home | kontakt

Čo je Degarelix

DEGARELIX je jediným dostupným blokátor receptora gonadotropín uvoľňujúceho hormónu (GnRH, gonadorelín) schválený na liečbu pacientov s pokročilým karcinómom prostaty.

DEGARELIX účinkuje odlišne ako GnRH agonisti, a to okamžitou a reverzibilnou väzbou na GnRH receptory hypofýzy, čím rýchlo redukuje uvoľňovanie gonadotropínov a následne testosterónu.

DEGARELIX priamo spôsobí rýchly pokles testosterónu na kastračné hladiny (≤50 ng/dL) bez úvodného nárazového vyplavenia testosterónu. V tretej fáze klinického skúšania preukázal DEGARELIX okamžitý nástup účinku a hlbokú dlhodobú supresiu testosterónu a PSA. Štúdia tretej fázy ukázala, že DEGARELIX je pri udržaní kastračných hladín (≤50 ng/dL) účinný ako leuprorelín, pričom preukazuje signifikantne rýchlejšiu redukciu testosterónu. 96% pacientov, ktorým bol podaný DEGARELIX, dosiahlo na tretí deň liečby kastračné hladiny testosterónu v porovnaní s 0% v skupine liečeniej leuprorelínom. Na 14. deň dosiahlo 99% pacientov, ktorí boli liečení DEGARELIXom, kastračné hladiny testosterónu v porovnaní s 18% v skupine liečenej leuprorelínom.

Sekundárnym sledovaným výsledkom štúdie boli hladiny prostatického špecifického antigénu (PSA). Po 2 týždňoch boli hladiny PSA pri DEGARELIXe znížené o 64%, po 1 mesiaci o 85% a po 3 mesiacoch o 95%. Hladiny PSA ostali nízke počas celého roku.