home | kontakt

Nežiaduce účinky a lokálne reakcie

Sú dva typy účinku, ktoré môžu nastať po liečbe DEGARELIXom:
•  Reakcie v mieste injekcie na Vašom bruchu
•  Všeobecné nežiaduce účinky

K reakciám v mieste injekcie patrí

Bolesť
Môžete pociťovať bolestivosť alebo nepríjemné pocity okolo miesta vpichu.

Začervenanie
Môžete zaznamenať začervenanie okolo miesta vpichu.

Opuch
Vaša koža môže opuchnúť alebo vytvoriť zdureninu nad úroveň kože, alebo tam môže byť hrčka, kde sa liek injikoval pod kožu.

V klinických štúdiách boli všetky tieto reakcie mierne alebo stredne závažné a zvyčajne vymizli v priebehu niekoľkých dní. Ak by ste mali po aplikácii prvých 2 injekcií takéto príznaky, môže Vám pomôcť užitie lieku proti bolesti ako paracetamol alebo ibuprofen. Tieto reakcie sú pri nasledujúcich mesačných injekciách menej časté.

Všeobecné vedľajšie účinky

Sú zvyčajne miernej až strednej intenzity.
•  Návaly tepla
•  Začervenanie kože mimo miesta vpichu

Menej časté vedľajšie účinky:
•  Prírastok hmotnosti
•  Zvýšenie niektorých pečeňových testov
•  Únava
•  Zvýšený krvný tlak
•  Bolesť chrbta a kĺbov
•  Triaška
•  Infekcia močových ciest
•  Znížená sexualita a erektilná dysfunkcia (impotencia)

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z týchto možných vedľajších účinkov a tieto Vás zaťažujú, alebo nevymiznú, prosím, kontaktujte svojho lekára.