bola vhodna ? Mam le 41 a psa 560 je to ojedinely pripad ? Mimochodom poculi ste o Budwigovej diete a co si onej myslite ? Dakujem za odpoved a Vas cas
Dobrý večer, vo Vašom veku rakovina prostaty je skôr výnimočné ochorenie.Hodnota PSA viac ako 500 ng/ml svedčí pre pokročilé ochorenie. Zrejme ešte nemáte urobené kompletné vyšetrenia, ktoré majú potvrdiť rozsah ochorenia. Myslím najmä na scintigrafiu skeletu, prípadne ďalšie.Liečba bicalutamidom nie je dostatočná, určite Vám Váš lekár hormonálnu liečbu upraví, resp. doplní. Nepoznám úplne Váš stav, ale primárna hormonálna liečba je základnou liečbou pokročilého karcinómu. Ohľadom diét iba toľko, že existuje veľa rôznych typov diét, môžu prechodne zlepšiť priebeh ochorenia, ale na dĺžku prežívania u chorých s karcinómom prostaty ich účinok nebol preukázaný. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, otec má 77 rokov, má adenokarcinóm prostaty zatiaľ bez zistených metastáz, Gleason 9, bol a je liečený iba injekciami Diphereline, teraz napriek tomu a napriek kastračnej hladine testosterónu sa u neho vyvinula hormonálna rezistencia. PSA stúpa. Onkourológ mu pridal Bicalutamid po ktorom sa mu začali na koži tvoriť svrbivé výsypy takže mu ho musel vysadiť. Prosím Vás o odbornú radu čo sa dá v jeho prípade ešte podniknúť či ešte existuje nejaká možnosť čo by sa pre neho ešte dalo urobiť. Ďakujem
Dobrý večer, štandardnou liečbou kastračne rezistentného karcinómu prostaty je v súčasnosti chemoterapia docetaxelom v kombinácii s prednisosnom.Treba sa poradiť so svojim urológom alebo onkológom ohľadom tejto liečby.Relatívne sa dobre znáša a zlepšuje prežívanie takto chorých mužov. Ak by nebola efektívna možno potom zvážiť aj ďalšie postupy v rámci sekundárnej línie liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, čo sa dá urobiť pre záchranu pacienta ktorý má už hormonálne rezistentný adenokarcinóm prostaty s Gleason skóre 9, ktorý začína už pri stúpajúcom PSA 259 mať klinické príznaky opuchy semenníkov, žltá farba kože a výsypy? Je možné ešte niečo urobiť pre jeho záchranu? Ako by ste postupoval? Ďakujem
Dobrý večer, pri kastračne reziistentnom karcinóme prostaty sú vstále ešte k dispozícii viaceré možnosti. Vždy treba pokračovať v hormonálnej liečbe, v tomto prípade je najvhodnejší firmagon a liečbu treba doplniť o chemoterapiu docetaxelom, prípadne ak už mal docetaxel tak Zytigu alebo Xtandi. Nepoznám detailne stav pacienta, preto sa musíte s dôverou obrátiť na Vášho urológa alebo onkológa a popradiť sa o možnej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den. Mam 41 rokov,82 kg.Pracujem v zahranici a prednedavnom mi robili krvne testy - prisli vysledky na PSA a mam cislo 500. Vlastne ani neviem co sa Vas mam spytat. 500 je to vobec mozne? Dakujem
Dobrý večer, nezdá sa mi, žeby táto hodnota vo Vašom veku bola správna. Rozhodne si to preverte v mieste, kde Vám urobili preventíívne vyšetrenie.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. doktor Kliment, chcem sa spýtať otec bol 13.3.2014 operovaný, bol mu odstránený nádor aj s prostatou, teraz dostal hormonálnu liečbu-injekčne na 3 mesiace. Má návaly tepla a potenia, dá sa prosím Vás s tými návalmy niečo robiť? dajú sa zmierniť?
Dobrý večer, návaly tepla a potenie možno ovplyvniť, resp. zmierniť podávaním cyproterón acetátu, ktorý Vám môže predpísať Váš urológ. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, chcela by som sa opýtať na prognózu a priebeh ochorenia môjho otca: Včera mu diagnostikovali ochorenie Ca prostaty: T2,NXMX. Vek 68 rokov. OA: lieči sa na vysoký tlak, ICHS nyha III, CMP v r. 2002. Od roku 2007 sledovaný ambulantným urológom pre BPH. V septembri 2013 elevácia PSA: 17,75 ng/ml, v apríli 2014 PSA:20,86 ng/ml, odoslaný na biopsiu prostaty.Výsledku histologického vyšetrenia nasledovné:Vzorka č.1 punktáty z pravého laloka prostaty vyšetrené v sérii 11 rezov s dominujúcim nálezom areálov maloacinózneho adeno - karcinómu prostaty, Gleason score 3+2=5, mikroložiskovo s chronickou inkatívnou zápalovou alteráciou a miestami areály low-grade prostatickej intraepiteliálnej dysplázie.Záver:adenokarcinóm maloacinózny prostaty, Gleason score 5. Chronická inkatívna prostatitída s PIN I.Vzorka č. 2: punktáty z ľavého laloka prostaty vyšetrené v sérii 13 rezov s dominujúcim nálezom adenomyoamtóznej hyperplázie, chronickej inkatívnej zápalovej alterácie a miestami areály low-grade prostatickej intraepiteliálnej dysplázie.Záver: Adenomyomatózna hyperplázia prostaty. Chronická inkatívna prostatitída s PIN I. Odporúčania RAT liečba, objednaný na gmg kostí., najbližšia kontrola s výsledkom. Veľmi pekne Vás chcem poprosiť o informáciu, akú má otec prognózu a či odporúčaná liečba RAT je správna. S pozdravom a vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, navrhovanú liečbu pokladám za primeranú. Vzhľadom na polymorbiditu nepokladám radikálne operačné odstránenie prostaty za indikované. Navrhovaná liečba je konzervatívnejšia a môže zabezpečiť dobrý výsledok do budúcnosti a aj primeranú kvalitu života. Prognóza ochorenia v tomto prípade je dobrá. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môže byť jedným z príznakov rakoviny prostaty aj svrbenie kože po celom tele (na pohľad čistá, nie je suchá, krémy od kožného lekára nezaberajú). Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, svrbenie kože nie je príznakom rakoviny prostaty. S pozdravom.

Zanedbal urológ niečo? Dobrý deň, pán profesor. Pravidelne som chodil na kontrolu urológovi kde mi robil vyšetrenie moču a sono.4 mesiace po kontrole ma začalo pichať v boku a môj obvodný lekár ma poslal na vyšetrenie chirurgovi, ktorý zhodnotil že je nejaký problém s prostatou. Ešte v ten deň som navštívil urológa a ten ma poslal na biopsiu, kde zistili rakovinu prostaty v pokročilom stádiu . Na otázku urológovi ako je to možné, že po pravidelných vyšetreniach neurčil včas správnu diagnózu. Odpovedal, že som mal PSA 1,3 a je malá pravdepodobnosť výskytu rakoviny pri tejto PSA. Dalo sa predísť mojim problémom ? Ako ďalej pokračovať v liečbe? Dostal som injekciu ELIGARD 45 mg do brušnej dutiny a ďalšia bude o 7 mesiacov.
Dobrý večer, pravidelná urologická prehliadka zahrňuje aj vyšetrenie prostaty cez konečník. Hodnota PSA 1,3ng/ml, teda hodnota veľmi nízka nevylučuje prítomnosť karcinómu prostaty. Býva pri veľmi zle diferencovaných karcinómoch prostaty, ktorých nádorové bunky neprodukujú alebo produkujú veľmi malé množstvá prostatického špecifického antigénu.Tieto typy rakoviny prostaty sú veľmi biologicky agresívne a dajú sa diagnostikovať na základe palpačného vyšetrenia prostaty cez konečník, resp. na základe tohto vyšetrenia vysloviť podozrenie na karcinóm prostaty. Toto vyšetrenie malo byť u Vás urobené a diagnóza mohla byť urobená skôr. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, som muž, mám 60 rokov a u urológa UNsP Milosrdný bratia Bratislava som bol prvý krát 18.2.2014. Hneď mi zistili v krvi S-tPSA 6,36 ug/l, moč bol negatívny. Po 3 mesiacoch odber zopakovali pod ABT clonou /pred odberom som užíval CEDAX/ a našli mi 6,22 mg/l. Doktor mi nariadil dietu /mám výšku 172cm a hmotnosť 100 kg/ a za 3 mesiace urobí rovnaký odber znovu. Inak nemám žiadnu chorobu. Predtým mi zistili /asi pre rokom/ zvýšený krvný tlak 140/80 a odvtedy beriem Lorista 100, tlak je v poriadku. Prosím o radu ako by som mal ďalej postupovať. Dopredu ďakujem za Vašu ochotu a ústretovosť. S pozdravom MS
Dobrý večer, vo Vašom veku je hodnota PSA 6,36 a 6,22 ng/ml vyššia ako by mala byť. Nemusí však znamenať rakovinu prostaty. Postup Vášho urológa je správny, treba dodržať jeho rady a on neskrošie rozhodne o potrebe biopsie prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň Pán Prof. Som 3 mesiace po operácii, chodím raz za mesiac na chemoterapiu a beriem liek Bicalutamide Pharmacenter bolesti nemám ale mám časté a urgentné močenie. Občas mi mimovoľne uniká moč. Chcem sa spýtať či sa dá nejakou liečbou môj stav zlepšiť Vopred ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, predpokladám, že ide o operáciu radikálnu prostatektómiu. Ste 3 mesiace po operácii. Stav sa stále v najbližších mesiacoch môže zlepšiť, ale urgentné močenie možno ovplyvniť aj liekmi. Treba upozorniť na tieto ťažkosti urológa, ku ktorému chodíte S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Po biopsii mám byť liečený hormonálnymi liekmi a ožarovaním. Zatiaľ čo lieky beriem už dva mesiace, na ožarovanie ma ešte nevolali, hoci som na ct už pred dvoma mesiacmi bol. Nemá sa to konať súčasne?
Dobrý večer, liečba ožarovaním sa obvykle začína 3-6 mesiac od začiatku hormonálnej liečby, ktorá potom prebieha súčasne s ožarovanímm a aj určitý čas po ňom. Nič ste preto nezmeškali. S pozdravom, J. Kliment

dobry den,mam uz asi rok a pol slabsi prud mocu a pri testoch u urológa mi vyslo PSA2,310+, fPSA 0,53 a pomer 23%. Mal by som byt znepokojeny?
Dobrý večer, hodnota PSA je v norme a nemusíte sa t.č. znepokojovať Percentuálny .podiel celkovej a voľnej frakcie takmer vylučuje karcinóm prostaty Slabší prúd moču pravdepodobne svedčí pre benígnu hyperpláziu prostaty a liečebne sa dá tento symptóm ovplyvniť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pan profesor Kliment, Mám otázku, ktorá sa týka môjho blízkeho priateľa, zistili mu rakovinu prostaty. Neviem to napísať podrobne o aký druh a v akom rozsahu, ale momentálne môj priateľ odmietol operáciu z dôvodu hroziacich následkov. Vraj môže dôjsť k porušeniu uzatváracích svalov, čo bude mať za následok neustály únik moču. Je psychicky na tom momentálne zle, pretože o rakovine sa dozvedel cca pred mesiacom. Pýtam sa Vás ako odborníka, čo hrozí pri operácii ? Prípadne, ako často po operácii dochádza k takýmto následkom ? Mrzí ma, že Vás oberám o čas, ale rada by som môjmu priateľovi pomohla, ale rozhodnúť sa pre operáciu musí sám, chcem ho povzbudiť a docieliť, aby sa dal operovať,nevidím iné riešenie, bez operácie to vidím iba ako čakanie na smrť, má iba 56 rokov. Ďakujem ak mi odpoviete. Anna Kubányiová
Dobrý večer, potreboval by som vedieť podrobnejšiu charakteristiku jeho ochorenia na zhodnotenie stavu a vyjadreniu sa k možnostiam liečby. Pri rakovine prostaty sú viaceré možnosti liečby, ktorých efekt nie je príliš rozdielny. Operačné odstránenie prostaty je zaťažené určitým percentom komplikácií, z nich je najnepríjemnejší únik moču. Nebýva často a závisí aj od rozsahu skúseností operatéra, ktorý výkon vykonáva. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Pred približne 10 rokmi vo veku 27r mi bol diagnostikovaný "zrelý teratóm" . Odvtedy som nebol na kontrole, kedže vtedy mi na onkológii pani doktorka povedala že to nie je potrebné. Zdieľate prosím tento názor, alebo by som mal podniknúť nejaké opatrenia či absolvovať vyšetrenia? Pri pátraní cez internetový vyhľadávač som nedostal jednoznačnú odpoveď, preto sa s prosbou o odpoveď obraciam na Vás. Nemám žiadne zdravotné problémy. Ďakujem pekne za odpoveď. M
Dobrý večer, nie som si istý, či som Vám už neodpovedal. Ak nie tak sa ospravedlňujem za oneskorenú odpoveď. Zrelý teratóm má benígny priebeh, kontroly nie sú potrebné, tak ako Vám to povedala pani doktorka na onkológii. Preventívne urologické vyšetrenie by som Vám však napriek tomu odporučil. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň Mám 56 rokov.V 12/2012 zistená pri biopsii rakovina prostaty,PSA-37, Gleason-9,T3b.Nasadená hormonálna liečba ELIGARD,injekcia každých 6 mes. s hodnotami PSA- 6/13- 1,92--11/13-2,7--3/14-17 pred rádioterapiou. V súčasnosti chodím na rádioterapiu. Pán profesor, aký je Váš názor na ďalší postup liečby, keď hormonálna liečba Eligardom už nezaberá, je potrebné pokračovať v hormonálnej liečbe, alebo počkať na účinky rádioterapie. Ďakujem
Dobrý večer, v hormonálnej liečbe treba pokračovať napriek stúpajúcej hodnote PSA. Liečba rádioterapiou je potrebná, musí však byť kombinovaná s hormonálnou liečbou. Nepíšete o náleze na scintigrafii kostí, ak nebola urobená je potrebné ju opakovať a opäť posúdiť rozsah ochorenia. Ak napriek liečbe bude stúpať hoodnota PSA treba ochorenie pokladať za kastračne rezistetné a aj upraviť ďalšiu liečbu. S pozdravom, J. Kliment

sú ožarovanie a radikálna prostatektomia rovnocenné? kedy sa odporúča jeden a kedy druhý spôsob liečby?
Dobrý večer, ožarovanie a radikálna prostatektómia nie sú úplne rovnocenné, ale sú určité rozdiely v prospech radikálnej prostatektómie. Pri rozhodovaní o tom, ktorú metódu použiť zohrávajú úlohu viaceré faktory. Radikálna prostatektómia sa indikuje najmä u celkovo zdravších, mladších mužov,ktorí nemajú významné operačné riziko, ale význam pri rozhodovaní majú aj ďalšie faktory.S pozdravom, J. Kliment

Mám 62 rokov. V 2012 som mal zápal prostaty, PSA-11. Po liečbe Ciplox500 /20 dní/ kleslo PSA na 2,1. Následne som chodil každý polrok na kontrolu s týmito PSA-1,2, 1,5, 1,4. Posledný polrok subjektívne ťažkosti: pálenie po močení, ejakulácií, stolici, bolesť krížov. Teraz bakteriologická kontrola moču a ejakulátu negatívna a posledné PSA 1,32. Je možné zistiť ca prostaty pomocou magnetickej rezonancie ?
Dobrý večer, Prekonali ste zápal prostaty a terajšie hodnoty PSA nenasvedčujú na ca prostaty. Ak máte aj normálny palpačný nález na prostate tak karcinóm prostaty nemáte. Magnetickou rezonanciou sa karcinóm prostaty diagnostikovať nedá.S pozdravom, J. Kliment

chcem sa opytat ci operacia odstranenie prostaty znamena ze pacient bude mat problem s inkontinenciou?
Dobrý večer, riziko inkontinencie po odstránení prostaty existuje. Našťastie úplná inkontinencia je zriedkavá, inkontinencia menšej intenzity sa u časti pacientov vyskytuje. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Pacientovi bol diagnostikovaný acinárny adenokarcinóm prostaty 30.4. 2013. Zo 6 tich vzoriek bola každá pozitívna. V 5 vzorkách bolo Gleason skore 8 (4+4) a a v jednej 9(4+5). PSA bolo vtedy 326. Boli prítomné aj metastázy v kostiach (panva, femury, L4,L5) Od vtedy sa podrobuje hormonálnej liečbe (Firmagon) a tiež kyselinou zoledronovou. V priebehu roka došlo k zmenšeniu PSA na 20 a potom až na 11. Pri poslednej kontrole lekár - onko-urológ skonštatoval, že hormonálna liečba už asi neúčinkuje a odporučil konzultaciu s onkológom a liečbu chemoterapiou. Pacient má 71 rokov, obštrukčnú chorobu pľúc, na iné ochorenia sa predtým neliečil.Nevie sa rozhodnúť, či má chemoterapia zmysel, prosím o vašu prognózu ochorenia a radu pri liečbe. Ďakujem pekne. Jana Straková
Dobrý večer, ide o pokročilé ochorenie v štádiu kastračnej rezistencie, podľa Vaších údajov hodnota PSA stúpa a ošetrujúci urológ odporučil konzultáciu u onkológa ohľadom chemoterapie. V tomto štádiu je skutočne potrebné sa poradiť ohľadom liečby s onkológom. Nepoznám bližšie stav pacienta, ale v tomto štádiu sú v podstate 2 možnosti. Ak nemá výrazné ťažskosti z ochorenia, tak je indikovaná liečba Zytigou. Ide opäť o hormonálnu liečbu ( blokovanie syntézy androgénov). Liečba je však ťažko dostupná vzhľadom na jej cenu, ale na druhej strane je dobre znášaná, resp. nemá veľa vedľajších účinkov. Ak pacient má symptómy ochorenia tak je indikovaná chemoterapia docetaxelom. Tieto možnosti treba využiť. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den. Rad by som sa opytal, či pri odstranenom jednom semeniku dojde co i len ciastocne k zmenseniu produkcie testosteronu a tym k mensiem drazdeniu prostaty. Otec ma karcinom prostaty Gleason8 4+4 a ja kedze mam jeden semenik sa zaujímam ci mi to bude ,,napomocne,, pred karcinomom prostaty, alebo mam byt v strehu... U mna sa nepotvrdila rakovina semenika. Nemam ziadne problemy v sexualnej oblasti. Mam dve zdrave deticky. Mam 38r. Dakujem za odpoved. Marek
Dobrý večer, odstránenie jedného semenníka nemá ochranný účinok pred vývinom rakoviny prostaty. Treba vzhľadom na rodinnú anamnézu navštíviť svojho urológa. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán Prof. Kliment, otcovi v júli 2012 (vtedy 62 rokov) zistili zvýšené hodnoty PSA - 3,78, S voľný PSA 0,68, fPSA/PSA 17,99. Nasledovala biopsia - 8/2013 - s výsledkom N 40 Hyperplázia prostaty. Kontrolné vyšetrenie 3/2013 PSA 4,37, fPSA 0,71, fPSA/PSA 16,25, výsledok biopsie 3/2013: v 1 vzorke pravého laloka acinárny adenokarcinóm, GS 6(3+3), rozsah infiltrácie 20% vyšetreného objemu vzorky. V okolitých žliazkach sú aj zmeny PIN low grade aj high grade. CT malej panvy negatívne, mierne zväčšenie prostaty bez infiltrácie okolitých orgánov. Scientigrafia skeletu negatívna. Kontrolné vyšetrenia 9/2013 PSA 4,1, fPSA 0,78, 4/2014 PSA 4,01, fPSA 0,52. Otec je bez ťažkostí. Zaujímal by ma Váš názor na ďalší postup. Stačí tzv. „Ostražité pozorovanie/Aktívny dohľad“? Je nutná ďalšia biopsia? Ktoré z hodnôt PSA, fPSA, fPSA/PSA sú smerodajné k určeniu diagnózy, resp. liečby? Pri poslednej kontrole (4/2014) boli hodnoty PSA takmer v norme, fPSA v norme, no pomer fPSA/PSA bol mimo normy – 12,96. Ďakujem za váš názor a pomoc. S pozdravom Katarína Tóthova.
Dobrý večer, podľa uvedených výsledkov vyšetrení ide o karcinóm prostaty veľmi nízkeho rizika pre progresiu. Aktívne sledovanie je pri takejto diagnóze odporúčané podľa Európskej ale aj Americkej urologickej spoločnosti. Hodnota PSA je veľmi nízka, aj percentuálny pomer Voľnej a celkovej PSA je málo priekazný. Treba ďalej v polročných intervaloch kontrolovať hladinu PSA, je to najvhopdnejší aj najmenejn invazívny test. Netreba zatiaľ opakovať biopsiu prostaty, možno až pri vzostupe PSA po 2-3 rokoch , ale predtým urobiť magnetickú rezonanciu prostaty. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň Písal som Vám o radu pre otca/18.3.2014/, ktorému po operácii samovoľne uniká moč.Prišla od Vás odpoveď, že do 7 dní sa ozvete. Ale doteraz mi neprišla odpoveď! Vidím, že z Vašej strany nie je záujem odpovedať! Som veľmi sklamaný! S pozdravom Peter Lipták
Dobrý večer, snažím sa odpovedať každému a nezvyknem písať, že odpoviem do 7 dní. Tak neviem ako k takémuto nedorozumeniu došlo. Informujte ma o aký typ operácie išlo, kedy bol operovaný, aký je výsledok histologického vyšetrenia odstráínenej prostaty a potom Vám dám obratom odpoveď. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,rada by som Vás požiadala o približenie prognózy môjho otca,ktorý bol operovaný 03.03.2014.Klinicka diagnoza zo spravy biopsie je Ca prostatae T2-T3 N0M0.C61.záver patologa je :Acinarny adenokarcinóm prostaty ,Gleasonovo skóre 7(3+4),karcinom tvori 10% z celkového objemu tkaniva prostaty,je lokalizovaný v oboch lalokoch s prevahou praveho .Je andolymfatická a perineutrálna nádorová permeacia.Štruktúry maligneho novotvaru dosahuju multifokálne v oboch lalokoch tušom znaceny resekčný okraj.nález v blokoch A12,A16,A17,kde adenokarcinom prerasta v pravom laloku az k tušom značeneému okraju a vykazuje perineutrálnu invaziu a infiltraciu v okoli velkých ciev,svedci pre (fokálnu) extraprostaticku extenziu.Excizie z oblasti prechodov do mechurikov bez znamok malignej infiltracie.V okolitom tkanive obraz nodularnej hyperplazie ,v epiteli sporadických žliazok su arealy PIN "lw-grade" aj PIN "high-grade".Rada by som vedela aspon priblizne vhliadky do buducna.Za ochotu odpovedat mi vam velmi pekne dakujem .PSA nie je nikde uvedene
Dobrý večer, podľa Vašich údajov ide o karcinóm prostaty stredného rizika s Gleasonovým skóre 7 (3+4) a s pozitívnymi chirurgickými okrajmi a sprerastaním za kapsulu prostaty. Ide teda o štádium pT3a. Neudávate hodnotu PSA pred operáciou, pooperačne sa odporúča prvé vyšetrenie PSA až po 3 mesiacoch. od operácie.Neudávate ani histologický popis odstránených lymfatických uzlín Prognosticky je karcinóm Vášho otca celkom priaznivý , problémom zostáva pozitivita chirurgických okrajov. Treba zatiaľ počkať na výsledok kontrolného vyšetrenia PSA a potom treba posúdiť zistenú hodnotuaj v korelácii s pozitivitou chirurgických okrajov rozhodnúť o doplnení liečby o rádioterapiu na oblasť prostaty po odstránenej prostate. S pozdravom, J. Kliment

Ospravedlňujem sa, ale zabudla som uviesť manželov vek, má 52 rokov. Ďakujem pekne! Manželka
Potvrdzujem odporúčanie radikálnej prostatektómie aj vzhľadom na vek. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň! Manžel šiel na vyšetrenie bez toho, že by mal nejaké problémy (brat po radikálnej prostatektómii, otec to isté v minulosti) v 10/2013, mal PSA 5,110. Po preliečení Ciprofloxacínom mal V 01/2014 PSA 3,290. Na základe vlastnej žiadosti absolvoval MRI a po náleze biopsiu. Výsledok je adenoca prostaty vo všetkých vzorkách, 30% objemu, bez perineur šírenia, T2cN0M0 Gleason 7(3+4) marec 2014. Prosím Vás o radu, či odporúčate aktívne sledovanie, operáciu, príp. brachyterapiu. Zároveň lekár odporúčal užívanie Binamic 150mg 1 tbl. denne, má to význam. Za odpoveď Vám ďakujem z celého srdca! Manželka
Dobrý večer, Váš manžel mal pozitívnu rodinnú anamnézu a jeho rozhodnutie o vyšetrení ako aj o vykonaní magnetickej rezonancie bolo úplne správne. Vo všetkých vzorkách mal diagnostikovaný karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 7 (3+4). Jednoznačne mu odporúčam radikálnu prostatektómiu, pravda ak je v dobrom celkovom zdravotnom stave a má na operáciu vhodný vek.Užívanie Binamicu nie je odôvodnené. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, dňa 22.3.2014 som Vás meilom poprosil o možne posudenie môjho zdravotného stavu. Vzhľadom k tomu,že došlo z mojej strany pri pisani v udani PSA / chybné 0,2 skutočné 8,2/ obraciam sa na Vás opäť s celým opraveným znenímom môjho dotazu. Mám 69 rokov v 07/2013 som absolvoval TRUS biopsiu prostaty PSA 8,2. Histilogicke vyšetrenie 12 vzoriek. V 3-och vzorkach ľavého laloka adenoca prostatae Gleason 6 /3+3/ Grade II bez nádorovej invazie cievami alebo nervami. V mes. 08/2013 som sa obratil na Vás s prosbou o ďalši postup pri liečbe. Váš osobný názor bol: vzhľadom k tomu, že je to nizko rizikový karcinom, PSA menej ako 10, Clison 6 bez ťažkosti s močením postupovať bez ličby iba kontrolovať v 3-oj mes.intervaloch PSA o rok zopakovať biopsiu.V prípade zhoršenia Gleasonovho skore,prípadne narastania hodnoty PSA podstupiť aktívnu liečbu.Na základe toho sa kontrolovala hodnota PSA s následnými výsledkami: 09/2013 - 6,3 PSA, 01/2014-7,7 PSA, 03/2014 - 12,5 PSA. Na základe uvedených skutočnosti / 3 odbery, PSA stúpa/. Prosím Vás o Váš názor ohľadne ďalšej liečby / radikálna prostatektonomia alebo brachyterapia/ respektívne nutnosť re-biopsie, resp. ďalšej možnej alternatíve /4odber-biopsia/. Ďakujem za Váš čas a názor. S pozdravom Juraj.
Dobrý večer, vzhľadom na dynamiku nárastu hodnôt PSA by som Vám odporúčal aktívnu liečbu, biopsiu by som už neopakoval. Odporúčam skúsiť brachyterapiu, ak budete spĺňať parametre na túto liečbu, bola by pre Vás vhodnou. Do úvahy potom prichádza aj radikálna prostatektómia alebo externá rádioterapia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, manželovi v novembri vyoperovali prostatu. Odvtedy mu 3x museli odstraňovať zrasty na spoji, pretože už nemohol močiť. Teraz sa chystá už po štvrtýkrát. Chcela by som sa spýtať, či sa to stáva a či sa mu tie zrasty niekedy prestanú tvoriť, lebo je z toho už veľmi deprimovaný. Prípadne, koľkokrát sa to zvykne u pacientov opakovať maximálne. Vopred ďakujem za odpoveď, pozdravujem, Dagmar Gonosová
Dobrý večer, zúženina v mieste spojenia močového mechúra s močovou rúrou, na ktorú trpí aj Váš manžel, je jednou z možných komplikácií radikálnej prostatektómie. Rozšírenie zúženiny je vo väčšine prípadov jednoduchý výkon, u časti pacientov sa zúženina po odtránení nevracia, ale u časti sa môžu vyskytnúť recidívy, ktoré treba opakovane riešiť. Aj tak je však 4. recidíva v tak krátkom čase od operácie zriedkavá.S pozdravom, J. Kliment

Prepáčte ešte k predchádzajúcej otázke. Resp. či je možné aby po zavedení katétra sa vyskytli v moči vlásočnice krvi. Otcovi na pohotovosti dosť nešetrne tento katéter zaviedli, ináč sa mu močenie upravilo, berie ciprinol. Ďakujem
Dobrý večer, drobné krvné zrazeniny sa môžu vyskytnúť po zavedení katétra.Katéter môže mechanicky poraniť sliznicu močových ciest s následným krvácaním, Nie je to nič neobvyklé a spontánne sa to upravuje. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť ohľadne diagnozy môjho otca, je to 73 ročný pacient, ktorý sa už druhý rok lieči na zväčšenú prostatu, chodí na pravidelné kontroly a pravidelne užíva liek duodart, dopľňaný o voľnepredajný liek Prostamol uno. Počas tejto dvojročnej liečby sa mu už dva krát stalo že skončil na pohotovosti pre nemožnosť močenia a museli mu zaviesť katéter. Naposledy to bolo minulý týždeň kedy mu aj namerali zvýšené hodnoty PSA - 6,05 ug. Jeho ošetrujúci lekár necháva na ňom či sa rozhodne pre operáciu a on ako 73-ročný s vysokým tlakom užívaním varfarinu a betalocu má pred touto operáciou obavy. Vedeli by ste nám Vy nejako poradiť alebo pomôcť. Jeho otec zomrel na rakovinu prostaty a obávame sa, aby sa aj jeho diagnoza nezmenila na karcinom prostaty. Ďakujem pekne
Dobrý večer, Váš otec sa lieči na benígnu hyperpláziu prostaty duodartom, v priebehu liečby mal 2 krát retenciu moču. Navyše má zvýšený PSA, hodnotu 6,05 pri liečbe duodarto treba vynásobiť dvomi. Je teda vyššia. V každom prípade sa treba rozhodnúť o operácii, aj v budúcnosti začný predpoklad, že sa retencia bude opakovať. Je potrebné, aby bol správne interne pripravený pred operáciou , navyše dnes je aj možnosť hlavne pre rizikových pacientov urobiť laserovú operáciu (green light) prostaty, ktorá je podstatne menej riziková ako štandardná transuretrálna resekcia. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán prof.Manžel má 56 rokov. V januári 2013 mu diagnostikovali zhubný nádor prestojnice /C61/,biopsia pozit. PSA mal 141ng/ml.V júni 2013 pokles PSA 81.Bola nasadená hormonálna liečba. V septembri 2013 PSA 174, v oktobri 2013 PSA 84,33 v decembri PSA 154,5. februári 2014 PSA 254 bola začatá liečba rádioterápiou a chemoterápiou. Po tretej chemoterápii PSA zvýšená na 320. Ošetrujúci lekár povedal,že je to reakcia na zmenu liečby. Veľa som čítala o infúznej liečbe vitaminom C 10000.Aký máte názor na takúto liečbu? Ja by som to rozhodne chcela skúsiť.Nikde som sa nedočítala, aké má vedľajšie účinky, ale z počutia mám informácie, že poškodzuje obličky. Manžel má cisty na obličke. Čo by ste mi poradili? Za Vašu odpoveď a drahocenný čas, čo venujete Vám úprimne ďakujem. Berešová
Dobrý večer,čo sa týka liečby vysokými dávkami vit. C nemám priame skúsenosti. Mám pacienta, ktorý túto liečbu absolvoval počas rádioterapie, ale jeho ochorenie nebolo tak pokročilé ako u Vášho manžela. Liečbu si však pochvaľoval a bol s ňou spokojný. U Vášho manžela ide o pokročilé ochorenie, preto sa poraďte s chemoterapeutom, ktorý ho v súčasnosti lieči. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,mám 69 rokov. V 07/2013 som absolvoval TRUS biopsiu prostaty PSA 0,2. Histologické vyšetrenie: 12 vzoriek. V 3-och vzorkach ľavého laloka adenoca prostatae Gleasom 6/3+3/ Grade II bez nádorovej invazie cievami alebo nervami následne v 08/2013 som sa obratil na Vás s prosbou o ďalší postup pri liečbe.Váš osobný názor bol:vzhľadom k tomu, že je to nizko rizikový karcinom, PSA menej ako 10,Glison 6 bez ťažkosti s močením, postupovať bez liečby iba kontrolovať v troj mes.intervaloch PSA a o rok zopakovať biopsiu.V prípade zhoršenia Gleasonovho skore,prípadne narastania hodnoty PSA podstupiť aktívnu liečbu. Na základe sa kontrolovala hodnota PSA s následovnými výsledkami: 09/2013 - 6,3 PSA, 01/2014- 7,7 PSA, 03/2014 - 12,5 PSA. Na základe uvedených skutočnosti /tri odbery, PSA stupa/ Vás prosím o Váš názor ohľadne ďalšej liečby /radikálna prostatektomia alebo brachyterapia/ respektíve nutnosti re-biopsie, respek.ďalšej možnej alternatíve. / 4 odber-biopsia/. ďakujem za Váš názor . S pozdravom Juraj.
Dobrý večer, vzhľadom na rýchly nárast hodnôt PSA odporúčam aktívnu liečbu. Obidve spomenuté liečebné možnosti sú aktuálne. Skúste sa najprv informovať ohľadom brachyterapie, ak splňate kritériá k tomuto výkonu, dajte mu prednosť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcem sa spýtať na môjho deda. Pred pol rokom mu bola zistený zhubný nádor na koreni jazyka (ďasno), absolvoval radioterapiu. Kvôli vysokým hodnotám PSA (18) mu odporučili vyšetrenie prostaty, kde vzorky obsahovali PIN 1-2, niekoľko žliazok PIN 3. Gleason skóre 6 (3+3) tvorí 5% a 10% vzorky. Adenokarcinóm prostaty G2. Vzhľadom na jeho vážne zdravotné problémy: slabá imunita (údajne 0,5), opakovane vracajúci sa zápal priedušiek, bronchitíta, silná dýchavičnosť mu nebola odporúčaná operácia, chemoterapia a už ani radioterapia. Pred niekoľkými dňami mu bol predpísaný Bicalutamid teva 50 mg a dostal lucrin depot 11,25 injekčne, po čom sa mu zdravotne pohoršilo. Užívanie Bicalutamidu teva aktuálne odmieta. Chcem sa Vás spýtať na Váš názor na prognózu a taktiež či je užívanie daného lieku v jeho zdravotnom stave bezpečné. ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, vzhľadom na celkový stav je liečba hormonálna primeraná. Bicalutamid netreba užívať, stačí Lucrin a to intermitentným spôsobom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán.profesor.Som veľmi rád že mám takéto šťastie sa s Vami na Vás na kontaktovať?.Bolo by to možné.Za pochopenie už teraz ďakujem.Cyklista.
Dobrý večer, obrátte sa na sekretariát Urol. kl. v Martine a kontakt na mňa Vám poskytnú. S pozdravom, J. Kliment

manzel ma carcinom prostaty v 2 stupna uziva bicalutamid 50g. chcem sa spytat, co si myslite o podavani gravioly ci uz v tobolkach alebo cista stava, pripadne ake preparaty by mohol pouzit... velmi dakujem
Dobrý večer, uvedený preparát môže používať. Neviem Vám však dať odpoved, ktorý z tejto rady preparátov je najoptimálnejší. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Obraciam sa na Vás s prosbou.Môjmu otcovi/74r/nezávisle uniká moč,trvá to už od operácie prostaty cez močovod,vo februári 2005 v Košiciach.Lekári udávajú diagnózu C-67.9 zhubný nádor moč.mechúra.Lieky nepoužíva žiadne.Po poslednej kontrole cystoskopie 2.2014- moč.mechúr,stav nezmenený.Nosí vložky,jeho psych.stav je veľmi zlý.Počul,že u Vás robíte zákroky pri samostatnom úniku moču.Prosíme Vás o odpoveď alebo o osobitné prijatie,kedy by mohol prísť do Martina. Ďakujem
Dobrý večer, ospravedlňujem sa, ale až teraz som sa dostal k Vašej prvej otázke. Pre pracovné povinnosti niekedy meškám s odpoveďou. Váš stav treba komplexne prehodnotiť preto Vám navrhujem vyšetrenie na mojom pracovisku. Termín prosím dohovorte na tel. 043 4203 335. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pán profesor, chcela by som Vás poprosiť o radu pre môjho otca, ktorý má 71 rokov a minulý rok mu bola diagnostikovaná rakovina prostaty s nasledovným záverom: I. II. adenokarcinom P a L laloka. G2 L lalok= 4+4=8 P lalok= 4+5=9(miestami až G3). Grading 2, M-8140/3. PSA v 04/2013 mal 78. Absolvoval v uvedenom období gamagrafiu kostí s výsledkom bez metastáz. Priebežne absolvuje hormonálnu terapiu - nasadenú má liečbu - Firmagon 80, Tamurox 1x1, cyproplex. Priebežne mu PSA klesá. K dnešnému dňu má hodnotu 3. Minulý mesiac absolvoval magnet. rez. ako aj CT, ktoré nevykázali žiadne metastázy. Napriek tomu mu navrhli v OÚ sv. Alžbety radioterapiu, od ktorej ho však "obvodný onko-urolog" odhovára kôli vedľajším účinkom. Nevieme sa teda rozhodnúť, avšak chceme pre otca to najlepšie. V januári mal ľahkú mozgovú príhodu, bez následkov. Naozaj si nevieme rady, preto sa obraciame na vás ako erudovaného odborníka. S úctou Lukačovičová
Dobrý večer, u Vášho otca ide o rakovinu prostaty s vysokým riziko proogresie, metastázy neboli potvrdené. Na základe výsledkom klinických štúdií je v tomto prípade indikovaná kombinovaná hormonálna liečba s rádioterapiou. Hormonálnu liečbu začal, treba však vynechať cyproplex, ten je úplne zbytočný a zostať iba na firmagone. Potrebné je doplnenie o rádioterapiu,tak ako Vám to bolo odporúčané, nemusíte sa jej obávať, znáša sa veľmi dobre a vedľajších účinkov je pomerne málo. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, dovoľujem si Vás opäť poprosiť o radu pri mojom probléme s karcinómom prostaty, s ktorým som bol začiatkom júna 2013 u Vás v Martine. Diagnostikovali mi ho v júni 2010, liečil som sa v NOU v BA podávaním Eligardu 1x mesačne, od júna 2013 Firmagon 1x mesačne. Dúfal som, že budem môcť podstúpiť operáciu, no PSA malo hodnotu až 120, a Vy ste mi povedali, že to nie je možné. Od júla 2013 dostávam 1x za 3 týždne chemoterapiu /Taxatere/, dostal som ju 12x, PSA mi kleslo na 4,7 /vo februári/, teraz 13.3. bola hodnota 5,5. Keďže mi však začali veľké problémy s nohami /opuch a červenanie až do fialova najmä dolných končatín od členkov, a opuch postupne aj celých nôh/, chemoterapia podávaním Taxatere mi bola prerušená. A tak sa na Vás obraciam s otázkou, či by za súčasného zdravotného stavu /podľa hodnoty PSA 5,5/ nebola možná operácia? Veľmi pekne ďakujem za Vašu ochotu a pomoc,Ivan Luknár z Piešťan.
Dobrý večer, žiaľ, ochorenie je už rozšírené mimo prostatu (aj keď o tom nepíšete) a v tom prípade operácia stráca zmysel. Príďte však na osobnú konzultáciu a ochorenie opäť prediskutujeme. S pozdravom, J. Kliment

p. profesor, od decembra 2010 som radikálnej prostaktetómii. PSA bolo po operácii 0,01, postupne sa zvyšovalo až na februárových (2014) 0,25. Treba mať nejaké obavy z vývoja?. Lieky neberiem žiadne. Môj urológ zatiaľ len skrátil testy PSA z pol roka na tri mesiace. S pozdravom Andrej S., Košice
Dobrý večer, PSA sa postupne zvyšuje, kontroly u Vášho urológa sú správne robené. Neviem presne aké štádium ochorenia a aké Gleasonovo skóre ste mali z operačného preparátu. Zatiaľ obavy nemusíte mať, treba len kontrolovať hodnoty PSA a podľa výsledkov sa rozhodnúť o prípadnej doplňujúcej liečbe. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan doktor Ja by som sa chcel spytat: mam 29 rokov pred 8 rokmi mi odstranily lavy semennik mal som zhubny nador. Teraz uz asi tri mesiace mam bolesti v podbrusku okoly semennika v krizoch, v prsiach okolo bradavky ako by som mal napuchnute uzliny a mam pretrvavajuci dost suchy kasel uz som bol dvakrat na sonografii a mal som uz aj predpisane antibiotyka na prechladnutie ale nic. Na sone mi nic nenasli mozte mi prosim napisat ze co to moze bit. Dakujem
Dobrý večer, ihneď treba navštíviť Vášho urológa alebo onkológa, ktorý sa o Vás pred niekoľkými rokmi staral.Nevyhnutne potrebuje kontrolné kompletné vyšetrenie. Môže ísť o súvislosť s ochorením, ktoré ste prekonali pred 8 rokmi. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o radu. Môjmu otcovi (80 rokov) diagnostikovali pri biopsii z prostaty , citujeme zo zdravotného záznamu: v rozsahu ľavého laloku sa nachádza acinárny adenoca, gleason 7(3+4), a hodnoty T PSA 11,36 ng/ml, F PSA 0,76 ng/ml a F/T 6,69 %. Bola mu nasadená injekčná liečba Diphereline SR 1x/3 mesiace. Ak je to možné, mohli by ste nám určiť v akom štádiu je jeho ochorenie a aká je perspektíva jeho vyliečenia a či je podávaná terapia dostatočná. Vopred ďakujeme.
Dobrý večer, u Vášho otca ide o karcinóm prostaty so stredným rizikom progresie, ide o ochorenie, ktoré sa dá udržať pod kontrolou. Liečba je dostatočná, časom po poklese PSA treba prejsť na intermitentný spôsob hormonálnej liečby, kontinuálna dlhodobá liečba mu vzhľadom na možné vedľajšie účinky môže skôr poškodiť ako pomôcť. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan professor. Mojmu otcovi (82 rokov) bol po biopsii prostaty dagnostikovany adenokarcinom prostaty, Gleason (3+3), (5+3),PSA 67, 90% vzorky malignant. Pri biopsii sa lekar rozhodol odobrat iba 2 vzorky. Otec nastupuje hormonalnu liecbu (Leuprorel), plus Binabic. Otec ma vazne chore srdce (lekar navrhovalvymenu chlopne)a tiez velmi zle vysledky ladvin. Mohli by ste mi povedat, co mozno ocakavat? Nebolo by vzhladom na jeho vek a ostatne diagnozy lepsie liecbu nezacat? Otec nema ziadne bolesti a obavam sa, ze hormonalna terapia mu moze zle posobit na srdce. Dakujem
Dobrý večer, Váš otec mal potvrdený karcinóm prostaty v oboch vzorkách, pričom v jednej bolo Gleasonovo skóre (5+3), čo svedčí pre biologicky agresívny nádor. Hodnota PSA bola 67ng/ml, tiež je pomerne vysoká a nevylučuje metastatické postihnutie. Váš otec by mal mať urobené, vzhľadom na spomenuté parametre, aj scintigrafické vyšetrenie skeletu na vylúčenie alebo potvrdenie metastáz v kostiach.Máte pravdu, že hormonálna liečba pri ochorení srdca predstavuje riziko, preto sa treba poradiť aj s kardiológom o možnej prevencii komplikácií. Inak, vhodnejšia u takto chorých mužov je hormonálna liečba firmagonom. S pozdravomm, J. Kliment

Dobrý deň, môjmu 67 ročnému otcovi bol zistený zhubný nádor prostaty. Opeovať ho nebudú, že vraj s operáciou prostaty majú nedobré skúsenosti, liečiť ho budú ožarovaním. Chcela by som sa spýtať,aké sú prognózy do budúcnosti s týmto ochorením, keď z jeho strany na rakovinu zomrela dcéra, rodičia, brat, starý otec a strýko. A ešte druhá otázka, ako je možné, že otec mal dlhodobo problémy s prostatou, chodil často na kontroly a predsa sa rakovine nevyhol. Zistilo sa to až na nukleárnej medicíne. Ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, neuvádzate potrebné údaje o karcinóme prostaty, ktoré by som potreboval vedieť a na základe nich sa vyjadriť k Vašim otázkam. Karcinóm prostaty predstavuje široké spektrum rôznych typov od málo nebezpečných až po vysoko nebezpečné formy ochorenia. Podľa nich sa postupuje v liečbe. Niektoré nepotrebujú nijakú liečbu, niektoré náročnú liečbu často viacerými spôsobmi. Ak poskytnete ďalšie potrebné informácie, môžem Vám podať môj pohľad na ochorenie Vášho otca. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pane profesore,manžel má 46 roků a byl na testech PSA.Hodnoty PSA:2.97 ug/l fPSA: 0.52 poměr:17.6%.Objednán na TRUS+biopsie prostaty.Je možné,že se jedná o rakovinu prostaty?Existují nějaké faktory,které můžou před odběrem PSA zvýšit?Hezký den a děkuji za odpověď Robová.
Dobrý večer, hodnota PSA u Vášho manžela je vyššia ako by mala v tom veku byť, pomer f/t je celkom priaznivý. Rakovina prostaty sa nedá vylúčiť pri týchto hodnotách PSA. V ďalšej diagnostike by som bol opatrný. Biopsia sa nemá indikovať iba na základe prvého vyšetrenia PSA.Predovšetkým treba istý čas sledovať hodnoty PSA a na základe ich zhodnotenia indikovať prípadnú biopsiu prostaty. Prognóza aj možného existujúceho ochorenia sa nezmení ak sa v priebehu niekoľkých mesiacov (alebo rokov?) bude sledovať dynamika hodnôt PSA. PSA sa môže zvýšiť nielen pri rakobvine prostaty ale aj pri zápalových zmenách prostaty (nemusia sa klinicky prejaviť) alebo aj pri ďalších okolnostiach. S pozdravom, J. Kliment

Vazeny pan profesor,mam 65 rokov,cca 8 rokov sa liecim na prostatu,uzivam Tanyz,pri poslednej kontrole bolo zistene PSA 4,60ng/ml.Urolog ma pri telefonickom rozhovore upozornil na zvyseny narast PSA od r.2013-kedy bolo PSA 3,33,v roku 2011-2,550 a povedal,ze ide pravdepodobne o lozisko rakoviny prostaty.Urcil dalsiu kontrolu PSA az na august.Prosil by som Vas o vyjadrenie,ci ide o spravny postup,ak ide o taketo vazne podozrenie a ci toto cakanie nie je rizikove.Este uvadzam posledne vysledky kontroly z 24.2.2014:S:mocenie nezhorsene,mocB-negat,sed.:negat,TAP bilat.negat.,DRV:prostata mala,elasticka,hladka,ohranicena,benignej konzistencie,moc.mechur pri akt.naplni hladkych kontur,obsah anechogenny,kalkulovany objem prostaty cca 18 ccm,uroflowmetria: Q max 19,2ml/s,pri vymocenom objeme236ml.Flow time 20 sec.PVR:0 ml.Ide mi o to,ci nemala byt nasadena liecba ihned,pripadne urobene dalsie vysetrenia,ktore by toto potvrdili a zahajena liecba,neviem na co je dobre toto cakanie,ktore ma i psychicky ubija.Dakujem za pochopenie a cakam na Vasu odpoved.
Dobrý večer, postup Vášho urológa je správny, nemusíte sa preto vôbec trápiť. Hodnoty často z rôznych príčin kolíšu, nárast PSA u Vás je minimálny a ja Vám odporúčam s dôverou prijať rozhodnutie Vášho urológa.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer p. Profesor chcem sa na Vás obrátiť s mojím problémom, mám 56 r. a mám PSA 10, TRUS 50 gr., histológia ,diagnostikovaný Adenokarcinóm prostaty grade II, Gleson 6/ 3plus 3 vo vzorkách 6 a7, ľavý lalok, ´dlej Dg. Ca prostaty cT2aNOMO, doporučená je Dg.c 61 rádioterapia/brachyterapia/ alebo operácia , pre čo by som sa mal skôr rozhodnúť s možnými následkami pre jednotlivé liečebné zákroky. Veľmi pekne Vám ďakujem !!! S pozdravom a prianím veľa osobných úspechov.
Dobrý večer, ide o karcinóm prostaty s nízkym rizikom progresie. Spĺňate kritériá pre brachyterapiu, odporúčam Vám ju aj vzhľadom na nižší výskyt vedľajších účinkov tejto liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer prajem pán profesor Kliment, veľmi pekne by som Vás chcela požiadať o Váš názor na liečbu môjho otca, ktorý má nasledovnú diagnózu: Má 63 rokov, klinicky pravý lalok prostaty tuhší, bez ťažkostí,posledná hladina PSA 4,27 ng/ml, pomer 10% (12/2013). Výsledok biopsie 2/2014: I.v punktáte z prostaty ložiská HG PIN (imunohistochemicky prítomné bazálne vrstvy žliazok). II. v punktáte z prostaty ložiská atypickej adenózy s cytologickými, architektonickými aj imunohistochemickými znakmi malignity (plošne 10%. Grade:WHO G1, Gleason 3+3=6. III. punktát prostaty bez cytologických,architektonických aj imunohistochemických znakov malignity. IV. a V. nález ako I. VI-X. nález ako III. Záver: I.-V. Mikroacinárny adenokarcinóm ľavého laloka prostaty (vz. č. II), VI.-X. punkáty pravého laloka prostaty bez znakov malignity, C61. Boli mu odporučené viaceré možnosti liečby a to: aktívne sledovanie, operácia, rádioterapia alebo brachyterapia. Je pre neho ťažké rozhodnúť sa pre niektoré z nich...Preto Vás láskavo prosím o názor a odporučenie vhodnej varianty na základe jeho výsledkov, prípadne či by bolo možné sa objednať u Vás na osobnú konzultáciu. Ďakujem za odpoveď. S úctou M. Štepanovská
Dobrý večer, ďakujem za podrobné informácie o ochorení Vášho otca. Navrhujem Vám osobnú konzultáciu, pretože ide o dôležité rozhodnutie o postupe v liečbe. Môžte sa objednať na t.č. 043 4203 335. S pozdravom, J. Kliment

je možný použivaním degarelixu aj sexualny život?
Dobrý večer,žiaľ, pri liečbe degarelixom, podobne ako pri liečbe inými hormonálnymi prípravkami, sa schopnosť sexuálne žiť postupne stráca. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor je možnosť nejakej liečby erektílnej dysfunkcie po RR prostatektómii a kde. Ďakujem.
Dobrý večer, liečba erektilnej dysfunkcie po radikálnej prostatektómii je možná. Treba sa obrátiť na lekára , ktorý Vás operoval alebo vyhľadať urológa - andrológa. Viacerými soôsobmi je možné zlepšiť tento stav. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Chcela by som sa spýtať na môjho manžela, ktorý bol operovaný na acinárny adenokarcinóm prostaty v oboch lalokoch asi pre 3 mesiacmi (odstránili mu prostatu). Výsledok biopsie bol: Gleasonovo skóre 7 (4+3) malígna nádorová proliferácia - 30% objemu, viditeľné perineurálne šírenie, bez spoľahlivých prejavov angioinvázie, PSA 13,8, zachytené HG PIN. Záver: Acinárny adenokarcinóm prostaty, pT2cNO Mx. Hlavná DG: C61 Po operácii mal PSA 0. Výsledok histológie po operácie nemáme k dispozícii, ale povedali mu, že výsledky boli dobré. Teraz neužíva žiadne lieky, nebol ani ožarovaný a nemal ani žiadne iné terapie. Má 65 rokov. No a moja otázka je, že keď ma také rizikové Gleasonovo skóre, aká je prognóza do budúcnosti, či je šanca, že sa úplne uzdravil. Nemal by brať nejaké lieky? Vopred Ďakujem Pán profesor za odpoveď, Dagmar Gonosová
Dobrý večer, podľa výsledku biopsie a hodnoty PSA išlo u Vášho manžela o karcinóm prostaty so stredným rizikom pre progresiu. Pooperačná hodnota PSA bola v poriadku, ale nepoznáte výsledok histologického vyšetrenia z operácie. Ten je veľmi dôležitý, má zásadný význam pre určenie prognózy ochorenia a mali by ste ho vedieť. Ak bude výsledok v poriadku, tak prognóza je úpriaznivá, nie je potrebná nijaká liečba, iba sledovanie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. Prof. Kliment. Mal by som otázku ohľadne diagnozy rakoviny prostaty Budem mať 67rokov.Nemal som a nemám žiadné ťažkosti 13.12.2013 pri kontrole u urológa,prostata primeraná veku ,pravý dolný okraj tuhší hodnota psa 11,26 . Potom návrh na biopsiu prostaty 6.2.2014 biopsia. Trust sonda:Prostata je ohraničená homogennej štruktúry,objem cca 37ccm.Prostata vpravo sporne ohraničená, hmatný uzol. Odobratých 14 vzoriek. Diagnóza: Ca prostata susp. C61, T2-3, NXMX , Psa 11 Odobratých 14 punktátov. Všetky sú reprezentatívne. Takmer vo všetkých nachádzame terén glanduarnej hyperplázii.Vo vzorke č.8,9,11 parcialná nádorová infiltrácia acinarným adenokarcinomom prostaty. Gless.sk. 3+3,bez zachytenia perineuralnej,resp.lymfovascularnej nadorovej invázie. Imunohistochem.vyš.: HMWCK, p63,P-504+,Psa+,CK7,CK20,C61 ,M-8140/3 ,pT1c Prosim poraďte ,alebo čo by ste mi navrhovali.Ďakujem
Dobrý večer, podľa údajov ide o karcinóm prostaty stredného rizika. Do úvahy prichádza radikálna prostatektómia, podľa môjho názoru, ak ste v dobrom zdravotnom stave, prvá voľba. Do úvahy tiež prichádza rádioterapia, najmä brachyterapia , výsledky liečby týmto konzervatívnejším postupom sú podobné. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcela by som sa spýtať na prognózu a priebeh ochorenia môjho otca. Vek 70 r., v decembri 2013 diagnostikovaný ca prostaty C61. Pracujem ako ženská sestra na gynekológii, rada by som mu pomohla zmierniť priebeh choroby. Čítala som si odpovede vo Vašej poradni, veľmi pekne ďakujem za cenné informácie. Na urologickej ambulancii v 11/2013 PSA celk. 74, voľný 11,70. S výsledkom odoslaný na biopsiu a následnú resekciu prostaty. Na urologickom oddelení v 12/2013 PSA 91,79 ng/ml, Voľný prost.antigén: neindik.ng/ml, Testosteron: 9,22 nmol/l Výsledky vyšetrenia: oktantovaná biopsia prostaty III. Záver 1. Adenokarcinóm G3, gleason score 8 (4+4) zaberá 100 % vzorky. 2. Adenokarcinóm G3 so znakmi lymfogénneho a perineurálneho šírenia, gleason score 7 (4+3) zaberá 10 % vzorky. 3. Adenokarcinóm G3, gleason score 8 (4+4) zaberá 100 / vzorky. 4. Adenokarcinóm G3 so znakmi perineurálneho šírenia, gleason score 7 (4+3) zaberá 20 % vzorky. 5. Myoadenomatózna hyperplázia prostaty, ložiskovito PIN nízkeho aj vysokého stupňa. 6. Adenokarcinóm G3, gleason score 9 (4+5) zaberá 50 % vzorky. 7. Adenokarcinóm G3, gleason score 8 (4+4) zaberá 80 % vzorky. 8. Myoadenomatózna hyperplázia, ojedinelo nepravidelné atrofické žliazky, ojedinelo prechodnobunková metaplázia, ložiskovito PIN prevažne nízkeho stupňa. Záver: adenokarcinóm prostaty G3 so znakmi lymfogénneho a perineurálneho šírenia, gleason score 8 (4+4). ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE obličky- parenchým bilaterálne zachovalý, CE bez mestnania m.mechúr- postmikčné reziduum cca 150 ml, prostata prominuje intravezikálne CT VYŠETRENIE zo 6.12.2013 Multišpirálové CT vyšetrenie panvy s podaním kontrastnej látky intravenózne. Získané 2 objemy skenov v natívnej a venóznej fáze. Prostata je zväčšená, v latero-laterálnom rozmere meria 64mm. V CT obraze bez lož.zmien. lej ojed.drobné prostatolity. Okolie prostaty je kľudné. Semenné váčky sú normálnej veľkosti a tvaru vľavo v štruktúre sptované cystoidné ložisko veľkosti do 20mm. Močový mechúr je naplnený, stena nezhrubnutá, ložiskové zmeny neprítomné. Patologické zväčšenie lymfatických uzlín nediferencujeme. V kostnom okne bez suspektných ložiskových zmien. Záver: zväčšená prostata v CT obraze bez lož.zmien, cystoidné ložisko semenného vačku vľavo RTG VYŠETRENIE ZO 6.12.2013: Urografia po CT vyš.: vylučovanie obličiek je primeranej intenzity, dutý systém a uretery sú nedilatované, moč. mechúr hladkých kontúr. Susp. impresie na kalichoch a kalíškoch obojstranne. Spondylóza lumb. Záver: norm. urograf. obraz obličiek po CT vyš. Rtg natív obličiek z 11.12.2013 obličky obojstranne norm.veľkosti a uloženia, kontrast.tiene neprítomné, spondylóza lumb. Záver: norm.obraz obličiek natívne. DIAGNÓZA Ca prostatae, hist. OBP: adenoCa Gleason 4+4 St.p. TURP Strictura uretrae, st.p. UTIO OPERAČNÁ LIEČBA 5.12.2013: OBP 9.12.2013: UTIO 13.12.2013: TURP EPIKRÍZA Pacient prijatý so sussp nálezom Ca prostatae / PSA , palp.nález/, OBP potvrdený Ca prostatae: hist. adenoCa Gleason 4+4=8, prvý pokus o TURP neúspešný pre striktúru uretry, opt. uretrotómia, v druhom kroku TURP, po ex PK spont. nástup mikcie bez hematúrie. Raz mesačne chodí na kontrolu k onkourológovi na inj. Firmagonu, cíti sa dobre, bolesti neudáva. Aký ďalší postup liečby odporúčate? Je vhodné doplniť gamagrafiu kostí – v akom čase? Je vhodná rádioterapia, alebo teraz postačí Firmagon? Ďakujem
Dobrý večer, podľa uvedených údajov Váš otec má vysokorizikový karcinóm prostaty - PSA mal 74ng/ml,neskoršie 91,79ng/ml Gleasonovo skóre z biopsie 9(4+5). Vyšetrenia nepotvrdili rozšírenie ochorenia do okolia prostaty, nemal urobenú scintigrafiu skeletu. Podľa CT vyšetrenia v zachytených kostiach panve neboli prítomné metastatické ložiská. Pre ťažkosti s močením mal urobenú transuretrálnu resekciu prostaty. Začal liečbu Firmagonom. Treba rozhodne doplniť scintigrafiu skeletu podľa možnosti čím skôr, aby sa presne poznalo štádium ochorenia. Liečba Firmagonom je v poriadku, liečbu však treba po 3 mesiacoch doplniť o rádioterapiu, ak pravda v kostiach nebudú prítomné metastázy. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, Pán doktor. Môj otec má 56 rokov a pred niekoľkými týždňami absolvoval operáciu prostaty, po tom, čo mu pri preventívnej prehliadke zistili zväčšenie prostaty. Po operácii mu do správy napísali, že v materiály, ktorý bol čiastočne poškodený odberom, v hodnotiteľných častiach je zachytený parenchým prostaty s obrazom benígnej hyperplázie. Ojedinele je zachytené incidentálne ložisko veľkosti 1 mm s nálezom acinárneho adenokarcinómu, Gleason score 6 (3+3), grade II, bez zistenej angioinvázie a perineurálnej nádorovej permeácie, pri imunohistochemickom vyšetrení s expresiou AMACR, bez expresie p63 a CKHMW, bez iného podstatnejšieho nálezu. DG: Ca prostatae GS 6, Tla, PSA 2,3 LR. Daný lekár mu vysvetlil možnosti liečby, no nevieme ako je to vážne, po prípade, aká liečba by bola najvhodnejšia, ako pokračovať. Viete nám poradiť, resp. vysvetliť čo dané skratky a termíny znamenajú, čo sa vlastne deje? Vopred ďakujem za pomoc a prajem pekný deň.
Dobrý večer, ak som dobre pochopil, tak Váš otec sa podrobil operácii prostaty pre benígnu hyperpláziu prostaty, teda pre nezhubné ochorenie prostaty. Pri histologickom vyšetrení odstráneného tkaniva prostaty našli ložisko karcinómu prostaty. Stav bo uzatvorený ako karcinóm prostaty T1a ( znamená, že bolo postihnuté tkanivo v menej ako 5%, Gleasonovo skóre 6, PSA:2,3ng/ml. To sú všetko veľmi praiznivé hodnoty, nie je potrebná nijaká liečba, iba kontroly v polročných intervaloch. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Mám 67 rokov. Pred 7 rokmi som podstúpil radikálnu prostatektómiu. Jej následkom je erektilná disfunkcia. Keďže mi po cca 6 rokoch od operácie začala stúpať hodnota PSA, dostal som v polročnom intervale už 2 injekcie Eligard 45. V súčasnosti mám PSA už len na úrovni 0,08. Je v mojom prípade erektilná disfunkcia nezvratná, elbo ju je možné odstrániť medikamentózne? Za odpoveď vopred ďakujem.
Dobrý večer, erektilná dysfunkcia po radikálnej prostatektómii je takmer pravidlom, u Vás ešte pribudol ďalší nepriaznivý faktor, a to hormonálna liečba. Podľa uvedenj hodnoty však teraz môže byť prerušená a prípadne s odstupom času podaná opäť pri zvyšovaní PSA. Ide o tzv intermitentný spôsobo hormonáolnej liečby. Erektilnú dysfunkciu môžte ovplyvniť dvoam spôsobmi: intrakavernóznou aplikáciou účinnej látky ( efekt je obvykle dobrý), alebo skúsiť použiť vákuovú pumpu ( u časti pacientov je tento spôsob účinný a najlacnejší). S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p.profesor. Mám 72 rokov, PSA zisťujem 1x ročne a jeho hodnota nepresahuje 1,8 ng/ml. Chcel by som sa spýtať, ktorý liek je premňa vhodnejší: Tamurox 0,4mg, alebo Tamsulosin-Teva 0,4 mg. Ďakujem
Dobrý večer, obidva lieky obsahujú rovnakú účinnú látku - tamsulosín. Nie je medzi nimi rozdiel. S pozdravom, J. Kliment

Prosím o prepáčenie - doplnil som predchádzajúcu otázku. Dobry den.Som ročník 1951. Doteraz nechodím v noci močiť,mám dobry tlak pri močení,nemám pocit nevymočenia. Mám nasledovné vyšetrenia prostaty. 3.2.2010=PSA-5,22 PSAv-0,3 fPSA-5,65%... 28.5.2010=PSA-6,92 PSAv-0,78 fPSA-11,27%... 18.6.2010 biopsia -výsledok diferencované tlačivá bez atyp glandularnej výstelky,bez nádorovej invázie...12.7.2010=PSA-6,9... 20.1.2011=PSA-5,83... 1.3.2011 biopsia výsledok 1.L dx benígne prost tkanivo bez atypií,2.sin benígne prost tkanivo fokálne s atrofiami bez atypií MKCH -R89... 8.6.2011=PSA-5,97... 11.10.2011=PSA-6,21 PSAv-0,54 fPSA-8,69%... 19.4.2012=PSA-6,688 PSAv-0,47 fPSA-7,0%...6.9.2012=PSA-7,12 PSAv-0,56 fPSA/tPSA-7,87%... 13.9.2012=biopsia s výsledkom diferencované prost tkanivo vo všetkých 8 odberoch... Od 15.9.2012-15.9.2013 som užíval denne 1x duodart... 9.1.2013=PSA-4,59 PSAv-0,28 fPSA/tPSA ratio-6,1%...11.7.2013=PSA-3,5... 5.2.2014=PSA-8,95 PSAv-0,66 fPSA/tPSA ratio-7,37% Počas celého obdobia mám 3x za týžden sex.V období užívania Duodard iba 1x za týžden. Na ľavej obličke mám 15 rokov 15 mm cistu. Pri poslednom vyšetrení lekár mi navrhol najprv vyšetrenie PSA2 (nový druh vyšetrenia za odplatu) a potom podla výsledku znova biopsiu. Prosím Vás,som zdravý alebo mám skrytú inú chorobu alebo tie výsledky sú pre mna normálne? Ďakujem za ochotu.
Dobrý večer, mali ste opakovane vykonanú biopsiu prostaty pre vyššie hodnoty PSA. Výsledky biopsie nepotvrdili karcinóm prostaty, ale hodnoty PSA , aj tie posledné, ktoré uvádzate, poukazujú na možnoť karcinómu prostaty. Navrhujem Vám vyšetrenie prostaty magnetickou rezonanciou. Podľa nálezu potom treba zvoliť ďalší postup.KOnzultácia s výsledkom magnetickej rezonancie je vhodná. S pozdravom, J. Kliment

Dobry vecer, chcela by som sa spytat v mene hlavne mojho otca. Bola mu zistena rakovina prostaty hodnoty PSA : 10,58ng/ml. Histologicke vysetrenie : V 2 vzorkach PL a v 4 vzorkach LL prostaty pritomny acinarny adenokarcinom Gleason score 7 (3+4). Zaver: Ca prostatae T2cG3-4NxMx. Bolo mu doporucene aby si vybral z tychto moznosti liecby ca prostaty / radikalne prostatektomia, laparoskopicka operacia - da vinci, brachyterapia, externa radioterapia/- aky mate na jednotlive zakroky nazor a co by ste doporucili? A ma 64 rokov. Dakujem za odpoved s pozdravom Lehotska
Dobrý večer, Váš otec má karcinóm prostaty stredného rizika pre progresiu. PSA mal 10,58ng/ml, mal 6 pozitívnych bioptických vzoriek, pričom boli postihnuté obidva laloky prostaty. Podľa tabuliek je u neho 50% riziko, že karcinóm bude zasahovať mimo puzdra prostaty, 23% riziko postihnutia semenných mechúrikov a 9% riziko postihnutia lymfatických uzlín. Z týchto dôvodov mu odporúčam radikálnu retropubickú prostatektómiu otvorenou cestou. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem, pán profesor, dňa 7. 1. t. r. som sa na Vás obrátil s touto otázkou: V r. 2006 (55 r.) mi v rámci preventívnej kontroly u urológa zistili hodnotu PSA 6,3, následnou biopsiou sa zistil nádor, Gleason 5 (2 + 3). V okt. 2006 som sa podrobil RAPE, histologický nález konštatoval nasledovné: „ ...adenokarcinóm prostaty, Gleason 5 (2 + 3), na viacerých miestach s prejavmi perineurálneho šírenia, ložiskovite so známkami hlienotvorby. Mimo nádora sa pozorujú areály prostatickej intraepiteliálnej neoplázie a známky chronickej prostatitídy s prejavmi aktivity zápalového procesu“. Po operácii som mal PSA 0,04, potom 0,023 (nadir), ale potom hodnoty PSA za 5,5 roka stúpali, v januári 2012 bola hodnota PSA už 0,22. Keďže aj pri následnej kontrole vo februári som mal hodnotu PSA 0,22, lekári mi odporučili rádioterapiu. Záchrannú RAT (IMRT – c. d. 50 Gy v 16 frakciách) som ukončil v apríli 2012, pri následných kontrolách boli hodnoty PSA: jún 2012 – 0,13, september – 0,10, december – 0,10, marec 2013 – 0,06 (nadir), september - 0,15, december – 0,38 ! Moje zatriedenie do „nízkorizikovej skupiny“ teda sklamalo, obe liečby po siedmych rokoch zlyhali. Podľa rady lekára v Košiciach mám absolvovať hormonálnu liečbu – chemickú alebo chirurgickú. Ja sa prikláňam k orchiektómii, ako k trvalejšiemu riešeniu, aký je Váš názor? Ak by som však najprv mal absolvovať chemickú hormonálna liečba – a tá by po krátkom čase mohla zlyhať pre rezistentnosť buniek – je potom ešte čas na orchiektómiu? Chemoterapii by som sa radšej vyhol … (P. S.: Urológ ma poslal na MRI.) Ďakujem pekne za odpoveď. Odpoveď na túto otázku som zrejme kvôli Vašej zaneprázdnenosti zatiaľ nedostal, ale medzitým som absolvoval vyšetrenie MRI s týmto výsledkom: Vyšetrenie: MR – Malá panva Popis vyšetrenia: Malá panva: T2tra, T2kor, sag Tl tra + Gadovist iv – dynamické merania Stav po radikálnej prostatektómii. T. č. pozorovať v oblasti vesicouretrálnej anastomózy v strednej časti (na čísle 12 v litotomickej pozíciii) opacifikujúcu sa léziu s výrazným pokontrastným enhancement v arteriálnej fáze, kde táto lézia dosahuje veľkosti 6,2 mm, je okrúhleho tvaru. Iné lézie v oblasti uretry, v oblasti lôžka po prostatektómii, v oblasti semenných vačkov a v malej panve neprítomné. Nedetekujem zväčšené LU. Záver: Stav po radikálnej prostatektómii. Podozrivá drobnoložisková lézia v oblasti vesicouretrálnej junkcie, ktorá vykazuje po i.v. podaní kontrastnej látky pri dynamickom meraní signifikantnú intenzívnu pokontrastnú aktivitu už vo včasnej arteriálnej fáze – rozmer lézie ako v popise. Táto lézia môže svedčiť pre miesto recidívy zákl. procesu. Iné podozrivé ložiskové lézie v oblasti malej panvy, v lôžku po prostatektómii nenachádzam. V malej panve (proximálne po úroveň bifurkácie aorty) bez detekcie zväčšných LU. Moje otázky teraz teda sú: Čo znamená tento nález? Dá sa to chirurgicky odstrániť z tela, aby to neprerástlo do nádoru? A – aký by mal byť teraz ďalší postup z hľadiska zachovania zdravia (a života)? Ak by som mal absolvovať hormonálnu liečbu, tak chcem vedieť: Mala by chirurgická orchiektómia nejaké výhody oproti chemickej kastrácii? Ďakujem
Dobrý večer, na prvú časť otázok som neopovedal, lebo chýbal celý text, neskoršie som sa dozvedel, že došlo k technickej chybe. Takže teraz odpovedám aj na doplnené otázky.Ide o celkom zvláštny priebeh nízkorizikového karcinómu prostaty. Liečba bola správna, otázka je ako ďalej po poslednom náleze na MR ako aj naďalej sa zvyšujúcej hodnote PSA.Vyšetrenie MR preukázalo možnú drobnú recidívu v oblasti vezikouretrálneho spojenia celkom presne lokalizovanú na 12 hodinového číselníka. Možno skúsiť endoskopicky zresekovať tento asi veľmi ťažko identifikovateľný útvar, ale priestor v tejto oblasti sa môže zresekovať širšie. Neviem, možno za pokus to stojí, nie je to náročný výkon. Ak poklesne hodnota PSA bude to v poriadku. Ak zostane vyššia prichádza do úvahy hormonálna liečba. Odstránenie semenníkov znamená definitívne riešenie, medikamentózna kastrácia je na rovnakej úrovni , môže sa aplikovať intermitentne, čo je istá výhoda. V žiadnom prípade by som sa zatiaľ s hormonálnou liečbou neponáhľal, treba počkať až na podstatne vyššie hodnoty PSA. Skúste skôr endoskopickú resekciu z podozrivého miesta identifikovaného pomocou MR. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán Prof.MUDr.Kliment,CSc., včera som dostal Vašu odpoveď, kde ste mi napísali, že je potrebné môj nález vidieť a až potom môžete ku nemu zaujať stanovisko. Chcel by som sa Vás preto opýtať, že či by ste boli ochotný ma vyšetriť, resp. pozrieť si spomínaný nález, aby som mohol vedieť na čom som? Pokiaľ áno, tak ako by som sa s Vami mohol skontaktovať, resp. dohodnúť si s Vami termín? Pýtam sa preto, lebo pomocou telefónnych čísiel, ktoré sú na internete sa mi nedarí s Vami spojiť. Ďakujem za Vašu doterajšiu ochotu a pomoc ľuďom, ktorú poskytujete.
Dobrý večer, kontakt Vám poskytnem cez Vašu e-mailovú adresu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. profesor, pred 2 rokmi som podstúpil brachyterapiu a súčastne som bol liečený hormonálne Eligardom každého pol roka injekčne, celkovo 5x. Ako vedľajší účinok hormonálnej liečby trpím erektalnou dysfunkciou, tsx. 0,002. Sú nejaké možnosti liečby? Vek 60. Ďakujem.
Dobrý večer, nevidím dôvod na prolongované podávanie hormonálnej liečby pri brachyterapii. Najprv treba hormonálnu liečbu ukončiť. Potom je nádej na obnovenie erektilnej funkcie. Potom sú viaceré možnosti liečby erektilnej dysfunkcie, treba sa poradiť so svojim urológom. Určite, možnosť zlepšenia vo Vašom prípade je reálna. S pozdravom, J. Kliment

Aby to bolo komplet tak zasielam výsledky ešte: Ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem.Bujňák MRI Tu ifiltrát v ľavom laloku PZ v jej strednej tretine. Bez zn. prerastania kapsuly. Výrazne zäčšenie prostaty na podklade BHP s extrémne naplneným moč. mechurom. Bez detekcie LAP, alebo ložisk na skelete Gamma skeletu: Gamagrafický bez jednoznačného ložiskového nálezu patalogicky zvýšenej osteogenézy charakteru osseálnych mts. Ďakujem
Dobrý večer, obdržal som doplnený text. Podľa údajov ide o karcinóm prostaty Gleason 7 (4+3) vo viacerých bioptických vzorkách, potvrdení ložisko v prostate magnetickou rezonanciou, bez prerrastania do okolia. Podľa PSA a Gleasonovho skóre ide o stredne rizikový karcinóm prostaty. Ste v dobrom celkvom stave tak ako ste to už uviedli a napriek veku prichádza do úvahy aj radikálna operácia. Brachyterapia nie som si istý, ale asi nebude možná pre značnú veľkosť prostaty ako je to napísané v závere vyšetrenia MR. Zvážte preto radikálnu operáciu a prípadne externú rádioterapiu s krátkodobou hormonálneou liečbou. Nie protón. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, otcovi určili Dg.. CA prostatae T 1-2 nx mo.Má 51 rokov, mierne problémy s močením-po vymočení únik moču cca 1r.,nokturiu n nemá.Máva bolesti v krížoch ale pripisuje ich námahe.PSA:7,01 ng/ml per rectum stredne velká tuáhoelastická prostata tvrdší apex. V jednom valčeku je stredne diferencovaný acinárny adenokarcinóm G2-3, Gleason skóre6(3+3), bez lymfavaskulárnej invázie a perineuárlneho šírenia.Obe obličky fyziologického uloženia a tvaru. Bilaterálne bez mestnania, jasnej litiázy a redukcia parenchýmu.Prostata priemere 36mm. Je objednaný na scintigrafiu skeletu. V ten istý deň sa má rozhodnúť či Rádioterapia alebo radikálna prostaterktomia.Poraďte nám má si dať prostatu hneď vyoperovať a akú má šancu na vyliečenie?? Ďakujem za odpoveď Lucia B.
Dobrý večer, veľmi ťažko sa dá zaujať definitívne stanovisko k Vašej otázke na základe uvedených nálezov.Ide o nízkorizikový karcinóm prostaty, ktorý bude mať negatívny nález na scintigrafii skeletu. Pri uvedených parametroch ochoreniach nie je ani indikovaná. Do úvahy okrem spomínaných dvoch možností prichádza aj aktívne sledovanie. Jednoznačnejší názor by som vedel povedať až po osobnom vyšetrení pacienta. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň V 12/2012 mi bola pri biopsii zistená pokročila rakovina prostaty s hodntami-PSA 37,Gleason 9. V súčasnosti na hormonálnej liečbe Eligard, v 11/2013 po vyšetrení MRI potvrdená rakovina prostaty s prienikom do semených vačkov T3b, scintigrafia nepotvrdila metastázy v kostiach. Ošetrujúci lekár ma 11/2013 odporučil na radioterpiu. Chcem pred rádioterapiou podstúpiť ešte liečbu infúznym vitamínom C. Moja otázka- je vhodne absolvovať liečbu vitamínom C pred rádioterapiou,a či sa rádioterapia prostaty vykonáva ambulantne. Ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, Vaša liečba bola správna a správne je aj indikovaná liečba rádioterapiou. Čo sa týka použitia vit C nemám skúsenosti s touto liečbou. Poznám iba jedného môjho pacienta, ktorý absolvoval liečbu vit. C bez efektu. Rádioterapia sa môže uskutočniť ambulantným spôsobom. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán Prof.MUDr.Kliment,CSc., chcel by som sa Vás opýtať na môj problém, ktorý spadá pravdepodobne do oboru urológie.Na mojom penise mám takú jazvu, ktorá sa tiahne skoro od varlat až po koniec predkožky (pozdĺž špongiózneho telesa).Ta jazva je akoby spojená s uzdičkou, ktorá spája žaluď s predkožkou.Začala sa u mňa prejavovať zhruba od 13 až 14 rokov.Teraz už mám o pekných pár rokov viac a nezmizlo to.Ukazoval som to svojej obvodnej lekárke a ta mi povedala, že to mám sledovať.Teraz mám už inú obvodnú lekárku a hanbím sa ísť za ňou s mojim problémom, lebo pozná i moju rodinu.Verím tomu, že keby to bolo niečo vážne, tak moja prvá obvodná lekárka by mi to povedala.Cestou internetu som sa spojil aj s jedným urológom a ten keď videl spomínanú vec na fotke, tak mi povedal, že pre mňa by bolo ideálne riešenie obriezka, ale ďalej už so mnou nekomunikoval.Ten urológ je súkromník a preto neviem či mi to povedal len preto, aby si zarobil.Práve preto by som chcel poznať Váš odborný názo
Dobrý večer, nález, ktorý opisujete, je potrebné vidieť, iba potom môžem zaujať k Vašej otázke stanovisko. S pozdravom, J.Kliment

Som ročník 1951 - 175cm/93kg. Po radikálnej prostatektómii v 07/2007 postupne mi narastá hodnota PSA na 0,180 v 01/2014 (08/2009-0,01, 05/2010-0,02, 11/2011-0,058) v zásade sa cítim dobre, rekreačne športujem, v strave sa vyhýbam mliečnym výrobkom a červenému mäsu, užívam Biobran 1000 denne. Aký ďalší postup liečby odporúčate?
Dobrý večer, ste takmer 7 rokov po radikálnej prostatektómii s nepatrne narastajúcimi hodnotami PSA.Posledná hodnota je tesne pod hraniciu (0,2), kedy sa stav hodnotí ako biochemická progresia. Zatiaľ by som žiadnu liečbu neidikoval, pokračujte v polročných kontrolách PSA a časom sa uvidí, či vôbec bude potrebná doplňujúca liečba. Pokračujte v doterajšom štýle života. S pozdravom, J. Kliment

V prvom rade Vám pán profesor ďakujem za Vaše dve odpovede na moje otázky, ale musím Vám ešte raz napísať lebo moja časť otázky Vám do e-mailu asi neprešla.Vrátim sa k otcovi a jeho liečbe Flutasinom.Tieto lieky má brať iba 3 týždne a potom mu bude nasadená injekčná liečba Leuprorelinu 5 mg každé 3 mesiace. Podľa všetkého budeme musieť prísť na vyšetrenie alebo aspoň na konzultáciu k vám dom Martina. Kde sa môžeme objednať ? S pozdravom. Monika, Svidník
Dobrý večer, ďakujem za doplnenie otázky, ktorá skutočne kompletne neprešla. Konzultácia je možná, môžte použiť telefónne číslo 043 4203 335 alebo posledné trojčíslie 444. S Pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer, môj 80 ročný otec má diagnostikovanú adenoca prostate gr. II, Gleason 7 (3+4)vo vzorkách 7,8,9,10 vľavo. PSA 19,9 ng/ml. Indikovaná liečba Frimacon120, Bicusan 150. Vyšetrenie rádiofarmakom zatiaľ nezrealizované. Je v dobrej fizickej a psycickej kondícii. Aká je podľa Vášho názoru prognóza? Ďakujem
Dobrý večer, ide o ochorenie stredného rizika a prognóza je dobrá. Ochorenie je kontrolovateľné, ak nebudú prítomné metastázy, roky. S pozdravom, J. Kliment

Pozdravujem Vás pán profesor, píšem Vám ešte raz ohľadom môjho otca a upresním informácie, ktoré potrebujete nato aby ste mi upresnil stav okolo liečby prostaty.Tak teda s kompletnými výsledkami sme boli u onkourológa.Diagnóza je : Ca prostatae novozistený T 2., N 1., M 0 , cystae renis bilat. Nádor je v ľavom laloku prostaty a aj v lymfatických uzlinách, je zväčšených 5 lymfatických uzlín od 2x1x1,7 cm po 0,5 cm. prostata je dobre ohraničená rozmerov 3,5 x3,8 cm. Pred biopsiou mal PSA 11,9. Pravý lalok A-5mm,B-15mm,C-12mm,D-5mm,E-15mm. Ľavý lalok F-12mm,G-12mm,H-15mm, I-11mm, J-16mm.Záver-A-tkanivo prostaty s hyperplastickými žliazkami, B -dtto, v ktorých sú areály prechodnobunkovej metaplázie,C-dtto,D-dtto,E-dtto,F-acinárny adenokarcinom GS 7/3+4/rozsah infilt. 90%.G-dtto,H-dtto, je nádorova propagacia, I- acinárny adenokarcinom GS 7/4+3/-80%, J-acinárny adenokarcinom GS 7/4+3/-rozsah 90%. Vyšetrenie kostí gamagrafiou je v poriadku.Lekár zahájil hormonálnu liečbu FLUTASIN 3x1 tbl
Dobrý večer, na základe doplňujúcich informácií odporúčam u Vášho otca operačné odstránenie prostaty, pravda, ak je v dobrom celkovom zdravotnom stave. Pri uvedených hodnotách -Gleason 7 (4+3), PSA 11ng/ml - je predpoklad postihnutia lymfatických uzlín veľmi nízky. Zaznamenané zväčšenie uzlín na CT nemusí znamenať postihnutie nádorom a podľa CT vyšetrenia sa nedá ochorenie hodnotiť ako N1. K takémuto hodnoteniu musí byť potvrdenie metastáz histologickým vyšetrením. Liečba Flutasinom nie je vhodná. S pozdravom, J. Kliment

dobry den mam 69 rokov liecim sa na rakovinu prostaty u pana primara sokola urologie trencin od roku 2006 v posledne sa zvisuje psa teraz mam nad 70 psa aku mam nadej do buducna velmi pekne dakujem ladislav galik brezova pod bradlom 6
Dobrý večer, dlhodobo ste liečený pre rakovinu prostaty, teraz ide o pokročilé štádium s vývojom tzv. kastračne rezistentného karcinómu prostaty.Neviem ako sa v súčasnosti liečite, preto je ťažko jednoznačne odopvedať na Vašu otázku. Liečebné možnosti aj v tomto štádiu ochorenia existujú, len treba dúfať, že budú u Vás dostatočne účinné. S pozdravom S pozdravom, prof. J. Kliment

Dobrý deň pán profesor,chcem sa Vás opýtať na prognózu ochorenia môjho otca. Má 58 rokov, v novembri 2013 mu bola zistená hodnota PSA 100, následne bol na biopsii, kde bola potvrdená rakovina C61, CT vyšetrenie prostata 47*34mmrelat. homogenná, hepar s drobnou hypodenzitou o priemere 5mm v pravom laloku v retroperitoneu paraaortálne a parakaválne splývajúce pakety LU do priemeru 28mm,zväčšené aj parailické a obturatórne uzliny do 32 mm vpravo v mesogastriu nasadá na peritoneum niekolko oválnych ložísk do 14 mm perito, v zobrazenom skelete niekolko osteosklerotických ložísk do 15mm, takže už má zasiahnuté aj kosti. Začal brať Firmagon, PSA kleslo na 4,1 a teraz 21.1.2014 mal PSA 0,69. Doktor mu nasadil raz mesačne aj Xgeva. Boleli ho nohy a nemohol spávať, na nič iné sa nesťažuje. Radi by sme vedeli čo nás bude ďalej čakať a akú šancu má ešte do budúcna, koľko sa dá prežiť, máme pocit akoby ten boj už vzdal, potrebujeme ho nejako povzbudiť. Ďakujem pekne Iveta z Kysúc
Dobrý večer, u Vášho otca ide o pokročilé ochorenie s metastázami v kostiach a s postihnutím lymfatických uzlín.Doterajšia liečba je správna a celkom účinná s významným poklesom PSA už krátko po začiatku liečby Firmagonom. Tento pokles PSA môže znamenať aj dlhodobejšiu účinnosť hormonálnej liečby. K vyjadreniu sa k prognóze by som potreboval vedieť tiež výsledok histologického vyšetrenia, konkrétne Gleasonovo skóre, ktoré vyjadruje agresivitu ochorenia.Čím je hodnota vyššia a blíži sa k 10, tým je agresivita ochorenia vyššia. Celkovo však ochorenie je pokročilé, treba len dúfať, že si zachová dlhodobo účinnosť hormonálna liečba. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,bol mi indikovaný karcinóm prostaty(Gleason 3+4=7),PSA 5,07(po dvoch mesiacoch 4,65), lokalizovaný v oboch lalokoch prostaty(MR),bez zjavných zn. infiltrácie okolia vrátane semenných vačkov.Mám 54 rokov a otázku na Vás, či je nutná radikálna prostatektómia, alebo stačí watchfull waiting? Ďakujem pekne !
Dobrý večer, máte podľa údajov, ktoré ste mi poskytli, karcinóm prostaty v štádiu T2c s Gleasonovým skóre 7 (3+4) a s hodnotou PSA teraz 4,65. Ide o karcinóm so stredným rizikom pre progresiu. Prechodne na isté obdobie je možné aktívne sledovanie, ale vzhľadom na parametre ochorenia Vám odporúčam radikálnu prostatektómiu. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan doktor, otcovy v decembri 2013 diagnostikovali rakovinu prostaty: Subj.: pacient s hyperplaziou prostaty t.c. sa citi dobre, prisiel na punkciu pre elevaciu PSA 8.26 z 2.12.2013, ine obtiaze neguje, moci slabsim prudom, po vymoceni pocit dostatocneho vypraznenia, nokturia 4x. Antikoagulacnu a antiagregacnu terapiu neguje. Obj.: Vykon: za aseptickych podmienok vykonana TRUS biopsia prostaty 5+5 vzoriek, priebeh bez komplikacii, material ad histol. DRV: mierne zvacsena, prostat bez susp. nalezu. Dg. zaver: N40 Hyperlazia prostaty (predstojnice) Odporucanie: dostatok tekutin, pokracovat v ATB terapii, kontrola na urologickej ambulancii o 2-3 tyzdne... Lekar mu navrhol operaciu, ja by som sa vsak chcel opytat ci by v jeho pripade miesto operacie neprichadzala do uvahy liecba Degarelix-om. Vopred dakujem S pozdravom Anton Kozubik
Dobrý večer, z uvedených údajov o ochorení Vášho otca neviem poskytnúť žiadnu radu. Preto ak máte ďalej záujem o moje vyjadrenie napíšte mi vek Vášho otca, aký bol histologický výsledok z biopsie prostaty a akú liečbu mu lekár navrhol, resp. aký typ operácie. To sú úplne základné údaje potrebné k tomu, aby som sa mohol k ochoreniu vyjadriť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, som rada, že som objavila Vašu stránku na internete a preto by som sa Vás rada opýtala na diagnózu môjho otca -zhubný nádor prostaty C61 (adenoca prostatae histol. verifikov parailiakálna LAP vľavo). Pišem to tak, ako to bolo v správe z CT. Z biopsie bolo zistené Gleasonovo skore 7 (4+3). Výsledok z vyšetrenie kostí ešte nemáme.Otec má 66 rokov. Popis CT prostaty bol - tesne pod vetvením zväčšená LU 2x1,1x1,7 cm, dve LU do 1,2 cm, jedna LU 0,8 cm a jedna LU do 0,5 cm.Na obličkách sú ešte nejaké cysty, jedna je atypická. prosím Vás o odpoveď nakoľko je to vážne a aké sú prognózy liečby.Veľmi pekne ďakujem. Monika, Svidník
Dobrý večer, k vyjadreniu by som potreboval vedieť hodnotu PSA, celkový zdravotný stav, koľko bioptických vzoriek bolo poziívnych. Môže ísť o ochorenie, ktoré sa dá liečiť radikálnou prostatektómiou, len je potrebné vedieť všetky potrebné parametre. Napíšte ich a ja Vám odpoviem. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor. Hcem Vás požiadť o Váš názor: Akú liečbu by ste mi odporúčili na moju diagnozu. Mám sa vo februári rozhodnuť aku terapiu z troch variant odporúčanu si mám vybrať. ERT, BRT, Protonová terapia Praha. Mám 72 rokov,pravidelne cvičim do októbra 2013 som každy piatok hraval fotbal na umelej tráve. Okrem toho bicykel,plavanie, záhradka. V zime ,,bežkovanie”. Pravidelne sa vyše 12 rokov stravujem. Vitaminov mám na záhradke dosť (jahody, maliny, paradajky ,slivky,čerešnš, marhule, hrozno, atď)každý rok som navštívil urologa kde som mal cca 10 rokov PSA 4 ng/ml. V roku 2009 som mal biopsiu negatívnu. V roku 2011 mi PSA kolisalo: 9,7,8 ng/ml, v roku 2012 10 ng/ml neprekročilo, v roku 2013: už som mal 3x nad 10ng/ml. Až som mal 13,62 ng/ml tak mi urolog vykonal punkciu prostaty. Diagnostický záver: C61.Zhubny nador predstojnice (prostaty) Zaver: RT iPSA jun2013 11,7 ng/ml PSA oktober 2013 13,62 stav po biopsii 23.10.2013 HIstologia Pravy lalok zo vzoriek v 1 vz
Dobrý večer, vo Vašej otázke chýba posledná časť textu. Takže neviem aký bol histologický nález vo vzorkách z prostaty. Rozhodujete sa medzi tromi možnosťami, ak je liečba indikovaná tak sa treba sústrediť na možnosť brachyterapie. Rozhodne nie protónová liečba. Ak by ste mohli napísať histologické výsledky, môžem spresniť odpoveď. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem mám 50 rokov, po kontrolnom nameraní PSA 6,1 dňa 11.10.2013 mi bola vykonaná TRUS biopsia prostaty (6+6 vzoriek) histologicky verifikovaná BPH a v jednom ložisku atipická maloacinárna proliferácia prostaty. Následná kontrola o 6 mesiacov s odberom PSA. Nerozumiem diagnóze. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem a prajem pekný deň.
Dobrý večer,mali ste vykonanú biopsiu prostaty, pričom sa histologicky potvrdilo nezhubné zväčšenie prostaty, teda nie rakovina prostaty. V jednej vzorke Vám našli tzv. premalígnu léziu, inak povedané tkanivo prostaty so zmenenou histologickou skladbou, z ktorého sa v budúcnosti môže vyvinúť rakovina prostaty. Tento nález nevyžaduje liečbu, sú však potrebné pravidelné urologické kontroly v navrhovaných intervaloch. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Chcel by som sa iba uistiť, či sú tieto čísla správne. RAKOVINA PROSTATY 3. najčastejšie onkologické ochorenie u mužov 80 % výskytu rakoviny prostaty je u mužov nad 65 rokov 1500 nových diagnostikovaných prípadov ročne v rámci Slovenska 500 mužov ročne na Slovensku v dôsledku tohto ochorenia zomiera
Dobrý večer, uvedené údaje sú správne, aj keď v súčasnosti absolútny počet novovodiagnostikovaných karcinómov prostaty ročne bude najpravdepodobnejšie vyšší. ˇUdaj o 1500 nových karcinómov je z roku 2007, odvtedy chýbajú štatistické údaje. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan profesor, Mam 74 rokov, necitim sa zle, ale pri preventivnej prehliadke mi bolo zistene, ze moje vysledky su taketo: PSA 1.28 GLEASON 6 Biopsia pozit. na komordibillity. Prosim Vas, aku by ste mi doporucil liecbu? Dakuem. S pozdravom Venglovic
Dobrý večer, poslali ste iba úplne základné údaje o ochorení. Máte hodnotu PSA1,28ng/ml a biopticky potvrdený karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 6. Na základe týchto údajov môžem povedať, že ide o nízkorizikový karcinóm prostaty, ktorý nevyžaduje nijakú liečbu, iba kontroly PSA v pol ročných intervaloch. Avšak pre bližšie zhodnotenie by som potreboval aj viaceré ďalšie údaje. Napr. prečo Vám bola urobená biopsia prostaty vo veku 74 rokov pri PSA 1,28. S pozdravom, J. Kliment

diagnoza c61 acinarny adenokracinom G-2,skore6 /3+3/s perineuralnou invaziou. x/13 RRP+eLA,T3N0M0 iPSA 4,76 po RRP 0,07.moj vek je 52 rokov.Pre T3 doporuceni Binabic150 k liecbe.Ake je šanca na uplne vyliecenie.Po operacii stresova inkontinencia II stupna.
Dobrý večer, mali ste vykonanú radikálnu prostatektómiu pre pT3N0M0, neuvádzate Gleasonovo skóre z operačného preparátu, neuvádzate či išlo o pT3a alebo pT3b ani či boli pozitívne chirurgické okraje alebo nie.Len pri poznaní týchto údajov sa môžem vyjadriť k prognóze. Teraz nevidím dôvod na liečbu Binabicom 150 mg denne. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pan profesor.Do Nového roku Vám želám veľa štastia,zdravia a rodinnej pohody.Obraciam sa na Vás, odbornika najvyššej kvality o radu,ako sa mám rozhodnuť pri mojom onemocnení.Rodakom som z Kysúc,prez 25 rokov žijem s manželkou v Mikulove na Mor.,v apríli mi bude 64 rokov,duševne a fyzický sa cítím v pohode,športujem,cestujem mezi Slovenskom(rodina) a Moravou. K veci:4.12.2013 po biopsií som dostal predčasný dárček na Vianoce v podobe Res.AdenoCa prostate pT1cNx,stage neg.GS 3+3,dg PSA 6,57,1 vzorok z 10 všetkých vzorkov v ´ľavom laloku.Následne som absolvoval kontrolu UZB pečene,RTG S+P,Scienti skeletu všetko bez nálezu a zmien.Ďalej z urol.vyšetrenia-indgace 4/13 prostata konkestivná mekká symetrická k TURP bez tu zmen,USG mm.9/13 náplň mm dostatečná cca 450 ml,steny mmisoechogeni bez trabekulizace,bez patol.ibntriaumonalních zmen,uroflow 9/12 .Q mid 9,9 43%Q max.20,6 69% vým.objem 467ml.,bioch.PSA :5/12- 4,79,9/12- 5,12, 1/13-5,74,6/13-4,48,10/13-6,57 ng/ml.Okrem operacie
Vážený pán inžinier,ďakujem za priania k novému roku a aj ja Vám želám dobré zdravie , šťastie a všetko najlepšie. Podľa údajov, ktoré ste mi poslali bol u vás diagnostikovaný nízkorizikový karcinóm prostaty ( PSA menej ako 10 ng/ml, Glesonovo skóre 6 a palpačný nález na prostate negat alebo bez priekazného nálezu pre prípadný karcinóm/.Neviem, čo Vám urológ odporučil, pretože pravdepodobne chýba záverečná časť z Vášho textu /text končí Okrem operácie../, ale tento nález je na aktívne sledovanie. Aktívne sledovanie spočíva v kontrolách PSA v istých intervaloch, 3 alebo 6 mesačných, s odstupom času aj vykonania magnetickej rezonancie. Aktívnu liečbu odporúčam iba v prípade progresie ochorenia.V súčasnosti Vám teda žiadnu liečbu neodporúčam.Osobná konzultácia pre bližšie objasnenie je samozrejme možná. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň, mám 32 rokov a trápim sa s chronickou prostatitídou už niekoľko rokov, chcem sa opýtať či môže zväčšená zapálená prostata tlačiť nejakým spôsobom na nohy. Cítim akokeby také trpnutie až miernú bolesť v ľavej nohe od kĺbu až k chodidlu.
Vaše ťažkosti nesúvisia so zápalom prostaty

Dobrý deň p.prof. Mám 64r.Žijem aktívne čo sa týka sexualneho ako aj športového života.Hlavne bicykel-Pred rokmi mi zistili cystu na ladvine,ktorá sa ale nezväčšuje.pri urol.vyšetrení mi zistili krv v moči.Cítil som slabé pálenie pri močení.Cysta sa nezväcuje.Môj urológ tvrdí že krv v moči môže byť práve z tej cysty. Prostatu podla lekára nemám zväčenú,no napriek tomu hodnoty onkomarkerov sa vždy menia.Napr. v roku 2011boli S-PSA 1,75 vroku 2013 v auguste 3-3, v decembri 2,5.?????Ako som už písal vela bicyklujem.Prečo to kolísanie?Pri močení problém nemám až nato že ráno je to trochu pribrzdené.Nepijem ,nefajčím. Ďakujem.
Dobrý deň, je málo pravdepodobné, žeby cysta spôsobila nález krvi v moči.Ak sa uvedený nález bude opakovať, treba absolvovať podrobnejšie vyšetrenia (CT, cystoskopia), aby sa vylúčil iný možný zdroj krvácania. Hodnota PSA sa od roku 2011 trochu zvýšila a kolíše. Kolísanie hodnôt PSA sa pomerne často zaznamenáva a príčiny sú rôzne. Zatiaľ je potrebné iba v pravidelných intervaloch kontrolovať PSA. Môžte samozrejme pokračovať v aktívnom, kvalitnom živote. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den pan doktor . Manzel ma 54 rokov a pri preventivnom vysetreni prostaty mu boli zistene hodnoty : PSA 3,13. fPSA 0,71. Free PSA index 22,9%, p2PSA 13,4. Phi 33,2. Prosim vas je podla vas potrebna v tomto pripade biopsia ? Resp. Liecba ? Vopred Vam dakujem za odpoved .
Dobrý večer, zatiaľ pri uvedených hodnotách biopsiu neodporúčam. Potrebné je však sledovanie týchto parametrov aj v budúcnosti a podľa vývoja sa potom rozhodne o postupe. Zatiaľ teda bez biopsie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán Profesor V auguste 2012 som bol operovaný na karcinom prostaty,teraz beriem eligard 7,5mg.Prosím Vás ako dlho budem musieť brať tieto injekcie keď výsledky krvných testov mám v poriadku. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď
Dobrý deň, neviem dôvody, pre ktoré po radikálnej prostatektómii dostávate hormonálnu liečbu. Môžte mi ich oznámiť priamo na moje pracovisko a potom sa k liečbe vyjadrím. Alebo príďte na konzultáciu osobne. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, môj otec mal v máji 2013 hodnotu PSA 49, podstúpil biopsiu s negat. výsledkom , vyšli "len" hypertrof.a atrof žliazky/to bol záver urológa- výsledok som nevidela/ diagnostikovaná len BPH. Pri následnej kontrole PSA 54, zrejme dôsledok prevedenej biopsie. Pri ďalšej kontrole v novembri hodnota PSA 48, prevedená druhá biopsia s výsledkom high grade PIN, hyperplázia bazálnych buniek v podstate vo všetkých reprezentatívnych vzorkách. Nerozumiem ako je možné, že pri prvej biopsii PIN nebola spomenutá. Chcem sa opýtať na prognózu a štatistiku zo skúseností Vášho pracoviska. Keďže high grade PIN je hodnotená ako premalignita, ako často prechádza v malignitu? Do akého času zvykne prejsť v malignitu. Takisto sa chcem opýtať, či v tomto prípade stačí kontrola PSA ako prediktor zhoršenia stavu , a ako často je nutná kontrola PSA v takomto prípade. Takisto sa chcem spýtať, prečo je hodnota PSA až taká zvýšená. Poslednou otázkou je, či je možné preventívne odstránenie prostaty v tomto st
Dobrý deň, Váš otec mal opakovane namerané vysoké hodnoty PSA, ktoré by svedčili pre karcinóm prostaty, napriek tomu opakovaná biopsia karcinóm nepotvrdila. Pri odoberaní vzorky tkaniva prostaty sa nezachytilo nádorové ložisko, čo sa opakovane stáva, pretože odber tkaniva je náhodný.High grade PIN , ktorý sa zachytil v odobratom tkanive sa považuje za premalígnu léziu a tiež sa identifikuje iba náhodne. Iba približne do 50% sa v týchto prípadoch neskoršie, obvykle do 3 rokov, diagnostikuje karcinóm. Teda nie u všetkých pacientov prechádza high grade PIN do malignity. Nebýva pri ňom ani vyššia hodnota PSA. Ak je high grade PIN iba v 1-2 bioptických vzorkách môžnosť neskoršie diagnostikovanej malignity je ešte menšia.U Vášho otca trvá vysoké podozrenie na karcinóm prostaty. Potrebuje vyšetrenie magnetickou rezonanciou na potvrdenie podozrivých miest v prostate a potom odber vzoriek z týchto podozrivých miest. V súčasnosti ak je prvá biopsia prostaty negatívna a trvá vysoké podozrenie na

Dobrý deň, môj otec je 4 roky po radikálnej prostatektómií a má momentálne hodnoty následovné: pT3aN0M0, Gleason 7 (4+3), Gr 3, okraje negat. s biochemickou progresiou. Chcela by som sa opýtať, či sú tieto hodnoty závažné pre 63 ročného muža. Za odpoveď vopred ďakujem, s pozdravom Lauková.
Dobrý večer, jednoznačne sa nedá na Vašu otázku odpovedať.Neviem o akú hodnotu PSA v súčasnosti ide. Treba kontrolovať hodnoty PSA v pravidelných intervaloch a podľa viacerých hodnôt sa dá usudzovať mieran závažnosti. Pretože ide o tzv. biochemickú progresiu po 4 r po radikálnej prostatektómii skôr sa mi zdá prognóza do budúcnosti priaznivá.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor Kliment! Mám 61 rokov. Pri preventívnej prehliadke 28.03.2013 som mal test PSA 6,11. ....Pokračovanie Snažím sa, aby pH bolo väčšie ako hodnota 7,00. Súčasne som si začal od 18.06.2013 ako samoplatca pravidelne každý pondelok merať test PSA. Test PSA mi postupne klesal a od 09.09.2014 mám stále pod 2,00.Už som mal aj 1,39. Naposledy 11.11.2013 bol 1,65. Test TST sa mi pohybuje v rozpätí 9,00-11,00. Testy PSA a TST spracované v excelovskej forme Vám pošlem mailom v prílohe. A práve tu mám pre Vás, pán profesor, 4 otázky. 1. Aký je Váš názor v mojom prípade postúpiť hormonálnu liečbu? 2. Aký je Váš názor súčasne sa liečiť aj alternatívnou liečbou? 3. Aký je Váš názor na Graviolu? Na internete sa píše, že je to zabijak rakoviny. 4. Môj urológ mi zatiaľ nenaordinoval žiadne lieky na prostatu. Ktoré voľné predajné výživové doplnky používať ? Posledné 3 roky do 09/2013 som striedavo používal: Prostenal, Prostenal Forte, Prostamen F1, Foma
Dobrý večer, mali ste vyššiu hodnotu PSA, posledné merania však vyššie hodnoty nepotvrdili. Vyšetrovať PSA tak často ako to robíte nie je vôbec potrebné a k ničomu to nevedie. Liečba hormónmi nie je indikovaná. Alternatívna liečba je možná, o rôznych postupoch sa dočítate na internete. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, otec má 73 rokov a diagnózu Ca prostatea T2 Nx MO G2 Gl. skore 3+2/5/. Bolo mu odporúčané vzhľadom k veku a char.nádoru rádioterapia a predtým neoadjuvantá hormonálna liečba Cyproplex tbl. 50x50 mg 2 0 2. Môžete mi prosím priblížiť o ako vážnu diagnózu ide, a či je to dobre liečitelné? Nebolo by lepšie operovať? Ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, aj keď všetky parametre ochorenia nepoznám (napr. neuviedli ste hodnotu PSA, počet pozitívnych bioptických vzoriek, prípadné ochorenia Vášho otca - to sú všetko údaje , ktoré treba brať do úvahy pri indikovaní liečby karcinómu prostaty), podľa poslaných údajov možno povedať, že ide o nízkorizikový karcinóm prostaty (ak hodnota PSA je menej ako 10ng/ml). V tom prípade je možné iba sledovanie pacienta, bez akejkoľvek liečby. Navrhnutá liečba je tiež jednou z možností, ale je príliš agresívna s možnými vedľajšími účinkami. Chirurgická liečba nie je indikovaná. S pozdravom, J. Kliment

Mojej make nasli nador na oblicke vraj sa to neda operovat.keby sme vas poprozili pozriet ct lebo najprv bolo povedane ze sa to da ale ze potrebuju mag rez.no tam ju objednali az na februar.tak som volalax ci sa to neda urychlit.mala som zavolat poobede.po zavolani bolo povedane ze si lepsie pozreli ct a vraj sa toneda nador maasi 1 Cm.Nemam z toho dobry pocit prosim pomozte.pozrite sa na to ct.dakjjem.x
Dobrý večer, môžte priniesť výsledok CT vyšetrenia (aj celý záznam) na Urologickú kliniku v Martine na konzultáciu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer, môj 67-ročný otec mal dlhší čas problémy s močením a užíval Prostakan forte. Vo februári bol na pravidelnej kontrole, namerané PSA bolo 4,7. Ďalšia kontrola sa uskutočnila v septembri – po biopsii (odobratých 8 vzoriek – 4+4) bol zistený adenokarcinóm prostaty (PSA 4,8; Gleasin skóre 6/3+3/; zahájená andg blokáda /leuprolelin+Bicalutamid/; CT MP – prostata 34x47x10mmm, okraje ostré, reg LU nezv. T2a?NXMX). Začala sa hormonálna liečba a zároveň bol pacient poslaný na onkologický ústav. Bolo znova vykonané CT vyšetrenie (indikovaný na radik RT – nízke riziko, T2 – na obl. prostaty, TD76-78Gy) a započalo vonkajšie ožarovanie, ktoré má trvať 6 týždňov. Otec je liečený na diabetes 2. typu, vysoký tlak, srdce (užíva Glucophage, Tritace, Porstakan forte, Concor), absolvoval operácie hernie inguinalis a 2x hernie umbilicalis. Trpí hemoroidmi. Chcel by som sa opýtať na celkovú prognózu, ďalej čo znamená, že rádioterapia začala takmer súčasne s hormonálnou liečbou (inde píšete, že
Dobrý večer, Váš otec mal diagnostikovaný karcinóm prostaty s nízkym rizikom progresie v budúcnosti (PSA 4,8ng/ml, Gleasonovo skóre 6 /3+3/. Začal sa liečiť hormonálne (leuprolid+ bicalutamid)/ a začala aj externá rádioterapia. Pri karcinóme prostaty s nízkym rizikom progresie sa kombinovanie hormonálnej liečby s rádioterapiou neodporúča. Stačí iba externá rádioterapia. Ak u Vášho otca z odobratých vzoriek boli pozitívne iba menej ako 3 vzorky tak ide o karcinóm s veľmi nízkym riziko progresie. V tomto prípade je najvhodnejšie iba sledovať nález, bez akejkoľvek liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem, chcem sa Vás opýtať na stravovanie pri zvýšenom PSA - 81. Môjmu ocinovi teraz lekári odobrali vzroku PSA a poslali na biopsiu, nakoľko má zvýšené PSA na 81. Môžem sa opýtať čo to konkrétne znamená a či sa s tým dá bojovať, znížiť tie hodnoty pri úprave stravy. Ako som čítala, veľmi vhodné je konzumovať brokolicu, sóju, paradajky a piť veľa zeleného čaju. Čo sy o tom myslíte, je možné to s týmito jedlami znížiť? Ešte sa chcem opýtať, aký sa volí postup liečenia pri takomto zvýšenom PSA 81? Ďakujem veľmi pekne za informácie S pozdravom Barbora
Dobrý večer, Váš otec má hodnotu PSA 81ng/ml a bola mu urobená biopsia prostaty. Výsledok ešte neuvádzate, ale zrejme sa potvrdí karcinóm prostaty.Budú potrebné ešte ďalšie doplňujúce vyšetrenia s ohľadom na určenie rozsahu ochorenia. Až potom je možné vyjadrenie k liečbe. Strava samotná nezníži hodnotu PSA aj keď Vami uvádzané stravovanie sa pri karcinóme prostaty odporúča.S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán profesor, dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o posú-denie liečby môjho manžela /66 r., diabetik/. Vynasnažím sa čo najpresnejšie popísať jeho problém. V novembri 2012 bol pre silné bolesti brucha /hlavne v podbrušku/ hospitalizovaný,v nemoc-nici,jeho stav diagnostikovali ako zápal sli-nivky brušnej. Jeho stav sa počas hospitalizácie /11 dní/ zlepšil, ale občasné bolesti v pod-brušku pretrvávali aj v čase prepustenia z ne-mocnice a aj potom. Nie sústavné, iba občasné. Majú charakter popichávania. Preto absolvoval kolonoskopické vyšetrenie s negatívnym výsled-kom. Keďže bolesti pretrvávali, odporučila man-žela obvodná lekárka na urologické vyšetrenie. Prvé vyšetrenie bolo v apríli 2013. PSA 61,770. Predpísané lieky: TAMSULOSIN p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,4 mg /100 ks/, 1 tbl. večer okolo 19.00 hod. Kontrola o asi 100 dní. Kontrolné vyšetrenie v auguste 2013: PSA 72,220. Predpísané lieky: TAMSULOSIN p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,4 mg /100 ks/, 1 tbl. ve
Dobrý večer,urologická liečba Vášho nie je správna. Mal zistené vysoké hodnoty PSA, prvý krát 61,77 a neskoršie 72,22. Ak sú tieto hodnoty skutočne pravdivé mal už dávnejšie podstúpiť biopsiu prostaty, s vysokou pravdepodbnosťou by sa potvrdil karcinóm prostaty. Tieto hodnoty dokonca svedčia pre pokročilejší karcinóm prostaty.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor Kliment! Mám 61 rokov. Pri preventívnej prehliadke 28.03.2013 som mal test PSA 6,11. Následne som 18.04.2013 postúpil biopsiu prostaty s pozitívnym nálezom: Gleason 6/3+3/, od 2% do 25% objemu valčeka. Prostata mierne zväčšená, vľavo tuhšia. V dňoch 06.06.2013-28.06.2013 som absolvoval rádioterapiu (16 ožarovaní) na oblasť prostaty v CD 52,8 Gy. Medzi tým som si na internete prečítal a naštudoval aj možnosť alternatívnej liečby. Zabezpečil som si knihu: „RAKOVINA – prečo stále umierame bez spoznania pravdy“ od Phillipa Day. Od 15.05.2013 som prešiel na zásadotvornú stravu a vylúčil kyselinotvorné potraviny ako je: mäso, mliečne výrobky, ryby a žiaden alkohol . Okrem toho som začal používať vitamín B17(Laetril) v podobe mandľových jadierok (20 jadierok/3x denne) a tekvicové, slnečnicové, ľanové jadierka (všetky 3 produkty – 1 kávová lyžička/3 x denne). Tiež si indikátorovými papierikmi sledujem pH v moči a podľa toho si regulujem stravu. Snažím sa,
Dobrý večer, Vaša otázka nie je v texte úplne zachytená. Podľa uvedených údajov máte nízkorizikový karcinóm prostaty.Absolvovali ste rádioterapiu v dávke 52Gy, ktorá však nie je dostatočná.Začali ste sa venovať alternatívnej liečbe, podľa Vášho uváženia môžte v nej pokračovať a treba len dúfať, že budete na ňu priaznivo reagovať. Urologické kontroly však nesmiete zanedbať. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den,jsem po vyšetření prostaty TRUS s výsledkem chronického zánětu prostaty a sem.váčků.prostata hraniční cca 27 ccm.Předtím PSA:1,94 /nárust o 0,83 za 18 měsíců/ volné 0,41, poměr PSA 0,21. Mám bolesti kříže, ramen a kyčlí, hlavně v noci.Mám se obávat již metastáz nebo spíše výsledky naznačují začínající CaP?Je mi 54 let děkuji Pavel
Dobrý večer, hodnoty PSA nenasvedčujú na prítomnosť karcinómu prostaty. Môžu súvisieť s nálezom na TRUS - chronický zápal. Bolesti určite nesúvisia s ochorením prostaty a nemusíte sa obávať z karcinómu prostaty. Príčinu bolestí treba hľadať inde. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem, dnes (pondelok) o 9.36 som dostal Vašu odpoveď, keďže však moja otázka opäť nedošla celá, posielam jej dokončenie: Avšak po polroku som bol opäť na kontrole (september t. r.) a moje PSA šokujúco stúplo na 0,15 (dva a pol krát viac ako pri poslednej kontrole), čo je zároveň ešte vyššia hodnota, ako mi bola zistená krátko po ožarovaní (0,13 v júni m. r.). Na kontrolu idem teraz v decembri – čo bude, ak hodnota ešte stúpne? Ako je možný takýto nárast? Mám to prijať tak, že u mňa zlyhala aj rádioterapia? Veď aj pred operáciou, aj pred ožarovaním lekári tvrdili, že mám veľmi priaznivé hodnoty na úspešnú liečbu. Ak mi PSA ešte stúpne, aké sú ďalšie možnosti liečby? Alebo môže hodnota PSA po takomto prudkom náraste ešte aj klesnúť? Ďakujem pekne za Váš čas a za Vašu odpoveď.
Dobrý večer, ide o minimálne zvýšenie hodnoty PSA, z ktorej sa nedajú robiť žiadne závery.Hodnota sa môže ustáliť, ale aj klesnúť. Predpokladám, že ďalšie roky budú iba minimálne pohyby v hodnotách PSA, vzhľadom na veľmi priaznivé Gleasonovo skóre a zrejme aj minimálny rozsah ochorenia v čase primárnej diagnózy ochorenia. Tieto zmeny PSA môžu byť rôzneho pôvodu, jednoznačne sa nedajú určiť. Žiadnu ďalšiu liečbu nepotrebujete a ak by ste ju v budúcnosti aj potrebovali, tak iba pri podstatne vyšších hodnotách PSA a po absolvovaní kompletných kontrolných vyšetrení. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer prajem, pán profesor, dostal som Vašu odpoveď z 20. okt. o 21.01, ale keďže v poradni bola vytlačená iba polovica mojej otázky (a preto ste odpovedali iba na to), zasielam ešte raz aj druhú polovicu, lebo tá asi zmení Váš názor. Dokončenie mojej otázky je teda: Po operácii som mal PSA 0,04, potom 0,023, ale potom to za 5,5 roka pomaly stúpalo, a v januári 2012 bola hodnota PSA už 0,22. A keďže aj vo februári 2012 pri kontrole som mal hodnotu 0,22, lekári mi odporučili rádioterapiu. (RAPE sa teda u mňa ukázala ako neúspešná liečba). Rádioterapiu som ukončil koncom apríla 2012 (16 x 3,13 Gy), pri ďalších kontrolách boli hodnoty PSA: jún m. r. – 0,13, september min. r. – 0,1, december min. r. – 0,1, marec t. r. – 0,06. Vtedy som sa na Vás obrátil so žiadosťou o Vaše stanovisko – predpokladali ste, že približne okolo tejto hodnoty sa PSA bude ohybovať aj v budúcnosti a že sa nemusím obávať zhoršenia. Avšak po polroku som bol opäť na kontrole (september t. r.) a moje PSA šo
Dobrý večer, opäť chýba záverečná časť Vašej otázky. Text končí vetou - avšak po polroku som bol opäť na kontrole (september t.r.) a moje PSA šo. Môžte poslať chýbajúcu časť otázky ?. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor Kliment! Mám 61 rokov. Pri preventívnej prehliadke 28.03.2013 som mal test PSA 6,11. Následne som 18.04.2013 postúpil biopsiu prostaty s pozitívnym nálezom: Gleason 6/3+3/, od 2% do 25% objemu valčeka. Prostata mierne zväčšená, vľavo tuhšia. V dňoch 06.06.2013-28.06.2013 som absolvoval rádioterapiu (16 ožarovaní) na oblasť prostaty v CD 52,8 Gy. Medzi tým som si na internete prečítal a naštudoval aj možnosť alternatívnej liečby. Zabezpečil som si knihu: „RAKOVINA – prečo stále umierame bez spoznania pravdy“ od Phillipa Day Od 15.05.2013 som prešiel na zásadotvornú stravu a vylúčil kyselinotvorné potraviny ako je: mäso, mliečne výrobky, ryby a žiaden alkohol . Okrem toho som začal používať vitamín B17/Laetril v podobe mandľových jadierok (20 jadierok 3x denne), tekvicové, slnečnicové a ľanové jadierka. Súčasne som si začal od 18.06.2013 ako samoplatca pravidelne každý pondelok merať test PSA. Tu sú jeho výsledky: Testy PSA a TST P.č. Dátum Testy tPSA
Dobrý večer, chýba posledná časť Vašej otázky, výsledky PSA testov. Môžte ich poslať ? S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem, pán profesor, prosím o Vaše vyjadrenie k mojej otázke: Pred 7 rokmi bol môj manžel (teraz má 63) na operácii prostaty (Gleason 2 + 3), vybrali mu ju celú. PSA sa od operácie zhoršovalo a vlani mu pri hodnote 0,22 odporučili rádioterapiu, ktorú aj absolvoval. PSA mu postupne klesalo a po roku od ožarovania (zač. apríla t. r.) mu PSA kleslo na 0,059, teraz bol na kontrole koncom septembra a namerali mu PSA 0,15. Prečo? Zlyhala liečba, bolo hádam žiarenie zle zamerané? Bude to ešte stúpať, to znamená že sa mu rakovina vrátila? A ak bude PSA stúpať ďalej, čo bude? Aké sú ďalšie možnosti?
Dobrý večer,jednoznačná odpoveď asi neexistuje. Hodnoty PSA sú veľmi nízke, do istej miery môžu kolísať, príčiny nárastu môžu byť viaceré, stav t.č. nevyžaduje nijakú liečbu, iba sledovanie v polročných intervaloch. Nepoznám všetky údaje o ochorení, iba pôvodné Gleasonovo skóre, ktoré bolo veľmi nízke, dokonca môžem povedať, že ožarovanie bolo indikované príliš skoro, zrejme bez potvrdenia lokálnej progresie. Je to veľmi komplikovaná vec, ale v každom prípade je potrebné iba sledovať hodnoty PSA. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň chcem sa opýtať manžel je po odstránení prostaty pre Ca Gleason score 3+4, bez postihnutia lym. uzlín, PSA po 3 mesiacoch mal 0,02 po ďalších 3 mesiacoch 0,03 je to v poriadku? Ďakujem
Dobrý večer, je to v poriadku. Ide iba o stotinový nárast, ktorého dôvod sa teraz nedá jednoznačne vyhodnotiť. Možno nasledujúca hodnota bude opäť 0,02 ng/ml ako to občas vidím. Ďalšie kontroly v priebehu roka umožnia vyjadriť sa k príčine. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, pokiaľ pacient 71r. má histologicky potvrdený adenokarcinóm prostaty v oboch lalokoch, Gleason skóre 9, PSA viac ako 100, no vyšetrenie kostí nepotvrdilo prítomnosť evidentných metastáz - aké by mohli byť možnosti ďalšej liečby okrem hormonálnych injekcií? Bola by potenciálne možnosť využiť aj rádioterapiu? Ďakujem.
Dobrý večer, ak by všetky vyšetrenia, ktoré som odporučil boli priaznivé (nepotvrdili by metastázy) je indikovaná kombinovaná liečba hormonálna s externou rádioterapiou.Kombinovaná liečba je v takýchto prípadoch dokonca zásadnou liečbou. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, akú terapiu resp. aké ďalšie vyšetrenia pre určenie rozsahu ochorenia by ste odporučil pacientovi vo veku 71 rokov, PSA nad 100, biopsiou potvrdený invazívny adenokarcinóm prostaty Gleason skóre 9, avšak scintigrafia kostí vylúčila metastázy na kostiach. Celkový zdravotný stav je inak dobrý, pacient nepociťuje žiadne ťažkosti pri močení avšak dlhodobo pokašliava. Ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, obidva uvedené parametre (PSA, Gleasonovo skóre 9) sú nepriaznivé. Scintigrafia skeletu bola negatívna. Odporúčal by som doplniť vyšetrenie o magnetickú rezonanciu na posúdenie lokálneho rozsahu ochorenia a posúdenie postihnutia lymfatických uzlín ( aj keď tieto vyšetrenia s malou pravdepodobnosťou ovplyvnia liečbu, ale pomôžu poznať skutočný rozsah ochorenia). Tiež odporúčam doplniť vyšetrenia o denzitometriu a prípadnú liečbu podľa výsledku. Vzhľadom na už spomínané parametre ochorenia možno čakávať v budúcnosti aj mts zmeny na kostiach. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer prajem, pán profesor, prosím o Vaše vyjadrenie k môjmu problému: V lete 2006 (mal som 56,5 roka) ma urológ poslal na biopsiu prostaty, pretože moje PSA vystúpilo na 6,3. Biopsiou sa zistil nádor, Gleason 2 + 3. Začiatkom októbra 2006 som v Košiciach absolvoval radikálnu prostatektómiu, nadväzujúci histologický nález konštatoval nasledovné: „Ide o adenokarcinóm prostaty so skóre podľa Gleasona 5 (2 + 3), na viacedrých miestach s prejavmi perineurálneho šírenia, ložiskovite so známkami hlienotvorby. Mimo nádora sa pozorujú areály prostatickej intraepiteliálnej neoplázie a známky chronickej prostatitídy s prejavmi aktivity zápalového procesu“. Z nemocnice ma prepustili ústne s tým, že, cit. „ zostalo to zapuzdrené“, a že som prakticky vyliečený. Ukázalo sa, že to boli falošné sľuby. Po operácii som mal PSA 0,04, potom 0,023, ale potom to za 5,5 roka pomaly stúpalo, a v januári 2012 bola hodnota PSA už 0,22. A keďže aj vo februári pri kontrole som mal hodnotu 0,2
Dobrý večer, ste 7 rokov po radikálnej prostatektómii, teraz máte hodnotu PSA 0,2 ng/ml. Predpokladám, že sa máte klinicky dobre. Asi u 30% pacientov hodnoty PSA sa po operácii zvyšujú. U Vás ide po 7 rokoch o minimálne zvýšenie. Podľa môjho názoru ďalej treba iba kontrolovať hodnotu PSA, t.č. nie je dôvod na nijkaú liečbu. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, bola by som rada ak by mi niekto pomohol. Mam manzela po prostatektomii 2 mesiace a zostal inkontinentny. Niekedy je inkontinencia velmi vyrazna. Chodi na rhb a cvici sam. Ale bohuzial sa to nezlepsuje. Obavam sa ze so len zhorsuje. Co s tym urobit nie je nejaka skupina pacientska organizacia kotra by pripadne mala nejaky tajny recept ako tomu pomoct pripadne nejake ine moznosti pomoci. Dakujem pekne Sme uz dost zufali.
Dobrý večer, je to krátka doba po operácii a stále je šanca na úpravu aspoň takú, aby sa dalo s tým existovať s akou-takou spokojnosťou. Obvykle k úprave dochádza po 3 až 6 mesiacoch, ale aj do roka sa stav môže ďalej zlepšovať. Zostáva preto zatiaľ iba trpezlivo čakať a snažiť sa o rehabilitáciu svalstva panvového dna. Iste ste boli poučený o spôsobe rehabilitácie. Žiaľ na Slovensku žiadna špeciálna organizácia, ktorá by pomohla nie je. V každom prípade zatiaľ len rehabilitovať a trpezklivo čakať na vývin situácie.S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, je možné, že pacient s adenokarcinómom prostaty nemá metastázy na kostiach ale má ich na pečeni a v pľúcach?
Dobrý večer, táto možnosť existuje, je veľmi zriedkavá a vyskytuje sa v terminálnych štádiách ochorenia. Potreboval by som však vedieť presnú charakteristiku ochorenia, predovšetkým výsledok histiologického vyšetrenia.Ak sa takáto situácia vyskytne ide obvykle o zle diferencované karcinómy alebo malobunkvé karcinómy prostaty. Nie sú to však metastázy iného karcinómu, ktorý je súčasne prítomný? S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať ako sa dá riešiť inkontinencia po radikálnej prostatektómii, ktorá bola vykonaná kvôli skorému štádiu adenokarcinómu. Inkontinencia je II/III.stupňa, pretrváva už 4 mesiace, pacient nie vždy cíti kedy mu uniká moč, katéter bol po operácii zavedený 5 týždňov. Zaujímam sa najmä o medikamentóznu a chirurgickú liečbu, kedže vplyv cvikov na posilnenie svalov sa ešte neprejavil. Ďakujem za skorú odpoveď.
Dobrý večer, liečba inkontinencie po radikálnej prostatektómie pomocou liekov neexistuje. Chirurgická liečba je možná v podstate dvoma spôsobmi: tzv suburetrálnou páskou (podobne ako u žien) a pomocou umelého zvierača. Obidve operácie sú zaťažené možnými komplikáciami a s ich použitím by som počkal až kým to bude nevyhnutné. Inkontinencia, ktorá je teraz 4 mesiace po operácii sa môže ešte upraviť, alebo znížiť jej intenzita na prijateľnú mieru do jedného roka. Preto dovtedy v každom prípade treba počkať. Treba pokračovať v intenzívnej rehabilitácii svalstva, ktoré sa podieľa na uzatváracom mechanizme močovej rúry. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Prof. MUDrKliment, CSc Na základe Vášho stanoviska k môjmu E- mailu zo 7.7.2013 som po 4 rokoch vzhľadom k tomu, že po RT priebežne PSA bolo menšie ako 0,002 ng/ml som začiatkom 08/2013 prestal užívať Bicusan ak HT. Pri kontrole po cca 7 týždňoch PSA sa zvýšil na 0,048 ng/ml. Prosím Vás ostanovisko pri akom prípadnom naďalej sa zvyšujúcej hodnote PSA bude potrebné opätovné nasadenie HT a ako často je potrebné hodnotu PSA sledovať? Za Vaše stanovisko vopred ďakuje a zostáva s úctou
Dobrý večer, za biochemickú recidívu ochorenia sa pokladá hodnota o 2,0 ng/ml vyššia ako sa dosiahla najnižšia hodnota po rádioterapii s alebo bez hormonálnej liečby. Vaša hodnota PSA je veľmi nízka a zatiaľ žiadne obavy nemusíte mať. Kontroly PSA majú byť raz za 3-6 mesiacov, nemá význam robiť častejšie kontroly. Liečba Bicusanom v monoterapii nie je vhodná. Niekedy môžu hodnoty PSA mierne kolísať a z jedného vyšetrenia nemožno robiť definitívne závery. S pozdravom, J. Kliment

Pri preventívnej prehliadke som mal v r. 2011 PSA 2,72, teraz mi zistili PSA 9,2.Podstúpil som biopsiu s nasledovným výsledkom: Ca T2 Nx mo, G3 Gl sk. 3+4=7 + perineurálne šírenie. Aké mi doporučujete alternatívne riešenia a aké sú ich prognózy. ďakujem
Dobrý večer, podľa údajov o ochorení , aj keď by som potreboval vedieť Váš vek a celkový zdravotný stav, Vám odporúčam chirurgické odstránenie prostaty. Prognóza sa dá presnejšie určiť po histologickom vyšetrení odstránenej prostaty, ale podľa uvedených údajov by mala byť priaznivá. J. Kliment

DOBRY DEN PAN PROFESOR, PROSIM O VASE STANOVISKO K C61 DIAGNOSTIKOVANE MANZELOVI - VYSLEDKY MR Z 30.7.2013 - MIERNE ZVACSENA PROSTATA 40X45 mm (AP x LL rozmer )IMPRESIA MEDIALNEHO LALOKA DO BAZY MOCOVEHO MECHURA, BEZ LU, V STADIU B T2c/ POSLEDNE PSAe: 11,17 ZO 6.9.13, PO PUNKCII PROSTAT GLEASONOVO SKORE vi (3+3, NADOROVA INFILTRACIA VPRAVO cca 15%, VLAVO cca 9%, dg - ADENOKARCINOM PROSTATY, WHO GRADE II bez jednoznacnych znamok perineuralneho sirenia, dasie vysledky S_testosteron 2,930 Záver konzulacneho vysetrenia v Prahe na Homolce CaqP, T2a, N, M X, PSA 11, PV bil/10, V: 60g - podla vyjadrenia MUDr.Kohler je stav urgentny na chirurgicke odstranenie prostaty. Moj manzel ma 55 r., nebol lieceny hormonalne, brachyterapia podla BA lekara MUDr. Bardosa aj MUDr. Kohlera z Prahy nemozna. I naprik tomu by som rada vedela, ci je este ina moznost a aka moze byt prognoza do buducnosti ak operaciu nepodstupi. Pripadne ci by bolo mozne sa s Vami stretnut a stav konzultovat Vopred velmi pekne
Dobrý večer, operácia určite nie je urgentná, navrhujem Vám konzultáciu u mňa a prediskutovanie všetkých možností liečby. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň Pán profesor prosím o radu. Mám 66 rokov, pravidelne, dlhodobo, 1x ročne absovujem kontroly u urológa. Posledná kontrola :diagnóza BPH incip.N40, aktuálne mám PSA 0,79. Doporučenie :Alfuzosin 10mg 1tbl večer. Nepravidelne cca 5x/mesiac sa zobudím v noci kvôli močeniu. Po jedle a vypití kávy mám často intenzívne nutkanie k močeniu. Je podľa Vás užívanie lieku potrebné? Ďakujem.
Dobrý večer, máte výborné výsledky, nízku hodnotu PSA a s močením nemáte väčšie problémy. Nemyslím si, že akákoľvek liečba je u Vás potrebná. V pravidelných kontrolách však pokračujte. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den.Chcel by som Vas poprosit, ci by ste mi vedeli popisat ake su moznosti liecby pripadne prognozy a sance u mojho otca 57 r. trpiaceho rakovinou prostaty. V januari 2013 mu diagnostikovali rakovinu prostaty s rozsiahlymi skeletnymi mts. Mal zlomenu panvu, clenok, rebra.Mal zavedenu trubicu do mocoveho mechura. Vo februari bol na operacii semenikov a po 7 mesiacoch sa zacal sam pohybovat. Uziva onkolog. liek - bonefos, urolog. lieky - machiror, bicusan. Algeziologicka ambulancia, lieky - fentanyl ratiopharm 50mg., targin, effentora, contiroxil gamapentin. V auguste bol na klinike nuklearnej mediciny na radionuklidovom vysetreni. Bola uvedena diagnoza C61, aplikovane radiofarmakum c90944 AMERSCAN MDP (n 165), c91102 99m TC generator. Nalez : Na scintigramoch skeletu sa zobrazila loziskovo zvysena komulacia osteotropneho radiofarmaka v : - kalve-oblast os parietale bilateralie, priblizne 1 lozisko na kazdej strane; - stavcoch celej chrbtice s maximom v useku Th3, Th4, Th7, Th8
Dobrý večer, žiaľ, ochorenie je veľmi pokročilé. Liečba je správna a treba len dúfať, že účinnosť liečby bude trvať dlhšie. Ak liečba prestane účinkovať, potom sa doplňuje o chemoterapiu. Nádej na dlhší život je však limitovaná rozsahom ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem Vás poprosiť o radu ohľadom navrhovaného postupu liečby. Otec má 71 rokov, biopsiou potvrdený adenokarcinóm prostaty v oboch lalokoch Gleason skóre 9, PSA 110. Domnievam sa že ide o agresívny nádor. Lekár mu navrhuje liečbu injekciami Diphereline a žiadnu inú doplňujúcu liečbu. Mám obavy že táto liečba nebude dostatočná, čo by ste nám poradil Vy? Ďakujem za radu. Andrea Soukupová
Dobrý večer, máte pravdu, ide o agresívny nádor. Neuviedli ste výsledok scintigrafie kostí, ktorý pri uvedených parametroch musí byť urobený na vylúčenie alebo potvrdenie metastáz. Osobne by som odporúčal začať liečbu Firmagonom, ak by sa potvrdili metastázy na kostiach liečbu treba doplniť o denosumab albo zometu. Hormonálna liečba je však základom liečby pokročilého karcinómu prostaty. Vhodné by bolo vyšetrenie prostaty a panvových lymf. uzlín magnetickou rezonanciou na spresnenie rozsahu ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, mám 55 rokov a pred tromi rokmi t.j. v r. 2010 mi pri kontrole biopsiou bolo v KE Šaci zistené pozitívna adenoca Gleason 6(2/8pozit., PSA 5,7. Bola indikovaná samostarná RT: ožiarovanie prostaty - ukončené 16x dňa 31.12). Nasledovali mesačne, štvrťročné kontroly a neskôr polročné, kde pokles PSA bol pomalejsí a zhruba po dvoch rokoch klesol na 0,85 (za polrok dňa 11.9.2012 -PSA 0,88 na 0,85 dňa 8.3.2013. Dnes 10.9.2013 som bol na kontrolu kde bol PSA vzostup po pol roku na 1,37 ng/ml. Ďalšia kontrola má byť už za tri mesiace (vzhľadom na zvýšenie hodnoty PSA) Prosím Vás pán profesor mám dôvod na znepokojovanie sa, alebo mierne zvýšenie PSA nemusí nič vážne znamenať. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom.
Dobrý večer, hodnota PSA sa mierne zvýšila, zatiaľ sa netreba znepokojovať, treba pravidelne kontrolovať PSA v 3 až 6 mesačných intervaloch a až najbližšie mesiace ukážu, či je potrebná doplňujúca liečba. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, poprosila by som radu. Manžel (58r.)-pacient s anamnézou CA prostataT3bN1M0, Gleason 4+4,vstupné PSA 4,7, hormoterapia Firmagon, indikovaný k radikálnej RAT (15.1-14.2013), Gleason skóre 4+4.Operovaný - 20.8.2013 TURP. OD UKONČENIA RAT-14.3.2013 NEBOL NA KONTROLE NA ONKOL.ODDELENÍ.NNEMAL BY CHODIŤ NA ODBER KRVI (ONKOMARK., PSA) ??? Ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, u Vášho manžela išlo o vysokorizikový karcinóm prostaty (T3b a N1 zrejme na základe vyšetrenia magnetickou rezonanciou a Gleasonovo skóre 8 (4+4). Je liečený hormonálne Firmagonom a externou rádioterapiou. Mal tiež urobenú TURP pre obtiažne močenie. Liečba je správna, mal by však byť kontrolovaný urológom a v rámci kontrolného vyšetrenia má mať aj v určitých intervaloch vyšetrený PSA. Tento marker je spoľahlivý v posudzovení priebehu ochorenia a ako prvý zachytí prípadnú progresiu ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, poprosila by som radu. Manžel (58r.)-pacient s anamnézou CA prostataT3bN1M0, Gleason 4+4,vstupné PSA 4,7, hormoterapia Firmagon, indikovaný k radikálnej RAT (15.1-14.2013), Gleason skóre 4+4.Operovaný - 20.8.2013 TURP. OD UKONČENIA RAT-14.3.2013 NEBOL NA KONTROLE NA ONKOL.ODDELENÍ.NNEMAL BY CHODIŤ NA ODBER KRVI (ONKOMARK., PSA) ??? Ďakujem za odpoveď.
odpoveď poskytnutá - predchádzajúca otázka

Dobrý deň, p. profesor, dovoľujem si Vás poprosiť o odpoveď na môj mail zo dňa 13.8.2013. Ďakujem. Bobeková
Prosím opakovať otázku na môj e-mail.

Dobrý večer, p.prof.chccela by som pomôct môjmu oteckovi, ktorý bude mat 83 rokov a lieči sa na rakovinu prostaty cca 15 rokov, ako mu môžem pomôct, výsledky sa mu zhoršili, vyzerá ale super, navštevuje urologa v PE a teraz je zapísaný aj k onkol.Mudr Kosáčovej,myslím, že má metast., poradte mi prosím, dakujem
Dobrý večer, z Vášho e-mailu sa nedokážem vyjadriť k rozsahu ochorenia. Zrejme ide o progresiu, preto bol odoslaný aj na konzultáciu k onkologičke. Ak by sa potvrdila progresia počas hormonálnej liečby, ktorú iste doteraz dostával, tak ide o kastračne rezistentný metastatický karcinóm prostaty. Je potrebná liečba chemoterapiou, s dôverou sa obráťte na Vášho urológa a aj na onkologičku.Viac v tomto momente pre nedostatok akýchkoľvek bližších informácií o ochorení (PSA, doterajšia liečba, rozsah ochorenia atď) neviem povedať. S pozdravom, J.Kliment

Dobrý den pan profesor pred čssom som pžiadal o odpoved namoju otazku neprišla odpoved preto prosim znovu oodpoved na otazku.Diagnoza BPH,PSA alta 12,39 ng.Bola mi urobena Transuretralna endoresekcia tkaniva prostaty:elektrická vaporizacia.Zsslanich bolo22 gramov hnedastých resekatov prostaty.Zaver.Rezky prostatickeho tkaniva s obrazom myoadenomatoznej hyperplazie,ložisko s chronickým zapalom.Pritomný je dobre diferencovaný adenokarcinom G1 v rozsahu do 5%tkaniva,Glieson,2+3.Z.Dre diferncovaný adenokarcinom G1,Glieson1 2+3=5.C61. Dop.Firmagon na uvod 2 ampule.s.c.,kontrola o mesiac.
Dobrý večer, podrobili ste sa operácii pre benígnu hyperpláziu prostaty. Okrem potvrdenia tejto diagnózy pri histologickom vyšetrení rezkov prostaty bol zároveň diagnostikovaný karcinóm prostaty G 1,Gleasonovo skóre 5 (2+3), v rozsahu do 5% tkaniva. Ide teda o štádium T1a, čo znamená, že riziko progresie ochorenia je veľmi nízke. Takéto štádium ochorenia sa neodporúča liečiť, iba sledovať v istých intervaloch hodnoty PSA.Preto je terajšia hormonálna liečba u Vás zbytočná. J. Kliment

Dobrý večer. Mohli by sme mi prosím napísať vás odborný názor na zdravotný stav môjho uja? Má 65 rokov, v r. 2011 podstúpil prostektomiu kvôli adenokarcinomu prostaty. Znepokojili nás posledné výsledky PSA dňa 3.6. mal hodnotu. 0,68 a dňa 6.8. mal 1,1 Mohli by ste mi prosím napísať či sú tieto hodnoty v poriadku????? Liečba: Lucerin depot á 3 mes. a Bicapleon 50 mg. Ďakujem veľmi pekne. Mohli by ste mi prosím odpísať na môj mail?
Odpoveď odoslaná priamo na mail.

Dobrý deň pán profesor, prosím o radu alebo Váš názor, mám 68 r.môj fyzicky stav je dobrý, absolvoval som TRUS biopsiu prostaty v 07/2013 močenie je bez ťažkosti.PSA-8,2 Histologické vyš: 12 vzoriek. V troch vzorkách Ľ.laloka adenoca prostatae Gleason 6 /3+3/, grade II,bez nádorovej invazie cievami alebo nervami. Vyšetrenie som absolvoval v Košiciach. Po diagnostikovaní mi bola doporučená radikálna prostatectomia.Moj odborný lekár mi doporučil aj možnosť aj intersticiálnej brachyterapie. Vážený pán profesor láskavo Vás prosím o Váš súkromný názor k môjmu problému. Ak sa, prikloníte k alternatíve radikálnej prostatectomii ktorý spôsob by bol vhodnejši / operácia robotom alebo klasicky/. Ďakujem veľmi pekne pán profesor za Vašu odpoveď.
Dobrý večer, máte diagnostikovaný nízkorizikový karcinóm prostaty( hodnota PSA menej ako 10, Gleason 6, pozitivita v 3 vzorkách z jedného laloka). Nemáte ťažkosti s močením. Predpokladám, že palpačný nález pri vyšetrení prostaty cez konečník bol negatívny. Všetky možnosti liečby, ktoré Vám boli navrhnuté sú možné,všetky majú aj svoje komplikácie, ale osobne by som dal prednosť zatiaľ postupovať bez liečby, iba kontrolovať v 3 mesačných intervaloch hodnotu PSA a do roka zopakovať biopsiu prostaty. Ak by sa ukázalo zhoršenie Gleasonovho skóre, prípadne narastanie hodnoty PSA, tak treba podstúpiť aktívnu liečbu. Tento postup je v súčasnosti vo svete overený, umožní zachovať dobrú kvalitu života bez takmer žiadneho rizika premeškania liečby a približne polovica pacientov sa počas života vyhne akejkoľvek liečbe ( karcinóm zostáva bez progresie). S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p. Prof. Kliment. Môjmu ocinovi diagnostikovali v januari 2012 rakovinu prostaty C61. PSA bolo 670, po nasadení hormonálnej liečny kleslo na hodnotu 3,40. Momentálne je liečený na NOÚ v Bratislave s tým ze posledné tri kontroly PSA hodnota sa zvyšuje. Momentálne je na hodnote 40. Berie FIRMAGON. Po scientografii v januari 2012 boli metastázy na kostiach. Pred mesiacom bola scientografia zopakovaná. Výsledok nie dobrý, metastázy sa na kostiach rozširuju. Po poslednej návšteve Dr. a jeho zhodnotení podla výsledkov je nutná chemoterapia po kazdé 3 tyždne 6 opakovaní. Chcem sa spýtat ci neexistuje nieco iné čím oddialiť chemoterapiu. Alebo co sa deje v takýchto prípadoch ked by si chemoterapiu nedal. Velmi pekne dakujem za radu. Katarína R.
Dobrý večer, u Vášho otca po prechodnom zlepšení ochorenia vyjadrené poklesom PSA ( a zrejme aj ťažkostí) sa opäť hodnota PSA zvyšuje. Ide o tzv. kastračne rezistentný karcinóm prostaty, ktorý prestáva odpovedať na hormonálnu liečbu, to znamená, že nádorové bunky sa rozmnožujú nekontrolovateľne ďalej. jedinou možnosťou je začať chemoterapiu, ktorá tento stav môže aspoň prechodne na určitý čas ovplyvniť. Chemoterapia (docetaxel+ prednison) sa znáša celkom dobre a aj výsledky sú často priaznivé. V hormonálnej liečbe treba pokračovať ďalej ako doteraz, vzhľadom na kostné metastázy má tiež užívať denosumab alebo zometu. Iné možnosti v tejto fáze ochorenia nie sú , niekoľko nových možností sa zrejme v najbližšej budúcnosti dostane do klinického používania, ale teraz Vám jednoznačne odporúčam akceptovať navrhnutý postup. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň!Manželovi v máji 2013, diagnostikovali pri preventívnej prehliadke diagnózu C61- zhubný nádor predstojnice perostaty, iPSA 7,45, stav pobiopsii malo diferencovaný adenoCa GS 3+4 G3, MRIvyš.v OUSA-6, ca prostaty, vľavo infiltrujúceho kapsulu a zrejme i odstup v seminalis vľavo. Staging: T3bnomo susp.(III. štádium). Gamagrafickybez prítomnostiložiskového nálezu patologicky zvýšenej kostnej prestavby charakteru osseálnych mts. Obraz difúznych degeneratívnych zmien. CT vyšetrenia hrudníka:abd MPbez LAP. Pacient má 57 rokov a liečba bola zahájená 17.7.2013 Ciproplexom a 31.7. má dostať injekciu diphereline 11,25, ďalej by mal ísť na ko o 3mesiace PSA, je indikovaný na lok. RT+HT.Chcela by som vedieť Váš názor na liečbu a aká bude nasledovná liečba, prípadne vyhliadky na "vyliečenie". Vopred za odpoveď ďakujem.Poprosím odpovedať na e-mail Prípadne, dá sa dohodnúť osobná konzultácia?
Dobrý večer, podľa poskytnutých údajov ide u Vášho 57 ročného manžela o karcinóm prostaty v štádiu cT3b, Gleasonov skóre 7 (3+4), PSA:7,45ng/ml. Štádium cT3b sa asi nedá jednoznačne hodnotiť z uvedených vyšetrení, je celkom možné, že ide o štádiu cT2c. Vzhľadom na vek a ostatné parametre ochorenia sa jednoznačne prikláňam k chirurgickej liečbe, k odstráneniu prostaty. Nepokladám kombináciu hormonálnej liečby a rádioterapie za optimálnu v tomto prípade. S pozdravom, J. Kliment

Vážený pán Prof. MUDr. Kliment. CSc. Prosím Vás o stanovisko k postupu liečby Ca prostaty . Môjmu otcovi (65 r.) diagnostikovali Ca prostaty, PSA chylozne 20,7 (16,63). Lieči sa aj na vysoký krvný tlak, prostata je ohraničená, palp.nebolestivá, vľavo tvrdšia. Histologia z biopsie prostaty: Gleason 6/3+3/, 7/3+4/, vo vzorkách 3,8,9,10 v oboch lalokoch, predpis a aplikácia Eligard 45 mg. Následne mu urobili CT brucho natívne, postkontrastne:.prostata veľ. 51x54 mm, bez jednoznačných známok prerastania do okolia v CT obraze, na bližšie posúdenie MR vyš. Malej panvy na zváženie. Skelet v zachytenom rozsahu bez lož. Zmien. Následne mu dali na výber operáciu, alebo konzervatívnu liečbu. Zatiaľ sa rozhodol pre konzervatívnu liečbu, predpis BICUSAN150mg 1 tbl denne, kontrola po tbl. Liečbe. Chcem sa pán profesor opýtať na Váš názor na tento postup a vážnosť stavu môjho otca. Prípadne či je možná konzultácia a objednanie sa vo Vašej ambulancii. Ďakujem pekne vopred za Vašu odpoveď.
Odpoveď odoslaná na mailovú adresu

Prejaví sa na hodnote PSA., ak má pacient nejaký iný maligný nádor v tele?
Hodnota PSA je špecifická pre tkanivo prostaty. Pri iných malígnych nádoroch sa nezvyšuje.

Dobry den,prosim o odborne posudenie mojho otca, 77 rokov.V minulom rokudiag.N40hyperplazia prostaty SA13ngl,histol.po tel ACprost gr II Gleason ž 3+3 resp.3+4 vz 4-5-89-10 oba laloky.Zá AC prosttatae T1cNXMX. Bral Eligart a Urotam.O 3mesiace uz PSA 0,4.MR-prostata zvacsena CC42xAP34xLL44mm.Zaver Adeno CA prostaty, beligna hyperp.prostaty,prip.infiltr, mo. mechura sa t.č. neda jednozn.posudit.Vedl. nalez-Divertikle sigmy. Skrotalna hernia vlavo,inguinalna hernia vpravo s percialne zachtenym obsahom kluciek tenkeho creva.Susp.gangliove cisty dorzalne od bedroveho klbu vlavo.Prosim, co doporucujete okrem Urotamu a Eligardu. Ocko vaha pri navrhnutom ozarovani a chemoterapii. Prosim o posudenie.
Dobrý večer, liečbu pokladám za dostatočnú, ak by sa Eligardom udržiavala hodnota PSA 6 až 9 mesiacov na hodnote, ktorú ste uviedli, môže sa prejsť na intermitentný spôsob hormonálnej liečby. S rádioterapiou by som vzhľadom na vek a udržanie dobrej kvality života v tomto období ochorenia nepočítal, je vysoko pravdepodobné, že samotná hromonálna liečba bude dostatočná. Chemoterapia teraz neprichádza do úvahy. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, môjmu otcovi diagnostikovali asi pred mesiacom adenokarcinóm prostaty, posielajú ho na RAT za účelom kuratívnej liečby. Poraďte, prosím Vás, či pri jeho výsledkoch je nevyhnutné ožarovanie, lebo operáciu nedoporučili pre jeho vek, či nestačí pozorovanie a kontrola. Bojím sa, aby mu to viac nepoškodilo. Pred dvoma rokmi bol na biopsii prostaty, vtedy mal výsledky takéto: apríl 2011-SBP PSA 6,52 hist. B/2011,3871, 3872,pravý lalok 6, ľavý 7, vyplnené benígnym prostatickým tkanivom jún 2013 - DFV: prostata zväčšená, vpravo nerovného povrchu, tuhoelastická, TRUS kalk. objem 35ml PSA: 14,12 pomer 0,07 histológia, B13/04682 - B13/04683 Záver: v punktate s pravého a lavého laloka acinárny adenokarcinóm G2, skore 6(3+3), max infiltrácia jednej vzorky asi 60% DG. acinárny adenokarcinóm G2, GS 6 PSA 14012 vek pacienta je 75 rokov, berie lieky na tlak a riedenie krvi. Bol na CT vyšetrení, kde je záver: zväčšená prostata s léziou v ľ. laloku a s parciálne kalcifi
Dobrý večer, ide o stredne rizikový karcinóm prostaty a rádioterapia je jednou z možností liečby. Osobne by som ešte počkal na vývoj hladiny PSA a pri tendencii k vzostupu by som sa definitívne rozhodol po zohľadnení všetkých okolností - celkový zdravotný stav - o rádioterapii prípadne o hormonálnej monoterapii, ktorá môže byť dostatočnou liečbou.Nemyslím si, že sa teraz s liečbou treba ponáhľať. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p.Profesor, chcem sa informovať či pri stanovení diagnózy C61 adenokarcinóm prostaty gradeII., Gleason 6 3+3 - od 5 do 25 % CK 34- v 4 z 10 vzoriek - zhubný nádor predstojnice a oba laloky je nutná prostatektómia. Mám 58 rokov. Ďakujem
Dobrý večer, nepoznám všetky parametre ochorenia - hodnotu PSA, palpačný nález na prostate - tie by pomohli v rozhodovaní. Okrem radikálnej prostatektómie je možná napr. aj liečba brachyterapiou. Najspoľahlivejšie odporúčanie by som Vám vedel dať po vyšetrení u mňa. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den pan profesor ešte by som rad doplnil otazku ktoru som vam zaslal 11.7. oto že mám 65.rokov a diagnistikovali mi BPH,PSA alta12,39ng.Dop na uvod 2 amp.s.c.kontrola o mesiac.Dop.1. amp.s.c.ix mesačne
odpoveď som odoslal

Dobrý Den pan profesor,prosim odpoved na otazku,rezky prostatickeho tkanivas obrazom myoadenomatoznej hyperplazie,ložisko s chronickým zapalom.Pritomný je dobre diferencovaný adenokarcinom G1 v rosahu do 5%tkaniva,Glieson 2+3Z.Dobre diferencovaný adenokarcinom G1 Glieson2+3=5 C61.
odpoveď som odoslal

prosim odpovedať na otazku dobre diferencovany adenokarcinom G1 v rosahu 5%tkaniva,Glieson 2+3 Dobre diferencovany adenokarcinom G1,Gleison 2+3=5
odpoveď odoslaná

Vážený pán Prof. MUDr. Kliment. CSc. Prosím Vás o stanovisko k postupu liečby Ca prostaty /mám 74 rokov/ V r.2009 biopsia potvrdila ca prostaty s výsledkom G7 /3+4/ ako i s magnetickou rezonanciou - T3NOMO.Zároveň nasadeny Androcur+ Eligard 22,5 mg. V tom istom roku /2009/som absolvoval RAT na oblasť prostaty IMRT v plánovanej TD 72 Gy. PSA z 9,5 poklesol na menšie ako 0,04 ng/ml.Zároveň som prešiel v rámci HT z Eligardu na Bicusan-150 mg ktorý beriem doteraz/ denne 1x/ t.j. už takmer 4 roky. PSA kontrolované každé 3 mesiace je na jednotnej úrovni /menšie ako 0,002 mg/ml/ O.i.pre zistenú osteoporózu 3. rok dostávam 1x za 6 mesiacov inj.Próliu.Vzhľadom na trvale nízke PSA dostal som doporučenie ukončiť HT Bicusan/ a tým i ukončiť liečbu osteoporózy /Prólia/ a naďalej sledovať len PSA. Ako laik sa obávam, že prípadným zvýšením PSA už opätovné nasadenie HT nemusí zabrať. Vzhľadom na Vaše obrovské skúsenosti a znalosti v urologickéj onkológii Vás prosím o Vaše doporučenie ktoré bude r
Dobrý večer, Vaša liečba bola správna a aj navrhované ukončenie hormonálnej liečby je v poriadku.Absolvovali ste kompletnú liečbu Vášho ochorenia tak ako sa to v súčasnosti odporúča. Nemyslím si ( na základe iniciálnych a aj terajších ukazovateľoch o ochorení), že po vynechaní hormonálnej liečby sa významnejšie zmení hodnota PSA. Ak by k takej situácii aj došlo, opätovná hormonálna liečba je opäť účinná. Pokračovať teraz v ďalšej hormonálnej liečbe je zbytočné a prinieslo by Vám viac škody ako osohu. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň prajem, pán profesor, prosím o odpoveď na moju otázku: V októbri 2006 som ako 56-ročný podstúpil radikálnu prostatektómiu (Gleason 2+3), adenokarcinóm bol viazaný na prostatu (T2). Po operácii som mal PSA 0,04, po polroku 0,023 (nadir) a potom PSA začalo pomaly stúpať, až kým v januári min. r. dosiahlo 0,22, pri opakovanej kontrole vo februári opäť 0,22. Lekári mi odporučili rádioterapiu. Absolvoval som ju v apríli min. r. v Košiciach (16 žiarení x 3,13 Gy). Po 6 týždňoch (jún min. r. ) som bol na kontrole. Moje PSA pokleslo na 0,13, v septembri PSA kleslo na 0,1, v decembri opäť 0,1 a v marci t. r. 0,06. Môže účinok rádioterapie ešte ďalej doznievať a dá sa očakávať ešte ďalší pokles PSA - pokiaľ? Alebo sa už bude udržiavať okolo tejto dosiahnutej úrovne? Môže začať aj podstatne stúpať? Moja ortopedička ma pre istotu poslala na scintigrafiu skeletu – pôjdem asi až v auguste. Môžu byť pri týchto hodnotách PSA zaznamenané metastázy v kostiach? Ďakujem pekne za odpoveď!
Dobrý večer, k tzv. biochemickej progresii (hodnota PSA 0,22ng/ml bola hraničná) došlo približne po 6 rokoch do operácie. Externá rádioterapia bola aplikovaná v apríli minulého roku s postupným poklesom PSA na hodnotu 0,06ng/ml. Približne okolo tejto hodnoty sa bude PSA pohybovať aj v budúcnosti. Pokles PSA po rádioterapii sa obvykle stabilizuje po roku od liečby. Tie hodnoty sú pre Vás priaznivé a podľa môjho názoru a skúseností sa nemusíte obávať zhoršenia. Scintigrafia skeletu je pri týchto hodnotách PSA zbytočná, metastázy v kostiach sú vylúčené. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den môjmu manželovi stanovili tieto výsledky z krvi PSA 11,25 ng/ml Free PSA 0,99 ng/ml (freePSA/PSA)*100 8,8 % Pozitívne menej ako 10% P2PSA 17,22 pg/ml Prostate health index 58,5 Pozitivna hodnota viacej ako 52 Zarazil nás výsledok PSA, nakoľko pri preventivnej prehliadke pred mesiacom mal hodnotu 8,78ng/ml. free PSA 0,80 a fPSA/tPSA ratio 9,11 Zatiaľ nepociťuje žiadne príznaky choroby prostaty je bez akýchkoľvek problémov. P.profesor prosím o radu, aký by sme mali teraz zvoliť postup. Ešte sme s výsledkami PHI a p2PSA neboli u urológa. Zvolili sme tento test na stanovenie PHI, pretože bola manželovi doporučená biopsia a chceli sme sa jej pokiaľ možno vyhnúť. Chcem vás poprosiť o odpoveď na otázku, aký by bol podľa Vás najvhodnejší ďalší postup . Magnetická rezonancia alebo sa nevyhneme tej biopsii, ktorá ako som si prečítala, tiež nezaručuje objektívny nález. Manžel má 67 rokov,dlhé r
Dobrý večer, obidve hodnoty PSA v mesačnom odstupe boli vyššie ako by mali byť.Hladina PSA môže kolísať z rôznych dôvodov. Rovnako ostané hodnoty doplňujúcich krvných testov poukazujú na možnosť nádorového ochorenia Magnetická rezonancia pred prvou biopsiou nie je indikovaná. Odporúčam Vám preto absolvovať biopsiu prostaty a podľa výsledku biopsie sa rozhodnúť pre podľa možnosti optimálny ďalší postup.S Pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, chcem sa opýtať aké su možnosti liečby inkontinencie moču u pacienta po RAPE pre Ca prostaty? a ako dlho je treba čakať na spontánnu úpravu, tréningom a cvičením? Manžel je už cca. 2 mesiace po operácii? Ďakujem
Dobrý večer, najčastejšie sa pooperačná inkontinencia moču upraví do 3 mesiacov, ale zlepšenie možno očakávať až do 1 roka. Ďalší postup a liečba závisí od stupňa inkontinencie, operačná úprava je pomerne náročná a nie vždy 100% úspešná. S pozdravom,J. Kliment

Dobrý den p.Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., môjmu otcovi (65 rokov) diagnostikovali v rozsahu ľ. laloka prostaty v teréne benígnej hyperplázie prostaty drobné ložisko acinárneho adenokarcinomu, T2a, NX, MX Gleason skore 6 (3+3) pozitívna bola 1z12 vzoriek. Posledne vysledky PSA z 24.4.2013 S-PSA 4.88 ng/ml, F PSA 0.76 ng/ml, F/T 15,57 % , predchádzajúce z 16.01.2013 S-PSA 4.80 ng/ml, F PSA 0.70 ng/ml, F/T 14,58%. Ma sa rozhodnúť pre liečbu, zatiaľ bolo navrhnuté prísne sledovanie, najbližšie vyšetrenie v polovici septembra. Akú liečbu by ste odporučil? Ďakujem
Dobrý večer, u Vášho otca ide o nízkorizikový karcinóm prostaty a úplne súhlasím s navrhnutým postupom, s prísnym sledovaním. Biopsiu prostaty treba opakovať do roka po prvej biopsii. Ak druhá biopsia potvrdí pôvodný nález a nepotvrdí zhoršenie treba v aktívnom sledovaní pokračovať, možno, že sa vyhne v budúcnosti akejkoľvek liečbe. Kontroly potom spočívajú v sledovaní hodnoty PSA. K aktívnej liečbe treba pristúpiť iba v prípade zhoršovania ochorenia, ktoré sa dobre monitorovať a aj včas progresia zachytiť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den Môjmu cokovi vo veku 62 rokov diagnistikovali diagnozu C61 momentalne ho poslali na onkologicke oddelenie v BB kde o vsetko rozhodnu ako dalej postupovat poslal ho tam jeho urolog s tým že ho budú operovať. Chcem sa opýtať po odstránený prostaty nasleduje chemoterapia alebo aká leičba. Aké riziká to obsahuje poperačny stav. Je možné sa aj u Vás objednať na operáciu alebo konzultáciu . Dakujem a pekný den
Dobrý večer, konzultácia je možná, môžte sa ozvať na t.č. 043 4203 444 alebo 0907 129127 a čas konzultácie dohovoríme. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, p. prof. Kliment! Mám 66 rokov, bývam v Košiciach. Od roku 2006 pravidelné vyšetrenia prostaty. Koncom mája 2013 po druhom vyšetrení biopsiou indikovaná diagnóza: CA prostatae Grade 3, Gleason 7 (3+4), pri PSA: 12,774 (prvozáchyt), pravý lalok: z 5 vzoriek sú 2 s nádorovými štruktúrami (3% a 5%), ľavý lalok: z 5 vzoriek je 5 s nádorovými štruktúrami (20%, 40%, 2x50%, 60%). Dňa 9.7. som objednaný na magnetickú rezonanciu. Mám sa rozhodnúť o spôsobe liečby, preferujem klasické operatívne odstránenie. Otázka: aký spôsob liečby by ste preferovali a či je možné operáciu uskutočniť u Vás v Martine. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom, B.S.
Dobrý večer, operačná liečba je indikovaná. Operácia na mojom pracovisku je možná po dohovore na t.č. 043 4203 444 alebo mobile 09070129 127. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, p. Prof. Kliment! Otec ma 66 rokov, býva v Košiciach. Od roku 2006 chodí na pravidelné vyšetrenia prostaty. V máji 2013 po vyšetrení biopsiou bola indikovaná diagnóza: CA prostatae Grade 3, Gleason 7 (3+4) pri PSA: 12,774. Máme sa rozhodnúť o spôsobe liečby. Dňa 9.7. je objednaný na magnetickú rezonanciu. Otec preferuje klasické operatívne odstránenie (v KE odporučili práve Vás). Otázka: aký spôsob liečby by ste preferovali, a či je možné operáciu uskutočniť aj u Vás v Martine. Ďakujeme za odpoveď.
Dobrý večer, podľa uvedených údajov o ochorení je operácia indikovaná. Liečba na mojom pracovisku je možná po telefonickom dohovore na čísle 043 4203 444 alebo na mobile 0907129127. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, p. Prof. Kliment! Otec ma 66 rokov, býva v Košiciach. Od roku 2006 chodí na pravidelné vyšetrenia prostaty. V máji 2013 po vyšetrení biopsiou bola indikovaná diagnóza: CA prostatae Grade 3, Gleason 7 pri PSA: 12,774. Máme sa rozhodnúť o spôsobe liečby. Dňa 9.7. je objednaný na magnetickú rezonanciu. Otec preferuje klasické operatívne odstránenie (v KE odporučili práve Vás). Otázka: aký spôsob liečby by ste preferovali, a či je možné operáciu uskutočniť aj u Vás v Martine. Ďakujeme za odpoveď.
Dobrý večer, podľa uvedených hodnôt ide o stredne rizikový karcinóm prostaty (hodnotenie môže ešte spresniť plánovaná magnetická rezonancia). Ak je jeho zdravotný stav dobrý tak potom je operačné riešenie vhodné a potrebné.Sám by som tento spôsob liečby preferoval a odporučil. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor s plačom sa obraciam na Vás môjmu 83 ročnému otcovi teraz zistili rakovinu prostaty žial žiadne lieky už nedostáva oslabol na nohy sa nevie postavit dávam mu celaskon a Béreš kvapky aby sa trochu zosilnil nechceli by sme ho ešte stratit
Dobrý večer, aby som Vám vedel poradiť, musel by som poznať rozsah ochorenia /PSA, výsledok ďalších vyšetrení). Ochorenie môže byť v rôznej fáze svojho priebehu a liečba potom závisí práve od tohto štádia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, prosím Vás o Váš názor na liečenie zhubného nádoru prostaty, ktoré som sa dnes dozvedel. Z nálezu citujem:" ...28.5.2013 biopsia prostatyodobr. 10 vz.,za baze bilat. po 1 vz. zistený acinárny karcinom, M8140/3 GS 3+3. Dop. robot.asist radik. prostatektomia". koniec citátu. Posledný PSA z 23.4.2013 ukazoval 5,29ng/ml, f/t 18,6% Poraďte mi, prosím, pán profesor ako sa mám rozhodnúť a ako veľmi rizikový je zistený stupeň nádoru. Veľmi ďakujem, Jozef
Dobrý večer, podľa uvedených parametrov ide o nízkorizikový karcinóm prostaty. Nepoznám Váš vek, ale pri rozhodovaní ako s liečbou treba byť veľmi opatrný.Dnešné odporúčania vo svete preferujú pri tomto type ochorenia vyčkávanie, tzv. aktívne sledovanie. Prípadnú operačnú liečbu iba v prípade zhoršovania nálezu.. S pozdravom, J. Kliment

dobry den, mam 45 rokov, v poslednych tyzdnoch mam pocit pobolievania v oblasti prostaty a konecnika. Pocit bolesti sa kratky cas (asi 1min) vnima aj po ejakulacii. S mocenim problemy nie su, ale v noci 1 az 2x mocit musim. Okolie prostata silno zaboli aj pri prudkom kychnuti alebo zakalsani, ale toto som mal aj pred 15 rokmi. Ostatne problemy sa objavili iba nedavno. Prosim o info ci sa treba nechat vysetrit, mam obavy ze ohmat by v mojom pripade bol velmi bolestivy. Dakujem voper. pekny den!
Dobrý večer, pri uvedených ťažkostiach je potrebné urologické vyšetrenie. Nemusíte sa obávať, vyšetrenie cez konečník je celkom jednoduché, nebýva bolestivé ak sa robí jemne. Vzhľadom na uvádzané ťažkosti je všek kompletné urologické vyšetrenie potrebné. J. Kliment

Pán Profesor prosím poradte mi otec má 83 rokov a zistili mu rakovinu prostaty nedostal nato žiadny liek len o 3 mesiace má íst na kontrolu velmi je slaby má opuchnuté nohy nevládze stát na nohách má nádej ešte na uzdravenie
Dobrý večer, ak bol pozvaný na vyšetrenie až o tri mesiace a nemal ordinovanú nijakú liečbu, tak potom nejde o závažnú formu ochorenia. Ako som už písal, nepoznám parametre ochorenia, preto sa k postupu bližšie neviem vyjadriť. S pozdravom, J. Kliment

Prajem pekný deň, svokor pociťuje po dvojmesačnej hormonálnej liečbe pokročilej rakoviny prostaty(Gleason skóre 8) bolesti v podbrušku. Je to nežiadúci účinok liečby, alebo progresia choroby? Pri vyšetrení mag. rezonanciou má infiltráciu do semenníkov.Ďakujem za odpoveď. M. Zajoncová
Dobrý večer, ide o lokálne pokročilé ochorenie a vysokorizikové ochorenie / Gleasonovo skóre 8 a infiltrácia semenných mechúrikov - nie semenníkov). Liečbu by bolo potrebné doplniť o rádioterapiu ak nemá metastázy . Nemyslím si, že bolesti sú v dôsledku liečby, ale ani progresia po 2 mesačnej liečbe nie je pravdepodobná. Nepoznám však všetky parametre ochorenia ( PSA, vek, celkiový stav, stav horných močových ciest)), tak nedokážem jednoznačne odpoveddať. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň p.Prof.MUDr.Kliment,CSc., otec má 77 rokov a diagnostikovali mu stredne až slabo diferencovaný adenokarcinóm prostaty, gleasonovo skóre 3+5=8,horm.markely PSA 11,27 ng./ml., < 4.00 ref.medze. Okrem biopsie iné vyšetrenie neboli urobené, doporučená liečba Eligard, Binabic 150, po troch mesiacoch možnosť riešenia operáciou. Chcela by som sa opýtať, či by u neho neprichádzala liečba brachyterapeutiou, prípadne iné vyšetrenie. Vopred Vám ďakujem
Dobrý večer, Váš otec má vysokorizikový karcinóm prostaty (Gleasonovo skóre 8), PSA má však nízke. Vyšetrenia treba doplniť o scintigrafiu skeletu na vylúčenie kostných metastáz, ktoré sú síce pri jeho hodnote PSA nepravdepodobné, ale vzhľadom na Gleasonovo skóre je vyšetrenie potrebné. Mal by mať vyšetrennie magnetickou rezonanciou na posúdenie lokálneho rozsahu ochorenia. Neviem v akom celkovom zdravotnom stave je Váš otec a ani neviem akú operáciu mu navrhovali. Radikálna prostatektómia v tomto veku a pri uvedených parametroch ochorenia je nezmysel. Brachyterapia pravdepodobne tiež nie je vhodným riešením. Treba zvoliť taký spôsob liečby, ktorý v tomto veku ma zabezpečí dobrú kvalitu života, bez zbytočného trápenia. Ochorenie obvykle progreduje veľmi, veľmi pomaly a netreba sa unáhliť príliš aktívnym riešením, ktoré by mu mohlo strpčiť zvyšok života. Pretože nepoznám všetky okonosti ochorenia nedokážem dať úplne spoľahlivé odporúčanie. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den prosim vas co mam rozumiet po vysledkoch histologie po odobrati prostaty pT2c pNX pMX co znamena ze sa neda hodnotit NX,MX dakuje ako dalej
Dobrý večer, po odstránení prostaty uvedená kalsifikácia znamená, že ste mali postihnuté nádorom oba laloky prostaty (pT2c), pNX znamená, že ste nemali odobraté lymfatické uzliny a že teda nemohli byť vyšetrené a pMX znamená, že patológ, ktorý robil zhodnotenie nevie, či máte iné vzdialeneé metastázy. S pozdravom,prof. J. Kliment

dobrý deň pán profesor, môjmu otcovi diagnostikovali Ca prostaty, som zdravotná sestra a moja známa primárka patológie mi oznámila tento výsledok (adenocarcinoma / acinárny typ/ GLEASON score 7/3+4/.Strašne ma to zasiahlo, táto Dg. bola zistená náhodne pri hospitalizácii môjho otca pre HN, nemal doposiaľ nijaké príznaky.Čo môžem očakávať? Už mám preštudované všetky dostupné info. a mám teraz zo všetkého dobrý chaos.Viem, že rpáve Vaša klinika má veľmi dobré meno a mnohí moji pac.boli u Vás liečený s dobrým efektom.Spolieham na Vaše skúsenosti, ďakujem.
Dobrý večer, poznám iba jeden parameter ochorenia / Gleasonovo skóre 7, čo by svedčilo pre stredne rizikový karcinóm. Potrebujem však vedieť viac o ochorení a potom V8m môj názor dokážem povedať. Potrebujem vedieť vek, PSA, podľa PSA sa indikujú aj ďalšie vyšetrenia). Môžte mi poslať bližšie informácie na adresu kliment@jfmed.uniba.sk a potom Vám poskytnem moje stanovisko k ďalšiemu postupu. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, p. prof. Kliment, moje meno je Ivan Luknár, mám 69 rokov a som z Piešťan. Pred 3 rokmi mi diagnostikovali karcinom prostaty. Odvtedy chodim do NOÚ v Bratislave. Najskôr som dostával Eligard 1x za pol roka, Bicalutamid. Teraz 1x mesačne Eligard, Bicalutamid už nie. Stále užívam aj Prostamol 1x denne. Postupne sa mi však zvyšuje PSA - teraz mám 65, testosterón cca 20-25. O mesiac mám dostať aj chemoterapiu. Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť, či by nebolo možné aj vyšetrenie resp. konzultácia osobne u Vás, prípadne či je chemoterapia nevyhnutná, a aké doplnkové informácie mojich doterajších výsledkov by som mal dodať? Za Vašu odpoveď vopred veľmi ďakujem. S pozdravom, Ivan Luknár.
Dobrý večer pán Luknár, navrhujem Vám stretnutie v piatok okolo obeda na Urologickej klinike v Martine. Podľa možnosti so všetkými Vašimi doterajšími záznamami o ochorení. Ak Vám termín nevyhovuje zavolajte mi na mobilové číslo 0907 129 127 a môžme dohovoriť iný termín. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer, pred chvíľou som sa dozvedela o otcových výsledkoch testov, prosím o odpoveď, druhá ebiopsia prostaty je pozit. Ca prostatae Gleason 8. Incialne PSA 23ng/ml. pacient pred RAPE preferuje RAT. farmakotická liečba Flutamid , pravý lalok prostaty carcinoma prostatae gleason grade 4, gleason score 4plus4 8, nádorové štruktúry tvoria cca 15%objemu,imunohistochemická analýza cytokeratin, confirm, ventana bez expresie, p63 4A4 DAKO bez e specific Antigen (PSA/, polyclonal DAKO exprimuje pozitívne, e-cadherin NCH38 Dako exprimuje pozitívne, CD45 LCA2B11 PD7/26, cell marque bez expresie, AMACR, P504S, clone 13H exprimuje pozitívne, MKCH C61, SNOMED M: 8550/3, SNOMED T: 9200.0 doteraz sme sa s tým v rodine nikdy nestretli, prosím o vysvetlenie ďakujem Vám Tkáčová
Dobrý večer, Váš otec podľa oznámených výsledkov má vysokorizikový karcinóm prostaty - to znamená, že je vo vysokom riziku zhoršovania - progresie ochorenia. Neviem však koľko má rokov, aký je jeho celkový zdravotný stav , aký je výsledok scintigrafie skeletu , aký je výsledok magnetickej rezonancie, ktorá má posúdiť lokálny rozsah ochorenia a prípadné postihnutie lymfatických uzlín. Vyžaduje aktívnu liečbu. Sú dve možnosti , a to radikálne odstránenie prostaty (musí mať však negatívne nálezy na scintigrafii skeletu a vhodný aj nález na magnetickej rezonacii), druhou možnosťou je rádioterapia. Rádioterapia sa musí kombinovať v tomto prípade s hormonálnou liečbou a hormonálnu liečbu Flutamidom nepokladám za dostatočnú. V poslednej dobe sa skôr odporúča pri týchto nálezoch radikálna prostatektómia, ak sú splnené horeuvedené podmienky. S pozdravom, J. Kliment

Vazeny pan profesor, obraciam sa na Vas s prosbou o radu v zalezitosti zahajenia pravidelnych, preventivnych vysetreni prostaty. Mam 31 rokov, momentalne bez zdravotnych komplikacii. U matky ako aj u starej matky doslo po 50. roku zivota k opakovanym ochoreniam rakovinou prsnika. Vzhladom na tento stav mi bolo doporucene zacat s preventivnymi vysetreniami prostaty skor ako po 50.tke. Vedeli by ste mi, na zaklade uvedenych informacii odporucit vek, v ktorom by bolo vhodne zacat s takymito vysetreniami? Velmi pekne dakujem za Vas cas a odpoved! S pozdravom, Frantisek Vesely
Dobrý večer, vzhľadom na isté vyššie riziko ochorenia na karcinóm prostaty sa odporúča vo Vašom prípade prvé vyšetrenie PSA vo veku 45 rokov. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Môj otec navštívil urológa 06.02.2011 a vtedy mal 63 rokov. Dg-N40 Prostata - stredne veľký adenom. Lab.vyšetrenie : Kreatín 70,90 umol/1 PŠA 3.72 ng/ml. Od vtedy berie lieky TAMSULOSIN - TEVA a0,4 mg 1-0-0. Urológa navštevuje pravidelne po dobratí liekov. 16.01.2013 lab.vyšet.mu bolo urobené druhý-krát.Kreatinin 53,10 umol/1,PŠA 5.09 ng/ml.Pre vyšie hodnoty PŠA mu 10.05.2013 urobili biopsiu prostaty.Výsledky biopsie sú dobré bez nádorových zmien a bez ligh-grade PIN.Problémy s močením ma horšie, močí ľahko ale častejšie, počas dňa ale aj v noci a to 6 až 7 krát v noci. Dnes mu ošetrujúci lekár napísal zase tie isté lieky a po ich dobratí čo je o tri mesiace ma isť na kontrolu. Prosím Vás pán profesor je to správna liečba? Nemal by podstúpiť operáciu alebo nejaké iné lieky? Ďakujem
Dobrý večer, Váš otec má intenzívne príznaky dolných močových ciest, predovšetkým časté a zrejme aj urgentné močenie, súvisiace podľa údajov so zväčšenou prostatou. Nádor bioptickým vyšetrením prostaty nebol potvrdený. Lieči sa dlhšiu dobu tamsulosínom, zrejme bez väčšieho efektu. K liečbe treba pridať anticholinergikum , to sú lieky, ktoré relaxujú svalovinu močového mechúra a tým by sa častosť močenia mala zmierniť. Čo sa týka operačnej liečby pre zodpovedné vyjadrenie by som potreboval vedieť ďalšie parametre / veľkosť prostaty odmernú sonografickým transrektálnym vyšetrením, výsledok uroflowmetrie, stanovenie reziduálneho moču). Rozhodne treba najskôr skúsiť liečbu anticholinergikami. S pozdravom, J. Kliment

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu. Otec 61r.je 3tyzden po totalnej prostatektomii kvoli ca prostaty. Pred tyzdnom mu vybrali mocovy kateter, no pretrvava u neho inkontinencia mocu. Otec cvici cviky na posilnenie panvoveho dna a uziva Spasmex 2x15mg. Chcem sa opytat ako dlho moze tento stav trvat a ako by sme mu mohli moct. Dakujem
Dobrý večer, inkontinencia moču rôzneho stupňa v krátkom období po operácii je takmer u každého pacienta. Stav sa zvykne podstatne upraviť do 3 mesiaca po operácii a niekedy úprava trvá aj dlhšie. Treba byť trpezlivý a pokračovať v dôslednej rehabilitácii svalstva panvového dna tak ako Vám to lekár odporučil. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Chcel by som sa informovať ahladne hyperechogénneho ložiska na prostate 15mm ventrálne. Bolo mi diagnostikované ložisko , onko negat,. Mám 40 rokov a pán doktor mi predpisoval predtým len prostamol a teraz mi odporučil prostavitan . Po dva a pol roku mám stále ložisko cca tých istých rozmerov a podla pocitov sa to nezlepšuje. Mohli by ste mi poradiť ako a čo by bolo vhodné. Ďakujem Miroslav
Dobrý večer, máte 40 rokov, užívate rastlinné extrakty a nenapísali ste aké máte ťažkosti. Akým spôsobom bolo diagnostikované ložisko v prostate? Iba podľa podrobných inormácií sa môžem k nálezu vyjadriť. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. pán profesor! Absolvoval som liečbu karcinómu prostaty brachyterapiou v Ba 10/2011.Hodnoty PSA boli tesne po operácii nízke, po roku a ďalej mierne rastú, naposledy 5,9. Aké sú skúsenosti s touto metódou a tým aj moje vyhliadky. Publikuje sa síce 85 perc. úspešnosť do 10 rokov, ale chcel by som vedieť ako sa doliečovalo aj tých zvyšných 15 percent. Sú dostupné aj nejaké zahraničné štatistiky, resp. výsledky?
Dobrý večer, predovšetkým sa ospravedlňujem za oneskorenú odpoveď. Výsledky po brachyterapii sú výborné aj preto, že sa ňou liečia pacienti , ktorí majú veľmi priaznivé Gleasonovo skóre (obvykle 6 (3+3)) a hodnoty PSA pod 10ng/ml. Predpokladám, že takéto hodnoty ste pred brachyterapiou mali aj Vy. Zvýšenie hodnôt u Vás znamená biochemickú progresiu ochorenia a ak sa nárast potvrdí aj pri ďalšom vyšetrení je potrebné urobiť radikálnu prostatektómiu. Predtým, je však potrebné urobiť kompletné reštádiovanie ochorenia. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň, vážený pán profesor. Náhodou som natrafila na Vašu poradňu a rada by som sa poznala Váš názor na náš problém, ak budete mať chvíľu času na odpoveď na e-mail. Manželovi diagnostikovali C61, čo v decembri 2012 potvrdila biopsia. Lieši sa hormonálnou terapiou (1xmasačne injekcia do brucha) a liekom binabic. Celotelový scan potvrdil početné metastázy v kostiach. Proti bolestiam má transdermálne náplasti a analgetiká. Po 5 injekciách poklesli onkomarkery z vyše 100 na 40. Existuje však niečo proti metastázam v kostiach? Veľmi ho bolia nohy. Vopred ďakujem za Váš čas a názor. Napíšte mi , prosím , na t.medvedova@gmail.com Ďakujem.
Dobrý večer, odpoveď posielam na Vašu e-mailovú adresu. J. Kliment

Dobrý deň, p. Prof. Kliment! Otec ma 66 rokov, dňa 4.4.2013 mu po vyšetrení biopsiou bola indikovaná diagnóza: Ca prostatae, PSA: 3.67...5.43, záver: v 3 z 5 punktátov zachytený CONVENTIONAL/ACINAR ADENOCARSINOMA gleason sc. 6 (3+3), grade II, celková kontinuálna lineárna nád. infiltrácia má cca 5mm, mal. nád. inf. cca 6%, v 3 zo 7 punktátov zachytený CONVENTIONAL/ACINAR ADENOCARCINOMA, Gleason sc. 7b (4+3), grade III, celková kont. lin. nád. infiltrácia má cca 10 mm, malígna nád. infiltrácia cca 10% zo zaslaného objemu, neprítomná perineurálna nád. invázia, bez zistenej intravask. nád. permeácie, bez infiltrácie preprost. tuk. tkaniva, p.r. prostata okolo 25g, bez evid. ložiska, periféria hypoechogénejšia, pr. lalok viac prominuje, tuholelastická, odporúčaná radikálna operácia alebo RAT. Približne 2 dni po biopsii dostal vysoké horúčky, následne bol hospitalizovaný na inf. odd. diagnoza: incipientný pravostranný bronchopneumonický syndróm. Momentálne je dosť zoslabnutý, má problémy z
Dobrý večer, podľa Vašich údajov ide o stredne rizikový karcinóm prostaty, ktorý by mal byť lokalizovanýna prostatu, teda nie rozšírený mimo. Obidva navrhnuté spôsoby liečby prichádzajú do úvahy, treba vybrať optimálny spôsob, obidva sú približne rovnocenné čo sa týka účinnosti a dĺžky prežívania po liečbe.Treba pri rozhodovaní zobrať do úvahy celkový zdravotný stav. Ak by ste sa rozhodli pre rádioterapiu treba ju kombinovať s krátko trvajúcou hormonálnou liečbou. S pozdravom, J. Kliment

DObrý deň, pán profesor. Predminulý týždeň som Vám posielala otázku ohľadne ochorenia môjho otca. Zatial som nedostala odpoveď, tak by som sa chcela uistiť, či Vám pošta prišla, prípadne, či nemám otázku poslať ešte raz. Ospravedlňujem sa za urgovanie, no tieto dni čakania na MRI sú pre nás nesmierne náročné a nechcela by som niečo zanedbať. Ďakujem za pochopenie. S pozdravom. E.G.
Dobrý večer, Vašu otázku som nedostal,aspoň v mojich záznamoch som ju nenašiel. Môžte ju poslať ešte raz? S pozdravom, J. Kliment

Prajem pekný deň. Môj otec má 59 rokov, 175cm a 86kg a diagnostikovali mu - hyperplázia prostaty- predstojnice.Prúd moču má dobrý a nemá žiadne bolesti. Užíva tabletku 1xdenne BINABIC a do ramena dostal injekciu Firmagon-každý mesiac.Bolo mu zistené HV: invaz.slabo nízko dif.acin.adenoca G3, Gleason 3+4=7, kreatinin 87, PSA 59 Ľavý lalok prostaty: invazívny slabo nízko diferencovaný acinárny prostatický adenokarcinóm, Glasonovo skóre 3+4=7. Pravý lalok prostaty: invazívny slabo nízko diferencovaný acinárny prostatický adenokarcinóm, Glasonovo skóre 3+4=7.Biopsia prostaty: l.-lV. ľ lalok V.-Vlll. pr.lalok. Pseudocysta kaudy pankreasu 18,5x12,9 mm.Prosím Vás o zhodnotenie týchto výsledkov. Ako je natom môj otec? Ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, Váš otec podľa údajov má vysokorizikový karcinóm prostaty (PSA:59ng/ml). Vzhľadom na tieto hodnoty má mať urobenú scintigrafiu skeletu na potvrdenie alebo vylúčenie kostných metastáz. Mal by mať tiež urobené vyšetrenie MR prostaty na spresnenie lokálneho rozsahu ochorenia. Ak sa potvrdí lokalizované ochorenie na prostatu, teda bez prerastania do okolia prostaty bez metastáz, do úvahy prichádza vzhľadom na vek radikálne odstránenie prostaty.Ak je v dobrom zdravotnom stave, to je tiež ďalšia podmienka. Druhou možnosťou je hormonálna liečba, ktorú už dostáva, ale musí byť kombinovaná s ožiarením. Celkove si myslím, že ochorenie možno udržať pod kontrolou dlhé roky. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň. Prosím o radu.Po odbere krvi som mal PSA 5,4 a následnej biopsii prostaty pozitívny ohraničený nález v ľavej časti s GS 3+4. Mám 56 r.-Prosím, ako mám postupovať ďalej.Bolo mi navrhnuté chir.odtránenie prostaty. ďakujem za odbornú radu. Maroš
Dobrý večer, máte nízku hodnotu PSA a asi podľa Vašich údajov v jednej vzorke poziívny nález s Gleasonovým skóre 3+4. Ide o stredne rizikový karcinóm prostaty. Potrebujete ešte vyšetrenie prostaty MR, ktoré spresní lokálny rozsah ochorenia. Potom sa treba rozhodnúť buď pre radikálne odstránenie prostaty, alebo pre iba sledovanie , ktoré je tiež možné . Spočíva v sledovaní PSA a opakovaní biopsie prostaty do 1 roku od predchádzajúcej biopsie. Ak sa pri opakovanej biopsii potvrdí nález, alebo bude nepriaznivejší potom je indikované radikálne odstránenie prostaty. S pozdravom, prof. J. Kliment

Vážený pán profesor, mám 64 rokov a pred mesiacom mi diagnostikovali rakovinu prostaty s metastázami v kostrovom skelete.Chcem Vás poprosiť o odpoveď na otázky:- mám hľadať pomoc aj na iných pracoviskách, alebo ostať v rukách lekárov NsP v Banskej Bystrici, - je adekvátne a postačujúce riešenie môjho stavu Zometou ? - treba nejako upraviť systém stravovania ? - som fajčiar / viem že by som nemal fajčiť /, preto sa pýtam, či je alebp nie je možné pri tejto liečbe fajčiť - viem, že sa mi skrátil neplánovane čas, ale koľko mi ho približne ostáva ? - keď už sa to nedá viliečiť, existuje nejaká možnosť aspoň zastabilizovať situáciu v terajšom stave ? Prepáčte za tieto možno absurdné otázky, ale musel som to dostať zo seba von. Ďakujem Vám za porozumenie, pochopenie a Váš čas. S úctou Dr. Anton Hoffmann
Dobrý večer, liečba ochorenia v pokročilom štádiu s metastázami by mala byť štandardná na všetkých pracoviskách, preto si nemyslím , že treba hľadať pomoc inde. Konzultácie o liečbe sú však vhodné a treba sa na názory pýtať, tak ako to robíte Vy. Predpokladám, že liečba hormonálna, ktorá je principiálna pri metastatickom postihnutí u Vás je robená. Čo sa týka Zomety, liečba je správna, ale vhodnejším preparátom a aj niečo účinnejším je denosumab,(preparát Xgeva, ktorý je však na doplatok pacientom). Čo sa týka stravovanie treba obmedziť mastné jedlá a viac používať zeleninu, paradajky a pod. Fajčenie nemá podľa doterajších vedomostí vyslovene nepriaznivý vplyv pri karcinóme prostaty. Treba si udržiať dobrú fyzickú výkonnosť, iste podľa možností, ale je to dôležité. Čo sa týka ďalšieho života, to závisí od rozsahu ochorenia, počtu metastáz v skelete, hladiny PSA , celkové Vášho zdravotného stavu. Takže šnaca na život je stále. S pozdravom, prof. J. Kliment

Dobrý deň, chcem sa spýtať na Váš názor: môj otec má 64 rokov, v decembri 2012 mu zistili carcinom prostaty v januári sa potvrdili metastázy na kostiach chrbitice a rebier. V januári dostal inj. Lucrin (ďalšia o pol roka). V marci sa začala liečba XGEVA 1x za mesiac + Caltrate 1xdenne. PSA z počiatočných 67,4 je momentálne 4. Otec je relatívne v dobrej fyzickej kondícii, cíti sa fajn na svoj vek, nikdy mu nič nebolo. Teraz však tak 2-3 mesiace ho veľmi bolievajú ruky, najviac v noci, často sa na túto bolesť budí. Inak zatiaľ žiadne zhoršenie choroby sa neprejavilo. Zaujímal by ma Váš názor, či je to tak ako má byť, či to súvisí s liečbou, alebo tá bolesť znamená, že sa to zhoršuje? čo môžeme očakávať? je mi jasné, že sa to môže zrazu zhoršiť, ale aj tak ma zaujíma Váš názor, prípadne prognóza, čo môžme v blízkej budúcnosti čakať. Veľmi pekne ˇˇdakujem. Žaneta S.
Dobrý večer, Váš otec má pokročilý karcinóm prostaty s metastázami v kostiach. Liečba je správne ordinovaná. Hodnota PSA je v súčasnosti priaznivá 4 ng/ml. Liečba je účinná a prípadné zhoršenie alebo progresia ochorenia saprejaví postupným narastaním hodnoty PSA. Je to veľmi spoľahlivý marker na hodnotenie liečby. Zvýšenie hodnoty vždy predchádza aj zhoršeniu klinických príznakov. Preto by som súčasné ťažkosti nepripisoval zhoršovaniu ochorenia.Ide zrejme o dôsledok samotného ochorenia,komplexnej liečby liečby, prípadne iných degeneratívnych zmien. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň,pán profesor. Chcela by som Vás poprosiť o názor a prognózu pri ochorení môjho otca. Pacient má 65 rokov. Stav séra S-PSA 20,7. Adenohistol.Gr.II,Gleason 6(3+3), 7(3+4) vo vz. 3,8,9,10 v oboch lalokoch. Dg.C 61, aplikácia Eligart 45 mg. Momentálne čaká na MRI, dátám má na jún. Vzhľadom na to, že sme sa v našej rodine zatiaľ s takýmto ochorením nestretli, veľmi sa obávame. Aká je podľa Vás prognóza. Má význam urýchliť MRI trebárs na inom pracovisku? Nechceli by sme nič zanedbať. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Dobrý večer, Váš otec podľa uvedených parametroch ochorenia má karcinóm prostaty so stredným rizikom progresie. Začal hormonálnu liečbu, podľa môjho názoru prekotne rýchlu, pretože nemá určený presný rozsah ochorenia. napr. čaká na MR vyšetrenie. Vo veku 65 rokov ak je v dobrom zdravotnom stave, prichádza do úvahy aj operačná liečba bez hormonálnej liečby. Myslím si , že prognóza ochorenia je celkom dobrá, ale pre presnejšie vyjadrenie by som potreboval poznať komplexnejší obraz o pacientovi.S pozdravom, prof. J. Kliment

Dobrý deň, je možné liečiť rakovinu prostaty, keď sú metastázy v chrbtici.Ak áno, ako? Ďakujem S pozdravom Urban Pavel
Dobrý večer, liečba karcinómu prostaty s metastázami do chrbtice je možná. Základnou liečbou je hormonálna liečba doplnená o liečbu zometou alebo denosumabom. V prípade bolestí je možná rádioterapia bolestivého miesta. S pozdravom, prof. J. Kliment

Dobrý deň pán Profesor, môj otec má 57 rokov, hodnota PSA 3,03, na základe biompsie bola zistená rakovina prostaty. momentálne čaká na MRI. Je možnosť rozšírenia rakoviny aj do kostí pri takejto nízkej hodnote? Dá sa u Vás objednať na vyšetrenie? Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom
Dobrý večer, pri takto nízkej hodnote PSA postihnutie kostí nebýva. Treba však brať do úvahy aj Gleasonovo skóre, predpokladám, že pri tejto hodnote PSA je priaznivé. Na vyšetrenie sa môžte objednať cez telefónne číslo 043 4203 444. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý den. V r.2006 po zjištění karcinomu prostaty jsem absolvoval 35 ozáření.Od té doby jsem byl léčen hormonálně.Nyní nastal vzestup PSA,byla mi nabídnuta prostatektomie,nebo brachyradioterapie.Jaký je Váš názor na tuto léčbu,nebo co navrhujete. Mnohokrát děkuji. Josef Vávra
Dobrý večer, nepoznám detaily priebehu a súčasného stavu Vášho ochorenia, napr hodnota PSA, lokálny rozsah ochorenia, prítomnosť vzdialených metastáz, vek, celkový zdravotný stav. Ak sú všetky parametre vyhovujúce odporučil by som radikálnu prostatektómiu. Po ožiarení a dlhodobej hormonálnej liečbe je však výskyt komplikácií častejší, to sa týka najmä úniku moču. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň vážený pán profesor Kliment, prosím Vás o radu ako sa mám rozhodnúť pri liečbe zhubného nádoru prostaty. Pri komplexnej preventívnej prehliadke, ktorej súčasťou bolo aj urologické vyšetrenie,ktorého súčasťou bolo vyšetrenie PSA - celk. 8,88 ng/ml.DRV - prostata zväčšená hladká polotuhá ohraničená. Po mesačnej kontrole a dobratí atb MEDOCIPRIN bola vykonaná kontrola PSA - celk. 7,09, fPSA/PSA-23,38 %.Lekárom bola navrhnutá biopsia prostaty. Dňa13.3.2013 bola vykonaná biopsia prostaty v nemocnici v B.Bystrici.Bolo odobratých 10 vzoriek, všetky reprezentatívne. Adenokacrinóm grade II, Cleason 6 /3+3/ vo vzorkách č. 6 a 10 (ľavý lalok). Prostata zobrazuje sa vo veľkosti 45 g. Urológ na základe výsledkov doporučuje operáciu - radikálnu prostatektómiu alebo rádioterapiu. Necháva čas na rozmyslenie, mám mu prísť oznámiť rozhodnutie pre akú liečbu som sa rozhodol.Neviem sa rozhodnúť, ako postupovať. Mám 56 rokov,doteraz nemám žiadne potiaže ohľadom prostaty.Pracujem manuálne ako živ
Dobrý večer, podľa uvedených parametrov ide u Vás o asymptomatický karcinóm prostaty s nízkym rizikom progresie / PSA pod 10 ng/ml, Gleasonovo skóre 6 v 2 vzorkách/. Máte 56 rokov, predpokladám, že ste zdravotne inak v poriadku a žijete normálnym životom.Obidva navrhnuté spôsoby sú možné, brachyterapia je konzervatívnejšia metóda s podobnými výsledkami pri tomto type nádoru ako radikálna prostatektómia, ale pohlavná funkcia sa zachováva celkom dobre.Ochorenie spĺňa aj kritéria na aktívnu observáciu, čo znamená zatiaľ nič s karcinómom nerobiť a do roka zopakovať biopsiu prostaty a skontrolovať, či sa histologický obraz nezhoršil, čo by bola potom indikácia na aktívnu liečbu. zmyslom tohto postupu je udržať doterajšiu kavlitu života a liečiť až potom, keď je to potrebné. Takéto karcinómy môžu byť alebo lepšie sú dlhodobo bez významnejšej progresie a zachovanie normálneho života čo najdlhšie je pre človeka najdôležitejšie. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň.Vážený pán profesor, manžel má 59 rokov,popis vyeštreného materiálu z cytolaboratória je acinárna adenokarcinom prostaty, Gleason skore 6 /3+3/, grade II, fokálne zachytená perineurálna nádorová invázia, bez intravaskulárnej nádorovej propagácie, maligná národová infiltrácia predstavuje vľavo 62% vpravo 43% objemu valčekov, bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva. Prosím Vás láskavo o infomáciu, aké sú možnosti liečby a prognóza. Klin. nález bol realizovaný 4.4.2013. Vopred ďakujem.
Dobrý večer,ochorenie má priaznivé hodnoty PSA a aj Gleasonovo skóre, ale neviem koľko bioptických vzoriek bolo pozitívnych. Ak beriem do úvahy percentuálne zastúpenie malígneho tkaniva, tak pozitívnych vzoriek bolo zrejme viac. V tom prípade, ak je celkový zdravotný stav dobrý , by som navrhol radikálnu prostatektómiu. Prognóza ochorenia podľa uvedených paramtrov je veľmi dobrá. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán doktor, od vlani mám občasné problémy s močením. Často ma nutkalo na močenie, resp. som častejšie močil hlavne k večeru, ako náhle som zaspal, cez noc som močiť nechodil ani nechodím, nebudím sa nato... Krv, kultivácia moču, sono obličiek bolo OK. Prvotne som u urológa v ZV bol ešte vlani v júny, následne aj v novembri. Urolog v oboch prípadoch nič nezistil, povedal mi, že môj problém je zrejme neurologického pôvodu, že som zdravý. Cez zimu som mal pokoj, no teraz sa to kus vrátilo. Posledné dni nejak nemočím často avšak občas ma pobolievajú kríže, bedrá a striela mi to až do nôh – kolien a stehien, je to niečo ako reuma, mával som to občas aj v minulosti a prešlo to samé. Keďže mám len 25 rokov chcem sa opýtať či by to nemohla byť prostata, tú mi doktor nevyšetril, nakolko mi povedal, že nato ešte nemám v mojom veku nárok a nemám ani tie typické príznaky pre problemy s prostatou ako je nočné močenie, slabý prud moč ua pod. . Som náchylný na zimu a chlad, takž
Dobrý večer, k Vašim problémom sa na základe Vášho opisu nedokážem jednoznačne vyjadriť Treba dôverovať záverom Vášho urológa a vyhľadať ďalších špecialistov podľa jeho odporúčania.

Pozdravujem Vás a prosím o radu. Som po operácii prostaty už tretí rok.PSA sa mi zvýšilo z 0,0 na 1,2 preto beriem GLANUTU 50. Často mávam depresie a zvýšený krvný tlak. Môže to byť reakcia na GLANUTU ? Ďakujem ! František.
Dobrý večer, vo Vašom prípade ide o biochemickú progresiu ochorenia /zvýšenie PSA na 1,2ng/ml/. Neviem ostatné parametre Vášho ochorenia, predovšetkým výsledok histologického vyšetrenia prostaty po operácii je dôležitý. Liečba Glanutou v dávke 50 mg podľa môjho názoru nie je dostatočná, v monoterapii je vhodnejšia dávka 150 mg denne. Sú však aj iné možnosti hormonálnej liečby. Depresia môže byť dôsledkom hormonálnej liečby. S pozdravom, J. Kliment

Zdravím Vás. Môj starý otec má 70 rokov, a zistili mu zvýšený PSA,rakovinu prostaty. Sťažuje sa na bolesť krížovej oblasti. Chcem sa spýtať, aké sú možnosti liečby v takomto veku?Prípadne ak sa pacient nelieči vôbec, ako dlhý čas prežije??... Ďakujem Vám za odpoveď.
Dobrý večer, Vaše údaje o ochorení sú veľmi strohé, preto sa nedá poskytnúť jednoznačná odpoveď. Zrejme ide o rakovinu prostaty s metastázami do kostí vzhľadom na bolesti v krížovej oblasti. Ak je to tak, potom je potrebná hormonálna liečba, ktorá mu zmierni alebo dokonca odstráni bolesti. Dĺžka života závisí od rozsahu postihnutia, k presnejšej predpovedi dĺžky prežitia sú však potrebné podrobnejšie údaje o ochorení. Prof. J. Kliment

Môjmu manželovi bol diagnostikovaný- acinárny adenokarcióm -Gleaso score 7/3+4/ -histilogický grade 2 -celkový počet vzoriek 9, z toho sú štyri jednoznačne pozitívne/všetky z pravej strany/ -celková dĺžka nádorovej infiltrácie 28 mmm 2xPNI -GPC:90% -TPC:26% Prosím Vás pán profesor o prognózu liečby, manžel má 54rokov, pracuje v zahraničí a docestuje až o štyri týždne. Lekár nariadil okamžitú operáciu a ja neviem či bude stačiť manželovi prísť až tak neskoro. Výsledky som prebrala ja a on už bol odcestovaný.ďakujem veĺmi pekne za odpoveď.
Dobrý večer, podľa uvedených údajov o ochorení je radikálna prostatektómia indikovaná. Ochorenie nie je však také, aby vyžadovalo urgentnú operáciu. Môže sa naplánovať v priebehu najbližších mesiacov. J. Kliment

Dobry vecer, som lieceny na prostatu, moje vstupne PSA bolo 11,40 po lieceni Gyrablockom a Spasmedom sa hodnota zvysila na 12,90. Pritom problemy (bolest) ustupili a dost vyrazne.Bola urobena biopsia s vysledkom: 1. Benigna zlazova hyperplazia, urotelialna metaplazia. 2.V oboch valcekoch infiltracia stredne diferencovanym acinarnym adenokarcinomom G2, Gleason skore6(3+3) Biopsia bola robena po oboch stranach prostaty po 2 odbery. Moja otazka je: bude nevyhnutna operacia, alebo mozno postaci liecba? Mam 59 rokov.Velmi pekne Vam dakujem. S uctou Horvath
Dobrý večer, liečba Gyrablokom a Spasmedom sa netýkala rakoviny prostaty. Potom bol diagnostikovaný dobre diferencovaný karcinóm prostaty - Gleason 6 - pri hodnote PSA 12,9ng/ml. máte 59 rokov a ak Váš celkový zdravotný stav je dobrý, odporúčam Vám operáciu. Prof. J. Kliment

zdravim, chcem sa opytat na otca - v juni 2011 bol na operacii prostaty - mal ju zvacsenu, mal problemy s mocenim ... apod. teraz ma ista zasa na nejaky zakrok, lebo sa mu tam vraj nahromadila voda ... absolvoval mnozstvo predoperacnych vysetreni na roznych oddeleniach ... ma 56 rokov ... moze to byt vazne? moze mat rakovinu prostaty, v poslednom obdobi viditelne schudol...po tychto vysetreniach by na to prisli?? dakujem za odpoved
Dobrý večer, Váš otec roku 2011 prekonal zrejme operáciu prostaty pre benígne zväčšenie. Teraz má Vami opísané problémy, pre ktoré chodí na vyšetrenia a čaká ho operácia. Najpravdepodobnejšie nejde o rakovinu prostaty, iste by sa o výsledkoch vyšetrení zmienil. Absolvované vyšetrenia by rakovinu odhalili. S pozdravom J. Kliment

Pán profesor chcem sa opýtať aká je najvhodnejšia liečba brachyterapia, operácia či ožarovanie? U pacienta s adenoCa prostaty? Vek 56 rokov, Gleson skóre 3+3, PSA cca. 6 mesiacov 5,4...5,3...4,8, z biopsie bolo 4 alebo 5 vzoriek pozitívnych za odpoveď ďakujem Alena
Dobrý večer, pacient mal diagnostikovaný karcinóm prostaty s nízkym rizikom progresie Gleason 6, nízke PSA , 4 alebo 5 vzoriek z biopsie je pozitívnych. Treba sa rozhodnúť vzhľadom na vek najmä medzi operáciou a brachyterapiou. Treba brať do úvahy pri rozhodovaní aj ďalšie ukazovatele, celkový zdravotný stav, ťažkosti pri močení. Každá liečba má isté vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť život pacienta v budúcnosti. S pozdravom J. Kliment

dobry den prajem posielala som vam na konci februara otazku ohladom rakoviny prostaty, chcem sa opytat neprisla mi ziadna odpoved. Mozno sa stala chyba niekde v mojom maily ak otravujem tak sa vopred ospravedlnujem
Dobrý večer, odpoveď som Vám vo februári alebo začiatkom marca dal, nemiem, prečo ste ju neobdržali. Kópiu odpovede Vám opäť posielam.Dobrý večer, podľa Vašich údajov ide o veľmi pokročilé ochorenie s metastázami v lymfatických uzlinách a v kostiach. Neuviedli ste hodnotu PSA ani výsledok histologického vyšetrenia, konkrétne Gleasonovo skóre.Liečba pri takomto rozsiahlom ochorení musí byť hormonálna, najlepšie Firmagonom podávaným mesačne vo forme injekcie a mesačne by mal dostávať aj Zometu alebo denosumab, ktoré chránia zmenené kosti pred komplikáciami ako sú napr. zlomeniny.Liečba môže byť prechodne účinná, čo sa prejaví poklesom PSA a prípadne aj celkovým zlepšením stavu, ale obvykle po 6-12 mesiacoch dochádza k progresii ochorenia. V tom prípade prichádza do uvahy chemoterapia docetaxelom.Operačná liečba nie je možná. Žiaľ nádej na dlhšie prežívanie je minimálna. S pozdravom prof. J. Kliment

mám51 rokov, prostata zväčšená za pol roka z 36 na 55mm (homogénna), hodnota PSA 76, stredne diferencovaný acinárny adenokarcinóm G2, Gleason skňore 6(3+3) tumor tvorí 80% objemi valčeka. lekár mi pichol injekciu eligard a ojednal ma na rádiofarmakon vyšetrenie. Liečba eligardom je podľa Vás správna? Ďakujem za odpoveď.
Dobrý večer, mali ste diagnostikovaný karcinóm prostaty vysokého rizika pre progresiu - PSA 76 ng/ml. Treba dokončiť rádionuklidové vyšetrenie, absolvovať MR prostaty a panvových lymfatických uzlín. Ak nebudú potvrdené metastázy odporúčam Vám operačné odstránenie prostaty. Definitívne rozhodnutie o spôsobe liečby má byť až po kompletnom vyšetrení rozsahu ochorenia a to sa týka aj prípadnej hormonálnej liečby.S pozdravom Prof. J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor, chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu odpoveď na moju otázku zo dňa 4.2.2013, ktorá nám dodala aspoň trochu optimizmu. Ešte by som sa chcela informovať, napísali ste, že otec má pravdepodobne postihnuté aj lymfatické uzliny, ak by sme to chceli vedieť presne, musia sa chirurgicky odstrániť a vyšetriť pod mikroskopom? Ak by postihnuté neboli, zmenil by sa postup jeho liečby? Pýtam sa preto, aby som mala istotu, že je to všetko, čo sa dá v jeho liečbe urobiť a či u neho nie je potrebná nejaká operácia. Jeho doktor mu povedal, že v jeho prípade pri takých nízkých hodnotách PSA mu krv stačí kontrolovať raz za pol roka, nemal by radšej chodiť každé 3 mesiace? Písali ste , že jeho stav je možné dlhodobo stabilizovať, viem, že sa nedá presne stanoviť táto dĺžka, ale mohli by ste mi prosím napísať, či to môže byť aj viac ako 5 rokov? Pripájam ešte celú správu z magnetickej rezonancie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Popis MR vyšetrenia 31.3.2011: Prostata
Dobrý večer, chirurgické odstránenie lymfatických uzlín nie je indikované, pretože aj v prípade ak nie sú postihnuté sa postup v liečbe nemení. Súhlasím s názorom , že PSA stačí teraz kontrolovať raz za pol roka. Intervaly treba zmeniť v prípade vzotupu hodnoty. Dúfam, že stav skutočne bude stabilizovaný viac ako 5 rokov, aj keď s istotou sa to nedá povedať. Veľa šťastia. MR prostaty však nebolo priložené. S pozdravom J. Kliment

Dobry den mojmu ujovi diagnostikovali rakovinu prostaty. Pritomny je rozsiahly infiltrativny tumor prostaty s prerastenim celej centralnej aj perifernej zony, s prerastenim cez kapsulu do okolia. Infiltrovane su obidve seminalne vezikuly. Pritomne su pocetne rozsiahle patologicke LU bilat.pozdz internych,externych a spolocnych iliackych ciev. Tumorozne hmoty aj postihnute LU su ciastocne zarkvavacane(T1 hyperSi)aj cysticky zmenene.Pritomne je aj rozsiahle postihnutie zachyteneho skeletu-obojstranne kosti panvy,os sacrum,zachyteny L5 stavec a obidva femury. Steny panvy a rektum su bez jednoznacnej infiltracie. Mocovy mechur je tiez bez infiltracie, je vyrazne dilatovany pre porchu odtoku mocu.Bez ascitu. Staging T3b N1 M1b aka je tu sanca liecby a prezitia? sa nam zda ze s nim nic nerobia dostal jednu chemoterapiu na kosti a uziva lieky.Je tu este potrebna operacia? vopred dakujem
Dobrý večer, podľa Vašich údajov ide o veľmi pokročilé ochorenie s metastázami v lymfatických uzlinách a v kostiach. Neuviedli ste hodnotu PSA ani výsledok histologického vyšetrenia, konkrétne Gleasonovo skóre.Liečba pri takomto rozsiahlom ochorení musí byť hormonálna, najlepšie Firmagonom podávaným mesačne vo forme injekcie a mesačne by mal dostávať aj Zometu alebo denosumab, ktoré chránia zmenené kosti pred komplikáciami ako sú napr. zlomeniny.Liečba môže byť prechodne účinná, čo sa prejaví poklesom PSA a prípadne aj celkovým zlepšením stavu, ale obvykle po 6-12 mesiacoch dochádza k progresii ochorenia. V tom prípade prichádza do uvahy chemoterapia docetaxelom.Operačná liečba nie je možná. Žiaľ nádej na dlhšie prežívanie je minimálna. S pozdravom prof. J. Kliment

dobry den chcela by som sa spytat na zavaznost ochorenia otcovi dnes diagnostikovali rakovinu prostaty gleason 5 3+2 T1c-T2 nasadili mu flutasin a chcela by som vediet aku liecbu by ste odporucili vopred dakujem
Dobrý večer, uviedli ste iba dva údaje týkajúce sa ochorenia a to Gleasonovo skóre a klinické štádium. Neuviedli ste hodnotu PSA, ktorá je tiež dôležitá ani vek Vášho otca. Podľa dvoch údajov ide o nízkorizikový karcinóm prostaty ( týka sa to možnej progresie ochorenia), ktorý má celkom dobrú prognózu.Hormonálna liečba , ktorú ordinoval jeho urológ je zbytočné, takéto nádory sa hormonálne neliečia. Podľa môjho názoru treba postupovať konzervatívne, zatiaľ neliečiť, sledovať zmeny hodnoty PSA a opakovať biopsiu prostaty po 3 až 12 mesiacoch od prvej biopsie. Potom sa na základ evýsledkov rozhodnúť o ďalšom postupe. S pozdravom prof. J. Kliment

Dobry den pan profesor.Mam 37 rokov a mam problem, ze ma miern pobolievaju semenniky,nemam horucky, ani to velmi neboli a casto to prejde .Problemy z mocenim nemam ani bolesti penisu.Mohol by to byt nejaky chronicky zapal prostaty?Len sem tam trochu opuchne okolo semennikov.Dufam, ze by to nieje nic vazne.Bol som na CT koli niecomu inemu, ale to neukazalo nic na pankrease, ani peceni ani na oblickach ani crevach.Ukazalo by pan profesor ak by tam bo, nador uz nieco pri CT?Dakujem.
Dobrý večer, negatívny nález na CT vyšetrení Vás musí uspokojiť. V každom prípade je potrebné vyhľadať urológa a prediskutovať s ním Vaše problémy. Na základe jeho vyšetrenia iste zodpovedne posúdi Vaše stav. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň prajem. Mám 63 rokov. Zistili mi na biopsii v jednej vzorke z 10 mikrokarcinom mikroacinálneho typu G1 a (v jednej vzorke 7 nádorových žliazok lavého laloka prostaty.) Gleason skore 3+3=6. MKCH C61. M-snomed 1. M-8140/3. PSA 5,12. TRUS-prostata bez patologického ložiska, púzdro ohraničené. Dostal som lieky Bicalutamid 1x1, za týždeň dostanem injekciu LH-RH. Lekár mi povedal, že sa mám rozhodnúť medzi operáciou radikálna prostatektómia alebo brachyterapiu. Čo by ste mi doporučili. Ďakujem pekne za odpoveď. Jozef
Dobrý večer, máte diagnostikovaný nízko rizikový karcinóm prostaty, Gleasonovo skóre 6 /3+3/, PSA:5,2ng/ml. Teraz nepotrebujete nijakú liečbu, hormonálna liečba, ktorú ste začali je nezmysel. Ani chirurgickú liečbu alebo brachyterapiu by som teraz neodporúčal. Ale odporúčam jednoduché kontroly PSA v 3 mesačných intervaloch, opakovanie biopsie prostaty 3-12 mesiacov od predchádzajúcej biopsie. Ďalší spôsob postupu by som zvolil podľa výsledku druhej biopsie prostaty. Nič nezmeškáte, takéto sú dnes trendy v liečbe lokalizovaného nízkorizikového karcinómu prostaty. S pozdravom, prof. J. Kliment

Dobrý deň.Pán profesor chcel by som sa opýtať.Mám 57 rokov a na vyšetrení prostaty mi lekár zistil C61-zhubný nádor predstojnice.PSA 3,68 Gleason 6-3+3,MRvyšetrenie CA prostaty-T2 scintigrafický nález T.č nie sú jednoznačné známky ossealneho mts procesu v zobrazovanom skelete.Toto všetko boli výsledky od septembra 2012 až ku dnéšnému dňu keď kontrolna hladina PSA bola 4,85.Biopsia pacient s histol.bverif.adenoca prostaty gr.II,Gleason 6-3+3 jedna vzorka pozitívna.Moje otázky.Zvýšujúca sa hladina PSA znamená že ochorenie sa zhoršuje? Môžem niečím ovplyvniť hladinu PSA? Nemá ďalšia biopsia/ bola mi robená v oktobri/nejaké negatívne následky? Č bude nasledovať? Operácia? Ožarovanie? Bojím sa mám dve školopovinné deti a žijem s nimi sám.Ak mi môžete odpovedať budem veľmi vďačný,lebo môj ošetrujujúci lekár nemáá čas na dlhšie vysvetlenie.Veľmi pekne ďakujem ak si nájdete čas.Matej Brečka Brezno
Dobrý večer, mali ste diagnostikovaný nízko-rizikový karcinóm prostaty / to znamená, že riziko progresie ochorenia je nízke). Pri nízkej hladine PSA a Gleasonovom skóre 6 (3+3) nie je ani indikovaná scintigrafia skeletu, pretože rozšírenie ochorenia do kostí pri týchto parametroch nebýva. Z jedného vzostupu hladiny PSA - 4,85ng/ml - sa nedajú robiť závery. Často ide o spontánnu variabilitu PSA, preto sa skôr treba orientovať podľa opakovaných vyšetrení v 3 mesačných intervaloch. Váš opísaný nález - karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 6 v jednej pozitívnej vzorke a PSA 3,68 - t.č. nie je indikáciou na liečbu, ale len na sledovanie. Do jedného roka má však byť urobená nová biopsia, aby sa pôvodný nález potvrdil. Ďalšia biopsia nemá negatívny vplyv na ochorenie. Hladina PSA sa v týchto prípadoch neovplyvňuje, treba nechať ochoreniu prirodzený priebeh a kontroly robiť v pravidelných intervaloch. Iba prípadné zhoršovanie nálezu je indikáciou k liečbe.Nič v tomto čase nepremeškáte S pozdr

mám51 rokov, prostata zväčšená za pol roka z 36 na 55mm (homogénna), hodnota PSA 76, biopsia bole prevedená dnes. Mám rakovinu prostaty? V najhoršom prípade koľko mesiacov života mám pred sebou? Vopred ďakujem pán profesor za Vašu úprimnosť.
Dobrý deň, oznámte mi výsledok biopsie, potom budem konkrétnejší v predpovedi priebehu ochorenia. Z uvedeného sa to jednoducho nedá. Pozdravujem. J. Kliment

Vážený pane profesore, v 7/10 jsem se podrobil TURPa byl mi diagn.ca prostata T2cN0M0 GS 5+5 PSA 5,9,nasazen Eligard,RTpanve v LD 80Gy do 2/11 pokr.hormonalni terapie do 12/12.v pruběhu lecby PSA 0,11-0,14.testosteron 0,30 nmol/l.Po vysazení HL dochazi k elevaci PSA: 6/12-0,18,9/12-0,22,12/12-0,28.Zaroveň však dochazi ke zvýšení hladiny testosteronu 6/12-2,11,9/12-4,28,12/12-6,20.Muže mit tato okolnost vliv na vyši PSA a nebo jde již o biochemicky relaps? S úctou Jirka.
Dobrý deň, absolvovali ste kombinovanú hormonálnu liečbu s rádioterapiou pre vysoko rizikový karcinóm prostaty čo sa týka možnej progresie s Gleasonovým skóre 10 (5+5), ak to správne uvádzate. Ak sú Vaše údaje správne, hormonálna liečba mala trvať 3 roky. Terajší vzostup PSA by som hodnotil opatrne, je naznačená tendencia k biochemickej progresii,hodnoty sú však nízke, treba počkať na ďalšie hodnoty a potom sa rozhodnúť o ďalšom postupe. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. V prvom rade by som Vám chcel v mene pacientov chorých na prostatu poďakovať za užitočné rady ktoré tu prezentujete. A teraz k mojej otázke. Pred jeden a pol rokom mi bola diagnostikovaná rakovina prostaty na základe výsledkov biopsie so skóre 3+3. Mesiac po zistení som podstúpil brachyterapiu a odvtedy mám hodnoty psa 0,001. Súčastne som liečený aj hormonálne, dostal som už 3x injekčne Eligard, každého pol roka. Prosím Vás o radu či je nutné pri hodnotách psa 0 pokračovať v hormonálnej liečbe alebo ju ukončiť. Podotýkam, že som aj v imunosupresívnej liečbe po transplantácii obličky. Ďakujem.
Dobrý deň, liečba hormonálna po brachyterapii pri Vašom ochorení nie je odôvoditeľná. Výsledky sú výborné a hormonálnu liečbu treba prerušiť aj vzhľadom na močné komplikácie s ňou súvisiace. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň,pán profesor,chcela by som sa Vás opýtať na priebeh ochorenia môjho otca.Vek,62r.V marci 2011 zistená Ca prostaty, PSA 76,6.Väčšina punkč.vzoriek(1,2,4,5,6,7,10)s nálezom parciálnej nádor.infiltr.štruktúrami acinárneho adenokarcinómu prostaty (Gl.gr.3+4),vo vz.č.3,9,12 sú zachytené iba mikroložiská acin.adenokarc. a iba vo vz.č.8,11 bez nádor.štruktúr. 28.3.11 podaný Firmagon.26.4.11 Lucrin Depot 30mg.Sono brucha –negatívne. Záver MR: patologická signálová intenzita periférnej zóny prostaty v zmysle tumoróznej infiltrácie s extraprostat.šírením parciálne do oblasti vesicule seminalis vpravo so zväčš.reg.LU vľavo. Scintigrafia 28.4.11 bez metastáz, 25.1.12 tiež bez metastáz.Záver:T3b-N1-M0.Absolvoval 3týž.rádioterapiu,nasadený Bicalutamid 1xdenne, naďalej Lucrin Depot.8.3.12 PSA?0,05,28.6.12 PSA?0,05,8.11.12 PSA?0,05.Prosím Vás ako často je potrebné robiť scintigrafiu?Budú mu robiť ešte nejaké kontrolné vyšetrenie prostaty?Aký je ďalší postup liečby a aké sú jeho prognózny na
Dobrý deň, u Vášho otca ide o lokálne pokročilý karcinóm prostaty s možným postihnutím aj lymfatických uzlín. Bo resp. je liečený kombináciou hormonálnej liečby s rádioterapiou. Výsledky sú doteraz priaznivé,svedčí o tom pokles PSA na hodnoty 0,05ng/ml. Metastázy v kostiach neboli dokázané. Hormonálna liečba má trvať pri tomto štádiu ochorenia 3 roky, potom sa má prerušiť.Ďalšie kontroly v pravidelných intervaloch sú vždy potrebné, pri nich treba sledovať zmenu hodnoty PSA. Scintigrafiu skeletu netreba opakovať, pokiaľ sa nebude PSA zvyšovať.Aj ďalšie vyšetrenia napr. MR pokiaľ sa nezvyšuje PSA a klinický stav sa nemení sú nadbytočné. Prognóza môže byť priaznivá v tom, že sa ochorenie podarí dlhodobo stabilizovať a kontrolovať. Tento názor podporuje výborná odpoveď na liečbu vyjadrená poklesom PSA. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Môj ocko 72 ročný bol na prvom vyšetrení u urológa v novembri 2012 mal nameranú hodnotu PSA-77,72 ng/ml. Hodnota sa v januári zvýšila na 96,64 ng/ml. Na sono vyšetrení:prostata prominuje, má norm. echo, objem 41 cm3. TRUS: resic seminal, max. šírky 16 cm3. Prostata je dosť veľká, zóny sú zachované. Objem je 70 cm3. Výsledky biopsie: odobratých 10 vzoriek z toho 2 pozitívne (1pravý a l ľavý lalok) - zachytený je drobný areál (menej ako 0,5 mm) acinárneho adenokarcinomu prostaty. Gleasonovo skóre pre malý objem nádorových štruktúr len odhadom 8 (4+4), grade III. Diagnóza C 61, M-8140/3, pT1c, pNx, pMx.Predpis: Eligardu 45,0 mg, Flutasim 3x1 tbl. Odporučená scintigrafia skeletu, ktorú absolveje na druhý týždeň. Na ďalší týždeň by sa mal podrobiť operácii.Obávam sa že sa však potvrdia metastázy karciómu prostaty v kostiach, pretože sa skoro 2 roky sťažuje na bolesti kĺbov najmá v členkoch. Pocit stuhnutia a chadu v prstoch nôh. Po odborných vyšetrniach nebola zisten
Dobrý deň, Váš 72 ročný otec má vysokorizikový karcinóm prostaty s hodnotou PSA 96,6ng/ml a Gleasonovým skóre 8 (4+4). Výsledok scintigrafie skeletu ešte nie je známy. Chystá sa na operáciu prostaty, ale neuvádzate aký typ operácie mu bol odporučený. Predpokladám, že ide o transuretrálnu resekciu prostaty, ktorá mu umožní voľnejšie močenie. Radikálna prostatektómia vzhľadom na uvedené parametre ochorenia a vek nie je indikovaná.Začal hormonálnu liečbu, v ktorej je potrebné pokračovať, po mesiaci však liečbu flutasinom treba ukončiť a zostať iba na Eligarde. Po doplnení ostatných vyšetrení ( týka sa to najmä potvrdenia alebo vylúčenia metastáz v skelete) prípadne liečbu doplniť . S pozdravom J. Kliment

Pacient : Ing. Džupon Vlastimil , Brnenské námestie 2238 / 10, 946 03 Kolárovo ,Slovensko , e mail: dzupon@gmail.com , Dobrý deň prajem pán profesor Kliment Som pacient 62 ročný. 1. BIOPSIE prostaty 4/10 v nemocnici Nové Zámky v roku 28.04.2010 mi bol zistený karcinom prostaty , histol. adenoCa G1 . Vzorka z pravého laloka dlžky 1 cm cca 80% tvorí adenokarcinom Gleason grade 2 , ostatné bebigne prostatické tkanivo / Výsledok prikladám ako prílohu / . PSA 9 ng/l = Gleason 4 /2+2/ = štadium T 3a-b, NO , MO na základe MR 20.08.2010 tumor pravej polovice prostaty s prerástaním cez kapsulu s dosahom na pravú vesikulu . 2. Liečený MAB- Lucrin a Androcur 3. Ožiarovaný od 10.09.- do 27.okt.2010 v nemocnici Sv.Alžbety Bratislava ,lokálna ERT prostaty spolu 50 Gy , 4. Ožiarovaný od 7.jan .do 13 jan 2011 v tej istej nemocnici Brachyterapia / 41 zrn J 125 / , Moje otázky : 1. Čo pre prognozu vývoja rakoviny znamená nárast PSA od 10.jan.2011 z PSA 0,11 na 0,53 ng/ m
Odpoveď bola odoslaná na e-mailovú adresu p. Ing. Džupona.

Dobrý večer pán profesor.Chcela by som Vás poprosiť o radu. Manžel má 55rokov apo vyšetreni PSA 3,69 murobili biopsiu s výsledkom: pacient s histol.bverif.adenoca gr.II,Gleason 6-3+3 jedna vzorka 3.Gama skeletu-len degenerat.zmeny,Vyšetrenie MR-Záver-CA prostaty-T2/málo pravdepodobná počínajúca infiltrácia seminálnych vezikúl.Tarlovova cysta S2 Osteitius pubis. Ošetrujúci lekár doporučil operáciu. dal manželovi na výber klasicky alebo rístrojom Da Vinci.Chcela by som sa Vás opý tať Je nutná operácia ihneď? A ak áno je možné operáciu uskutočniť u Vás? Pán profesor ďakujem Vám za odpoveď a prajem Vám veľa úspechov v práci a príjemných dní v osobnom živote.L.babicová s5s3v
Dobrý deň, podľa udaných hodnôt - PSA:3,69ng/ml,pozitívna jedna vzorka s Gleasonovým skóre 6 (3+3)- ide o nízkorizikový karcinóm prostaty. Bezprostredná liečba nie je teraz indikovaná, môže byť sledovaný v istých časových intervaloch a podrobiť sa liečbe vtedy, keď bude plne indikovaná. Operácia u mňa je samozrejme možná. Najvhodnejšie je dostaviť sa teraz na konzultáciu ku mne a celý ďalší postup preberieme. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý večer pane profesore, chtěl bych se Vás zeptat na prognózu mého otce (62 let, dobrá fyzická kondice). Vstupní PSA 7,55 a index 16. Nyní je po operaci prostaty - jejího odstranění vč. lymfatických uzlin. Scintigrafie skeletu negativní, výsledky CT neprokázaly vzdálené metastázy. Po dalším rozboru nám byly sděleny tyto výsledky: T2b N1, Prostatický karcinom GS 4+4 bez extrapulární propagace (bez extraprostatické extenze), bez postižení semenných váčků bez nádorové infiltrace resekčních okrajů s nálezem 2 masivně postižených lymfatických uzlin s celk. vyšetřených 14 uzlin. Bloky 1 a 2: části 2 lymfatických uzlin prakticky kompletně spotřebované metastázou acinárního adenokarcinomu. Nyní má přijít na řadu radioterapie. Prosím Vás o zhodnocení zdravotního stavu a možného dalšího vývoje nemoci. Mnohokrát děkuji za odpověď. S pozdravem M. Navrátil
Dobrý deň, Váš otec mal urobenú radikálnu prostatektómiu pre vysokorizikový karcinóm prostaty - Gleason 8 (4+4)- bez extraprostatického rozšírenia a bez invázie do semenných vezikúl, chirurgické okraje boli negatívne. Známená to, že bo lokálny nádor kompletne odstránený. Ale sú pozitívne lymfatické uzliny. Teraz sú 2 možnosti,buď bolo odstránenie uzlín kuratívne, čo by znamenalo pozitivitu iba v týchto 2 postihnutých uzlinách ( bola by to ideálna situácia), ale skôr možno predpokladať nádorové bunky aj v ďalších častiach lymfatickej drenáže prostaty. Z tohto predpokladu treba indikovať aj ďalšiu liečbu. Okrem rádioterapie treba liečbu doplniť o hormonálnu liečbu. ktorá môže eliminovať prípadné nádorové bunky vo vzdialených lokalitách. Prognóza môže byť celkom priaznivá, moniteruje sa opakovanými vyšetreniami PSA v priebehu liečby. S pozdravom, J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Pred pol rokom mi bol diagnostikovaný Ca prostaty T2N0M0, PSA 24.27, gleason 8 (4+4), biopsia z 10 vzoriek 6 pozitívnych, gamagrafia kostí negatívna. Bral som bikalutamid a eligard s 6 mes. účinkom. Pred 2 mesiacmi PSA 0.05. Minulý mesiac MR panvy – na axiálnych rezoch v periférnej zóne dorzokraniálne sledujem signál na ploche 33x17x10,8 mm. Transkapsulárne hypointenzívny signál siaha dorzálne obojstranne na odstupy vesicule seminalis, neurovaskulárne zväzky bez známok infiltrácie, v priebehu ilických ciev a zachyteného retroperitonea nedefinujeme patologicky zmenené LU. Mám 56 rokov. Môj otec zomrel v 82. rokoch na Ca prostaty. Prosím o odpoveď na 2 otázky. Aké sú možnosti liečby môjho stavu? Aký je váš názor na použitie protónoveho ožiarenia na Ca prostaty? Ďakujem pekne za vašu odpoveď.
Dobrý deň, mali ste diagnostikovaný vysokorizikový karcinóm prostaty - Gleason 8 (4+4), PSA 24,7ng/ml - scintigrafia skeletu bola negatívna , ste hormonálne liečený s dobrou odpoveďou s poklesom PSA na O, 05ng/ml, MR naznačuje inváziu do semenných mechúrikov. Možnostiďalšej liečby sú 2. Chirurgické odstránenie prostaty - radikálnu prostatektómiu, ale pre presné posúdenie možnosti operácie by som Vás potreboval vidieť a posúdiť stav, vzhľadom na vek je to jedna z dôležitých možností. Druhou možnosťou je pokračovať v hormonálnej liečbe a liečbu doplniť o rádioterapiu. Čo sa týka protónu, výsledky sú rovnaké ako u iných dostupných žiaričov, uvádzajú sa menšie vedľajšie účinky, ale posledné správy z literatúry ani túto výhodu nepotvrdzujú. S pozdravom J. Kliment

Dobry den pan profesor! Otcovi (66r) diagnostikovali v juli 2012 biopsiou rakovinu prostaty. PSA mal 7,32; Gleason 7b (3+4); zahajena MAB. Sken kosti ukazal metastazy (zaver:loziska zvysenej osteogenezy, v niektorych lokaciach aj so zvysenym prekrvenim maju scintigraficky charakter kostnych mts). Prostata bola tuha, s rozsiahlou infiltraciou obojstranne, vpravo aj fixacia. Makke organy (aj kolonoskopia) bez nalezu. Hormonalna liecba zabera, v auguste bolo PSA 0,89; v septembri PSA=0,2. Otec uziva Binabic, okrem toho inj. Eligard (asi polrocne). Po zisteni MTS bolo planovane ozarovanie prostaty odvolane. Zatial otec nema komplikacie. Bolo spravne zrusit ozarovanie? Osteosken je vraj nepresny, nebolo by vhodne urobit aj dalsie vysetrenia ako CT, MR ? Kedy je vhodne aplikovat lieky na monoklonatickej baze? Uz v prvych stadiach, alebo az pri bolesti? Ako dlho zabera hormonalna liecba, resp. co urobit aby zaberala co najdlhsie ? (spominate jej prerusovanie..). Cim by ste doplnili l
Dobrý večer, ako spomínate hormonálna liečba je účinná čo potvrdzuje aj pokles PSA na hodnotu 0,2ng/ml.Ide o veľmi rýchly pokles PSA - od začiatku liečby už v septembri, čo je veľmi dobrý prognostický znak. Aj ostatné charakteristiky nádoru sú priaznivé, iniciálne PSA 7,32ng/ml, Gleasonovo skóre 7 (3+4), t. j. Grade 2. Mal potvrdené metastázy v kostiach, neviem však o aký počet metastáz ide, čím nižší počet tým je prognóza priaznivejšia.Potreboval by som tiež informáciu o ich lokalizácii. Ak sú definitívne potvrdené scintigrafickým vyšetrením, nie je potrebé CT alebo MR vyšetrenie, nezmenilo by to liečebný postup.Ak sú však pochybnosti o scintigrafickom náleze na kostiach najvhodnejšie je urobiť MR. Správne nebola prostata ožiarená, pretože pri metastázach nie je potvrdený účinok rádioterapie. Pri metastázach do kostí sa má liečba doplniť o Zometu, to je bisfosfonát, alebo o denosumab, ktorý je trochu účinnejší. Obidva sú účinné v prevencii komplikácií kostných metastáz.Odporučil by s

dobry vecer prajem znamemu diagnstikovali v malakach rakovinu prostaty mal ist na vysetrenie do Banskej bystrice kde by ho mali aj operovat ale objednali o tam az na 30.1 co sa mi zda celkom dost dlho pri rakovine.neviete mi poradit ci sa to da a nejako urychlit alebo je to typ rakoviny pri ktorej je cas na vsetko teraz je vlastne doma 17 dni a caka co vlastne bude dalej vopred dakujem
Dobrý večer, termín operácie je primeraný, ani na iných pracoviskách nie sú kratšie čakacie doby. Čo sa týka urýchlenia operácie, neviem sa k tomu bližšie vyjadriť, pretože nepoznám žiadne parametre ochorenia u dotyčného pána, obvykle sa netreba ponáhľaď a možno ani operácia nie je potrebná.

Dobrý deň pán doktor, písala som dva maily, ten prvý pravdepododne zlyhal, takže ešte raz PSA bolo vo výške 64,70 a nejaká hodnota 40ccm, to bolo asi to palpačné / vo veľkosti mandarinky/, má občasné dosť veľké bolesti chrbtice na rôznych miestach , tak sa obávam, že sú tam aj metastázy na kosti, na skríningové vyšetrenie sme ešte neboli, má nám prísť objednávka do Ružomberka práve. Chcem sa Vás spýtať, sme z rajeckých Teplíc, dalo by sa dohodnúť až budeme mať CT výsledky s Vami na Vašom pracovisku v Martine na ďalšom postupe? ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Mária Škorová
Dobrý večer pani Škorová, keď budete mať výsledok CT ohláste sa na mojom telefóne 0907129127 alebo e-mail kliment@jfmed.uniba.sk a dohovoríme sa na termíne stretnutia. S pozdravom J. Kliment

k predchádzajúcemu meilu: ešte na konci sa mi to zdalo nepodstatné, ale pre istotu C61, M-8140/3 , pT1c. ďakujem veľmi pekne . Mária Škorová
Dobrý večer pani Škorová,podľa poskytnutých údajov o ochorení Vášho otca ide o rakovinu prostaty s Gleasonovým skóre 7 (3+4).Histologicky ide o stredne diferencovaný karcinóm s pomerne priaznivou prognózou. Neuviedli ste hodnotu PSA ani palpačný nález na prostate pri vyšetrení cez konečník, aj keď lekár napísal , že ide o štádium cT1c, čo znamená, že nádor na prostate nie je hmatný. Chýba tiež výsledok scintigrafického vyšetrenia kostí. Iba na základe všetkých výsledkov možno zvážiť optimálnu liečbu. Preto sa mi zdá, že aplikovaná hormonálna liečba je prirýchlym rozhodnutím. Váš otec má iba 63 rokov a ak je v dobrom zdravotnom stave a už spomínané vyšetrenia, ktoré nemám k dispozícii sú priaznivé do úvahy prichádza operácia - radikálna prostatektómia, ktorá by ho mohla vyliečiť. S pozdravom. prof. J. Kliment

Dobrý deň chcem sa spýtať na diagnózu môjho otca, ktorú mu nikto bližšie nevysvetlil, len mu povedali, že ho musia objednať na scintigrafiu skeletu.Laickým okom sa obávam, že to je veľmi vážne. Má 63 rokov, a histologický nález:pravý lalok 3-2-2, ľavý lalok 3-2-2, 14 punktátov, 10,11,14-menšie množstvo celé, Punktáty č.10 a 14 sú nereprezentatívne. V punktátoch, č.1,2,3,4,5,6,7,9,11,12, nachádzame subtotálnu až totálnu nádorovú infiltráciu acinárnym adenokarcinomom prostaty Gleas.sk. 3+3, ojedinele 3+4. Vo viacerých vzorkách s nálezom perineuinvázie lymfovasculárnej. Imuno: HMWCK-,p63, CK7-, CK20-, p-504+, PSA+.Liečba analógmi predpis a aplikácia Lucrin 30mg. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Odpoveď bola odoslaná v doplňujúcej otázke

Dobrý deň,môjmu otcovi (58r.) bola v máji diagnostikovaná rakovina prostaty s metastázami do kostí. Popis diagnózy: PSA 50,13 ug/l, biopsia pozit, Gleason 8/4 4/, na gmg kostí zistené mnohopočetné postihnutie skeletu a na Ct mediastinálna a hílová LAP, paraaortálna a parakaválna LAP v obl. epigastria, deg. zmeny s MTS postihnutím skeletu Th a L chrbtice. Subjektívne slabší prúd moča, nyktúria 3-4x, stolica v norme, bolesti v koxách a chrbtici. Od júna na hormonálnej liečbe Binabic 1x polročne injekcia. Histologicky bola potvrdená adenoca prostatae T3N1M1 OSS. V súčasnosti je po polročnej hormonálnej liečbe, od 6.8.2012 liečba biofosonátom a t.č. v liečbe LHRH agonista. Lieky ktoré v súčasnosti dostáva Eligard, Akiferin, Zometa, Caltrate. Pri kontrole v septembri kleslo PSA na 34,2 a novembri na 25. Chcem sa spýtať či tento pokles PSA dostatočným údajom, že stav sa zlepšuje a je nejaká nádej na vyliečenie a aj odstránenie metastáz z kostí (je to vôbec možné?). Ďakujem za reakcie. J
Dobrý večer, žiaľ, ochorenie Vášho otca je veľmi pokročilé s generalizovaným postihnutím metastázami. Liečba je správna, nič iné v tomto štádiu ochorenia nie je možné urobiť. Aktivita ochorenia sa hodnotí podľa hodnoty PSA, bol zaznamenaný pokles, čo je dobrý znak a treba dúfať, že hodnota bude ďalej klesať. Druhým kritériom hodnotenai odpovede na liečbu je zmiernenie bolestí a zlepšenie celkového stavu.Nie je však nádej na odstránenie metastáz z kostí a ani nádej na vyliečenie.Liečba môže predĺžiť prežívanie, všetko bude záležať na už spomínanej odpovedi na hormonálnu liečbu hodnotenej hlavne poklesom PSA. Ak PSA začne stúpať, znamená to , že ochorenie sa stáva nezávislé na hormonálnej liečbe. Potom sa obvykle začína chemoterapia, ale hormonálna liečba pokračuje ďalej.Ak by mal výrazné bolesti iba v istej lokalite skeletu, možno ich pritlmiť rádioterapiou. S pozdravom prof. J. Kliment

dobry den prajem.pan profesor moj manzel ma rakovinu prostaty gs 8 s metatazami do kosti.Je mozne aby boli metastazy aj do pluc,dakujem Tothova
Dobrý večer pani Tothová, rakovina prostaty zriedkavo metastazuje do pľúc. Je to však možné. V každom prípade však treba zistiť, či metastázy v pľúcach nie sú iného pôvodu ako z prostaty. S pozdravom prof. J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcel by som sa spýtať na prognózu a priebeh ochorenia môjho otca. Mikroskopicky popis: Lavý lalok prostaty:I.-IV vo všetkých vzorkach prítomne prevažne kribriformné nádorové štruktury, ktoré svojou archytektonikou, cytologickými atapiami a imunohistochemickym profilom _CK HMW-,p504+zodpovedaju karcinomu. Pravý lalok prostaty:V.-VIII. Vo všetkych vzorkách prítomné prevažne kribriformné a menej acinárne nádorové štruktury, ktoré svojou architektonikou, cytologickými atypiami a imunohistochemickým profilom CK HMW- p504s+yodpovedaju karciomu. Geason skore 4+4=8 MKCH C61 M_snomed_1 M-8140/3 Grading 2 Poprosi vás aké sú jeho prognózy na prípadné vyliečenie. Ďakujem
Dobrý večer, Váš otec má diagnostikovaný vysokorizikový karcinóm prostaty (Gleason 8 (4+4), Grade musí byť 3 a nie 2, pričom podľa počtu pozitívnych vzoriek je difúzne postihnutá celá prostata. Aby som sa však mohol vyjadriť k prognóze potrebujem vedieť hodnotu PSA, vek , nález na scintigrafii kostí skeletu, klinické štádium podľa vyšetrenia príslušným lekárom. Z poskytnutých údajov o histologickom vyšetrení bioptického materiálu môžem iba konštatovať, že ide o vážny nález. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, poprosila by som Vás o názor k liečbe môjho manžela - 77 rokov: za posledné dni som toho totiž naštudovala strašne veľa a chcela by som vedieť Váš názor, či popri rádioterapii by ste odporučili aj hormonálnu liečbu? Z 2.11.2012 mám lekársku správu - 5 x valček tkaniva prostaty - v 4 valčekoch je záchytný CONVENTIONAL/ ACINAR ADENOCARCINOMA Gleason score 6(3+3) grade II (WHO, TNM 7th ed) -perineurálna nádorová invázia prítomná - intravaskulárna nádorová permeácia nezistená - nádorová infiltrácia periprostatického tukového tkaniva nezistená, v každom valčeku tvorí kontinuálna lineárna nádorová infiltrácia cca 1 mm, - maligná nádorová infiltrácia predstavuje cca 5-10% objemu zaslaného materiálu - 4 x valček a viaceré drobné fragmenty parenchýmu prostaty bez nádorovách zmien - bez PIN high grade - bez iného podstatnejšieho nálezu potom CT vyšetrenie z 12.11.2012 hovorí o Gleasone pozitívnom 6 (4/9) čo je iné ako v prvom vyšetrení a pokiaľ viem vyššia hodnota b
Dobrý večer, Váš 77 ročný manžel mal diagnostikovaný karcinóm prostaty, v 4 vzorkách mal pozitívny nález dobre diferencovaného karcinómu Gleason 6 (3+3),. dĺžka nádorovej infiltrácie v každej vzorke bola 1 mm. Tento nález je veľmi priaznivý, dobre diferencovaný karcinóm prostaty pomaly progreduje ak vôbec. Neviem ďalšie parametre aké je PSA, aký je palpačný nález na prostate. Tieto parametre sú dôležité k posúdeniu ochorenia a k rozhodnutiu ako postupovať v liečbe. Ak sú tie parametre priaznivé, nijakú liečbu by som u Vášho manžela zatiaľ neodporučil. Stačilo by iba sledovanie PSA a podľa nálezov by sa rozhodlo o prípadnej aktívnej liečbe. Žiadne ožarovanie vo veku 77 rokov pri tomto náleze by som neindikoval, pretože ak nemal doteraz žiadne ťažkosti tak po ožiarení ich bude mať. Treba postupovať opatrne a rozhodnúť sa optimálne v prospech pacienta a jeho kvality života. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj otec má 68 rokov a už 4 krát absolvoval biopsiu. Dva krát po tomto zákroku musel byť hospitalizovaný v nemocnici, nakoľko po dvoch dňoch po zákroku dostal vysoké teploty 39,8 - 40,2. Dne sbol po výsledky z biopsie a lekár mu povedal, že musí absolvovať jedno špeciálne vyšetrenie v Martine, kde mu budú brať vzorku kosti. Chcela by som sa spýtať, prečo sa toto vyšetrenie robí ? Na biopsii mu bolo odobratých 14 vzoriek a vo vzorke č.1 a 2. sa nachádzajú drobné ložiská nádorovej infiltrácie acinárnym adenokarcinomom prostaty Gleas.sk.3+3, mistami úseky HGPIN. zodpovedajúci imunohistochem.profil: HMYCK -, p63-,P-504+,CK7-,CK20-,PSA+.C61M-6140/3 pTlc. Môžte mi prosím Vás vysvetliť, čo konkrétne otcovi je a aká je ďaľšia liečba ? Lekár mu totiž nič nepovedal okrem toho, že musí ísť do Martina na vyšetrenie. Ďakujem Vám pekne.
Dobrý večer, Váš 68 ročný otec mal diagnostikovaný karcinóm prostaty v dvoch vzorkách, ktoré potvrdili drobné ložiská dobre diferencovaného karcinómu. Vzroky z kostí sa pri tomto náleze nikdy nerobia, asi zle pochopil odoslanie na vyšetrenie, pravdepodobne išlo o scintigrafiu skeletu, to je vyšetrenie neinvazívne kde pomocou rádionuklidu sa znázornia kosti a prípadné zmeny v nich. Ochorenie je nízkorizikové, pravdepodobne ho u Vášho otca ani nie je potrebné liečiť. Neviem to však úplne posúdiť , pretože okrem výsledku biopsie nemám k dispozícii žiadne iné parametre ochorenia. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, V decembri v roku 2012 mi bola diagnostikovana adenoca prostatae s odporučaním na radikálnu prostatektomiu. Mám 54 rokov, problémy s močením(slabý prúd moču, vnoci močím 1-krát). Výsledky po tretej biopsii: PSA: 2 RATIO: 6,3 GLEASON: 3+3 Odobraté vzorky 6-krát pravá a 6-krát ľavá strana Moja otázka: Je nutná radikálna prostatektómia pri týchto výsledkoch? A váš názor a odporúčaná liečba S pozdravom pacient Dušan
Dobrý večer, ozvite sa mi ešte raz. Napíšte hodnotu PSA, nález pri palpácii prostaty cez konečník a koľko bolo pozitívnych vzoriek z biopsie.Tieto údaje potrebujem nevyhnutne vedieť. Potom sa vyjadrím k liečbe. Z doteraz udaných hodnôt mi nie je všetko jasné. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Otec sa lieči na rakovinu prostaty formou injekcií Diphereline, odpoveď na liečbu je dobrá, avšak objavili sa u neho nežiaduce učinky ako Quinckeov edem - angioedem následkom podávania dipherelinu. Chcem Vás poprosiť o radu, ktorý z radu liekov GnRH agonistov iný ako diphereline by mohol mať menšie nežiadúce účinky. Chcela by som sa vyhnuť skúšaniu naslepo ...odpoveď mi prosím zašlite na email 2andrea@centrum.sk Ďakujem pekne za radu a prajem všetko dobré
odpveď bola odoslaná na e-mailovú adresu pisateľky

Pán profesor, prosil by som o informáciu. V júli 2012 mi zistili rakovinu prostaty v pokročilom štádiu. Ukazovaťeľ PSA som mal 560. Teraz po začati liečby mám hodnotu PSA 25.Metastáti mám už v kostiach.Bolí ma chrptica a bolesti mám aj v nohách.Nie sú to zatial veľmi veľké bolesti, da sa to vydržať. Liečba spočíva v troch dávkach lieku flutasin a kontrola v urologickej ambulancii jeden krát v mesiaci. V ambulancii dostávam injekciu do brucha pravdepodobne zolodr 4 mg. Teraz mi ošetrujúci lekár predpísal liek Bicalutamid 3 krat denne.Prosím o radu či sa to ešte dá vyliečiť.Ďakujem. Mirosalv Beseda Banská Bystrica
Dobrý večer pán Beseda, ochorenie je skutočne pokročilé a úplne sa nedá vyliečiť . Dá sa však udržať pod kontrolou rôzne dlhú dobu, je to individuálne rozdielne. V liečbe Vám podávajú raz za mesiac injekciu, asi to bude Zoladex 3,6mg a teraz Vám vymenili flutasin za bicalutamid. Bicalutamid sa však neužíva 3x denne, užíva sa 1 krát denne 50 mg rámci tzv maximálnej androgénovej blokády. Liečbu treba doplniť o Zometu, to je liek práve na kostné metastázy a podáva sa v infúzii raz mesačne.Ak by ste potrebovali bližšiu diskusiu ohľadom ochorenia a liečby môžte ma v Martine navštíviť. Prof. J. Kliment

Dobrý deň, bola mi diagnostikovaná rakovina prostaty. Mám 59 rokov, PSA 5,89ng/ml, močová kultivácia negatívna, kreatinín 85umol/l, prostata nezväčšená, pravý lalok tuhší, odber 5+5 vzoriek, vo vzorke č.1 pravého laloka prostaty mikroacinárny adenkarcinóm G1, Gleason skóre 3+3=6, MKCH C61, M_snomed_1 M-8140/3, Grading 1, pravdepodobne cT2. Súčasne sa liečim na anamnézu parox AF/AFL, mám predsieňovú fibráciu a flater. Aký druh lišby je pre mňa najvhodnejší (prostatektónium, ožarovanie, hormonálna ličba) ? Ďakujem
Dobrý deň,podľa poskytnutých údajov ide o nízkorizikový karcinóm prostaty - Gleasonovo skóre 6, PSA 5,89, palpácvia prostaty - nezväčšená, tuhšia, zrejme cT štádium ochorenia. Aj keď úplne všetky parametre Vášho ochorenia nepoznám, navrhoval by som rádioterapiu vo forme brachyterapie - aplikácia rádioaktívnych zŕn do prostaty.Operácia vzhľadom na interný nález je pre Vás viac riziková, preto by som volil práve menej rizikovvý spôsob liečby.

Manžel na vyšetrenie prostaty ma hodnoty PSA 5,3ng/mnl, fPSA 1,21 free 22,83% záver BPH/vyššie tPSA,nižšie fPSA. Môže ísť aj o rakovinu prostaty?
Dobrý deň, podľa uvedených hodnôt najpravdepodobnejšie nejde o rakovinu prostaty aj keď ju úplne neviem vylúčiť. Pre BPH svedčí aj percento voľnej frakcie PSA. Vyššie celkové PSA môže byť aj pri BPH. Neviem koľko rokov má Váš manžel, pretože hodnoty PSA závisia aj od veku. Odporúčam v pravidelných 6 mesačných intervaloch kontrolovať hodnotu PSA a podľa dynamiky hodnôt sa prípadne ošetrujúci lekár rozhodne vykonať biopsiu prostaty.prof. J. Kliment

Mal som zúženú močovú trubicu a po operačnom zákroku mi ju rozšírili v Nitre na urologii.Ináč mám Ca prostaty!Stále chodím močiť a v noci aj 5 až 6x.Chcel by som vedieť že aká je prevencia proti tomuto lebo som z toho velmi smutný a nešťastnýProsím Vás o radu a pomoc pán prednosta!Ďakujem Vám vopred za ochotu!Posledné PSA mám 0.96 Ahlavne by som Vás ešte poprosil že aké bylinkové čaje mám užívať?Ostávam s pozdravom T.Varga M.R.Štefánika 14 Levice.mobil.0907484439
Dobrý deň, k vyjadreniu o Vašom ochorení by som potreboval ďalšie údaje. Ozvem sa Vám na uvedené telefónne číslo a celý problém prediskutujeme.Prof. J. Kliment

OPRAVA ÚDAJOV V MOJEJ PREDCHÁDZAJÚCEJ OTÁZKE: Dobrý deň prajem, pán profesor, keď dovolíte, moja otázka: V októbri 2006 (vtedy som mal 56 rokov) mi bola vykonaná radikálna prostatektómia (Gleason 2+3), adenokarcinóm bol viazaný na prostatu (T2). Po operácii som mal PSA 0,04, po polroku 0,023 (nadir) a potom PSA stúpalo, v januári t. r. dosiahlo 0,22, pri opakovanej kontrole vo februári opäť 0,22. Lekári mi odporučili rádioterapiu. Absolvoval som ju v Košiciach (16 žiarení x 3,13 Gy) a po 6 týždňoch (jún t. r.) som bol na kontrole. Moje PSA pokleslo, ale iba na 0,13. Čakal som však výraznejšie zníženie PSA. Keď som bol opäť na kontrole v septembri, PSA kleslo na 0,1. Môže účinok rádioterapie ešte ďalej doznievať a dá sa očakávať, že keď pôjdem začiatkom roka na kontrolu, že moje PSA ešte poklesne? Alebo sa už bude udržiavať, resp. oscilovať okolo dosiahnutej úrovne? Môže začať aj podstatne stúpať? Ďakujem pekne za odpoveď!
Dobrý večer, vo Vašom prípade išlo o biochemickú progresiu ochorenia po radikálnej prostatektómii. PSA stúpalo veľmi pomaly a vtedy je pravdepodobné, že ide o lokálnu recidívu ochorenia, teda v mieste po odstránenej prostate. Po rádioterapii sa znížila hodnota PSA, ale nie tak, ako by ste očakávali. Po rádioterapii však pokles môže pokračovať takmer do jedného roka, kedy sa obvykle hodnoty PSA stabilizujú. Je preto možné, že pri najbližšej kontrole sa zaznamená ďalší pokles. Aj keby sa hodnota PSA už neznižovala, môžte byť s liečbou úplne spokojný. Hodnoty PSA zostávajú stabilné a nemyslím, že by sa mohli zvyšovať. Želám Vám všetko najlepšie . S pozdravom , J. Kliment

Dobrý den pane Profesore prosim o doporuceni a zpusobu lecby. Mám 51 let ,klinicky nalez Hyprpplázia prostaty PSA 10,7 vzorka 5 Adenokarcinom G2 gleason score 8/5+3/ zabera 40% vzorky , vzorka 7 Adenokarcinom G2 gleason score 8/5+3/ zabera 30% vzorky prosm o dopruceni lečby mnohokrat dekuji
Dobrý deň, podľa uvedených hodnôt ide o vysokorizikový karcinóm prostaty a vzhľadom na vek, aj keď dopodrobna nepoznám Váš nález, odporúčam radikálnu prostatektómiu. prof. J. Kliment

Dobrý den pane Profesore prosim o doporuceni a zpusobu lecby. Mám 51 let ,klinicky nalez Hyprpplázia prostaty PSA 10,7 vzorka 5 Adenokarcinom G2 gleason score 8/5+3/ zabera 40% vzorky , vzorka 7 Adenokarcinom G2 gleason score 8/5+3/ zabera 30% vzorky prosm o dopruceni lečby mnohokrat dekuji
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré ste mi poskytli ide o karcinóm prostaty s vysokým rizikom pre progresiu - Gleasonovo skóre bolo v oboch vzorkách 8 (5+3). V tomto prípade, aj vzhľadom na vek, odporúčam chirurgické odstránenie prostaty - radikálnu prostatektómiu. Predtým sú ešte potrebné doplňujúce vyšetrenia a to scintigrafia skeletu a magnetická rezonancia prostaty a panvovej oblasti. J. Kliment

Dobry den pan profesor, vopred by som sa chcel podakovat za precitanie a Vasu odpoved na nasledujucu otazku. Ako prevencia a liecebna latka sa v literature uvadza vitamin B17. Viete mi prosim povedat v akom pomere ucinnej latky / kilogram hmotnosti pacienta sa odporuca vitamin uzivat? Takisto, aky pomer ucinnej latky sa nachadza v 100 g neupravenych cerstvych semien marhuli? Za odpoved Vam vopred velmi pekne dakujem. S pozdravom, Ing. Martin Pavlinsky
Vážená pán inžinier, žiaľ, na Vašu otázku Vám neviem odpovedať. Alternatívnou medicínou sa zaoberám minimálne a na tak cielenú, presnú otázku nedokážem odpovedať. Skúste nájsť odpoveď cez internet. S pozdravom, J. Kliment

Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď. Štefan Hittmár, Žilina
Vážený pán Hittmár, želám Vám všetko najlepšie. J. Kliment

Dobry vecer, chcela by som sa poradit ohladom liecby, co by ste skor odporucili pri novodiagnostikovanom adenokarcinome prostaty- Gleas.skore 7(3+4), T2N1M0. Jedna sa o 60r.pana. Velka vdaka.
Dobrý večer, vzhľadom na vek, predpokladám aj dobrý zdravotný stav, by som odporučil radikálnu prostatektómiu. Nie je mi však jasné štádium N1 znamenajúce metastázu v lymfatickýchn uzlinách. Táto sa dá stanoviľ iba na základe odstránenia lymfatických uzlín aj ich pozitivite pri histologickom vyšetrení. S pozdravom, J.Kliment

Vážený pán Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., chcem sa poradiť ohľadne liecby kostnych metastaz rakoviny prostaty otca monoklonalnymi protilatkami. Ktore monoklonalne protilatky su pre otca vhodne? Aku inu liecbu kostnych matastaz rakoviny prstaty by ste otcovi odporucili? Bisfosfonaty pacienti zle znasaju a su vhodne pre pacientov s vysokym vapnikom v krvi. Otec do tejto skupiny nepatri a mame bisfosfonaty zdravotny stav zhorsili, odvapnili kosti a zvysili parathormon. Otec 66, dlhorocny pravidelny darca krvi, predtym zdravy bez akychkolvek diagnostikovanych a liecenych zavaznych zdravotnych problemov, PSA4, T0, močí cez PK,po operacii chrbtice, metastaza z rakoviny prostaty mu tlacila na miechu, ma problemy s chodzou. Otcov urolog aj vseobecny lekar uz pred 10 rokmi, po pravidelnych opatovnych navstevach odignorovali a neriesili otcove zvysene PSA,T...Na Slovensku sa rakovina zacina riesit az ked udru na pacienta metastazy?
Dobrý večer, u nás dostupnou liečbou kostných metastáz karcinómu prostaty je monoklonálna protilátka denosumab / preparát Xgeva/. Túto liečbu aj odporúčam, je účinnejšia ako liečba Zometou, čo je bisfosfonát. Váš 66 ročný otec mal diagnostikovaný karcinóm prostaty z metastázy v stavci chrbtice. Bo predtým pravidelne kontrolovaný a sledovaný urológom. Neviem, akú mal inicálnu hodnotu PSA ani aký mal pohmatový nález na prostate.Pri Vami udávanej hodnote PSA 4,0ng/ml nebývajú metastázy, iba vo výnimočných prípadoch , keď karcinóm tvoria nediferencované nádorové bunky produkujúce minimálne množstvo PSA. V týchto prípadoch však býva jednoznačný pohmatový nález na prostate poukazujúci na karcinóm. Z neúplných údajov sa preto neviem spoľahlivo vyjadriť prečo bola diagnóza karcinómu prostaty urobená neskoro. Predpokladám, že hormonálnu liečbu,najlepšie v tomto pokročilom prípade Firmagonom, začal . Treba zvážiť aj transuretrálnu resekciu prostaty, ako paliatívny výkon, ktorý umožní obnovenie s

Pán profesor, prvý klinický nález som mal PSA 30,5 ng/ml, výsledky biopsie:Adenokarcinom prostaty, gleason score 6 (3+3) zaberá 22 %. Myoadenomatozna hyperplázia, chronická prostatitída. Od 25.7.2012 beriem Cyproplex a Eligard.27.9.2012 pri kontrolnom vyšetrení som mal PSA 0,68 a testosteron 0,137. Od vtedy neberiem Cyproplex ale Binabic. Chcem sa spýtať či treba postúpiť aj rádioterapiu? A keď by boli zistené pri vyšetrení metastázy nie je možné pristúpiť k rádioterapii? Dakujem S úctou Ján Zima
Dobrý večer, mali ste zvýšenú hodnotu PSA, ale pomerne priaznivý histologický nález - Gleasonovo skóre 6, teda dobre diferencovaný karcinóm prostaty. Ak nemáte metastázy, ak ste v dobrom zdravotnom stave, vek nižší ako 70 rokov prichádza do úvahy aj operačné odstránenie prostaty. Druhou možnosťou je kombinovaná liečba hormonálna, ktorú už absolvujete, v kombinácii s rádioterapiou. Ak by ste mali potvrdené metastázy rádioterapia nie je indikovaná. Inak, netreba užívať Binabic, stačí iba liečba Eligardom. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, môj otec( 71 ) bol v októbri presne rok po robotickej operácii prostaty, hodnoty PSA sú dobré, ale odvtedy má inkontinenciu moču najťažšieho stupňa.Psychicky to už veľmi ťažko zvláda, dúfal že do roka sa to znormalizuje ale čím ďalej, tým je silnejší únik moču.Dá sa s tým ešte niečo urobiť ? Ďakujem pekne, s pozdravom Judita Magyarová
Dobrý večer,zlepšenie po roku od operácie sa už nedá očakávať. Existujú operačné techniky, ktoré môžu upraviť alebo aspoň zmierniť únik moču. Ide o použitie suburetrálnej pásky, čo sa podobá operácii, ktorá sa používa u žien s inkontinenciou moču. Pre zhodnotenie stavu a návrh riešenia by som však potreboval Vášho otca vyšetriť. S pozdravom J. Kliment

Vážený pán Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., chcem sa poradiť ohľadne otcovej medikamentóznej liečby karcinómu prostaty. Otec je lekármi zanedbaný pacient, ktorý od r.2002 pravidelne navštevoval urológa s BPH. Ale urológ otcovi počas desaťročnej "liečby" BPH neurobil ani biopsiu prostaty...Acinárny adenokarcinóm prostaty, Gleason 7/3+4/, grade III bol diagnostikovaný až po laminektómii Th5 a parc. Th4 s resekciou tumoru s histologicky potvrdenou MTS adenoca v uvedených oblastiach. Otec absolvoval hormonálnu liečbu: ELIGARD 45 MG, plv iol 1x45 mg, 1bal, BICALUTAMID 50mg 2x1 2 týždne.Otec močí cez PK, nový urológ mu predpísal TAMUROX,TAMSULOSÍN 10x10 CPS 0,4mg na vyriešenie močenia bez PK.Operácie sú údajne zbytočné.Žiadna iná onkoliečba nebola otcovi zatiaľ nasadená.Posúdite prosím doterajšiu medikamentóznu liečbu Ca prostatae? Na akú liečbu, medikamenty, terapie má otec nárok? Aké sú najnovšie metódy liečby do kosti metastázovanej rakoviny prostaty vo svete? Ako sa postupuje pri l
Dobrý večer, diagnóza karcinómu prostaty bola, žiaľ, histologicky potvrdená až po laminektómii. Ide teda o pokročilé ochorenie s metastázami v kostiach. Neuviedli ste vek Vášho otca, ani iniciálnu hodnotu PSA a v akom celkovom zdravotnom stave je v súčasnosti. Primárnou liečbou pokročilého ochorenia je hormonálna liečba, ktorú správne dostáva. Tamsulosín, ktorý mal tiež ordinovaný, môže pomôcť pri obnove spontánneho močenia, aby bol zbavený katétra. Ale najvhodnejším spôsobom ako obnoviť močenie je transuretrálna resekcia prostaty - ak nie je z rôznych príčin kontraindikovaná, najčastejšie sú to interné ochorenia.Pretože ide o pokročilé ochorenie s kostnými metastázami mal by dostávať bisfosfonáty - Zometu alebo denosumab. Bližšie informácie o karcinóme prostaty môžte získať aj z mojej publikácie pre pacientov s názvom Čo treba vedieť o ochoreniach prostaty. Je dostupná v predajniach kníh. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň p. profesor, chcel by som sa spýtať, po odbere krvi mi bolo namerané 3,73 PSA, bola mi daná liečba s prostamol uno cca 3 mesiace.Asi po troch týždňoch začínam pociťovať bolesti v rôznych častiach brucha a chrbta, dokonca v práci mi hovoria, že chudnem a som bledý. Začínam mať problém so sexom, čo pred dvoma mesiacmi nebolo.Chcel by som vedieť, či ´mám urýchlene navštíviť opäť svojho lekára a po prečítaní rôzných článkov je odporúčaná magnetická rezonácia. Pomohlo by mi to k diagnostikovaniu môjho problému.Ten sexuálny život je vyvrcholením problému a preto by som to chcel riešiť čím skôr. Ďakujem za odpoveď
Dobrý večer, hodnota PSA je hraničná alebo ľahko zvýšená , neviem koľko máte rokov. Užívanie prostamolu nič nerieši, nemá nijaký vplyv na prípadné zhubné ochorenie prostaty iba môže čiastočne zlepšiť ťažkosti s močením, ak vôbec nejaké máte. Pri uvedenej hodnote PSA vylučujem príčinu ťažkostí v ochorení prostaty. Sexuálne problémy pravdepodobne sú psychogénne a môžu súviesieť s obavami z ochorenia prostaty. Ohľadom ďalších ťažkostí sa poraďte s Vaším praktickým lekárom, možno budete potrebovať vyšetrenia iných orgánov. Informujte však aj Vášho urológa o svojom zdravotnom stave. Prof. J. Kliment

Prosím o Váš názor na mou rakovinu prostaty. Pře 5lety mi byla zjištěna rakovina T3bN0M0 GS5 PSA22. Podstoupil jsem hormonální léčbu a radioterapii. PSA kleslo na 0,28 a na této hranici s mírnými výkyvy se drželo celých pět let. Nyní po půlroční kontrole stouplo na 0,6. Jsem pozván na kontrolu až po roce, s tím, že není třeba se vzrušovat. Je to tak v pořádku. Myslím, že by kontrola měla být provedena dříve. Děkuji
Dobrý večer, na základe uvedeného štádia ochorenia ,Gleasonovho skóre a hodnoty PSA môžem konštatovať, že Vaša liečba bola správna. Hodnota PSA sa však teraz zvýšila na O,6ng/l, čo môže svedčiť pre začiatok biochemickej progresie ochorenia a aktivizáciu ochorenia. Na druhej strane však nemusí a môže sa opať ustáliť na približne rovnakých hodnotách. Vo Vašom prípade by som odporučil predsa včasnejšiu kontrolu PSA a to o pol roka od nameranej vyššej hodnoty. Je to potrebné pre detailnejšie posúdenie stavu ochorenia a nakoniec aj pre Vaše uspokojenie. S pozdravom prof. J. Kliment

Dobrý deň.Pán profesor chcel by som sa s vami poradiť.Môj otec 77 rokov prekonal mozgovu mrtvicu nasledkom ktorej ochrnul na pravú polovicu tela.Už 15 rokov žije s týmto ochorením avšak až doteraz nemal problémy s močením.V júli ho museli cievkovať a nasadili mu hadičku do mechura.Od vtedy ma stále trubičku zavedenú už mu ju museli 7 krát vymienať lebo mu moč dostatočne neodchádzal a mal veľke bolesti.Lekár nám povedal že PSA má v poriadku ale vzhľadom na jeho stav operácia nie je možná a ani nie je ina možnosť ako tato hadička doživotne a jej mesačné vymieňanie.Odkedy má zavedenú trubičku už 3 krát musel brať ATB vzhľadom na zápal.Naozaj nie je iné riešenie u takto ťažko postihnutých pacientov? Otec nie je trvalo ležiaci. S pomocou dokáže prejsť okúpať sa a aj po pszchickej stránke je na tom dobre.Ak je možné poprosím vás o odpoveď. Velmi pekne ďakujem.
Dobrý večer,u Vášho otca ide o vysoké operačné riziko vzhľadom na neurologické postihnutie.Na druhej strane už roky žije po mozgovej príhode, je čiastočne pohyblivý a preto by som možnosť operačnej liečby úplne nevylučoval. Pre rozhodnutie či operovať alebo nie sú potrebné dôkladné vyšetrenia interné, neurologické a anesteziologické, na základe ktorých možno urobiť definitívne rozhodnutie. Konzultujte týchto špecialistov čím najskôr, obvykle sa po dlhodobej katetrizácii močového mechúra šanca na operáciu stráca. Prof. J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor. Mám 62 rokov - pri preventívnej prehliadke mi boli zistené problémy s prostatou. Absolvoval som nasledovné: Prvý odber: 7. 6. 2012 - PSA 5,98 Druhý odber: 26.9. 2012 - PSA 6,567 Biopsia 1. 10. 2012 Opis z 9. 10. 2012: ...V punktátoch č. 1 – 7 nachádzame parciálnu až subtotálnu nádorovú infiltráciu acinárnym adenokarcinómom prostaty Gleas.sk. 3+3, bez zachytenia lymfovasculárnej, resp. perineurálnej nádorovej invázie. V ostatných vzorkách s úsekmi adenomatóznej hyperplázie, miestami s HGPIN, miestami s chronickým, aktívnym nešp. zápalom. Imunohistochem. vyš.: CK7-, HMWCK-, p63-,P-504+, PSA1. C61 M-8140/3 pT1c ............... Prosím o Vaše posúdenie stavu, resp. odporúčanie na ďalší postup. Ďakujem Štefan Hittmár, Žilina
Dobrý večer. Podľa výsledku bioptického vyšetrenia prostaty ide karcinóm prostaty s pozitivitou v 7 bioptických vzorkách, dobre diferencovaný - Gleason 6 (3+3) a s hodnotou PSA 6,56ng/ml. Ide zrejme o nádor, ktorý je lokalizovaný na prostatu (nepoznám však pohmatový nález na prostate) . Podľa Vami uvedených výsledkov, aj keď nie celkom úplných, najvhodnejším postupom je chirurgické odstránenie prostaty. Do úvahy by ešte prišla liečba žiarením - brachyterapia alebo aj externá rádioterapia. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň pán doktor,mám 51 r. a dnes som bol na kontrole k výsledkom krvi na PSA, laboratórny výsledok bol 3,73, čo je k môjmu veku pomerne vysoká hodnota. Pociťujem bolesti pri erekcii, v noci sa silne potím a mám bolesti v pravom boku v oblati pravej obličky. Moč bol odobraný s dobrým výsledkom. liečba bola užívanie Prostamol uno 1xdeň a potom znovu na odber. Na tejto stránke som sa dočítal, že je dobré využiť diagnostiku buď CTC, alebo magnetickou rezonáciou. týmto by so Vás chcel poprosiť o radu pre ďalšiu liečbu a či doterajšie vyšerenie a liečba je správna. Ďakujem Vám veľmi pekne. Porubčanský
Dobrý večer. Postup lekára pri Vašom vyšetrení bol správny. Zaznamenala sa pre Váš vek vyššia hodnota PSA a ak sa pri ďalšom meraní PSA táto vyššia hodnota potvrdí je potrebná biopsia prostaty, ktorá buď potvrdí alebo vylúči rakovinu prostaty. Ostatné ťažkosti, ktoré udávate iste nesúvisia s ochorením prostaty. Treba ich však Vášmu lekárovi povedať a on urobí potrebné vyšetrenia. CT ani MR vyšetrenie v tejto fáze Vášho vyšetrenia nie je indikované a nepomôže v diagnostike. prof. J. Kliment

Dobrý deň pán doktor! Môjmu otcovi, ktorý má 61 rokov a nikdy predtým nebol vážne chorý, diagnostifikovali karcinóm prostaty. Jeho PSA malo hodnotu 431ng/ml, bola u neho vykonaná biopsia s výsledkom Gleasonovho skóre 8. Tento týždeň u neho aplikovali LUCRIN-DEPOT ako aj ANDROCUR-DEPOT. Teraz by mal absolvovať scintigrafiu kostí. Všetko nasvedčuje tomu, že rakovina metastázovala do kostí. Ma problém zdvihnúť ľavú ruku, skoro sa unavý, je totálne vyčerpaný, bolia ho pľúca, chrbtica... chcel by som vedieť, čo ho (nás) v najbližšej budúcnosti čaká, ako vieme docieliť aspoň to, aby netrpel toľko, čo teraz. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Zrejme ide o pokročilý karcinóm prostaty s metastázami, ktoré síce zatiaľ neboli potvrdené, ale PSA a klinické symptómy tomu jednoznačne nasvedčujú. Hormonálna liečba sa začala teraz a treba dúfať, že bude účinná. Malo by sa to prejaviť poklesom PSA asi po mesiaci pri tomto tomto type hormonálnej liečby. Vzhľadom na klinický stav podľa môjho názoru by bola vhodnejšia liečba Firmagonom, ktorá zabezpečí už na druhý deň po podaní kastračnú hladinu testosterónu a nasleduje po tom aj zlepšenie ťažkostí. Ak teda hormonálna liečba bude účinná tak sa zlepšia aj ťažkosti. Efekt liečby je však dočasný a trvá podľa rozsahu metastáz od 6 do 18 mesiacov.Potom sa opäť zvyšuje hladina PSA a zhoršia sa aj symptómy ochorenia. Liečba sa potom dopĺňa o chemoterapiu, prípadne ak budú už u nás dostupné aj ďalšie možnosti (abirateron, alfaradin, MDV3100/, ktorých účinnosť je v súčasnosti potvrdená v klinických štúdiách. Bolesť možno tlmiť aj ožiarením bolestivých miest. S pozdravom J. Kliment

Dobrý deň.P.Prof.bol som uVás pred rokom s karcinom prostaty,dohodli sme sledovanie.PSA vyskočilo na 9,5.Pijem z.Jačmeň a chlorelu, snažím sa i ovocie a zeleninu,ale niečo som okašľal.Urológ MUDr.Pilar ma poslal k Vám.Mám zato,že ešte to treba sledovať, pri dodoržovaní životosprávy.Rád byiklujem,chodiť do pary a plávanie.Viete mi poradiť stravovanie a cvičenia? Alebo radšej prísť osobne? Ďakujem
Najlepšie bude osobne sa stretnúť a prediskutovať ochorenie a ďalšie možnosti postupu. Ohláste sa telefonicky a dohovoríme termín stretnutia. S pozdravom J.Kliment

Vazeny pan prof.dr.Kliment, chcem sa Vas spytat, ci by ste boli taky laskavy a paskytli nam osobnu konzultaciu . Mojmu manzelovi na zaklade postupne rastucich hodnot PSA (sucasnosti 8,28)a vysledkov magnetickej rezonancie uskutocnia biopsiu a to 17.10.2012. Neviem kedy budu vysledky, ale predpokaldam, ze do konca oktobra by mohli byt. Pre dalsiu liecbu je pre nas Vas nazor velmi dolezity, preto VAs uctivo prosime o moznost konzultacie. Dakujem za odpoved.
Dobrý večer, rád poskytnem konzultáciu. Keď budete mať k dispozícii výsledky vyšetrení, dohovoríme sa na stretnutí. Môžte mi zavolať na mobilný telefón 0907 129 127 a určíme si dátum stretnutia. J. Kliment

Mám 48 rokov. Mal som problémy s močením a spojené s horúčkou.Po preliečení s nolicinom som som šiel na vyšetrenie k urológovi. Bola mi odobratá krv na vyšetrenie s výsledkom S-PSA 5,01 ng/ml, S- voľný PSA 0,21 ng/ml,fPSA/tPSA ratio 4,19%. Z dôvodu podozrenia na rakovinu prostaty som podstúpil biopsiu prostaty (10 odberov) s výsledom - vo všetkých odberoch prostatické tkanivo, avšak sú prítomné ložiská granulomatózneho zápalu.Prosím Vás o odpoveď, o aký zápal sa jedná, ako je ho možné vyliečiť. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.
Prekonali ste zápalové ochorenie prostaty a biopsiou sa potvrdila granulomatózna prostatitída. Presná príčina tohto ochorenia nie je celkom známa. Ale môžte byť úplne spokojný, ochorenie väčšinou nie je potrebné ďalej liečiť. Ak by ste však výrazne zle močili v tom prípade je potrebná bežná operácia na úvoľnenie močenia - TUR tak ako sa robí pri nezhubnom zväčšení prostat. Ochorenie nie je zhubné a ani v budúcnosti nebude príčinou vývinu rakoviny prostaty. S pozdravom prof. J. Kliment

Dobry den. Chcem sa informovat na liecebny postup v pripade nasledovnych faktov: stadium T3aM0N0, Gleason (5+4=9), WHO high grade 3 - 4,PSA pred liecbou 8. Pacient 59 rokov. Nasadená je cca. 3 mesiace hormonalna liecba. Pacient dostal odporucenie na radikalnu prostatektomiu. Chcem sa spytat ci by operacia bola efektivna a na Vas nazor na celkovu prognozu.
Dobrý večer.Ide o lokálne pokročilý karcinóm prostaty(podľa uvádzaného štádia prerastá cez puzdro prostaty) a má nepriaznivý histologický stupeň malignity, ktorý svedčí pre biologicky agresívne ochorenie. Operácia je možná, ale treba počítať s tým, že môžu zostať pozitívne chirurgické okraje a aj riziko mikroskopických metastáz v lymfatických uzlinách, ktoré sa odstraňujú počas operácie, je pomerne vysoké. Liečba v týchto prípadoch sa doplňuje o hormonálnu liečbu, ktorá sa už vo forme neoadjuvatnej aplikuje a pooperačne sa v nej pokračuje, potom aj v kombinácii s rádioterapiou. Prognóza ochorenia je vážna. Bližšie a aj presnejšie odporúčanie liečebného postupu by som mohol urobiť po vyšetrení pacienta. prof. J. Kliment

Dobrí deň pán Profesor pred 2,5 roka my zistili nádor prostaty PSA 9,1 po punkcii Glasov skore 5+5=10 pán Dr mi nasadil inekcie Firmagon po mesiace PSA 2,4 za 4 mesiace PSA 0,9 medzi tím som mal ďalšie vyšetrenia (Gamografia: negatív,CT: podľa môjho urológa slušné,Magnetická rezonácia: bez prerastanie kapsule prostaty.)tak že do poručily rádio terapiu.Zatiaľ stále na hormonálnej liečbe.Pravidelné troj mesačné kontroly,a PSA od rádioterapie cca 2 roky 0,02 podla vás aká je ďalšia prognóza.ďakujem za odpoveď a som s pozdravom Jurányi
Dobrý večer pán Jurányi, podľa Gleasonovho skóre máte agresívny nádor prostaty pri nízkej hodnote PSA. Ďalšie vyšetrenia nepreukázali rozšírenie nádoru mimo prostaty.Liečbu treba doplniť o rádioterapiutak ako Vám ju navrhol Váš urológ. Doterajšia liečba Firmagonom bola účinná, čo sa prejavilo poklesom PSA. Treba len dúfať, že po doplnení liečby o rádioterapiu sa účinnosť liečby udrží dlhú dobu. Riziko progresie ochorenia po určitom čase však pri Glesaonovom skóre 10 je vysoké.

Dobrý deň, pán profesor, chcem sa opýtať:môj priateľ má 62 rokov a rakovinu prostaty.Je muž po odstránení prostaty ešte schopný erekcie? Za Vašu odpoveď Vám ďakujem. Marika z Nitry
Po radikálnom odstránení prostaty sa žiaľ erektilná funkcia obvykle poruší. Záleží však aj na rozsahu ochorenia, v začiatočnom štádiu ochorenia je často možné zachovať nervy, ktoré sú potrebné k erekcii. V pokročilejších štádiách to obvykle nie je možné. Sú však spôsoby ako aspoň u časti pacientov po odstránení prostaty obnoviť erekciu.

Moja rakovina prostaty sa nasla uplnou nahodou vdaka neurologicky, ktora ma poslala na PSA vysetrenie v suvislosti s mojou Hortonovou neuralgiou, (markery 9,28 po 2 mesiacoch 8,35) mi doporucili biopsiu, pricom pohmatom nezistili absolutne ziadne zvacsenie, vsak potvrdila nalez:- stredne dif. invazivne rastuci adenoca prostaty GS 2+3=5. V B.Bystrici minulý týzdeň na ureoonkologii doporucili invazivny zasah - odstranenia prostaty. Doktor v sprave o náleze nenasiel pocet odobratych vzoriek, navrhol MR (mag. rezonanciu) v oblasti malej panvy (20.9.2012). Mohol by som ocakavat skor, ze mozem mat onkologicky nalez napr. hrubeho creva. V tejo suvislosti sa rieši len problem prostaty. Mám zaujem riesit stav aj inych organou na onkologicke vysetrenie, lebo sa citim zdravi, v podstate nepijem, nefajcím k veku 53, citim sa vitalny. Potrebujem s niekym skonzultovat aj ine suvislosti, ktore mi poukazu co sa deje so mnou ako dalej, lebo vytazeni lekari riešia len tento nahodou
Požiadajte Vašho praktického lekára o komplexné preventívne onkologické vyšetrenie. Mali by ste absolvovať všetky preventívne vyšetrenia pred navrhnutou operáciou prostaty. Pri normálnom palpačnom náleze na prostate , pri iba jednej pozitívnej vzorke a s priaznivým Gleasonovým skóre, hodnote PSA pod 10 by som sa s operáciou vo vašom veku neponáhľal. Ide o nízkorizikový karcinóm prostaty a až čas ukáže, či je operácia potrebná.

Dobry den pan doktor ja sa chcem spytat moj otec ma na semmeniku jednom taku velku gulu skoro ako vacok...a nechce ist k lekarovi..ci sa hanbi,alebo neviem ..ma to uz asi 3 roky, chcela,by som sa spytat o co asi ide..moze to byt nador?
Ide zrejme o hydrokelu - tekutinu , ktorá sa nahromadí v obalioch semenníka. Ochorenie sa dá ľahko liečiť operáciou.

Dobrý večer pán MUDr. Kliment. Mám 64 rokov. 21.6.2012 som absolvoval biopsiu prostaty po postupnom narastaní PSA za obdobie asi 2,5 roka o asi 2,3 ng/ml na súčasných 7,14.Výsledok biopsie bol pozitívny na Adenokarcinom s výsledkom Gleason 7/4+3, G3, O - per rectum len mierne zväčšená propstata, vľavo pri báze tuhšej konzistencie OP +/-, Trus- P kalk. objem prostaty 25 ml, bez presvedčivých ložiskových zmien , vezikuly symetrické, bez dilatácie. Počas prev. prehliadok moč neg.Neviem sa rozhodnúť medzi rádioterapiou a operáciou. Ďakujem
Dobrý večer, podľa uvedených parametrov ide o karcinóm prostaty so stredným rizikom progresie, ak ste v dobrom celkovom zdravotnom stave skôr by som sa priklonil k operácii. Liečba je potrebná, máte šancu sa vyliečiť. S pozdravom prof. J. Kliment

Jozef Trella, Podolinec Vážený pán Profesor Ján Kliment CSc. V e-mailovej správe som Vám napísal o svojích promlémoch. Pokial by však bola možnosť namiesto e-mailovej komunikacie osobná návšteva prišiel by som v termíne Vámi určenom. Za všetko vopred ďakujem a ostávam s pozdravom
Vážený pán Trella, do 20.8.2012 som na dovolenke. Rád Vás vyšetrím po návrate z dovolenky v ktorýkoľvek deň po 21.8 . 2012. S pozdravom J. Kliment

Laboratorné vyšetrenie PSA:5,640ng/ml.,fPSA:0,557 ng/ ml., fPSA 9,6 %. Prostata len mierne zväčšená, ohraničená. Ťažkosti žiadne. Následne punkcia prostaty. A vzorok s okrskom atrofických žliazok B: vzorka s drobným limitovaným ložiskom acinárneho adenokarcionómu, Gleason skóre 5/ 2+3/. Imunohistochemický je AMACR+, CK34betaE12p-63.C: vzorka so skupinou atrofických žliazok D: vzorka s nodulárno hyperplastickými zmenami, E: vzorka s hyperplastickými zmenami a okrskom charakteru PIN F: vzorka s hyperplastickými zmenami a riedkými lymcytárnimi infiltrátmi G: vzorka bez podst. nálezu H: vzorka bez podst. nálezu, I vzorka s miernými hyperplastickými zmenami, J vzorka bez postatného nálezu. Výsledok C T vyšetrenia Histologický verifikovaný Ca prostaty bez známok infiltrácie okolia /T2NO MO/Cysta renis bilat. / Bosniak I/ Na základe týchto vyšetrení konzultácia s lekárom, kde bolo navrhnuté chirurgicke odstránenie prostaty a na moj návrh, či nie je vyhnejšia radioterapi som dostal možnosť sa
Dobrý večer, podľa Vašej e-mailovej adresy predpokladám, že sme sa dohovorili na osobnej konzultácii. Vzhľadom na uvedené parametre a odporúčanie lekára je to najvhodnejší spôsob ako celú problematiku prediskutovať. S pozdravom J.Kliment

Dobrý deň , rada by som sa opýtala našmu starému otcovi oznamili že má S_PSA 78,940 jeho vek je 86 a už ma aj bajpas na srdci srce mu robi iba na 20 % podstupili sme mnohe vysetrenia a dodnes nas nikto na nic take ani neupozornil, nemohli by ste nam poradit ci je to uz velmi zle alebo co by sa s tym dalo robit?
Dobrý večer, hodnota PSA 78,94 ng/ml svedčí, že´u Vášho starého otca, ktorý má vysoký vek, ide zrejme o karcinóm prostaty.Starý otec má však najväčšie problémy so srdcom, ktorého činnosť limituje jeho žitie. Preto si myslím, že ak nemá z prostaty nijaké ťažkosti a nemá výraznejšie problémy s močením netreba z urologického hľadiska nič robiť. Iba kontrolovať PSA a podľa nárastu hodnoty resp. objavení sa ťažkostí skompletizovať urologické vyšetrenie a začať liečbu.Vhodné je poradiť sa aj s lekárom, ktorý má o Vašom starom otcovi všetyk informácie. S pozdravom. prof. J. Kliment

Dobry vecer pon profesor,mam 58rokou a diagnozu hyperplazia prostaty predstojnice PSA 3,70 Histol-adenoka prostaty gr.Gleason 6-3+3 Dg neo prostate T1cx NX MX je tato diagnoza zla a je potrebne uplne odstranit prostatu alebo je aj ina moznost.Dakujem za odpovet
Dobrý večer, uvedené hodnoty PSA, Gleasonovho skóre a klinického štádia T1cNXMX svedčia o tom, že ide o karcinóm prostaty s nízkym rizikom progresie ochorenia, teda ide o ochorenie s priaznivými ukazovateľmi svedčiacimi o tom , že najpravdepodobnejšie aspoň najbližšie roky nebudete mať problémy súvisiacimi s ochorením. Vo Vašom prípade pri Vašom veku prichádzajú do úvahy okrem chirurgického odstránenia prostaty, aj brachjyterapia a aktívne sledovanie. Aktívne sledovanie znamená ponechanie bez liečby s tým, že sa v pravidelných intervaloch budete kontrolovať a liečba začne až vtedy, keď ju budete skutočne potrebovať / zvyšovanie hodnoty PSA alebo zmena histologického typu karcinómu na základe biopsie/. Zabezpečí Vám to iste niekoľko rokov dobrej kvality života. Brachyterapia znamená liečbu žiarením, rádioaktívne zrná sa implantujú priamo do prostaty. Je to tiež jedna z dobrých možností, menej invazívna ako chirurgická liečba. S pozdravom prof. J. Kliment

Dobrý deň, diagnostikovali mi karcinom ( CA prostatae T2aNxMx ). Dg. CA prostaty, zväčšená prostata z možným porušením kapsuly v mieste stredneho laloka s prominenciou do MM. PSA: 4,05 ng/ml Lekár mi navrhol 2 možnosti: ožarovanie alebo operácia. Neviem sa rozhodnúť čo je k mojej diagóze lepšie? Ďakujem
Dobrý večer, na presnejšie posúdenie ochorenia by som potreboval vedieť výsledok histologického vyšetrenia a tiež Váš vek.. Predpokladám, že pri uvádzanej hodnote PSA 4,05ng/ml a štádiu T2aNXMX ide najpravdepodobnejšie o karcinóm s Gleasonovým skóre 6.Ak je tomu tak tak ide o nízkorizikový karcinóm prostaty. Dôležitý je aj počet pozitívnych vzoriek . Ak nepresahuje počet viac ako 3 tak by som odporučil iba sledovanie, bez akejkoľvek liečby a prípadnú aktívnu liečbu by som odporučil až vtedy, keď by sa objavili známky progresie ochorenia. Prvým ukazovateľom progresie je obvykle stúpanie hodnoty PSA. Moje odporúčanie vychádza len z neúplných informácií, pre presné odporúčanie by som potreboval celý Váš zdravotnícky záznam. S pozdravom prof.J. Kliment

Dobrý deň, pán profesor Môj otec ma 79 rokov, v januári mal problémy s močením PSA mal 15 ng/ml. Bola mu vykonaná TURP. Výsledok histologie B12/00649-654: V zaslanom materiali v jednej z vyšetrených šiestich rovín sa zachytili súčasti acinárneho adenokarcinomu s Glesonovým skore 2+3=5. Rozhodujúca časť tkaniva je však tvorená obrazom hyperplázie prostaty fibroadeomyioimatozného charakteru, navyše miestami s výskytom PIN lowgrade high grade a výnimočne aj ASAP. Otec bol odporučaný na RAT prostaty. Zatial bola odložena. 26.6.2012 mal kontrolné PSA - hodnoty 4,46 ng/ml ratio 9%, opätovne nam lekár odporúčal zváženie RAT. Chcela by som sa spýtať na Váš názor vzhľadom k veku. Toho času sa ma otec dobre nemá žiadne problémy. Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom Monika
Dobrý večer, vzhľadom na histologický nález a vek by som v žiadnom prípade neidikoval RAT. Nejde o agresívny karcinóm prostaty a z liečby RAT by mal iba ďalšie problémy. Preto odporúčam iba sledovanie PSA v polročných intervaloch. Ak by dochádzalo k prudšiemu zvyšovaniu PSA, čo nepredpokladám, dal by som prednosť intermitentnej hormonálnej liečbe. Ale teraz žiadna liečba. S pozdravom J.Kliment

Dobry den,moj otec je v pokrocilom stadiu metastazujucej rakoviny prostaty,uz je to 2 1/2 roka od kedy mu bola tato choroba diagnostikovana.V poslednom case,ma aj velke bolesti/pouziva opiaty-boli nasadene/v oblasti panvy,prava noha je uplne opuchnuta,tvrda na dotyk.Lava noha zacina puchnut od clenka.Kazdy den berie antitrombosicum-Fragmin/injekcie-1xdenne do brucha/berie ich uz skoro 6mesiacov-koniec juna by mal vybrat poslednu injekciu,potom nastava pauza,uz 2dni ma aj krv v moci.Pravdepodobne uz su ladviny zasiahnute,vieme ze sa to bude tahat k plucam.Moja otazka je,kolko casu mame,ak by sa dal jeho zivot predlzit bez bolesti urobili by sme cokolvek.Poradili by ste p.Kliment?Vrucna vdaka. A.Matin
Vážený pán Matin, žiaľ, liečebné možnosti v tomto pokročilom štádiu ochorenia sú značne obmedzené. Predpokladám, že Váš otec je stále na hormonálnej liečbe, predpokladám tiež , že absolvoval chemoterapiu docetaxelom a že je liečený Zometou. Ak je to tak, potom ešte v druhej línii pripadá do úvahy liečba abiretaronom /Zytiga/, ktorá je však dostupná iba na mimoriadny dovoz, ale poisťovne obvykle dávajú súhlas k tejto liečbe. Bolesti v kostiach možno ovplyvniť aj ožiarením. Opuch dolnej končatiny ako ho spomínate je dôsledkom postihnutia lymfatických uzlín metastázami . Nepoznám ostatné parametre ochorenia, napr. terajšiu hodnotu PSA, vek atď. Tieto parametre prispievajú k presnému posúdeniu stavu ochorenia. S pozdravom prof. J. Kliment

Dobrý deň prajem, pán profesor, keď dovolíte moju otázku: V októbri 2006 mi bola vykonaná radikálna prostatektómia (Gleason 2+ 3), adenokarcinóm bol viazaný na prostatu (T2). Po operácii som mal PSA 0,04, po polroku 0,023 (nadir) a potom PSA stúpalo, až v januári t. r. dosiahlo 0,22, pri opakovanej kontrole vo februáci opäť 0,22. Lekári mi doporučili rádioterapiu. Absolvoval som ju (16 žiarení x 3,13 Gy) a po 6 týždňoch som bol na kontrole. Moje PSA pokleslo síce, ale iba na 0,13. Úprimne povedané, som z toho sklamaný, čakal som podstatne výraznejšie zníženie PSA. Môže účinok rádioterapie ešte ďalej doznievať a dá sa očakávať, že keď pôjdem o 3 mesiace na kontrolu, že moje PSA ešte poklesne? Ďakujem pekne za odpoveď!
Dobrý večer, pokles PSA môže ešte pokračovať a trvá obvykle dlhšiu dobu kým sa hodnota po ožiarení stabilizuje. Inak, mali ste veľmi dobré Gleasonovo skóre v odstránenej prostate a je malý predpoklad významnejšej progresie ochorenia. Takže si nerobte problémy s terajšími hodnotami PSA. S pozdravom J. Kliment

Dobry den. Chcem sa opytat otec (62rokov)ma rakovinu prostaty s metastazami do chrbtice a panvy. IV stadium. Vo 2/2012 kedy sa zistila rakovina bolo PSA nepocitatelne. Nasadena bola hormonalna liecba a po 4 davkach (kazdy mesiac injekcia do brucha) kleslo PSA na hodnotu 32. Novsie vysledky zatial nemame. Myslite si, ze je to obvykle taketo dramaticke znizenie PSA a je mozne, ze ustupuju aj metastazy? Citi sa vyborne Dakujem pekne za odpoved
Dobrý večer. išlo skutočne o dramatický pokles hodnoty PSA, aj keď východziu hodnotu nemáme. Niektoré laboratóriá udávajú hodnoty niekoľkotisícové, možno výsledok z Vášho laboratória mal určený strop hodnoty a vyššie nad tou hodnotou nezaznaménavali. V každom prípade sa zaznamenal výrazný pokles a predpokladám, že sa hodnota ešte zníži. Znamená to , že ide o karcinóm dobre citlivý na hormonálnu liečbu, čo vzbudzuje nádej do budúcnosti. Napriek poklesu však nemožno očakávať úplný ústup kostných metastáz, aktivita ochorenia sa však podstatne znížila.

Dobry vecer. mojmu otcovi diagnostikovali c61 - zhubny nador predstojnice-prostaty. popisem ambulantnu spravu: terajsie ochorenie - subj.dobre, aferbrilny, bez dysurii a hematurie. Adenoca l.laloka prostaty G2 s kribriform strukturami, gleason 4+4=8. Dop. eligard lamp a 180dni, biculutamid ltR, biopsia prostaty I-IV lalok, V-VIII lalok psa 8,8 Neo prostatae susp. vysledky vysetrenia .lavy lalok prostaty: I. niekolko benignych zliazok prostaty a vazivo so svalovinou. II,III kribriformne struktury ktore svojou architektonikou, cytologickymi atypiami a imunohistochemickym profilom CK HMW -p504s+, zodpovedaju karicnomu. IV.vazivo, hladka svalovina a niekolko benignych prostatickych zliazok. Pravy lalok prostaty: V,VI tak ako v IV. VII tak ako v V, VIII male mnozstvo vaziva a jedna benigna prostaticka zliazka. Zhrnutie: adenokarcinom laveho laloka prostaty G2, tvoreny kribriformnymi stukturami (vz č. II.III) gleason skore 4+4=8. Pravy lalok bez nadorovych zmien. MKCH - c61, M-s
Dobrý večer, podľa údajov, ktoré ste napísali, ide u Vášho otca o vysokorizikový karcinóm prostaty nakoľko bolo Gleasonovo skóre 8 (4+4). PSA mal však nízke achýba údaj o klinickom štádiu ochorenia. Potrebné je ešte vyšetrenie kostí pomocou scintigrafie skeletu a prípadne aj magnetická rezonancia prostaty a panvových lymfatických uzlín. K vyjadreniu o spôsobe liečby potrebujem vedieť aj vek pacienta a celkový zdravotný stav. Ak by výsledky chýbajúcich vyšetrení boli priaznivé, vek nižší ako 70 rokov a dobrý celkový stav jednoznačne prichádza do úvahy operačné odstránenie prostaty prípadne kombinovaná hormonálna liečba s rádioterapiou.. S pozdravom prof.J.Kliment

Dobrý večer,Vážený pán profesor môj problém je možno menej závažný, ale využívam túto možnosť. Mám 51 rokov V novembri 2011 mi v rámci prehliadky 50+ zistili PSA 13,31;fPSA 1,08 a / 11%. Preto som 14.11. podstúpil biopsiu 5+5 so záverom bez malignity. Bol mi predpísaný FINAJELF a pri kontrole v 04/12 bola PSA 12,22; fPSA 1,08 a /8,4% teraz 3 mesiace bez liečby a odporučená rebiopsia. A teraz otázky:Môže biopsia vyvolať rakovinu prostaty?; Existujú aj iné vyšetrovacie metódy?; Existujú iné lieky znižujúce PSA?; Ako často sa budem podrobovať rebiopsii ak PSA nepoklesne? Za Vaše odpovede vopred ďakujem. Miroslav Gogoľ, Magurská 14, 08001 Prešov
Dobrý večer, mali ste zaznamenanú vyššiu hodnotu PSA a nízke % F/T PSA. Obidve hodnoty naznačili možnosť ochorenia na karcinóm prostaty. Bol Vám ordinovaný Finajelf čo je finasterid , inhibítor -alfa reduktázy. Pri liečbe týmto preparíátom po 6 mesiacoch klesá PSA o 50%, ale normálnu hodnotu PSA získame po vynásobení 2. Vy ste užívali Finajelf kratšiu dobu. Nemyslím si, že podávanie Finajelfu bolo správne, k žiadnemu výsledku takáto liečba nevedie. U Vás trvá podozrenie na karcinóm prostaty preto sa treba opäť podrobiť biopsii prostaty. Biopsia nemôže vyvolať rakovinu prostaty.Žiadne iné metódy, ktoré by potvrdili karcinóm prostaty neexistujú. Musí byť diagnóza potvrdená histologickým vyšetrením tkaniva prostaty odobratého biopsiou. Znižovať PSA pri nedokázanom karcinóme prostaty z biopsie nemá význam a nie je indikované. Rebiopsia je u Vás potrebná, obvykle sa robí raz po prvej negatívnej biopsii. Ďalší postup je veľmi individuálny a rozhoduje sa podľa výsledkov vyšetrení . S pozdravo

Otec je po operacii prostaty,už mesiac je hospitalizovaný,no stále dochádza k pretekaniu moča cez operačnú ranu,ktorá sa nehojí i napriek tomu,že ma zavedený moč. katéter.Má aj zvýš. TT i napriek tomu,že berie ATB.Neviem si to vysvetliť,prečo dochádza k pretekaniu moča a ani lekár mi to nevedel dostatočne vysvetliť.Ako postupovať ďalej?
Nemám bližšie informácie o type operácie, ale jediná možnosť pravdepodobne je byť trpezlivý a čakať, kým sa operačná rana neuzatvorí. K tomu, aby sa to stalo je potrebná dobrá drenáž močového mechúra, starostlivosť o priechodnosť katétra. Niekedy k takejto situácii dochádza, ale vždy nakoniec dôjde k uzatvoreniu operačnej rany

Dobrý deň pán profesor. Prosím Vás a o Váš názor na liečbu a na prognózu ochorenia pacienta. 52 r. po transplantácii obličky v r. 2007,teraz v imunosupresívnej liečbe, tiež DM na konv.INZ režime. Október 2011 PSA 76,44. Biopsia CaP GS 6/3+3/T3NxM0 gamagraf. negat. Je v liečbe Bicalutamid, Diphereline 3 mes inj. podaný v októbri 2011 a v januári 2012. V januári a vo februári 2012 externá radiotherapia prostaty. V marci 2012 PSA 0,32, TEST 0,04. V apríli Diphereline ex, aplikov. FIRMAGON. Ďakujem za Vašu odpoveď.
U pacienta ide o vysokorizikový karcinóm prostaty podľa dvoch hodnôt a to hodnoty PSA 76,44 ng/ml a klinického štádia cT3. Gleasonovo skóre svedčí o dobrej diferencovanosti karcinómu, je priaznivé, skôr by som si myslel, že je podhodnotené vzhľadom na spomínané 2 parametre. Odpoveď na hormonálnu liečbu a externú rádioterapiu je dobrá o čom svedčí nízka hodnota PSA. Kombinovaná liečba hormonálna a rádioterapia je správna. V hormonálnej liečbe treba pokračovať do 3 rokov od začiatku. Myslím si, že prognóza ochorenia môže byť resp. je priaznivá. S pozdravom J.Kliment

Dobrý deň pán profesor,mám 60 rokov,diagnostikovali mi acionárny adenokarcinom prostaty. Boli mi odobraté 5 vzorky zľava, 5 zprava . Výsledky biopsie: Pravý lalok: - Gleason skore 9 (4+5), gradeIII - perineurálna nádorová invázia prítomná - bez zistenej intravaskulárnej nádorovej permeácie - malígna nádorov infiltrácia predstavuje 70% objemu valčekov z pravej strany - bez evidentnej nádorovej infiltrácie periprostatického tukového tkaniva Ľavý lalok: - Gleason skore 9(4+5), grade III - malígna nádorová infiltrácia predstavuje 30% objemu valčekov z ľavej strany - taktiež zachytené štruktúry ductus ejaculatorius s fokálnou nádorovou infiltráciou Dg. C61, M-8140/3, pT1c, pNx, grading 3 Urológ mi dal možnosť výberu buď odstrániť karcióm chirurgicky, alebo ožarovanie. Chcel by som vedieť Váš názor na odporúčanú liečbu a moju ďalšiu prognózu. Ak si nájdete čas na moju odpoveď, budem Vám vďačný. Ďakujem Vlado G.
Dobrý večer, ďakujem za otázky, ale aby som Vám vedel odpovedať tak potrebujem vedieť aké ste mali PSA, ďalej výsledok scintigrafie skeletu a výsledok magnetickej rezonancie prostaty a panvových lymfatických uzlín. Len po získaní týchto údajov sa budem môcť vyjadriť k liečbe. V každom prípade ide o vysoko rizikový karcinóm prostaty ( podľa Gleasonovho skóre) a liečba bude potrebná. Uvedená diagnóza pT1c, pNx nie je správna a nesvedčí o dobrej znalosti problematiky dotyčnej osoby, ktorá Vám túto diagnózu napísala. S pozdravom prof.J.Kliment

Pán profesor prosím o Vaše vyjadrenie.Nám vysledky ockovej správy kde ja potvrdená dg.C61.9 so cleason skore 8(4+4) M-8140/3.Vo všetkých vzorkách je prítomný acin. adenokarc. pričom PSA ja 77.Bol aj na scintigrafii tam nie sú pritomne MTS.Zatiaľ nie je stanovená žiadna thetapia.Veľmi pekne Vám dakujem za odpoved.
Podľa poskytnutých údajov ide o lokálne pokročilý vysokorizikový karcinóm prostaty, čo potvrdzuje hodnota PSA : 77ng/ml a výsledok biopsie - Gleasonovo skóre 8 (4+4). Metastázy v kostiach sa nezaznamenali. Odporúčam kombinovanú liečbu hormonálnymi preparátmi (LHRH preparáty) + externú rádioterapiu. J.Kliment

Chcela by som sa opytat ako prebieha operacia na prostatu? Moj ote ma 68 rokov ma prostatu, casto nemoze ist na malu potrebu, potom musi ist na pohotovost, daju mu trubicku. Je to nebezpecna operacia? Ako dlho trva? Je pod narkozou?Ako prebieha? dakujem za informaciu!
Predpokladám, že ide o benígnu hyperpláziu prostaty s opakovanými retenciami moču. Tento stav je absolútnou indikáciou k operácii. Operácia pre benígnu hyperpláziu prostaty patrí medzi stredne závažné operačné výkony, najčastejšie sa robí endoskopicky cez močovú rúru, pacient je buď v celkovej anestéze alebo v znecitlivení dolnej polovice tela, trvá približne 1 hodinu. Váš otec zrejme veľmi trpí pre ťažkosti s močením a mali by ste vyhľadať lekára s požiadaním o operáciu. V súčasnosti sú operácie prostaty bezpečné a výsledky sú výborné. Prof. J. Kliment

Dobrý deň pán profesor. Prosím Vas o Váš názor na prognózu ochorenia môjho otca. Teraz v apríli 2012 mu diagnostikovali Ca Prostaty cT3NxMx, pri hladine SPSA 7,95, SFPSA 1,44, PV FPSA 18,1%. Biopsia bola vykonaná zprava doľava 2-3--3-2 a ukázala acinárny adenokarcinóm G3, gl 4+5/9/. Vyšetrenie per rectum: vyhodnotené ako symetrická prostata bez uzlov, obojstranne na hrane tuhšia, bez známok fixácie. TRUS ukázal ostré ohraničenie až na hypoechogénne ložisko vľavo smerom k symfýze, veľkosti 28x57x61 mm 51 ml. Prosím Vás, aký liečebný postup by ste odporučili? Má význam odstrániť v tomto prípade uzliny? Aké máte skúsenosti s brachyterapiou? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ing. Alena Zelinková
Podľa údajov ide o vysokorizikový karcinóm prostaty /Gleasonovo skóre je 9 a klinické štádium cT3/ pri nízkej hladine PSA. K môjmu vyjadreniu potrebujem ešte ďalšie údaje: vek, celkový zdravotný stav, potrebné je rádionuklidové vyšetrenie skeletu a vyšetrenie prostaty a panvových uzlín magnetickou rezonanciou.Potom sa môžem zodpovednejšie vyjadriť k spôsobu liečby a k prognóze. Brachyterapia pri tomto type nádoru nie je vhodným riešením, je dobre účinná pri nízkorizikových karcinómoch prostaty. S pozdravom, J. Kliment

mojmu otcovi diagnostikovali rakovinu prostaty a chcem sa opytat ci je normalne ze mu psa v krvi klesa, naposledy mal 6,1 a predtym 6,4. aka je pre neho najlepsia liecba? teraz dostal nejake inekcie do brucha a za mesiac ma dostat dalsiu, vraj je to nejaka nova leicba ktoru podpisal ze s nou suhlasi, dakujem za odpoved
Isté výkyvy v hodnotách PSA sa môžu z rôznych príčin vyskytnúť a podobne tomu bolo aj u Vášho otca. Aby som sa mohol vyjadriť k optimálnej liečbe pre Vášho otca potrebujem vedieť: vek, celkový zdravotný stav, výsledok biopsie prostaty ( Gleasonovo skóre), pohmatový nález na prostate, klinické štádium podľa hodnotenia urológa, u ktorého sa lieči. S pozdravom prof. J. Kliment

Dobrý deň, volám sa Mgr. Jaroslava Bolemantová v lete 2011 ste operovali ocka pána Sekereša na rakovinu prost. a teraz mu zistili cysty na obličkách súvisí to spolu. Ďakuhjem on nievie že to viem.
Vážená pani magistra, nález cýst na obličkách je pomerne častý. Ak nie sú príliš veľké a sú jednoduché nie je potrebná nijaká liečba. Nález nemá žiadnu súvislosť s rakovinou prostaty. Dúfam, že pán Sekereš sa má po operácii dobre. S pozdravom prof.J. Kliment

Dobrý deň, pán doktor, poprosila by som Vás o vysvetlenie, aké sú možnosti liečby rakoviny prostaty u môjho otca 63.r. Všetky výsledky, ktoré máme pripájam. Prípadne, ak je to možné, aká je prognóza, je šanca ochorenie spomaliť, zastaviť, ako môžeme nášmu otcovi pomôcť? Už po prečítaní výsledkov a množstva článkov, nám je jasné, že to je pokročilé štádium ..., ale zišlo by sa nám povzbudenie. Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Smudová Dátum:1.3.2012 PSA viac ako 100ng/ml Biopsia prostaty totálna nodorová infiltrácia Gleason 3+4. DRV lokálne pokročilý nález Indikovaná hormonálna liečba. Predpis a aplikácia Eligard 45mg Budeme kompletizovať CT vyšetrením prostaty a malej panvy Potom realizuje konzil rádioonkolog. vyšetrenia k zváženiu aktinoth. Dátum:21.3.2012 Nálezy CT CT abdomen/nat. + KL p.o. Urografin + KL i.v. Optiray 350/120ml/, /MPR –Cor,Sag,Tra/ F: Nat., Ao, Ven, Onesk: Hepar norm. veľkosti, v S7 sa zobrazuje hypodenzný mierne sa vyklenuj
Dobrý večer, podľa údajov, ktorém ste poskytli ide u Vášho otca o lokálne pokročilý karcinóm prostaty, to znamená, že už presahuje puzdro prostaty a rastie do okolia. Má vysokú hodnotu PSA a mal by mať urobenú scintigrafiu skeletu na dôkaz kostných metastáz. Výsledok tohto vyšetrenia ste neuviedli. Pri uvedených hodnotách je veľká pravdepodobnosť, že kostné metastázy má. Výsledok histologického vyšetrenia prostaty preukázal Gleasonovo skóre 7 /3+4/, čo znamená stredne diferencovaný karcinóm prostaty a je istou nádejou na priaznivý účinok hormonálnej liečby. Ak sa nepotvrdia metastázy karcinómu prostaty v kostiach je potrebná rádioterapia na prostatu približne 3 mesiace od začiatku hormonálnej liečby. Hormonálna liečba bola správne indikovaná. Ak sa bude vyvájať všetko podľa optimistického očakávania / nebudú metastázy, bude dobrý účinok hormonálnej liečby, čo sa prejaví poklesom PSA, uskutoční sa rádioterapia/ tak možno úspešne ochorenie, ktoré už v tomto štádiu nie je vyliečiteľné, k

Dobrý deň, pán profesor.Otcovi bola na vašom odelení 30. januára vykonaná radikálna prostatektómia (psa pred operáciou 28).Šesť týždňov po operácii diagnóza T3N0M0. S-PSA 21,29 ng/ml, S-voľný PSA 4,32ng/ml, fPSA/tPSA ratio 20,29%.Nasadená liečba Cyproplex.Môžete nám napísať Váš názor na danú liečbu a prognózu.Ďakujem za Váš čas a ochotu.S pozdravom M.Krišandová. Poprad
Vážená pani Krišandová, potrebná je konzultácia u mňa na Urologickej klinike ohľadom ďalšej liečby. Príďte prosím v týždni od 26.3.2012. S pozdravom J.Kliment

Dobrý den.P.professor dakujem pekne za vašu odpoved.Pridávam dalšie diagnozy:C61acinárneho adenokarcinomu G-3 a G-4 a sučasne fokalne HG PIN z anamenzy od 1/10sledovany lieceny hyperllaziu prostaty.OA:OP:hemikolektomia pre adeno Ca.v r.2008,sledovany na onkologii-nález v remisii,prekonal opak.bronchopneumoniu,naposledy v jan.2012,lieč.na Koron.AS ch.srdca,stp.implantácii TKS pre SSS-sledovany na kardiologii per rectum,ohraničená,elasticka prostata,nebolestivá mierne zvačšená.Sono:obličky,moč.cestybilater.negat.moč.mechur anechogenny obsah.prostata homogenna,ohranciena,okolo 35ml.velikosti.PSA 7,96,f/t 14%TRUS:prostata homohenna konturovana,zony vyjadrene.Záver:1.Punktát zpravého laloka bez jednoznačných neoplastických zmien.2.V niektorých vzorkách z lavého laloka nachádzame ložiská acinárneho adenokarcinomu G-3 a miestami až G-4 a sučasne fokálne HG PIN.Pri maximálnej fragmentácii materialu sa nevieme bližšie vyjadrit ku Gradingu.Toto je diagnoza mojho manžela.Má 67rokov.Pán professor
Ďakujem za doplňujúce informácie o ochorení Vášho manžela. Konzervatívny postup vo forme hormonálnej liečby je zdá sa dostatočný vzhľadom na závažné ochorenia, ktoré Váš manžel má. Radikálny operačný výkon v jeho prípade nie je vhodný. Nie je mi celkom jasný popis histologického vyšetrenia tkaniva prostaty získaného biopsiou prostaty. V zásade teda možno súhlasiť s hormonálnou liečbou, ale mala by byť prerušovaná.Znamená to, že ak po pol roku klesne hodnota PSA na normálnu hodnot, liečba sa preruší a začne sa opäť po zvýšení hodnoty PSA. Druhá možnosť spočíva v kombinovanej liečbe krátkodobou hormonálnou liečbou s externou rádioterapiou - ožiarením. S pozdravom J.Kliment

Dobry den.Mojmu manželovi diagnostizovali,N40Hyperplázia prostaty stp biopsii prostaty R86 PSA alta,sPSA7,96 ng/ml,fpSA 1,13ng/ml,f/t 14,2% vyšetreni po biopsii prostaty:Biopsia: B12/01109-B12/01110.Záver:1.Punktát z pravého laloka bez jednoznačných neoplastických zmien.2.V niektorých vzorkách z lavého laloka nachádzame ložiská acinárneho adenokarcinomu G-3 a miestami až G-4 a súčasne fokálne HG PIN.Pán Professor,môjmu manželovi dali Eligard 45 mg a dalsiu mu aplikujú o pol roka.Pán professor podla Vás tento Eligard 45 ml stačí na túto diagnozu?Môžem Vás ešte poprosit jednoduchšie vysvetlenie tejto diagnozy´dakujem
Dobrý večer. U Vášho manžela sa diagnostikoval karcinóm prostaty v ľavom laloku , G-3 miestami G4 / takéto označenie je neobvyklé, vždy sa označuje Gleasonovo skóre/, hodnota PSA bola 7,96ng/ml. Dostal hormonálnu liečbu vo forme Eligardu 45 mg. Aby som túto liečbu vedel úplne zhodnotiť potreboval by som vedieť vek Vášho manžela, palpačný nález na prostate a v akom celkovom zdravotnom stave je. Podľa tých Vami uvedených hodnôt, myslím tým PSA a výsledok biopsie prostaty, pravdepodobne ani nepotrebuje nijakú liečbu, zvlášť nie hormonálnu.Spresnenie posúdenia liečby je možné iba po získaní už uvedených ďalších informácií. Ak máte záujem o spresnenie môjho vyjadrenia k liečbe, môžete mi ich poskytnúť. Prof J. Kliment

Dobrý deň pán profesor, chcela by som sa spýtať na prognózu a priebeh ochorenia môjho otca. Vek 69 r., v novembri 2010 diagnostikovaný ca prostaty, PSA 41 T3N0-1M0, nasledovala hormonálna liečba, v období júl až september 2011 rádioterapia, PSA v 10/2011 0,76. V januári 2012 PSA 1,01. Znamená nárast PSA pokračovanie choroby. Aký ďalší postup liečby odporúčate, aké sú jeho prognózy na prípadné vyliečenie. Ďakujem
Dobrý večer, Váš otec mal diagnostikovaný karcinóm prostatyv novembri 2010, cT3N0-1M0, pri hodnote PSA 41ng/ml. Neuvádzate Gleasonovo skóre z biopsie prostaty, ktoré je veľmi dôležité pre prognózu ochorenia. Ak mal skóre 8-10 tak ide nepriaznivú prognózu, ak bolo skóre nižšie ide o prognózu priaznivejšiu. Aj keď nepoznám Gleasonovo skóre pri uvedenej hodnote PSA a pri uvedenom lokálnom rozsahu ochorenia ide o nádor s vysokým rizikom možnej progresie. Bol liečený hormonálne a externou rádioterapiou. Hormonálna liečba pri tejto charakteristike nádora má začať niekoľko mesiacov (3-6) pred rádioterapiou, tak tomu aj zrejme bolo a pokračovať až do 3 rokov od jej začiatku. Neviem, či v nej pokračuje.Uznávané klinické štúdie potvrdili potrebu 3 ročnej hormonálnej liečby u tohto typu karcinómu prostaty.Malý nárast PSA treba zatiaľ hodnotiť opatrne, treba počkať na výsledok ďalšieho vyšetrenia PSA. Teraz okrem hormonálnej liečby, tak ako som ju spomenul, iná liečba nie je potrebná.

Pán Profesor, Som z Martina, mám diagnostikovanú C61., PSA=11,50ng/ml; uroflwmetria V=269ml, Q max 17,5mlk/s. čo hovoríte na to, mám 61 rokov
Dobrý večer, ste z Martina, potrebujem vedieť ďalšie potrebné údaje o ochorení, preto Vám navrhujem návštevu na Urol.klinike. Môžme sa stretnúť v priebehu týždňa v raňajších hodinách ktorýkoľvek deň. J.Kliment

chcela by som sa opytat ,mojmu znamemu povedali ze ma rakovinu prostaty ,zistili to v krvi ,pred dvomi mesiacmi lezal vnemocnici lebo nemohol mocit a mal velke bolesti tak mal zavedenu rurku do mocoveho mechura vtedy mu povedali ze ma zvacsenu prostatu bral lieky a nemal problemy,a vcera mu povedali o tej rakovine.Teraz mu chcu z toho zobrat vzorku tak sa chcem opytat ci si to ma dat odobrat dakujem
Lekári predpokladajú, že ide o rakovinu prostaty na základe vyššej hodnoty PSA alebo aj podľa vyšetrenia prostaty pohmatom cez konečník. Definitívna diagnóza a aj ďalšia liečba je možná len na základe histologického potvrdenia ochorenia zo vzorky z prostaty. Preto je potrebné , aby si vzorku z prostaty - biopsiu prostaty - dal urobiť.

Dobrý deň, v oktobri 2011 mi diagnostikovali ca prostaty s g.skore 3+3, psa 11,86. Som v imunosupresivnej liečbe po transplantacii obličky. Podstupil som brachyterapiu a hormonálnu liečbu eligardom, á pol roka. Po 3 mesiacoch od brachyterapie mám PSAE 0,002 a TESe 0,0025. Môžtr mi, prosím napísať prognózu dalšej liečby? Ďakujem.
Mali ste diagnostikovaný karcinóm prostaty s dobrými prognostickými ukazovateľmi. Absolvovali ste primeranú liečbu. Hodnota PSA po liečbe je výborná. Myslím si, že prognóza Vášho ochorenia je perfektná. Treba iba kontrolovať hodnoty PSA a ak by sa prípadne zvyšovali, vždy je možné liečebne zasiahnuť. Je tiež možné, že ste definitívne vyliečený a v budúcnosti nebudete potrebovať nijakú liečbu. Prof. J. Kliment

Od mojho 52 roku veku navštevujem urologiu, lebo mám problemy z prostsatou. V 62 roku môjho veku mi konštatovali rakovinu prostaty ca prostatae T2.,N1.M1bs tým, že už mám napadrute aj kosti chrbtice,takže operácia neprichádza do úvahy.Od decembra 2010 dostávam FIRMAGON 80mg jeden krát mesačne.Celá návšteva u lekára spočíva v tom, že ako sa mám, pischnú mi novú iniekciu a idem domov.Na môj názor, že má boli prsník na pravej strane som dostal odpoveď, že takto to má byť, ale mňa už boli prsník 4. mesiac.Za rok návštev som bol 1x na gama kamere,kde sa potvrdilo podozrenie co prostaty. Uvedenú diagnozu potvrdila aj biopsia a CT. PSA sa správalo v norme. Teraz moja otázka nemal, by som chodiť častejšie na odborné vyšetrenia, pričom by sa bol podchytil záčiatok samotného karcinomu, ktorý sa mohol vyoperovať a nebol by napadol už kosti. Netreba aj teraz častejčie vyšetrenia či už palpačne, CT, Gamakameru alebo PSA, abz sa dali porovnať výsledky. (V uplynulom roku som bol 1x CT,1X gamakamera,
Napriek tomu, že od 52.roku Vášho života navštevujete urológiu diagnóza karcinómu prostaty bola urobená až po 10 rokoch v pokročilom štádiu ochorenia. V tomto štádiu ochorenia je základnou liečbou hormonálna liečba, ktorú vo forme Firmagonu aj dostávate. Bolesti prsníka a prípadné zväčšenie prsníka je vedľajším účinkom liečby a často sa u takto liečených objavuje.Ošetrujúci lekár musí rozhodnúť, či udávané ťažkosti vyžadujú doplňujúce vyšetrenie (mamografiu)a či je potrebné liečebne zasiahnuť. Pretože ide u Vás o ochorenie s metastázami do kostí vhodná je aplikácia kys. zoledrónovej (preparát Zometa), ktorá priaznivo pôsobí na kostné metastázy a znižuje výskyt komplikácií z kostných metastáz( ovplyvní prípadnú bolesť, znižuje výskyt kostných zlomenín, ktoré sú možné pri metastázach do kostí). Základným kontrolným vyšetrením v priebehu liečby je vyšetrenie PSA. Ak je hodnota PSA blízka 0, ide o účinnú liečbu, ochorenie je utlmené a nie sú obvykle potrebné nijaké ďalšie doplňujúce vyš

Dobry den, Pred časom som mal problem s močním a zistil som aj krv v moči. Po navsteve lekara mi bol zisteny PSA hormon 11,68. Bol mi predpisany Amoxiclav 825mg 20tab. Po vybryti som ziadne problemy nepocitoval.A po cca 2 mesiacoch sa mi povodne priznaky vratili.Mam 29r.Nakolko pracujem ako šofer v zahranici nemam moznost navstivit svojho lekara okamzite.Preto sa pytam co by ste mi doporucili. Dakujem.
Boli ste vyšetrený lekárom pre ťažkosti s močením a s nálezom krvi v moči.. Máte 29 rokov, pri vyšetrení Vám bola zistená vyššia hodnota PSA 11,68ng/ml - pre Váš vek je normálna hodnota menej ako 1ng/ml. Boli ste liečený Amoxiclavom. Po dvoch mesiacoch sa ťažkosti vrátili. Podľa údajov, ktoré uvádzate ste zrejme prekonali zápal prostaty, ktorý však nebol dostatočne liečený, resp. bol liečený krátku dobu.Odporúčam Vám vyhľadať urológa, je potrebné kompletné urologické vyšetrenie a dôsledná liečba.

Dobrý deň p. Prof. Kliment. Mal by som otázku ohľadne bolesti drieku a chrbta ako príznak rozšírenia metastáz z prostaty do kostí. Príznaky sa vyskytujú ak v priebehu dňa, alebo len prevažne v noci alebo z rána, teda pri dlhšom pobyte na lôžku? Mávam bolesti v oblasti drieku pri dlhšom ležaní na posteli. Mám skolíozu, preto som to pripisoval chrbtici. Teraz po prečítaní tejto www stránky začínam mať obavy keďže pred 5 rokmi som mal zvýšené PSA(3,44) a bohužiaľ na opätovnú kontrolu som sa dostal až pred týždňom vo vašej ambulancii v Martine. Ďakujem za odpoveď, ak si nájdete čas.
Bolesti v drieku a chrbte sa vyskytujú pri rozšírení karcinómu prostaty do kostí.Môžu sa vyskytnúť v priebehu celého dňa. Ale môžu byť aj úplne iného pôvodu. Keďže máte skoliózu skôr si myslím, že ide o bolesti vertebrogénneho nenádorového pôvodu.Vo vyššom veku sú podobné ťažkosti časté, ale je správne, že myslíte aj na prostatu.Treba počkať na výsledok PSA, rád sa potom s Vami v ambulancii stretnem.

Dobrý deň, pán doktor, dnes sa už na Slovensku využíva liek Degarelix na liečenie rakoviny prostaty? Môjmu priateľovy nezaberá hormon. liečba starého typu.Je možné ešte vyskúšať liečbu Degarelixom? Ďakujem za odpoveď
Rozdiel medzi doterajšou liečbou LHRH agonistami a novšou Degarelixom spočíva iba v tom, že po LHRH agonistoch sa dosiahne kastračná hladina testosterónu o 2 týždne a po Degarelixe už prvý deň po podaní. Kastračná hladina testosterónu sa v ďalšom priebehu liečby udržuje pri obidvoch liekoch na tej istej kastračnej úrovni. U Vášho priateľa treba zistiť, či má kastračnú hladinu testosterónu. Ak ju má Degarelix nič nezmení, ak nie je kastračná hladina testosterónu treba skúsiť podávať Degarelix. Pravdepodobne u Vášho priateľa ide už o kastračne rezistentný karcinóm prostaty nereagujúci na hormonálnu liečbu. Treba potom zvážiť liečbu cytostatikami - Docetaxelom.

Bola diagnostikovana rakovina prostaty,z 10 odobranych vzoriek boli 2 pozityvnea to vzorka C-punktat prostaty-Gleason skore 6-3+3,vzorky cca 15%.AMACR pozityvne,a G-vzorka Gleason skore 5-2+3. AMACR fokjalne slabo pozityvny,rozsah nadorovej infiltracie vzorky cca 20%. Sam lekar povedal ze nevie ci je to rakovina, ale mam si vybrat sposob liecby, a to operativny alebo ozarovanie.Prosim poradte co robyt, ked sam lekar nevie ci mam problem alebo nemam. Bohuzial ja ako laik som presvedceny ,ze mi mal navrhnut tretiu moznost, a to opatovneho nestraneho vysetrenia ,aby sa potvrdilo alebo vyvratilo podozrenie. Dakujem.
Podľa údajov ide o rakovinu prostaty. Ide však o dobre diferencovaný karcinóm prostaty, teda o rakovinu, ktorá má celkom dobrý priebeh a nemusí vyžadovať ani žiadnu liečbu v prípade ak hodnota PSA je menšia ako 10ng/ml a pohmatový nález na prostate je normálny alebo je minimálny.Treba ochorenie prediskutovať s lekárom, ktorý tejto problematike rozumie a môže Vám dať zodpovednú radu a odporúčanie ako postupovať v liečbe.

Dobrý deň p.Profesor, chcem sa informovať či pri stanovení diagnózy C61 adenokarcinóm prostaty gradeII., Gleason 6 3+3 - zhubný nádor predstojnice a oba laloky znamená že už sú vytvorené metastázy. Otec má 56 r. a je 6 týždňov po biopsii a čaká na MRI. Ďakujem za skorú odpoveď.
K úplne presnej odpovedi sú potrebné ďalšie údaje (PSA,palpačný nález na prostate, počet pozitívnych bioptických vzoriek). Podľa údajov o Gleasonovom skóre ide o dobre diferencovaný nádor, ktorý nebýva zdrojom metastáz. Ak sú postihnuté obidva laloky ide zrejme o klinické štádium T2c. Ide teda o ochorenie lokalizované na prostatu, ktoré pri uvedenom Gleasonovom skóre má dobrú prognózu.

Dobrý deň. Otec je po robotickej prostatektomii pre adenoca prostaty, PSA pred OP- 21. Po operácii trvá inkontinencia moča.Môžte mi prosím poradiť cvičenia na panvové dno pre muža v tomto prípade? Event. inú radu. ďakujem
Odporúčam brožúrku o cvikoch na posilňovanie svalstva panvového dna, ale nie som si istý, či je k dostaniu v predajniach knihy. Sú cviky používané aj pri stresovej inkontinenci moču u žien.

Po robotickej prostatektomii pre adenokarcinom prostaty bez prerastania do okolia a bez verifik. vzdialených MTS má nasledovať nejaká doplńujúca th- CHT, RT, hormon.TH ?? ďakujem
Ak karcinóm prostaty neprerastal do okolia, neboli pozitívne lymfatické uzliny, pooperačná hodnota PSA bola nulová, tak nie je po prostatektómii potrebná nijaká liečba, iba pravidelné kontroly.

Dobry den p. Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc, velmi pekne by som Vas chcela poprosit o radu. Pacient ma rakoviu prostaty a PSA teraz pri poslednej kontrole zvysene 120, drzal sa pri hodnotach do 15(8rokov) avsak lekar mu povedal, ze toto je posledny liek, ktory uzival, cize asi vznikla rezistencia na liecbu predpisanymi liekmi doteraz. Ma moznost byt zaradeny do studie, brat injekciu, alebo chemoterapia. Naozaj uz nieje ziaden iny liek? alebo ako znizit tieto protilatky? Naposledy uzival estracyt, ktory uz nezabera. Operovaný nebol. Metastazy nie su. Dakujem za odpoved.
Pacient bol 8 rokov predpokladám na hormonálnej liečbe pre karcinóm prostaty. Hodnoty PSA sa držali do 15ng/ml, teraz sa zvýšili na hodnotu 120ng/ml. Podľa týchto údajov ide o hormonálne rezistentný karcinóm prostaty. Takmer s istotou Vám môžem povedaľ, že u tohto pacienta po 8 ročnej hormonálnej liečbe a vzostupe PSA na 120 musia byť prítomné kostné metastázy. Treba urobiť scintigrafické vyšetrenie kostí, ak v tomto období nebolo urobené. Treba tiež vyšetriť hodnotu testosterónu v krvi. Treba vedieť v akom celkovom stave je pacient, najmä či trpí na bolesti alebo má iné závažné príznaky súvisiace s ochorením.V liečbehormonálnej treba pokračovať ako doteraz, ak však užíval antiandrogény treba ich vysadiť a pokračovať iba v injekčnej aplikácií LHRH analógov. Tie možnosti , ktoré Vám lekár navrhol sú vhodné, treba sa rozhodnúť pre jednu z nich. Vzhľadom na to, že podrobnosti o celkovom stave nepoznám , je ťažké navrhnúť optimálny spôsob ďalšej liečby.

Dobrý deň. Mohli by ste mi prosím napísať, aké sú hodnoty PSA u muža vo veku 48 rokov?
Referenčná hodnota PSA pre mužov vo veku 40 - 49 rokov je hodnota 0 - 2,5 ng/ml.

otec je onko urol. pacientom, je mu odporúčaná paliatívna chemoterapia, má 73 rokov a má odtránené semenníky, je aj kardio pacient s trojitým bajpasom. aké sú riziká a aká je prognóza? ďakujem
Zrejme ide o ochorenie hormonálne rezistentné, ktoré už nereaguje na hormonálnu liečbu (mal odstránené semenníky). Ochorenie v tomto prípade možno ešte ovplyvniť chemoterapiou. Onkológ, ktorý indikoval túto liečbu zrejme posúdil aj celkový zdravotný stav ako aj riziká tejto liečby a odporučil chemoterapiu na základe komplexného zhodnotenia. Riziká z toxicity liečby existujú, všetko sa ukáže po prvých aplikácicáh. Všeobecne však možno povedať, že liečba sa znáša dobre.K prognóze ochorenia by som sa mohol presnejšie vyjadriť až po zhodnotení všetkých parametrov ochorenia. V tomto štádiu ochorenia však prognóza ochorenia nie je dobrá a prežívanie býva krátke.

Dobrý deň.Môj manžel je rok po chirurgickom odstránení prostaty(karcinóm).Odvtedy nebol u urológa,cíti sa dobre,nemá žiadne ťažkosti-vraj by to už malo byť v poriadku.Ja však ešte nie som úplne pokojná,jemu sa k urológovi veľmi nechce,mne nič mi nepovie.Mal by urológa navštíviť,alebo už je naozaj definitívne vyliečený?Ďakujem.
Po radikálnom chirurgickom odstránení prostaty /tzv. radikálna prostatektómia/ sú potrebné pravidelné kontroly u svojho urológa. Prvý rok od operácie sa majú kontrolovať v trojmesačných intervaloch hodnoty PSA. V ďalších rokoch v polročných intervaloch. Kontroly sú potrebné napriek tomu, že sa cíti v poriadku. Isté riziko recidívy ochorenia u pacientov po operácii zostáva. Presnejšie riziko recidívy ochorenia sa dá odhadnúť podľa histologického vyšetrenia odstránenej prostaty ako aj hodnoty PSA pred operáciou. Tieto údaje nemám, tak sa presnejšie k možnej recidíve neviem vyjadriť. Tieto údaje majú byť uvedené v prepúšťacej správe po operácii , prípadne v zdravotnom zázname. V každom prípade mu odporúčam kontrolu u svojho urológa.

Dobrý deň, môj otec má 50 rokov a doteraz ešte nepodstúpil vyšetrenie prostaty, je už neskoro? Može mať rakovinu prostaty aj bez symptónov?
Vyšetrenie prostaty sa odporúča vo veku od 50 rokov, u mužov, ktorí majú prvostupňových príbuzných s rakovinou prostaty sa odporúča vyšetrenie od 45. roka života. Nemyslím si, že je vyšetrenie v 50-ke neskoré, vždy môže odhaliť ešte začiatočnú fázu ochorenia, ktorá je vyliečiteľná. Rakovina prostaty vo včasných štádiách prebieha bez symptómov, v tom je práve vysoké riziko neskorej diagnostiky. Pri symptómoch už obvykle ide o pokročilejšie ochorenie.