Volám sa Stano,

pracoval som ako riaditeľ veľkej firmy, bol som vyťažený, plný elánu a pracovného nasadenia. Nepozoroval som žiadne zdravotné komplikácie. Keď mi bol na preventívnom vyšetrení diagnostikovaný karcinóm prostaty, bol to pre mňa šok. Zmenil som životný štýl, upravil jedálniček a nevzdám to!

Klasifikácia karcinómov prostaty a ich liečba

Všetky spomenuté vyšetrovacie metódy umožňujú rozdeliť karcinóm prostaty do troch odlišných skupín. Prvú skupinu tvoria pacienti s nádormi lokalizovanými na prostatu, kde liečebne do úvahy prichádzajú: aktívne sledovanie, radikálna prostatektómia, rádioterapia, brachyterapia.  Druhú samostatnú skupinu tvoria lokálne pokročilé karcinómy prostaty, kde sú liečebné možnosti nasledujúce: radikálna prostatektómia, hormonálna liečba v kombinácii s rádioterapiou.  Tretiu skupinu tvoria metastatické karcinómy prostaty, kde úplne základnú liečbu tvorí hormonálna liečba, príp. v kombinácii s chemoterapiou, docetaxelom.

Klasifikácia karcinómov prostaty podľa rizika progresie je určujúca  pre optimálny výber liečby. Táto klasifikácia využíva kombinované hodnotenie klinického štádia, Gleasonovo skóre a hodnoty PSA. Karcinómy prostaty sa klasifikujú podľa stupňa rizika na nízkorizikové, stredne a vysokorizikové.

Sledovanie pacientov po liečbe

Po akejkoľvek liečbe karcinómu prostaty sú pacienti pravidelne sledovaní u svojho urológa. Sledovanie priebehu ochorenia je mimoriadne dôležité hlavne pre možnosť včasného záchytu recidívy ochorenia, ktorá  umožní včasnú  doplňujúcu liečbu.

Vaša otázka lekárovi

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Posledné zodpovedané otázky v poradni

  Jozef

  Dobrý deň pán profesor.
  Chcem sa spýtať, či mi môžete pomôcť. Pred tromi mesiacmi som absolvoval biopsiu prostaty, kde sa nepotvrdili zvýšené hodnoty…

  Odpovedá lekár

  Dobrý večer, aby som Vám mohol zodpovedne sa vyjadriť k Vašim otázkam, potrebujem doplňujúce údaje o ochorení, napr. hodnoty PSA z…

  Peter

  Dobrý večer p.prof., v 02/2017 som podstúpil radikálnu prostatektómiu pri PSA 8,9 bez nálezu na scintigrafii. Počas rekonvalescenie najprv problémy s močením,…

  Odpovedá lekár

  Dobrý večer, pre posúdenie prognózy je dôležité vedieť výsledok histologického vyšetrenia prostaty. Najmä ten je prognosticky významný, ak bolo Gleasonovo skóre 6…

Prevencia karcinómu prostaty – primárna prevencia

Prevencia karcinómu prostaty – primárna prevencia

Vývin karcinómu prostaty je dlhodobý, pomalý molekulárny proces indukovaný genetickými a epigenetickými zmenami, ktoré narušujú kontrolné mechanizmy vyváženosti bunkovej novotvorby a odumierania buniek. Prvé pozorovateľné zmeny, ktoré predstavujú stav medzi normálnymi...

preèítajte si viac