home | kontakt

Liečebné postupy

Rozhodnutie o tom ako a kedy liečiť nádor prostaty je založené na pokročilosti nálezu v čase diagnózy, podľa toho, či sa nádor nachádza len v prostate alebo sa už šíri do iných častí tela.

Váš lekár vezme do úvahy aj iné faktory, ako je napríklad Vaše celkové zdravie, vedľajšie účinky liečby a Váš prístup k zvládaniu týchto nežiaducich účinkov.

Liečebné možnosti majú za cieľ buď vyliečiť ochorenie, ak sa ešte nerozšírilo, alebo ponúknuť paliatívnu starostlivosť (zmierniť bolesti a príznaky) pri liečbe pokročilého karcinómu prostaty.

Možnosti terapie:
•  Ostražité pozorovanie / Aktívny dohľad
•  Radikálna prostatektómia
•  Ožarovanie (rádioterapia)
•  Hormonálna terapia
•  Chemoterapia

Ostražité pozorovanie/Aktívny dohľad
Ak Váš nádor rastie pomaly a nemáte žiadne príznaky, Váš lekár sa môže rozhodnúť, že nie je potrebná okamžitá liečba. Váš lekár bude monitorovať nádor a začne liečbu, len ak bude presvedčený, že to pre Vás bude prínosom. Toto je štandardným strategickým postupom pre veľkú skupinu pacientov.

Radikálna prostatektómia
Táto chirurgická metóda odstraňuje prostatu, semenné mechúriky a často príľahlé lymfatické uzliny. Táto veľká operácia má často sa vyskytujúce vedľajšie účinky ako erektilná dysfunkcia a inkontinencia. Radikálna prostatektómi  sa používa len pri včasných štádiách karcinómu prostaty, ktorý je lokalizovaný na tkanivo prostaty a jej cieľom je vyliečenie pacienta.

Ožarovanie (Rádioterapia)
Ožarovanie môže byť podávané z vonkajšieho prístroja alebo niekedy z malých rádioaktívnych zrniek vložených do nádoru (brachyterapia). Radiačná terapia sa zväčša podáva s cieľom vyliečiť pacienta (vo včasných štádiách karcinómu prostaty). Hrá však svoju úlohu vo všetkých štádiách karcinómu prostaty a môže sa kombinovať s hormonálnou aj chirurgickou liečbou.

Nízko dávkovaná rádioterapia zvyčajne spôsobuje len minimálne alebo žiadne vedľajšie účinky. Vyššie dávky žiarenia môžu spôsobiť rôzne vedľajšie účinky, ktoré sú zvyčajne ohraničené na oblasť tela, ktoré je liečené. K možným vedľajším účinkom patria kožné reakcie, opuch, neplodnosť, slabosť, fibróza, strata vlasov a suchosť slizníc.

Hormonálna terapia
Táto terapia potláča rast karcinómu prostaty znížením hladiny testosterónu v krvi. Rast karcinómu prostaty je závislý na testosteróne a redukcia hladiny testosterónu vedie k spomaleniu rastu nádorových buniek, zastaveniu rastu a až k zmenšeniu veľkosti nádoru. Zníženie hladiny testosterónu možno doiahnuť chirurgicky odstránením semenníkov (orchiektómia) aleno medikamentózne za použitia GnRH agonistov a GnRH blokátorov.

Pri orchiektómii sa odstraňujú obidva semenníky s cieľom zredukovať hladinu testosterónu.

GnRH agonisti spôsobujú počiatočné nárazové vyplavenie testosterónu predtým, ako ho potlačia. GnRH blokátor pracuje odlišne - vedie k priamej a rýchlej redukcii hladiny testosterónu bez akéhokoľvek počiatočného vzostupu.

Chemoterapia
Liečebné modality na zmiernenie bolesti a príznakov zahŕňajú chemoterapiu, ktorá sa používa u pacientov s karcinómom prostaty, ktorého rast a šírenie už nie sú závislé na hormónoch, a keď iné terapie prestali účinkovať.

Liečba chemoterapiou má všeobecne vysoký stupeň toxicity a má veľa možných vedľajších účinkov vrátane bolesti, nevoľnosti a vracania, hnačiek alebo zápchy, anémie, podvýživy, straty vlasov, poruchy pamäti, potlačenia imunitného systému, úbytku hmotnosti a krvácania.