Volám sa Juraj,

k svojmu zdraviu som sa vždy správal zodpovedne a preto som neodkladal ani preventívne vyšetrenie prostaty. Vďaka včasnej diagnóze a zahájeniu liečby môžem ďalej naplno žiť. Teraz je to už 3 roky a kedykoľvek vidím na RTG, že sa v priebehu liečby nádor zmenšuje, je to pre mňa maximálne pozitívny a povzbudzujúci okamih.

Diagnostika

Karcinóm prostaty sa diagnostikuje obvykle na základe palpačného vyšetrenia prostaty cez konečník a vyšetrením prostatického špecifického antigénu (PSA). Vyšetrenie prostatického špecifického antigénu znamená najväčší pokrok v diagnostike karcinómu prostaty. Prostatický špecifický antigén produkujú bunky prostaty a vo zvýšenej miere predovšetkým nádorové bunky prostaty. Tradične sa za normálne hodnoty považujú 0-3,5 mg/ml. Čím je karcinóm prostaty pokročilejší, tým sú hodnoty PSA vyššie. Ak je z uvedených vyšetrení vyjadrené podozrenie na prítomnosť karcinómu prostaty, tak sa indikuje biopsia prostaty. Ak biopsia prostaty potvrdí karcinóm prostaty, je diagnóza tohto ochorenia definitívna. Patológ sa zároveň vyjadrí aj k stupňu agresivity nádoru podľa mikroskopického zhodnotenia nádorových buniek. Na zhodnotenie sa používa Gleasonov skórovací systém. Tento systém rozlišuje 5 základných histologických vzorov. Najvyššiu agresivitu karcinómu vyjadruje stupeň 5. Pretože v jednom karcinóme sú zastúpené viaceré histologické vzory, Gleasonovo skóre je sumáciou primárneho (dominantného ) a sekundárneho vzoru.

Gleasonovo skóre 6/3+3/ vyjadruje obvykle nízku biologickú agresivitu; Gleasonovo skóre 7/3+4 alebo 4+3/ vyjadruje stredne závažnú biologickú agresivitu a 8 až 10 najvyššiu biologickú agresivitu ochorenia.

Pre zistenie rozsahu ochorenia sa používa rádionuklidová scintigrafia skeletu, pretože karcinóm prostaty najčastejšie metastázuje do kostí.  Ďalej sa používa počítačová tomografia alebo magnetická rezonancia, na zistenie miestneho rozsahu ochorenia a postihnutia lymfatických uzlín. Pozitrónová emisná tomografia (PET CT) sa používa vo vybraných prípadoch. Táto metóda umožňuje celotelovú detekciu metastatických zmien súvisiacich s karcinómom prostaty.

Posledné zodpovedané otázky v poradni

  Peter

  Dobrý večer p.prof., v 02/2017 som podstúpil radikálnu prostatektómiu pri PSA 8,9 bez nálezu na scintigrafii. Počas rekonvalescenie najprv problémy s močením,…

  Odpovedá lekár

  Dobrý večer, pre posúdenie prognózy je dôležité vedieť výsledok histologického vyšetrenia prostaty. Najmä ten je prognosticky významný, ak bolo Gleasonovo skóre 6…

  Svorad

  Vážený pán profesor. Dovoľujem si Vás požiadat o konzultáciu môjho zdravotného stavu a doporučenie ďalšieho postupu. Absolvoval som urológ. vyšetrenie 5.12.2017 a…

  Odpovedá lekár

  Dobrý večer, myslím si, že sledovanie dynamiky zmien PSA je vo Vašom veku, pričom nemáte žiadne tažkosti správny postup, časom sa uvidí,…

Prevencia karcinómu prostaty – primárna prevencia

Prevencia karcinómu prostaty – primárna prevencia

Vývin karcinómu prostaty je dlhodobý, pomalý molekulárny proces indukovaný genetickými a epigenetickými zmenami, ktoré narušujú kontrolné mechanizmy vyváženosti bunkovej novotvorby a odumierania buniek. Prvé pozorovateľné zmeny, ktoré predstavujú stav medzi normálnymi...

preèítajte si viac