home | kontakt

Rizikové faktory

Karcinóm prostaty je ochorenie, ktoré môže postihnúť hociktorého muža, ale existuje celý rad rizikových faktorov, ktoré treba mať na pamäti a prebrať ich s Vaším lekárom v prípade, že máte pochybnosti.

Vek
Muži pod 50 rokov majú nízke riziko karcinómu prostaty; po dosiahnutí 50. roku riziko stúpa.

Genetika
Zvýšené riziko majú muži, ktorých otcovia a/alebo bratia mali karcinóm prostaty, čo platí ešte silnejšie, ak bol postihnutý viac ako jeden prvostupňový príbuzný (otec alebo brat). Ak je príbuzný s karcinómom prostaty mladý, riziko je ešte vyššie. U mužov pod 56 môže byť jeden gén zodpovedný za asi 65% karcinómov prostaty.

Strava
Zdá sa, že vyšší výskyt karcinómu prostaty v rozvinutých krajinách môže mať súvislosť so stravou s väčším obsahom živočíšneho tuku.