home | kontakt

Otázky a odpovede

Ak Vám bol diagnostikovaný karcinóm prostaty alebo Vám predpísali DEGARELIX, môžete mať viacero otázok a starostí. Na mnohé z nich nájdete odpoveď nižšie.

Čo je karcinóm prostaty?
Aké sú príznaky karcinómu prostaty?
Ako sa karcinóm prostaty diagnostikuje?
Aké sú štádiá karcinómu prostaty?
Aké sú Vaše možnosti liečby?
Ako DEGARELIX účinkuje?
Ako bude liečba DEGARELIXom prebiehať?
Aké vedľajšie účinky môžem mať pri DEGARELIXe?
Ako dlho budem liečený DEGARELIXom?
Čo ak vynechám injekciu?


Čo je karcinóm prostaty?

Karcinóm prostaty je ochorenie prostaty, žľazy veľkosti vlašského orecha, nachádzajúcej sa u mužov pod močovým mechúrom a pred konečníkom. Uretra (močová rúra transportujúca moč a spermie z tela) prechádza prostatou k hrdlu močového mechúra. Tkanivo prostaty tvorí bielkovinu nazývanú prostatický špecifický antigén (PSA), ako aj prostatickú kyslú fosfatázu, enzým nachádzajúci sa v semennej tekutine (mliečna substancia, ktorá sa mieša so spermiami a vytvára semeno).

Karcinóm prostaty vzniká, keď sa bunky prostaty začnú rýchlo deliť. Toto znamená, že nové bunky sa tvoria tam, kde ich telo nepotrebuje a staré bunky neodumierajú tak, akoby mali. Tieto nadbytočné bunky vytvárajú masu tkaniva nazývaného nádor. Nádor sa označuje ako "malígny" (zhubný), ak majú jeho bunky schopnosť šíriť sa mimo oblasť, v ktorej pôvodne vznikli.

Karcinóm prostaty zvyčajne rastie pomaly a môže ostať v rámci žľazy prostaty mnohé roky (lokalizovaný nádor). Po svojom vzniku však môže nádor prenikať a poškodzovať okolité tkanivo, alebo sa šíriť do iných oblastí tela (metastázovať).


Aké sú príznaky karcinómu prostaty?

Vo včasných štádiách nemusia byť prítomné žiadne príznaky. Ako nádor rastie, môžete zaznamenať:
•  Potrebu častejšieho močenia, najmä v noci
•  Urgenciu ponáhľať sa na toaletu, prípadne niekedy aj únik moču
•  Ťažkosti začať močiť alebo zadržať močenie
•  Nemožnosť močiť
•  Slabý prúd
•  Bolestivosť alebo pálenie pri močení
•  Pocit nevyprázdneného močového mechúra
•  Ťažkosti so vznikom alebo udržaním erekcie
•  Bolestivú ejakuláciu
•  Krv v moči alebo v semene

Taktiež môžete mať časté bolesti alebo tuhnutie driekovej oblasti, bedier alebo hornej časti stehien.


Ako sa karcinóm prostaty diagnostikuje?

Testy na zistenie karcinómu prostaty zahŕňajú:
Digitálne rektálne vyšetrenie (DRE)
Váš lekár môže urobiť DRE vsunutím prsta v rukavici do konečníka, kde môže pocítiť tvrdé, hrboľaté alebo abnormálne oblasti prostaty.

Test prostatického špecifického antigénu (test PSA)
Test PSA meria v krvi hladinu PSA – bielkoviny tvorenej žľazou prostaty. Zvýšená hladina PSA poukazuje na ochorenie prostaty (nielen prítomnosť rakoviny prostaty).

Ak niektoré z vyšetrení svedčia o možnom výskyte karcinómu prostaty, Váš lekár odporučí biopsiu prostaty.

Transrektálna ultrasonografia (ultrazvuk, TRUS) / Biopsia prostaty
Sonda približne veľkosti prsta sa zasunie do rekta (konečníka) a poskytne obraz prostaty použitím vysokofrekvenčných zvukových vĺn. Táto sonda pomáha lekárovi správne viesť ihlu, ktorá sa projikuje cez hrot sondy a zavádza cez rektum do prostaty. Bioptická ihla sa používa na odobratie tenučkej vzorky z viacerých oblastí prostaty. Bioptické vzorky sa odosielajú patológovi (lekár, ktorý identifikuje ochorenia štúdiom buniek pod mikroskopom), ktorý ich analyzuje na prítomnosť nádoru prostaty.


Aké sú štádiá karcinómu prostaty?

Štádium karcinómu prostaty povie lekárovi ako ďaleko sa nádor rozšíril a pomôže rozhodnúť o najlepšej terapeutickej možnosti pre Vás.

Štádia nádorov sa zvyčajne hodnotia podľa systému TNM:
T: Veľkosť primárneho nádoru.
N: Prítomnosť postihnutia lymfatických uzlín
M: Prítomnosť vzdialených metastách (šírenie nádoru mimo žľazu prostaty)


Aké sú Vaše možnosti liečby?

Rozhodnutie o tom ako a kedy liečiť nádor prostaty je založené na pokročilosti nálezu v čase diagnózy, podľa toho, či sa nádor nachádza len v prostate alebo sa už šíri do iných častí tela.

Váš lekár vezme do úvahy aj iné faktory, ako je napríklad Vaše celkové zdravie, vedľajšie účinky liečby a Váš prístup k zvládaniu týchto nežiaducich účinkov.

Liečebné možnosti majú za cieľ buď vyliečiť ochorenie, ak sa ešte nerozšírilo, alebo ponúknuť paliatívnu starostlivosť (zmierniť bolesti a príznaky) pri liečbe pokročilého karcinómu prostaty.

Možnosti terapie:
•  Ostražité pozorovanie / Aktívny dohľad
•  Radikálna prostatektómia
•  Ožarovanie (rádioterapia)
•  Hormonálna terapia
•  Chemoterapia


Ako DEGARELIX účinkuje?

DEGARELIX účinkuje odlišne ako iná hormonálna liečba. Jeho unikátny účinok blokuje GnRH receptory podmozgovej žľazy a rýchlo redukuje vo Vašom tele hladinu testosterónu, hormónu ktorý ovplyvňuje rast prostaty a nádorových buniek prostaty.


Ako bude liečba DEGARELIXom prebiehať?

DEGARELIX sa podáva ako séria injekcii do Vášho brucha, podávať ich bude Váš lekár alebo sestra v ambulancii lekára alebo v nemocnici.

Najprv dostanete počiatočnú dávku 2 injekcii. Potom budete dostávať udržiavacie dávky - 1 injekciu každých 28 dní.

Po vpichnutí vytvorí DEGARELIX malý útvar nazývaný depot, ktorý poskytuje Vášmu telu kontinuálne uvoľňovanie DEGARELIXu počas 28 dní.


Aké vedľajšie účinky môžem mať pri DEGARELIXe?

Sú dva typy účinku, ktoré môžu nastať po liečbe DEGARELIXom:
•  Reakcie v mieste injekcie na Vašom bruchu
•  Všeobecné nežiaduce účinky

K reakciám v mieste injekcie patrí:

Bolesť
Môžete pociťovať bolestivosť alebo nepríjemné pocity okolo miesta vpichu.

Začervenanie
Môžete zaznamenať začervenanie okolo miesta vpichu.

Opuch
Vaša koža môže opuchnúť alebo vytvoriť zdureninu nad úroveň kože, alebo tam môže byť hrčka, kde sa liek injikoval pod kožu.

V klinických štúdiách boli všetky tieto reakcie mierne alebo stredne závažné a zvyčajne vymizli v priebehu niekoľkých dní. Ak by ste mali po aplikácii prvých 2 injekcií takéto príznaky, môže Vám pomôcť užitie lieku proti bolesti ako paracetamol alebo ibuprofen. Tieto reakcie sú pri nasledujúcich mesačných injekciách menej časté.

Všeobecné vedľajšie účinky:
Sú zvyčajne miernej až strednej intenzity.
•  Návaly tepla
•  Začervenanie kože mimo miesta vpichu

Menej časté vedľajšie účinky:
•  Prírastok hmotnosti
•  Zvýšenie niektorých pečeňových testov
•  Únava
•  Zvýšený krvný tlak
•  Bolesť chrbta a kĺbov
•  Triaška
•  Infekcia močových ciest
•  Znížená sexualita a erektilná dysfunkcia (impotencia)

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z týchto možných vedľajších účinkov a tieto Vás zaťažujú, alebo nevymiznú, prosím, kontaktujte svojho lekára.


Ako dlho budem liečený DEGARELIXom?

V určitých intervaloch počas priebehu Vašej terapie bude Váš lekár merať hladinu prostatického špecifického antigénu (PSA) v krvi. Výsledky týchto testov povedia Vášmu lekárovi, ako je účinná Vaša liečba. Na základe Vašich výsledkov rozhodne lekár o dĺžke Vašej liečby.


Čo ak vynechám injekciu?

Mali by ste dostať injekciu každý mesiac. Ak neviete dodržať svoj termín na podanie injekcie, zavolajte svojmu lekárovi a dohodnite si iný termín čo najskôr.

Toto je najlepší spôsob zabezpečenia kontroly karcinómu prostaty. Po každej injekcii by ste si vždy mali dohodnúť termín na ďalšiu injekciu.