home | kontakt

Čo robiť po podaní

Po každej návšteve dodržujte tieto pokyny:
•  Udržujte miesto vpichu čisté
•  Zdržte sa trenia alebo škrabania oblasti
•  Noste pohodlné, voľné oblečenie
•  Ubezpečte sa, že opasky a pásy šiat neodierajú miesto injekcie

Opýtajte sa svojho lekára ak máte akékoľvek otázky.