home | kontakt
Tlačová správa,
Bratislava, 17. marec 2009


Nová liečba karcinómu prostaty

Európska komisia na základe odporúčania najvyššieho európskeho orgánu zodpovedného za liekovú bezpečnosť EMEA (European Medicines Agency) rozhodla o povolení vstupu nového lieku s účinnou molekulou degarelix na európsky trh. Tento liek je určený na predĺženie a skvalitnenie života pacientov s pokročilým štádiom karcinómu prostaty.

Nová účinná molekula degarelix bola vyvinutá vo výskumnom a vývojovom centre švajčiarskej spoločnosti Ferring Pharmaceuticals SA v San Diegu. Degarelix je GnRH blokátor (gonadotropíny - GnRH stimulujú aktivitu pohlavných žliaz a tvorbu pohlavných hormónov), ktorý znižuje hladinu testosterónu v krvi rýchlo a dlhodobo. Testosterón zohráva hlavnú úlohu pri raste nádoru karcinómu prostaty. Doterajšia liečba vyžadovala neraz orchidektómiu (operačné odstránenie semenníkov). Nová molekula môže túto radikálnu chirurgickú liečbu nahradiť a zároveň ponechá mužom možnosť žiť aktívny život, vrátane sexuálneho života.

Karcinóm prostaty
Prostata je súčasťou pohlavných orgánov muža. Je to žľaza veľkosti gaštana, ktorá  obaľuje močovú rúru na jej začiatku. Úlohou prostaty je produkovať látky slúžiace na výživu a lepší pohyb spermií. Ochorenia prostaty (benígna prostatická hyperplázia – nezhubné zväčšenie prostaty, zápal prostaty a rakovina prostaty) sú typickými ochoreniami vyššieho veku. Postihujú mužov nad päťdesiat rokov.

Rakovina prostaty je najčastejšou rakovinou u mužov. Zapríčiňuje až 6% celkových úmrtí na rakovinu. Ročne sa v Európskej únii diagnostikuje vyše 106 nových prípadov na 100 tisíc obyvateľov, pričom úmrtnosť na karcinóm prostaty je temer 23,2 osôb na 100 tisíc obyvateľov. Na Slovensku pribudlo v roku 2004 1230 nových pacientov s karcinómom prostaty. Keďže ide o ochorenie týkajúce sa starších mužov, so zvyšujúcim sa priemerným vekom populácie sa zvyšuje aj počet prípadov karcinómu prostaty v populácii vyspelých krajín.

„Prvé príznaky karcinómu prostaty sú podobné ako pri benígnej prostatickej hyperplázii,“ hovorí Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., primár urológie Nemocnice s poliklinikou v Skalici. „Pacientovi znepríjemňuje život častejšie močenie v noci (noktúria), častejšie močenie cez deň (polakizúria), neskorý štart močenia, slabší prúd moču, pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra až retencia moču (nemožnosť sa vymočiť). Vyskytuje sa však aj imperácia (nutkanie na močenie až urgentná inkontinencia moču). Môže byť prítomné aj rezanie, pálenie pri močení - ako znak sprievodnej infekcie močových ciest. Medzi prvé príznaky môže patriť aj krv v moči viditeľná buď pod mikroskopom (mikroskopická hematúria) alebo aj voľným okom (makroskopická hematúria). Niektorí pacienti majú hematospermiu (čiže prítomnosť krvi v ejakuláte). Nočné bolesti v kostiach - najmä v driekovej chrbtici, ktoré budia pacienta, bývajú už príznakom metastáz (ale u niektorých sú žiaľ prvým signálom na návštevu u urológa). Mnohí postihnutí jedinci však nemusia mať (najmä v začiatočných štádiách karcinómu prostaty) žiadne príznaky.“

Liečba karcinómu prostaty závisí od štádia ochorenia, veku pacienta a jeho želania. Do úvahy pripadá vo včasnom štádiu ochorenia operácia (odstránenie prostaty, prostatektómia) a rádioterapia, v pokročilom štádiu hormonálna liečba. Cieľom hormonálnej liečby je zníženie hladiny testosterónu, ktorý je stimulom rastu rakoviny prostaty. Jednou z možností zníženia testosterónu je chirurgické odstránenie semenníkov (orchidektómia), v ktorých sa testosterón produkuje. Ide žiaľ o nezvratné riešenie, ktoré so sebou nesie nielen riziká samotnej operácie, ale aj vážne psychologické následky. Ďalšou možnosťou hormonálnej terapie je medikamentózna supresia (zníženie) testosterónu.

Degarelix
Nový liek s účinnou látkou degarelix bude významne napomáhať v predĺžení a skvalitnení života pacientov s karcinómom prostaty. Degarelix pôsobí ako blokátor gonadotropínov (GnRH), pohlavných hormónov zodpovedných za tvorbu testosterónu. Zníženie produkcie testosterónu spomaľuje rast karcinómu prostaty. Pacient tak bude môcť viesť plnohodnotný život, pričom nebude musieť podstúpiť invazívny chirurgický zákrok. Degarelix sa dostane k pacientom v jednotlivých krajinách Európy v priebehu najbližších mesiacov.

„Registrácia tohto lieku je významným krokom nielen pre spoločnosť Ferring Pharmaceuticals SA, ale najmä pre pacientov s rakovinou prostaty. Okamžitý nástup účinku a dlhodobá supresia testosterónu dávajú pacientom nádej na dlhší a kvalitnejší život,“ hovorí RNDr. Ján Dubovský, General Manager spoločnosti Ferring Pharmaceuticals SA na Slovensku. 

Doplňujúce informácie:
Európska lieková agentúra (EMEA) je decentralizovaným orgánom Európskej únie so sídlom v Londýne. Jej hlavným poslaním je prispievať k ochrane a podpore zdravia pomocou hodnotenia a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie. Agentúra zodpovedá za odborné posúdenie žiadostí o európske povolenie na uvedenie lieku na trh (centralizovaný postup). Všetky lieky na humánne a veterinárne použitie získané biotechnologickými a inými špičkovými technologickými postupmi musia byť schválené centralizovaným postupom.

Ferring Pharmaceuticals SA je poprednou švajčiarskou farmaceutickou spoločnosťou s temer 60 ročnou históriou. Od počiatku sa venuje výskumu a vývoju inovatívnych originálnych liekov a produktov. Ferring Pharmaceuticals sa sústreďuje na oblasti liečby neplodnosti, pôrodníctva, gastroenterológie, endokrinológie a urológie. Ferring Pharmaceuticals sídli vo švajčiarskom Lausanne a v dánskej Kodani, zamestnáva vyše 3 200 pracovníkov. Svoje výskumné strediská má v Dánsku, Veľkej Británii, Izraeli a USA, výrobné kapacity má v Nemecku, Švédsku, Dánsku a v Českej republike. Ferring Pharmaceuticals má zastúpenie v 45 krajinách sveta a svoje lieky dodáva do viac než 70 krajín. Od roku 1995 je táto spoločnosť zastúpená aj na Slovensku pod názvom Ferring-Léčiva, a.s. Od roku 2008 sa spoločnosť na Slovensku premenovala na Ferring Pharmaceuticals SA .