home | kontakt

Aplikácia Degarelixu / SPC

Pred podaním sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností tohto lieku (SPC).
Firmagon PIL 80mg.pdf
Firmagon PIL 120mg.pdf
SPC Firmagon_80mg
SPC Firmagon_120mg