home | kontakt

Slovník pojmov

A

Adenokarcinóm
Rakovina vychádzajúca z buniek, ktoré vystielajú vnútorné orgány a majú vlastnosti podobné žľazám (sekrečné schopnosti).

Adjuvantná terapia
Prídavná liečba podávaná hneď po ožarovaní alebo chirurgickom zákroku s cieľom zničiť nádorové bunky, ktoré mohli po ožarovaní alebo chirurgickom zákroku pretrvať.

Agonista
Látka, ktorá sa viaže na receptor bunky a stimuluje bunku k odpovedi. Agonista často napodobňuje účinok prirodzene sa vyskytujúcej látky.

Aktívny dohľad
Dôsledný monitoring pacientov s cieľom identifikovať tých, ktorí by mohli mať prospech z včasnej eradikačnej liečby.
Súvisiace termíny: Ostražité pozorovanie

Analóg
Zlúčenina, ktorá štrukturálne napodobňuje inú látku.

Androgén
Steroidný hormón, ktorý stimuluje vývin a udržiava mužské pohlavné znaky. Hlavným adrogénom je testosterón.

Anti-androgén
Látka alebo liek, ktorý znižuje aktivitu androgénu na cieľovom tkanive (v našom prípade v žľaze prostaty) zabránením väzby androgénu na toto tkanivo.

Antidiuretický
Spôsobujúci potlačenie množstva moču.

Antigén
Cudzia látka, ktorá vyvoláva tvorbu proti nej namierených protilátok imunitným systémom.

B

Benígna hyperplázia prostaty
(=BPH). Zväčšenie prostaty. Vznikne u mnoho mužov v staršom veku.

Biopsia
Odobratie malého kúska tkaniva na laboratórne vyšetrenie.

Biopsia tenkou ihlou
Odobratie tkaniva alebo tekutiny tenkou ihlou na vyšetrenie pod mikroskopom.

BPH
(= benígna hyperplázia prostaty). Zväčšenie prostaty. Vznikne u mnoho mužov v staršom veku.

Brachyterapia
Rádioterapia, pri ktorej je zdroj žiarenia umiestnený vo vnútri alebo vedľa oblasti, ktorá potrebuje liečbu.

C

Cystitída
Podráždenie močového mechúra, ktoré môže mať infekčné a neinfekčné príčiny.

D

Diferenciácia
Miera nakoľko sa zrelé nádorové bunky podobajú na normálne bunky. Dobre diferencované nádorové bunky sa veľmi podobajú normálnym bunkám a majú tendenciu rásť pomaly.

Digitálne rektálne vyšetrenie
(=DRE). Klinická vyšetrovacia technika, pri ktorej lekár v rukavici, lubrikovaným prstom vsunutým do konečníka hmatá prostatu, aby zistil jej veľkosť a či prostata obsahuje nejaké uzly, ktoré by mohli byť nádorové.

DRE
(=Digitálne rektálne vyšetrenie). Klinická vyšetrovacia technika, pri ktorej lekár v rukavici, lubrikovaným prstom vsunutým do konečníka hmatá prostatu, aby zistil jej veľkosť a či prostata obsahuje nejaké uzly, ktoré by mohli byť nádorové.

E

Epitelová bunka
Bunky, ktoré vystielajú duté orgány alebo žľazy a ktoré tvoria vonkajší povrch tela.

Erektilná dysfunkcia
Neschopnosť mať alebo udržať erekciu, ktorá je dostatočne pevná na pohlavný styk.

F

Fibróza
Tvorba jazvového tkaniva v dôsledku poškodenia alebo dlhodobého zápalu.

Folikuly stimulujúci hormón
(=FSH). Hormón tvorený prednou hypofýzou, ktorý u mužov stimuluje tvorbu spermii.

FSH
(=Folikuly stimulujúci hormón). Hormón tvorený prednou hypofýzou, ktorý u mužov stimuluje tvorbu spermii.

G

Gleasonov stupeň
Systém hodnotenia stupňa (grading) prostatických nádorových buniek na stanovenie najvhodnejšej liečby a na predikciu toho, ako dobre bude pacient s karcinómom prostaty pravdepodobne odpovedať. Skóre sa počíta sčítaním dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich stupňov nájdených v bioptickej vzorke. Nízky Gleasonov stupeň znamená, že nádorové bunky sú veľmi podobné normálnym bunkám prostaty; vysoký Gleasonov stupeň znamená, že nádorové bunky sú značne odlišné od normálnych.

Gleasonovo skóre
Systém hodnotenia stupňa (grading) prostatických nádorových buniek na stanovenie najvhodnejšej liečby a na predikciu toho, ako dobre bude pacient s karcinómom prostaty pravdepodobne odpovedať. Skóre sa počíta sčítaním dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich stupňov nájdených v bioptickej vzorke. Nízky Gleasonov stupeň znamená, že nádorové bunky sú veľmi podobné normálnym bunkám prostaty; vysoký Gleasonov stupeň znamená, že nádorové bunky sú značne odlišné od normálnych.

GnRH
(=Gonadotropíny uvoľňujúci hormón). Gonadotropíny uvoľňujúci hormón 1 (GNRH1), tiež známy ako hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón (LHRH), je peptidový hormón zodpovedný za uvoľňovanie FSH a LH z prednej hypofýzy. GNRH1 je syntetizovaný a uvoľňovaný z hypotalamu.

GnRH agonista
Liek, ktorý inhibuje vylučovanie pohlavných hormónov. U mužov spôsobuje GnRH agonista pokles hladiny testosterónu (avšak s prítomnosťou prechodného vzostupu hladiny testosterónu). U žien spôsobuje LHRH agonista pokles hladín estrogénov  a iných pohlavných hormónov.

GnRH blokátor
Liek, ktorý inhibuje vylučovanie pohlavných hormónov. U mužov spôsobuje GnRH blokátor okamžitý pokles hladiny testosterónu. (bez prítomnosti prechodného vzostupu hladiny testosterónu).

Gonadotropíny uvoľňujúci hormón
(=GnRH, GRH). Gonadopropíny uvoľňujúci hormón 1 (GNRH1), tiež známy ako hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón (LHRH), je peptidový hormón zodpovedný za uvoľňovanie FSH a LH z prednej hypofýzy. GNRH1 je syntetizovaný a uvoľňovaný z hypotalamu.

GRH
(=Gonadotropíny uvoľňujúci hormón). Gonadotropíny uvoľňujúci hormón 1 (GNRH1), tiež známy ako hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón (LHRH), je peptidový hormón zodpovedný za uvoľňovanie FSH a LH z prednej hypofýzy. GNRH1 je syntetizovaný a uvoľňovaný z hypotalamu.

Gynekomastia
Vznik veľkých a/ alebo citlivých prsníkov u mužov.

H

Histopatológia
Identifikácia štruktúry a štúdium tkanív a chorobných procesov mikroskopicky.

Hormonálna terapia

Používaná v liečbe karcinómu prostaty. Syntetické chemické zlúčeniny interferujúce s tvorbou a účinkom mužských pohlavných hormónov, ktoré stimulujú rast nádoru.

Hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón
(=LHRH). Tento hormón je vylučovaný časťou mozgu (hypotalamom) a stimuluje sekréciu luteinizačného hormónu z hypofýzy.

CH

Chemoterapia
Prevencia alebo liečba choroby použitím chemických látok. Pod pojmom chemoterapia sa zvyčajne myslí liečba nádorov použitím protinádorových (cytostatických) liekov na zničenie nádorových buniek.
• Adjuvantná chemoterapia: prídavná terapia, ktorá sa zvyčajne podáva po chirurgickej alebo radiačnej liečbe na zničenie zvyšných nádorových buniek.
• Kombinovaná chemoterapia: liečba, ktorá kombinuje niekoľko typov chemoterapeutických liekov za účelom zlepšenia výsledkov.

I

Impotencia
Opakovaná neschopnosť mať alebo udržať erekciu dostatočne pevnú na pohlavný styk. Niekedy môžu byť aj iné sexuálne problémy, ako nedostatok sexuálnej túžby a problémy s ejakuláciou alebo orgazmom, označované pojmom "impotencia".

Inkontinencia
Inkontinencia alebo inkontinencia moču je neschopnosť kontrolovať močenie.

Inhibítor
Látka, ktorá spomaľuje alebo interferuje s chemickou reakciou alebo znižuje aktivitu inej látky.

Intravenózna urografia
(=IVU). Vyšetrenie používané na znázornenie celého močového systému (obličky, močový mechúr a močovody). Kontrastná látka sa podá do žily a potom cirkuluje krvným prúdom a dostáva sa ním do obličiek. Znázorniť sa dá použitím röntgenových lúčov. Tento test sa zvyčajne robí na zhodnotenie, či nádor zabraňuje odtoku moču.

Izotopové kostné zobrazenie (scan)
Vyšetrenie, ktoré ukazuje abnormality v kostiach. Do žily sa podá malé množstvo rádioaktívneho materiálu nazývaného rádioizotop, ktorý sa potom vychytá v kostiach. Obrazy sa snímajú gama kamerou. Zmeny v kostiach sa ukazujú ako „horúce uzly“ (hot spots). Rádioizotop sa vylučuje z tela močom.

IVU
(=Intravenózny urogram). Vyšetrenie používané na znázornenie celého močového systému (obličky, močový mechúr a močovody). Kontrastná látka sa podá do žily a potom cirkuluje krvným prúdom a dostáva sa ním do obličiek. Znázorniť sa dá použitím röntgenových lúčov. Tento test sa zvyčajne robí na zhodnotenie, či nádor zabraňuje odtoku moču.

J


K

Kastrácia
Zastavenie funkcie niektorým spôsobom:
• Chirurgickým odstránením semenníkov, tiež nazývaným orchiektómia.
• LHRH analógmi spôsobujúcimi liekovú kastráciu

Kombinovaná blokáda androgénov
Hormonálna liečba, ktorá kombinuje anti-androgénový liek s LHRH analógom alebo orchiektómiou v snahe rozšíriť účinok terapie. Nazývaná tiež maximálna blokáda androgénov (MAB) alebo totálna blokáda androgénov.

Kryoterapia
Intenzívne zmrazenie tkaniva na jeho zničenie.

Kryoterapia prostaty
Chirurgická technika, ktorá využíva tekutý dusík na zmrazenie a zabitie nádorových buniek prostaty, vykonáva sa v anestéze.

L

Laparoskopia
Laparoskopia je chirurgický zákrok, ktorý využíva na zobrazenie brušných orgánov tenkú, osvetlenú trubicu zasunutú cez rez (incíziu) na bruchu. Laparoskopia sa používa na odhalenie problémov ako sú cysty, zrasty, fibroidy a infekcie. Cez trubicu (laparoskop) sa dajú odoberať vzorky tkaniva.

LH
(=Luteinizačný hormón). Tento hormón je vylučovaný podmozgovou žľazou a stimuluje sekréciu pohlavných hormónov u mužov aj žien, pričom účinkuje na semenníky u mužov a na ováriá u žien.

LHRH
(=hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón). Tento hormón je vylučovaný časťou mozgu (hypotalamom) a stimuluje sekréciu luteinizačného hormónu z hypofýzy.

LHRA agonista
(=LHRHa). Liek, ktorý inhibuje vylučovanie pohlavných hormónov. U mužov spôsobuje LHRH agonista pokles hladín testosterónu. U žien spôsobuje LHRH agonista pokles hladín estrogénov a iných pohlavných hormónov.

LHRHa
(=LHRA agonista). Liek, ktorý inhibuje vylučovanie pohlavných hormónov. U mužov spôsobuje LHRH agonista pokles hladín testosterónu. U žien spôsobuje LHRH agonista pokles hladín estrogénov a iných pohlavných hormónov.

Lokalizovaný karcinóm prostaty
Nádor, ktorý je ohraničený na prostatu.

Lokálne pokročilý karcinóm prostaty
Karcinóm prostaty, ktorý sa šíri do tkanív mimo žľazy prostaty.

Luteinizačný hormón
(=LH). Tento hormón je vylučovaný podmozgovou žľazou a stimuluje sekréciu pohlavných hormónov u mužov aj žien, pričom účinkuje na semenníky u mužov a na ováriá u žien.

Lymfa, miazga
Skoro číra tekutina zbieraná z tkanív celého tela, ktorá sa vracia do krvi lymfatickým systémom. Lymfa drénuje odpadové látky buniek; Je zložená z:
• Chylu – tekutina z čriev po trávení, ktorá obsahuje bielkoviny a tuk.
• Malý počet červených krviniek
• Veľa bielych krviniek, najmä lymfocytov – buniek, ktoré napádajú baktérie v krvi

Lymfatické uzliny
Okrúhle alebo oválne telieska, ktoré sú súčasťou lymfatického systému, hlavnej zložky imunitného systému tela.

M

Magnetická rezonancia
(=MRI). Používa obrovský magnet a rádiové vlny na vytvorenie obrazov orgánov a štruktúr vnútri tela.

Malígny
Majúci vlastnosti rastu zhubných nádorov.

Metastáza
Rozšírenie zhubného nádoru z primárneho miesta to blízkych alebo vzdialených oblastí krvnou alebo lymfatickou cestou.

Metastatický
Keď sa tumor rozšíril z pôvodného miesta do iných častí tela.

Morbidita
Pomer úmrtí v určitej oblasti k celkovej populácii danej oblasti vyjadrený na 1000 za rok.

MRI
(=Magnetická rezonancia). Používa obrovský magnet a rádiové vlny na vytvorenie obrazov orgánov a štruktúr vnútri tela.

N

Neoadjuvantná hormonálna terapia
Hormonálna liečba podávaná pred primárnou terapiou. Neoadjuvantná terapia môže byť formou chemoterapie, rádioterapie a hormonálnej liečby.

Nervy zachovávajúca chirurgia
Špeciálna chirurgická technika radikálnej prostatektómie. Prostata leží v tesnej blízkosti nervov zabezpečujúcich sexuálne funkcie a poškodenie týchto nervov počas chirurgického zákroku môže spôsobiť impotenciu. Nervy zachovávajúca chirurgia ušetrí tieto nervy a redukuje nežiaduci efekt impotencie po zákroku.

Nočná enuréza
Nočné pomočovanie.

O

Orchiektómia
Chirurgické odstránenie semenníka.

Ostražité pozorovanie
Manažment karcinómu prostaty, kde sa hneď nerobí chirurgická ani lieková intervencia, ale sa karcinóm prostaty monitoruje lekárom použitím pravidelných vyšetrení PSA v krvi a digitálnym rektálnym vyšetrením. Aktívne liečebné postupy sú oddialené do času, kedy nádor spôsobí nepríjemné príznaky, ťažkosti alebo získame dôkaz o progresii ochorenia. Pri ostražitom pozorovaní zvažuje lekár vzťah medzi dôsledkami liečby na pacientovu kvalitu života a príznakmi spôsobenými ochorením.
Súvisiace termíny: Aktívny dohľad

P

Paliatívny
Zmierňujúci príznaky bez vyliečenia základného ochorenia.

Počítačová tomografia
Na zobrazenie časti tela sa používa röntgenové žiarenie a generuje sa 3D obraz rezmi tela.

Pokročilý karcinóm prostaty
Lokálne pokročilé alebo metastatické štádia karcinómu prostaty; termín používaný pre nádor, ktorý sa rozšíril mimo žľazu.

Prognóza
Hovorí o pravdepodobnom priebehu a výsledku chorobného procesu.

Progresia
Progresia nastáva, keď nádor prekoná inhibíciu jeho rastu sprostredkovanú určitou terapiou a začína znovu rásť.

Prostatektómia
Radikálna prostatektómia. Bežná liečba karcinómu prostaty predstavujúca rozsiahly operačný zákrok na odstránenie celej prostaty a niektorých príľahlých tkanív. Na biopsiu môžu byť odobraté aj panvové lymfatické uzliny. Radikálna prostatektómia je odporúčanou liečbou pre skoré štádia karcinómu prostaty. Lekár odporučí radikálnu prostatektómiu len vtedy, ak nie je dôkaz šírenia nádoru mimo prostaty.

Prostatitída
Zápal prostaty.

PSA test
(=Test prostatického špecifického antigénu). Test PSA meria v krvi hladiny bielkoviny tvorenej bunkami žľazy prostaty. Všetci dospelí muži majú určité množstvo PSA v krvi, ale pri niektorých stavoch spojených so zmenami prostaty, vrátane karcinómu prostaty, sa hladiny PSA zvyšujú.

Q


R

Radikálna prostatektómia
Prostatektómia. Bežná liečba karcinómu prostaty predstavujúca rozsiahly operačný zákrok na odstránenie celej prostaty a niektorých príľahlých tkanív. Na biopsiu môžu byť odobraté aj panvové lymfatické uzliny. Radikálna prostatektómia je odporúčanou liečbou pre skoré štádia karcinómu prostaty. Lekár odporučí radikálnu prostatektómiu len vtedy, ak nie je dôkaz šírenia nádoru mimo prostaty.

Rádionuklid
Nestály prvok, ktorý vydáva pri svojom rozpade radiáciu. Tiež známy ako rádioizotop.

Rádioterapia
Použitie vysokoenergetických röntgenových lúčov zo zdroja mimo tela cielených na nádorovú oblasť. Tieto lúče zabíjajú nádorové bunky a zabraňujú nádoru v raste. Normálne bunky sú počas liečby tiež postihnuté, ale sú schopné opravy poškodenia.

Receptor
Bielkovina na povrchu bunky alebo jej vnútri, ktorá má afinitu pre špecifickú chemickú skupinu, molekulu alebo vírus.

Receptory spojené s G-proteínmi
Tiež známe ako serpentínové receptory, sú membránové bielkoviny, ktoré prechádzajú plazmatickou membránou sedemkrát. Tieto receptory účinkujú reguláciou aktivity skupiny intracelulárnych proteínov známych ako G-proteíny.

S

Semenné mechúriky
Dva žľazové vačky, ktoré ležia po stranách mužskej reprodukčnej sústavy a ktoré vylučujú tekutinu obsahujúcu cukor a bielkoviny do ejakulačného vývodu.

Štádium ochorenia (stage)
Rozsah, v ktorom sa nádor nachádza vo vzťahu k orgánu pôvodu, alebo sa šíri inde v tele. Štádium ochorenia rozhoduje o type liečby, ktorá bude pacientovi ponúknutá.

Subkutánna injekcia
Injekcia na vpravenie lieku do tukovej vrstvy medzi kožu a svalstvo.

T

Testosterón
Mužský pohlavný hormón tvorený v semenníkoch.

Test prostatického špecifického antigénu
(=PSA test). Test PSA meria v krvi hladiny bielkoviny tvorenej bunkami žľazy prostaty. Všetci dospelí muži majú určité množstvo PSA v krvi, ale pri niektorých stavoch spojených so zmenami prostaty, vrátane karcinómu prostaty, sa hladiny PSA zvyšujú.

Totálna blokáda androgénov
Hormonálna liečba, ktorá kombinuje anti-androgénový liek s LHRH analógom alebo orchiektómiou v snahe rozšíriť účinok terapie. Nazývaná tiež maximálna blokáda androgénov (MAB) alebo kombinovaná blokáda androgénov.

Transrektálne ultrazvukové zobrazenie
(=TRUS). Ultrazvukové zobrazenie používa zvukové vlny na vytvorenie obrazu vnútra tela. Na zobrazenie prostaty sa malá sonda zasúva do konečníka. Tento typ zobrazenia sa používa na meranie veľkosti a denzity prostaty.

Transuretrálna resekcia
(=TUR). Chirurgický zákrok robený špeciálnym teleskopickým nástrojom vsunutým cez močovú rúru.

TRUS
(=Transrektálne ultrazvukové zobrazenie). Ultrazvukové zobrazenie používa zvukové vlny na vytvorenie obrazu vnútra tela. Na zobrazenie prostaty sa malá sonda zasúva do konečníka. Tento typ zobrazenia sa používa na meranie veľkosti a denzity prostaty.

TUR
(=Transuretrálna resekcia). Chirurgický zákrok robený špeciálnym teleskopickým nástrojom vsunutým cez močovú rúru.


U


V


W


X


Y


Z

Žľaza prostaty, prostata
Tuhá, svalovinová žľaza veľkosti vlašského orecha u mužov, ktorá leží pod hrdlom močového mechúra; produkuje viskózny výlučok, ktorý tvorí súčasť semena.